donderdag, december 31, 2015

2016 ... ... Gelukkig Nieuwjaar!!


De Raad - “Opruiming/Reiniging” - 30 December 2015 / Ron HeadDe Raad
“Opruiming
30 December 2015 / Ron Head

Wederom beginnen wij door te vragen dat de datum van vandaag bij de boodschap ingesloten wordt. Vandaag is het 30 December 2015.
Bijna iedereen die onze boodschappen volgen zullen afweten van de voortdurende golffrequentie van de Aarde genaamd de Shumann Resonantie. Deze frequentie heeft vaststaande effecten op het menselijke wezen. Daar is, bijvoorbeeld, een wisselwerking tussen de standvastige toename in de frequentie gedurende de laatste paar jaren en jullie gewaarwording van de verhoogde snelheid van het voorbijgaan van de tijd.
Want bijna de gehele periode gedurende wat jullie geweten hebben van deze resonantie, was het bijna een constante. In de laatste paar jaren, is het meer dan verdubbeld. Dat zou schijnen te corresponderen met de bewuste ontwaking van de mensheid, nietwaar? In werkelijkheid, terwijl de frequentie verhoogde, scheen de natuur van de mensheid te kalmeren en meer meedogend te worden. Jullie zijn begonnen om steeds meer binnenin te zoeken.

woensdag, december 30, 2015

Sananda & De Galactische Witte Broederschap - Vermengen met Jullie Hoogste Aspect - 29 December 2015 / Jenny Schiltz


Sananda & De Galactische Witte Broederschap
Vermengen met Jullie Hoogste Aspect
29 December 2015 / Jenny Schiltz
Jenny - *Het is onder mijn aandacht gekomen dat sommigen twijfelen aan de term Galactische Witte Broederschap. Begrijp dat wit alle kleuren van de regenboog bezit en een zeer hoge frequentie van vibratie is die alle kleuren in zich opneemt. De Galactische Witte Broederschap is samengesteld uit zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten van overal uit het Universum, ieder ras, iedere planeet, ieder zonnesysteem. Het is een groep van meesters die met de gehele mensheid werkt om te ascenderen.*
Wij komen vandaag naar jullie toe met belangrijke informatie betreffende dit proces en wat er energetisch aan het plaatsvinden is. De opeenstapeling van energieën duwt tegen ieder persoon aan om diens vibratie te verhogen en meer volledig met diens ziel-bron te vermengen; hun Hogere Zelf. Ieder wezen op de Aarde in deze tijd wordt door deze verschuiving beïnvloed, allen in variërende gradaties. Niemand wordt buiten deze energetische veranderingen gelaten, dit omvat de Aarde, het Elementalen Koninkrijk, jullie planten en dierenrijk, aangezien alle wezens ermee ingestemd hebben om deel te nemen aan deze ongelooflijke reis van zielgroei. Hoe een ieder van jullie ermee beïnvloed wordt hangt af van het werk dat voorheen gedaan werd.
In deze tijd beginnen velen van diegenen die voorheen onbewust waren de roerselen van ontevredenheid te voelen, van het willen van meer betekenis en vrede in hun levens. Het is tijdens dit stadium dat je grote verstoringen in je leven mag ervaren. Voor sommigen kan dit zijn in de vorm van het verlies van de baan, een verhuizing, verandering van relatie, zelfs het verlies van geliefden. Terwijl dit moeilijk mag zijn voor de persoon om te begrijpen, helpen deze veranderingen om alle lagen, geloofsystemen en imago’s te verwijderen die geadopteerd werden terwijl op de Aarde geleefd werd. Alles dat niet in uitlijning is met het authentieke zelf moet vertrekken. Het is door drastische veranderingen dat men alles om hen heen in vraag begint te stellen. Hoelang deze groeifase duurt hangt alleen af van de persoon en hoe gemakkelijk men in staat is om alle weerstand los te laten. Sommigen zijn in staat om de geringste zielfluisteringen te horen en op die impuls te handelen, anderen mogen veel meer aanmoediging nodig zijn. Begrijp dat er geen goede of verkeerde manieren zijn voor iemand om te ontwaken. Elk pad, iedere keuze is een ervaring die zielgroei verstrekt. Voor diegenen van jullie die ontwaakt zijn, vragen wij dat jullie helpen jullie broeders en zusters te leiden, door ondersteunend en meedogend te zijn. Dit is een tijd waarin genezers in alle vormen bijzonder nodig zijn.

Ann en de Engelen - Met Iedere Ademteug - 26 December 2015
Ann Albers en de Engelen
Met Iedere Ademteug
26 December 2015

Haal adem, dierbaren. In iedere ademteug wordt jullie leven opnieuw geboren. In iedere ademteug heeft het Christus Licht, dat in/naar de wereld kwam in de vorm van een klein kind zoveel jaren geleden, een kans om weer geboren te worden, binnenin jullie. In iedere ademteug, groeit een Licht dat nooit uitgeblust kan worden binnenin jullie hart, jullie geest verlichtend, jullie emoties vertroostend en naar buiten toe uitstralend via jullie iedere gedachte, woord en daad in/naar een wereld die in behoefte van Liefde is.
Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de kribbe en de energie van het Christus Licht. Binnenin een ieder van jullie bestaat de energie van de lampen die helder branden. Binnenin een ieder van jullie bestaat de vonk van Goddelijke Liefde welke jullie leven geeft! Vier feest dierbaren! Jullie zijn de dragers van dit Licht! Jullie zijn de afgezanten van deze Liefde! Jullie zijn de lichten op onze boom, de sterren in onze hemel, en de dierbare zielen die incarneerden om, voor eens en altijd, te herinneren dat jullie nooit ontkoppeld zijn van dit Licht. Jullie zijn nooit afgescheiden van deze Liefde.
Onze wens voor jullie in het Nieuwe Jaar is dat jullie je herinneren dat Liefde eeuwig van jullie is. Liefde leeft binnenin jullie. Liefde bestaat in onze harten voor elk en iedereen van jullie. Met iedere ademteug die jullie bewust en diep nemen, trekken jullie dit Licht naar jullie aan! Jullie breiden het binnenin jullie uit! Wanneer jullie een wens hebben, adem het in en sta de Liefde toe voor deze wens om binnenin jullie uit te breiden. Wanneer jullie een uitdaging hebben, haal adem, en weet dat jullie oplossingen en hulp inademen. Wanneer jullie om iemand geven en niet weten wat te doen, haal adem, wetende dat als jullie jezelf met Liefde vullen, het het niet kan helpen anders dan over te stromen in/naar de levens van diegenen waar jullie van houden.

