vrijdag, juli 31, 2015

Mary Magdalene - 8-8-8 Toegangspoort - 27 Juli 2015 / Méline Portia Lafont


Mary Magdalene
8-8-8 Toegangspoort
27 Juli 2015 / Méline Portia Lafont
 
Terwijl de Ziel van Magdalene opnieuw de Spirits van de Godin betreedt door een onderdompelen van de oneindigheidswet met de Wet van Eenheid, zijn wij getuige van een roep voor de Godinnen om uit de as tevoorschijn te komen zoals de Feniks.
Mary Magdalene is diep binnenin en rondom ons heen Aanwezig geweest deze dagen! Hoe kunnen wij haar Aanwezigheid de laatste tijd niet opmerken als zij naar voren komt met zo een kracht van opkomst. WOW aangaande dat. Bijna tijdens iedere lezing en sessie, alsook in mijn persoonlijke leven, is de Magdalene zo aanwezig en op aldus een sterke manier naar voren komend geweest. Zij vertelde mij dat zij hier is om de Godinnen van het Licht voort te roepen en deze in hun Menselijke incarnatie wakker te maken.
Nu dat wij de 8-8-8 Toegangspoort binnengaan, is haar Godin Aanwezigheid zelfs sterker aanwezig aangezien het de Magdalene Toegangspoort is die nu voor ons aanstaande is. Ik zie haar rozen plaatsen in de Harten van mannen om mededogen en nieuwe emoties te doen laten ontwaken terwijl voor de vrouwen zij de Godinnen voortroept die hier op Aarde aanwezig zijn om in hun schelp te ontwaken. “Het is Tijd” zegt zij. Dit is wat zij in één van de lezingen van een paar dagen geleden meedeelde:
“De Godinnen van het Licht worden opgeroepen om naar buiten te komen en met hun strijdkracht en vermogenskracht te spelen. Dit is een Eenheid die weer terugkeert en deelneemt aan het Collectieve Ascentieproces als de Godinnen en de Opzichters van deze Goddelijke afstamming. Het is tijd voor de Ouderen van de Godin Sjablonen van Licht, om hun Lichten te stralen en hun toortsen met vuur aan te steken. Jullie zullen helpen om de wereld te verlichten van wie jullie Godinnen zijn en wat jullie hier kwamen zijn en doen.”

donderdag, juli 30, 2015

Verhuizen in/naar een Radicale Verschuiving - 28 Juli 2015 / Brenda Hoffman


Verhuizen in/naar een Radicale Verschuiving
28 Juli 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbaren,
De volgende paar dagen mogen doorspekt zijn met angst en overpeinzingen. Niet omdat iets dergelijks noodzakelijk is, maar omdat jullie nieuwe stukjes ontdekken die niet op één lijn zijn met wat jullie van jullie zelf verwachten.
Sommigen van jullie zullen ontdekken dat jullie niet de energie of interesse hebben om jullie verschuivingen in houding, overtuigingen en inzichten met anderen te bediscussiëren. Wat verwacht zou moeten worden gedurende zo een dramatische verandering in jullie wezen.
Tot nu toe, hoewel jullie hier en daar verschoven, handhaafden jullie het jullie bekende 3D wezen.  
Jullie voormalige verschuivingen gingen grotendeels over het ontdekken van anderen die niet harmonieerden met jullie wezen. Desondanks, handhaafden jullie de integriteit van jullie 3D wezen. Misschien stelde je een paar andere voedingsmiddelen, activiteiten of wisselwerkingen op prijs, maar over het algemeen bleef je de jij die je gekend hebt sinds het betreden van de Aarde in dit leven.
Iets dergelijks zal noodzakelijkerwijs niet het geval zijn na de volgende paar dagen. Want jullie beginnen ermee om van jullie bekende 3D totaliteit af te splinteren.

dinsdag, juli 28, 2015

Aartsengel Michael - “Ik BEN Licht!” - 27 juli 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Ik BEN Licht!”
27 juli 2015 / Rita Pulmans
 
Geliefde Aartsengel Michael,
Ik lees zojuist een verhaal over "Het valse licht of neplicht". Wilt U mij geliefde Michael het verschil uitleggen tussen het oneindige Licht en het nep-licht.
De vraag komt in mij op: zijn wij gevangen in onze eigen wereld van illusie, of zal ik zeggen in de reïncarnatie cyclus dit door de duisteren gecreëerd? Ik lees steeds meer over Annunaki, over de Archonten etc. wilt u ons hier wat meer over vertellen? Wat kunnen en moeten wij zelf doen, ondernemen om uit deze cirkel van duisternis te ontsnappen? Hoe kunnen wij bijdragen aan onze bevrijding?
Wilt U geliefde Aartsengel hier duidelijkheid over scheppen.
Ook evt. graag wat uitleg over de codes dewelke we kunnen plaatsen op\in de periode van de blauwe maan op 31 juli. We hebben Uw hulp meer dan nodig, dit om inzicht, en handelen vanuit een nieuw bewustzijn.
Moge alle wezens op Aaarde en ver daarbuiten opgenomen worden in het Hoogste Oneindige Licht. Mag er eindelijk een einde komen aan lijden en overheersing.   
Ik dank U geliefde Aartsengel Michael.
***
Geliefde zonnewezens, wezens van Licht en Liefde, Dit zijn jullie allemaal!
Geliefden, ja ik Aartsengel Michael beaam dit volmondig.
Het is tijd! Het is NU de Hoogste Tijd om, geliefden, tot samenwerking te komen. Laat alles wat jullie aura' s en zelfs jullie lichamen infecteren zoals de Archonten zoals jullie Ze noemen, verdwijnen.
Rita: Verdwijnen geliefde Michael ?

