zaterdag, december 31, 2016

Een Gelukkig en Respectvol 2017...


Sandra Walter - Het NU Jaar Verwelkomen: Het Wereldwijde Traject Helpen -30 December 2016


Sandra Walter
Het NU Jaar Verwelkomen: Het Wereldwijde Traject Helpen
30 December 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Een Gelukkig NU Jaar aan allen terwijl wij de laatste Toegangspoort van 2016 dit weekeinde ervaren, welke open is doorheen de eerste week van Januari. Alle Lichtwerkers worden aangemoedigd om zich te verbinden met deze tastbare, krachtige instroom van beschikbaar Goddelijk Licht. Poortwachters en Rasterwerkers, bezoek alsjeblieft opnieuw het artikel van vorige week voor aanwijzingen. Lichtwerkers, er is een verhoogde activiteit met de hogere rijken momenteel, blijf gefocust en draag zorg voor het lichaam.  
Velen ervaren een zuiver niveau van de Kosmische Moeder Frequenties, welke een nieuw platform in het leven roepen voor hogere staten van bewustzijn om op de planeet verankerd te worden. Of je nu de terugkeer van de Goddelijke Vrouwelijke Energieën als een wezen, een staat van bewustzijn, een fractaal van de Bron, of een in evenwicht brengende frequentie ziet, is niet van belang. Het is de natuur van het fotonische Licht om orde te eisen - en het uiteen breken van de oude systemen, geloven/overtuigingen, gewoontes en emotionele bagage zouden genoeg bewijs moeten zijn dat het Licht diens werk aan het doen is. Vergeef, ruim op, ben dankbaar en vraag het hoogste Licht voor alle betrokkenen. Gebruik het Vesica Piscis symbool in jullie rasters- en Poortwerk om pilaren van Licht met jullie kristallen te openen, en met het Kosmische Vrouwelijke aspect van de Bron te verbinden. Dit opent ook de toegangspoorten van het hart en de Ascentie kolom.

Nieuwjaarsboodschap van Aartsengel Michael - “Een Boodschap van Liefde” - 31 December 2016 / Rita Pulmans


 Nieuwjaarsboodschap van Aartsengel Michael
“Een Boodschap van Liefde”
31 December 2016 / Rita Pulmans

Geliefde Aartsengel Michael,
Eerst en vooral onze dank voor zo vele mooie boodschappen die U reeds voor ons hebt geschonken. Het is en blijft een grote steun en kracht voor ons allen.
Wij Lichtwerkers kunnen wel een helpende (Michael) hand gebruiken, in deze turbulente eindtijd. Wat uiteraard geen eindtijd is maar een nieuw begin.
Daarom graag uw helende woorden om Kracht, Licht en vooral om de Liefde te blijven handhaven in 2017 en ver daarbuiten.
Rita
*****
Geliefd kanaal,
Jazeker, ik Aartsengel Michael sta jullie bij, te allen tijde. Niet enkel alleen nu, niet enkel alleen aan bepaalde groeperingen, of wat dan ook. Maar ik sta klaar voor de algehele mensheid.
Diegenen die me zien of horen, zijn diegenen die ik, Aartsengel Michael, heb gekozen om mijn boodschappen te verspreiden. En de boodschap geliefden is er geen van onheil en verdoemenis, neen!
Het is een boodschap van Liefde.
Liefde is het grote sleutelwoord om alles maar dan ook alles nieuw te (R: kunnen) maken. Jawel geliefde scheppers, dit doen jullie, dit zullen jullie zelf bewerkstelligen. Weliswaar met onze steun in je rug, maar jullie doen het zelf. Geen ander wezen noch kracht of macht buiten jullie zelf zal dit voor jullie doen.

vrijdag, december 30, 2016

“We Gaan Samen het Avontuur Binnen” - 29 December 2016 / Molly Brown


“We Gaan Samen het Avontuur Binnen”
29 December 2016 /  Molly Brown

Op sommige manieren is dit gewoon het nemen van polshoogte. Deze afgelopen week, wel, het zou gemakkelijk kunnen zijn om te zeggen dat het in het hier en nu druk geweest is, echter …. Ik blijf terugkomen naar een gevoel van vrede, evenwicht en een glimlach. Dit is levend/leven, niettemin kan ik me herinneren hoe ik voorheen leefde. Zowel voorafgaand aan het ontwaken en in bepaalde stadiums tijdens. Vaak mezelf overweldigd/niet genoeg (uren in de dag) voelend … onzeker … of op sommige manieren verwijderd/in een winterslaap. Nu glimlach ik.
Ontwaken/ascenderen/afdalen/doen wat je zegt is niet altijd gemakkelijk. Ja, er zijn verbazingwekkende voorbij woorden momenten. Het kan echter ook zeer zwaar zijn voor je lichaam, geest, emoties en leven. Kies je om een versneld pad te hebben…? Er zijn momenten dat het voort kruipt of dat het opgebrand raakt … en bij tijden kan het iemand besluipen. Vertrouw erop dat je het Universum niet voor de gek kunt houden. En Spirit/je Hogere Zelf weten in welk stadium je bent en wat je nodig hebt. Haal adem … voel … weet … VERTROUW. Ongeacht waar je bent … het is OKÉ! Het is meer dan oké, het is Goddelijk. Je hebt alle tijd die je nodig hebt … weet je nog?
Ik dacht laatst aan hoe vaak ik voelde wat ik omschreef als energie dips. Zij gebeurden een paar keer per week, gewoonlijk s’ avonds, en duurden een uur en dan weer terug naar normaal. Bij tijden voelde het welzeker aan als een collectieve opruiming en de vibraties die ik, ook, moest loslaten (echter, ons verstand begrijpt het niet altijd/herinnert zich niet altijd het proces). In feite een einde van de dag vibrationaal verschil/moedeloos zijn/reset/rust. Vertrouw je proces alsjeblieft en ben aardig voor jezelf.

