maandag, augustus 31, 2015

De Kinderen van Moeder Aarde - “Wij Kwamen voor Gaia” - 30 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Kinderen van Moeder Aarde
“Wij Kwamen voor Gaia”
30 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
De dingen zijn nu echt aan het opwarmen, “heet”. Alles dat je nu kunt doen is je vasthouden en wachten. Natuurlijk, is het een actief wachten, aangezien wij in onophoudelijk contact zijn met de hogere frequenties van Licht die iedere dag steeds meer lijken te versnellen.
Dan plotseling, schijnt het dat de verbinding stopt - dan is het aan -- dan is het uit. Deze ervaring is gelijkaardig aan een kortsluiting, of een lamp die niet helemaal goed in het stopcontact ingeplugd is.
Ja, dat is het. Wij hebben nog niet volledig ons bewustzijn in de multidimensionale krachtbron voor ons Aarde voertuig ingeplugd. Deze “krachtbron” is ons multidimensionale bewustzijn, onze hogere dimensionale ZELF, en de kern van onze planetaire Moeder, Gaia.
Als wij “inpluggen” op onze multidimensionale kracht, ontdekken wij dat we door de illusies van de 3D heen kunnen kijken. In feite, dat wat zo belangrijk was voor onze fysieke lichamelijke werkelijkheid wordt getransmuteerd in/naar dat wat in toenemende mate belangrijk is in onze Lichtlichaam werkelijkheid.
Wanneer wij uit de 3D vandaan knipperen, is het vaak omdat wij net in het portaal doorheen de 3D knipperden en in/naar Gaia’s Lichtplaneet. Dan, zijn het componenten van onze fysieke wereld die in en uit onze gewaarwordingen knipperen.
Concepten zoals tijd, polariteit, opeenvolging, worden waargenomen als de disoriëntaties van de derde dimensionale werkelijkheid. Terwijl de golf van het hogere bewustzijn bereden wordt, wordt dat wat eens het “normale, fysieke leven” was gebalanceerd door een innerlijk weten dat “iets ECHT belangrijks aan het gebeuren is”.

Aartsengel Michael - Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit - 30 Augustus 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Zie Hoe het Lam zich Naast de Leeuw Plaatst, en dat JIJ deze Twee Krachten Bezit
30 Augustus 2015 / Rita Pulmans
Geliefde Aartsengel Michael,
Ik zou graag van je vernemen hoe we uit ons slachtofferschap kunnen stappen. Wilt U ons hier iets over brengen. Daar we onbewust, en soms ook wel bewust denk ik, regelmatig in dit rolletje stappen.
Rolletje mag ik zo niet zeggen, daar het toch een vervelend iets is, moeilijk soms om jezelf hierin "om te switchen". Mijn vraag hier is: hoe kunnen we dan ook o.a. dit gevoel daar mee samengaand, van ons afgooien? Of is dit niet zo simpel te stellen?
Ikzelf als voorbeeld, vind het moeilijk om "alleen" te zijn. Om in het alleen zijn, van iets te kunnen genieten, etc. Daar ik dan steeds het gevoel heb dat ik iets of iemand mis. Ik weet wel waar dit vandaan komt, denk ik, maar niet hoe ik van het vervelende gevoel af kan komen. Het overweldigd mij eigenlijk telkens weer, en dit wil ik niet meer.
Ik ben bewust dat het gevoel (diep verdrietig) wat ik dan telkens ervaar, mij uit mijn kracht trekt en mij zo laat belanden in het "och arme ik". Ik stel dit als voorbeeld. We kunnen soms het slachtofferschap aannemen zonder dat we er degelijk van bewust zijn.
Wilt U ons geliefde Michael hier wat meer over vertellen, waar komt het vandaan? Waarom doen we het onbewust, en hoe geraken er weer vanaf ? Of hoe kunnen we er mee om leren gaan misschien?
Ik dank u geliefde Lord.
****
Geliefden, Lieverds, geliefde GodsHarten,
Inderdaad er zijn velen onder jullie nog aan het "slachtofferen". Het slachtoffer "spelen" is voor sommigen onder jullie een soort van verslaving.
R: Een verslaving Michael?

zondag, augustus 30, 2015

Shekina Rose/De Blauwe Straal - De Violette Roos Vlam 528 Hz DNA Licht Taal Opruimende Transmissie In de Oude Solfeggio Toonschaal - 28.08.2015Shekina Rose/De Blauwe Straal
De Violette Roos Vlam 528 Hz DNA Licht Taal Opruimende Transmissie In de Oude Solfeggio Toonschaal
28 Augustus 2015

De hogere frequentie downloads van de Violette Roos Vlam zijn aan jullie gegeven om toegang te verkrijgen tot het multidimensionale universum van krachtige opruiming van negativiteit, geblokkeerde energieën en transmuterende DNA mutaties. De Violette Roos Vlam in de oude Licht Taal transmissies is Opperste Goddelijke Liefde van transmuterende genezing om je te bevrijden van alles dat je terughoudt.
De Violette Roos Transmissies deden zich voor bij het ‘Cathedral Rock Vortex Portal’ door het hart van Moeder Gaia en het Heilige Goddelijke Vrouwelijke van Shekinah. Zij zullen je helpen met de verschuiving, je frequentie verhogen en je energiegebieden stabiliseren, aldus je jouw Hogere Levensdoel kunt leven en belichamen.
Dit is voor de Blauwe Stralen - de ultra-gevoelige empathische transmuteerders, en de Sterrenzaad Lichtwerkers - die een neiging hebben om energie van anderen en het wereldbewustzijn op zich te nemen, en om te herinneren dat jullie heel en Soeverein zijn!
De Verloren Oude “Solfeggio Toonschaal”.