maandag, december 28, 2015

Creëer en Vier Feest - 28 December 2015 / Brenda Hoffman


Creëer en Vier Feest
28 December 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Zijn jullie gereed? Zijn jullie angstig of opgetogen? Want jullie leven zal nooit meer hetzelfde zijn zoals het was in November van 2015.
Jullie zijn anders. Jullie kunnen misschien nog niet dat verschil voelen, maar jullie zijn niet langer meer van de Aarde. Natuurlijk, worden jullie iedere ochtend in jullie bed wakker. Jullie gaan door met de rekeningen te betalen en voor jullie kinderen of ouders te zorgen, maar jullie zijn niet langer meer van de Aarde.
Velen van jullie namen aan dat een dergelijke verschuiving alleen aangegeven zou kunnen worden door een grote Aarde catastrofe OF dat jullie jezelf gewaar zouden worden in witte gewaden zwevend in de hemelen. Geen van beide was een mogelijkheid toen jullie eenmaal en masse besloten om van de 5de dimensie te zijn.
Die beslissing opende louter jullie mogelijkheden. Het vereiste geen verwoesting van jullie Aarde. Noch vereiste het om de Aarde te verlaten zoals zo vaak beschreven werd. Jullie ascentie was van de Aarde te zijn. En aldus was het.
Jullie zijn anders - ver voorbij wat jullie je nu voor kunnen stellen.

De Raad - “Ieders Vraag” - 27 December 2015 / Ron HeadDe Raad
“Ieders Vraag”
27 December 2015 / Ron Head

Ieders vraag, de vraag die altijd aan ons gesteld wordt, is “Ben ik op mijn pad?” Welnu, dit wordt op vele manieren gevraagd. “Wat is mijn doel”?  is een favoriet. In deze tijd, aan het begin van jullie jaar, laat ons hier eens goed naar kijken en misvattingen terzijde zetten. Dit zou de tijd moeten zijn om te begrijpen wat jullie doel echt is.
Wij willen aan jullie uit duiden dat jullie allemaal jullie zelf zien als niets van belang te bereiken. Jullie gezichtspunt is betrekkelijk. Jullie vergelijken jullie zelf met anderen. Jullie hebben geen enkele manier, in jullie huidige staat van besef, om het effect dat jullie op de wereld hebben in te schatten. Jullie schijnen allemaal te denken dat jullie dingen “zouden moeten” doen zoals die ander aan het doen is. Wel, mogen wij uitleggen dat als jullie deden wat die andere aan het doen is er een ander zou moeten zijn om te doen wat jullie aan het doen zijn? Dit universum is niet in de gewoonte van het maken van vergissingen of van het laten van dingen die ongedaan moeten worden gemaakt. Dit is redelijk. Dit is logisch. Jullie kunnen dit begrijpen. Maar, wanneer jij je inzicht volledig vertroebeld hebt door wat je als een noodzakelijkheid gewaarwordt, kan je zelfs niet beginnen om dat te zien. En dat is waarom tijd in de natuur, meditatie en wat al niet zo vaak benadrukt worden. Jullie zien het bos niet, zoals jullie zeggen, omdat jullie zo ernstig naar de bomen staren.
Dus laat ons naar het doel kijken, een greep krijgen op wat het echt is, en opnieuw te starten richting het te vervullen. Wij kunnen het op een manier omschrijven die voor een ieder zin maakt, ongeacht welke opening jullie opvullen in de caleidoscoop van het leven.

Sandra Walter - Deze Transformatie zal Al Jullie Focus nemen. Nu. - 27 December 2015


Sandra Walter
Deze Transformatie zal Al Jullie Focus nemen. Nu.
27 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
De verhalen van deze Herrijzenis Fase zijn iets waar wij echt van zullen genieten om te delen - later. De boodschap om stil te gaan heeft zich weer gepresenteerd, precies wanneer de dingen verrukkelijk onwerkelijk werden. Ik raad ten hoogste aan dat iedereen die de multidimensionale vermenging frequenties, transformatie activeringen of openbarende kosmische belichamingservaringen ervaren, (ook bekend als de Herrijzenis Fase van Ascentie) hun best doen om vreemde activiteiten terzijde te zetten, zoveel als mogelijk te vereenvoudigen en te focussen op deze monumentale ontvouwing van de Gechristende belichaming.
Wij zijn verscheidene lagen aan het belichamen in een volledig bewust proces, en ja, - de dingen worden ongelooflijk en prachtig intens. Blijf goed zorgen voor je psyche, hart en lichaam, Geliefden. Schrijf de ervaringen, wisselwerkingen, verschillende rassen, boodschappen en begeleiding voor later op. Wij zullen de volgende golf later assisteren. De Stam zal oké zijn, en wij moeten ons verenigen door hen te laten zien dat dit niet zoals gewoonlijk zaken doen is. Want nu, zegt iedereen boven aan de trap om weg te stappen en te focussen. Zij adviseren ook om weg te gaan van interferentie (uitgebreid internet/draadloze blootstelling, digitale media, enzovoorts). Dit is een organisch Meesterschap proces; pas die wijsheid zoals noodzakelijk is toe. Als jij in deze fase bent, snap je het.