LiefdeLicht-Energie: Een Extreme Stijging Vandaag… - 30 December 2016


LiefdeLicht-Energie: Een Extreme Stijging Vandaag…
30 December 2016
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

donderdag, december 29, 2016

LiefdeLicht-Energie: De Stijging van 22 t/m 29 December 2016


LiefdeLicht-Energie: De Stijging van 22 t/m 29 December 2016
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

woensdag, december 28, 2016

Aartsengel Michael - “Een Visie Voor de Toekomst” - Januari 2017 / Ronna Herman


Aartsengel Michael
“Een Visie Voor de Toekomst”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-01-2017 (Januari 2017)
Geliefde Meesters, via onze vele vroegere boodschappen, hebben wij getracht jullie te helpen jullie wonderbaarlijke verleden te herinneren, en de waarheid te accepteren die jullie binnenin jullie hebben; alles dat nodig is om een grootse nieuwe wereld te creëren. Wij spraken niet alleen maar over jullie vroegere levens op de Aarde, maar wij hebben geprobeerd om jullie enig inzicht te geven aangaande hoe waarlijk schitterend jullie allemaal zijn. Accepteer alsjeblieft het feit dat jullie het grotere deel van jullie Zijnheid in de hogere rijken verlieten, en dat het nu tijd is om het proces van het opnieuw opeisen te beginnen van deze vele Facetten van God-expressie die de totaliteit opmaken van de echte JIJ. Wij hebben jullie verteld dat dit een Universum is van grote diversiteit, en als een onderdeel van jullie training, hebben jullie vele wonderbaarlijke avonturen ervaren in zeer specifieke en ingewikkelde plaatsen. Jullie begrijpen nu waarom de Aarde zo belangrijk is, omdat jullie planeet is waar alle diversiteit van dit Universum bij elkaar gebracht werd. Jullie hebben een geweldige tijd gehad met het spelen van het spel van dualiteit en polariteit, terwijl jullie grote rijkdom creëerden, en dan pijnlijke schaarste. In andere levensspannen brachten jullie wonderbaarlijke talenten voort en verwezenlijkten grote daden van moed, net zoals jullie ook heel veel naïeve/argeloze/eenvoudige levens ervaren hebben op een nauwe gefocuste manier. Jullie hebben allemaal iedere mogelijke situatie ervaren, van de laagste naar de hoogste, in ieder Rijk van zelfexpressie.
Nu is het tijd om door de sluier van illusie heen te stappen en jullie Goddelijkheid opnieuw op te eisen. Als jullie meer diep in/naar God-bewustzijn gaan, en intappen op de hogere dimensies van Creatie, beginnen jullie je spirituele spieren uit te strekken, en zijn jullie verbaasd over hoe snel jullie in staat zijn om te manifesteren wat jullie visualiseren. De kleine wonderen keren zich naar grote en ingewikkelde wonderen terwijl jullie vaardiger worden, en wij vertellen jullie, het is niets in vergelijk met wat er voor jullie op voorraad ligt in de nabije toekomst.  
Als de multidimensionale expressies van verandering om jullie heen wervelen, en de tijd samengeperst wordt en uitbreidt op een altijd-versnellend tempo, moeten jullie leren om met het stromen mee te gaan om te bestaan in een staat van gemak en gratie. Zoals jullie allemaal tot de één of andere graad ervaren hebben, is het leven op Aarde in de laatste vijftig jaren drastisch veranderd. Wat de norm in een Derde-/Vierde Dimensionale omgeving was, is niet langer meer van toepassing als jullie verhuizen in/naar de meer verfijnde niveaus van Schepper Licht. Wij zullen enige van de belangrijke zaken van de tijden adresseren om jullie een groter begrip te geven aangaande hoe het nieuwe tevoorschijn komende collectieve bewustzijn van de Mensheid in vergelijk staat met de oude massa bewustzijn overtuigingen/geloven die gedurende duizenden aan voorbije jaren geheerst hebben.

