zondag, juli 31, 2016

Ann Albers en de Engelen - Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven - 30 Juli 2016


Ann Albers en de Engelen
“Jullie Werden Ontworpen om in Harmonie Binnenin Jullie Zelf te Leven”
30 Juli 2016

De Schepper had nooit de bedoeling voor jullie om te worstelen. Jullie werden nooit ontworpen om een uitdaging aan te pakken of jullie menselijke levens alleen klaar te spelen. Aan jullie werden geen dromen gegeven om jullie te beschimpen, noch werd aan jullie de macht van de hogere gedachte gegeven om jullie te controleren. In plaats daarvan waren jullie bedoeld om het Hart te erkennen, om jullie geesten te gebruiken uit te vogelen hoe jullie dromen te ondersteunen, en om in een prachtige dans te bestaan tussen de twee. Jullie werden ontworpen om in harmonie binnenin jullie zelf te leven … en met de rest van de Schepping.
Droevig genoeg, is dit vaak niet het geval op jullie planeet Aarde. Het verstand heeft zich de macht van het Hart toegeëigend. Zoals een slecht huwelijk, waarin de ene partner van zichzelf denkt van meer waarde te zijn dan de ander, een relatie met jezelf waarin het hoofd het Hart ontkent is nooit plezierig. Noch tegenovergesteld, is een relatie waarin het hart droomt maar het hoofd negeert, ook productief. Jullie waren bedoeld om in een prachtig evenwicht tussen de twee te leven.
Dus wanneer je een droom hebt, leer dan toch vooral wat je moet leren! Doe wat je weet om te doen! Maar dan dierbaren, wanneer jullie het gevoel hebben dat jullie de volgende stap niet weten, wanneer jullie “zonder opties” zijn komen te zitten, zoals jullie graag zeggen, wanneer jullie beginnen het vertrouwen/geloof in jullie zelf te verliezen, of wanneer jullie vermoeid beginnen te raken, of de passie verliezen voor wat jullie aan het doen zijn … Stop. Dit is niet de tijd of de plaats voor het verstand om de leiding te nemen, omdat het nu eenvoudig zal beginnen om zichzelf druk te maken door redenen te vinden om te vrezen, redenen om jou te pushen, of redenen om te falen. In plaats daarvan, is dit de tijd, wederom, om in het hart te vallen.
Stel aan jezelf een eenvoudige vraag, “Hart wat wil je dat ik nu doe?” of “God wat wilt u voor mij in dit moment?” Het antwoord zal bijna altijd eenvoudig en haalbaar zijn gezien de werkelijkheid om je heen.

zaterdag, juli 30, 2016

De Energie van de Leeuwenpoort Tilt de Sluiers Op - 29 Juli 2016 / Jenny Schiltz


De Energie van de Leeuwenpoort Tilt de Sluiers Op
29 Juli 2016 / Jenny Schiltz
© Art by Trosik

Zoveel is er energetisch aan het gebeuren in deze tijd. De ongelooflijke krachtige Leeuwenpoort energieën zijn aan het opbouwen. Voor sommigen slaat deze energie hen omver. Men moet overvloedig veel slapen aangezien het lichaam deze opwaarderingen aan het verwerken is. Sommigen worden zichzelf gewaar in een complete detox-modus met een maag die van streek is, misselijkheid, hoofdpijnen en pijnen door het gehele lichaam heen. Sommigen, zoals ikzelf, worden zichzelf geaard gewaar zodat we stil zijn. Ik viel van mijn fiets af en de opvolgende knie kwetsuur heeft me aanzienlijk vertraagd. Terwijl het vervelend is, staat het me toe om me te “excuseren” om te rusten en te integreren, iets dat ik niet genoeg doe. Het kan niet genoeg gezegd worden dat pijn ons soms helpt om in het lichaam te aarden. Het weerhoudt ons van te ver erboven te zweven door onze focus op/in het lichaam te houden. Wanneer we volledig in het lichaam geaard zijn, is de integratie van de codes veel gemakkelijker.
Er is een component van actie aan deze energie. Een stappen in/naar je kracht. Het pusht ons om te DOEN. Voor sommigen zal deze push hen de moed geven om alle gedragen zaken los te laten die eenvoudigweg niet overeenkomen met de vibratie van de Ziel. Voor anderen, zij worden gewaar dat ideeën en inspiratie stromen en openen (eindelijk!). Voor sommigen is de actie eenvoudig de wens om te spelen, te lachen, om pure vreugde te zijn.
Deze energie verwoest ook de sluiers die ons in deze werkelijkheid ondergedompeld houden. Contact wordt op zoveel niveaus gemaakt. Iets daarvan is echt overduidelijk maar voor de meesten is het subtiel en moeten wij ons er bewust van zijn om de boodschappen te krijgen. Hoewel ik de bekwaamheid heb om gidsen en engelen te horen en te zien, krijg ik geen antwoorden tenzij ik daarom vraag. Om mij alles te vertellen wat ik wil weten zonder dat ik het vraag, schendt mijn Vrije Wil en aangezien ik mijn tijd niet wil spenderen aan non-stop vragen te stellen, sturen zij me ook boodschappen en aanwijzigen op anderen manieren. Mijn taak is om voldoende aanwezig en bewust te zijn om hen te zien.