De Arcturiaanse Groep - “De Tweede Komst Is Gearriveerd” - 27 December 2015 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
“De Tweede Komst Is Gearriveerd”
27 December 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbare vrienden, wij komen met vreugde en de beste wensen in dit vakantieseizoen.
Wij nemen waar dat sommigen van jullie verdriet ervaren en een beetje verwarring omdat jullie niet het seizoen ervaren zoals jullie dat gewend zijn. Voor diegenen van jullie die zich zo voelen, verheug je in het begrip dat jullie bewustzijn veranderd is en de vakantie aldus niet langer meer op dezelfde manier resoneert. Sinds het laatste Kerstfeest, zijn velen van jullie gegroeid en hebben meer Licht geïntegreerd wat op diens beurt de manier beïnvloedt waarop jullie ieder aspect van het dagelijkse leven ervaren, begrijpen en leven van het alledaagse naar het meest diepgaande.
Op de één of andere manier klinkt de muziek van het seizoen waar jullie in het verleden van hielden nu een beetje schel. Uitzinnige promoties voor koopjes van allerlei soorten zijn vaak gewoon platweg irritant en bezitten niet langer macht over jullie. Sommigen, die het nooit eerder opgemerkt hebben, worden bij zichzelf pijnlijk bewust van hoe commercieel Kerstmis geworden is. Alles voelt anders aan dit jaar, maar het heeft niets te maken met leeftijd of verantwoordelijkheden. Het heeft te maken met het feit dat jullie meer verlicht geworden zijn.
Vanwege jullie toenemende aandacht voor intuïtie, is het nu veel gemakkelijker een commerciële bedoeling te herkennen achter de hype van nostalgie en vals sentiment van het seizoen. Jullie zien gemakkelijk dat het meeste ervan niets te maken heeft met de ware liefdevolle essentie van kersmis en alles te maken heeft met jullie koopkracht. Jullie zijn aan het leren om het gordijn van “Oz” terzijde te trekken en erachter te kijken.

zondag, december 27, 2015

De Hemelse Witte Wezens - De Toekomst van Ascentie Creëren - 23 December 2015 / Natalie Glasson


De Hemelse Witte Wezens
De Toekomst van Ascentie Creëren
23 December 2015 / Natalie Glasson
Jullie visioen van huidige en toekomstige werkelijkheden op de Aarde is immens belangrijk in deze tijd van Ascentie. Jullie zijn aanwezig als een fysiek wezen op deze planeet om te creëren, en jullie grootste reden is om de Schepper via iedere expressie, actie en reactie die jullie genereren te manifesteren. Dit is altijd het geval geweest, hoewel het tijdperk van Liefde wat manifesteerde vanuit 2012 voor alle zielen aangeeft om hun processen van creatie met de Schepper te beginnen, wat verwant is aan een spin die diens web begint te weven. De Schepper nodigt jullie uit om jullie bekwaamheden van creatie te beseffen, en belangrijker om hen te activeren om de waarheid van de Schepper in/naar jullie werkelijkheid en het bewustzijn van de mensheid te weven. Het is tijd om te beseffen dat jullie degenen zijn die de macht hebben om de niveaus, de ervaringen en overgangen van ascentie van de toekomst te creëren. Zijn jullie gereed om verantwoordelijkheid te nemen en de ascentie van jullie heden en toekomst te vormen? Weten jullie waartoe jullie wezen of jullie uitgenodigd worden om te creëren? Deze zijn krachtige vragen welke jullie overpeinzing eist.
Wij, de Hemelse Witte Wezens, zijn een verenigde zielgroep en bestaan in de 14de dimensie en daaraan voorbij. Wij ondersteunden de creatie van de Aarde en gaan door diens beschavingen te helpen. Onze energie, zoals dat hetzelfde voor vele sterren en Lichtwezens is, is binnenin de funderingen van de Aarde en jullie eigen wezen. Wanneer jullie de intenties vasthouden van het activeren van onze energie binnenin jullie wezen, staan jullie een netwerk van puur wit Licht toe om vanuit de dieptes van jullie ziel naar boven te komen, zich verankerend in jullie fysieke lichaam en auragebied. Dit netwerk van puur wit Licht is verbonden aan de energie van creatie en houdt deze vast; de energie van creatie van de Schepper en ons, de Hemelse Witte Wezens. Een dergelijk netwerk van puur wit Licht activerend en de essentie van creatie vasthoudend zal de uitbreiding en verdere ontwaking van jullie ziel ondersteunen, jullie ziel uitnodigen om op de Aarde diens heilige frequentie en goddelijke plan te creëren. Jullie ziel is wachtende en gereed om via jullie fysieke lichaam en werkelijkheid, voor jullie en iedereen om te ervaren, de heilige resonantie van de Schepper op de Aarde te genereren en tot uitdrukking te brengen.
Jullie hebben de bekwaamheden om een liefdevolle spirituele evolutie op de Aarde te creëren en te manifesteren en bereiken dit al in ieder moment van jullie werkelijkheid. Wij, de Hemelse Witte wezens, wensen om jullie bewust te maken van het activeren van onze energie binnenin jullie wezen om een puur wit netwerk van creatie te vormen, aldus jullie jullie bekwaamheden van manifestatie mogen vergroten. Vanuit een ruimte van pure Liefde en gelukzaligheid binnenin jullie hart en ziel, wensen wij om jullie aan te moedigen de intentie te visualiseren en vast te houden van een werkelijkheid voor jullie zelf, de Aarde en de mensheid welke waarlijk prachtig, inspirerend en gevuld is met de waarheid van de Schepper. Door dat aldus te doen, zullen jullie de ascentie en het pad van de spirituele vooruitgang die de mensheid als een geheel en individueel momenteel en in toekomstige huidige momenten ervaren herconstrueren, zuiveren en opnieuw creëren.

