donderdag, april 30, 2015

Sandra Walter - Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin - 23 April 2015


Sandra Walter
Goddelijke Afbakening en de ZONopkomst Binnenin
23 April 2015
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Zo vreemd als het mag toeschijnen om afgescheidenheid te ervaren op de weg naar het Eenheidsbewustzijn, hebben wij welzeker een groot gedeelte van het collectief dat verhoogde staten van Bronbewustzijn ervaart welke gloednieuw zijn. Het voelt opmerkelijk en vereist grote innerlijke kracht. Onze Hogere Teams vragen dat alle Lichtdienaren het nieuwe inzicht ervaren, de Christus bewustzijnsbelichaming en de multidimensionale versmeltingssequenties verbinden in deze Goddelijke missie via de hogere gebieden van bewustzijn. Verenig in jullie Meesterschap, geliefden. Ben een zuivere buis en interface voor het Hogere Zelf en de Hogere Rijken om het Kristallijne bewustzijn in/naar dit rijk te stromen en te manoeuvreren. Het neemt een goede hoeveelheid aan focus.
De binnenkomende Lichtgolven (binnenkomend van 23-27 april, stromend in/naar de Mei Verdoving) zouden ervoor kunnen zorgen dat jij je zweverig, gelukzalig, ruimtelijk, ontkoppeld voelt - zelf meer dan voorheen - en wij vragen jullie nederig om het te laten zijn. Kristallijne structuren ervaren de werkelijkheid op een zeer andere manier dan de lagere dichtheid; dat zal duidelijk zijn voor velen op dit moment. Oude staten van bewustzijn ontbinden volledig, als je bewust toestemming toestaat voor dit om te gebeuren. Het is een bewuste keuze, van moment naar moment, en uitlijnen met het Nieuwe Licht is altijd-aanwezig vanwege de sterkere Nulpunt dynamica. Voor diegenen die de Christus belichamen, jullie keuze was om de Hogere Zelven het over te laten nemen. Als de Hogere niveaus het overnemen, verdwijnt het lagere zelf. Eenvoudig genoeg, hoewel de ervaring onderweg luchthartigheid vereist.
Goddelijke Afbakening en de Midden-Christus Crisis
Nu dat we de grote verbrijzeling van het oude Zelf ervaren hebben, compleet met het schoppen en schreeuwen van de lagere niveaus (verstand, ego, emoties) gedurende de laatste decennia, ervaren wij de afrekening: de Waarheid.

De Venusianen - Liefde Portaal - 21 April 2015 / Méline Portia Lafont


De Venusianen
Liefde Portaal
21 April 2015 / Méline Portia Lafont
Zegeningen, wij zijn de Venusianen. Wij komen in Spirit naar jullie toe op deze wereld van de Materie om assistentie te verstrekken in deze luisterrijke dans en subliminale waarnemingen. Wij zijn hier omdat wij van jullie allemaal houden en omdat wij enige veranderingen waarnemen in de houdingen en de gedachtevormen van de mensheid. De mensheid is bezig zich bewust te worden van diens eigen natuurlijke gewaarwordingen/inzichten en wat zij vasthouden als een spiegel van Waarheid voor hen zelf. De mensheid is daarom bezig sterker te worden aangaande hun eigen overtuigingen en wat zij geneigd zijn te zien als hun Waarheid en bestemming.
Dit geloof en een vorm van de gewaarwording van de Waarheid ontwaakt enig spiritueel besef in allen, in de zin van dat de mensen zich bewust worden van het feit dat er meer is in een menselijk wezen dan het verstand geleid is te geloven. Daarom vallen alle structuren en geloofsvormen omlaag, vervagen of de mensheid stapt eenvoudig weg daarvan om in/naar het Hart van het weten te stappen.
Een dergelijk weten ontsteekt het hogere hart van begrip over waar men komt om de vibratie van waarheid binnenin elk resonantiegebied van het bestaan te zien en vast te houden. Aangezien alles bestaat als een vibrationale golf van bewustzijn, vormt de ene de andere om voortgezet te worden. Het wordt gevoed door de eeuwige vlam van iemands ware hart en wat het wenst om te ervaren.
Wij verlenen dat begrip van weten dat onze vibrationale bewustzijn zuivere Liefde en zuiver mededogen is. Wij leiden jullie allemaal voort in/naar de wijsheid van de hogere integriteit, verfijning en Liefde van de eeuwige Moeder en Vader Vlam van het Bestaan. Wij leiden jullie begrip in/naar de golven van de Hogere Octaven zodat jullie je eigen echte Vlam gespiegeld kunnen zien via ons geliefde thuis genaamd Venus.

Aartsengel Zadkiel - Manifestatie en Co-Creatie - Mei 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Manifestatie en Co-Creatie"
Mei 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij met jullie over manifestatie en co-creatie te spreken.
Jullie leven in een tijdperk waar manifestatie zich zeer snel voordoet. Met de hogere vibrationale energie, kan een gedachte veel sneller manifesteren in de fysieke werkelijkheid dan in het voormalige tijdperk, voorafgaand aan 21 December 2012.
Voorafgaand aan die tijd, vibreerde de energie op een lager niveau, en vereiste het een meer geconcentreerde gedachte en inspanning om vorm aan te nemen.
Vandaag de dag manifesteren gedachten met een fijnere en hogere vibrationale energie veel sneller in/naar de werkelijkheid. Een kortere lengte van focus is nu vereist voor de manifestatie om zich voor te doen.
Dit heeft positieve voordelen evenals voorzichtigheden.  
Het positieve voordeel is dat je dromen zich veel sneller in het etherische rijk vormen. Wanneer jij je focust op wat je wilt en geconcentreerde energie aan jouw visioen toevoegt, komen vele krachten tezamen voor de manifestatie om zich voor te doen.

woensdag, april 29, 2015

De Arcturiaanse Groep - Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen - 26 April 2015


De Arcturiaanse Groep
"Het Spirituele Nieuwe Zal Altijd Manifesteren in Hogere en Betere Vormen"

