zaterdag, januari 31, 2015

Vanuit de Akashic Archieven - Februari 2015 Boodschap


Vanuit de Akashic Archieven
 Februari 2015 Boodschap
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in Februari 2015 verwachten?
Deze maand brengt het onverwachte. Er is een gevoel dat iedere dag de dingen in een nieuwe richting om zullen draaien. Zodra als je denkt dat jij jezelf georiënteerd hebt met de nieuwe richting, zal alles weer veranderen. Zodra als jij je aanpast, zal alles wederom veranderen.
Het zal handig zijn om het onverwachte te verwachten en bereid te zijn om steeds weer opnieuw te veranderen. Het zal ook nuttig zijn om iedere dag als een aparte gebeurtenis te benaderen. Soms zal je zelfs ieder uur als een aparte gebeurtenis moeten benaderen. Maak je geen zorgen als je niet kunt zien hoe gisteren je naar vandaag leidde, of hoe vandaag jou gaat leiden waar je morgen wilt zijn. Focus op één moment per keer. Als jij je best zult doen om oprecht en authentiek, rechtschapen en liefdevol te zijn, dan zal je precies van deze maand krijgen wat je nodig bent. Aan de andere kant, als je ernaar streeft om een gevoel van controle te herkrijgen over wat er gebeurt of wat mensen voelen, dan zal je gewaarworden dat deze maand jou een grote hoeveelheid van lijden zal veroorzaken.
Deze maand brengt voor iedereen waarschijnlijk sterke emoties naar de oppervlakte. Het zal nuttig voor je zijn om naar je emoties te kijken als zij naar boven komen. Accepteer hen, neem verantwoordelijkheid voor hen, en laat hen dan gaan. Als jij je aan emoties vasthoudt en wacht op andere mensen om jou je beter te laten voelen, zal je wederom jezelf gewaarworden te lijden deze maand. Het is alsof de maand gevuld is met kosmische portalen. Het is alsof iedere dag een nieuwe, volledige andere uitbreiding brengt tussen jou en spirit. Om open te zijn voor het volgende portaal moet je het voorafgaande portaal loslaten. Dit is echt een soort van dag-tot-dag maand.

Welkom bij de Februari Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Februari


Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Februari Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Februari
Lieve familie van het Licht!
Wederom staan wij op het punt om een nieuwe maand binnen te gaan, en wederom hebben wij de kans om samen te komen en "onze hulpmiddelen bijeen te brengen" zoal de CC's ervan houden het te zeggen. Want deze aankomende Zondag is het 1 Februari, en om 21:00 Oslo tijd zullen we onze maandelijkse Bijeenkomst Rondom de Vijver hebben. Dit is wat de CC's hierover mee wilden delen:
"Verheug je dierbaren, aangezien jullie wederom verkozen zijn om deel uit te maken van dit wonderbaarlijke collectief dat de ontwikkeling van deze evolutie bespoedigt. Want jullie zijn degenen die ontwaakten, degenen die ervoor gekozen hebben om te gaan waar nog nooit eerder een mens gegaan is, en om dat aldus te doen met jullie ogen en inderdaad jullie harten wijd open. En wederom zullen jullie een belangrijke samenwerkende uitoefening doen waar jullie begeleid zullen worden om samen te komen op een zeer nieuwe manier, gebaseerd op het huidige frequentieniveau hetgeen jullie nu als een groep representeren. En laat ons eenvoudigweg zeggen dat het meer dan indrukwekkend is, want gedurende de laatste tijdsperiode, hebben jullie het klaargespeeld om een behoorlijk aantal nieuwe snaren te verkrijgen voor jullie formidabele instrumenten zoals wij jullie al verteld hebben, en wij wagen het te veronderstellen dat zij meer dan gereed zullen zijn om uitgeprobeerd te worden als jullie gaan zitten om een verbintenis aan te gaan met wat alleen omschreven kan worden als een waarachtige vloed van activiteit.
Want als jullie samenkomen tijdens dit aankomende evenement welke jullie de Bijeenkomst noemen, zullen jullie allemaal de kans hebben om naar hartelust te spelen, en wanneer jullie dat doen, zullen jullie wederom deze oceaan van potentieel dat jullie aan alle zijden omringt tot zo een graad in beroering brengen, dat enige zeer nieuwe constellaties geboren zullen worden. Wij gebruiken het woord constellatie voor een zeer specifieke reden, want wat jullie nu co-creëren, is iets dat letterlijk in de hemelen boven gespiegeld zal worden. Want wat jullie doen, doen jullie voor Allen, en als zodanig, zullen jullie creaties niet alleen een impact op deze planeet hebben maar ook ver daaraan voorbij. Want het bereik van jullie ambities is niets vergeleken met jullie feitelijke bekwaamheid om te creëren, want dat overtreft ver alles dat jullie in jullie geest op kunnen roepen, en als zodanig, weerklinken deze samenkomsten wijd en zijd, veel, veel verder dan jullie intellectuele vaardigheden in staat zijn te begrijpen in dit stadium. Hoe het ook zijn mag, want in jullie harten, zullen jullie weten dat dit orkest waar jullie een belangrijk onderdeel van zijn een stuk van frequentiale muziek zal creëren dat niet alleen jullie harten aan zal raken, maar ook de ware ziel van de Schepping op een dusdanige manier, dat jullie allemaal geprezen zullen worden als de schepper goden die jullie waarlijk zijn.

