woensdag, december 30, 2015

Sananda & De Galactische Witte Broederschap - Vermengen met Jullie Hoogste Aspect - 29 December 2015 / Jenny Schiltz


Sananda & De Galactische Witte Broederschap
Vermengen met Jullie Hoogste Aspect
29 December 2015 / Jenny Schiltz
Jenny - *Het is onder mijn aandacht gekomen dat sommigen twijfelen aan de term Galactische Witte Broederschap. Begrijp dat wit alle kleuren van de regenboog bezit en een zeer hoge frequentie van vibratie is die alle kleuren in zich opneemt. De Galactische Witte Broederschap is samengesteld uit zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten van overal uit het Universum, ieder ras, iedere planeet, ieder zonnesysteem. Het is een groep van meesters die met de gehele mensheid werkt om te ascenderen.*
Wij komen vandaag naar jullie toe met belangrijke informatie betreffende dit proces en wat er energetisch aan het plaatsvinden is. De opeenstapeling van energieën duwt tegen ieder persoon aan om diens vibratie te verhogen en meer volledig met diens ziel-bron te vermengen; hun Hogere Zelf. Ieder wezen op de Aarde in deze tijd wordt door deze verschuiving beïnvloed, allen in variërende gradaties. Niemand wordt buiten deze energetische veranderingen gelaten, dit omvat de Aarde, het Elementalen Koninkrijk, jullie planten en dierenrijk, aangezien alle wezens ermee ingestemd hebben om deel te nemen aan deze ongelooflijke reis van zielgroei. Hoe een ieder van jullie ermee beïnvloed wordt hangt af van het werk dat voorheen gedaan werd.
In deze tijd beginnen velen van diegenen die voorheen onbewust waren de roerselen van ontevredenheid te voelen, van het willen van meer betekenis en vrede in hun levens. Het is tijdens dit stadium dat je grote verstoringen in je leven mag ervaren. Voor sommigen kan dit zijn in de vorm van het verlies van de baan, een verhuizing, verandering van relatie, zelfs het verlies van geliefden. Terwijl dit moeilijk mag zijn voor de persoon om te begrijpen, helpen deze veranderingen om alle lagen, geloofsystemen en imago’s te verwijderen die geadopteerd werden terwijl op de Aarde geleefd werd. Alles dat niet in uitlijning is met het authentieke zelf moet vertrekken. Het is door drastische veranderingen dat men alles om hen heen in vraag begint te stellen. Hoelang deze groeifase duurt hangt alleen af van de persoon en hoe gemakkelijk men in staat is om alle weerstand los te laten. Sommigen zijn in staat om de geringste zielfluisteringen te horen en op die impuls te handelen, anderen mogen veel meer aanmoediging nodig zijn. Begrijp dat er geen goede of verkeerde manieren zijn voor iemand om te ontwaken. Elk pad, iedere keuze is een ervaring die zielgroei verstrekt. Voor diegenen van jullie die ontwaakt zijn, vragen wij dat jullie helpen jullie broeders en zusters te leiden, door ondersteunend en meedogend te zijn. Dit is een tijd waarin genezers in alle vormen bijzonder nodig zijn.

Ann en de Engelen - Met Iedere Ademteug - 26 December 2015
Ann Albers en de Engelen
Met Iedere Ademteug
26 December 2015

Haal adem, dierbaren. In iedere ademteug wordt jullie leven opnieuw geboren. In iedere ademteug heeft het Christus Licht, dat in/naar de wereld kwam in de vorm van een klein kind zoveel jaren geleden, een kans om weer geboren te worden, binnenin jullie. In iedere ademteug, groeit een Licht dat nooit uitgeblust kan worden binnenin jullie hart, jullie geest verlichtend, jullie emoties vertroostend en naar buiten toe uitstralend via jullie iedere gedachte, woord en daad in/naar een wereld die in behoefte van Liefde is.
Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de kribbe en de energie van het Christus Licht. Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de lampen die helder branden. Binnenin een ieder van jullie bestaat de vonk van Goddelijke Liefde welke jullie leven geeft! Vier feest dierbaren! Jullie zijn de dragers van dit Licht! Jullie zijn de afgezanten van deze Liefde! Jullie zijn de lichten op onze boom, de sterren in onze hemel, en de dierbare zielen die incarneerden om, voor eens en altijd, te herinneren dat jullie nooit ontkoppeld zijn van dit Licht. Jullie zijn nooit afgescheiden van deze Liefde.
Onze wens voor jullie in het Nieuwe Jaar is dat jullie je herinneren dat Liefde eeuwig van jullie is. Liefde leeft binnenin jullie. Liefde bestaat in onze harten voor elk en iedereen van jullie. Met iedere ademteug die jullie bewust en diep nemen, trekken jullie dit Licht naar jullie aan! Jullie breiden het binnenin jullie uit! Wanneer jullie een wens hebben, adem het in en sta de Liefde toe voor deze wens om binnenin jullie uit te breiden. Wanneer jullie een uitdaging hebben, haal adem, en weet dat jullie oplossingen en hulp inademen. Wanneer jullie om iemand geven en niet weten wat te doen, haal adem, wetende dat als jullie jezelf met Liefde vullen, het het niet kan helpen anders dan over te stromen in/naar de levens van diegenen waar jullie van houden.