26 April 2015 / Marilyn Rafaelle
Groeten wederom dierbaren, in deze tijd van nieuwe aanvangen. Wij komen om bemoediging en Liefde te brengen aan velen van jullie die schijnbare disharmonie zowel binnenin als buitenom ervaren. Oude ideeën raken snel overbodig en ontbinden, maar de nieuwe ideeën zijn nog niet volledig in staat om te manifesteren (persoonlijk en universeel) en laten jullie verward achter.
Het mag toeschijnen alsof de wereld zoals gewoonlijk functioneert, en toch worden jullie gewaar dat veel ervan niet langer meer met jullie resoneert op de manieren die jullie gekend hebben en verwachten. Dit is de verwarring en brengt bij jullie teweeg om jullie zelf in vraag te stellen. Twijfel of geloof nooit dat je simpelweg de dingen verzint, dat je overdreven moe bent, of gewoonweg gek aan het worden bent als veranderingen binnenin jouw besef plaats beginnen te vinden. Verandering duidt op een bewustzijn dat aan het uitbreiden is -- vaak weg van wat vertrouwd of bekend is.
Je bent je niet opzettelijk bewust van hoeveel er gebeurt op andere niveaus als je slaapt, mediteert, of eenvoudigweg door je dag heengaat. Menselijke wezens zijn geprogrammeerd om te analyseren en mentaal alles uit te vogelen, maar deze benadering werkt niet met wat er nu op diepere niveaus aan het plaatsvinden is.
Het gevoel van afgescheidenheid waar de mensheid levensspanne na levensspanne mee geleefd heeft, heeft een wereld gemanifesteerd van veel onnodig lijden voor velen. De paar die de fout van dit concept her/erkenden werden altijd ruw tot zwijgen gebracht door de onontwaakte meerderheid, en aldus leeft de mythe verder. Dus raakten oprechte zoekers eraan gewend om buiten zichzelf te zoeken naar diegenen die geacht werden meer kennis te hebben van en getraind te zijn in de waarheid, maar vaker dan niet werd aan hen en wordt nog steeds aan hen verteld dat de mens ontluisterd is en diens weg terug moeten werken in/naar de goedgunstigheden van een God die naar het evenbeeld en gelijkenis van de mens gemaakt is door lijden en grote inspanning.
Onjuiste leringen hebben nooit de waarheid beïnvloed, maar door levensspannen heen beïnvloedde het wel jullie acceptatie van de waarheid. Alle ervaringen (vele niet zo plezierig) resulterend uit deze onwetendheid zijn belangrijke facetten van jullie evolutionaire reis en hebben jullie gebracht naar waar jullie nu zijn. Er is geen noodzaak voor vrees en twijfel dierbaren, want jullie zijn op jullie weg of jullie nu denken dat jullie dat zijn of niet. Laat deze leringen achter die jullie vertellen dat jullie op een bepaalde manier moeten geloven, of dat jullie specifieke ceremoniën moeten ondergaan om "gered" te worden of spiritueel te zijn. Het is tijd om te begrijpen dat jullie al gered en spiritueel zijn en op geen enkel tijdstip ooit, zijn jullie dat niet geweest.

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4 - 25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #4
"De Stilte voor de Storm"
25 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht voor 25 April 2015 is dat jullie, onze dierbare vrijwilligers, in de "stilte voor de storm" zijn. Wij zullen beginnen door te differentiëren tussen de derde dimensionale definitie van een storm en de multidimensionale definitie van een storm.
Via Suzille haar woordenboek, is de derde dimensionale definitie van een storm, "gewelddadig weer, zware regen- of sneeuwval, sterke wind," of meer menselijke situaties zoals "een uitbarsting van kwade gevoelens, een vlaag van angst voor geweld of iets stormenderhand veroveren". Al deze definities hebben wat jullie zouden noemen een "negatieve" kwaliteit.
In onze frequentie, nemen wij een storm niet als een negatieve gebeurtenis waar, maar eerder als een kans voor transformatie. Wanneer er ook maar een storm is, veranderden personen, plaatsen en/of dingen die de storm ervoeren op de één of andere manier. Diegenen die willen dat alles hetzelfde blijft zullen overstuur zijn over deze verandering.
Echter, diegenen die gereed zijn om een nieuwe versie van hun werkelijkheid te ervaren mogen zeer gelukkig over deze storm zijn. Maar, zelfs diegenen van jullie die gereed zijn, en blij zijn om met hun proces van verandering te beginnen, zijn bezorgd of er veel vernietiging of verlies zal zijn.
Wanneer er een storm in jullie weer is, kunnen planten verloren raken, buiten meubilair en landschaparchitectuur mogen worden beschadigd en jullie dak, woning of auto zouden ook  beschadigd kunnen raken. Daarom, zou een fysieke storm jullie geld kunnen kosten om te vervangen of reparatie werk te verrichten, en dat er misschien getreurd wordt over wat het ook is dat voorbij iedere reparatie beschadigd is.
Echter, wij spreken niet over de stilte voorafgaand aan een 3D fysieke storm. Wij spreken over de stilte voorafgaand aan een energetische storm. Jullie zullen geen informatie vinden over een ophanden zijnde energetische en/of frequentie storm in jullie kranten of op de televisie. Echter, jullie mogen die informatie op jullie Internet vinden.

dinsdag, april 28, 2015

Matt Kahn - Transcript van: De Essentiële Sleutel van de Intentie - 20 April 2015