dinsdag, december 27, 2016

“Machtwellustelingen Begrijpen” - 26 December 2016 / Brenda Hoffman


“Machtwellustelingen Begrijpen”
26 December 2016 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien voel jij je weinig anders dan gisteren of vorige week. Iets dergelijks zal niet doorgaan. Want je voegde slechts dagen geleden segmenten toe die waarschijnlijk voorbij je begrip gaan.
De segmenten die je toevoegde zijn de revolutionaire, sterke, niet altijd moreel correcte stukjes die je eens naar de voorgrond duwden in een op angst gebaseerde wereld - deze stukjes die je probeerde sindsdien teniet te doen.
Jullie allemaal zijn buitengewoon machtig geweest in andere aardse levensspannen, want jullie waren je op dit leven, deze overgang aan het voorbereiden. Jullie moesten van binnenuit de machten weten die jullie bezaten in een op angst-gebaseerde wereld. Aldus is het dat dit sterke stukje(s) nu binnenin jullie is.
Misschien beangstigt die gedachte jou, want je hebt dat segment(en) ‘overboord gegooid’ vanwege de schaamte en het schuldgevoel dat er het resultaat van was. Niettemin was dat macht segment(en) geschikt voor die tijden.
Nu ben je dat segment of die segmenten aan het gebruiken om je wederom die macht te herinneren - wat veel groter is dan je gedurende eonen voor jezelf pretendeerde te zijn.
Toen je eenmaal dat machtige leven of die levens in de angst-module voltooid had dat deel uitgemaakt heeft van de Aarde gedurende eonen, keerde je terug naar je volgzame en dienstbare rol. Zoals wat velen van jullie in dit leven portretteren, “Ben aardig tegen iedereen.” “Wens niet teveel voor jezelf”. “Ben een voorbeeld van Liefde.”

zaterdag, december 24, 2016

Feestdagen Wens 2016....

Sandra Walter - Toegangspoorten van Transformatie: Nieuwe Werkelijkheden Treden naar Voren - 23 December 2016


Sandra Walter
Toegangspoorten van Transformatie: Nieuwe Werkelijkheden Treden naar Voren
23 December 2016

Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Dit is een krachtige bewustzijn-verschuivende passage, en de volgende twee weken zullen behoorlijk krachtig zijn. Velen ontvangen al hogere niveaus van fotonische codes, terwijl de Galactics en onze Hogere Niveaus dit Licht zachtjes en gestadig in het collectieve bewustzijn weven via zuivere buizen/kanalen.
Poortwachters en de Galactics hebben de instroom van dimensionale-verschuiving, bewustzijn-verschuiving frequenties voort geroepen, welke diegenen zullen beïnvloeden die kiezen voor de Kristallijne/Christus/Eenheidsbewustzijn belichaming. Dit is waarom zo velen een krachtige reiniging ervoeren tijdens de laatste poort (15-16 December). Terwijl het Licht de fysieke structuur hard raakte (zeer waarschijnlijk je rechterzijde, als een fysieke representatie van de loslating van de oude patriarchale structuren), bereidde het ons voor op de kolossale instroom waar wij mee aan het uitlijnen zijn voor de laatste Toegangspoort van 2016.
Versnelling van de Belichaming
Ik had een sterk visioen en een sterke download van hoe het DNA de verschuiving creëert van persoonlijke en collectieve tijdlijnen en werkelijkheden. Dit omvatte een afsplitsend effect, alsook gelijktijdige dimensionale ervaringen. Zonne Kosmische Christus belichaming omvat een besef van alle dimensionale aspecten van Zelf, alsook een hereniging met het Bron Bewustzijn. DNA creëert de brug tussen het Hogere en Lagere Zelf via de vibratie van Onvoorwaardelijke LiefdeLicht. Het is ook in staat van een zuivere buis te creëren van de IK BEN Aanwezigheid en het Zuivere Bron Bewustzijn in de vorm, wat het doel is van dit specifieke Ascentie experiment op Gaia. Straal Liefde uit vanuit je Gechristende Hartcentrum naar je DNA en de Gehele Schepping - vaak.

vrijdag, december 23, 2016

Energie Update ~ ‘Real-Time’ - Nieuwe Dag Aanbrekende Energie ~ Hergeboorte van de Ziel EN Spirit - Deel 2 - 23 December 2016 / Anastacia Kompos


Energie Update ~ ‘Real-Time’
Nieuwe Dag Aanbrekende Energie ~ Hergeboorte van de Ziel EN Spirit - Deel 2
23 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos

Kunnen jullie voelen dat er iets veranderd is? Deze verandering kwam op 21/12/16 met de Zonnewende.
Een zeer nieuwe Hergeboorte van onze Ziel en onze Spirit op een nieuwe en ongeëvenaarde manier heeft zich voorgedaan. Velen voelen dit en zijn opgewonden - aangezien het zeer opwindend is! Ik kan bevestigen, als een Baanbreker in Real-Time dat dit gebeurd is, aangezien ik weet dat jullie zullen voelen dat er iets ‘anders’ nu energetisch gaande is.
Wij zijn door ZOVEEL heen gegaan leidend naar deze verbazingwekkende doorbraak waar wij op gewacht hebben … terwijl dit verder gaat om zich aan te passen en te vestigen.
Voorlopers en Wegwijzers voelden dit zeer diep en hiervoor complimenteer en eer ik jullie allemaal voor wat jullie ervaren hebben, aangezien, tenzij men werkelijk ‘weet’ hoe dit is, velen gewoonweg niet beseffen hoezeer diepgaand velen zich ‘gevoeld’ hebben en transmuteerden voor en met zichzelf.
Ik doe dat wel, aangezien ik hier samen met jullie ben.
Ik ‘zie jullie’ en erken jullie en alles dat jullie persoonlijk doorstaan hebben, net zoals Spirit en het Goddelijke dat doen.