maandag, december 28, 2015

Creëer en Vier Feest - 28 December 2015 / Brenda Hoffman


Creëer en Vier Feest
28 December 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Zijn jullie gereed? Zijn jullie angstig of opgetogen? Want jullie leven zal nooit meer hetzelfde zijn zoals het was in November van 2015.
Jullie zijn anders. Jullie kunnen misschien nog niet dat verschil voelen, maar jullie zijn niet langer meer van de Aarde. Natuurlijk, worden jullie iedere ochtend in jullie bed wakker. Jullie gaan door met de rekeningen te betalen en voor jullie kinderen of ouders te zorgen, maar jullie zijn niet langer meer van de Aarde.
Velen van jullie namen aan dat een dergelijke verschuiving alleen aangegeven zou kunnen worden door een grote Aarde catastrofe OF dat jullie jezelf gewaar zouden worden in witte gewaden zwevend in de hemelen. Geen van beide was een mogelijkheid toen jullie eenmaal en masse besloten om van de 5de dimensie te zijn.
Die beslissing opende louter jullie mogelijkheden. Het vereiste geen verwoesting van jullie Aarde. Noch vereiste het om de Aarde te verlaten zoals zo vaak beschreven werd. Jullie ascentie was van de Aarde te zijn. En aldus was het.
Jullie zijn anders - ver voorbij wat jullie je nu voor kunnen stellen.

Sandra Walter - Deze Transformatie zal Al Jullie Focus nemen. Nu. - 27 December 2015


Sandra Walter
Deze Transformatie zal Al Jullie Focus nemen. Nu.
27 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De verhalen van deze Herrijzenis Fase zijn iets waar wij echt van zullen genieten om te delen - later. De boodschap om stil te gaan heeft zich weer gepresenteerd, precies wanneer de dingen verrukkelijk onwerkelijk werden. Ik raad ten hoogste aan dat iedereen die de multidimensionale vermenging frequenties, transformatie activeringen of openbarende kosmische belichamingservaringen ervaren, (ook bekend als de Herrijzenis Fase van Ascentie) hun best doen om vreemde activiteiten terzijde te zetten, zoveel als mogelijk te vereenvoudigen en te focussen op deze monumentale ontvouwing van de Gechristende belichaming.
Wij zijn verscheidene lagen aan het belichamen in een volledig bewust proces, en ja, - de dingen worden ongelooflijk en prachtig intens. Blijf goed zorgen voor je psyche, hart en lichaam, Geliefden. Schrijf de ervaringen, wisselwerkingen, verschillende rassen, boodschappen en begeleiding voor later op. Wij zullen de volgende golf later assisteren. De Stam zal oké zijn, en wij moeten ons verenigen door hen te laten zien dat dit niet zoals gewoonlijk zaken doen is. Want nu, zegt iedereen boven aan de trap om weg te stappen en te focussen. Zij adviseren ook om weg te gaan van interferentie (uitgebreid internet/draadloze blootstelling, digitale media, enzovoorts). Dit is een organisch Meesterschap proces; pas die wijsheid zoals noodzakelijk is toe. Als jij in deze fase bent, snap je het.

De Arcturiaanse Groep - “De Tweede Komst Is Gearriveerd” - 27 December 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“De Tweede Komst Is Gearriveerd”
27 December 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbare vrienden, wij komen met vreugde en de beste wensen in dit vakantieseizoen.
Wij nemen waar dat sommigen van jullie verdriet ervaren en een beetje verwarring omdat jullie niet het seizoen ervaren zoals jullie dat gewend zijn. Voor diegenen van jullie die zich zo voelen, verheug je in het begrip dat jullie bewustzijn veranderd is en de vakantie aldus niet langer meer op dezelfde manier resoneert. Sinds het laatste Kerstfeest, zijn velen van jullie gegroeid en hebben meer Licht geïntegreerd wat op diens beurt de manier beïnvloedt waarop jullie ieder aspect van het dagelijkse leven ervaren, begrijpen en leven van het alledaagse naar het meest diepgaande.
Op de één of andere manier klinkt de muziek van het seizoen waar jullie in het verleden van hielden nu een beetje schel. Uitzinnige promoties voor koopjes van allerlei soorten zijn vaak gewoon platweg irritant en bezitten niet langer macht over jullie. Sommigen, die het nooit eerder opgemerkt hebben, worden bij zichzelf pijnlijk bewust van hoe commercieel Kerstmis geworden is. Alles voelt anders aan dit jaar, maar het heeft niets te maken met leeftijd of verantwoordelijkheden. Het heeft te maken met het feit dat jullie meer verlicht geworden zijn.
Vanwege jullie toenemende aandacht voor intuïtie, is het nu veel gemakkelijker een commerciële bedoeling te herkennen achter de hype van nostalgie en vals sentiment van het seizoen. Jullie zien gemakkelijk dat het meeste ervan niets te maken heeft met de ware liefdevolle essentie van kersmis en alles te maken heeft met jullie koopkracht. Jullie zijn aan het leren om het gordijn van “Oz” terzijde te trekken en erachter te kijken.