maandag, juli 27, 2015

De Arcturianen - De Vertolkers - 25 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
De Vertolkers
25 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Dierbare Arcturianen, in één van jullie laatste boodschappen zeiden jullie dat wij, jullie vrijwilligers, die een Aarde voertuig voor dit NU genomen hadden, bedoeld zijn om de “Vertolkers” te zijn. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen alsjeblieft?
Arcturiaans Antwoord: “Ja, wij zijn blij om het uit te leggen. Eerst, vragen wij dat jullie teruggaan naar onze boodschappen beginnend bij 2 januari 2015, en hen doorlezen of jullie zelf opnieuw informeren van die informatie beginnend met Bewustzijn en Hersengolven 
Wij hebben jullie allemaal voorbereid op het herkennen en lezen van gedachtevormen en energiegebieden. Gaia creëert/staat Haar overgang in/naar de vijfde dimensionale frequentie toe waarin er GEEN Tijd is. In feite, gaat jullie planeet door een belangrijk/groot energiegebied heen naar het einde van deze September 2015.
De escalatie en verhoging van de elektromagnetische energie van de Zon en andere kosmische energieën zullen gedurende Augustus uitbreiden om hun piek te bereiken rondom 24-25 September 2015. Wij vertellen jullie dit om wat voor “vrees voor het onbekende” dan ook te temperen. Het energiegebied van angst veroorzaakt weerstand, en zorgt ervoor dat jullie “terug duwen” tegen het energiegebied.
Aan de andere kant, staat het energiegebied van Liefde, specifiek Onvoorwaardelijke Liefde, een stromen in/naar het energiegebied en een omhelzing ervan toe. Verder, als jij je bewustzijn uitbreidt in/naar je hogere hersengolven van de vijfde dimensionale gammagolven, zal je in staat zijn om bewust deze energiegebieden te ervaren en de ingebedde boodschappen in/naar je bewustzijn toe te staan.
Herinner je dat een gedachtevorm veelvoudige versies van dezelfde informatie heeft. Daarom, kan elk “individu” de informatie vanuit zijn/haar eigen persoonlijke gezichtspunt gewaarworden. Het is ook zeer krachtig als je een “groep” van gelijkgestemde vrijwilligers gecreëerd hebt. Op die manier, kan je al je individuele ervaringen combineren in/naar een collectieve ervaring.
Natuurlijk, aangezien dat energiegebied grotendeels vijfdimensionaal is, zal je in je vijfdimensionale Gamma Golf Bewustzijn moeten zijn om de duidelijkste boodschappen te verkrijgen. Ook, moet je ALLE vrees voor het onbekende loslaten.

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - In Je Kracht Staan


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
In Je Kracht Staan
 
Voor alle Lichtwerkers en Nieuwetijdsmensen. Vandaag gaan we ervan uit dat jullie klaar zijn om werkelijk in jullie kracht te staan.
Deze kracht zit in je, maar was geblokkeerd omdat deze langzaam en stapsgewijs tot ontwikkeling moest komen. Dit, omdat het niet te laat en niet te vroeg mocht gebeuren. De meesten van jullie lopen perfect in de uitgestippelde route en we zijn jullie enorm dankbaar. Dit omdat je de taak werkelijk op je neemt en er bent voor een groot deel van de mensheid. De wereld gaat schudden, er gebeurt zoveel, zoveel mensen zullen steun en uitleg zoeken, dat we mensen zoals jij nodig hebben. Begin, begin nu en neem de taak op je.
Doe het op jouw manier, alleen zo kom je er. Ga in je kracht staan, voel, luister naar de leiding en voel wat je te doen staat. Wij zijn bij je en met je. We zijn met een grote groep en kunnen te allen tijde voor je klaarstaan. Samen vormen we een team.
Niemand is beter, niemand is groter, niemand wordt op een voetstuk geplaatst. Iedereen is een schakel in het geheel. Leer dat goed, geloof nooit in de stem van het ego die verdeeldheid en haat zaait. Geloof in de stem van de liefde, de stem die verbindt en de stem die maakt dat mensen groeien in liefde en samenzijn. Dat is waar de Aarde voor bedoeld is, dat je leert samenwerken, dat je leert wat synergie eigenlijk is en hoe je dat toepast. Mensen uit het zakenleven beseffen dit soms, die bedrijven herken je aan hun succes. Je kunt alleen slagen als je leert dat je samen sterk staat.