De Arcturianen - Terugkeren naar de Nieuwe Aarde - 28 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
“Terugkeren naar de Nieuwe Aarde”
28 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij zijn blij dat jullie in staat zijn geweest om het bewustzijn van Onvoorwaardelijke Liefde te handhaven sinds jullie jullie Doorgang naar de Nieuwe Aarde openden. Het is het onophoudelijke GEVOEL van Onvoorwaardelijke Liefde dat onze ascenderenden verzekert dat zij “in het proces van het creëren van de Nieuwe Aarde” zijn.
Wij weten dat jullie allemaal enige momenten van op angst gebaseerde momenten van driedimensionaal denken zullen ervaren, maar wij willen dat jullie je realiseren dat deze momenten op geen enkele manier een “mislukking” zijn. In plaats daarvan, zijn zij momenten wanneer jullie tijdelijk teruggekeerd zijn naar “gewoonte”.
Gewoonte is het voornaamste overlevingsmechanisme dat jullie gecreëerd hebben om de extreme uitdagende tijd van de afsluiting van de Kali Yuga te overleven (de laatste 2,000 jaren van de derde dimensionale werkelijkheid). Deze gewoontes waren niet slecht, zij waren noodzakelijk. Daarom, oordeel jullie zelf niet.
In plaats daarvan, feliciteer jullie zelf. Bewust te zijn van oude gewoonten is een enorme prestatie omdat gewoontes zich in je onbewuste en diepe onderbewuste geest verbergen. Gewoontes zijn de “voornaamste overlevingsmechanismes” waarop al jullie programma’s van gedrag geschreven werden. Vandaar dat, zij de enen en de nullen van jullie derde dimensionale denken zijn.
Echter, als jij je derde dimensionale denken loslaat, laat je automatisch de basislijn programmering los dat de fundering geweest is van dat denken. Omdat jij je  oude programmering losgelaten hebt, hoef je niet diep in je verleden te graven om het te genezen.
Nu, kan je het eenvoudig vrijelijk liefhebben met de kracht van je Onvoorwaardelijke zelf-liefde, hetgeen de hogere frequentie formaat is van je multidimensionale denken. Het multidimensionale denken is werkelijk de enige manier waarop je volledig je ascentieproces van het creëren van de Nieuwe Aarde kunt begrijpen.

vrijdag, augustus 28, 2015

September Toegangspoort ~ Focus! ~ 28 Augustus 2015 / Méline Portia LafontSeptember Toegangspoort
Focus!
28 Augustus 2015 / Méline Portia Lafont

Zegeningen Geliefden!
We arriveren in de September Toegangspoort ~ Een toegangspoort van FOCUS om te balanceren doorheen de uitdagingen, verschuivingen, ingezaaide creaties die vorm aannemen en de vele breuken die mogen gaan gebeuren. Denk eraan dat het niet is om te focussen op wat er rondom je heen gaande is en wat deze Collectieve wereld je mag laten zien aan ontketenende energieën. Houd in gedachten dat deze allemaal oude energieën zijn die losgelaten willen worden zoals de druk op een kokende kookpot. Neem eenvoudig waar. Laat dit jou niet uit je focus en intentie vandaan trekken om door jouw persoonlijke Toegangspoort heen te gaan.
Deze Toegangspoort gaat over de VOLLEDIGE integratie van je Hogere Lagen naar het niveau dat je kunt verdragen binnenin je fysieke lichaam. Het is om te focussen op de Harmonie, innerlijke balans en het hart terwijl de wervelwind om jou heen veegt. Er is een innerlijke kracht dat naar het Licht komt, je Ware ZELF verlichtend. Je Lichaam neemt een ander niveau van verlichting en begint meer van je Licht uit te stralen. Je cellen heractiveren hun essentiële vibrationale bewustzijn en je ziel komt in/naar die staat van essentie tevoorschijn waar je één bent met Alles Dat Is. Dit zal een intense toegangspoort zijn van krachtige verschuivingen.
De evenwichtigheid binnenin je chakra’s en gebieden is nu prioriteit. Het tevoorschijn komen van je God essentie is aan het gebeuren en de lichamen reageren op die staat. Een transformatie vindt op alle niveaus plaats en brengt ons steeds dichterbij naar een echte metamorfose, dit ook voor de volledige planeet. Deze zijn intens/krachtig op z’n zachts gezegd en graven in de diepste kern van je Wezen. Het is om je binnenzijde ertoe aan te zetten je buitenzijde te worden ~ je innerlijke Licht om je Lichtlichaam te worden.

Aartsengel Zadkiel - Een Licht van Vrede - September 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Een Licht van Vrede"
September 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Wij worden vandaag vergezeld door de Hathors, de Siriërs, de Arcturianen, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Wij komen samen met deze Boodschap van Licht om de onderlinge verbondenheid van alle Wezens van Licht te laten zien. Vandaag, wensen wij jullie kans om een Licht van Vrede te zijn te bespreken.
Vele golven van hogere dimensionale energie gaan door met jullie planeet te bereiken. Dit voorziet in doorgaande kansen voor snelle vorderingen aangaande jullie spirituele pad. Het voorziet jullie ook van een kans om van dienstverlening te zijn als een Licht van Vrede op een multidimensionaal niveau.
In je dagelijkse leven, mag je personen ontmoeten die bewust zijn van deze energie verschuivingen alsook van die personen die niet vertrouwd/bekend met hen zijn. De verschuivingen doen zich voor ongeacht van iemands besef van hen. Of diegenen rondom jullie heen nu wel of niet bewust zijn van deze energie verschuivingen, aan jullie wordt de kans gegeven om een Licht van Vrede te zijn door de hogere energie te betreden, zijnde een rustig centrum van energie, en een gevoel van vrede uitstralend.
Deze hogere dimensionale energie kan betreden worden door een zuivere intentie en een wens/verlangen voor het hoogste goede. De intentie die je instelt bereid het stadium voor alles voor dat erop volgt. Het stelt een energetisch patroon in dat gelijkaardige vibrationale energie ernaar aantrekt. Wanneer je intentie voor vrede en voor het hoogste goede is, staat dit altijd de vele Hogere Wezens van Licht toe om binnen te komen en met de manifestatie van je intentie te helpen.

