dinsdag, juni 30, 2015

Zorgen Waarnemers ervoor dat Jij Je Schuldig Voelt? - 29 Juni 2015 / Brenda Hoffman


Zorgen Waarnemers ervoor dat Jij Je Schuldig Voelt?
29 Juni 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbaren,
Je begint veranderingen binnenin je wezen op te merken. Misschien wordt je bij jezelf gewaar door iets of iemand aangeraakt te worden als nooit tevoren. Misschien benader je een persoon of een ervaring anders. Dit zijn indicatoren dat je niet de entiteit bent die je een paar maanden geleden was.  
Je hebt het omhulsel van je wezen verwijderd. De Nieuwe Jij begint te sprankelen op manieren waar je niet noodzakelijkerwijs op anticipeerde - en is net zo een verrassing voor jou als voor diegenen om je heen.
Sommigen van jullie geloven dat jullie terugkeren naar de jij van weleer - een jongere, meer liefdevolle versie van jou. Aldus mag het zijn. Maar je voegde de laatste paar decennia elementen toe die verzekeren dat de Nieuwe Jij ervaringen dieper en rijker in Liefde en Vreugde zijn.
Misschien voel je nog geen Liefde of vreugde. Iets dergelijks mag verwacht worden aangezien je deze energieën die je zo gewillig in je wezen eerder dit jaar incorporeerde geneest/verwerkt. Velen van jullie zijn/waren op de rand van "dat er een zekering door zou slaan", opgebrand te raken - zelfs het aardse sterven. Jullie accepteerden zo veel energie als dat jullie dachten dat jullie lichaam zou kunnen hebben en vroegen toen om meer. Aldus is het dat je een beetje langer mag moeten genezen.
Diegenen van jullie die niet zoveel energieën accepteerden of een sterker fysiek wezen hebben, beginnen ermee verschuivingen op te merken van gevoelens en acties. Alsof een cementen muur rondom jullie hart begonnen is te verbrokkelen - aldus is het.
In deze fase, passen jullie je aan deze nieuwe gevoelens aan waar jullie over lezen, maar nog niet eerder in wat voor aards leven dan ook ervaren hebben.

maandag, juni 29, 2015

De Arcturianen - De Vierde Dimensionale Mysterie Scholen ~ Deel 2 - 28 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
De Vierde Dimensionale Mysterie Scholen
Deel 2 - Mysterie School voor het Lagere Astrale Vlak
28 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
De beste manier om je voor te bereiden op de WAARHEID die spoedig geopenbaard zal worden is om je bewustzijn te activeren uit de derde dimensionale leugens en in/naar de vijfde dimensionale eerlijkheid. Met dat aldus te doen, zal jij je eigen vierde dimensionale aura moeten schoonmaken, welke de portalen van onze derde en vijfde dimensionale zelf verbindt.
Zeer belangrijk, als je jouw vierde dimensionale aura schoonmaakt, zal je ook Gaia's vierde dimensionale aura schoonmaken. Wanneer je aura niet zuiver is, kan je niet duidelijk je vijfde dimensionale ZELF of je vijfde dimensionale omgeving waarnemen.
Op dezelfde manier, wanneer Gaia's vierde dimensionale aura onzuiver is, kan zij Haar Vijfde dimensionale Nieuwe Aarde niet waarnemen. Aangezien de mensheid hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de duisternis (angst) in Gaia's aura, wordt de mensheid opgeroepen om hun vierde dimensionale aura schoon te maken. Op deze manier, zal de mensheid helpen bij het schoonmaken van Gaia's vierde dimensionale aura.
Jullie, bedoelend jullie allemaal die een driedimensionaal Aarde voertuig dragen, kunnen diepgaand jullie aura zuiveren door bewust jullie weg doorheen elke van de subgebieden in de vierde dimensie te werken. Jullie beloning voor die reis is dat jullie dan kunnen studeren in de Mysterie Scholen op de hoogste frequentie van elk subgebied.
Deze reis is er één die jullie in al jullie spirituele incarnaties ondernomen hebben. Natuurlijk, is het concept van sterven gelimiteerd tot de derde dimensie. Aangezien de vierde dimensie is waar jullie vaak naartoe gingen na vele van jullie "sterfgevallen," zullen jullie veelvoudige overblijfselen van jullie zelf binnenin die dimensie vinden. Deze fragmenten van jullie zelf zijn gereed om zich bij jullie aan te sluiten bij jullie terugkeer naar jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam.  
Sommige van deze overblijfselen van jullie werkelijke ZELF zijn verstrikt geraakt in het vierde dimensionale Lagere Astrale Gebied. Daarom, gewapend met jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, zullen jullie deze verloren stukjes van de puzzel van jullie Multidimensionale ZELF uitzoeken.

zondag, juni 28, 2015

Hilarion - Juni 28-September 6, 2015


 
Hilarion
Hoe Dieper Jij Je Wortelen in de Aarde Aard, Hoe Hoger Je Zult Gaan
Juni 28-September 6, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
 