zaterdag, juli 25, 2015

Mytria en de Galactische Familie - Het Verhaal van Vroeger en Heden van Onze Reis naar HUIS - 23 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

 

Mytria en de Galactische Familie
Het Verhaal van Vroeger en Heden van Onze Reis naar HUIS
23 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Lieve Lezers,  
Ik werd begeleid naar de onderstaande boodschap in mijn Multidimensions.com site. Ik schreef dit lang geleden, misschien in de 90er jaren. Dit is Deel Eén van die boodschap. Ik voeg ook de link toe naar mijn gratis opname van “THUISkomen” (zie hieronder). En ik voeg ook het script toe van de opname als een download zodat JULLIE het steeds weer opnieuw kunnen herhalen. Ik vraag ook dat jullie deze downloads met anderen delen. Ik vraag dit omdat het:
HET NU IS
*****
GRATIS DOWNLOADS@
Coming Home - MP3 Recording
Eén van de beste manieren om te begrijpen wie wij NU zijn is om te begrijpen wie wij waren:
IN HET BEGIN
Dierbaren, 
Ik ben Mytria, teruggekeerd om jullie meer over het Gehele Brein Denken te vertellen. Geheel Brein Denken ontstaat vanuit de verstandelijke activiteit, hetgeen perfect de rechter en linker hemisferen van je brein balanceert. Om het goed uit te leggen, sta me toe om een omleiding te nemen en jullie te vertellen over de oude, multidimensionale geschiedenis van de Aarde.  
Voordat de Aarde in/naar vandaag de dag viel, de derde dimensionale vibratie, in feite, zelfs voordat de Aarde in/naar de vierde dimensie viel, waren er GEEN polariteiten. Het mannelijke en vrouwelijke, proton en elektron, ontvangen en projecteren waren hetzelfde.
De polarisatie van mannelijk en vrouwelijk begon met het atoom, wat het waarom is dat de eerste gepolariseerde mens Adam genoemd werd. Lang voorafgaand aan de ondergang van Atlantis, toen Gaia nog steeds vijfdimensionaal was, was er een continent, wat veel van jullie Grote Oceaan opvulde, genaamd Lemuria.

vrijdag, juli 24, 2015

Aartsengel Michael - Liefde Is Jouw Hoogste Goed - 23 juli 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Liefde Is Jouw Hoogste Goed”
23 juli 2015 / Rita Pulmans
 
Geliefde Aartsengel Michael,
 
Ik las ooit, als we ons afsluiten voor bepaalde energieën, die we niet zouden wensen, zoals negatieve energieën, en negatieve zaken, (er zijn hiervoor verschillend oefeningen voorhanden, zoals onszelf in de één of andere bescherming te zetten), dat wij ons dan ook afsluiten voor het positieve?  Voor de positieve energieën dus?
Klopt dit? Zouden wij ons op deze manier volledig van alles afsluiten?
Geliefde Michael, Hoe kunnen we dit op een correcte manier doen, of hoeft het überhaupt niet?

**** 

Lieverds,

Afschermen is geen beschermen, dit is een hemelsbreed verschil. Afschermen is jezelf als het ware afsluiten. Jezelf afsluiten, jezelf als het ware achter een hek plaatsen, je zonder uitwisseling plaatsen. 

Jezelf "beschermen" is jezelf in een liefdeslicht plaatsen. Jezelf in een liefdescocon zetten, in een helend stralend liefdeslicht. En lieverds, dit "beschermende" Licht straalt ook naar buiten toe.
 
Het geeft geen grens aan en het straalt zodoende naar "buiten en naar binnen" toe. Dit Licht is overal aanwezig. Je hoeft er je enkel mee te verbinden. 

donderdag, juli 23, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Emoties als Doel


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Emoties als Doel
 
Iets houdt me telkens tegen alsof ik een blokkade in me heb, dat me stopt om door te gaan totdat ik die blokkade heb opgeheven. Wat is het dat dit in mij veroorzaakt?
Ik voel me al enkele dagen lusteloos, ik wil alleen maar slapen, even niet voelen. Gewoon even wegkruipen onder een deken en toegeven aan mijn zieligheid….
Ik merk dat het moeilijk is afscheid te nemen van mijn vorige manier van leven, een manier die werd geregeerd door emoties. Blijdschap, verdriet, boosheid, pijn, euforie, ik was de koningin van de pieken en dalen… En die emoties, die waren mijn leven. Daardoor voelde ik me mens en kon ik ervaren, kon ik zweven of juist heel diep zinken, maar het was een leven vanuit emoties als doel.
De dingen die ik deed waren bedoeld om me emoties te brengen, anders is het leven zo saai. Dit is wat we allemaal doen, wij mensen zijn meesters in het opzoeken van emoties. Om ze te kunnen ervaren, creëren wij een inspirerende omgeving voor onszelf, waar we ons echter totaal niet bewust van zijn. We zien niet dat we alle gebeurtenissen op ons pad krijgen, omdat we er simpelweg zelf om gevraagd hebben. Hoe raar dit ook moge klinken, ik weet nu dat het zo is. En dan ga ik met andere ogen naar al die dingen kijken waarvan ik dacht dat ze mij overkomen zijn. Hoe ging ik ermee om? Waarom zijn die dingen me overkomen, want blijkbaar had ik de ervaring nodig om er iets van te leren? Mijn god, wat doet dat pijn, dat inzicht dat je achteraf krijgt…. De dingen die ik een ander heb kwalijk genomen, dat ze me in de steek hebben gelaten, dat ze me niet in mijn waarde lieten, de onrechtvaardigheid die ik in andere mensen zag… Het is niet zo dat die andere mensen zo verkeerd waren, het is dat ik de lessen nodig had en dat ik daarom deze mensen heb aangetrokken. Ze kwamen op mijn pad, omdat ik moest leren dat zwart en wit niet bestaan. De enige kleur is grijs, een beetje van allebei.