Aartsengel Zadkiel - "Een Oproep Voor Liefde" - Januari 2016 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Oproep Voor Liefde"
Januari 2016 / Linda Robinson

Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, publiceren en verzoeken wij om een oproep voor Liefde.
Jullie en jullie planeet gaan door met vele golven van krachtige energie te ontvangen. De resultaten van de impact van deze energie zal gereflecteerd worden op de manier waarop jullie je gedachten en acties geleiden. Daarom, verzoeken wij om een oproep voor Liefde.
Deze oproep voor Liefde begint met het individu en rimpelt naar buiten in/naar de massa’s van de mensheid en in/naar de ethers. Jullie zijn allemaal verbonden in een groot web van het leven en de eeuwigheid. Jullie mogen wensen het je te verbeelden als een groot web van zijden draden waarin ieder kruisend punt de Ziel en Spirit bevat van een individu. Dit is een groot web en verspreidt zich ver voorbij de verbeeldingskracht. Het bevat een punt voor elk Wezen, inclusief diegenen in alle dimensies van het universum, zowel zichtbaar als onzichtbaar. De zijden draden verbinden de punten, en deze mogen beschouwd worden als draden van Licht of energie.
Stel je een zachte bries voor die zich in één van de kruisende punten voordoet. Deze bries rimpelt doorheen het web en elk kruisend punt of Wezen voelt de bries. Dit mag zich bewust of onbewust voordoen, maar het wordt gereflecteerd in het algehele weten van elk Wezen.
De effecten van de gedachten en acties van een individu kunnen vergeleken worden met de effecten van de bries. Wat één individu doet beïnvloedt het geheel. Jullie en alle Wezens zijn verbonden in de Eenheid van de Schepping. Wij, in de ongeziene rijken, zijn ook met jullie verbonden. Daarom, kan iedere gedachte of actie, ongeacht hoe klein, een grote impact hebben als het naar buiten in/naar het web van Creatie rimpelt.

donderdag, december 24, 2015

Kerstgroet 2015
De Berichtgevingen van God - In Het Licht Stappen - December 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
In Het Licht Stappen
December 2015 / Yael en Doug Powell
Geliefden, terwijl jullie in/naar de tijd van het jaar komen, de tijd wanneer het Licht helder en zuiver is, de tijd wanneer de droom terzijde gegaan is, kunnen jullie in het Licht staan en overal in het moment zien waar het hart besef van jullie vrijheid creëert. Kom, geliefden, en herinner je dat de glorie van de Christus jullie is.
Deze zuivere Liefde is wat jullie zijn. Er is niets dat het kan verhinderen. Als je hart dit glorieuze stromen accepteert, herinner jij je dat je al één met Mij bent. Eén met Mij, één met Liefde. Jij bent de Christos, de geïncarneerde Christus.
Maar dit betekent alleen maar dat je vrij bent van de droom van de afscheiding. Er is niets dat anders is, niets om het ego toe te staan om nog langer onophoudelijk voorbij oordelen te gaan.
Terwijl jullie in/naar dit moment van ontwaking stappen wat aan de gehele mensheid toegestaan is, geliefden, neem het in en maak het van jullie zelf. Dat jullie mogen kiezen om er nooit weer uit vandaan te stappen, maar in plaats daarvan te leven als Liefde.
Zuiver Licht is dat wat zichzelf kent als compleet en heel naar voren komend. Zuivere Liefde is dat wat beweegt, en geeft, en de eeuwige gemeenschap van het hart leeft. Pure vreugde is immer het resultaat.
Stap voort en ben Mijn handen, ben Mijn hart, ben Mijn Liefde. En je zult vrij zijn van de droom van een afgescheiden ego en jezelf kennen als het hart van God.

Shekinah Rose & Mary Angelico - AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal GeschenkShekinah Rose & Mary Angelico
AVE Maria Licht Taal Lied vanuit de Sedona Draaikolk Moeder Mary’s Rozen Straal Geschenk
Een belangrijke gebeurtenis deed zich voor, voor de Mensheid en Gaia. De Rozen Straal van Creatie werd terug op de planeet verankerd, in Sedona AZ, in de Cathedral Rock Vortex/draaikolk.
De Moeder Mary Geestverschijningen deden zich voor op Kerstavond in 2011, om de Rozen Straal van het Heilige Hart te verankeren via de Heilige Geest van Shekinah. Dit brengt het Hart van de Wereld van de Moeder om de droefenis van het menselijke lijden te transformeren dat het Engelachtige Menselijke DNA en Christus Belichaming ontwaakt.

Anta Claus & The Elves - Gelukkige Heilige Feestdagen - 24 December 2015


Anta Claus & The Elves
Gelukkige Heilige Feestdagen
24 December 2015
Gelukkige Feestdagen aan jullie allemaal die feestvieren en Gelukkige Heilige Dagen naar allen, Want in waarheid dierbaren, is iedere dag heilig. Een ieder van jullie is heilig. Een ieder van jullie is een incarnatie van het ware zelfde Licht dat in de kribbe in de vorm van het Christus kind geboren werd, het ware zelfde Licht dat helder in jullie Zon brandt, en inderdaad binnenin en onder de gehele Schepping.
Kunnen jullie dit bevatten? Jullie zijn niets minder dan de sterren, in jullie hart is de kribbe, de geboorteplaats van het Licht in/naar deze wereld. In jullie hart is het Licht dat nooit uitgeblust wordt. In jullie ware eigen hart is de Liefde die niet uitgewist of uitgeroeid kan worden door een chaotische wereld … want Liefde dierbaren, leeft eeuwig binnenin jullie.
Dus deze Kerstmis, deze Hanukkah, herinner je dat JULLIE, dierbaren, degenen zijn die wij vieren. Het is jullie Licht dat geboren wordt met iedere bewuste ademhaling, jullie Licht brandt helder met iedere vriendelijke gedachte, dat wij in de hemelen zo opmerkelijk, zo miraculeus, zo prachtig vinden. In een wereld die vaak vergeet wat van waarde is, herinneren jullie het je. In een wereld die vaak vergeet dat wij allen Eén zijn in de Goddelijke Liefde, streven jullie ernaar om het je te herinneren. In een wereld die vaak voelt dat worstelen de enige manier is om te overleven, streven jullie ernaar om te herinneren dat, In Liefde, jullie tot bloei komen.