zondag, december 27, 2015

De Hemelse Witte Wezens - De Toekomst van Ascentie Creëren - 23 December 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
De Toekomst van Ascentie Creëren
23 December 2015 / Natalie Glasson
Jullie visioen van huidige en toekomstige werkelijkheden op de Aarde is immens belangrijk in deze tijd van Ascentie. Jullie zijn aanwezig als een fysiek wezen op deze planeet om te creëren, en jullie grootste reden is om de Schepper via iedere expressie, actie en reactie die jullie genereren te manifesteren. Dit is altijd het geval geweest, hoewel het tijdperk van Liefde wat manifesteerde vanuit 2012 voor alle zielen aangeeft om hun processen van creatie met de Schepper te beginnen, wat verwant is aan een spin die diens web begint te weven. De Schepper nodigt jullie uit om jullie bekwaamheden van creatie te beseffen, en belangrijker om hen te activeren om de waarheid van de Schepper in/naar jullie werkelijkheid en het bewustzijn van de mensheid te weven. Het is tijd om te beseffen dat jullie degenen zijn die de macht hebben om de niveaus, de ervaringen en overgangen van ascentie van de toekomst te creëren. Zijn jullie gereed om verantwoordelijkheid te nemen en de ascentie van jullie heden en toekomst te vormen? Weten jullie waartoe jullie wezen of jullie uitgenodigd worden om te creëren? Deze zijn krachtige vragen welke jullie overpeinzing eist.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, zijn een verenigde zielgroep en bestaan in de 14de dimensie en daaraan voorbij. Wij ondersteunden de creatie van de Aarde en gaan door diens beschavingen te helpen. Onze energie, zoals dat hetzelfde voor vele sterren en Lichtwezens is, is binnenin de funderingen van de Aarde en jullie eigen wezen. Wanneer jullie de intenties vasthouden van het activeren van onze energie binnenin jullie wezen, staan jullie een netwerk van puur wit Licht toe om vanuit de dieptes van jullie ziel naar boven te komen, zich verankerend in jullie fysieke lichaam en auragebied. Dit netwerk van puur wit Licht is verbonden aan de energie van creatie en houdt deze vast; de energie van creatie van de Schepper en ons, de Hemelse Witte Wezens. Een dergelijk netwerk van puur wit Licht activerend en de essentie van creatie vasthoudend zal de uitbreiding en verdere ontwaking van jullie ziel ondersteunen, jullie ziel uitnodigen om op de Aarde diens heilige frequentie en goddelijke plan te creëren. Jullie ziel is wachtende en gereed om via jullie fysieke lichaam en werkelijkheid, voor jullie en iedereen om te ervaren, de heilige resonantie van de Schepper op de Aarde te genereren en tot uitdrukking te brengen.
Jullie hebben de bekwaamheden om een liefdevolle spirituele evolutie op de Aarde te creëren en te manifesteren en bereiken dit al in ieder moment van jullie werkelijkheid. Wij, de Hemelse Witte wezens, wensen om jullie bewust te maken van het activeren van onze energie binnenin jullie wezen om een puur wit netwerk van creatie te vormen, aldus jullie jullie bekwaamheden van manifestatie mogen vergroten. Vanuit een ruimte van pure Liefde en gelukzaligheid binnenin jullie hart en ziel, wensen wij om jullie aan te moedigen de intentie te visualiseren en vast te houden van een werkelijkheid voor jullie zelf, de Aarde en de mensheid welke waarlijk prachtig, inspirerend en gevuld is met de waarheid van de Schepper. Door dat aldus te doen, zullen jullie de ascentie en het pad van de spirituele vooruitgang die de mensheid als een geheel en individueel momenteel en in toekomstige huidige momenten ervaren herconstrueren, zuiveren en opnieuw creëren.

Aartsengel Zadkiel - "Een Oproep Voor Liefde" - Januari 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Oproep Voor Liefde"
Januari 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, publiceren en verzoeken wij om een oproep voor Liefde.
Jullie en jullie planeet gaan door met vele golven van krachtige energie te ontvangen. De resultaten van de impact van deze energie zal gereflecteerd worden op de manier waarop jullie je gedachten en acties geleiden. Daarom, verzoeken wij om een oproep voor Liefde.
Deze oproep voor Liefde begint met het individu en rimpelt naar buiten in/naar de massa’s van de mensheid en in/naar de ethers. Jullie zijn allemaal verbonden in een groot web van het leven en de eeuwigheid. Jullie mogen wensen het je te verbeelden als een groot web van zijden draden waarin ieder kruisend punt de Ziel en Spirit bevat van een individu. Dit is een groot web en verspreidt zich ver voorbij de verbeeldingskracht. Het bevat een punt voor elk Wezen, inclusief diegenen in alle dimensies van het universum, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De zijden draden verbinden de punten, en deze mogen beschouwd worden als draden van Licht of energie.
Stel je een zachte bries voor die zich in één van de kruisende punten voordoet. Deze bries rimpelt doorheen het web en elk kruisend punt of Wezen voelt de bries. Dit mag zich bewust of onbewust voordoen, maar het wordt gereflecteerd in het algehele weten van elk Wezen.
De effecten van de gedachten en acties van een individu kunnen vergeleken worden met de effecten van de bries. Wat één individu doet beïnvloedt het geheel. Jullie en alle Wezens zijn verbonden in de Eenheid van de Schepping. Wij, in de ongeziene rijken, zijn ook met jullie verbonden. Daarom, kan iedere gedachte of actie, ongeacht hoe klein, een grote impact hebben als het naar buiten in/naar het web van Creatie rimpelt.

donderdag, december 24, 2015

Kerstgroet 2015
De Berichtgevingen van God - In Het Licht Stappen - December 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
In Het Licht Stappen
December 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, terwijl jullie in/naar de tijd van het jaar komen, de tijd wanneer het Licht helder en zuiver is, de tijd wanneer de droom terzijde gegaan is, kunnen jullie in het Licht staan en overal in het moment zien waar het hart besef van jullie vrijheid creëert. Kom, geliefden, en herinner je dat de glorie van de Christus jullie is.
Deze zuivere Liefde is wat jullie zijn. Er is niets dat het kan verhinderen. Als je hart dit glorieuze stromen accepteert, herinner jij je dat je al één met Mij bent. Eén met Mij, één met Liefde. Jij bent de Christos, de geïncarneerde Christus.
Maar dit betekent alleen maar dat je vrij bent van de droom van de afscheiding. Er is niets dat anders is, niets om het ego toe te staan om nog langer onophoudelijk voorbij oordelen te gaan.
Terwijl jullie in/naar dit moment van ontwaking stappen wat aan de gehele mensheid toegestaan is, geliefden, neem het in en maak het van jullie zelf. Dat jullie mogen kiezen om er nooit weer uit vandaan te stappen, maar in plaats daarvan te leven als Liefde.
Zuiver Licht is dat wat zichzelf kent als compleet en heel naar voren komend. Zuivere Liefde is dat wat beweegt, en geeft, en de eeuwige gemeenschap van het hart leeft. Pure vreugde is immer het resultaat.
Stap voort en ben Mijn handen, ben Mijn hart, ben Mijn Liefde. En je zult vrij zijn van de droom van een afgescheiden ego en jezelf kennen als het hart van God.