Bekendmaking van Marlene, de Regenboog Schrijfster:
Met onmiddellijke ingang, neem ik een onbepaalde tijd vrij van het channelen en alle website verplichtingen om te ontspannen, enige gekwetste beenderen te genezen, te hergroeperen, te re-evalueren en onafgemaakte projecten te voltooien die voltooiing nodig zijn. Dat jullie allemaal een fantastische Juli en Augustus mogen hebben!
Geliefden,
Terwijl het leven op de planeet doorgaat te evolueren en uit te breiden, worden velen opgeroepen om uit te lijnen met hun reden en doel voor deze specifieke incarnatie. Het betaamt elk individu om binnenin zichzelf naar de antwoorden te zoeken; voor de ontvouwing van deze voorbestemde dienstverlening aan het Goddelijke Plan en om bewust en met intentie, zichzelf er iedere dag mee uit te lijnen. Wanneer je dit doet, beginnen gebeurtenissen zich voor te doen die goddelijk gedirigeerd schijnen te zijn. Er zal meer informatie hierover zijn dat naar je toe zal komen via uiteenlopende middelen zoals, mensen in/naar je besef en gebied van beïnvloeding te brengen die resoneren met het doel van jouw ziel, en diegenen die de hulp kunnen geven hetgeen helpt om jou op je ware pad te zetten. Er zal naar je besef informatie gebracht worden; in de vorm van boeken, websites en mensen die jouw herinneringen van het werk waarvoor je gekomen bent om te doen zullen activeren. Je bent nu bezig je open te stellen jegens je hoogste potentieel, één stap per keer zodat het jou niet overweldigt en overmeestert. Je pad moet goed voor jou aanvoelen.
Er is een nieuwe dageraad aan de horizon, een tijd van vervulling en positieve ervaringen welke helpen om allianties te bevestigen die voor jullie in de toekomst voordelig zullen zijn. Wanneer je geconfronteerd wordt met een situatie die je niet voorzien hebt en die vereist dat er een keuze en beslissing gemaakt wordt, hetgeen jou overweldigd, haast je dan niet in/naar de actie maar wacht je tijd af en wacht op tekens die zullen leiden naar de hoogste uitkomst. Neem rustpauzes om te ontspannen, te spelen, te lachen en gewoon te zijn. Wanneer je dit doet, wordt je immens vernieuwd en de evenwichtigheid wordt hersteld. Dit leidt naar een grotere overzichtelijkheid in alle situaties en gebeurtenissen die je ontmoet en je zult meer in aanraking zijn met je kernessentie, en dat wat voor jou juist is om te doen. Anderen rondom jou heen hebben hun eigen paden om te volgen en dit moet gerespecteerd en in ere gehouden worden. Het is waar dat Alles Eén is; echter, elk individu is een unieke vonk van de goddelijkheid en heeft diens eigen doel/reden. Zij moeten het goddelijke toestaan om door hen heen tot uitdrukking en gemanifesteerd gebracht te worden op een manier die bekrachtigend en verheffend voor hen is. Op deze manier, worden allen gediend.  

Ann en de Engelen - Keuze in Ieder Moment - 27 Juni 2015


Ann Albers en de Engelen
" Keuze in Ieder Moment"
27 Juni 2015
 
In elk moment van je leven heb je een keuze - om met Liefde uit te lijnen of niet. Je kunt de rivieren van goedgunstigheid toestaan door je hart heen te stromen en met deze energie mee te bewegen, of je kunt proberen om het stromen te controleren, en het daarmee te vertragen. In elk moment kan je Gods goedgunstigheid toestaan je richting een gelukkigere werkelijkheid te dragen of je kunt proberen de uitkomsten van je leven te controleren. Om "God" te vertrouwen is "Liefde" te vertrouwen en Liefde wil in/naar elk gebied van je leven stromen.
Veronderstel bijvoorbeeld, dat je niet zeker bent over hoe jij je rekeningen gaat betalen. Je kunt je druk maken, zorgen maken, jezelf opbranden, of je kunt zeggen, "Oké God, wat is het volgende? Wat nu?" en dan in je hart vallen en het ding ogenblikkelijk doen dat je daarin vindt. Veronderstel dat je voelt, "Nou, ik wil gewoon een dutje doen, maar ik weet niet hoe ik mijn rekeningen moet betalen." Dierbaren, doe het dutje. Vertrouw erop dat misschien terwijl je ligt te slapen, door God-gegeven ideeën zullen komen. Misschien zal je de rust krijgen om meer te moeten werken. Misschien zal je eenvoudigweg wakker worden met een groter vertrouwen in een energie waar je engelen jou gemakkelijker kunnen helpen.
Veronderstel dat je een relatie in je leven wilt, zij het een nieuwe baby, een vriend of een partner. Je kunt jezelf dingen laten doen die niet in je hart zijn, of je kunt in je hart vallen en de Liefde vertrouwen welke creatie begeleidt. De vraag is nooit of te nimmer of God wel of niet meer Liefde voor jou wilt. God IS Liefde. Goddelijke Liefde wil binnenin jou naar boven komen en in ieder gebied van jouw leven overstromen. Het is wie je werkelijk bent. Geef je daaraan over. Misschien stop je met te "proberen" een baby te hebben, dat jij je ontspant en gewoon geniet van je relatie en plotseling staat je lichaam toe voor deze schoonheid om te gebeuren. Misschien stop je met te "proberen" en krijg je nieuwe begeleiding. Misschien stop je met te "proberen" om een partner te vinden en in plaats daarvan eenvoudigweg van je leven geniet waarin de juiste partner zal verschijnen. Je overgeven aan wat je werkelijk voelt is de meest liefdevolle keuze in elk moment. Je kunt het niet helpen anders dan meer Liefde aan te trekken, en op aldus vele manieren!

Aartsengel Michael - Co-creëer Je Persoonlijke Activeringen - 26 Juni 2015 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
Co-creëer Je Persoonlijke Activeringen
26 Juni 2015 / Natalie Glasson
 
Er zijn talrijke aspecten van de Schepper in alle vormen van werkelijkheid, en welke werkelijkheid je ook kiest om op de Aarde te erkennen en te zien als die van jezelf, kan je er zeker van zijn dat de Schepper aanwezig is. Alle aspecten van de Schepper bezitten en representeren een unieke essentie van de Schepper welke geaccepteerd, vermengd en belichaamd kunnen worden. Je zult weten wanneer acceptatie, vermenging en belichaming nodig zijn, aangezien je een aantrekking zult ervaren voor bepaalde aspecten van de Schepper, de aantrekking zal zijn zoals een verlangen of een interesse welke jou uitnodigt om een nieuw aspect van jezelf te accepteren. Wanneer je met aspecten van de Schepper vermengd, accepteer je of herinner jij je altijd een nieuw aspect van jezelf aangezien jij de oorsprong bent, jij bent een manifestatie en reflectie van de Schepper. Ieder aspect van jouw werkelijkheid is gefocust op acceptatie, vermenging en belichaming. Wanneer je spreekt, je verbindt of gewoon aanwezig bent met een ander wezen of een aspect van de Schepper, ervaar je resonantie; je unieke bekwaamheid om te her/erkennen dat wat buiten jou is, binnenin jouw wezen is. Je resoneert onophoudelijk met alles rondom jou heen alsook met de creaties van energie binnenin je wezen; dit is je werkelijke vorm van communicatie, het is jouw wisselwerking met de Schepper. Om te resoneren als en met de Schepper met een groter bewust besef, staat toe voor jouw innerlijke waarheid om tevoorschijn te komen, een grotere erkentelijkheid van de Schepper alsook een ontwakende wetendheid dat in/naar de manifestatie geboren wordt.  
De Aarde en al diens bewoners zijn een aspect van de Schepper, alles wordt vanuit de Schepper geboren en bezit daarom de essentie van de Schepper wat omschreven zou kunnen worden als een sjabloon of energiepatroon van de Schepper. Binnenin de essentie van de Schepper kan Goddelijk Bewustzijn, Licht, begrip en kracht gevonden worden, wat, wanneer binnenin vermengd, hetzelfde van binnenuit jouw wezen kan aansteken. Jij bent hetzelfde als iedere essentie van de schepper en bezit alle energieën van de Schepper binnenin je wezen. Wanneer jij jezelf toestaat om jouw uitgebreidheid te her/erkennen, jezelf zowel ruimte als tijd gevend om uitbreidend te zijn, komt de essentie van de Schepper naar voren om jouw volledige wezen te vullen, wat de verdere herinnering van de Schepper veroorzaakt. Je kunt je elk aspect van de Schepper verbeelden, welke de essentie van de Schepper vasthoudt als een opmerking van de ontwaking van je goddelijke geheugen en herinnering, jou uit de illusie en in/naar het Licht binnenin je wezen verhuizend.