donderdag, december 22, 2016

Energie Update ~ ‘Real-Time’ - Een Nieuwe Dag Breekt Aan ~ Hergeboorte van de Ziel EN Spirit - 21/22 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos


Energie Update ~ ‘Real-Time’
Een Nieuwe Dag Breekt Aan ~ Hergeboorte van de Ziel EN Spirit
21/22 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos

Ik werd deze ochtend (21ste) wakker en zag een prachtige roze/rode lucht terwijl de zon opkwam … Ik pakte mijn camera en nam een foto, maar voelde zeer sterk om daar te blijven kijken terwijl het opkwam … en terwijl ik dat deed kwamen de woorden “Het is een Nieuwe Dag die Aanbreekt” van Spirit - terwijl ik deze Nieuwe Energie inademde.
Als je verschoven bent met de 20/12 energieën (zie de vorige BB posten) … er is een ‘NIEUWE DAG AAN HET AANBREKEN” energie die doorkwam met de Zonnewende en zeer beslist was er een verandering in de energie in “Real-Time”.
Dat “gooit” licht op een weg/manier of deel van ons, die wij recentelijk losgelaten hebben of doorheen verschoven zijn. Van het oude dat zeer diep binnenin was.
Heel veel zielen voelen zich alsof zij “op het hek zitten” van het nieuwe, terwijl het oude aan het “proberen” is om omhoog te springen, maar ons niet helemaal bereiken kan of “houvast weet te krijgen” zoals het eens deed.
Oh, het “probeert” het, aangezien de oude methoden/manieren gedurende een lange tijd bij ons geweest zijn.

woensdag, december 21, 2016

De Christus Energie is Volledig Ingedaald op de Aarde en Verankerd in de Kristallen Kern van Gaia - 21 december 2016 / Lilian Gijsbers


De Christus Energie is Volledig Ingedaald op de Aarde en Verankerd in de Kristallen Kern van Gaia
21 december 2016 / Lilian Gijsbers

Een woensdag, even rust... Alhoewel rust tegenwoordig heel anders voelt. De trilling van de Aarde stijgt zó snel en het proces van ons allen is zodanig in stroomversnelling, dat je echt af en toe moet bijkomen.
Wat ik tijdens energetische sessies meemaak is zo ver buiten de gebaande paden, dat ik  vervolgens een heel gek gevoel heb als ik even “gewoon” thuis ben. Dan komt de schok, het besef van wat ik heb meegemaakt en waarvan ik deel uitmaak. Zo was het ook vandaag.
Afgelopen donderdag hadden we een fantastische meditatie, die ons in diepe trance bracht. 11 mensen waren bijeen, we reisden in het Universum. Opeens waren we in een lichtkamer, een plek waar we onszelf konden laten helen en waar grote energie was om ons te omhullen en kracht te geven.
Even later ontdekten we waarom dit gebeurde. Sommigen bleven achter in de lichtkamer, anderen gingen verder. En opeens stonden we bij een kasteel, een krachtplek in het Universum wat we als een kasteel waarnamen.
Ineens stond ik ergens middenin dat kasteel, tijd en ruimte bestonden niet meer, en ik hield een diamant vast ter grootte van een paar voetbalvelden. Maar het was er aardedonker … ik zag niks, voelde alleen die diamant. Ik riep de rest.... “Waar blijven jullie? Ik sta hier met een diamant, maar kan het niet alleen!” Eén persoon uit de groep vond me en later ook enkelen meer.
De trance werd dieper, een enorme kracht verzamelde zich in de ruimte. Wij konden het allemaal ervaren en voelen, werden achterover gedrukt in onze stoelen. De diamant was dof, uitgeblust.... “We moeten er water overheen laten stromen,” riep iemand opeens.... Ja, zo voelde dat, maar waar haal je water?