SaLuSa - Houd Jullie Doel in Gedachten... - 28 Augustus 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
Houd Jullie Doel in Gedachten en Probeer te Negeren wat er Rondom Jullie heen Gaande is…
28 Augustus 2015 / Mike Quinsey
Mensen van de Aarde, jullie zijn in beroering aangezien jullie systemen bezig zijn vast te lopen, wederom bewijzend dat zij ontoereikend zijn om een deugdzame en bestendige levensstandaard te handhaven. Spijtig genoeg moet het op die manier zijn, aangezien  jullie de Meesters van jullie eigen bestemming zijn en begenadigd werden met de Vrije Wil. Het had zo anders kunnen zijn als jullie geaccepteerd hadden dat jullie je Broeders Hoeder zijn, en dat jullie Allen Eén zijn binnen het Menselijke Ras. Hebzucht en zelf-vergroting hebben zielen tegengewerkt van evenwichtig de rijkdom van de planeet te delen, en dat heeft geleid naar een onevenwichtige maatschappij. Wij veroordelen de betrokkenen niet aangezien het Menselijke Ras geaccepteerd heeft wat voor bedrag voor iedereen vrij is. Echter, de ervaring heeft alle betrokkenen een inzicht in een leven zonder liefde gegeven, en zonder God, en heeft laten zien dat de Mens de ‘know how’ of de wilskracht mist om diens Broeders Hoeder te zijn. Dus geen enkele ervaring is zonder diens positieve zijde, met het leren van lessen die jullie evolutie versneld hebben.
Jullie  hebben vele levens gehad waarin verschillende benaderingen tot het leven uitgeprobeerd werden, en terzijde van de hoogtepunten zo nu en dan, is het een zeer harde les over het leven geweest. Vanzelfsprekend, aangezien jullie vele verschillende benaderingen ervaren hebben aangaande de uitdagingen en problemen van het leven, zijn jullie desalniettemin doorgegaan je te ontwikkelen en velen van jullie zijn voldoende vooruitgegaan om in staat te zijn te ascenderen. Het staat nu nog te bezien wanneer jullie de trillingen voldoende kunnen verhogen voor Ascentie om plaats te vinden. Het zal zeker gebeuren aangezien dat jullie bestemming, en inderdaad de bestemming voor het gehele Universum is. Het kan niet anderszins zijn en werd gedecreteerd door de hogere krachten die de evolutie van het Menselijke Ras overzien.
Aan iedere ziel wordt dezelfde kans gegeven om te ascenderen, en veel hulp wordt aan hen gegeven en is onderworpen aan hun vrije wil. Sommigen zijn zo vastgegroeid in de lagere trillingen dat zij het moeilijk vinden om verder te gaan, maar ben ervan verzekerd dat iedere hulp gegeven wordt om hen te helpen op te staan. Echter, er komt een punt wanneer een cyclus diens beloop gehad heeft en een nieuwe begint, en het is deze tussentijdse periode dat jullie zoveel problemen veroorzaakt. Er is een indrukwekkend uitsorteren dat in deze tijd alle aspecten van het Licht verhoogd. Er zal tamelijk snel een tijd komen, wanneer het Licht naar zo een niveau gestegen is dat het letterlijk de lagere vibraties achter zich zal laten. Het betekent dat iedere ziel die niet Geascendeerd is naar een andere cyclus zal verhuizen die verder gaat met aan hun behoeften tegemoet te komen. Alles werkt zich aan het einde perfect uit, dus is er geen noodzaak om bezorgd te zijn over de toekomst van iedere specifieke ziel. Dierbaren, denk na over het feit dat God in een staat van volledige en volslagen Liefde en Perfectie verblijft, en Gods Plan voor de Mens vleesgeworden Perfectie is.

donderdag, augustus 27, 2015

Aartsengel Michael - Het Licht Binnenin Je voor Jouw Vreugde Dirigeren - 26 Augustus 2015 / Meredith Murphy


Aartsengel Michael
Het Licht Binnenin Je voor Jouw Vreugde Dirigeren
26 Augustus 2015 / Meredith Murphy
Meredith: Vandaag wil ik een klein beetje spreken over wat ik tevoorschijn voel komen aan de voorrand van de ascenderende energieboog, en ik wil een nieuwe gechannelde boodschap van Aartsengel Michael delen.
Onlangs heb ik een sterke en zeer duidelijke richtlijn van Aartsengel Michael gekregen. Dit kwam door in een boodschap aan het Legioen van Licht in Augustus en ook in mijn eigen meditatie met mijn Goddelijke Zelf.
De boodschap was deze: “Het gaat allemaal over het worden van je Goddelijke Zelf.”
Zoals Michael dit omschrijft, ons Goddelijke Zelf gebruikend om deze volledigheid van ons wezen te beschrijven, is het kritiek dat wij deze relatie de meest belangrijke relatie in onze levens maken en het volledig ontwikkelen.
Ik zie dat dit eerst, onze fysieke lichamen aanzienlijk beïnvloedt, terwijl we steeds meer capabel worden van leven in deze opgewaardeerde, vermengde staat. Het zal het opruimen van de beperkende op angst gebaseerde overtuigingen omvatten die we ontwikkelden met het opgroeien in de polariteit. Onze referentiepunten reviseren om onze vermenging met ons Hogere Zelf te ondersteunen.
Terwijl we leren om met ons Goddelijke Zelf samen te werken, en in toenemende mate deze uitgebreide essentie die wij zijn worden, ontwikkelen wij de bekwaamheid om in overzichtelijkheid te leven, om onze gaven te delen, en om te leven met een in toenemende mate onbeperkte geesteshouding. We worden deel van een nieuw potentieel voor onze collectieve werkelijkheid; een leven van echte overvloed, vervulling, vrede en Liefde levend. (1)
Zoals ik onlangs verteld heb -- gaan wij richting een immens genereuze tijdsperiode, in September. Er is een Verduisteringscyclus welke de Equinox van September omringt en de energieën zijn al aan het opbouwen richting deze uitlijningen.