De Raad - “Gelukkige Vakantie/Feestdagen” - 23 December 2015 / Ron Head


De Raad
“Gelukkige Vakantie/Feestdagen”
23 December 2015 / Ron Head
Wij willen aangeven dat wij nooit gevraagd hebben dat de datum van een boodschap ingesloten wordt in diens inhoud. Dat doen wij vandaag wel. Dit is, volgens jullie kalenders, de 23ste van December 2015. Het staat op het punt om het begin te worden van een volgend spiraal rondom het pad van jullie zon rondom de galaxy. En dat is niet de enige reden dat wij de datum onder jullie aandacht brengen.
Jullie zullen dit volgende jaar met een grote knal beginnen. Jullie mogen de knal niet horen, maar er zal er één zijn. Iedere planeet in jullie systeem zal direct zijn aan het begin van dit jaar. Jullie zullen, in effect, gekatapulteerd worden in/naar deze volgende cyclus. Herinneren jullie je dat wij jullie de gehele tijd vertelden om je aan je zadel vast te grijpen? Herinneren jullie je toen wij jullie vroegen om jullie handen en armen binnenin het karretje te houden? Wel, hier gaan we jongens en meisjes!

woensdag, december 23, 2015

Ascentie Berichten - De 2015 Zonnewende - 21 December 2015 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
De 2015 Zonnewende
21 December 2015 / Kara Schallock
Tijdens deze Zonnewende, welke verder bekrachtigd wordt door een sterke zonneactiviteit, is de “terugkeer van het Licht” (in de Noordelijke Hemisfeer). Wel, we verlieten het Licht nooit, niettemin helpt deze Zonnewende ons om ons Licht meer te bekrachtigen. Als wij dit jaar beëindigen, hebben wij zeer sterk veel duisternis losgelaten zodat ons Licht helderder kan stralen. Deze zonnewende gaat verder met het werk dat gedaan werd tijdens de 11-11 Toegangspoort en velen hebben hun kwetsuren losgelaten, hun slachtofferenergie, dualiteit en zoveel van het oude. Aan ons wordt gevraagd om krachtiger in/naar Wie wij nu zijn te stappen; niet meer klein handelend.
Het Licht dat voort stroomt tijdens de Zonnewende zal ons verder zuiveren en voorbereiden om meer Licht te ontvangen en tot uitdrukking te brengen. De Zuivering zal door onze cellen, wat oude herinneringen vasthoudt, heen vegen. Deze Zuivering helpt een ieder van ons om meer Licht te ontvangen en dit breidt onze essentie van Liefde uit. De voorbereiding is aldus dat wij het Nieuwe als nieuw mogen begroeten. Wij zijn eenvoudig niet wie wij gewoon zijn te zijn. Het opruimen mag intens voelen en toch, is het allemaal voor onze doorlopende Ascentie in/naar zijnde de Bron. Het Licht dat wij ontvangen ontwaakt ook Licht Codes binnenin ons. Als deze ontwaken, zal alles dat losgelaten moet worden naar boven komen voor ons om te kiezen of wij het wel of niet los willen laten of nog een poosje willen wachten om misschien te zeggen, ‘Dit is zo slecht nog niet; ik hoef het niet los te laten.” Natuurlijk, het is altijd onze keuze.  
Voor diegenen van ons die toegewijd zijn aan het ascenderen, mogen jullie opmerken hoe waarheidsgetrouw jullie zijn en hoe het zeer moeilijk mag zijn om om te gaan met diegenen die niet voorwaarts gaan (of op z’n minst niet overduidelijk voorwaarts gaan) alsof jullie op twee verschillende planten leven. Wel, op een bepaalde manier doen jullie dat! Laat mij zeggen dat de twee verschillende planeten beide op de Aarde zijn; het is echt een ander bewustzijn dat jullie ervaren. Als een voorbeeld, belde mijn zuster mij op om te vragen over wat er in de email gestaan had die ik naar haar gestuurd had, omdat het onbeschreven was (zeer zeker een duidelijke boodschap). Tijdens ons gesprek was het duidelijk dat zij geen enkel woord begreep dat ik sprak. Zij hing uiteindelijk de telefoon op, overduidelijk zich zeer afgescheiden van mij en zich gefrustreerd voelend. Alles is in Goddelijke Orde.
Als er ook maar iets van duisternis in je cellen is, mag het zeer wel losgelaten worden in je fysieke lichaam, wat zou kunnen resulteren in enige lichamelijke pijn in één of meer gebieden. Als dit op jou van toepassing is, praat met je pijn en vraag wat je kunt doen om het los te laten. Het zou weerstand kunnen zijn; het zouden oude herinneringen of oude kwetsuren kunnen zijn; het zou kunnen zijn dat je lichaam om Vergiffenis van zelf en/of anderen vraagt. Volg de begeleiding van je lichaam. Geef je over aan en volg wat meegedeeld wordt, in plaats van je af te vragen wat het betekent. Wij geven veel van het oude over, dus laat de heilige wateren van de Ziel je helpen het los te laten. Enige andere fysieke ervaringen die je mag hebben zijn onderbroken slaap, hoofdpijnen, het gevoel van dat je zelfs niet in je lichaam bent; je gedesoriënteerd voelen, dingen niet herinneren die zelfs een paar minuten geleden gebeurden, dingen die in/naar andere dimensies verdwijnen om alleen opnieuw tevoorschijn te komen op dezelfde plaats of ergens anders, misselijkheid, huiduitslag (specifiek waar je chakra’s zijn) en meer.