woensdag, juli 22, 2015

De Arcturianen en Gaia - De 4D Spirituele Mysterie School - 19 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Gaia
De 4D Spirituele Mysterie School
19 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Terwijl je de vierde dimensionale Oorzakelijke Mysterie School verlaat, kijk je omhoog om te zien wat gelijkenis vertoont met licht dat van het oppervlak van het water opsprankelt. Je wordt aangetrokken om dat altijd aanwezige stromen van dat vloeibare Licht te volgen, terwijl het jou naar het glinsterende oppervlak trekt.
Terwijl je opwaarts beweegt naar het uitbreidende stromen van spiritueel Licht, hoor je een roepen van een aanwezigheid die je als je ZELF herkent. Instinctief weet je dat jouw “IK BEN Aanwezigheid” jou van binnenuit de Spirituele Mysterie School roept.
Ben je gereed om je aan te sluiten bij die expressie van je zelf? Houd je voldoende van jezelf om de eer van het terugkeren naar je eigen spirituele essentie te accepteren? Heb jij je reis doorheen het land van de vorm volbracht?
Dit soort vragen bombarderen onophoudelijk je besef. Maar, langzaam beweeg jij je voorbij de vragen. Je beweegt je voorbij de twijfel en in/naar de essentie van het Spirituele Subgebied van de vierde dimensie.
Maar dit subgebied voelt niet aan alsof het voortgaand op je reis een halte is. In plaats daarvan, lijkt het een laatste portaal te zijn waardoorheen je zult reizen om terug te keren naar wie je altijd geweest bent. Je bent ietwat geschokt dat jij jezelf een dergelijk compliment kunt geven zonder dat je ego je eraan herinnert om niet verwaand te zijn.  
Echter, terwijl je binnenin jezelf rondkijkt, ontdek je dat ergens voort op je reis jij je ego verloren bent. Je liet je ego niet in de steek of oordeelde je ego niet. Je hield er gewoon mee op na te denken over wie je zou moeten zijn en wat zij willen dat je doet.
In feite, de termen van “zou moeten” en “zij” hebben niet langer een betekenis meer. Jij BENT HEN, en ZIJ zijn jou. Daarom, worden termen zoals “je zou moeten” vervangen met verklaringen zoals “IK BEN”.

dinsdag, juli 21, 2015

Matt Kahn - Alles is Hier om Jullie te Helpen - 21 Juli 2015


Matt Kahn
Alles is Hier om Jullie te Helpen
21 Juli 2015

 

Aartsengel Michael - Stap in Je Heilige Ruimte - 16 juli 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Stap in Je Heilige Ruimte
16 juli 2015 / Rita Pulmans
 
"Geliefde harten, 
STAP IN JE HEILIGE RUIMTE.
Stap s' morgens bij het opstaan in je "Heilige midden" je Heilige Hart, binnen in je Heilige Ruimte.
Jullie lieverds dienen niets meer dan niets minder te verrichten dan jezelf te zijn. Jezelf te durven zijn in en met en via het Wezen wat jij bent. Namelijk jouw Hogere zelf.
Jouw wezen -Verwezenlijken-, hoor je de term hierin? Ver-wezen-lijkt jezelf!
Leg de lijkwade van angst en verdriet van je af. Je Hogere Wezen, jou zelf, je Hogere zelf, zal plaats krijgen, de plaats innemen van je egolichaam. Jullie egolichaam neemt nogal eens de leiding over.
Als jullie de volgende gulden regels van/in het leven in acht nemen. Geef acht, (is altijd verbinding met God nemen,) zoals bv. via de 8.