Sandra Walter - Tijdlijn Verschuiving: De Derde Golf van 2016 - 29 Juli 2016


Sandra Walter
Tijdlijn Verschuiving: De Derde Golf van 2016
29 Juli 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De energieën voor de September golf, onze derde versterking van 2016, arriveren al. Om te recapituleren: de eerste golf (laat December - Januari) was gericht op het ontbinden van lusvormende programma’s welke tussenbeide kwamen met de Menselijke waarneming van de Verschuiving in het bewustzijn. Deze programma’s, welke de mensen dezelfde dingen liet blijven doen, dezelfde gedachten liet denken, dezelfde overtuigingen herhaalde werden ontmanteld. Zoals altijd, creëert het collectief oude patronen vanuit gewoonte, dus is er een vertraging tussen wat zich voordoet en wat het collectief waar kan nemen, wat verschuldigd is aan onze ervaring van de lineaire tijd. Dat is de Vrije Wil keuze van Schepper-geïncarneerde Mensen, met krachtig DNA die in staat zijn om collectief werkelijkheden te creëren.
De tweede golf (Maart-April) was gericht op de schaduw; de niet-complimenteuze wezens, programma’s, gedachtevormen, emoties en overtuigingen welke diep ingeworteld zijn in het collectieve onderbewuste. Dit niveau van Licht was (en is) een beetje martelend voor onharmonieuze wezens, zowel Mens als niet-Mens. Vele Lichtwerkers voelen de impact van deze wereldwijde zuivering van disharmonie, omdat de effecten van toepassing zijn op ieder op zichzelf staand wezen op deze planeet. Geen steen is onomgekeerd gelaten tijdens een dimensionale verschuiving. Dankbaarheid naar de Lichtwerkers die het inzicht en de intuïtie hadden om zich voor te bereiden op deze fase. Jullie hebben de gereedschappen, het mededogen en het begrip om in jullie kracht te staan, ongeacht hoe moeilijk het wordt om deze reiniging van het collectieve bewustzijn waar te nemen en te ervaren.
Herinner je dat deze golven een diepe reden hebben met de voorbereiding en het lanceren van ons in/naar het Nieuwe. Deze energieën zijn een meer zuivere frequentie van het fotonische Licht; frequenties die doorgaans ervaren worden door de hogere werkelijkheden. Werkelijkheden gebaseerd op bandbreedtes van vibratie. Jouw resonantie bepaalt je uitwendige geprojecteerde werkelijkheid - je persoonlijke werkelijkheid, alsook het collectieve. (Vibratie = vibratie). Fotonisch Licht gericht op ontbindende bandbreedtes die niet langer meer de Goddelijke Wil dienen (het Universele herschrijven) gaan door ons Zonnesysteem, Gaia en ons individuele bewustzijn te penetreren.

Aartsengel Zadkiel - “Je Inwendige Centrum van Begeleiding” - Augustus 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Je Inwendige Centrum van Begeleiding”
Augustus 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie inwendige centrum van begeleiding te bespreken.  
Als een Soeverein Wezen van Licht, heb je een inwendig centrum van begeleiding. Je bent begiftigd met dezelfde attributen als deze andere Wezens van Licht die in het niet-fysieke rijk zijn.
Heel vaak is het gemakkelijk voor je om dit te vergeten met de vele energie verschuivingen en de wereldwijde gebeurtenissen die zich voordoen. Je mag bij jezelf gewaarworden in de dagelijkse gebeurtenissen ondergedompeld te raken en het zicht van het grotere plaatje te verliezen. Het is gelijkaardig aan het gezegde dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien.
Als jij je op wat voor punt dan ook jezelf gewaar bent geworden in deze situatie, wanhoop niet. Je bent in staat om uit deze gefocuste staat vandaan te gaan met slechts een verandering van perspectief. Zodra jij je realiseert dat jij je alleen maar gefocust hebt op de aardse details en het grotere plaatje genegeerd hebt, is je perspectief verschoven. Je bent dan gereed om je soevereiniteit te herinneren.
Je inwendige centrum van begeleiding is een belangrijk aspect van deze soevereiniteit. Dit inwendige centrum van begeleiding te hebben staat jou toe om uit te stijgen boven de strijd van de aardse gebeurtenissen. Je bent in staan om je bewust van hen te zijn zonder in hen ondergedompeld te raken. Je kunt hen als een waarnemer met mededogen bekijken, net zoals je iets zou bekijken waar je naar kijkt vanuit een ander niveau. Dit betekent niet dat je niet geeft om wat er gebeurt op het aardse vlak. Het betekent eerder, dat je een bewuste beslissing gemaakt hebt om je eigen energiegebied niet verstrikt te laten raken in deze situaties en je bekwaamheid om voorwaarts te gaan met het hoogste goede niet machteloos laat maken. Wanneer je in de positie blijft van een meedogende waarnemer, ben je in staat om Liefde te sturen naar allen die betrokken zijn, alsook Liefde naar de volledige planeet en naar de gehele mensheid te sturen. Je dient een belangrijke rol van Liefde en Licht te delen wanneer je dit doet. Je brengt een baken van hoop en kalmte naar diegenen om je heen.

vrijdag, juli 29, 2016

Ik Verander Mijn Leven Wanneer Ik Mijn Denken Verander...