Matt Kahn
Transcript van: De Essentiële Sleutel van de Intentie
20 April 2015
CobieNou, hier is ie dan, de transcriptie van Matt Kahn's lering van 20 april jl. Deze vertaling werd wederom aan mij door Iris van Loenen van http://ver-p-lichtekost.blogspot.nl/ aangeboden om hier op Denk Met Je Hart te plaatsen, zodat zoveel mogelijk mensen van deze "Verlichte Kost" van Matt kunnen genieten. Pak er wat te drinken en eventueel wat te eten bij, want het is weer lang …  en geniet….
Voor de liefhebbers om de video nogmaals te bekijken - klik hier.
Het geheim van zuiveren en helen, dat wat jullie aan het omzetten zijn, is enkel dat je het moet zien te overleven! Ik durf zelfs te beweren, dat als je wat voor ervaring dan ook hebt overleefd, dat zal bevestigen dat er niets meer is achtergebleven voor jullie om te verwerken of om je zorgen over te maken. Als iets in het verleden ligt, is het geheeld. Maar dat is niet wat je geleerd hebt, zodat je denkt dat er nog dingen op te graven zijn, en dat is waarom je nooit aan het einde ervan zult geraken. Wat je overleefd hebt, is gedaan. Dus de spirituele reis gaat niet over eindeloos zuiveren; we hebben eindeloos zuiveren al ervaren omdat we de overgang maken van een oud paradigma naar een nieuw paradigma, jouw tijd hoeft niet meer gevuld te worden met eindeloos zuiveren. Als je denkt dat er iets in je verleden ligt wat je denkt te moeten opruimen, kijk je naar het verleden, zoekend naar datgene om te zuiveren, en dan vind je ook wat! En als je denkt dat je het opgeruimd hebt, draai je je weer om en dan zal er iets anders zijn; want het leven zegt: het lijkt erop dat je dit spel leuk vindt, dus geven we je heel veel dingen om mee te spelen. Maar je wilt niets meer zuiveren, dus als je niets meer wilt om op te ruimen is hier een eenvoudige tip: als je niets meer wilt om te zuiveren....kijk dan niet achterom!
Want wat je overleefd hebt, is compleet. Op het moment dat iets gedaan is, is het gedaan. Zelfs op het moment dat je zegt "Oh mijn God waarom zei ik dat?" oeps...al gebeurd!
Het is niet de bedoeling dat je je bezighoudt met eindeloos zuiveren en één van de manieren om je weg te vinden door de ingang van de vijfde dimensie naar het vijfdimensionale bewustzijn, is door in plaats van je bezig te houden met het eindeloos verwerken van zuivering, en dat tot in de perfectie te willen verfijnen, je tijd te geven aan de levende praktijk van wat ik de "Essentiële Sleutel van Intentie" noem. Dit is waar het leven oneindig bijzonder wordt! Ik zal uitleggen wat ik bedoel.
Intentie betekent niet dat je probeert een uitkomst te laten gebeuren, daar uitkomsten worden georkestreerd door jullie hoogste goddelijke zelf, omdat er in de toekomst dingen wachten op jullie aankomst en jullie erop voorbereid moeten worden daarmee met 'ease & grace' (alsof het vanzelf gaat) om te kunnen omgaan. Dus er ontbreekt niets. Je intuïtie zegt je dat er dingen zijn die je wilt, maar als je een ego hebt, wil je het juiste ding in het verkeerde hoofdstuk van jullie leven. Jullie stellen je voor wat er op jullie ligt te wachten in hoofdstuk 7 en denken dat het moet gaan plaatsvinden in hoofdstuk 5 en dan raak je in de war. Het is de essentiële sleutel van de intentie die alles samen zal brengen. Als het niet de één of andere superduper hoop is, wat is intentie dan?
Intentie is de betekenis die je geeft aan de symbolen in nabijheid. Elke persoon, plaats of ding kan een symbool worden genoemd. Een symbool van bewustzijn of van een vorm.
En inherent (daarmee verbonden), in de ruimte van bewustzijn, die we dimensies zullen noemen, is er geen enkele betekenis onlosmakelijk verbonden met symbolen, behalve de betekenis die je er zelf aan geeft. De betekenis die je aan een symbool geeft wordt jouw inzicht, die vervolgens in je lichaam wordt vertaald als een ervaring van trilling, afhankelijk van het niveau van bewustwording van waaruit je het beziet. Het is dus de d essentiële sleutel van de intentie die je in staat stelt te gaan co-creëren met het leven, zonder te proberen controle uit te oefenen op de uitkomsten daarvan. Want waarom zou je het nodig hebben controle te willen hebben over een uitkomst, als jij het bent die de regels opstelt?
Het eerste deel van de essentiële sleutel van intentie is één van de meest directe manieren om je trilling omhoog te brengen zonder te proberen je trilling vast te willen houden (...)
Een hoge trilling vasthouden klinkt wat pijnlijk. Dat je trilling wordt verhoogd is iets wat je energetisch voelt en hoe breed je kunt zien als een resultaat of hoogtepunt van hoe intentioneel jij je leven leeft.

Het is Tijd om de Totaliteit van de Nieuwe Jij te Adresseren - 27 April 2015 / Brenda Hoffman


Het is Tijd om de Totaliteit van de Nieuwe Jij te Adresseren
27 April 2015 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Jullie passen je aan de bijna overweldigende energieën aan die jullie ervoeren doorheen Maart en begin April. Misschien voel je weinig tot niets. Misschien is het onmogelijk geweest om gerelateerde fysieke, spirituele of emotionele kwesties te negeren. Het is niet van belang want je verwerkte wat je moest verwerken.
Voor sommigen, blijft hun nieuwe rol wazig en verdoezeld. Voor anderen, vormen stukjes van hun rol een summier inzicht van wie zij zijn of wie zij aan het worden zijn. Hoewel geen van beide sensaties beter dan de andere is, adresseert deze boodschap diegenen die comfortabel aan het worden zijn met hun rollabel(s).
Het meest moeilijke stukje voor jou nu is hoe die rol te bereiken. Driedimensionale technieken zijn niet adequaat om je nieuwe rol te creëren. Maar aangezien je nog niet vertrouwd of comfortabel bent met de Nieuwe Aarde technieken, voel jij je alsof je in een sprookjesland bent. Je weet waar je wilt zijn maar je hebt er geen idee van hoe daar te geraken.
Waarom zou je willen weten waar je naartoe gaat zonder hulpbronnen om dat doel te bereiken? Ah - je rollabel is een beetje zoals een wortel. Hoewel de noodzakelijke technieken om je dromen te vervullen gedurende enige tijd omschreven werden, werden deze technieken genegeerd, niet begrepen of ontkend. Dus werd het proces een beetje vernieuwd om opnieuw te adresseren wat je moet creëren, een pad naar je nieuwe rol.
Jouw pad is zelf-liefde. Hoewel je die zinsnede vaak gehoord hebt, moet je werkelijk zelf-liefde internaliseren voordat je ook maar een centimeter dichterbij naar de Nieuwe Jij gaat. Iets dergelijks is je stopplaats.

maandag, april 27, 2015

Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3 - 19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie


Het Arcturiaanse Energetische Weerbericht #3
"Jij BENT een Stroom van Bewustzijn"
19 April 2015 / Dr. Suzanne Lie
Transmissie van de Arcturianen en de Galactische Familie.
Het energetische weerbericht is "heet" en "bewolkt". Met "heet" bedoelen wij dat heel veel nieuwe ontwikkelingen aan het "verhitten" zijn naar het "kookpunt" toe, en waarin zij geopenbaard zullen worden. Het is "bewolkt" omdat er nog een grote hoeveelheid aan WAARHEID is dat verborgen is achter de wolken van de illusie. Het merendeel van jullie, onze vrijwilligers om Aarde voertuigen te nemen, hebben een aanzienlijke hoeveelheid levenslange opdrachten op de 3D Matrix van Gaia aangenomen.
Sommigen van jullie kunnen zich vele van deze belichamingen herinneren, hetgeen jullie toestaat om beter de wolken van de illusie los te laten. Velen van jullie zijn zich nog niet bewust van jullie andere incarnaties, maar als jullie bewustzijn uitbreidt om hoofdzakelijk te resoneren met de vierde dimensie, zullen jullie ermee beginnen om je te herinneren dat de DOOD één van de grootste illusies op Aarde is.
Zo ongeveer als een heremiet krab op de vloer van de oceaan, moet je een "nieuwe schelp nemen"om door te gaan met jullie LEVENS-lange missies. Daarom, betekent het "sterven" eenvoudig dat je 3D schelp niet langer meer aan je behoeften voldoet, en zal je die schelp los moeten laten om een nieuwe te vinden. Velen van onze dappere vrijwilligers hebben vele eonen doorgebracht op het "Wiel van geboorte/dood" tussen 3D naar 4D naar 3D naar 4D.
Na een bepaalde hoeveelheid van draaiingen van dit Wiel, kozen jullie ervoor om naar Huis terug te keren, naar jullie werkelijkheden in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Natuurlijk, de intense vergeetachtigheid die jullie zielessentie overneemt van teveel fysieke incarnaties, kan die terugkeer naar HUIS moeilijk maken. Echter, het is niet de terugkeer die moeilijk is. Het moeilijke gedeelte van de terugkeer is te herinneren hoe die terugkeer te maken.
Nu is de volledige planeet gereed voor Haar terugkeer naar HUIS in/naar de hogere frequenties, maar velen van Gaia's mensen zijn nog steeds verloren in de mist van vergeetachtigheid. Daarom, geliefde leden van onze Galactische Familie, sturen wij afgezanten in/naar jullie dagelijkse leven. Zoals diegenen van jullie die wakker zijn weten, hebben wij gedurende vele jaren onze afgezanten gestuurd.

Hilarion - Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig! - April 26-Mei 3, 2015Hilarion
Vereenvoudig, Vereenvoudig, Vereenvoudig!
April 26-Mei 3, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Veel mensen zijn zich aan het openen jegens diepere niveaus van Liefde binnenin alle gebieden van hun bewustzijn en dit kan voor sommigen een moeilijk proces zijn. De behoeften van anderen kunnen met je eigen intenties wedijveren om voorwaarts in je leven te gaan en het is belangrijk dat je op het spoor blijft aangaande je eigen persoonlijke reis. Je moet met je hogere aansporingen verbonden blijven en moet je eigen ster volgen. Ieder persoon op de Aarde ervaart de hogere instroom van energieën op diens eigen manier op het niveau van diens persoonlijk besef. Het is moeilijk om aan de zijlijn te blijven en een getuige te zijn voor diegenen waar je om geeft terwijl zij de consequenties van hun keuzes ervaren. Iedere ziel heeft een persoonlijk ziel-plan en de vrije wil om het wel of niet te volgen. Hoe moeilijk het ook mag zijn om te accepteren; ieder persoon heeft gekozen om bepaalde paden te volgen om kennis en persoonlijke ervaring van hen te vergaren. Wees beschikbaar voor je geliefden als en wanneer zij je nodig zijn en houd zonder oordeel van hen. Het neemt grote moed om het leven in de fysicaliteit te ervaren. Vele verschuivingen hebben plaatsgevonden en zullen doorgaan plaats te vinden binnenin ieder individu en binnenin de bewegingen van de Aarde. De effecten hiervan zijn verreikend met hun uitwerkingen.
De Aarde is omringd door een Gouden Licht en dit zal assisteren bij het helpen met de veranderingen die gewrocht werden. Vele gebieden van de wereld zijn in behoefte van jullie liefdevolle mededogen en energetische intentie van genezing/herstel en ondersteuning. Stuur jullie Liefde en genezende energieën naar deze gebieden die in de barensweeën van moeilijke veranderingen zijn. De burgers van deze gebieden zijn in behoefte van Liefde, mededogen en praktische ondersteuning. De veranderingen die zich voordoen in elk gebied van de wereld worden energetisch rondom de wereld gevoeld. De liefdevolle harten van de mensheid zijn bij elkaar aangesloten in de hartslag van de wereld waarop zij leven en het is belangrijk om er bewust van en er op afgestemd te blijven. Neem vaak een moment doorheen iedere dag om een hand op je hart te plaatsen en deze verbinding te voelen. Binnenin iedere ziel, is de waarheid van de eenheid met alles bekend, wordt erkend en geëerd. Jullie zijn allemaal zusters en broeders en zo is het altijd geweest. Wend je af van alles dat iets anders zou willen vertellen.