Matt Kahn - Zeven Heilige Woorden - 23 December 2015Matt Kahn
Zeven Heilige Woorden
23 December 2015

maandag, december 21, 2015

2016 – Je Universele Wezen Introduceren - 21 December 2015 / Brenda Hoffman


2016 – Je Universele Wezen Introduceren
21 December 2015 / Brenda Hoffman
Dierbare,
Je stelt je intentie steeds weer opnieuw voor je Aarde segmenten in. Je hebt gehoopt en gedroomd. Nu is het tijd om deze stukjes te laten settelen, want je hebt alles gedaan dat je kunt om je Aarde droom in beweging te zetten.
Wanneer jij je Aarde droom eenmaal voltooid hebt, wat binnen de volgende paar weken of dagen zal gebeuren, zal je heftig naar de volgende stap verlangen. Aldus is het dat wij omschrijven wat die stap geprojecteerd is te zijn.
Sommigen van jullie channelen al, hebben een genezende aanraking, schrijven automatisch, visualiseren, bespeuren of verbinden zich anderszins met onze wezens en anderen in het Universum die wensen om jullie met deze verbazingwekkende overgang te helpen.
Jullie zullen allemaal beginnen nieuwe vaardigheden of interesses op te merken die misschien altijd deel van jullie wezen waren, maar terzijde geduwd werden als zijnde onrealistisch of niet zo belangrijk. Want jullie zijn uit jullie Aarde wezen in/naar een wezen van de Universums aan het verschuiven.
Hoewel je altijd van de Universums geweest bent, ontkende je speciale of interessante Universele vaardigheden in de hoop van beter te passen in de zwaarheid van de 3D Aarde. Nu dat je segmenten toegevoegd hebt die meer geïnteresseerd zijn in Universele thema’s, ben je, zogezegd, gereed om te vliegen.
Sommigen van jullie zullen de behoefte voelen om een specifiek stukje Universum te onderzoeken, maar je zult niet daartoe in staat zijn. Iets dergelijks is aldus omdat je dat stukje volledig afsloot. Hoewel je innerlijke wezen schreeuwt om dat stukje meer volledig te onderzoeken als een Aarde/Universeel Wezen, blijft je Aarde Wezen doodsbang bij de gedachte.

Hilarion - Herplaatsing van 7-14 December 2014 - Heel vaak, zijn het Je Eigen Verwachtingen van Hoe de Dingen Zouden Moeten Zijn die Stress in Je Leven Creëren


Hilarion
Heel vaak, zijn het Je Eigen Verwachtingen van Hoe de Dingen Zouden Moeten Zijn die Stress in Je Leven Creëren
December 7-14, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Het is belangrijk dat je iedere dag tijd vrij kunt maken om stil te zijn zodat je naar binnen kunt gaan. Gedurende deze tijd van het jaar, kan je agenda vol van activiteiten raken waarvan je voelt dat zij gedaan moeten worden, met familie, vrienden en jouw gemeenschap en dit is prachtig zolang als jij niet aan jezelf voorbij gaat. Te vaak is er een neiging om teveel belang te plaatsen op het plezieren van anderen in plaats van op je eigen behoeften. Zoals met alle dingen, moet er een evenwicht zijn zodat jouw evenwichtigheid gehandhaafd en onderhouden wordt. Het zou een heroverweging van prioriteiten kunnen vereisen of het verlagen van je eigen verwachtingen en te kijken naar alternatieve opties. Heel vaak, zijn het je eigen verwachtingen van hoe de dingen zouden moeten zijn die stress in je leven creëren. Jouw geliefden zijn bereid om te helpen en zijn bereid om zich aan nieuwe manieren van het doen van de dingen aan te passen en nieuwe manieren te ervaren om het seizoen te vieren.  
Als je ontspannen bent en je binnenin jezelf vreedzaam voelt, lek je geen ongeduldige energieën naar diegenen rondom je heen. Ieder persoon moet beseffen dat zij deel uitmaken van een groter geheel en dat hun energieën diegenen rondom hen heen beïnvloeden, dus is het belangrijk naar zichzelf te kijken als meer macht te hebben dan voorheen beschouwd werd. Velen voelen zich gestrest, gehaast en kwaad gedurende deze tijden en diegenen die buitengewoon gevoelig zijn pikken deze energie automatisch op en vragen zich dan af waarom zij dergelijke gevoelens voelen wanneer zij zich voorheen gelukkig en vreedzaam voelden. Sommigen van jullie zijn zoals sponzen, de emotionele verhitte energieën absorberend van alle mensen in jullie gebied van invloed. Wanneer dit gebeurt, moet je beseffen wat er zich heeft voorgedaan en het dan tegengaan door een rustige/stille ruimte te vinden, tijd te vinden om in een badkuip met warm en koesterend water te liggen weken, misschien geparfumeerd met een etherische olie van jouw keuze en met een beetje toegevoegd zeezout om jouw auragebied te zuiveren en alles op te ruimen dat niet bevorderend is voor wie jij werkelijk bent. Het luisteren naar ontspannende muziek is ook zeer behulpzaam. 