vrijdag, januari 30, 2015

De Arcturianen en de Galactische Federatie - Gamma Golf Lichtlichaam - 29 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen en de Galactische Federatie
Gamma Golf Lichtlichaam
29 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Wij komen deze dag naar jullie toe om jullie eraan te herinneren dat WIJ ÉÉN zijn. "Wij" omvat al onze vrijwilligers die ingelogd zijn in het derde/vierde holografische spel van de "derde Dimensionale Aarde". Jullie mogen enige films op jullie televisie hebben waarin de "Griekse Goden" de eenvoudige mensen onder hen zien. Zij hebben de macht om deze stervelingen met hun loutere gedachten te beïnvloeden.
Zoals jullie weten, is het bovenstaande scenario correct, maar het is NIET correct dat jullie "eenvoudige mensen" zijn. JULLIE zijn in feite de "Goden" die jullie weg overlichten door het verwarrende doolhof van de transmuterende Aarde. Ja, Lady Gaia transmuteert iedere dag meer. Echter, herinner je alsjeblieft dat transformatie en transmutatie zeer verschillende aanduidingen zijn.
Transformatie betekent dat er iets toegevoegd en weggenomen is om verandering te creëren. Echter de frequentie van dat wat getransformeerd is blijft hetzelfde. Aan de andere kant, omvat transmutatie NIET het iets wegnemen of eraan toevoegen, maar transmutatie verhoogt wel de frequentie van de persoon, de plaats, de situatie of het ding.
Velen van diegenen die in het 3D Spel ingelogd zijn, zijn verstrikt omdat zij toe willen voegen, weg willen nemen, of iets of iemand willen veranderen. Echter, die manier van denken verstrikt hen in feite in het Spel omdat hun driedimensionale denken alleen een driedimensionale oplossing kan creëren.
Jullie terugkeer naar Lichtlichaam begint met terug te keren naar de gedachten en emoties die resoneren met het vijfde dimensionale NU van de ENE. Wanneer je eenmaal kiest om gedachten los te laten die op tijd gebaseerd zijn en op emoties over wat iemand "anders" jou wel of niet aandeed of voor jou deed, zal je gewaarworden dat JIJ de schepper van je leven bent.
Bijvoorbeeld, wanneer je gefocust bent op het NU van JOUW beslissing om te denken, te doen, te voelen en/of te reageren, ben je binnenin het NU van die keuze. Dan wanneer je moe bent, overwerkt en/of gewoon niet in staat om aandacht te besteden aan je keuzes van gewaarwording en reacties, besef je dat feit en geef jij jezelf Onvoorwaardelijke Liefde.
Ascentie gaat niet over het volmaakt zijn, maar over liefdevol en vergevend te zijn. Volmaakt, is een derde dimensionale aanduiding, welke het tegenovergestelde concept is van het onvolkomen zijn. Zowel volmaakt als onvolkomen zijn gebaseerd op oordeel alsook op gepolariseerde tegengestelden.