Aisha North en de Constant Companions - Het Laatste Hoofdstuk - 26 April 2015


Aisha North en de Constant Companions
Het Laatste Hoofdstuk
26 April 2015
Geliefde Familie van het Licht!
Gisteren, keerden mijn zuster en ik terug van wat ik alleen kan omschrijven als een heilige reis. Het heeft genezing, afsluiting, loslating en overzichtelijkheid op een grote schaal gebracht, handelend als een katalysator om te helpen een diepgaande verschuiving voor ons allemaal op gang te brengen. Het is een reis geweest waar wij gezegend werden door de aanwezigheid van velen van jullie, zowel in persoon als in spirit, want het werk dat wij uitgevoerd hebben terwijl wij weg waren van thuis is werkelijk een collectieve inspanning, eentje welke een groot aantal mensen omvat over een lange tijdsperiode, en ik wil elk en iedereen van jullie bedanken voor wat jullie hier naartoe gebracht hebben. Namen zijn niet nodig, want jullie allemaal weten wie jullie zijn, en ik kan alleen mijn diepste dankbaarheid naar jullie uitstrekken voor te helpen om ervoor te zorgen dat dit alles in/naar het bestaan komt.  
Precies zes maanden geleden, toen ik terugkeerde van een andere heilige reis naar Kreta, postte ik een boodschap en verwelkomde jullie naar de "Nieuwe Wereld en de Nieuwe Vijver", en vandaag, is het voor mij tijd om mijn laatste boodschap hier te posten. Vanaf het allereerste begin dat ik de eerste aflevering van "Het Manuscript van Overleving" kreeg op 16 Augustus 2011, wist is dat dit gedeelte van mijn reis op een dag zou eindigen, en nu is die dag hier. Want aan mij werd getoond dat deze versie van de Vijver diens voorbestemde doel aangaande de creatie van de Nieuwe Wereld vervuld heeft, en nu, moeten wij allen wegtreden van deze ruimte en iets zeer nieuws gaan creëren.
Want mijn taak is om niet langer meer de "Vijver Beheerder" te zijn, degene die deze ruimte vasthoudt en de energieën verankert. Omdat, wat wij hier samen gecreëerd hebben een energetische structuur is welke zelfondersteunend en compleet is, en het zal doorgaan om ons allemaal te ondersteunen terwijl wij doorgaan op onze individuele reizen. Dus het tapijtwerk van licht dat wij hier gecreëerd hebben zal niet ontrafelen, het zal eenvoudig beginnen om zich te ontvouwen en te evolueren en zelfs meer stralende zielen zal omvatten op enige zeer nieuwe manieren, terwijl wij allemaal onze innerlijke begeleiding volgen vanaf dit punt voorwaarts en buitenwaarts.  
Want nu, hebben wij alles dat we nodig zijn tot onze beschikking staan, want nu, werd er zo een diep reservoir van Licht eindelijk losgelaten vanuit de dieptes van Moeder Aarde zelf. Die energie is ZO groot doch zo zacht, en zolang als we doorgaan om volledig onze eigen zelven en onze eigen krachten te omhelzen, zal deze golf ons overal naartoe dragen waar we willen. Ik weet dat sommigen van jullie deze kristal heldere energie ook al geproefd hebben, en uit wat ik waargenomen heb gedurende deze laatste paar weken, zijn er geen grenzen aangaande wat wij nu kunnen creëren - zolang als het maar komt vanuit een plaats van pure VREUGDE.

zondag, april 26, 2015

SaLuSa - Jullie Rol is om een "Gloeiend" Voorbeeld voor Anderen te Zijn - 24 April 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
Jullie Rol is om een "Gloeiend" Voorbeeld voor Anderen te Zijn zodat Zij ervan Mogen Leren
24 April 2015 / Mike Quinsey
De weg vooruit gaat vol plezierige verrassingen zijn, voorbij waar de meesten van jullie op geanticipeerd hebben. Doch veel zal jullie huidige verwachtingen vervullen die gebaseerd zijn op wat jullie geprojecteerd hebben in/naar de toekomst. Het is niet in steen gebeiteld, maar zal jullie desalniettemin in/naar het Nieuwe Tijdperk brengen waar jullie je op voorbereid hebben. Jullie bestemming werd gedecreteerd door de hogere strijdkrachten, maar jullie hadden vrije wil om de manier te bepalen waarop jullie dat pad bereisden. Jullie hebben zogezegd het zware gedeelte gedaan, en nu zullen de negatieve strijdkrachten niet langer in staat zijn om tussenbeide te komen met jullie voortgang zoals zij in het verleden gedaan hebben. Hun macht werd al gekortwiekt en zij hebben niet langer de bekwaamheid meer om te doen zoals het hen uitkomt.
Jullie doelstelling zou nu moeten zijn om jullie aandacht meer op jullie zelf te centreren. Jullie reis door de dualiteit is zwaar en veeleisend geweest, en jullie kracht werd gepolijst in de brandhaarden van het leven. Jullie plaats op de Aarde is bijna als een toeschouwer terwijl jullie je leven binnenin jullie eigen energiegebied leven, grotendeels onaangetast door gebeurtenissen die zich buiten jullie voordoen. Soms zullen jullie naar buiten moeten stappen, maar jullie kunnen onaangedaan door de lagere energieën terugkeren. Jullie rol is om een "gloeiend" voorbeeld voor anderen te zijn zodat zij ervan mogen leren. Zij zullen tot jullie aangetrokken worden en dit geeft jullie de kans om hen te helpen hun trillingen te verhogen. Zoals jullie weten, "trekken gelijken elkaar aan" en terwijl jullie je verder in/naar hen verplaatsen, vindt er een natuurlijke reiniging plaats van alle lagere energieën.
Waar het karma betreft mogen jullie nog steeds getest worden, maar terwijl jullie opstijgen zullen jullie de uitdaging gemakkelijk vinden om mee om te gaan. Deze zijn de tijden in de lagere trillingen van de laatste levens voor velen van jullie, en naarmate jullie vooruitgaan, zullen jullie beginnen te begrijpen waar jullie volgende ervaringen vereist zijn om te zijn. Een panorama van keuze ligt er voor jullie verderop, en jullie zullen geholpen worden om een wijze keuze te maken welke jullie voortgezette vooruitgang verzekert. Het verschil tussen het verleden en nu is dat jullie voldoende verlicht zijn om jullie eigen keuzes te maken. Moeder Aarde heeft veel van zichzelf gegeven voor de evolutie van de Mensheid, en Zij is ook aan het evolueren en velen van jullie zullen zich bij Haar aansluiten.