Sandra Walter - Zonnewende Toegangspoort: Sterke Energetische Verschuivingen - 20 December 2015


Sandra Walter
Zonnewende Toegangspoort: Sterke Energetische Verschuivingen
20 December 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Onze Zonnewende Toegangspoort (21-25 December) is voor ons aanstaande. Dit is een verbazingwekkend jaar van Meesterschap dat zal eindigen met een diepe innerlijke verschuiving voor velen. Sta dit toe, maak er tijd voor, zegen deze planeet en de gehele Schepping terwijl wij (zachtjes, langzaam) een volledige werkelijkheid naar de Gechristende rastersystemen migreren. Merk de tevoorschijn komende vrede op, de tevoorschijn komende 5/6D helderheid als dit zich ontvouwt.
Fotonische, Gechristende energieën hebben altijd een zuiverend effect. Het is wat het is. We hadden dramatische verschuivingen tijdens de Toegangspoort vorige week, wat velen van de Licht Stam veraste. Verfris je methodes als je één van hen was; dit is een passage voor begrip, wijsheid en spirituele volwassenheid. Dit is onze driejarige Meesterschap markering, Geliefden; De voorspelde passage van transformatie voor de Wegwijzers doorheen midden-Januari. Wij zijn op de plaats in de hogere Ascentie tijdlijn wanneer de volledige belichaming zich begint voor te doen, laten we ons met gemak en gratie verenigen in diens Goddelijke doel.
Focus op het Nieuwe Licht, en houd jullie multidimensionale torusgebied uitgelijnd met jullie Ascentie kolom voor fysieke, emotionele en mentale balans. Rasterwerk met kristallen helpt waarlijk; Poortopzichters werk met iedere kristal die geplaatst is op deze planeet door een Lichtwerker. De Scharlakenrode Toegangspoorten van het 5/6D Eenheidsbewustzijn, en de Gouden-kristallijnen Christus Toegangspoorten leveren nu een zeer hoog frequentie Licht af. Sommigen van jullie kunnen doordringende tonen horen, welke gewoon weer versterken. (Jullie horen hen omdat jullie vagus zenuw, welke deze frequenties ontvangt, zich achter jullie oren wikkelt) Het Lichtniveau is gigantisch; probeer niet te obsederen over de fysieke implicaties op de ZON, de planeet of jezelf. Focus op de uitbreiding van het bewustzijn, de terugkeer van je Gechristende Zelf. Voel wat de binnenkomende energieën doen; dit leidt je naar het zijn van een goede Poortopzichter - het is het innerlijk weten van wat te doen wanneer deze golven arriveren wat voor de versnelling van iedereen toestaat.

De Raad - Werkelijkheid en Illusie - 17 December 2015 / Ron HeadDe Raad
“Werkelijkheid en Illusie”
17 December 2015 / Ron Head

Vandaag zullen wij werkelijkheid en illusie bespreken. Deze zijn concepten die in feite omgekeerde rollen aangenomen hebben. Maar zij zijn concepten en als zodanig zijn zij net zo echt als al het andere. En dus zullen wij hen gebruiken als gereedschappen om een punt of twee te maken, als wij mogen.
Voor de meesten van jullie betekent de werkelijkheid het materiële, het fysieke, iets dat gezien, gevoeld, afgemeten enzovoort mag worden. Dit is opmerkelijk in deze tijd van geweten te hebben voor meer dan 100 jaren, dat alles dat aan deze definities tegemoet komt waarlijk alleen uit energiegebieden opgemaakt is.
Het illusionaire dan, of het onechte, zou alles zijn dat niet aan de bovenstaande definitie tegemoet komt, zoals gevoelens, gedachten, concepten, dromen, de niet-fysieke gedeeltes van een levend wezen. En jullie ontkennen de werkelijkheid van dergelijke dingen, zelfs terwijl jullie je geloof in hun eeuwige bestaan verkondigen.
Mogen wij aangeven dat dit een ietwat zelfgegenereerde verwarring veroorzaakt? Het is ook niet zozeer dat deze beschouwd worden tegengestelden te zijn, maar dat er over de ware gelijkaardigheid van hun opmaak heen gekeken wordt.
Jullie kunnen gemakkelijk het idee vasthouden dat al het Licht op een spectrum is. Jullie kunnen dat uitbreiden om geluid, warmte enzovoorts te omvatten. Maar het schijnt bij velen van jullie niet op te komen dat jullie ook zouden moeten denken aan het materiële en niet-materiële op dezelfde regels. Jullie zullen uiteindelijk beseffen dat iets meer of minder materieel is, meer solide of minder solide, op dezelfde manier als dat iets lichter of zwaarder is. Deze zijn allen omschrijvingen van uiteenlopende staten van energie. En het enige “echte” verschil onder hen is wat voor gevoelsmechanisme jullie gebruiken om het gewaar te worden en te evalueren. Zelfs dan, zijn deze diegenen onder jullie die kleuren horen, tonen zien, en beide voelen.  

zondag, december 20, 2015

White Cloud en De Federatie van Licht via Blossom Goodchild - Kerst Groeten van Niet van de Planeet - 20 December 2015White Cloud en De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
20 December 2015
Kerst Groeten van Niet van de Planeet
Gesprekje en Channeling


Blossom in haar nieuwsbrief: Gelukkig Kerstmis aan IederEen. Ik hoop dat jullie ‘A chat and channel 4’ (‘Een gesprek en een channeling 4’) kunnen waarderen.
Een mooie Kerstboodschap van White Cloud … met meer passie dan ik ooit van hem hoorde.
De Federatie van Licht, die graag doorkwam … met wat ‘Licht Taal’ (neem ik aan) aan het eind. Ik heb geen idee wat ze zeiden!
Deel deze link alsjeblieft met vrienden en op jullie facebookpagina’s, enz. … zodat er meer van ons zijn die elkaar de hand vasthouden in Liefde … samen het Nieuwe Jaar gevend … en onze Planeet in een Hogere positie brengend … zoals we kwamen doen.

zaterdag, december 19, 2015

De Andromedanen - Voorbereiding op het Volgende Stadium van Ascentie - 18 December 2015 / Natalie Glasson