De Wekelijkse Lichtstraal - “Duidelijk Zijn” - 29 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Duidelijk Zijn”
29 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je vibrationale resonantie is een tijdloze, grote bibliotheek van informatie. Op vele manieren ben je deze grootsheid aan het ontdekken, terwijl je meer begint te wisselwerken met je subtiele brug - je mentale en emotionele data, je wensen/verlangens, je verleden, heden en toekomst.
Deze wisselwerking met je subtiele brug is bij tijden opwindend en bij tijden frustrerend. Je bent aan het leren om te “communiceren” met subtiele, ongedefinieerde informatie wat in afwachting is van de wisselwerking om werkelijk te vormen.
Het subtiele rijk heeft andere regels dan het fysieke rijk, terwijl er ook enige gelijkheid is. Er zijn uiteenlopende lagen binnenin elk rijk dat een andere beschikbaarheid van wisselwerking heeft gebaseerd  op jouw resonantie. Je werk in deze tijd is om je innerlijke actie en je wisselwerking met het subtiele rijk te ontdekken, dan te creëren met geïnspireerde actie in het fysieke rijk.
Je bent aan het leren om te onderscheiden tussen wat behulpzaam voor jou is in een moment, en wat niet. Je bent aan het leren om het rustige gefluister van je krachtige hart te horen, de passieve kracht van Liefde welke een dwingen aanbiedt in plaats van overheersing. Je bent aan het leren om de gedachten gerust te stellen in/naar het genezen van het “negatieve” en te focussen op nieuwe creatie (het “positieve”). Dit creëert bekrachtigde controle van je soevereine domein, wat je innerlijke wereld is, je subtiele brug.

donderdag, juli 28, 2016

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie - 28 Juli 2016 / Steve Beckow


Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie
28 Juli 2016 / Steve Beckow

Steve: Het programma Een Uur met een Engel van vandaag* kwam tevoorschijn uit deze verduidelijkende discussie die Aartsengel Michael en ik, via Linda Dillon, hadden in mijn laatste lezing van 22 Juli 2016.
Hier erkent hij dat Lichtwerkers moe zijn en dat velen mogelijk over zullen gaan om eenvoudigweg aan het zogenaamde-eindeloze wachten te ontsnappen.
(* Cobie - Het transcript van dit programma is nog niet verschenen.)
*****
Steve Beckow: Ik ben een klein beetje verward over Ascentie, en raak meer verward terwijl we voort gaan.
Aartsengel Michael: Goed!
Steve: Ik snap dat het geleidelijk is en dat er dan een plotselinge klik is, of vele klikken. Bijvoorbeeld, Brahmajnana (1) zou beschouwd kunnen worden als een klik. Maar voorheen, op de manier dat ik het zag was het dat wij eenvoudig op een geleidelijke manier voorwaarts zouden gaan en dan Sahaja Samadhi zouden ervaren en dat het dan voorbij is. Wij zijn dan geascendeerd.
AEM: Nee.
Steve: Maar nu zullen we door Brahmajnana heengaan in 2017 en ik neem aan dat wij dan nog steeds niet geascendeerd zijn? Dus, ik besef dat ik niet werkelijk begrijp waar wij naar kijken op de manier van Ascentie.
AEM: Denk er op deze manier aan. Je hebt vooruitstrevende periodes van eenheid ervaren, van transformatieve Liefde, van extase, van gelukzaligheid waarvan je voelt (en ik benadruk, voelt) dat het komt en gaat.
Maar iedere keer, dat je deze ervaring gehad hebt heeft het je een niveau omhoog geschoven. Zodat je nu tegen mij zegt, “Michael, ik voel dat ik een nieuwe basislijn heb. Ik heb een nieuwe fundering van geluk.”
Maar je hebt ook een nieuwe fundering van wetendheid, van begrip, van wijsheid, van bescheidenheid, van tolerantie, van vriendelijkheid. Dit alles heeft je naar een uitgebreid gevoel van zelf gebracht en een uitgebreid gevoel van niet alleen hoe wij te werk gaan, maar ook hoe het collectief te werk gaat.

Het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn Spreekt - 28 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn Spreekt
28 Juli 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Deze prachtige zachtroze steen is uitgelijnd met het hart en het hogere hart (thymus/zwezerik) chakra’s en het water element. Muzieknoten F en C.
De boodschap:
Wij zijn verheugd om deze verbinding te maken! Wij, het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn komen naar voren om aan jullie een boodschap van Liefde te geven vanuit de Goddelijke Straal van Liefde, want roze is de kleur van de straal van Goddelijke Liefde. Daarom, zijn wij een gestolde vorm van die straal, die kleur van zachte, voedende, genezende en geruststellende energie van de Goddelijke Vrouwelijke invloed. Wij helpen om geblokkeerde chakra’s en meridianen kanalen te openen binnenin het menselijke systeem die mogelijk gesloten werden ter bescherming van een persoon diens hart tijdens onplezierige of pijnlijke tijden in hun wisselwerkingen met anderen.
Wij vergemakkelijken het oplossen van deze blokkades en stellen de dragers van onze steen in staat om zich uit te lijnen met het hogere doel van hun eigen Goddelijke Zelf, de weg plaveiend voor inzicht en begrip om door te komen. Onze vibratie is zacht en vriendelijk en moedigt gevoelens van Liefde, mededogen, koestering, zorgzaamheid en delen aan. Het is onze functie om mensen in uitlijning te brengen met de Bron van Alles Dat Is als zij ernaar streven om de grotere belangen van iedere situatie te begrijpen die zij ervaren in de fysieke wereld.