woensdag, augustus 26, 2015

Het Robot-zelf en de Kunst van het Uitzetten van de Verhalen - 25 Augustus 2015 / Sonia Barrett


Het Robot-zelf en de Kunst van het Uitzetten van de Verhalen
25 Augustus 2015 / Sonia Barrett
Het Holodek Bedienen
Ik werd altijd aangetrokken tot huizen en gebouwen met overvloedig veel ramen en heel veel glas. Ik besefte later dat deze bekoring echt gebaseerd was op het transparante effect, hetgeen mij de kans gaf om te zien wat er aan de andere kant van het raam of het glas was. Het was de noodzakelijkheid voor mij om in een huis te wonen met overvloedig veel licht en overvloedig veel ramen welke het licht toestonden om dan naar binnen te schijnen. Ik gaf nooit echt om gordijnen of zonnewering, anders dan alleen op die momenten van praktische noodzakelijkheid.
Mijn volgende fascinatie zijn entrees en paden en routes in de natuur, grot entrees en portalen die bedekt waren met struiken. Ik stel me zo voor dat dit over nieuwsgierigheid gaat; mijn behoefte om te weten wat er voorbij het mysterie van de entree of pad of bosjes ligt, en waar het allemaal naartoe leidt. Vanwege deze nieuwsgierigheid als een kind raakte ik voortdurend in moeilijkheden voor te laat thuis te komen uit school (in Jamaica) omdat ik op verkenning weg was. Ik werd altijd aangestuurd door deze behoefte om te weten wat er achter de sluier ligt.
Het is duidelijk dat dit symbolisch is voor mijn diepere zoektocht; rondwroetend doorheen de donkere en lichte corridors van mijn eigen geest, mijn onderbewuste geest, mijn robot-zelf en  mijn uitgebreide tijdloze zelf. Beetje bij beetje zie ik meer en begrijp ik meer, hetgeen mij dan aanstuurt naar dit onverzadigbare verlangen om meer te ontdekken. Alle concepten over de werkelijkheid stromen door deze filters heen; ongeacht van wat mij verteld is weet ik dat mijn ervaringen en betrokkenheid met de werkelijkheid gebaseerd is op wat ik wel weet net zoveel als wat ik niet weet. Dus wij moeten dan de vraag stellen; “Wat hebben wij onszelf verteld? Met wat voor beperkende conclusie leven wij?”
Hoe schoon zijn jouw filters? Het is duidelijk dat ieder facet van onze levens relevantie bevat aangezien het verwijst naar een overtuiging; gekristalliseerde ideeën gevormd over wie wij zijn in relatie tot de wereld rondom ons heen. Met het eindeloos stromen van willekeurige en opzettelijke gedachten die door onze hoofden stromen, doen verschillende lagen van denken zich tegelijkertijd voor; lastig gevallen, geterroriseerd en geoordeeld; laat het ons geconsumeerd achter door het robot-verstand. De hoofd-aansturing van het robot-zelf is overleving. Wij zijn meesters van het onszelf aan de buitenzijde te maskeren, door een camouflage van woorden aaneen geregen om ieder teken van dit verontrustende verstandelijke gebabbel te vermommen; hoofdzakelijk een keten van willekeurige data. Terwijl dit een noodzakelijk onderdeel van de mensheid diens ervaring geweest is, verblind het ons van de stille waarnemer die toekijkt van achter onze ogen.

De Raad - "Waarde" - 25 Augustus 2015 / Ron HeadDe Raad
"Waarde"
25 Augustus 2015 / Ron Head

Vandaag zullen wij spreken over waarde. Dit is geen onderwerp dat wij eerder geadresseerd hebben, maar wij voelen op dit moment dat het goed mag zijn om dit aldus te doen.
Wat is waarde? Hoe mag dit het best vastgesteld worden? Wordt het op de beste manier bepaald vandaag? Laat ons vandaag suggereren dat misschien het begrip van wat waarde is, ietwat herzien mag worden.
De echte maatstaf van waarde is ofwel een ding, een gedachte, of een actie welke voordelig voor het leven is. De uiteindelijke waarde voor een wezen, voor jullie wezen, is het leven zelf. Verbetert het ding dat gewaardeerd wordt het leven? Schaad het het leven? Dat is altijd in het hart van jullie eigen bepalingen, nietwaar? Misschien zou jij je kunnen vergissen, maar bepaal je niet altijd je waardebepaling van iets door wat je gewaarwordt het beste voor jezelf te zijn?
Wij zouden echter willen suggereren, dat het Leven ten gelde gemaakt wordt en dat erover gedacht wordt als het enige universele ding. En dan zou het vanzelfsprekend zijn dat we denken dat echte waarde zou zijn wat het beste voor de verbetering van al het leven is. Welnu, je mag je niet voelen alsof je de beste beoordelaar bent van wat het beste voor al het leven is. En dat mag heel goed waar zijn. Echter, jullie zijn bekabeld te doen wat het beste is, in jullie begrip, voor jullie zelf. Dus mogen jullie die maatstaf gebruiken en het toepassen op deze dingen die niet persoonlijk voor jullie zijn.