Kolossale Energiegolf Overdekt de Aarde - 20 December 2016 / Jenny Schiltz (+ LiefdeLicht Energie Diagrammen)Kolossale Energiegolf Overdekt de Aarde
 (Plus Diagrammen Stijging LiefdeLicht Energie 19 t/m 21 December)
20 December 2016 / Jenny Schiltz

(Engelstalige Video)

dinsdag, december 20, 2016

“Wij Maken Jullie Gereed voor het Opstijgen” - 19 December 2016 / Molly Brown


“Wij Maken Jullie Gereed voor het Opstijgen”
19 December 2016 /  Molly Brown

Ik houd er altijd van wanneer ik in bed kruip en dat Spirit dan begint te fluisteren. Gewoonlijk echter, wint de slaap. Ik heb welzeker een opschrijfblok naast het bed liggen en dit was wat ik in de ochtend zag. Wij maken jullie gereed voor het opstijgen. Ik glimlachte. Als ik het niet opgeschreven had, zou ik het vergeten kunnen hebben aangezien er zoveel gebeurt in onze slaapstaat; bij tijden een complete reset. Deze boodschap zou voor iedereen zijn en het opstijgen zal in perfecte Goddelijke Timing zijn.
Dus ‘standby’, de luchtverkeersleiding zal ons gidsen; zij hebben een hoger/breder overzicht. Het aftellen zou inderdaad een bal kunnen zijn die op Nieuwjaars avond omlaag valt. Het doet er werkelijk niet toe, wanneer … aangezien tot op zekere hoogte dit in ieder moment gebeurt.
De afgelopen week is voor mij verbazingwekkend geweest. Zoveel nieuwe energie. Zoveel nieuwe onderwerpen/herinneringen die naar de oppervlakte kwamen … en ook vragen. De wens om volledig te begrijpen … en om te delen. Niettemin werkt dit prachtig uit. De Waarheid is aan het binnenkomen/ontwaken. Wel, altijd.
Ik herinner me eerder dit jaar de meer krachtige energiegolven te ervaren en ook vaak te zweven. Deze afgelopen week is vooral heel veel non-stop energie en volledig leven van dat niveau geweest. Deze energie (hetgeen gewoonlijk alleen maar in momenten kwam of gedurende een paar dagen) schijnt ook het potentieel te hebben om te blijven duren … zolang als het nodig is. Het Universum is ons naar onze nieuwe plannen aan het uitlijnen.  

Energie Update ~ ‘Real-Time’ - Onze INNERLIJKE DIAMANT Komt van Binnenuit Omhoog en naar Buiten -20 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos


Energie Update ~ ‘Real-Time’
Onze INNERLIJKE DIAMANT Komt van Binnenuit Omhoog en naar Buiten
20 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos

Baanbreker “Real-Time” Energie Update ~ Transmuteerders, Voorlopers, Wegwijzers, Blauwe Stralen… ~’Constateringen’ aangaande de laatste energieën over wat er zich kerndiep aan het voordoen is terwijl dit hier en nu gebeurt~
De dood van het oude en een nieuwe bewuste spirituele groei ontwaking zoals nooit tevoren om ‘toegang te verkrijgen tot de doorgangen naar de hogere inzichten’.
Deze kolossale verandering komt nu ook doorheen het Fysieke, oude ‘kwalen’ komen opnieuw naar de oppervlakte voor loslating.
Onze oude “koppige” gewoontes zijn diep, diep binnenin aan het verschuiven en veranderen, hoewel wij in ons bewustzijn veranderingen gemaakt hebben, de oude diepere innerlijke oude gewoontes kunnen een verandering tegenwerken.
Van een diep trauma vanuit het verleden waar wij aan gewerkt hebben om los te laten en de DEFINITIEVE LOSLATING van de ‘situatie’ waar wij in waren te genezen … naar het opnieuw voelen ervan op/in een hogere vibratie en een hoger niveau - EINDELIJK.
Terwijl dat ongemakkelijk is en bij tijden pijnlijk, moet hier doorheen gegaan worden als een deel van/voor onze DEFINITIEVE verschuiving als een onderdeel van de huidige energieën - leidend naar 2017.
Hoe ‘koppiger’ je was/bent, hoe uitdagender deze verschuiving.

maandag, december 19, 2016

Kerstboodschap van White Cloud - “Wij Zijn Eén Energie Bron van Liefde” - 19 December 2016 / Blossom Goodchild


Kerstboodschap van White Cloud
Wij Zijn Eén Energie Bron van Liefde
19 December 2016 / Blossom Goodchild

Een gesproken Kerst Boodschap van White Cloud
Transcript
Een zeer warm welkom aan iedere ziel die kiest te luisteren naar deze woorden die ik aan te bieden heb in deze tijd van uitbundige feestviering. Mijn vrienden, een zeer lange tijd geleden op jullie planeet … … … … Blossom is een klein beetje aan het worstelen, en ik vraag haar toestemming om mij te laten spreken, want zij is bezorgd over datgene waarvan zij in een ogenblik wist dat ik daarover ga spreken, en het verward haar een klein beetje. Want ik liet aan haar het beeld zien dat men doorheen jullie geschiedenis kent van de kleine baby in de kribbe, met de wijze mannen, de herders, de ossen … van de moeder en de vader liefdevol kijkend naar dit kind en over de heldere ster aan de hemel.
Blossom is verrast, want ik spreek niet vaak over dergelijke zaken. Wat als jullie weten dat dit Waarheid is dat er plaatsvond … Wat beschouwen jullie die twinkelende ster aan de hemel, te zijn?
Denk na over hoe jullie gedachten verder gegaan zijn … en zouden jullie nu deze twinkelende ster beschouwen een Lichtvoertuig te zijn … dat omlaag keek en zich ervan verzekerde dat dit kind veilig “afgeleverd” werd?
Mijn vrienden, wat jullie gedachten ook mogen zijn aangaande deze kwestie, ik zeg vandaag tegen jullie … dat daar de Energie was van een Verlichte Ziel die naar jullie Planeet kwam. Ik zou ook willen zeggen, dat het niet rondom de tijd van December was, maar vanwege het feit dat dit een bewust samengaan van gedachten geweest is dat het zo was, voelt het dan gepast om in staat te zijn erover te praten.