De Liefdesenergie Blijft Stijgen - De Resultaten van de Afgelopen 10 dagen - 28 Juli 2016


De Liefdesenergie Blijft Stijgen
~~Bekijk de Resultaten van de Afgelopen 10 dagen~~
28 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)
 

woensdag, juli 27, 2016

Een Akashic Perspectief over… “Psychische Relaties” - 24 Juli 2016 / Jen Eramith MA


Een Akashic Perspectief over…
“Psychische Relaties”
24 Juli 2016 / Jen Eramith MA

Zijn er zulke dingen als psychische relaties? Kunnen wij intieme relaties hebben met mensen op een psychisch niveau, zelfs als wij niet met hen spreken in de derde dimensie?
Jullie allemaal hebben psychische relaties die de gehele tijd plaatsvinden, maar het is niet mogelijk om een intieme relatie te hebben zonder een driedimensionale verbinding. Intimiteit is uniek menselijk, en zijn in de derde dimensie is een noodzakelijk component van het mens zijn.
Jullie hogere zelven zijn voortdurend in relatie met mensen die je in persoon ontmoet hebt en sommigen die je niet in persoon ontmoet hebt. Er zijn mensen die bestaan in de wereld met wie je een ziel verbinding hebt of waar je het één of andere zielpotentieel mee hebt maar die je nog niet in de derde dimensie ontmoet hebt. Je onderbewuste geest tapt in op deze conversaties en brengt het soms naar je bewuste geest. Zo nu en dan zul je bij jezelf gewaarworden na te denken over iemand of je zult een droom hebben die zeer levendig is over een persoon die je nooit eerder ontmoet hebt. Er zijn verschillende manieren waarop je onderbewustzijn het naar boven zal brengen naar je bewuste geest en je zult je er bewust van worden dat deze conversaties en relaties de gehele tijd gaande zijn.
Deze soorten van psychische relaties zijn zeer, zeer algemeen en zeer bruikbaar. Je ziel kan met andere zielen onderhandelen om vast te stellen wanneer elkaar te ontmoeten of hoe elkaar te dienen. Als je deel uitmaakt van een gedeelde zielgroep, zou je hetzelfde werk kunnen doen maar in andere delen van de wereld. Dus jullie zielen coördineren gezamenlijk voortdurend over hoe jullie boodschap naar een ander deel van de wereld te brengen, wetend dat op een hoger niveau iemand anders die boodschap brengt of dat werk voor een ander deel van de wereld doet.
Maar de vraag over intieme relaties brengt een andere dynamiek en een ander antwoord. Intieme relaties zijn inherent driedimensionaal. Intimiteit is gebaseerd op het maken van een diepe en diepgaande verbinding met iemand anders. De definitie van intimiteit is dat. Die definitie is gebaseerd op de ervaring van afgescheiden te zijn en de ervaring van afgescheiden te zijn is het meest duidelijk in het feit dat jullie in verschillende fysieke lichamen bestaan. Om intimiteit te hebben, wat gebaseerd moet zijn op afscheiding, ervaar je intimiteit zeer intens wanneer je een lichamelijke ervaring hebt met iemand. Wanneer je bij elkaar zit en praat en jullie hart met elkaar deelt. Het is een inherente driedimensionale ervaring om intimiteit te hebben.

Aartsengel Michael - “Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los” - 26 Juli 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los”
26 Juli 2016 / Rita Pulmans

Vraag van een persoon: “Er is zoveel beroering in de wereld Aartsengel Michael. Er is zoveel terreur en geweld in de wereld. Kunt u ons helpen misschien?”  
Rita: Geliefde Michael u hoort de vraag. Kunt u ons hierin wat raad brengen, bijstaan ook. 
Ik dank u geliefde Michael.
***** 
Geliefde kinderen van het Licht. 
Velen onder jullie zijn gevoelsmensen en hierdoor ook erg "aanwezig" in het leed en het rumoer dat nu plaatsvindt op Aarde.
Mag ik jullie geliefde aardekinderen aanraden, om alles maar dan ook alles in vertrouwen over te laten aan het Licht. Heb vertrouwen in God, de Goddelijke Bron geliefden, ondanks wat er gebeurt, hoe moeilijk dit ook voor jullie is.
Daarmee wens ik Aartsengel Michael te zeggen, dat jullie enkel en alleen dienen te "leven" geliefde harten, in het moment van het nu en bij jezelf aanwezig te blijven.
Ik Aartsengel Michael vraag jullie krachtig: laat jullie vertrouwen nooit los.

dinsdag, juli 26, 2016

Jij Bent Je Eigen Rapportering - 25 Juli 2016 / Brenda Hoffman


Jij Bent Je Eigen Rapportering
25 Juli 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,

Hoewel jullie veel gelezen hebben over dankbaarheid - zoals jullie ook zouden moeten, is er een ander element aan het creëren van je Nieuwe Wezen dat afgedankt of genegeerd werd.
Je bent dankbaar voor te Zijn. Maar net zoals waar is opvolgend na een ziekte en de opeenvolgende terugkeer naar gezondheid, denk je niet voortdurend na over je ziekte of gezondheid. In plaats daarvan, ga je verder met je leven - aan jezelf erkennend dat je beter bent, derhalve niet langer focussend op de ziekte.

Dit is misschien een ingewikkeld concept voor velen die herhaaldelijk geleerd hebben dat het dankbaar zijn jullie toegangspoort naar een nieuw leven is. Dankbaarheid is een deel van, maar zeer zeker niet jullie volledige toegangspoort naar de Nieuwe Jij.

Misschien heb je dankbaarheid voor deze bloem, dat kledingstuk of wat het ook maar is dat je smakelijk vind in je leven - zoals jullie ook zouden moeten. Maar dan, ga verder.

Sommigen van jullie stoppen bij dankbaarheid in plaats van voorbij dankbaarheid te leven. Als je een schitterend geschenk van je vriend(in) ontvangt, spendeer je dan het overblijfsel van je leven met die vriend te bedanken voor dat geschenk? Of bedank je die vriend(in) overvloedig en ga je dan verder naar uiteenlopende stadiums van omgang met die vriend?