zaterdag, juni 27, 2015

Aartsengel Zadkiel - Jullie Focus en Jullie Pad - Juli 2015 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
"Jullie Focus en Jullie Pad"
Juli 2015 / Linda Robinson
 
Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie met Liefde en Licht van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Wij worden vergezeld door een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, in onze Boodschap van Licht, wensen wij om jullie focus en jullie pad te bespreken.
We hebben het belang van de focus in eerdere boodschappen bediscussieerd, en wij gaan door met die discussie in deze boodschap.
Jullie focus bepaalt jullie pad.
Er zijn vele kansen die in de nieuwe energie gepresenteerd worden. De grote toevloed van Licht roept naar jullie om in jullie staat van besef aanwezig te zijn. Terwijl de nieuwe energie toeneemt, beïnvloedt het de huidige mogelijkheden op verschillende manieren. Het mag bepaalde gebieden uitbreiden en zelfs grotere wegen voor verkenning openen. Sommige gebieden mogen nog steeds mogelijk schijnen te zijn maar misschien in een andere vorm. Andere gebieden mogen niet langer aanvoelen als een levensvatbare mogelijkheid. Omstandigheden worden voortdurend gewijzigd als de nieuwe arriveert.
Dit presenteert een prachtige kans om voorwaarts te gaan. Nieuwe energie biedt frisse inzichten aan wanneer je vanuit een ander perspectief naar een situatie kijkt. De nieuwe energie mag een situatie in je omgeving veranderd hebben zodat het manifesteren van je droom mogelijk is. Het mag een nieuwe mogelijkheid of bron in/naar je besef brengen. Je mag iemand ontmoeten of iets zien dat precies is wat jou zal helpen om voorwaarts te gaan.

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Moedeloos op Pad


 
Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Moedeloos op Pad
 
Het pad waarover ik loop, het is allemaal zo heftig en het is zo zwaar. Er was weer onweer gisteren. Volgens meteorologen uniek, want de meeste bliksemflitsen op één dag werden gemeten. De elektrische ontlading was veel groter dan ooit tevoren. Er lijkt wel een verband met hoe ik me voel….
Maandag ontmoette ik iemand uit mijn zielengroep. We ontmoeten elkaar nu al enkele maanden regelmatig, maar afgelopen week bereikten we in 3 uur tijd samen een energetisch wonder. Je kunt je niet voorstellen hoe het soms is om in deze levensstroom te zitten. Samen mochten we in een visioen opnieuw zien/beleven wat we in vorige levens samen hebben meegemaakt.
Tegelijkertijd zagen en voelden we de energie van destijds. Onze band wordt erdoor verduidelijkt en zo intens vernieuwd, dat het bijna pijn doet. We huilden. Ze heeft niet alleen gezien wie ze was, maar het ook echt ervaren. Al lange tijd wist ik het, maar kreeg het met geen mogelijkheid uitgelegd. Ik heb de nacht erna super slecht geslapen, het wordt me soms even te veel. Ik voel tranen, maar ze komen niet. Een zielsverbinding is zo sterk, dat ze eeuwenlang bewaard blijft.
De liefde was er weer vanaf het moment dat ik haar opnieuw zag, ooit was ze mijn moeder. Nu werd ze het weer. Ik wil gewoon Zijn, maar ik ben het niet. De gidsen hebben me een escape aangeboden. Ik mocht alsnog stoppen met alles. Ik heb geweigerd, nu maak ik het af! Alleen zou ik willen dat het wat gemakkelijker was, dat het niet zo eenzaam was en dat iemand me kon steunen. Gewoon mijn tranen opvangen, een arm om me heen, een knuffel en een kus. Zelfs dat is er niet. Want dan moet er eerst begrip zijn, maar hoe kan iemand weten hoe ik me voel? Wat ik ervaar? Er is niemand die dit begrijpt en niemand die ik ken ervaart hetzelfde.

ACEA - Mysterie Scholen - 24 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie


ACEA
(All Consciousness of Earth Ascension)
Mysterie Scholen
24 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Opmerking van Sue:
Laat in 1998 begon ik boodschappen te krijgen van wezens die alleen bekend bij mij zijn als ACEA, wat staat voor "All Consciousness of Earth Ascension" (Alle Bewustzijn van de Aarde Ascentie). Ik heb enigen van hen eerder gepresenteerd, en ik voel een behoefte om één nu te presenteren. Het is zeer interessant hoe deze informatie meer dan 16 jaren oud is en pas nu begint te relateren aan onze dagelijkse levens.
Terug in de late 80er jaren, of waren het de 90er jaren. Aangezien tijd NU weinig betekenis meer heeft, bracht ik lange tijd bewegend doorheen alle subgebieden van de vierde dimensie door en studeerde in de Mysterie Scholen. In de hoogste frequentie van elk subgebied van de vierde dimensie is een Mysterie School, een Violette Tempel van Transmutatie, waarin wij dat kunnen transmuteren waar wij gereed mee zijn om los te laten, zodat wij verder voort op ons pad kunnen gaan.
Aangezien het HET NU IS voor ons om actief onze Missie te doen, wilde ik dit proces presenteren. Het is een proces dat vanuit de vijfde dimensie kwam en ons zal helpen om naar onze werkelijke, vijfde dimensionale werkelijkheid terug te keren.
Boodschappen van ACEA ~ Januari 1999
Ben je gereed voor je volgende avontuur met de vijfde dimensionale Aarde? Wij zijn verheugd dat je gekozen hebt om jezelf toe te wijden aan het proces van bewust in/naar de vijfde dimensie te stappen. Wij bevelen aan dat jij je aandacht wijdt aan het gewaarworden, creëren en accepteren van de vijfde dimensie in je dagelijkse leven. Herinner jij je hoe je vrijwel al je aandacht toewijdde aan de ascentie gedurende je levens waarin je een Ingewijde in de Mysterie Scholen was? Toen hoefde je niet "naar het werk te gaan", "de rekeningen te betalen," of "de was te doen".
In de Mysterie School van je huidige ruimte/tijd kwadrant, moet je zorgen voor je alledaagse leven terwijl je ook verder gaat op je Spirituele Pad. Daar zijn sommigen, natuurlijk, die gekozen hebben om een leven te creëren waarin zijn niet hoeven te "werken". Echter, als jouw missie is om anderen te onderwijzen hoe de weg in/naar de vijfde dimensie te bewandelen terwijl zij hun alledaagse leven leven, moet je het eerst aldus zelf doen. Met andere woorden, je moet het leren voordat je het kunt onderwijzen.

donderdag, juni 25, 2015

Vragen aan en Antwoorden van Bezoekers Uit een Ander Universum - 25 Juni 2015 / Cobie de Haan


Vragen aan en Antwoorden van Bezoekers Uit een Ander Universum
25 Juni 2015 / Cobie de Haan
 
Lieve vrienden van Denk Met Je Hart,
Eindelijk weer een prachtige zonnige dag, en uiteraard, daar moet je van genieten. Dus toen ik in het zonnetje in de tuin zat, liet ik, zoals ik de laatste tijd vaker doe, bij me doorkomen wie er doorkomen wilde. Dit kan natuurlijk mijn Goddelijke Zelf zijn, mijn Persoonlijke Team, Bezoekers uit het Universum waarin we leven, maar ook Bezoekers uit andere Universums, en zo een Groepsbewustzijn besloot vandaan een 'praatje' met mij te komen maken.
Ik had een paar specifieke vragen over de wereld waarin wij leven, en over het feit of bijvoorbeeld Chemtrails nog steeds zo gevaarlijk zijn als beweerd wordt, of zoals men vaak nog steeds gelooft dat zij zijn.
Maar eerst nog even wat er voorafgaand allemaal gebeurd is. Een week voor de Zonnewende begonnen er steeds meer verschillende entiteiten/groepsbewustzijnen door te komen, en ik begreep dat er aan mij 'gewerkt' werd om mij op de Zonnewende voor te bereiden, waardoor mijn GZ een stapje terug zette als het ware. Eerst was er echt een team dat aan/met mij werkte en daarna kwamen andere entiteiten/groepen naar voren. Pas op zaterdagmiddag voor de Zonnewende kreeg ik het eerste contact weer met mijn GZ.
Ik denk dat het ook wel even leuk is om te vertellen, dat ik ook een "entiteit/groepsbewustzijn" binnen kreeg deze week, die al mijn vragen met Nee beantwoordde.
Dat is de manier waarop ik met de Hogere Rijken communiceer, ik stel vragen waarop Ja of Nee geantwoord kan worden, of Ja/Nee, wat 'zo ongeveer' of 'beide' betekenen kan. Mijn GZ verzekert mij er ook iedere keer van als ik daarnaar vraag, dat in de komende maanden de communicatie zal veranderen en duidelijker zal gaan worden. Dan hoef ik geen vragen meer te stellen waar alleen met ja of nee, of ja/nee op geantwoord kan worden.
Maar in ieder geval, ik vroeg dus aan deze entiteit/groepsbewustzijn of ze in een dimensionale werkelijkheid bestonden of daarbuiten, uit dit Universum kwamen, uit een ander Universum, of ze van mijn eigen wezenlijkheid waren … Alle antwoorden waren NEE. Totdat ik uiteindelijk opmerkte; "Dus je/jullie bestaan slechts in het NU van de ENE" en toen kreeg ik eindelijk een JA als antwoord. Uniek vond ik dat…

De Berichtgevingen van God - De Waarheid Over Uitdagingen - 20 Juni 2015 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
De Waarheid Over Uitdagingen
20 Juni 2015 / Yael en Doug Powell
Josephine Wall Paintings ©
Geliefden, laat Mij jullie vullen met Liefde totdat jullie zo vol zijn, zo helder, zo levend, zo dynamisch dat Liefde door elk idee van barrières, elk concept van binnen en buiten, elke gedachte die jullie ooit gehad hebben van afgescheiden te zijn, van in een lichaam te zijn, heen barst. Het hart weet dat het niet waar is. Jullie zijn alleen maar en voor altijd Liefde. Jullie zijn al met alles versmolten en het hele leven is waarlijk geminnekoos - intiem, heilig en diepgaand. Dit is hoe jullie bedoeld zijn om in ieder moment te leven.
Dus als er dingen zijn die zichzelf recht voor jullie als uitdagingen presenteren, als dingen om te overwinnen, herken dat zij eenvoudig energieën zijn waarvan gehouden moet worden. En daarom, strek de Liefde van jullie waarachtige wezen uit. Open jullie hart om deze dingen te omhelzen. Doe dit totdat jullie deze intimiteit zo diepgaand en zo goed gedanst hebben dat elk deel van jullie wezen de energie gedeeld heeft en in/naar een heelheid van leven en van zijn transformeert waarin niets ooit weer gescheiden is.
Geliefden, deze dingen in jullie leven die in deze tijd uitdagingen voor jullie schijnen te zijn, zijn eenvoudig die delen van jullie zelf die naar huis naar jullie komen om geliefd te zijn. Zij zijn ideeën van afscheiding, plaatsen waar jullie je alleen voelen, gebieden waar jullie Mijn ondersteuning en mijn Liefde niet vertrouwen, en zij verschijnen misschien aan jullie als omstandigheden in jullie leven. Maar in waarheid, zijn zij alleen een reflectie van de overtuigingen in jullie hart die jullie aangenomen hebben met het zijn van een mens.
Wordt de omhelzing van Echte Liefde. In je hart wordt afscheiding genezen. Iedere plaats waar je in minder dan Liefde geloofd hebt, kan ingenomen en thuis naar de waarheid gebracht worden. En wanneer je werkelijk intiem geworden bent, wanneer je diep gedoken hebt in/naar de eenheid, wanneer jij je naar Mij opgetild hebt, teder deze delen van jezelf liefhebbend, dan zal je ontdekken dat jouw gehele leven zal veranderen, want het wordt een geïntegreerde heelheid en de werkelijkheid van de Liefde welke Ik Ben verschijnt rechtstreeks vanuit je hart komend voor je ogen.