dinsdag, augustus 25, 2015

El Morya - Over de Nieuwe Aarde - 25 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie


Geascendeerde Meester El Morya
“Over de Nieuwe Aarde”
25 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Dierbare lezers,
Ik vond deze boodschap van El Morya dat jaren geleden geschreven moet zijn geweest. De informatie maakt in de wereld van vandaag de dag veel meer zin dan dat het toen deed. De “waarheid” is dat wat niet verandert. Echter, waarheid wordt gemakkelijker begrepen door een werkelijkheid die op de rand staat van terug te keren naar een hogere dimensionale expressie.
DE NIEUWE AARDE
Boodschap van Geascendeerde Meester El Morya
Velen van onze Aarde meesters voelen de trekkracht van de Nieuwe Aarde want jullie bewegen, inderdaad, in/naar een werkelijkheidsfrequentie die niet klevend is aan zulke lage frequentiepatronen als de derde dimensie. De hogere niveaus van de vijfde dimensie creëren onophoudelijke, circulaire, en eindeloze energiepatronen die uitbreiden en transmuteren.
Aan de andere kant, creëren de lagere frequenties van de derde en vierde dimensies energiepatronen met progressieve onderbrekingen terwijl het energiegebied langs het frequentiebereik omlaag reist in/naar de derde dimensie.
Deze onderbrekingen doen zich voor omdat de gedachtevormen van de mensheid van “de tijd” de illusie van “ruimte” creëren tussen de manifestatie van het Licht. In werkelijkheid, zijn tijd en ruimte ÉÉN en worden alleen waargenomen als twee verschillende dimensies door jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn.
Het is alleen via de gewaarwordingen van je Multidimensionale ZELF dat je deze “onderbrekingen” als portalen kunt waarnemen. De reden voor deze tegenstelling is dat je het derde dimensionale bewustzijn buiten je ZELF zoekt en in de 3D Matrix om de “werkelijkheid” te vinden.

Waar Pas Je Rangschikking Toe? - 24 Augustus 2015 / Brenda Hoffman


Waar Pas Je Rangschikking Toe?
24 Augustus 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbare(n),
Je  hebt zeer waarschijnlijk moeilijkheden de behoefte af te schudden om anderen te overtreffen en voorbij te streven.
Toen je van het Oude Tijdperk was, moest jij jezelf ondersteunen. Niet omdat je niet zoals wie dan ook capabel was, maar omdat jullie maatschappij je opzettelijk tegen anderen opzette. Er was altijd een groep die “in” was en diegenen die beschouwd werden lager of minder waardig te zijn dan de “in” groep.
Hoewel de in-groep met de tijden verschoof, bleef de intentie hetzelfde. Iemand was wijs genoeg, sterk genoeg, rijk genoeg of charismatisch genoeg om anderen te overtreffen, totdat zij dat niet meer waren.
Als je school atletiek waardeerde, waren diegenen in de sportteams de in-groep. Als je school de intellectuele bekwaamheid waardeerde, diegenen die iets dergelijks ten toon spreiden werden gewaardeerd. En ga zo maar verder inclusief muzikaal talent of iemands uiterlijk. Binnenin deze groepen was de deelverzameling van de meeste populaire binnenin de groep. Totdat zij dat om uiteenlopende redenen niet meer waren door een verschuiving in de samenklank aangaande de populariteit naar de verkeerde bewegingen of verkondigingen binnen de groep.
Er hoefde noodzakelijkerwijs geen reden te zijn voor iemands populariteit, maar allen wisten dat iets dergelijks zo was omdat in- en uit-groepen noodzakelijk waren aldus sommigen zich beter dan anderen zouden kunnen voelen.

maandag, augustus 24, 2015

Aartsengel Uriel - De Inhoud van het Goddelijke Licht - 19 Augustus 2015 / Shanta Gabriel


Aartsengel Uriel
De Inhoud van het Goddelijke Licht
19 Augustus 2015 / Shanta Gabriel
 