Gelukkige Schuld-Vrije Feestdagen-Roes - 18 December 2016 / Maria Chambers


Gelukkige Schuld-Vrije Feestdagen-Roes
18 December 2016 / Maria Chambers


Gelukkige Feestdagen! En, wat ik daarmee bedoel is, dat ik hoop dat jullie alles binnen jullie macht doen om de Feestdagen gelukkig voor JULLIE ZELF te maken.  Welnu, dat zou kunnen betekenen feest te vieren met vrienden en familie. En het zou ook kunnen betekenen met niemand feest te vieren waar je het echt niet samen mee wilt vieren. Het zou ook kunnen betekenen het helemaal niet te vieren als je echt niet het gevoel hebt om feest te vieren. Er is geen goed of fout.
Voor mezelf ... Ik heb mezelf eindelijk toegestaan, na heel veel decennia van geforceerd feestvieren met vrienden en familie, om gewoon te doen wat het ook maar is dat ik voel om te doen. Dit kwam niet gemakkelijk. Ik moest letterlijk ziek worden in het verleden om mezelf toestemming te geven om weg te komen van de dingen die ik gewoonweg niet wilde doen, inclusief de feestdagen. Ik kon niet duidelijk zien dat ik een keuze had. Maar, gelukkig door de tijd heen, en door dit Ontwakingsproces, zie ik nu dat er altijd een keuze is. Niet dat we populair worden vanwege die keuze. Het zij zo. Maar wat er in mijn geval zo door de tijd heen gebeurde was, dat er steeds minder uitnodigingen naar mij toekwamen omdat mensen eindelijk snappen wie ik ben. Zij mogen dat niet leuk vinden. Maar dat is niet mijn probleem.
Ik werd mezelf ook vaak gewaar me een beetje triest te voelen rond de feestdagen. Ik ben er zeker van dat heel veel daarvan opgepikt werd van het bewustzijn van diegenen die, specifiek rondom de feestdagen, depressief zijn. En heel veel van die depressiviteit komt vanuit gevoelens van in de steek gelaten te zijn en zich eenzaam te voelen. De feestdagen hebben een ingebouwde verwachting van vreugde, samenkomen en feestvieren met geliefden. En voor diegenen die specifiek niet de Liefde binnenin zichzelf gevonden hebben, kan het een zeer moeilijke tijd zijn.

Energie Update - “Drukke” Energieën - Kerstmis - 19 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia KomposEnergie Update
“Drukke” Energieën - Kerstmis
19 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos

Zeer complete “dromen” die laat gisterenmiddag begonnen, tot in de nacht! Voorafgaande levens van loslaten en opruimen kwamen door als een opvolging van voorafgaande BB posten. Een voltooiing van het oude, hetgeen het leven voor ons gemakkelijker zal maken.
Dus er mogen kwalen en pijnen en dergelijke zijn en over het algemeen het gevoel te hebben van dat wij door de mangel gehaald zijn door zoveel “activiteit”.
Tijd om te rusten en ons te hergroeperen (waar wij kunnen) terwijl we doorgaan de stilte in de storm te zijn met zoveel dat er gaande is om ons heen.
Aangezien de energieën door zullen gaan naar het einde van het jaar, is dat het ‘beste’ dat wij kunnen doen - door te gaan dit uit te ‘rijden’. Door te gaan onze energie terug in onszelf te trekken met al het andere wat elkeen van ons moet “doen” gedurende deze drukke tijd van het jaar.

zondag, december 18, 2016

“2016 Eindigt Inderdaad met een Versnelling” - 18 December 2016 / Molly Brown (Plus diagrammen stijging LiefdeLicht Energie)


“2016 Eindigt Inderdaad met een Versnelling”
(+ Stijging LiefdeLicht Energie 15 t/m 18 December 2016)
18 December 2016 /  Molly Brown

Wel kinderen ... het schijnt alsof alle Lichten in de woning aan zijn. Niet helemaal zeker waar te beginnen, dus is zal het waarschijnlijk eenvoudig houden en gewoon inchecken. Wanneer je (begint te) spelen in de multi --- kan het interessant worden. Terwijl ik met verschillenden posten begonnen ben … zullen we zien wat er gepubliceerd gaat worden. 

Terwijl ik deze doorgaande verschuiving/uitlijning/opwaardering/ontwaking/gelukzaligheid ervaar … pauzeer ik en besef weer, dat we hier niet zouden kunnen beginnen … we moesten hier geraken/arriveren. 2016 eindigt inderdaad met een versnelling.