Aldus is het met Universele dankbaarheid. Het is een stadium of punt in je ontwikkeling; het is niet je ontwikkeling. Want er zijn andere stukjes om te adresseren en uit te breiden voorbij dankbaarheid.

Nogmaals, dit is een moeilijk concept want velen hebben dankbaarheid verbonden aan jullie 3D God. De God, die van jullie eist om nederig aan hem te smeken, - en het is zeer vaak een HEM. Dankbaarheid is een belangrijk stukje geweest omdat het goed/juist aanvoelde in jullie concept van wie of wat God was.

maandag, juli 25, 2016

Meester Kuthumi - Een Gouden Pad naar het Goddelijke ~ (Deel 2) - 22 Juli 2016 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
Een Gouden Pad naar het Goddelijke
(Deel 2)
22 Juli 2016 / Natalie Glasson

Terwijl het begrip vanuit jullie wezen tot bloei komt met Goddelijke Timing en een tevredenheid in gemakkelijk delen met anderen verbetert, ontwaken vibraties en ervaringen van vrede aldus van binnenuit jullie wezen. Deze energie van vrede zal een impact hebben op talrijke gebieden en aspecten van jullie wezen, jullie Ascentieproces en Gouden Pad schitterend van brandstof voorziend. Dus het resultaat is de aanwezigheid van verandering, transformatie en evolutie. Heel veel zielen zijn angstig of weerstaan verandering en toch is het hun grootste verlangen/wens. Het is belangrijk om de vibratie van vrede binnenin jou toe te staan om de veranderingen en transformaties die je ervaart te enthousiasmeren en ermee samen te voegen. Zulke woorden als transformatie zijn verbonden aan spirituele inzichten en ervaringen, echter, wanneer jij je Pad van Ascentie ervaart, is het binnenin je fysieke lichaam, fysieke werkelijkheid en Aardse omstandigheden dat je wijzigingen, verschillen en verschuivingen opmerkt. Het is vaak verandering op een fysiek niveau welke het meest gevreesd en tegengewerkt wordt. Het is niet zozeer de transformaties in je Goddelijke Wezen, maar de onbekende impact dat het zal hebben op je Aardse Wezen en werkelijkheid welke bezorgdheid veroorzaakt en worsteling creëert.
Herken eenvoudig de natuurlijke en altijd-aanwezige vibratie van vrede binnenin je wezen en straal het uit naar wat voor angsten of weerstand dan ook die je vasthoudt/bezit betreffende verandering. Laat je angsten ontrafelen en oplossen totdat jij jezelf ontdekt in een ruimte van in vrede te zijn met de gewijzigde koers of het nu bekend of onbekend is. Als jij jezelf gewaarwordt te verklaren je te verbinden met mijn inzichten dat je volmaakt comfortabel bent met veranderingen van alle vormen, moedig ik, Meester Kuthumi, je aan om nogmaals na te denken en de tijd te nemen het te onderzoeken. Vaak is dat wat onze grootste weerstand in ons Ascentieproces is ook dat waar wij blind voor zijn.
“Ik ben in vrede met de gewijzigde koers.”
Met jouw acceptatie van verandering, zal je tevredenheid ervaren aangezien je innerlijke wijsheid, begeleiding en intuïtie ook transformeren, veranderen en wijzigen. Het is natuurlijk voor je begrip van jezelf om te transformeren, en hoe sneller je vibreert hoe meer uitgebreid je bewustzijn en bewuste besef worden, daarom hoe uitgebreider je zelfonderzoek. Dit is waarom het passend is om de meest recente innerlijke begeleiding die met jou gedeeld wordt doorheen je wezen of dat van een ander te volgen. Zelfs als je uitlijnde en resoneerde met het inzicht, is het je huidige verbinding met jezelf en de inzichten geboren vanuit je huidige vibratie welke het meest belangrijk zijn.

zondag, juli 24, 2016

Hilarion - Het Gaat Over Visie, Het Gaat Over het naar Buiten Dragen van Die Visie - 20 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion
“Het Gaat Over Visie, Het Gaat Over het naar Buiten Dragen van Die Visie”
20 Juli 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Neem hier alsjeblieft nota van: De volgende boodschap is een uittreksel van een persoonlijke lezing (Ultimate Guidance Reading) die ik Jocelyn Joy Thomas vroeg om voor mij te doen. De volgende boodschap van Hilarion is Deel 3, het laatste gedeelte van mijn lezing.  (Deel 1 kan hier gelezen worden. Deel 2 = niet vertaald, voor de geïnteresseerde kan deze hier in het Engels gelezen worden.)
Vraag: Aan mij werd verteld dat ik uitgekozen werd om de fysieke Tempel van Waarheid op Aarde terug te brengen. Mag ik alsjeblieft begeleiding van Meester Hilarion hebben aangaande alle stappen die ik moet nemen om dit te doen?
*****
Groeten, wij gaan vandaag over De Tempel van Waarheid spreken … en hoe je kunt helpen om dat te verwezenlijken en ik wil dat je dit op een manier doet die het voor jezelf gemakkelijker maakt. Ik wil dat je dit op een manier doet waar je niet vertraagd of verward wordt. Ik wil dat je weet dat er anderen zijn die ook met dit werk helpen, je bent niet alleen.
De eerste stap die je moet nemen is om je gehoor te verhogen, zodat je beter in staat bent om de begeleiding te horen en elkaar te herkennen, deze andere geïncarneerde mensen die helpen. Je verhoogt je gehoor door jezelf toe te staan om wat voor blokkades of twijfels dan ook te verwijderen en soms, is het horen niet louter met de oren van het lichaam, maar het is ook met de geest of het hart. Het gaat over het horen van een gedachte of begeleiding, dus dit is de eerste stap omdat het te maken heeft met frequentie. Je moet je frequentie verhogen zodat je beter in staat bent om de begeleiding te horen als het binnenkomt en jou bezield, jou aanstuurt en jou voort op dit pad neemt, zodat je weet wat te doen en waar te gaan en met wie te praten en naar wie te luisteren.