zondag, juli 19, 2015

De Arcturianen - Het Vierde Dimensionale Oorzakelijke Subgebied - 17 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Het Vierde Dimensionale Oorzakelijke Subgebied
17 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Wij helpen jullie nu om verder te gaan met jullie reis doorheen de vierde dimensie. Denk eraan om de intentie van het creëren van een schoon/duidelijk portaal vast te houden dat de derde en vierde dimensies met de vijfde dimensie verenigd. Jullie, de leden van de mensheid, zijn uitermate geschikt voor deze opdracht aangezien de mensheid de schakel representeert tussen de Moeder Aarde en Vader Spirit.
Van alle bewoners van de Aarde, heeft de mensheid de voornaamste verantwoordelijkheid voor de duisternis, welke opgeslagen ligt binnenin het vierde dimensionale Astrale Gebied. Daarom, is het de plicht van de mensheid om deze duisternis/angst op te ruimen.
Echter, hoewel de mensen die in angst, kwaadheid en de behoefte voor macht over anderen leven, hoofdzakelijk degenen zijn die Gaia’s aura kleuren, zijn JULLIE het, de ontwaakten, die portalen schoon zullen maken doorheen de astrale, vierde dimensie en in/naar de vijfde dimensie van Onvoorwaardelijke Liefde en het Multidimensionale Licht.
Echter, diegenen die geen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties zullen niet genieten van de terugkeer van de energiegebieden die zij uitgestuurd hebben in/naar jullie wereld. Omdat deze mensen niet ontwikkeld genoeg zijn om zich met hun Multidimensionale ZELF te verbinden, zijn zij zich niet bewust van of leven niet volgens Gaia’s Wet van Oorzaak en Gevolg.
Vandaar dat, zij zich als slachtoffers voelen omdat “iemand” kwaad op hen is, iemand macht over hen wil hebben, wat ervoor zorgt dat zij zich angstig voelen. En omdat zij in hun eigen duisternis verloren zijn, zijn zij niet in staat om de “cirkel van creativiteit” gewaar te worden die zij gecreëerd hebben.
Vandaar dat, net zoals zij anderen slachtoffer gemaakt hebben, hebben zij ook van zichzelf een slachtoffer gemaakt. Deze dynamiek wordt zeer duidelijk in het 4D Oorzakelijke Gebied waarin “energie eruit gelijk staat aan energie terug”. Dezen die nog steeds in duisternis leven zijn ook vergeten dat Gaia een “vrije wil” planeet is.

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Tweelingzielen


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Tweelingzielen
 
We komen bij elkaar, zien elkaar in de ogen en weten het: “Ik ben jou en jij bent mij.” Dat is wat tweelingzielen overkomt wanneer ze elkaar op Aarde ontmoeten. Een gelukzalig gevoel overspoelt je leven, het geeft alles een nieuwe glans. Opeens voel je een verliefdheid die je niet eerder kende. Je bent verliefd op het leven, je bruist en je ziel zingt. Dan begint een ontmoeting tussen zielen, die elkaar langer kennen dan je voor mogelijk houdt.
Nooit durfde ik erover te schrijven, bang dat het de lading nooit zou kunnen dekken. Over alles heb ik durven vertellen, durven delen en durven schrijven, maar niet over dit. En dat, terwijl het de mooiste ervaring is die je in je ascentieproces kunt bedenken.
Opeens ben je niet meer alleen, opeens is er iemand die precies weet hoe jij je voelt. Sterker nog, deze persoon weet beter hoe jij je voelt en wat er speelt, dan dat je dat zelf doet. Hoe mooi is dat gevoel? Een energie bruist tussen twee mensen, verbonden door een goddelijke eenheid, maar toch in een fysiek lichaam levend. Opeens worden Hemel en Aarde een geheel en ben je werkelijk één. Woorden zijn niet nodig, omdat je weet en voelt wat de ander beweegt. Elke vraag wordt beantwoord voordat hij gesteld is. Je wilt voor altijd bij deze ene persoon zijn, maar toch doet het ook zoveel pijn.
En dan ontwikkelt de band zich opnieuw. Je kent elkaar direct door en door, waardoor een hernieuwde innerlijke band veel sneller tot stand komt. Alleen bij deze persoon voel je dat je hart veel verder open kan dan je ooit jezelf hebt toegestaan, bovenal besef je, dat deze persoon je nooit pijn wil doen, omdat die het dan zelf net zo hard voelt binnenkomen. Kan je dit overleven? De vraag is meer of je in staat bent het volledig aan te gaan. Want alles komt onder druk te staan, je werk is niet meer boeiend, je tijd schiet tekort, je relatie lijkt onder druk te komen. Totdat je beseft…. Dat dit een spirituele verbinding is, die jou helpt in je ascentieproces.