Een introductie boodschap van Shanta:
De meesten van jullie zijn zich ervan bewust dat ik langer dan 25 jaren met Aartsengel Gabriel gewerkt heb. Wat mij recentelijk meer verrast heeft zijn de prachtige geschenken vanuit de engelachtige dimensies die voor mij naar voren komen om te delen wanneer ik de Lichtgebied Technologie klassen onderwijs, waar ik de Gemeenschap/Communicatie met de beschikbare Engelen aan allen in deze tijd voortbreng.
De Aartsengelen die de harten van de gehele mensheid op Aarde assisteren bezitten elk een uitgesproken Licht Gebied dat een kwaliteit van bewustzijn binnenin ons inspireert. Aarstengel Uriel wordt de Engel van het Licht genoemd. Hij is beschikbaar om met ons te werken om onze geesten te verlichten en onze levens te inspireren met Schoonheid, Waarheid en nieuwe uitbreidende inzichten. De volgende gegidste inspiratie van Aartsengel Uriel, hetgeen via een recente klas kwam, leert ons om het Goddelijke Licht te herkennen als het geschenk waar onze Ziel naar verlangd heeft om te ontvangen.
*****
De Inhoud van het Goddelijke Licht
Jezelf Onderdompelen in Vloeibare Liefde van de Bron van Al het Leven
Dierbaren,
Zwelg in de inhoud dat het Goddelijke Licht is. Het is de Vloeibare Liefde van de Creatieve Bron waar jullie in leven, bewegen en jullie wezen hebben. Wanneer jij jezelf toestaat te ontwaken jegens deze waarheid in je hart, transmuteert de kracht van Goddelijke Liefde alles dat je geoordeeld hebt als onwaardig binnenin jou. Je herontwaakt tot de waarheid en majesteitelijkheid van wie je werkelijk bent.
Dat is waarom de Aartsengelen in de Aardse rijken op aldus een diepgaande manier werken in deze tijd. Wij zijn hier om niet alleen aan te moedigen maar ook om te bekrachtigen, om niet alleen te inspireren maar ook om te transformeren, om niet alleen de sluiers van onwetendheid op te tillen maar om aldus jullie mentale capaciteiten te verlichten dat jullie voor altijd door het Licht getransformeerd zijn. Jullie zijn bedoeld een vermengd wezen te zijn -- eentje die in de Aarde verankerd en afgestemd is op de Goddelijke Aanwezigheid - uitgelijnd vanuit de Hemel naar de Aarde binnenin jullie fysieke lichaam.
De Aartsengelen zijn gekomen om Licht vanuit de Bron van al het Leven naar de wereld te brengen. Wij zijn hier om diegenen te inspireren en te gidsen die willen luisteren en leren om te bevrijden en bevrijd te zijn. Er is geen plaats waar wij geen nieuw leven creëren en het aan diegenen aanbieden die open zijn om het te ontvangen. Goddelijke Begeleiding leeft in de Intelligentie van dit Licht. Het is alleen Liefde van jezelf in bedwang houden dat jou afsnijdt van wat je het meest wilt ontvangen. Wanneer je Liefde aan jezelf geeft, wordt je op zo een diep niveau genezen dat je hart verlicht is en je ontvangende kanalen geactiveerd zijn/worden. Dit staat jou toe om nieuw leven te creëren vanuit het Goddelijke Licht in deze nieuwe tijd ontwakend op de planeet. Je kunt nu beginnen om de structuur te creëren waar je in wilt leven en de toekomstige aspecten van jezelf die je wilt worden.

De Arcturianen - Jullie Hoogst Gevoelige Aard - 19 Augustus 2015 / Meredith Murphy


De Arcturianen
Jullie Hoogst Gevoelige Aard
19 Augustus 2015 / Meredith Murphy
 
Hallo Prachtige Zielen,
Het is voor ons nu gemakkelijk om jullie te zien, aangezien jullie in/naar een veel vollere uitdrukking gekomen zijn van de waarheid van jullie wezen. Wij plagen jullie met dit te zeggen want wij zijn ons altijd bewust van jullie geweest, maar jullie lichten nu in manieren op die behoorlijk anders zijn dan jullie expressie eerder in deze levensstroom. Voelen jullie dit? Eisen jullie de bewuste creatie hiervan op?
Wij willen dat jullie vandaag in overweging nemen hoeveel jullie opeisen van wat jullie weten en wie jullie zijn, en moedigen jullie aan om met vertrouwen en zelfwaarderingen aan jullie voorrand te leven.
Wij willen jullie uitnodigen om jullie referentiepunten gedurende het leven in beschouwing te nemen en te zien hoe zij zich ontwikkeld hebben; hoe jullie gevoel van zelf, in feite, zich geopend heeft en dramatisch veranderde.
Jullie zijn veel actiever met het creëren van jullie levens en jullie staat van bewustzijn dan jullie denken. Hoewel jullie dit conceptueel weten, glipt het besef hiervan nog steeds van jullie weg, en worden jullie jezelf gewaar te reageren op het leven en te voelen dat het leven jullie overkomt. Wij zien dit op de manier dat jullie angst en verontrusting voelen. Wij zien dit op de manier dat jullie je bekritiseerd of beschuldigd voelen. Wij zien dit het meest dramatisch op de manieren waarin jullie nog steeds denken dat jullie breekbaar/kwetsbaar of overdreven teergevoelig zijn. Vandaag willen wij deze dynamiek onderstrepen en zien of wij jullie zouden kunnen helpen om jullie last te verlichten in termen van hoe jullie over jezelf voelen en denken als een belichaamd mens.
Om mens te zijn is een droom! Je wilde het, je koos het, je bent hier. Ieder ander idee is onjuist. Je bent hier vanwege je vrije wil, en je ben hier gekomen om jou te zijn.
Jij, zoals je bent, bent volmaakt in staat om hier te zijn en te gedijen. Je bent niet te teergevoelig, en je bent niet breekbaar.

zaterdag, augustus 22, 2015

Het Team - De Galactische Blauwdruk in Stand Houden - 17 Augustus 2015 / Peggy Black


Het Team
De Galactische Blauwdruk in Stand Houden
17 Augustus 2015 / Peggy Black
 
Wij zijn hier en omarmen jullie met onze dankbaarheid en diepe respect voor jullie bereidheid om wederom de richtingveranderende agenten van jullie werkelijkheid te zijn. Wij erkennen de intensiteit van jullie interface met deze dimensie en de dichte vibraties en frequenties die jullie onophoudelijk tegenkomen.
De mensheid is in het midden van een ongeëvenaarde transmutatie. Deze verschuiving, deze evolutie, deze ascentie in/naar de hogere dimensies heeft zich geleidelijk gedurende decennia voorgedaan. Vele individuen zijn zich er totaal onbewust van dat dit aan het plaatsvinden is. Zij gaan door te slapen, omhelsd in de dichte frequenties van het massa bewustzijn.
Echter, er zijn energiefrequenties en vibraties die aangeboden worden door het nulpunt galactische centrum die rap verhogen en het elektromagnetische gebied en de energie van jullie planeet alsook ieder mens stimuleren.
Deze nieuwe krachtige vibraties activeren jullie sluimerende multidimensionale besef en begrip. Jullie waarachtige DNA is een herijking aan het ondergaan. Sluimerende bekwaamheden worden versneld en de misplaatste programma’s en patronen in jullie systeem worden zachtjes geëlimineerd.  
Dit is het proces van evolutie en ascentie. Jullie worden tot actie aangezet om jullie rechtmatige plaats als het sterrenzaad wezen dat jullie zijn te accepteren. Beschouw jezelf als een echte galactische burger, hier spelend en deze collectieve ontwaking en transmutatie in het kwantumgebied verankerend.
Deze 3D werkelijkheid waarin jullie gefocust zijn is slechts één klein aspect van de vele beschikbare goddelijke dimensionale werkelijkheden. Echter, wij weten en observeren jullie toegewijde focus aangaande wat jullie ervaren in jullie dagelijkse leven met jullie familie, jullie werk, de geneugten en uitdagingen van in een dichte fysieke gestalte te zijn.