vrijdag, juli 22, 2016

donderdag, juli 21, 2016

De Wekelijkse Lichtstraal - “Focus en Afleiding” - 21 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Focus en Afleiding”
21 Juli 2016 / Jamye Price

Gezegend Wezen, je vrijheid is een aspect van de onvoorwaardelijke natuur van het Leven. Je bent vrij in een moment Liefde of haat te kiezen, en het leven omhelst je volledig. Je bent vrij om binnenin je subtiele brug te kiezen, en het Leven reageert op je keus zonder oordeel. Je werk in dit fysieke rijk van condities is om je subtiele keus te vermengen met je fysieke actie en Leven te creëren.
Deze tijd van Ascentie is jullie evolutie in/naar een soort dat de fysieke focus vermengt met het subtiele, het onbekende, het ongeziene potentieel - de inspanning van het onzichtbare versterkend. Dit staat jullie toe zonder fysieke inspanning te creëren, met meer synchronistische verwondering. Dit begint jullie begrip van het onbekende, jullie verbinding met de kosmos, en jullie wisselwerking met de niet-lineariteit van de tijd te vestigen.
Als je begint te wisselwerken met het onbekende, mag het eerst meer bezorgdheid aansturen over niet voorbereid, capabel te zijn of de juiste actie te kennen. Het mag eerst overweldigend toeschijnen, alsof er zoveel onbekend is dat je gewoon meer informatie nodig hebt voordat een actie gekozen kan worden. Het mag overweldigend voelen als je begint te focussen op je ongecontroleerde gedachten, ernaar strevend om alleen positieve gedachten toe te staan, en niet zeker zijnde over wat te doen met je vage frustratie met het systeem, aangezien het niet schijnt te werken.

Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande? - 20 Juli 2016 / Michele Cornacchia


Ascentie Samenvatting: Wat Is Er Gaande?
20 Juli 2016 / Michele Cornacchia

Cobie: Onderstaand artikel heb ik vertaald omdat het vaak ‘to the point’ is. Ik ben het echter niet helemaal met de schrijfster eens, en ik zal dit uitleggen helemaal onderaan het artikel. Let wel! Het artikel is de waarheid van deze schrijfster, mijn uitleg hierover is mijn waarheid. Het is aan jou om uit te maken welke waarheid met jou resoneert.
In dit Universum is alles energie en dit is een feit. Het betekent dat wij in een oceaan leven van tijdloze/ruimteloze energie - Licht - dat zichzelf als jou, mij, alle zielen in de wereld, de bomen en de vogels buitenshuis, de planeet, de sterren en alles dat in het Multiversum bestaat manifesteert. Alles is ÉÉN en verbonden. Alles is onderling afhankelijk omdat niets kan bestaan in een geïsoleerde staat, zonder een doel, een reden om er te zijn. Een boom heeft aarde nodig om te groeien, water en licht. Het kan niet zonder één van hen bestaan. Wij hebben voedsel nodig om onze lichamen te onderhouden en het voedsel heeft ons nodig om te groeien. Een walvis heeft vis nodig om te leven, de vissen hebben, bijvoorbeeld, plankton nodig en het plankton heeft zonlicht nodig.
Het leven in de 3D kan onder alleen bepaalde condities bestaan, zoals de afstand welke de Aarde van de Zon scheidt. Te dichtbij, te heet, geen leven. Te veraf, te koud, geen leven. We kunnen zeggen dat alles is zoals het zou moeten zijn, alles en iedereen is precies geplaatst waar zij bedoeld zijn te zijn; waar zij kiezen te zijn. Alles is in Goddelijke Orde, zelfs in wat toeschijnt te zijn als chaos bestaat een niveau van orde welke nodig is om geboorte te geven aan bepaalde gebeurtenissen. Denk na over de dood van een ster in/naar een supernova; een gigantische explosie, vaak vele lichtjaren groot. Stukjes gas, moleculen en materie  de kosmos ingegooid zonder een overduidelijke orde - chaos - en van daaruit, kan een nieuwe generatie van sterren gecreëerd worden met dezelfde “bouwstenen” die de levende ster samenstelden, welke dezelfde “bouwstenen’ zijn die de atomen van onze lichamen opmaken! Was die explosie chaos of was daarin een verborgen orde? Op één niveau was het chaos, maar op het hoogste niveau was het orde.
Kijk naar de Rij van Fibonacci; alles is ontworpen onder mathematische regels, alles is perfect in diens individuele expressie. Inderdaad het is een individuele expressie van de gehele “IK BEN” en het geheel dat jij bent (IK BEN) zoals andere facetten van een enkele diamant. Allen zijn unieke expressies van dezelfde steen, zoals jij en ik. Dan geven we het een naam en labels, we ervaren het leven door de ogen van de 3D werkelijkheid, we scheiden het individu van de Eenheid welke dat wezen is, en we vergeten dat we de eeuwigheid zelf zijn. Dit gebeurt omdat, wanneer wij op een planeet incarneren met een dergelijke extreme dualiteit en dichtheid, zoals de Aarde, wij onze frequentie zozeer verlagen om in een fysieke omgeving te bestaan.