Shekinah Rose & Mary Angelico - AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal GeschenkShekinah Rose & Mary Angelico
AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal Geschenk
Een belangrijke gebeurtenis deed zich voor, voor de Mensheid en Gaia. De Rozen Straal van Creatie werd terug op de planeet verankerd, in Sedona AZ, in de Cathedral Rock Vortex/draaikolk.
De Moeder Mary Geestverschijningen deden zich voor op Kerstavond in 2011, om de Rozen Straal van het Heilige Hart te verankeren via de Heilige Geest van Shekinah. Dit brengt het Hart van de Wereld van de Moeder om de droefenis van het menselijke lijden te transformeren dat het Engelachtige Menselijke DNA en Christus Belichaming ontwaakt.

Anta Claus & The Elves - Gelukkige Heilige Feestdagen - 24 December 2015


Anta Claus & The Elves
Gelukkige Heilige Feestdagen
24 December 2015
Gelukkige Feestdagen aan jullie allemaal die feestvieren en Gelukkige Heilige Dagen naar allen, Want in waarheid dierbaren, is iedere dag heilig. Een ieder van jullie is heilig. Een ieder van jullie is een incarnatie van het ware zelfde Licht dat in de kribbe in de vorm van het Christus kind geboren werd, het ware zelfde Licht dat helder in jullie Zon brandt, en inderdaad binnenin en onder de gehele Schepping.
Kunnen jullie dit bevatten? Jullie zijn niets minder dan de sterren, in jullie hart is de kribbe, de geboorteplaats van het Licht in/naar deze wereld. In jullie hart is het Licht dat nooit uitgeblust wordt. In jullie ware eigen hart is de Liefde die niet uitgewist of uitgeroeid kan worden door een chaotische wereld … want Liefde dierbaren, leeft eeuwig binnenin jullie.
Dus deze Kerstmis, deze Hanukkah, herinner je dat JULLIE, dierbaren, degenen zijn die wij vieren. Het is jullie Licht dat geboren wordt met iedere bewuste ademhaling, jullie Licht brandt helder met iedere vriendelijke gedachte, dat wij in de hemelen zo opmerkelijk, zo miraculeus, zo prachtig vinden. In een wereld die vaak vergeet wat van waarde is, herinneren jullie het je. In een wereld die vaak vergeet dat wij allen Eén zijn in de Goddelijke Liefde, streven jullie ernaar om het je te herinneren. In een wereld die vaak voelt dat worstelen de enige manier is om te overleven, streven jullie ernaar om te herinneren dat, In Liefde, jullie tot bloei komen.

maandag, december 21, 2015

2016 – Je Universele Wezen Introduceren - 21 December 2015 / Brenda Hoffman


2016 – Je Universele Wezen Introduceren
21 December 2015 / Brenda Hoffman
Dierbare,
Je stelt je intentie steeds weer opnieuw voor je Aarde segmenten in. Je hebt gehoopt en gedroomd. Nu is het tijd om deze stukjes te laten settelen, want je hebt alles gedaan dat je kunt om je Aarde droom in beweging te zetten.
Wanneer jij je Aarde droom eenmaal voltooid hebt, wat binnen de volgende paar weken of dagen zal gebeuren, zal je heftig naar de volgende stap verlangen. Aldus is het dat wij omschrijven wat die stap geprojecteerd is te zijn.
Sommigen van jullie channelen al, hebben een genezende aanraking, schrijven automatisch, visualiseren, bespeuren of verbinden zich anderszins met onze wezens en anderen in het Universum die wensen om jullie met deze verbazingwekkende overgang te helpen.
Jullie zullen allemaal beginnen nieuwe vaardigheden of interesses op te merken die misschien altijd deel van jullie wezen waren, maar terzijde geduwd werden als zijnde onrealistisch of niet zo belangrijk. Want jullie zijn uit jullie Aarde wezen in/naar een wezen van de Universums aan het verschuiven.
Hoewel je altijd van de Universums geweest bent, ontkende je speciale of interessante Universele vaardigheden in de hoop van beter te passen in de zwaarheid van de 3D Aarde. Nu dat je segmenten toegevoegd hebt die meer geïnteresseerd zijn in Universele thema’s, ben je, zogezegd, gereed om te vliegen.
Sommigen van jullie zullen de behoefte voelen om een specifiek stukje Universum te onderzoeken, maar je zult niet daartoe in staat zijn. Iets dergelijks is aldus omdat je dat stukje volledig afsloot. Hoewel je innerlijke wezen schreeuwt om dat stukje meer volledig te onderzoeken als een Aarde/Universeel Wezen, blijft je Aarde Wezen doodsbang bij de gedachte.