Blossom en de GFL - “Pilaren van Licht” - 20 Augustus 2015


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht
20 Augustus 2015
“Pilaren van Licht”

https://www.youtube.com/watch?v=GcckJAh52cU
Blossom: Ik ben nog steeds in Engeland wat verschuldigd is aan het overlijden van mijn moeder en complicaties met mijn stiefvader. Ik hoop naar Australië terug te keren aan het begin van September. Daarom ... zou ik zeer dankbaar zijn als jullie sites in kennis zouden kunnen stellen enzovoorts, waarvan jullie weten dat zij mijn channelings posten, aangezien mijn mailinglijst niet gebruikt kan worden op het internetplan hier waar ik ben. Dank je wel. Ik kijk ernaar uit om spoedig weer in het normale patroon terug te zijn. Liefs Blossom.
****
Blossom: Hallo mijn vrienden. Het is bijna 2 maanden sinds we contact hadden. Ik hoop dat het vandaag de juiste tijd binnenin mijn energieën is om wederom met jullie te spreken. Ogenschijnlijk, is er veel nieuws dat verspreid wordt betreffende, “De Pilaren van Licht” waar wij over “in onmin” raakten richting het einde van 2011. Er schijnen velen te verschijnen rondom de wereld (van wat ik vergaar van mijn lezers). Zijn deze de “Pilaren” waar jullie ons over vertelden? En zo ja, kunnen jullie meer vertellen over hun doel/reden? Dank je wel.
GFL - Wij ‘arriveren’ in je hoofd met veel mededogen en kracht*. Dat wat jij aanhaalt, is inderdaad dat wat wij aangekondigd hebben dat zou arriveren en toch, vanuit ons gezichtspunt … zijn zij precies op tijd!
Inderdaad! Wel, wat is een paar jaren tussen vrienden!
Steeds meer van dergelijke fenomenen worden/zijn gecreëerd voor het Hogere Goede van allen. Zoals wij eerder spraken … zijn deze Energie Stralen hier om te helpen. Zij creëren een draaikolk binnenin zichzelf dat datgene toestaat wat er door hen heen aankomt … om binnenin jullie Aardse atmosferen te resoneren en te vermengen, om de beweging voorwaarts van jullie Planeet te forceren.
Louter door hun aanwezigheid … sturen zij en bieden zij al Hogere Energieën aan … Niet slechts aan de omliggende gebieden van waaruit zij ontstaan … Doch, de kracht die binnenin hen ligt, stelt hun ‘doel/werk’ in staat om veel verder daarbuiten te verspreiden.
Zij … tot dusver … zijn gepositioneerd in zulke plaatsen die “groei” van binnenuit jullie Aarde toestaan om hen te herladen en op te laden in/naar hun meest-volle capaciteit.
Jullie spraken eerder, over dat er ook kennis binnenin hen ingekapseld is?
Wij zouden het woord “Informatie” willen gebruiken.
Over wat?
Informatie die aan Iedereen gepresenteerd wordt voor de hulp in de voortgang van het Goddelijke Plan.
Hoe ontvangen wij deze informatie?

vrijdag, augustus 21, 2015

Ascentie Berichten - Meer als Liefde Uitbreiden - 19 Augustus 2015 / Kara Schallock