dinsdag, juli 19, 2016

Meester Kuthumi - Een Gouden Pad naar het Goddelijke - 15 Juli 2016 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
Een Gouden Pad naar het Goddelijke
15 Juli 2016 / Natalie Glasson

Alles dat je doet, denkt, voelt, ervaart, belichaamt, geeft en ontvangt maakt deel uit van je Gouden Pad naar het Goddelijke. Je bent een gezegend wezen, zoals iedere ziel die op de Aarde en de innerlijke vlakken is. Je bent gezegend omdat je geboren bent op de Aarde om voor jezelf een Gouden Pad naar het Goddelijke te creëren en te ervaren. Alles werd al gearrangeerd voor jou door je Ziel; je missie is om je Gouden Pad en je Gouden Wezen te ontdekken, om de illusie weg te spoelen om te beseffen dat je al een gezegend pad op de Aarde bewandelt welke doorgaat en uitbreidt in/naar en voorbij aan de innerlijke vlakken. Dit is niet om je ego te activeren of te versterken; het is om bescheiden de essentie van de Waarheid te her/erkennen welke doorgaat binnenin je wezen te bestaan. Je Gouden Pad naar het Goddelijke lijnt uit met je innerlijke essentie van Waarheid, wat betekent dat je nooit in de verkeerde richting kunt gaan; je neemt altijd een gedirigeerd pad naar de Schepper. De innerlijke essentie van Waarheid binnenin je wezen stimuleert en voorziet je Gouden Pad van brandstof naar het Goddelijke; dit is waarom, wanneer je jouw waarheid binnenin her/erkent, jij je voelt alsof je begeleid wordt op de Aarde in een richting die jij je niet voorgesteld mag hebben voor jezelf, en nochtans is het diepgaand vervullend. Ieder persoon die nu op de Aarde is, herkend diens Gouden Pad naar het Goddelijke vanwege een groter wordende gevoeligheid voor diens innerlijke essentie. Je Gouden Pad, hoewel gecreëerd door je Ziel en Zielgroep, wordt voortdurend vernieuwd door je innerlijke essentie van Waarheid, wat betekent dat je altijd in volledige uitlijning bent met de Schepper, je doel op de Aarde en je innerlijke verkenning. Niets is verkeerd, alles co-creëert harmonieus, er is eenvoudig een noodzaak voor jou om dit te her/erkennen. En door dat aldus te doen her/erken jij je ascentieproces wat in waarheid een Zelf-realisatie/Schepper realisatie is.
Neem een moment om je een Gouden Pad recht voor je voor te stellen waarop je stevig en geaard staat. Stel je voor dat je Gouden Pad altijd aanwezig geweest is en altijd aanwezig zal zijn. Sta jezelf dan toe om je voor te stellen, te voelen of te erkennen als een Gouden Wezen van Licht, en dus levendig en verlicht. Erken van waaruit binnenin je wezen de Gouden energie uitbreidt. Door dat aldus te doen, zal jij jezelf in/naar de dieptes van je essentie en waarheid leiden. Op dezelfde manier waarop je de Schepper her/erkent als de Bron van alle creatie en het Universum van de Schepper, de essentie binnenin je erkent als de bron van iedere creatie en jouw werkelijkheid om je heen. Zie, voel en erken je innerlijke essentie zich voedend en verbindend met je Gouden Wezen en je Gouden Pad. Ervaar hoe gezegend je bent, hoe alles op diens plaats is en hoe de Goddelijke Schepper binnenin alles aanwezig is. Voel je innerlijke essentie van Waarheid alles verjongen, alle creaties en uitbreidingen van jezelf enthousiasmerend met hoog vibrationaal Licht, Wetendheid en Waarheid. Sta jezelf toe te ascenderen door de eenvoudige wetendheid van jouw waarheid als een Gouden Wezen met een Gouden Pad en jouw absolute Eenheid met de Goddelijke Schepper.
Jouw ascentie is van jou om te bezitten, hiermee bedoel ik, Meester Kuthumi, dat jouw ascentie jouw verantwoordelijkheid is, het is een expressie en een demonstratie van jouw Waarheid en Goddelijke Essentie.

maandag, juli 18, 2016

Je Bent Kwaad ~ Hoe Prachtig! - 18 Juli 2016 / Brenda Hoffman


Je Bent Kwaad - Hoe Prachtig!
18 Juli 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Jullie beginnen kleine stralen van zonneschijn doorheen de massieve wolken welke jullie Licht gedurende eonen gereduceerd hebben te bespeuren, zien en voelen.
Sommigen van jullie hebben nog niet jullie Nieuwe Jij erkend, maar dat zullen jullie want dit is de tijd van dat aldus te doen.
Jullie denken dat door jullie gewoon iets te vertellen het aldus niet gebeurt. Dezelfde methode werd gebruikt om de glorieuze jij, die op de Aarde gedurende eonen verborgen werd te mystificeren en te bedekken. Wij zijn het eens met die gedachte. Op hetzelfde moment, wensen wij voor jullie om jullie veranderingen te adresseren.
Jullie zijn zo lang in de gevangenis geweest, dat jullie niet begrijpen dat de deur open is, en jullie vrij zijn om te vertrekken.
Jullie raken behoorlijk bekwaam met “Nee” te zeggen, wanneer jullie voelen iets niet te willen doen of iets te willen zijn. Jullie zoeken naar vreugde en verwachten het volledig. Jullie kwaadheid is niet omdat jullie ondergedompeld zijn in angst, maar dat jullie vreugde niet meer consistent en dieper is. Concepten waar jullie een paar maanden geleden niet over nagedacht zouden hebben.
Aldus is het dat jullie kwaadheid overgegaan is van angst naar niet voldoende vreugde. Een duidelijke indicatie dat jullie een ander wezen zijn dan slechts maanden geleden waar was.