woensdag, juni 24, 2015

De Arcturianen - Herinneren Wat Je Altijd Wist - 21 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Herinneren Wat Je Altijd Wist
21 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
 
Tussen jullie derde dimensionale werkelijkheid en jullie multidimensionale werkelijkheid is een portaal. Jullie verbinden steeds meer jullie 3D Aarde lichaam met jullie multidimensionale Lichtlichaam. Met iedere hogere gedachte en liefdevolle emotie, breidt dat portaal uit om beide, en alle, versies van jullie huidige expressie van zelf te omvatten, alsook de altijd-uitdijende dimensies van jullie Multidimensionale ZELF.
Er zijn mentale enzymen in jullie pijnappelklier die "geo-gecodeerde zenders" zijn, die jullie vertellen waar jullie in de ruimte/tijd zijn, en/of in het Hier/Nu van de hogere dimensies. Deze zenders ontvangen en projecteren alle vijfde dimensionale en daaraan voorbij gedachten via jullie pijnappelklier en in/naar jullie hypofyse, om in/naar ieder gebied van jullie lichaam gestuurd te worden via jullie endocriene/hormoon systeem.
Echter, deze boodschappen worden niet verstuurd totdat je brein vaststelt of JIJ wel of niet gelooft dat deze transmissie/dit inzicht "echt" is. Het lichtquotiënt in je brein zal echt versus niet echt onderscheiden. Het lichtquotiënt in je brein wordt bepaald door je staat van bewustzijn.
Als je in een hogere dimensionale staat van bewustzijn bent, zal je licht, aura's, Engelen, Galactics, wonderen, vrede en hoop als echt waarnemen. Je zult ook duisternis en illusie als NIET echt waarnemen. Als je in een lagere staat van bewustzijn bent, worden illusies, slecht nieuws, en de ontelbare vormen van duisternis echt, en Licht, Ascentie en transcendentie zijn niet echt.
Wanneer je geloofsysteem eenmaal vastgesteld heeft dat een stimuli echt is, wordt het ontvangen door je pijnappelklier, naar je hypofyse gestuurd, en dan gedistribueerd doorheen je lichaam via jouw endocriene/hormoon systeem. Aan de andere kant, als jouw geloofsysteem vaststelt dat de stimulus niet echt is, zal het in je mentale computer diens "prullenbak" gaan als "junk mail". De vaststelling van echt of niet echt wordt bepaald door het "lichtquotiënt binnenin je brein.
Wanneer je bewust hogere frequentie inzichten, ervaringen, communicaties enzovoorts, gewaarwordt en accepteert, creëer je een hoger Lichtquotiënt in je brein omdat je bepaald hebt dat de hogere frequentie ervaringen ECHT zijn.

dinsdag, juni 23, 2015

Jij Bent Altijd de Motiverende President-Directeur van Jou Geweest - 22 Juni 2015 / Brenda Hoffman


Jij Bent Altijd de Motiverende President-Directeur van Jou Geweest
22 Juni 2015 / Brenda Hoffman
 
Dierbaren,
Misschien vind je het moeilijker om je op je 3D/4D wisselwerkingen te concentreren. Toegegeven, zeer vaak voegde je een interessant nieuwtje toe tijdens een conversatie, maar leek je woorden, tijden en zoveel andere 3D/4D stukjes te vergeten. Iets dergelijks is aldus, omdat je tussen tijden en plaatsen aan het springen en slechts een bezoeker in jullie 3D/4D wereld bent. Want jij eist je President-Directeur totaliteitsrol op.
Een dergelijke mededeling heeft vele onderverdelingen. Niet de minste daarvan is dat jij je wezen bestuurt - niet de Universums, goden, vrienden of je maatschappij. Dat gedeelte alleen te accepteren is voldoende om je huidige korte-termijn geheugen verlies te creëren.
Ben je ooit zo druk geweest dat je de basis principes van zelfzorg vergat of van activiteiten die normaal voor je waren? Je beweegt je tussen sluiers, frequenties, dimensies en tijden; dat stukje natrekkend, een andere keurend bekijkend en vaststellend hoe nochtans een ander stukje in je persoonlijke missie verklaring past.
Je hebt je lang op deze rol voorbereid - maar onderweg, week je af van sommige in gebieden waar jij je nog niet noodzakelijkerwijs bewust van bent. Je voorbereiding is tot op heden zeer zeker het leren geweest om jezelf en anderen in activiteiten en rijken te accepteren. Een voorbereiding die noodzakelijkerwijs niet deze stukjes vrijsprak waarin je afweek.
Gezien de dichtheid van de 3D Aarde, verschoven deze verkenningsstukjes vaak naar een zelf-kwaadheid of zelf-vrees die je nu pas aan het loslaten bent. Aldus is het dat jij jezelf meer vertrouwd dan dat slechts maanden geleden waar was, en je geloofd inderdaad dat je gekwalificeerd bent om de President-Directeur van jouw totaliteit te zijn. Echter, je begrijp niet volledig hoe het jouw andere segmenten verging gedurende jouw 3D ervaringen - en zeer waarschijnlijk, deze overgang. Dus de meesten van jullie verkozen om jullie diverse segmenten te bezoeken om informatie te verzamelen dat geschikt was voor het geheel van jou om je Nieuwe Wezen te accepteren.