zaterdag, juli 18, 2015

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie - Het Twee-Richtingen Circuit naar Huis - 15 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Jullie Galactische Familie
Het Twee-Richtingen Circuit naar Huis
15 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Dierbare Ascenderenden,
Wij de Arcturianen zijn altijd blij om enige van de vragen te beantwoorden die wij waargenomen hebben in het bewustzijn van onze vrijwilligers op de Aarde. We zullen niet de vragen verkondigen, maar zullen de antwoorden direct adresseren. Onze antwoorden zullen verschillend waargenomen worden wanneer jullie in andere staten van bewustzijn zijn.
Bijvoorbeeld, in jullie 3D Beta Golf staat van bewustzijn mogen jullie denken dat jullie de Waarheid kennen, maar wanneer jullie in jullie 4D Alfa of, specifiek, jullie 5D Gamma Golf bewustzijn zijn, zullen jullie weten dat jullie de waarheid moeten leven.
De waarheid kennen, of wat jullie momenteel als de waarheid waarnemen, is gebaseerd op tijd omdat het een derde dimensionale interpretatie is van interdimensionale informatie/ervaring.
Aan de andere kant, wanneer je de waarheid leeft, stroom je uit je 3D tijd en in/naar je 5D NU - en dan weer terug. Dan is jouw uitdaging, "Met welke frequentie van mijn hersenen/bewustzijn deel ik deze informatie?"
Het 3D brein is compleet verward door de 5D informatie en heeft een kolossale verklaring nodig voor zelfs het eenvoudigste 5D concept. De ontvangen informatie frequentie van je vijfde dimensionale bewustzijn vertaalt niet goed in/naar je derde dimensionale bewustzijn.
Daarom, moet veel van deze 5D informatie opgeslagen zijn in de 4D aura. (Het kan ook opgeslagen zijn in de Multidimensionale Geest, wat we eerder besproken hebben.) Het is om deze reden, onder andere, dat wij mensen doorheen de vierde dimensie nemen.

donderdag, juli 16, 2015

Aartsengel Michael - De Liefde zal Zegevieren - 15 juli 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
De Liefde zal Zegevieren
15 juli 2015 / Rita Pulmans
 
Geliefde Aartsengel Michael,
Het is een tijdje geleden dat ik bij u kwam om u iets te vragen. Ik heb ook niet een specifieke vraag of zo, dat niet. Maar ik wil graag horen of u ons weer wat moois kunt brengen.
Het is zo dat we nog steeds (een stukje) in een "struggle" zijn zeg maar, als mensheid. Het is toch wel een ingewikkelde zaak om hier op Aarde een goed leven te hebben, en goed te doen voor iedereen en al wat leeft. Vooral goed zijn voor jezelf is soms nog het moeilijkste van al.
We zijn zo dikwijls geneigd om onszelf als schuldige aan te duiden van wat dan ook, van wat er "mis" gaat in ons leven. Zo ook wijzen we somtijds ook makkelijk naar de ander met ons verwijtende vingertje. Het loopt nog allemaal niet echt op rolletjes of vanzelf hier, en ik geloof zelf dat er nog heel wat water naar zee moet vloeien vooraleer we zijn aanbeland in ons eigen paradijs.
Geliefde Aartsengel Michael (ik zie je glimlachen), jazeker dit is een misschien een grappige woordspeling. Ikzelf zie wel heel duidelijk dat het hier niet altijd grappig is, toch? Tja, velen onder ons zijn geboren op Aarde om te helpen en steun te bieden aan de mogelijkheden die er zijn om bewustzijn te helpen openen bij diegene die nog slapende zijn, zeg maar.
Er zal een ommekeer gebeuren, daar ben ik heilig van overtuigd, dat wel. Doch geliefde engel we wachten reeds zolang op de "zalige overgang" zal ik maar zeggen. Is het zo, dat, zoals ik vanmorgen in een Youtube filmpje hoorde, wij nog steeds gemanipuleerd worden door de duisteren, de donkere werelden? Ik geef het hier maar een algemene naam daar ik mij hierin nu niet wens te verdiepen. Het is te moeilijk begrijpbaar allemaal wat er afspeelt binnen de grenzen van onze zogezegde vrije wil. Ik heb het gevoel dat wij nog steeds worden gemanipuleerd. Hebben wij dan hierin niets in te brengen?

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - De Geboorte van de Christus in Jou


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
De Geboorte van de Christus in Jou
 
De diepe spirituele ervaringen volgen elkaar in hoog tempo op. De ascentiestroom houdt maar niet op. Telkens als je denkt dat je er bent, komt er weer een krachtige energiestroom en bijbehorende situaties om uit te leren. Tijd om erbij stil te staan is er meestal niet. Om het hele proces te beschrijven is onmogelijk. Woorden schieten tienvoudig tekort. Emoties die je niet eerder kende, zijn onbeschrijflijk. En even laten bezinken lijkt onmogelijk. Het bewuste brein vergeet alles heel snel, je kunt de ervaring niet vasthouden, maar alles wordt in jou losgeweekt, heroverwogen en geaccepteerd of weggestuurd. Van eeuwen en eeuwen aan collectief bewustzijn komen fragmenten voorbij…. Je ziet ze, bekijkt ze, beleeft ze en…. Je laat ze gaan. Ze zijn voorbij, ze zijn geweest.
Ooit komt er een moment dat de heilige geest indaalt in jou, of misschien heb je dat moment al beleefd en is het goed zo. Het is een ervaring die je even helemaal uit balans kan brengen. Watten in je hoofd, pijn in je borstkas. Om de heilige geest te ontvangen, opent zich jouw heilige hart. En deze ervaring vraagt een opperste overgave, een wens om wakker te worden, om het Licht in jou te laten ontwaken.
De heilige geest voegt de geest en het heilig hart samen tot een eenheid. Hieruit ontwaakt het Christuskind in jou, je oude ik mag afsterven. De bezegeling ervan door een schare engelen die een blauw licht in je hartcentrum tot een stralende gloed laten vibreren. Tranen van ontroering, moe van de weg die je hier bracht. Het blauwe licht straalt uit je borstkas. Als hoeder van de Aarde zal je het Licht verspreiden en delen. Een schare ridders van het Licht staat je bij. Een proces dat ieder mens op Aarde ooit zal doormaken. Je ontmoet het ultieme kwaad als je gelijke, je accepteert het bestaan als een deel van het menselijk bewustzijn. Tegelijkertijd is er het besef dat het kwaad een menselijk gecreëerde kracht is, die ieder voor zich onder ogen mag gaan zien.