Blossom en de GFL - Jullie Toegangskaartje tot de Gouden Eeuw is om Jezelf LIEF TE HEBBEN - 25 April 2015Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
25 April 2015
Jullie Toegangskaartje tot de Gouden Eeuw is om Jezelf LIEF TE HEBBEN


Hier is de link naar de opname van deze channeling. Je doet er goed aan om ernaar te luisteren met een koptelefoon! http://youtu.be/ZxYi8cn3fPE
HET  TRANSCRIPT
We zijn er klaar voor om deze conversatie te beginnen … alhoewel we moeten zeggen, dat het meeste ervan … natuurlijk van ons komt.. We hebben nagedacht over waarover we op dit moment van jullie tijd zouden willen spreken. Gaan we het hebben over de sportuitslagen? Wij VOELEN dat we dat niet moeten doen.
Dus, waarover zouden we volgens jullie moeten praten? Hebben we jullie niet keer op keer verzekerd dat LIEFDE het enige waardige onderwerp is? Natuurlijk wil jullie onderzoekingsdrang heel veel zaken aan de orde gesteld zien. Echter, het zou veel verwarring geven … wanneer we op bepaalde zaken dieper zouden ingaan.
Wij kiezen ervoor om het op onze manier te doen.
LIEFDE IS WIE WE ZIJN
LIEFDE IS WIE JULLIE ZIJN
LIEFDE IS ALLES … en hoe vaak hebben we dat niet gezegd? Toch lijkt het erop dat LIEFDE voor jullie … in jullie geest, of inderdaad, jullie GEVOELENS, niet altijd op de voorgrond staat.
Dit willen we nu op jullie overbrengen. Om jullie, Liefste Mensen, aan te moedigen … om jullie denkpatronen te veranderen. Wanneer jullie een grafiek op jullie computers zouden kunnen zien … die iedere keer dat jullie een of andere gedachte zouden hebben, jullie Trilling zou meten … dan zouden Jullie zien hoe vaak de grafiek op en neer gaat … alleen maar door een bepaalde gedachte en de inhoud ervan.

zaterdag, april 25, 2015

De Elohim - Respect en Zelfrespect - 23April 2015 / Annemiek Coenen


De Elohim
Respect en Zelfrespect
23April 2015 / Annemiek Coenen
Lieve mensen, wat strijd is wordt omgezet in gelijkwaardigheid. Meerdere krachten zijn aan het werk zodat alles weer in het midden komt. De vernietiging van de niet waarheid is volop aan de gang. Jullie voelen de zuiveringen hiervan die elkaar snel opvolgen. Respect en zelfrespect voor al dat is, is van het hoogste goed in deze tijd. In dit zit de grootste zuivering.
Jullie zijn geschapen voor Liefde en komen weer terug in die Liefde als een wedergeboorte. De twijfel aan jullie zelf hoort hierbij om het weer om te keren naar zelfrespect. Het Universum hoort jullie en reageert op jullie met al zijn Liefde voor al wat is.
Het beoefenen van het stralen, lieve medescheppers, is zo belangrijk. Het uitstralen van je Licht iedere dag maakt jezelf en de wereld lichter. Laat de diamant die je bent schitteren. Als je weet hoeveel Licht je daardoor wegzet. Licht wordt gegeven om lichter te maken, dit is het cadeau. Dit uit te stralen zet het lichtnetwerk van de ander weer aan de gang. Ongezien, misschien vanaf de buitenkant, maar groots zichtbaar aan de binnenkant van een ieder. Over de hele Aarde wordt alles in het Licht gezet. Het donker wordt lichter en lichter. Jullie merken dit door de waarheid die overal naar buiten komt. Hierdoor verandert de wereld, de Aarde en de mensheid. Samen worden ze weer één.

maandag, april 20, 2015

Blossom en de GFL - Visualiseer DE NIEUWE WERELD … In Je Hart- 18 April 2015


Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
18 April 2015
WEES BLIJ MET WIE JE BENT EN WAAR JE BENT
Visualiseer DE NIEUWE WERELD … In je Hart
Blossom: Hallo. Ik vraag me af wat de wijsheid van vandaag ons zal brengen? Wat het ook is, ik ben er zeker van dat het een Goddelijke gift is en ons allemaal moed zal geven en inspireren. Heel veel dank.
GFL: Ook de allerwarmste groeten aan jullie. Het is altijd onze intentie om op zodanige wijze met jullie van gedachten te wisselen dat precies dát gebeurt! Wat betreft de mogelijke onderwerpen voor onze communicatie vandaag … we realiseren ons dat jullie altijd het Hoogste Goed voor allen nastreven … en willen naar voren brengen wat de groei van Jullie kennis bevordert.
Steeds meer mensen beseffen dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Steeds meer mensen begrijpen dat, wanneer het hun verlangen is om totale vervulling te vinden … dat alleen maar kan worden waargenomen wanneer het gewaarzijn van de activiteit van het zielezelf de binnenin je liggende Waarheid toelaat … om naar buiten te komen.
Hoe zouden jullie willen uitdrukken wat de activiteit van het zielezelf IS?
Dat is wanneer de intentie van het zelf ALTIJD voor Iemands Hoogste Goed is. Wanneer Men leert om te VOELEN WIE MEN IS, in plaats van het te trachten ontdekken! Wanneer Men GEVOELENS volgt, kan … het pad waarop men loopt niet afgeleid worden naar een niet-helpende bestemming.
Om het zielezelf te activeren … moet men zich voortdurend bewust zijn van deze GEVOELENS. Zodat men in een staat van Zijn kan blijven dat het zelf dient … en daardoor op diens beurt Het Geheel dient. Hoe meer mensen de moed vinden om dapper in hun Licht te lopen … des te gemakkelijker wordt het voor de rest om hen te volgen. Want door het voorbeeld te geven van Leven in Jouw Waarheid … kan dit een uitstralingseffect naar buiten hebben … zodat anderen dit kunnen erkennen en hetzelfde gaan doen.
Dat snap ik … ik begin werkelijk een dieper begrip hiervan te krijgen. Maar … is dit alles? Hoeven we alleen maar dit te doen … om een grote verandering te doen plaatsvinden?