De ervaringen lijken echter het hele scala te doorlopen. Sommigen zijn … in bed. Zelf-zorg/rust/Liefde is nodig. Sommigen hebben best wel gave herinneringen. Aan sommigen wordt het sterke contrast getoond van wie men geworden is en hun omgevingen. Het mag je als een behoorlijke verrassing besluipen. Wat gewoon goed was gisteren is niet langer meer oké. Het is alsof je dit nu moet waarnemen en vertrouwen. Er is een plan dus raak niet in paniek - haal adem. Irritatie/een kort lontje hebben kan nu echter naar de oppervlakte komen. Het is gewoon dat je steeds weer opnieuw aan het wakker worden bent.

zaterdag, december 17, 2016

Kerstboodschap van Aartsengel Michael - 17 December 2016 / Rita Pulmans


Kerstboodschap van Aartsengel Michael
17  December 2016 / Rita Pulmans

"Godskinderen van het eerste uur,
Wakende nabij de kribbe die Jou-Zelf verwacht.
De blijde verwachting zal geboren worden in de Liefde van je hart"
 

Geliefde Godsharten,
Ik, Aartsengel Michael, wens Jullie deze "donkere dagen" voor Kerstmis de mooiste verlichting toe. Niet enkel in jullie mooie neergezette kerstbomen, maar vooral in jezelf.
Zie hoe deze dagen steeds meer Licht omvatten. Al zien sommigen onder jullie de toekomst somber in. Dit is bezijden de waarheid.
De waarheid hier geliefden is, dat meer en meer Licht jullie penetreert. Jullie terug brengt naar de Bron. Jullie terug trekt als het ware naar binnen naar en in  jullie ChristusLicht.
Zie hier de Ster van Bethlehem. Die jullie zo mooi in jullie verhalen beschrijven.
Zie hier jouw komeet als een vuurbal de ruimte van jezelf inschieten. Jouw heelal verlichtend, geliefde harten. Zodat deze jullie GodsHart penetreert tot een nieuwe geboorte.

vrijdag, december 16, 2016

2016, Het Jaar van de Her-Uitlijning - 15 December 2016 / Sophie Bashford


2016, Het Jaar van de Her-Uitlijning
15 December 2016 / Sophie Bashford

Jij bent een drager van het Licht, en als zodanig, instrueert het Licht jou.
Als je bewust gevraagd hebt voor het Licht om te versterken - dat is te zeggen, als je gebeden hebt, dank gegeven hebt, op je knieën gegaan bent, je lichaam, hart en geest opende voor het Goddelijke, en genezende modaliteiten uitnodigde binnen te komen, en vroeg om gebruikt te worden als een voertuig voor Spirit - dan zal het Licht binnenin jou krachtig stromen door je intuïtieve kanalen heen, of jij je er bewust van bent of niet.
Dit Licht transformeert, omdat er een ultieme intentie van het Licht is om het ego-verstand en diens verslaving aan het lijden te ontbinden. Dit Licht brengt jou naar nieuwe mensen, plaatsen en voorvallen die je vaak niet verwacht of actief uitzoekt.
Dit jaar, heeft het Licht van het Goddelijke Vrouwelijke ongeëvenaarde niveaus van stromen en diepte bereikt, diegenen bereikend die goddelijk gecontracteerd zijn om deze creatieve en genezende kracht te gebruiken, en er voordeel van te hebben, ermee te transformeren en het te benutten.
Zowel mannen als vrouwen die geprogrammeerd zijn om Licht te dragen worden beïnvloed door dit verhoogde quotiënt van heilige vrouwelijke frequentie. Het verhoogde bewustzijn van het vrouwelijke creëert een voertuig voor de hogere mannelijke aanwezigheid.
Vele Licht Dragers hebben bij zichzelf waargenomen teruggenomen te worden door de golven van verandering en uitdaging die zich dit jaar gepresenteerd hebben. De uitwendige verschuivingen zijn altijd een directe consequentie van de inwendige beweging. Je reageert op de hogere Licht niveaus, zelfs als jij je er niet bewust van bent (hoewel de meesten van jullie dat zijn). Deze toenemende Lichtniveaus eisen dat je optimaal gepositioneerd en ondersteund wordt om een belangrijke, urgente missie op deze planeet uit te voeren.