dinsdag, juli 14, 2015

De Arcturianen en Jullie Galactische Familie - De 4D Mentale Vlak Mysterie School - 13 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en Jullie Galactische Familie
De 4D Mentale Vlak Mysterie School
13 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie 

Wanneer het het NU is om verder te gaan met je reis in/naar de volgende vierde dimensionale Mysterie School, verzamel je alles dat jij tot dusverre geleerd en je herinnerd hebt en stopt het in je Hogere Hart.
Binnenin je Hogere Hart, wat tussen je Hart Chakra en je Keel Chakra is, zal alle informatie die je tot dusverre op je vierde dimensionale reis verzameld hebt versmelten met de Wijsheid, Kracht en Liefde van je Drievoudige Vlam.
In feite, is het het NU voor jou om je reis te hervatten door het Mentale Subgebied van de vierde dimensionale astrale wereld te betreden. Je zult deze reis doorheen je eigen aura ervaren, alsook door Gaia haar aura. Terwijl je in/naar het vierde dimensionale Mentale Subgebied reist, merk dan de veelvoudige gedachten op die je binnenin je bewustzijn opgeslagen hebt.
Je mag de kracht van je gedachten niet in overweging genomen hebben, maar aangezien elke willekeurige gedachte een overeenkomende emotie vanuit het Emotionele Subgebied naar boven trekt, raakt je geest gefocust op de gedachtevormen die jij gecreëerd hebt.
Wanneer je bewustzijn hoofdzakelijk gefocust is op je fysieke werkelijkheid, wordt je bewustzijn, en dus je gewaarwordingen/inzichten, hoofdzakelijk aangestuurd door de veelvoudige versies van werkelijkheid die door het collectief van de mensheid gecreëerd zijn.
Omgekeerd, als je door je eigen aura reist, zie jij je persoonlijke bijdrage aan deze collectieve gedachtevormen die in toenemende mate een werkelijkheid worden. Heb jij, als slechts één persoon, veel invloed op de externe wereld die gedeeld wordt met al het leven op Gaia?
Ogenblikkelijk, zie je hoe jouw twijfelachtige gedachten uit je geest lijken te ontsnappen. Wil je echt dat die twijfel in je aura zit om meer twijfel uit te nodigen?
"NEE, Nee,"zeg je tegen je zelf. "Ik zie hoe mijn twijfelachtige gedachten ogenblikkelijk aansluiten bij angstige emoties om een saai grijs mijn aura binnen te sturen. Maar, hoe kan ik een gedachtevorm veranderen die ik al gecreëerd heb?"
Gefeliciteerd, Dierbare, jouw gedachtevorm heeft je aura nog niet verlaten, en nu al ben jij je bewust van diens effect op jou en op de werkelijkheid die je zult waarnemen en creëren. Je herinnert je dat je staat van bewustzijn jouw gedachten bestuurt.

zondag, juli 12, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Het Multidimensionale Ik Openen


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Het Multidimensionale Ik Openen
 
Het ascensieproces brengt een enorme groei in het bewustzijn. Een roes aan ervaringen vol mystiek, het boeit elke dag en laat je doorgaan. Nachtenlang, weken, maanden en jaren aan een stuk, je voelt de energetische stromingen. Openbaringen, krachten die je onmogelijk kunt omschrijven, maar terugkijkend is het allemaal te doen. Alles komt in behapbare porties, elke stap was een hevige strijd, waarin het verleden, heden en de toekomst soms wegvielen. En soms liepen ze zelfs door elkaar. Het is iets om onder te lijden, maar ook om van te genieten.
Het hele proces voelt als een ultieme test, alsof alles wat je in vorige levens hebt meegemaakt, versneld voorbij komt en je opnieuw keuzes mag maken, wetende wat je nu weet. Soms ben je op 5 plekken tegelijk, je beseft dat je jouw multidimensionale Ik geopend hebt.
Al deze mogelijkheden ontstaan, doordat je dit echt wilde. Dat is het enige wat dit in gang zet. Je wilde liefde voelen, liefde zijn en liefde geven. Dat kan alleen als je onvoorwaardelijke liefde bent. En om daar te komen, zal je het innerlijke proces moeten aangaan, volhardend, wetend, gelovend en vertrouwend. Je ontmoet de juiste mensen, zowel in een fysiek lichaam als in de astrale vorm, je vindt de juiste weg, je voelt wat je moet doen. Het enige wat nodig is: er gevolg aan geven. Het werkelijk LEVEN! Je hoeft er niks voor te DOEN.