De Andromedanen - Van Oorsprong naar Synthese - 19 Juni 2015 / Natalie Glasson


De Andromedanen
Van Oorsprong naar Synthese
19 Juni 2015 / Natalie Glasson
 
Het is met Liefde, respect en waarheid, dat wij, het Andromedaanse bewustzijn naar voren treden om jullie te begroeten. Wij brengen ons sterrenlicht en de vibraties van het kosmische niveau van de Schepper naar voren om binnenin jullie wezen ingebed te worden. Zoals vele sterren beschavingen hebben wij de creatie en doorgaande ascentie van de Aarde en diegenen die wensen om aanwezig te zijn op de Aarde actief ondersteund. Wij zijn bij jullie aanwezig, binnenin jullie hart en ziel bij iedere stap van jullie ascentiereis, onze ondersteuning is altijd voor jullie om te ontvangen en te ervaren.
Wij eren jullie met onze aanwezigheid omdat jullie ons aldus openlijk eren met jullie aanwezigheid; wij werken met jullie ziel en de gehele mensheid om de Goddelijke Wil en het Plan van de Schepper op de Aarde voort te brengen. Jullie, net zoals wij, hebben heilige wijsheid en sjablonen in de Aarde te verankeren, hetgeen een volledig leven kan nemen om te bewerkstelligen. Jullie houden binnenin jullie wezen een aspect van de Schepper vast, zo zuiver en uniek, dat het voor jullie is om dit aan de Aarde en de gehele mensheid te verstrekken. Jullie mogen misschien niet weten wat deze energie is, de wijsheid waar het over spreekt of zelfs hoe het de ascentie van allen zal beïnvloeden, dit is ook niet van belang en het wordt nog steeds aan jullie geschonken met het doel van te delen. Hoe meer jullie ontdekken, tot uitdrukking brengen en jullie ziel uitbreiden, het dieper belichamen in jullie wezen, hoe meer jullie een aspect van de Schepper aan de Aarde en de mensheid afleveren. Iedere ziel op de Aarde wenst om zichzelf te vinden, diens waarheid te ontdekken en diens afkomst te beseffen, dit is voor ieder persoon hetzelfde of zij zich er nu bewust van zijn of niet.
Jullie zoeken binnenin jullie naar het aspect van de Schepper wat jullie overeengekomen zijn om in de Aarde te downloaden, echter, jullie zoeken er ook naar om je te verbinden met de aspecten van de Schepper die anderen aan het downloaden zijn, aangezien met dezen te verenigen zou betekenen dat jullie jezelf realiseren als een groter geheel en waarheid van de Schepper. Dit symboliseert dat ieder persoon op de Aarde gelijk is en hetzelfde doel bezit. Jullie kunnen jullie doel niet bereiken zonder de ondersteuning en aanwezigheid van andere zielen in de menselijke vorm, zoals zij dat niet zonder jullie aanwezigheid kunnen. Wij delen ons bewustzijn met jullie, aldus jullie mogen zien hoe kostbaar jullie en de gehele mensheid zijn, jullie zijn niet willekeurig op de Aarde geplaatst, jullie zijn allemaal overeengekomen om hetzelfde doel te bereiken en toch zullen jullie het allemaal uitvoeren op talrijke verschillende manieren en vormen. Wij zijn, tot de één of andere omvang, ook overeengekomen om hetzelfde te bereiken; om onze eigen waarheid vanuit het bewustzijn van onze beschaving in de Aarde te downloaden om een aspect van de Schepper voort te brengen en te benadrukken.

maandag, juni 22, 2015

Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers - Falen is Onmogelijk


Tijdloze Schrijfsels van Lilian Gijsbers
Falen is Onmogelijk
 
Vandaag keek ik eens naar alles wat ik ooit heb gemaakt, plannen, resultaten, wat is er nou eigenlijk allemaal uitgekomen van hetgeen ik zo graag wilde bereiken?
Ik zag projecten waaraan ik had gewerkt, foto’s van mooie momenten op mijn werk, filmpjes, alles waar ik zo trots op was. En wat gebeurde er? Ik voelde pijn. Wat is toch elke keer die pijn. Telkens als ik ergens hard aan heb gewerkt, dan voel ik me eerst trots en blij en na enige tijd is de blijheid ervan af en dan voel ik pijn. Een pijn alsof ik gefaald heb. Maar wat is falen dan? Waarom voel ik de pijn over iets wat eigenlijk gewoon gelukt is? De pijn zorgt er zelfs voor, dat ik dingen achter me laat, ik laat ze los om weer naar het volgende te gaan.
Die mooie workshop die ik gegeven heb, ik zou het zo weer losgelaten hebben. Ik zie de dozen staan, en wederom voel ik die pijn. Alles wat ik doe wordt op den duur besmeurd met een laagje pijn. Om er maar niet meer naar te hoeven kijken, om maar niet te zien dat de glans van het succes al aan het vervagen is voordat ik een nieuw succes in het zicht heb. Dit is wat mensen doen, dit is wat veel mensen voelen. We identificeren onszelf met onze daden en kleine succesjes. We worden het plan, we worden het product en we worden de situatie. Maar aan alles komt een einde en als onze ziel in iets zit, dan zijn we een stukje van onszelf kwijt. Dat voelt gewoon als falen, alsof je een kindje moet loslaten. En elk afscheid valt zwaar. Dus ga je het uit de weg. En begin je er niet meer aan… laat maar, ik hoef dat niet opnieuw meer te voelen, dat ik ergens mijn ziel en zaligheid heb ingestopt en vervolgens raakt het weer in verval.
Wat is het dan wat ik zoek? Waarom zoek ik eigenlijk nog? Het is de volharding die me drijft. Ik zal volhouden, totdat…. Ja totdat wat? Tot ik mijn succes niet meer in dingen zoek, niet in situaties, niet in producten, niet in mijn bedrijf, het succes ben ik zelf. Want na elke actie, na elke stap, na elk proces, is er in mij een groei te constateren. En die groei, dat is mijn drijvende kracht. Ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. En als ik mezelf dus maar helemaal geef, als ik 100% mezelf aan iets geef, dan is het succes er toch al? Is falen dan mogelijk? Nee, falen is alleen terugkijken op iets, vanuit je kennis van het nu. Als je hetzelfde in het nu doet, met dezelfde intensiteit, met dezelfde 100% inzet, ja dan is het resultaat beter….