Hilarion - Herplaatsing van 7-14 December 2014 - Heel vaak, zijn het Je Eigen Verwachtingen van Hoe de Dingen Zouden Moeten Zijn die Stress in Je Leven Creëren


Hilarion
Heel vaak, zijn het Je Eigen Verwachtingen van Hoe de Dingen Zouden Moeten Zijn die Stress in Je Leven Creëren
December 7-14, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Het is belangrijk dat je iedere dag tijd vrij kunt maken om stil te zijn zodat je naar binnen kunt gaan. Gedurende deze tijd van het jaar, kan je agenda vol van activiteiten raken waarvan je voelt dat zij gedaan moeten worden, met familie, vrienden en jouw gemeenschap en dit is prachtig zolang als jij niet aan jezelf voorbij gaat. Te vaak is er een neiging om teveel belang te plaatsen op het plezieren van anderen in plaats van op je eigen behoeften. Zoals met alle dingen, moet er een evenwicht zijn zodat jouw evenwichtigheid gehandhaafd en onderhouden wordt. Het zou een heroverweging van prioriteiten kunnen vereisen of het verlagen van je eigen verwachtingen en te kijken naar alternatieve opties. Heel vaak, zijn het je eigen verwachtingen van hoe de dingen zouden moeten zijn die stress in je leven creëren. Jouw geliefden zijn bereid om te helpen en zijn bereid om zich aan nieuwe manieren van het doen van de dingen aan te passen en nieuwe manieren te ervaren om het seizoen te vieren.  
Als je ontspannen bent en je binnenin jezelf vreedzaam voelt, lek je geen ongeduldige energieën naar diegenen rondom je heen. Ieder persoon moet beseffen dat zij deel uitmaken van een groter geheel en dat hun energieën diegenen rondom hen heen beïnvloeden, dus is het belangrijk naar zichzelf te kijken als meer macht te hebben dan voorheen beschouwd werd. Velen voelen zich gestrest, gehaast en kwaad gedurende deze tijden en diegenen die buitengewoon gevoelig zijn pikken deze energie automatisch op en vragen zich dan af waarom zij dergelijke gevoelens voelen wanneer zij zich voorheen gelukkig en vreedzaam voelden. Sommigen van jullie zijn zoals sponzen, de emotionele verhitte energieën absorberend van alle mensen in jullie gebied van invloed. Wanneer dit gebeurt, moet je beseffen wat er zich heeft voorgedaan en het dan tegengaan door een rustige/stille ruimte te vinden, tijd te vinden om in een badkuip met warm en koesterend water te liggen weken, misschien geparfumeerd met een etherische olie van jouw keuze en met een beetje toegevoegd zeezout om jouw auragebied te zuiveren en alles op te ruimen dat niet bevorderend is voor wie jij werkelijk bent. Het luisteren naar ontspannende muziek is ook zeer behulpzaam. 

Sandra Walter - Zonnewende Toegangspoort: Sterke Energetische Verschuivingen - 20 December 2015


Sandra Walter
Zonnewende Toegangspoort: Sterke Energetische Verschuivingen
20 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze Zonnewende Toegangspoort (21-25 December) is voor ons aanstaande. Dit is een verbazingwekkend jaar van Meesterschap dat zal eindigen met een diepe innerlijke verschuiving voor velen. Sta dit toe, maak er tijd voor, zegen deze planeet en de gehele Schepping terwijl wij (zachtjes, langzaam) een volledige werkelijkheid naar de Gechristende rastersystemen migreren. Merk de tevoorschijn komende vrede op, de tevoorschijn komende 5/6D helderheid als dit zich ontvouwt.
Fotonische, Gechristende energieën hebben altijd een zuiverend effect. Het is wat het is. We hadden dramatische verschuivingen tijdens de Toegangspoort vorige week, wat velen van de Licht Stam veraste. Verfris je methodes als je één van hen was; dit is een passage voor begrip, wijsheid en spirituele volwassenheid. Dit is onze driejarige Meesterschap markering, Geliefden; De voorspelde passage van transformatie voor de Wegwijzers doorheen midden-Januari. Wij zijn op de plaats in de hogere Ascentie tijdlijn wanneer de volledige belichaming zich begint voor te doen, laten we ons met gemak en gratie verenigen in diens Goddelijke doel.
Focus op het Nieuwe Licht, en houd jullie multidimensionale torusgebied uitgelijnd met jullie Ascentie kolom voor fysieke, emotionele en mentale balans. Rasterwerk met kristallen helpt waarlijk; Poortopzichters werk met iedere kristal die geplaatst is op deze planeet door een Lichtwerker. De Scharlakenrode Toegangspoorten van het 5/6D Eenheidsbewustzijn, en de Gouden-kristallijnen Christus Toegangspoorten leveren nu een zeer hoog frequentie Licht af. Sommigen van jullie kunnen doordringende tonen horen, welke gewoon weer versterken. (Jullie horen hen omdat jullie vagus zenuw, welke deze frequenties ontvangt, zich achter jullie oren wikkelt) Het Lichtniveau is gigantisch; probeer niet te obsederen over de fysieke implicaties op de ZON, de planeet of jezelf. Focus op de uitbreiding van het bewustzijn, de terugkeer van je Gechristende Zelf. Voel wat de binnenkomende energieën doen; dit leidt je naar het zijn van een goede Poortopzichter - het is het innerlijk weten van wat te doen wanneer deze golven arriveren wat voor de versnelling van iedereen toestaat.

zondag, december 20, 2015

White Cloud en De Federatie van Licht via Blossom Goodchild - Kerst Groeten van Niet van de Planeet - 20 December 2015White Cloud en De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
20 December 2015
Kerst Groeten van Niet van de Planeet
Gesprekje en Channeling


Blossom in haar nieuwsbrief: Gelukkig Kerstmis aan IederEen. Ik hoop dat jullie ‘A chat and channel 4’ (‘Een gesprek en een channeling 4’) kunnen waarderen.
Een mooie Kerstboodschap van White Cloud … met meer passie dan ik ooit van hem hoorde.
De Federatie van Licht, die graag doorkwam … met wat ‘Licht Taal’ (neem ik aan) aan het eind. Ik heb geen idee wat ze zeiden!
Deel deze link alsjeblieft met vrienden en op jullie facebookpagina’s, enz. … zodat er meer van ons zijn die elkaar de hand vasthouden in Liefde … samen het Nieuwe Jaar gevend … en onze Planeet in een Hogere positie brengend … zoals we kwamen doen.