De Andromedanen
Voorbereiding op het Volgende Stadium van Ascentie
18 December 2015 / Natalie Glasson
Groeten, Liefde en bewustzijn breiden wij, de Andromedanen uit naar jullie ter ondersteuning van jullie ascentie en de waardevolle periode van evolutie waar jullie in deze tijd doorheen gaan. Wij hebben in onze eerdere communicatie met jullie gesproken over de chaos welke zich aan het ontwikkelen is of waar jullie je bewust van mogen worden van binnenin jullie wezen en werkelijkheid. Wij deelden mee dat de chaos een doel van het ontwaken van een Lichtexplosie binnenin jullie wezen heeft, een krachtige genezing en ontwaking van Goddelijk Bewustzijn voor jullie creërend om in jullie huidige werkelijkheid te verkennen. De Arcturianen deelden in hun communicatie met jullie mee dat wij, de Andromedanen, geëvolueerde zielen aan het selecteren zijn die ontwaakt en bewust zijn in deze tijd om de allerhoogste Liefde doorheen hun wezens in de Aarde te verankeren om de gehele mensheid te beïnvloeden en te ondersteunen om in/naar een vibratie van Liefde te verschuiven. Met de informatie van onze eerdere communicaties in gedachten wensen wij om toevoegende informatie mee te delen om jullie in deze belangrijke periode van jullie groei te ondersteunen.
Om voor het Licht van jullie ziel en de Schepper te exploderen van binnenuit jullie wezen in/naar een baken van Licht, is er een noodzaak om bewust te zijn van de lessen waarvoor jullie ziel naar de Aarde gekomen is om te bereiken en te overwinnen. Deze les, uitdaging of horde heeft tot doel het creëren van eenheid tussen jullie ziel en iedere werkelijkheid van jullie wezen, bijvoorbeeld, jullie lichaam, auragebied, werkelijkheid, geest en emoties. Vaak voelt deze les, uitdaging of horde aan zoals een beperking, iets dat jullie ontkend werd. Hoewel je inspanning en focus geplaatst mag hebben op dit gebied om te genezen of te transformeren, mag het nog steeds buiten je bereik voelen. Het mag ook de oorzaak zijn of zich als chaos in jullie huidige werkelijkheid manifesteren.
Iedere vorm van chaos is vereist om benaderd te worden vanuit een ruimte van Liefde, zelfs amusement en geen-gehechtheid als dat mogelijk is. Er is geen noodzaak om drama of negatieve gevoelens binnenin te activeren als een reactie op kleine ervaringen van chaos die zich in jullie werkelijkheid manifesteren. Sta jezelf toe om waarnemend te zijn met de wetendheid dat de chaos bewijs is dat je voort gaat om het Licht exploderend van binnenuit je wezen te ervaren. Voor grotere ervaringen van chaos, ben je niet vereist om op een bepaalde manier te handelen of te reageren, eenvoudig om Liefde, vergiffenis, geloof en vertrouwen, specifiek voor jezelf, vast te houden.

Mike Quinsey - Liefde is de Grootste en Meest Krachtige Energie die er Is - 18 December 2015


Mike Quinsey
Liefde is de Grootste en Meest Krachtige Energie die er Is
18 December 2015
Het feestseizoen brengt een loslating op gang van de meer onuitgenodigde dingen die op de Aarde gebeuren. Ongeacht als tot wat er aan het plaatsvinden is in de buitenwereld, de mensen zijn vastberaden om zich te ontspannen en te genieten. Het creëert een energie die het beste in de mensen naar buiten brengt, en geeft hen een kans om gevend en vergevend te zijn waar relaties beschadigd of zelfs vernietigd werden. Voor sommigen is het een tijd voor het hernieuwen van de verstandhouding met diegenen die het contact verloren hebben, en over de gehele wereld heen wordt blijdschap/geluk opnieuw gecreëerd. De mens was nooit bedoeld om alleen te zijn, maar de meeste mensen zijn natuurlijk aan elkaar verbonden door karma, daar kan natuurlijk naar gekeken worden als ofwel goed of slecht zoals jullie het begrijpen. Op wat voor manier je er ook naar kijkt, het leven op Aarde is een doorgaande uitdaging die jullie niet altijd begrijpen. Zij maken echter allen deel uit van jullie levensplan om jullie te helpen door te gaan je te ontwikkelen.
De levens van vele mensen zijn met elkaar verstrengeld, en elk op diens beurt wordt begeleid om te verzekeren dat zij hun levensplan volgen. Soms worden jullie emotioneel gekwetst door jullie ervaringen, maar ben ervan bewust dat alles met jullie toestemming gebeurt. Voordat jullie incarneren spreken jullie met hogere Wezens die de details met jullie bespreken, en jullie stemmen onvermijdelijk in met jullie levensplan. Jullie weten dat hoe sneller jullie wat voor uitstaand karma dan ook opruimen beter is, aangezien het anderszins jullie vooruitgang terughoudt. Karma klinkt als een straf, maar dat is ver bezijden de waarheid aangezien het jullie eenvoudig een kans toestaat om te groeien waar je misschien het in het verleden faalde. Verder, aangezien jullie aan het einde van deze cyclus zijn moet het opgeruimd worden als je vooruitgang wilt maken. Dus is het zeer belangrijk dat jullie de zaken serieus nemen als jullie wensen om uit de lagere dimensie te verhuizen.
De Aarde is in beroering en Moeder Aarde streeft nu vooruit met de veranderingen die lang over tijd zijn. Zij heeft geduldig op de Mens gewacht om op te houden met het vernietigen van het milieu, maar het mocht weinig baten. Het resultaat is dat veranderingen niet overal ervaren worden die voor sommigen destructief mogen lijken te zijn, maar zij maken allen deel uit van de noodzakelijke reiniging zodat het Nieuwe Tijdperk op gang kan komen. Maak je geen zorgen over de uitkomst aangezien jullie verzekerd zijn van gunstige veranderingen die de vrede op Aarde zullen herstellen. Het zal verwant zijn aan het Gouden Tijdperk, maar besef dat het alleen komt wanneer de vibraties het noodzakelijke niveau bereikt hebben. Jullie hebben alles om naar uit te kijken, hoewel jullie nu rond kijken en zoveel onrust zien. Jullie zullen jullie doelstellingen bereiken met de hulp van anderen die zichzelf aan jullie bekend zullen maken op het geschikte tijdstip.