De Arcturiaanse Groep - Vertrouw het Proces want Veranderingen Gebeuren en Niets Gaat Hetzelfde Blijven - 21 Juni 2015


De Arcturiaanse Groep
Vertrouw het Proces want Veranderingen Gebeuren en Niets Gaat Hetzelfde Blijven
21 Juni 2015 / Marilyn Rafaelle
 
Dierbaren wij zijn ons goed bewust van de teleurstelling die velen van jullie voelen als tot hoe langzaam de Nieuwe Aarde tevoorschijn lijkt te komen. Dit is omdat jullie het proces met specifieke verwachtingen bekijken van hoe de dingen "zouden moeten" zijn in overeenstemming met wat voor concepten dan ook die jullie mogen vasthouden. Er is geen abuis in deze, aangezien het eenvoudig reflecteert hoe jullie geleerd hebben in de derde dimensionale energie te leven.
Jullie verwachten evolutionaire veranderingen te manifesteren op bepaalde manieren, maar denk eraan, het menselijke bewustzijn is beperkt tot wat al bekend is. Ben open voor wat er tot nu toe onbekend is, want verandering is en zal op onverwachte manieren manifesteren. Weet dat krachtige energieën ongemerkt binnen gutsen en voor allen beschikbaar zijn, maar niet altijd zullen manifesteren op de manieren die jullie verwachten. Veel van wat jullie als chaos waarnemen, is in feite het reinigen en opruimen van oude energie.
Het is zeer belangrijk om tijd te nemen om te rusten gedurende de dag, want het proces van het integreren van deze krachtige nieuwe energieën laten vaak een individueel gevoel van uitputting achter. Zelfs met drukke werk/familie agenda's is het belangrijk om kleine pauzes toe te voegen, welke zo eenvoudig kunnen zijn als het sluiten van een badkamerdeur en daar gedurende een paar minuten te rusten in het besef van "IK BEN". Als het mogelijk is, werkt een kort dutje het beste.
Het integratieproces gebeurt niet in één nacht tijd, maar is precies dat, een proces. Wees geduldig dierbaren, en laat de verleiding los te geloven dat jullie niets doen, eenvoudig omdat jullie en de wereld niet zijn zoals jullie geanticipeerd hadden -- nog niet.
Sommigen, wanneer zij midden op de dag het gevoel voor een dutje hebben, weerstaan het, gelovend dat het luiheid aangeeft of een fysieke stap achterwaarts omdat het iets is dat zij nooit eerder hebben hoeven te doen. Het is belangrijk om het niet te weerstaan, want het integratieproces vereist een grote hoeveelheid van energie, minder achterlatend voor de actieve levensstijl waar je gewend aan geraakt mag zijn. De persoon die erop staat om met de oude gewoontes van gaan, gaan, gaan door te gaan, ondanks van een behoefte voor meer rust, zal zichzelf weldra ten zeerste ontdaan van energie gewaarworden.

zondag, juni 21, 2015

Hilarion - Jullie Gaan door een Wedergeboorte Heen... - Juni 21-28, 2015


 
Hilarion
Jullie Gaan door een Wedergeboorte Heen en Zijn in het Proces van Regeneratie en Transformatie
Juni 21-28, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
 
Geliefden,
Een ieder van jullie komt dichter bij een sterkere verbinding met jullie Goddelijke Essentie en dit zal jullie helpen je stabieler te voelen dan vanzelfsprekend geweest is in de afgelopen paar maanden. Dit proces opent nieuwe deuren van inzicht, hetgeen jullie zal helpen om weer voorwaarts te gaan. Daar is altijd de eb en vloed in de energetische golven die door jullie persoonlijke en planetaire cyclussen heen gaan. Terwijl jullie je van deze bewust worden en hoe zij jullie beïnvloeden, lijnen jullie je uit met hun beïnvloedingen en handelen dienovereenkomstig. Terwijl jullie dit doen, wordt het leven meer harmonieus en aangenaam. De mensen rondom jullie heen zijn meer toegankelijk voor jullie en laten jullie hun waardering en liefde zien. Wanneer je in harmonie bent met je persoonlijke energie cyclussen, wordt het leven een altijd uitbreidend avontuur van nieuwe ervaringen. Deze nieuwe staat van zijn vereist diens ontvanger om bereid te zijn om voorbij diens gevestigde comfort zones te gaan en de noodzakelijke stappen in/naar nieuwe richtingen te zetten.
Het neemt moed en dapperheid om voorbij je voormalige patronen van beperking te gaan en actie te beginnen te ondernemen om een nieuw pad te forceren als je alles dat je in je leven ervaren hebt achter je laat, om een start te maken in het nieuwe begin dat jou voorwaarts wenkt. Sta de zelftwijfel en besluiteloosheid toe uiteen te vliegen als tot het juiste pad dat je moet volgen; het zal zich in diens eigen goddelijke timing ontvouwen. Het is moeilijk, weten wij, om je op slechts één ding te focussen, aangezien je zintuigen overvallen worden met creatieve gedachten en ideeën. Breng tijd buitenshuis door, zit rustig en ervaar de uitzichten en geluiden die je zintuigen ontvangen. Dit helpt om je energieën te aarden en je uitgelijnd te houden met je Goddelijke Essentie. De volgende stap zal aan jou duidelijk gemaakt worden door deze activiteit van de dingen eenvoudig te houden. Weet dat er vele liefdevolle, ondersteunende en zorgzame energie wezens zijn die je onophoudelijk omringen. Alles is in het proces van het ontvouwende verhaal van jullie persoonlijke en collectieve levens.