zaterdag, december 19, 2015

De Andromedanen - Voorbereiding op het Volgende Stadium van Ascentie - 18 December 2015 / Natalie Glasson


De Andromedanen
Voorbereiding op het Volgende Stadium van Ascentie
18 December 2015 / Natalie Glasson
Groeten, Liefde en bewustzijn breiden wij, de Andromedanen uit naar jullie ter ondersteuning van jullie ascentie en de waardevolle periode van evolutie waar jullie in deze tijd doorheen gaan. Wij hebben in onze eerdere communicatie met jullie gesproken over de chaos welke zich aan het ontwikkelen is of waar jullie je bewust van mogen worden van binnenin jullie wezen en werkelijkheid. Wij deelden mee dat de chaos een doel van het ontwaken van een Lichtexplosie binnenin jullie wezen heeft, een krachtige genezing en ontwaking van Goddelijk Bewustzijn voor jullie creërend om in jullie huidige werkelijkheid te verkennen. De Arcturianen deelden in hun communicatie met jullie mee dat wij, de Andromedanen, geëvolueerde zielen aan het selecteren zijn die ontwaakt en bewust zijn in deze tijd om de allerhoogste Liefde doorheen hun wezens in de Aarde te verankeren om de gehele mensheid te beïnvloeden en te ondersteunen om in/naar een vibratie van Liefde te verschuiven. Met de informatie van onze eerdere communicaties in gedachten wensen wij om toevoegende informatie mee te delen om jullie in deze belangrijke periode van jullie groei te ondersteunen.
Om voor het Licht van jullie ziel en de Schepper te exploderen van binnenuit jullie wezen in/naar een baken van Licht, is er een noodzaak om bewust te zijn van de lessen waarvoor jullie ziel naar de Aarde gekomen is om te bereiken en te overwinnen. Deze les, uitdaging of horde heeft tot doel het creëren van eenheid tussen jullie ziel en iedere werkelijkheid van jullie wezen, bijvoorbeeld, jullie lichaam, auragebied, werkelijkheid, geest en emoties. Vaak voelt deze les, uitdaging of horde aan zoals een beperking, iets dat jullie ontkend werd. Hoewel je inspanning en focus geplaatst mag hebben op dit gebied om te genezen of te transformeren, mag het nog steeds buiten je bereik voelen. Het mag ook de oorzaak zijn of zich als chaos in jullie huidige werkelijkheid manifesteren.
Iedere vorm van chaos is vereist om benaderd te worden vanuit een ruimte van Liefde, zelfs amusement en geen-gehechtheid als dat mogelijk is. Er is geen noodzaak om drama of negatieve gevoelens binnenin te activeren als een reactie op kleine ervaringen van chaos die zich in jullie werkelijkheid manifesteren. Sta jezelf toe om waarnemend te zijn met de wetendheid dat de chaos bewijs is dat je voort gaat om het Licht exploderend van binnenuit je wezen te ervaren. Voor grotere ervaringen van chaos, ben je niet vereist om op een bepaalde manier te handelen of te reageren, eenvoudig om Liefde, vergiffenis, geloof en vertrouwen, specifiek voor jezelf, vast te houden.

Shekina Rose/De Blauwe Straal - Moeder Mary Roos Straal Transmissie DNA Sjabloon van de Allerhoogste Goddelijke Liefde - 18 December 2015


Shekina Rose/De Blauwe Straal
Moeder Mary Roos Straal Transmissie DNA Sjabloon van de Allerhoogste Goddelijke Liefde
18 December 2015
De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
De Roos Straal in de Violette Vlam van de Allerhoogste Goddelijke Liefde is terug op de planeet.
De Moeder Mary Verschijningsvormen en Verschijningen van de Rozen Straal van Creatie deden zich voor bij de Cathedral Rock Vortex, in Sedona, AZ.
Op Kerstavond, verscheen Moeder Mary met doorgaande verschijningsvormen. Zij kwam om de heilige harten van de mensheid te ontwaken en om de allerhoogste goddelijke kracht van het transformerende Liefde van de Rozen Straal Sjabloon voor de Nieuwe Aarde te geven.
Foto door Shekina Rose bij de Cathedral Rock Vortex, AZ. USA  
Wat jullie hier zien is de ethische brug van de Rozen Straal van Creatie via de Zonne Christus Zon in gemeenschap met de Aarde. Ondersteunend zijn alle stralen van creatie die naar beneden komen naar de Rozen Straal sfeer van Licht dat vanuit de Aarde opstijgt.
De Rozen Straal verschijningsvormen verschenen toen het Rozen Straal Wonderwater geplaatst was op de 11:11 heilige cirkel om de Aarde en de harten van de mensheid bij Cathedral Rock Vortex in Sedona te zuiveren. Met één van de bezoeken, vroeg Moeder Mary om foto’s te maken aangezien zij transmissies en testamenten zouden zijn van het Rozen Straal Hart van Creatie terug op de planeet. 444

donderdag, december 17, 2015

Sanat Kumara - Begrijpen Wat in dit Nu Gebeurt - 16 December 2015 / Jenny Schiltz