Ascentie Berichten
Meer als Liefde Uitbreiden
19 Augustus 2015 / Kara Schallock
 
Een vrouw die ik ken werd eerder dit jaar een visioen gegeven. Zij werd gegidst om een genezingscentrum te beginnen gebaseerd op “Paying it Forward” (iemand doet iets voor jou zonder daar iets voor te vragen, en jij op jouw beurt doet iets goeds voor een ander zonder daar iets voor te vragen, enzovoorts…), waar er geen geld uitgewisseld wordt; slechts een belofte de genezing op de één of andere manier voorwaarts te “betalen”. Zij vertrouwde erop dat haar de weg voorwaarts getoond zou worden. Haar Ziel vertelde haar dat een nieuwe kans zichzelf zeer goed mag presenteren, hetgeen eerst voorbij haar financiële middelen of kundigheid mag schijnen te zijn. Zij had er geen idee van hoe haar visioen zich zou manifesteren, doch zij vertrouwde. Ze vroeg waar dit centrum zou zijn en zij werd naar een stuk land gegidst. Haar werd ook door sommigen verteld dat het een dwaas idee was, per slot van rekening, was er geen huis op het stuk land en zij moest een plaats om te wonen hebben. Maanden later stuurde een vriend haar een overzicht voor een 7-hectare stuk land … hetzelfde land waar zij naartoe gegidst was! Ze kocht het. Zij weet momenteel niet hoe het zich zal ontvouwen, doch ze vertrouwt op haar begeleiding, aangezien zij stap na stap begeleid wordt. Zij heeft de details van het visioen niet en zij heeft er geen idee van hoe dit alles zich zal ontvouwen. Zij weet slechts dat zij bedoeld is om dit te doen, hoewel zij perioden van angst en twijfel heeft.
In de 9de Eeuw V.C. was er een krachtige profeet genaamd Elijah. Hij ging door vele beproevingen en lijden heen, doch volgde altijd zijn begeleiding, ongeacht van het niet weten waar het naartoe zou leiden. Hij had ook veel twijfel en geloofde van zichzelf niet een profeet te zijn; zo onwaardig voelde hij zich. Hij werd vaak door een Engel bezocht. De Engel vertelde hem, dat als een persoon twijfelt en zich vragen stelt, die persoon inderdaad gezegend is, want diegenen die nooit twijfelen of iets in vraag stellen worden naar de valse trots van het gescheiden ego geleid. Toen Elijah in grote twijfel was over wat hem gegidst/verteld werd om te doen, zei de Engel, “Gebruik je Kracht/Macht!” Elijah vertelde de Engel dat hij een dergelijke kracht/macht niet had; Alleen God heeft dat. De Engel antwoordde dat allen de Kracht/Macht van de Bron hebben en het niet gebruiken.
Ik vertel deze verhalen omdat wij door de Magdalen toegangspoort en de Leeuwen Poort gewandeld zijn, hetgeen onze Kracht/Macht verder ontwaakte om tot een veel hogere graad te creëren en te manifesteren dan voorheen. Echter, de meesten vertrouwen dit niet en handelen alsof zij nog steeds in de oude, beperkte manier van leven zijn. Trek je oude kleren uit en kleed je in je Nieuwe kleding van Licht en neem slechts één stap richting je visioen; richting het Nieuwe Leven. Laat het eindresultaat los, want het is misschien niet wat je visualiseert. Alles is in Goddelijke Orde en alles dat aan jullie gevraagd wordt om te doen is om een stap te nemen. Jullie kunnen deze oefening gebruiken, als je ermee resoneert:

SaLuSa - De “Grote Ontwaking” is aan het Plaatsvinden - 21 Augustus 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
De “Grote Ontwaking” is aan het Plaatsvinden
21 Augustus 2015 / Mike Quinsey
 
Gelezen te hebben over de belangrijke veranderingen waarvan gezegd wordt dat die gemanifesteerd worden aan het einde van September, naderen jullie het behoedzaam. Wij weten dat velen van jullie enthousiast wachtende zijn om te zien wat er gebeurt, wanneer jullie door een hoger en zuiverder gebied van energie heengaan. Behoedzaamheid is wijs bij iedere gebeurtenis, aangezien de informatie met de beste bedoelingen en in goed vertrouwen aan jullie gegeven wordt, om slechts door de omstandigheden soms te veranderen. Velen mogen deze verandering ervaren en meer zijn er absoluut aan het einde van het jaar, inclusief portalen die open zullen gaan en het bewustzijn van de Mensheid zullen verhogen. Wij zullen niet al te zeer verrast zijn als tot wat er ook maar gebeurt, aangezien de veranderingen voorbestemd zijn om zeer spoedig plaats te vinden. Meer zal zeer zeker volgen als het Nieuwe Tijdperk begint om gevestigd te worden. Echter, verwacht niet teveel te vroeg, aangezien er specifiek veel werk gedaan moet worden om de financiën te distribueren. Zelfs bij onze maatstaven zal het enige tijd nemen om jullie allemaal te bereiken, het zal echter geoordeeld worden als een buitengewone prestatie door jullie. Wij hebben goed gepland voor deze tijd en zijn goed voorbereid voor wat er in het verschiet ligt.
Bij jullie maatstaven hebben wij onbeperkte hulpbronnen om een beroep op te doen om onze taken uit te voeren, dus kunnen jullie verzekerd zijn van grote schreden wanneer de dingen echt op gang komen. Het is wat aan jullie beloofd werd gedurende vele jaren en wij prijzen jullie voor jullie geduld. Ondertussen houden wij de Duisteren in de gaten zoals wij voor zo vele jaren gedaan hebben. Wij zouden dat uit willen leggen in termen van onze bekwaamheid om een volgende Wereldoorlog te voorkomen, die zeer waarschijnlijk begonnen zou zijn op het één of andere tijdstip in het laatste deel van jullie laatste eeuw. Zoals wij eerder uitgelegd hebben, moeten wij bepaalde situaties met rust laten om op natuurlijke wijze uitgespeeld te worden. Wij kunnen niet tussenbeide komen met de consequenties van jullie acties, tenzij de Hogere Autoriteiten het toestaan.
Sommigen van jullie zijn bezorgd over familie of vrienden die zich niet bewust schijnen te zijn van de belangrijkheid van de eindtijden. Wij zouden jullie op de meest vriendelijke manier willen vragen om niet bezorgd te zijn aangezien alle zielen precies daar zullen zijn waar zij bedoeld zijn om te zijn met het begin van de Ascentie. Jullie kunnen hun toekomst niet voor hen veranderen, aangezien zij hun keuze al gemaakt hebben, zelfs als zij het zich niet herinneren. Door jouw vibraties zal jij jezelf op een pad gewaarworden die correct is voor jouw doorgaande evolutie, terwijl jij je weg naar het Licht terugvindt. Ben ervan verzekerd dat deze zielen die het er moeilijk mee hebben om zichzelf te verheffen, iedere hulp gegeven wordt om tot de waarheid te ontwaken. Zij worden met Liefde en vriendelijkheid geholpen net zoals alle zielen. Voor diegenen van jullie die weten dat jullie gereed zijn om te ascenderen, vragen wij dat jullie hulp geven waar het maar nodig is, aangezien jullie in staat zullen zijn te oordelen wat voor niveau te gebruiken.