Matt Kahn - Ik Ben Het Licht - 16 December 2016Matt Kahn
Ik Ben Het Licht
16 December 2016woensdag, december 14, 2016

Energie Update - “Real-Time” Boodschap ~ “Velen Zullen Vertrekken” - 14 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos


Energie Update
“Real-Time” Boodschap ~ “Velen Zullen Vertrekken”
14 December 2016 / Blue Beyond ~ Anastacia Kompos

Energetisch met Volle Manen, zou ik in meer recente tijden de energieën gewoon voelen voorafgaand aan de feitelijke datum van aankomst. Echter deze Super Maan is (**zij woont in Australië, en loopt flink wat uren op ons voor…) anders - Het was de dag of avond erna dat dit meer gevoeld werd.
Er was een zoemend gevoel van zo een “gevoeligheid” dat zelfs het spreken aanvoelde als “irritatie”, zo gevoelig. Waardoor ik vroeg moest gaan liggen, in de late middag/vroege avond de dag NA de Volle/Super Maan … en dit is nieuw en anders.
En toen werd ik wakker gemaakt om 3 uur ’s nachts met een boodschap dat “velen zullen vertrekken”. Het was een zeer duidelijke en zachte boodschap die ik voelde, in feite dus kort en bondig of precies. Dit is nieuw en een eerste zoals dit. Terwijl er ook een nieuwe toonhoogte of suizend geluid vibrationaal, energetisch hiermee komt.
Ik zit nog steeds met wat dit betekent en zal het jullie laten weten wanneer het meer duidelijker wordt (als ik dat word) en wilde dit gewoon met jullie delen nu in “real-time’ terwijl het gebeurt, de Mens aan onze Spirit schakelend, via onze emoties.
Aangezien er heel veel energie updates/alert boodschappen zijn nu, aangaande tot wat er aan het gebeuren is in het astrale en de boodschappen van de Meesters en Spirit en dergelijke, is dat het waarom ik de Blue Beyonds Energie Updates veranderde en er recentelijk “Real-Time” aan toevoegde.
En wanneer ik deze “real-time” updates meedeel, zijn zij gewoon dat … zoals zij doorgekomen zijn naar de mens vanuit Spirit, mijn ziel - welke gelinkt is, als een Baanbreker, terwijl het in feite aan het gebeuren is, of net nadat ik de verwerking afgerond heb van Spirit naar ziel om deze nieuwe informatie door te brengen naar jullie. En dit kan op alle uren/tijdstippen zijn als het doorkomt, aangezien ik vaak wakker gemaakt wordt om dit te ontvangen om mee te delen en het naar jullie, de mensheid, toe te brengen, met wat ik noem het krijgen van “de tik op de schouder”. Zoals ik deed met die boodschap over dat de frequentie veranderd was.

LiefdeLicht-Energie Stijging: De Grafieken Spreken voor Zich… - 10 t/m 14 December 2016


LiefdeLicht-Energie Stijging: De Grafieken Spreken voor Zich…
10 t/m 14 December 2016
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

“Golf Na Krachtige Golf” - 13 December 2016 / Molly Brown


“Golf Na Krachtige Golf”
13 December 2016 /  Molly Brown

De afgelopen paar dagen zijn er verbazingwekkende zonsopgangen en zonsondergangen geweest. Ik raakte verloren in de momenten. Niettemin, ben ik verre van verloren. Ik voel me alsof ik er nog nooit zo recht bovenop gezeten heb. Het is alsof het Universum tegen mij/ons gesproken heeft in deze momenten. Zij zijn krachtig, diepgaand … niettemin zullen niet allen het begrijpen. Eergisteren werd ik overmand met aldus een gevoel van weten en vrede…
Het zou oké met mij geweest zijn als dat mijn laatste moment was geweest. Doch … wij zijn verre van klaar hier.
Ik verwachtte echt niets met gisteren zijnde de 12/12. Ik leerde verscheidene jaren geleden dat ik ernaar neig om in het ritme te zijn van mijn eigen drum/hartslag/muziek … niettemin leidt het allemaal terug naar één. Verscheidene maanden geleden leek ik ook te stoppen met het voortduwen van mijn reis. Niettemin kan ik zeggen, dat het duwen/de aansturing/het weten mij kregen naar waar ik ben. Het is alsof ik moest. En bijgevolg, besef ik gewoonweg steeds weer hoe fortuinlijk ik ben. Ik had/heb de ervaring. Wij allemaal. Je zou het ontwaking, belichaming kunnen noemen … een spirituele ervaring … of zelfs een prachtig leven J. En als je dat volgt, weet je dat het in momenten is zoals die 1940er jaren film. Het is wordt ook meer zoals de film, Lucy.
Ik heb de stappen/stadiums gehad van zielwerk/terugvinden, het balanceren van het Goddelijke Vrouwelijke en Mannelijke, channeling en dan het belichamen van mijn Hogere Zelf en het me dan eigen maken. Het in evenwicht brengen van zielaspecten alsook veelvoudige werkelijkheden en energieën. Het verankeren, ontwaken en opwaarderen van een Lichtlichaam/Universum. Elkeen van deze stappen is intens en verbazingwekkend geweest. Dus zeg ik nederig/bescheiden dat ik niet meer nodig heb. En terwijl het voor mij gemakkelijk mag toeschijnen om het te zeggen … “Iedere stap van deze is genoeg”, zou mijn verstand oprecht prima geweest zijn met slechts de eerste (die was enorm) maar mijn ziel scheen een ander plan te hebben. Ik had geen kennis van elk van deze jaren geleden; het ontvouwde zich gewoon … en zal doorgaan dat aldus te doen.