Sanat Kumara
Begrijpen Wat in dit Nu Gebeurt
16 December 2015 / Jenny Schiltz
Groeten! Wij komen vandaag naar jullie toe om veel uit te leggen van wat er gebeurd is en wat er in dit nu aan het gebeuren is. Velen van jullie voelen dat jullie onmogelijk verder kunnen gaan aangezien er geen tijd is om op adem te komen terwijl deze energieën jullie Aarde overstromen en alles om jullie heen veranderen. Deze veranderingen vinden in opstappen plaats binnenin het kleinste aspect naar het grootste aspect. Overal om jullie heen, alles dat jullie creëren, en alles dat jullie zijn wordt in deze momenten gekneed en veranderd. Verandering is niet gemakkelijk wanneer je niet begrijpt wat er binnenin en buitenom gebeurt, onze hoop is om duidelijkheid en vrede binnenin te brengen.
Begrijp dat er overeenkomsten gemaakt werden met iedere ziel op de Aarde om een onderdeel van dit proces te zijn, alle zielen, zelfs diegenen wiens rol het is om de dualiteit te vergroten en de duisternis te intensiveren. Deze zielen, zoals met allen die negativiteit in jullie naar boven brengen, helpen jullie waar gedachten, overtuigingen en acties te zien, die niet in uitlijning zijn met de Bron. Wat er binnenin jullie gebeurt in deze momenten gebeurt ook in de wereld om jullie heen. Terwijl een ieder van jullie eraan werkt om jullie zelf schoon te maken van alles dat niet overeenkomt met de hoogste frequenties, zo ook doet het collectief dat. Dit proces kan net zo gemakkelijk en net zo moeilijk zijn als iemand diens bekwaamheid om los te laten en toe te staan. Dat wat diep geworteld is in alles aspecten van iemand diens wezen of binnenin jullie collectief zal zeer moeilijk zijn om op te ruimen en zal ook grotere intensiveringen nodig zijn, zodat alle facetten onderzocht en dat wat niet in uitlijning is afgedankt mogen worden. Eenvoudig gezegd, alles dat jullie vanuit Liefde beweegt, Liefde voor jezelf, Liefde voor je medemens en Liefde voor de Bron moeten naar de oppervlakte komen om her/erkend te worden zodat jullie in staat zijn om in ieder moment te kiezen. Daar zullen diegenen zijn die weigeren om te zien wat er getoond wordt, ook dit is een onderdeel van hun pad aangezien zij naar grotere ervaringen in de dichtere energieën verlangen. Wanneer jij jezelf toestaat om de waarnemer te zijn en oordeel te verwijderen, zal je zien dat alles perfect en alles samenspannend is om jou te helpen voorwaarts te gaan in je zielgroei in ieder moment.

Vanuit de Boodschappen van God - 14 December 2015 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
14 December 2015 / Yael en Doug Powell
Alles dat Echt is is van jou. Alles dat nodig is is jouw bereidheid om het te ontvangen. Dus trek ik je terug naar je hart, wat is, waar wij elkaar op iedere manier ontmoeten. Het is waar de Rivier, de beweging van Liefde jou als bewustzijn wordt. Het is waar je Mij op je eigen unieke manier reflecteert - het doorgaande moment van Creatie als Tweeling Vlammen reflecterend. Het verlangen reflecterend om van Mijn Liefde te geven. De schoonheid van Liefde in relatie te reflecteren. Want voor de graad dat je naar de waarheid terugkeert van wie je bent, naar die graad keer je naar je hart terug - en tot die graad accepteer je het Leven dat aan jou gegeven is.
Houd dit, dierbaren, in jullie harten vast. Alles dat Liefde is, Leven is, werd al aan jullie gegeven. Dit, ook, is een feit van jullie creatie. Alles. Jullie hart is een opening voor de Rivier van het Leven, waar de Liefde doorheen komt om doorgegeven te worden - om gegeven te worden, om versterkt te worden, om gecreëerd te worden, door jullie, Tweeling Vlammen toegevoegd aan. Dus hoe meer je naar je leven in het hart terugkeert hoe meer wij Eén zijn, hoe meer Alles Dat Ik Ben beschikbaar is voor jullie (en doorheen jullie). Hoe meer jij je herinnert dat dit jouw identiteit is, deze glorieuze expressie van de beweging van Liefde, hoe meer je terugkeert naar een eenheid van Leven waar je waarlijk voelt dat wij Eén zijn.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
14-12-2015 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, december 15, 2015

Van Aangename naar Grote Creaties - 14 December 2015 / Brenda HoffmanVan Aangename naar Grote Creaties
14 December 2015 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Laat ons beginnen met jullie thuis te verwelkomen - een tijd waarop jullie je gedurende eonen voorbereid hebben.
Betekent welkom thuis dat jullie van planeet naar planeet of doorheen de dimensies en frequenties zullen flitsen?
Nee. In plaats daarvan, dat jullie jezelf genoeg waarderen om jullie totaliteit van wie jullie zijn toe te staan doorheen de grijsheid te sprankelen dat jullie 3D bestaan geweest is. Dat jullie jezelf toestaan om meer dan wat accepteerbaar is in jullie wereld toe te staan.
De meesten van jullie hebben nog steeds jullie veiligheidsdeken-droom te creëren, want die droom te creëren is een deel van het accepteren van de nieuwheid van jullie.
Jullie droom omvatte zeer vaak het onmogelijke - of aldus zou het toeschijnen in het 3D leven. Nu zijn jullie deze dromen en verwachtingen aan het uitbreiden.
Vorige maand, zouden jullie een nieuwe woning, relatie, baan of gemeenschap geaccepteerd hebben welke aangenaam was. Deze maand, beginnen jullie je te verbeelden voorbij aangenaam naar grotere dromen.
Want aangenaam is waar jullie gewend aan zijn. Aangenaam is wat jullie verwachten. Maar aangenaam omvat ook toekomstige Aarde dromen die zich aangenaam uitbreiden.
Jullie werden verzadigd met aangenaam en verwachten nu meer.

maandag, december 14, 2015

De Arcturianen - Vlinders van de Sterren Wezens - 11 December 2015 / Natalie Glasson