Matt Kahn - De Essentiële Sleutel van de Intentie - 20 April 2015Matt Kahn
De Essentiële Sleutel van de Intentie
20 April 2015


Deze laat ik jullie niet ontkomen door mijn zware verkoudheid. Geen verdere zinsneden deze keer om te laten weten wat er allemaal behandeld wordt. Geniet ervan!!!!

zondag, april 19, 2015

Hilarion - April 19-26, 2015Hilarion
Alles is Verbonden met het Web van het Leven dat door Elkeen Manifesteert
April 19-26, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Sinds onheuglijke tijden, heeft een ieder van jullie jullie prachtige planeet bezocht en opnieuw bezocht door een opeenvolging van incarnaties vanuit de wereld van de geest in/naar de menselijke gestalte. Jullie harten zijn vervlochten met dat van de Aarde en jullie streven ernaar om genezing/herstel en restauratie naar Haar te brengen op iedere manier dat jullie als één individu kunnen, maar waar jullie je niet bewust van mogen zijn, is de impact die jullie inspanningen maken op het gebied van bewustzijn dat zoals een reuzenweb is, een netwerk en reservoir van energie dat zich door de tijdperken heen vermeerderd heeft door de bijdrage van iedereen op de planeet. Dit is de energiepoel welke nu gereinigd wordt in een proces wat nu iedereen beïnvloedt maar zeer specifiek diegenen die de energie gevoelige onder jullie zijn. Wanneer je gewaarwordt dat emoties van binnenuit jou naar boven opborrelen, ben je ervan bewust dat dit het collectieve gebied is waar je op intapt. Stuur liefde naar de Aarde wanneer dit zich voordoet, want deze activiteit helpt om de oude energieën uiteen te drijven die nu losgelaten worden; en onthecht er dan zachtjes van door aan iets prachtigs te denken dat de Aarde voor iedereen verstrekt om van te genieten.
De Aarde wordt voorbereid op een volgende verschuiving terwijl de toevloed van kosmische energieën van de recente dagen houvast nemen. Meer wonderbaarlijke voorvallen van de natuur worden opgenomen en gedeeld via het aaneengesloten web van activiteit welke bekend is als het Internet. De mensen van de Aarde en ook de dieren, worden van binnenuit geopend voor Liefde hetgeen hun ware natuur is. Deze verbinding is iedereen op de planeet aan het verbinden in/naar een harmonieuze eenheid van Zijn/Bestaan. Er is een groter gevoel van welzijn dat de ruimtes van de oude energieën opvult die nu geopend werden voor het grotere Licht en losgelaten worden. Er zijn heel veel momenten meer van vreugde, geluk en een gevoel van saamhorigheid dat wortel aan het schieten is binnenin het bewustzijn van de mensheid. Mensen helpen elkaar en vragen om die hulp als ze het zelf nodig zijn. Ze staan zichzelf toe om kwetsbaar te zijn om de genezing die zij nodig zijn te ervaren, wetende dat wanneer veel mensen samenkomen en hun energieën focussen, genezing snel kan komen.

zaterdag, april 18, 2015

Godin Isis - Geheugensteun en Reflectie van het Moment - 15 April 2015 / Méline Portia Lafont


Godin Isis
Geheugensteun en Reflectie van het Moment
15 April 2015 / Méline Portia Lafont
Deze planetaire Ascentie is op het punt van de volledige belichaming van Ascentie, wat betekent dat iedereen op deze Aarde aangespoord zal worden en aangespoord wordt met de ware energieën van de Goddelijke Godin creatie, het Goddelijke Vrouwelijke binnenin jullie allemaal. Er is een Kosmische Bron binnenin jullie eigen besef en Wezen alsook in dit Universum van jullie Zonnevlak.
Deze Kosmische Bron wordt het Oog van Isis genoemd en het is in/naar jullie planetaire besef gekomen alsook in jullie eigen besef door het bewustzijn. Het straalt op jullie Aarde, sinds het begin van het jaar 2006 en heeft een lineair tijdlijn pad van bijna 1 miljoen Aardse jaren gevolgd voordat het weer in jullie besef kon komen en diens Kosmische Goddelijke pulsaties en energieën kon delen.  
Mijn oog functioneert als een Kosmische Poort en grondlegger voor zoveel dingen op jullie geliefde planeet en werkelijkheid, het accentueert alle gebeurtenissen en de waarheid op dit planetaire niveau, het veroorzaakt de Goddelijke Vonk binnenin jullie en helpt bij de uitbreiding van jullie Zonne Kosmische Christus alsook jullie IK BEN. Toen diens Licht op jullie Aardse vlakken scheen, begon er een werkelijke transformatie plaats te vinden binnenin jullie eigen werkelijkheden.  
Heel veel Aardse veranderingen hebben sinds die tijd plaatsgevonden, en nu raakt het Aardse vlak meer verlicht door het Oog van mijn Aanwezigheid, het effect wordt zelfs groter en tastbaarder. Het is dit effect van de Goddelijke energieën van de Godin, wat de waarheid op deze planeet zal verlichten, dat zoveel energieën aanwakkert om uit te barsten. Het onderstreept de verwarring binnenin jullie zelf meer om aldus in/naar overzichtelijkheid, weten en jullie waarheid te transmuteren. Het is hier om alles te laten zien dat jullie vergeten zijn, dat ontkend of gevreesd werd, het is het Licht dat jullie alles brengt waar jullie naar gezocht hebben … en dat is allemaal binnenin jullie.

vrijdag, april 17, 2015

Lord Michael - Manifestatie - 17 April 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Manifestatie
17 April 2015 / Annemiek Coenen
Velen van jullie kijken uit naar het moment van manifestatie. De manifestatie wordt gerealiseerd door jullie lieverds. Jullie zijn het die gaan manifesteren tot in het diepste van al jullie cellen.
Licht komt naar boven en naar boven in ieder van jullie, niemand ontkomt hieraan. Een nieuwe celverdeling van waaruit vele nieuwe ideeën naar boven komen. Overal wordt Licht opgezet, zowel letterlijk als figuurlijk, en zo ontstaat de Nieuwe Aarde. De Nieuwe Aarde vertegenwoordigt door jullie. Alle talenten komen naar boven zodat eenieder weer in zijn kracht staat en het leven gaat beginnen waarvoor zij of hij gekozen heeft.
Dit zal langzaam in elkaar overvloeien zodat jullie steeds meer met elkaar verbonden zijn. Een kleurenpalet komt tevoorschijn en ieder toont zijn eigen kleur en zijn eigen geluid.
De Serafijnen spelen op hun klaroenen en gezegend wordt de mens die zich zelf weer ont-dekt. De sluiers vallen weg voor degenen die kunnen en willen zien. Het vrouwelijke element wordt weer beleefd en geleefd. Vele jaren en eeuwen is hier op gewacht, op dit moment dat de mens weer weet wie hij is. Zichzelf herinnert.