Blossom en De GFL - Jij Bent Het Antwoord ~ Liefde ... in de Gestalte van een Menselijk Wezen - 20 Juni 2015


De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
20 Juni 2015
JIJ BENT HET ANTWOORD
LIEFDE … in de Gestalte van een Menselijk Wezen
 
Blossom: Vanuit de essentie van mijn ziel … begroet ik jullie wederom. Er is nogal wat geroezemoes op onze wereld over de vele verschillende veranderingen waarover wordt gesproken … Met de nadruk op VERSCHILLENDE! Zouden jullie hierover vanuit jullie gezichtspunt willen praten?
Federatie van Licht: Een hele warme groet aan Ieder Een. Wij omhullen de harten van al degenen die zich aangetrokken willen voelen tot onze kennis en ons inzicht … in de wetenschap dat het … LIEFDE is … dat ons allen verbindt en via dit prachtige kanaal kunnen wij ons Licht laten schijnen … dat zich vervolgens vermengt met jullie Licht … en samen … als uitdrukking van de Pure Liefde die we zijn … stralen we het naar ALLEN/ALLES uit. 
Sommige lezers hebben een vraag over wat jullie zeiden, nl. dat we ‘gaan vliegen’ … betekent dat, dat we daarvoor ons fysieke lichaam verlaten?
Geenszins. Want dit is het experiment dat we gaan uitvoeren … voor de eerste keer …
Ik voel dat jullie weer willen spreken … De vloer is aan jullie, vrienden.
Veel dank.
Hier volgt de audio met het transcript. Zij zeggen dat het altijd goed is om eerst te luisteren, zodat je de Trillings Energie, die ze ons brengen om ons op te beuren, kan VOELEN.

Het Transcript.
Wij groeten jullie op deze dag. Wij waarderen deze kans zeer om … dit voertuig Blossom … weer te kunnen gebruiken … opdat wij via Trillings Geluid datgene waarover wij willen spreken naar voren kunnen brengen … omdat het een Energie meebrengt van een grotere resonantie, waardoor het zielezelf het in zich op kan nemen … in tegenstelling tot de elektronische versie … waarvoor men eerst moet lezen om dan te kunnen VOELEN.
Wanneer jullie de ogen sluiten terwijl wij spreken … en je focus richt op de plek van je Hart/Hartruimte … zullen jullie VOELEN dat de LIEFDE en de Energie van die LIEFDE … die wij voortbrengen … zich vermengt met de Energetische en Liefdes Trilling waarin jullie zelf … als individu … verblijven.

ÉÉN Wording - Zevende Chakra ~ Mensen en Planeet & Gaia Spreekt Over Haar Zevende Chakra - 19 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie


ÉÉN Wording - Zevende Chakra ~ Mensen en Planeet
19 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet "Blog-a-thon!"
Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Zevende Chakra,
En Gaia spreekt over Haar Zevende Chakra.
THE ZEVENDE CHAKRA
LOCATIE: De locatie van de zevende chakra, ook bekend als de kroon chakra, is in de kroon van ons hoofd, de locatie van onze "zachte plek" (fontanel) als een zuigeling.
BLOEMBLAADJES: de kroon chakra staat bekend als de Duizend Bloemblaadjes Lotus. Wanneer het zuiver en open is, is het onze eigen persoonlijke Sterrenpoort, of draaikolk, in/naar de hogere dimensies.
NOOT EN MANTRA: De muzikale noot voor deze chakra is B en de Mantra is "aum" of "ee" als in bee (bij).
KLEUR: De kleur voor de zevende chakra is violet. Rood, wat de laagste kleur op onze fysieke waarneembaar lichtspectrum is, en precies boven het infrarode licht, regeert de wortel chakra. Tegenovergesteld, regeert violet, de hoogste kleur op onze fysieke waarneembare lichtspectrum, en precies onder het ultra-violette licht, de Kroon Chakra.
REGELGEVING: De kroon chakra regeert de telencephalon, bovenzijde van het hoofd, het volledige brein en het zenuwstelsel. Het wordt ook gezegd het rechteroog te besturen. In de Egyptische mythologie, werd het geopende Derde Oog het Oog van Horus genoemd. Het fysieke linkeroog regeert de Maan en de vrouwelijke, gemanifesteerde fysieke wereld, en het rechteroog regeert de mannelijke, niet gemanifesteerde spirituele wereld. Daarom, brengt het Rechteroog van Horus de Spirit omlaag in/naar de materie en voedt die Spirit in/naar het Linkeroog van Horus. Op deze manier, blijft het Derde Oog open, geaard in de fysieke wereld, en volledig waarnemend.
Hoe meer wij onze hogere dimensionale krachten in/naar onze fysieke lichaam downloaden, hoe meer essentieel het is dat wij gecentreerd en geaard zijn. Als we een kleine ventilator inpluggen hebben we geen derde vork/punt nodig. Echter, als we een krachtige airconditioner inpluggen moeten we een derde vork/punt, aarding, hebben of we kunnen ons elektrische systeem of ons huis opbranden. Het is hetzelfde met de woning van onze Ziel - onze fysieke Aarde voertuigen - wij moeten geaard blijven of we kunnen het elektrische systeem (het zenuwstelsel) van ons fysieke lichaam opbranden.
De kroon chakra, beheerst, niet alleen de controle van ons brein van ons volledige zenuwstelsel, maar ook de controle van ons Hogere Zelf van onze volledige fysieke incarnatie. Wanneer onze kroon chakra eenmaal open is, kunnen wij ons bewust worden van ons echte "brein" (controle mechanisme) die voorbij de beperkingen van de derde en vierde dimensies bestaat. Onze bekwaamheid om ons fysieke leven vanuit dat hogere perspectief waar te nemen staat ons toe om toegang tot ons multidimensionale bewustzijn te krijgen. Terwijl in die multidimensionale staat, hebben wij de bekwaamheid om de ontelbare vormen van ons bestaan in de vele andere gebieden/vlakken en werkelijkheden te zien.
De kroon chakra bestuurt het Kosmische Bewustzijn dat onze verbinding met spirituele wijsheid, aspiraties en kennis van de Waarheid is. Vanuit dit perspectief, zien wij onszelf als een vonk van bewustzijn alles creërend en, paradoxaal, ALLES "Zijnd". Vanuit ons Kosmische bewustzijn, zijn wij de dromer die een droom droomt en beseft dat alles dat waargenomen wordt een uitbreiding/verlenging van ons ZELF is.