De Arcturianen
Vlinders van de Sterren Wezens
11 December 2015 / Natalie Glasson
Groeten en Liefde breidt uit naar allen op de Aarde van de Arcturianen, wij delen met jullie onze energie, Liefde en ondersteuning aldus jullie een werkelijkheid mogen creëren geboren vanuit een hoge en snelle frequentie van Liefde. Dit is iets dat ons met zo een opwinding enthousiast maakt, dat de gedachte van een werkelijkheid, beschaving en wereld in harmonie en resonerend met de frequentie van Liefde te creëren wanneer diens voormalige bestaan gefocust was op gebrek en afscheiding, immens inspirerend is. Weten jullie hoe inspirerend jullie voor ons, de Arcturianen, zijn als een ziel in een menselijke gedaante op de Aarde? Misschien begrijpen jullie niet echt de wereld waar jullie naar streven om te creëren, de miraculeuze reis waar jullie doorheen gaan alsook de dapperheid en moed die jullie als een individu hebben. Wij, de Arcturianen, zijn werkelijk in verbazing over wat er nu op de Aarde aan het plaatsvinden is en wensen om van dienstverlening te zijn op iedere toepasselijke manier.
Wij, de Arcturianen, zijn een Licht beschaving, ons Licht bevat binnenin het bewustzijn van Liefde, hemelse wijsheid, lichttechnologie, balans en lichtkracht. Lichttechnologie is niet hetzelfde als jullie Aardse technologie, het zijn ingewikkelde lichtnetwerken welke de reden van Creatie vasthouden, in feite de  creatie van alles. Lichtkracht is de Goddelijke Wil van de Schepper in diens zuiverste en meest energieke vorm, wat energie kan dirigeren of alles kan versterken in/naar de versnelde creatie. Balans is onze grootste focus, wij passen de vibratie en het bewustzijn van balans toe op alles dat wij creëren, ondersteunen en wat bestaat. Wij moedigen belichaming en besef van alle aspecten, energieën en vormen van de Schepper aan, allen helpend om in balans te bestaan binnenin hun wezen en werkelijkheid. In het verleden hebben wij geschenken van technologieën of Licht gegeven, wat kan manifesteren in de fysieke technologie om de evolutie van de Aarde te ondersteunen. Wij zullen doorgaan dit te doen, echter het grootste geschenk dat wij met de mensheid wensen te delen is onze frequentie alsook de bekwaamheid om de balans van alles dat de Schepper binnenin jullie wezen is te her/erkennen. Daarom is het de energie van balans wat wij op jullie wezen en de Aarde uitgieten. Met de aanwezigheid van balans vormend binnenin jullie wezen geloven wij dat jullie in staat zullen zijn om gemakkelijker het grotere plaatje te herkennen van de evolutie van de Aarde. Dit zal resulteren in een herkenning van hoe inspirerend en pionerend jullie en de mensheid zijn in jullie bestaan op de Aarde alsook de luister welke bereikt is en bereikt zal worden.
Wij, de Arcturianen, wensen om met jullie energieën te werken alsof jullie energieën herbedraden, ondertussen in/naar jullie wezen uitstralend en van binnenuit jullie de frequentie van balans activerend. Je kunt ons uitnodigen om persoonlijk met je energielichamen te werken alsook met je fysieke lichaam, een heilige frequentie van balans binnenin je creërend wat voor jou toepasselijk is en je bestaan op de Aarde zal ondersteunen. Wij zullen alle aspecten van de Schepper, die jij van jezelf herkent te belichamen, in/naar balans brengen aldus alles in het bestaan zijn, gelijk binnengegaan en tot uitdrukking gebracht worden. Wij zullen ook het uitwissen van wat voor energieën, gedachten, emoties en illusies dan ook ondersteunen, welke onevenwichtigheden van wat voor soort dan ook binnenin je wezen mogen veroorzaken.

De Arcturiaanse Groep - “Over Genade” - 13 December 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“Over Genade”
13 December 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, het is met vreugde dat wij communiceren en ons bij jullie aansluiten terwijl jullie immer dieper in/naar verlichting reizen.
Wij wensen over genade te spreken, een onderwerp dat frequent onjuist begrepen wordt. Genade wordt beschouwd de uitoefening te zijn van tegemoet te komen aan de één of andere behoefte -- het geven van tijd, geld, of dienstverlening door de één of andere groep of individu zonder persoonlijke consideratie. De USA wordt beschouwd een natie van genade te zijn vanwege de spirituele principes waarop het gefundeerd werd, en de meeste religies van de wereld geloven dat genade de afgevaardigde van spiritualiteit is. Specifiek het vakantieseizoen promoot genade als de boodschap van Kerstmis.
Ware genade is liefdevolle actie dat zonder druk, schuldgevoel, kracht, vooroordeel of schaamte stroomt, zonder agenda of verlangen of beloning uitgevoerd. Het is eenvoudig een ander facet van Onvoorwaardelijke Liefde voor iemand die een bewustzijn van eenheid verworven heeft.
Genade wordt misleid wanneer het voorrang neemt over iedere consideratie voor de gever om zich “spiritueel” te voelen. Dit soort van genade kan gemakkelijk, en doet dat vaak, in staat stellend maken. Velen van de oprechte zoekers hebben de vergissing gemaakt van te geloven dat het bevoorraden naar anderen Liefde is en aldus hen (de gever) meer spiritueel maakt.
Wij hebben gekozen om vandaag over genade te spreken, omdat vele serieuze spirituele zoekers verward raakten terwijl zij oprecht probeerden om Onvoorwaardelijke Liefde te leven. Dit is omdat zij vergeten om eerst naar binnenin te gaan en begeleid te zijn, vaak wordend in plaats van menselijke poppen die de aansturingen van anderen dienen ondertussen gelovend dat zij vanuit Onvoorwaardelijke Liefde leven.