Hilarion - Het Licht Is Hier, Het Licht IS Diens Werk aan het Doen - 17 Juli 2016Hilarion
“Het Licht Is Hier, Het Licht IS Diens Werk aan het Doen”
17 Juli 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Op de hogere vlakken van het bestaan daar is veel activiteit, veel dat er aan het plaatsvinden is. De wereld zoals jullie het kennen gaat op alle niveaus door een zuivering heen. Het omvat het door vele lagen heen filteren, erdoorheen werken en het oplossen ervan dat door generaties heen teruggaat. Voor de niet geïnformeerde waarnemer, schijnt het dat de wereld gek aan het worden is, maar dit is niet het geval, er is een hoger doel aan het werk en dit is wat jullie, de Lichtwerkers zich moeten herinneren en op geconcentreerd moeten blijven. Het is een teken dat het grotere Licht diens aanwezigheid gevoeld maakt op jullie wereld. Er zijn, echter, andere krachten aan het werk welke proberen om de effecten van deze hogere frequenties en energieën tegen te werken door verwoesting, pijn en lijden te creëren onder de mensen van de wereld.
En dus hebben jullie twee opvallende polariteiten die wedijveren voor de controle over deze wereld. Diegenen van het Licht, die het Licht vasthouden zijn zich zeer goed bewust dat hun deelname cruciaal is en het is een deelname op een niet-gewelddadige basis, zij begrijpen dat hun deelname op een energetisch niveau is, op een niveau van intentie zodat het Licht en het Goddelijke Plan kunnen zegevieren. Terwijl de lagen van reiniging zich voordoen, komt veel dat vastgehouden wordt in het DNA en de harten van iedere persoon op deze planeet naar de oppervlakte, wordt naar boven gebracht, gereinigd, gezuiverd en is zeer oncomfortabel. Het is soms slopend, maar altijd, is het na-effect er één van een grotere vrijheid binnenin.

De Stijgende Liefdesenergie van de Afgelopen Week - 18 Juli 2016


De Stijgende Liefdesenergie van de Afgelopen Week
18 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.
De Uitschieters waren op 13 & 16 en vandaag 18 Juli.
 (Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

 

zondag, juli 17, 2016

Vader en Moeder God - De Weg Is Altijd Richting de Waarheid - 8 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Vader en Moeder God
“De Weg Is Altijd Richting de Waarheid”
8 Juli 2016
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Alsjeblieft neem hier nota van: De volgende boodschap is een uittreksel van een persoonlijke lezing (Ultimate Guidance Reading) waarvan ik wilde dat Jocelyn Joy Thomas dit voor mij uitvoerde. Het werd opgenomen dus nam het mij ongeveer een week om het over te schrijven, en toen besefte ik dat dit gedeelte van de boodschap voor mij, van Vader en Moeder God, bedoeld was om met al diegenen te delen die naar mijn website komen. Dus deel ik het, zoals ik geloof dat het bedoeld was om te zijn. We zijn allemaal moe en vermoeid … dat jullie verheven en geïnspireerd mogen worden zoals ik dat werd door de boodschap. Ik zal deel 2 met Metatron’s boodschap volgende week publiceren.  
Met Liefde vanuit mijn hart,
Marlene
* * * * * * * * *
Hallo Kind,
Wij zijn zeer vereerd en blij om met jou te spreken … je bent een dappere ziel die naar de planeet gekomen is om anderen te helpen, om de weg te leiden, om aan te sturen. Je mag bij tijden denken dat jij je weg vergeten bent, maar dit kan niet zijn en wat je moet doen is om binnenin te checken en je zult je weg wederom vinden. Je innerlijke begeleiding is sterk en het is op deze manier gemaakt omdat je bedoeld bent om anderen te leiden. Als je achter je zou kijken, zou je een zee van Licht zien, alle zielen representerend die je geholpen hebt en zult helpen.
Het is alsof je hen mee neemt op een lange reis, hen de richting naar huis zien latend. Dit maakt deel uit van je levenswerk, om de weg te leiden. Maak je geen zorgen; je hebt vele gidsen die je zullen helpen te weten welke weg te gaan. Het is belangrijk dat jij je niet belast voelt met dit levenswerk, dat het iets is dat je wilde doen, en waar je ziel mee doorgaat te willen doen.
De beste manier om met werk zoals dit om te gaan, is om jezelf eruit vandaan te halen zo veel als mogelijk is, dus probeer in plaats daarvan eraan te denken alsof je in een groep bent, en je bent in een groep van Lichtwerkers die allemaal de weg laten zien. Deze groep waar je in bent is kleiner dan de groep die je leidt, maar het is desalniettemin nog steeds een groep. En in deze groep zijn daar diegenen van jullie die nog steeds jullie weg aan het vinden zijn, en dat is prima.
Het ding om te herinneren is gewoon om je innerlijke richting te blijven volgen omdat je welzeker de weg kent. Het is in je wezen ingeworteld. Je kunt niet verloren raken maar je kunt wel pauzeren, omdat, als je ooit een onderbreking wilt nemen, als je ooit langzamer aan wilt doen, als je moet stoppen en reflecteren, word dat toegestaan. Het werd voorzien, maar je wilt het je herinneren om jezelf terug op te pakken en door te gaan omdat er anderen zijn die jou volgen.