SaLuSa - Jullie Vrije Wil Zal Precies Bepalen Hoe Jullie Toekomst Zich Uitspeelt… - 17 April 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
Jullie Vrije Wil Zal Precies Bepalen Hoe Jullie Toekomst Zich Uitspeelt…
17 April 2015 / Mike Quinsey
Dierbaren, het Licht groeit veel sneller, en alle eer aan diegenen van jullie die standvastig en trouwhartig aangaande jullie levensplan zijn. Jullie mogen noodzakelijkerwijs niet voor zeker weten hoe goed jullie het volgen, maar er is een "gevoel" van diepe tevredenheid bij alles dat jullie doen. Met iedere gebeurtenis samen met jullie gidsen, helpen wij om jullie op jullie daadwerkelijke pad te houden en helpen waar wij kunnen. Het netto resultaat van al jullie toewijding is dat jullie in staat zijn om voorwaarts te blijven gaan zonder afgeleid te worden van jullie pad. De beloning voor dit aldus te doen zijn vele, en op een dag in de niet al te verre toekomst zullen jullie je waarlijk bewust worden van hoeveel jullie bijdrage bereikt heeft. Het heeft niets te maken met kwantiteit maar met kwaliteit, en een ieder van jullie op jullie eigen manier helpt om het Licht op de Aarde te handhaven. Jullie zijn in feite bevoorrecht om uitgekozen te zijn voor dergelijke taken, aangezien vele zielen zich vrijwillig aangemeld hebben om dergelijk werk te doen. Echter, niet iedereen is noodzakelijkerwijs uitgekozen voor deze specifieke actieperiode. Dit is de tijd waar jullie gedurende vele levens naartoe gewerkt hebben, en sommigen kunnen de veranderingen al "voelen" die plaatsgevonden hebben aangezien de negatieve energieën minder invloed hebben.
Dergelijke tijden waar jullie nu in zijn zijn vreemd om over na te denken, als de extremen ervaren worden die nogal verwarrend kunnen zijn. Deze periode is er één waar de negatieve energieën lijken te groeien en meer problemen dan gewoonlijk veroorzaken. Niettemin hebben zij meer impact en aandacht vanwege het. Het is eerder zoals "'de laatste centen bij elkaar schrapen" en afrekenen met de laatste overblijfselen van de oude cyclus. Het is duidelijk dat lessen nog steeds geleerd worden, maar er zal weldra een tijd komen wanneer de vibraties omhoog zullen gaan. Wanneer dit gebeurt zullen zij jullie optillen naar een niveau die de lagere vibraties niet kan accepteren. Dus blijf kordaat vooruit kijken en sta jullie focus en vastberadenheid niet toe te wankelen. De Duisteren zijn zich bewust dat hun tijd op een einde loopt, en zoals een rat die in een hoek gedreven is zijn zij geneigd om uit te halen zonder de consequenties in overweging te nemen. Zij hopen de Aarde te kunnen ontvluchten wanneer de dingen zich tegen hen keren.

donderdag, april 16, 2015

Aartsengel Chamuel - De Kracht van Liefde - 11 April 2015 / Julie Miller


Aartsengel Chamuel
De Kracht van Liefde
11 April 2015 / Julie Miller
Een ieder van jullie heeft zoveel kracht. Jullie kracht dierbaren kan op alles gericht worden waar jullie je gedachten, hart en ziel op plaatsen. Jullie kracht kent werkelijk geen grenzen wanneer jullie gevuld zijn met goddelijk enthousiasme om iets te vervullen dat heel veel voor jullie betekent, of om een grote uitdaging te overwinnen. Wanneer je met objectiviteit gebruik maakt van je kracht, wordt het je grootste wapen tegen wat voor uitdaging dan ook waar je mee geconfronteerd mag worden, terwijl het ook je hoogste intenties zal dragen. Zodra je diep binnenin jezelf naar die kracht reikt moet je dingen gedaan krijgen, de kracht die jou helpt om je moeilijkheden te overwinnen, je wordt ook tegemoet getreden door moed, uithoudingsvermogen, tolerantie en doorzettingsvermogen, om er slechts een paar te noemen, en zij helpen te bouwen op deze krachtige innerlijke kracht die je bij tijden nodig hebt om je door de meest moeilijke passages van je reis heen te dragen.
Het is jullie kracht dierbaren die jullie geloof herbekrachtigt in jullie eigen bekwaamheden, aldus jullie je taken mogen bewerkstelligen die jullie nog te vervullen hebben en voorbij gaat aan de vele uitdagingen van het leven. Kracht herbekrachtigt de diepte van je liefde en de energie die gebruikt wordt om deze uitdagingen tegemoet te treden wanneer jij je zwak voelt. Het is in een ieder van jullie en is waarlijk één van de grootste krachten die er bestaan.
Wij horen vaak hoe vermoeiend het is om sterk te zijn. Zoveel zuchten worden tot uitdrukking gebracht vanaf de lippen van de mensen wanneer zij beseffen dat zij een volgend obstakel om te overwinnen hebben of een volgende uitdaging onder ogen moeten komen of een doel hebben te vervullen hetgeen eentonig geworden is. Ermee stoppen en het opgeven is geen natuurlijk onderdeel van wie jullie zijn. Je geeft het alleen op nadat je ieder traject hebt uitgeput, maar tot dan blijf je het proberen, je blijft verder gaan, je gaat door vooruit te gaan, je gaat door te leren en je groeit met iedere stap die je neemt. Soms mag het aanvoelen dat je met een slakkengang gaat, maar er is niets verkeerd met langzaam te gaan. Geniet van het uitzicht terwijl je gaat, bespoedig niet waar je doorheen aan het werken bent. Geloof in jezelf, geloof dat je de macht en de kracht hebt om alles te overwinnen dat het leven te bieden heeft. Kijk gewoon naar alles dat je tot dusverre bereikt hebt. Wow dat is juist! Jij bent je eigen kampioen.