zaterdag, juli 11, 2015

De Arcturianen - De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan - 8 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan
8 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Nu dat jullie je reis doorheen de Lagere Astrale Vlak Mysterie School voltooid hebben, gaan jullie door met jullie reis door het Emotionele Subgebied te betreden voort op jullie reis door de vierde dimensie.
Terwijl jullie je reis maken, ben ervan verzekerd dat jullie "broodkruimels" achterlaten zodat jullie het pad dat jullie gecreëerd hebben gemakkelijk kunnen herkennen. Dit vierde dimensionale pad zal in/naar een weg uitbreiden, dan in/naar een autoweg, dan in/naar een snelweg terwijl jullie deze passage steeds weer opnieuw herhalen.
Denk eraan dat jullie de "wegversmalling" tussen de derde en de vijfde dimensie aan het uitruimen zijn. Terwijl een ieder van jullie geachte, interdimensionale reizigers, jullie bewuste reis door de vierde dimensie herhalen, en opnieuw herhalen, ruimen jullie je eigen residu op van jullie meervoudige incarnaties en/of bezoeken aan de planeet Aarde.  
Helaas, lieten jullie vaak levens achter gevuld met angst, kwaadheid, verdriet en pijn. Omdat dat was hoe jullie je in die incarnatie voelden, en dat was het residu dat jullie op de Aarde en in Gaia's vierde dimensionale aura achterlieten.
Met de reis die jullie NU ondernemen, zijn jullie voorbereid met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur zodat jullie op kunnen ruimen wat jullie in andere incarnaties achterlieten. Wij waarderen het dat jullie vaak de astrale overblijfselen, achtergelaten door anderen, opruimen, en wij bedanken jullie diepgaand voor deze dienstverlening. Wij zijn verheugd dat jullie ver genoeg voorbij jullie menselijke ego geëvolueerd zijn, dat jullie alleen maar kunnen denken aan dierbare Gaia en jullie je geen zorgen maken over wat "geschikt" voor jullie is om op te ruimen.
De schoonmaakploeg aan het einde van een enorm groot feest houdt zich niet bezig met wie wat voor rommel achterliet. Zij weten dat het hun werk is om alle rommel op te ruimen. Zij zijn trots op hun werk en willen chaos in/naar orde terugbrengen. Echter, jullie zullen geen chaos opruimen, aangezien het een noodzakelijk ingrediënt is voor grote verandering.

vrijdag, juli 10, 2015

Saint Germain - Overzichtelijkheid - 9 Juli 2015 / Méline Portia Lafont


Saint Germain
Overzichtelijkheid
9 Juli 2015 / Méline Portia Lafont
 
Ik verwelkom jullie allemaal vandaag en mijn zegeningen gaan naar jullie allemaal, prachtige Meester Wezens. Ik kom hier wederom om tegen jullie te spreken via het hart van eenwording en dit verbindt ons allemaal, zijnde vonken van de Ene. Waar ik met jullie allemaal over wens te spreken is de betekenis van overzichtelijkheid en de noodzaak voor overzichtelijkheid. Terwijl ik eerder vandaag tegen deze geliefde sprak, is overzichtelijkheid een intrinsieke noodzaak of intrinsiek onderdeel van jullie levens geworden. Want wie streeft geen overzichtelijkheid na, is dat niet zo?  
Jullie hebben dit gemaakt om echt in jullie levens te zijn en aldus creëerden jullie het. Overzichtelijkheid kan alleen bestaan en zijn als er een herkenning en erkenning is van verwarring en verblind te zijn, want het is het tegengestelde van diens polariteit ervaring. Het is daarom noodzakelijkerwijs niet zo dat je beide als een afgescheiden iets moet ervaren, eerder om deze polariteiten bijeen te brengen en hen als één te ervaren. In zoverre, het alles weten en het zien van de dingen zoals zij werkelijk zijn zonder de complexiteit te hebben van te moeten zoeken naar wat je denkt dat verloren is.
Op de eerste plaats is niets verloren, want alles is jou en binnenin jou, zoals je weet. Dus begrijp dat wanneer iemand zoekende is naar overzichtelijkheid het in feite betekent dat hij/zij het begrip van "Eén" en "Alle" gelijktijdig vergeten is. Overzichtelijkheid is een deel van jou, het is de ware betekenis, het begrip van wie jij als een geheel bent en dat jij alles gelijktijdig kunt ZIJN. Het is de natuur van echte waarneming als tot waar je de dingen gewaar kunt worden aangezien zij in waarheid Eenheid zijn. Zodra verwarring binnenkomt, betekent het dat jij jezelf druk bezet houdt met de structuren van verwarring van de dualiteit als tot waar jij je geneigd voelt om naar de ene of naar de andere kant te trekken.