SaLuSa - Het Spel dat op Aarde Gespeeld werd Zal Weldra Diens Koers Veranderen - 30 Januari 2015 / Mike Quinsey


SaLuSa
Het Spel dat op Aarde Gespeeld werd Zal Weldra Diens Koers Veranderen
30 Januari 2015 / Mike Quinsey
Niets zal de voorspellingen voor de voltooiing van deze cyclus veranderen, behalve de hoogste autoriteit. Eenmaal gemaakt wordt aan vele Lichtwerkers de taken gegeven van het verzekeren dat alles te werk gaat zoals dat nodig is om hen te vervullen. Jullie mogen daarom verder gaan met jullie leven, wetende dat er een grote finale komt met het einde van de invloed van de Duisteren. Zij zullen bij zichzelf gewaar worden niet in staat te zijn om wat voor invloed dan ook op wat er plaatsvindt uit te oefenen, aangezien zij hun macht van hen afgenomen zullen hebben. Zij zullen ook van de Aarde verwijderd worden om te verzekeren dat werkers van het Licht aan de gang kunnen gaan met hun missies. Tot nu toe hebben de Duisteren zich consequent bemoeid met jullie evolutie, en zijn in staat geweest om vooruitgang te blokkeren of te vertragen. Deze situatie is snel aan het veranderen en zal weldra onder onze controle komen. Jullie zullen dan in staat zijn om zonder vrees met jullie taken verder te gaan, en sneller te vorderen dan wat voor voorafgaande gebeurtenis dan ook. Dierbaren wij horen jullie pleidooien en verzoeken om hulp, en spoedig zullen wij in staat zijn om jullie op een meer directe manier te helpen. Heb geen vrees op wat voor tijdstip dan ook aangezien de lagere energieën een gelijkaardige energie aan zullen trekken, terwijl jullie met de hogere energieën werken.
De betekenis van de komende veranderingen zijn dusdanig dat zij nauwelijks in woorden uitgedrukt kunnen worden. Alles zal tot op de één of andere graad beïnvloed zijn, en veel van de lagere energieën zullen in de loop van de tijd ofwel veranderd of verwijderd zijn. De Aarde zal vernieuwd zijn en wederom als een juweel in het firmament gezien worden. Terwijl dit alles plaatsvindt, zullen jullie ook vernieuwd zijn als jullie een volwaardig Galactisch Wezen worden. Wij vertellen jullie wat er in het verschiet ligt, omdat de kennis jullie zal helpen om de uiteenlopende stadiums van de veranderingen te begrijpen en er doorheen te komen. Jullie mogen overweldigd zijn door de gedachte van wat de toekomst vasthoudt, maar weet dat wij een meer direct contact met jullie zullen hebben. Dus is er geen noodzaak om bezorgd te zijn aangezien de toekomst alles is waar jullie voor zouden kunnen wensen dat vrede, geluk en welvaart zou brengen.
Ondertussen kunnen jullie doorgaan met jullie werk voor het Licht, wetende dat jullie vele ongeziene helpers rondom jullie heen hebben. Het is alleen wanneer jullie beseffen dat jullie niet alleen zijn aangaande jullie missie dat jullie kunnen beginnen te begrijpen, waarom vaak dingen gewoonweg op hun plaats lijken te vallen wanneer jullie hen nodig zijn. Jullie waren je bewust van de regeling voordat jullie naar de Aarde kwamen, maar na in de lagere trillingen afgedaald te zijn raakten jullie vergeetachtig over jullie omstandigheden. Echter, mettertijd verhoogden jullie geleidelijk jullie trillingen waarvoor jullie iedere lof verdienen. Het is het waarom dat in deze tijd wij en anderen jullie kunnen benaderen, en jullie kunnen informeren over wat er in het verschiet ligt. Jullie bewustzijn is gegroeid en nu kunnen jullie de waarheid van jullie plaats in de Kosmos accepteren. Het spel dat op Aarde gespeeld werd zal weldra diens koers veranderen en jullie verheffen uit de uitdagingen van de 3de dimensie. Zij hebben hun doel goed gediend, en jullie zijn voldoende vooruit gegaan om verder in/naar het Licht te verhuizen.

Blossom - Mijn ORBServaties Omtrent Deze Zaak - 30 Januari 2015


Blossom Goodchild
Mijn ORBServaties Omtrent Deze Zaak
30 januari, 2015

Na het dilemma en de onzekerheid vanwege de gegeven uitleg over de orbvideo’s … hoax of Waarheid … tijd en niet-tijd … ontving ik letterlijk honderden emails. 99% ervan was vervuld van Liefde en getuigden van een volledig begrijpen van de verklaring die de Federatie van Licht gegeven had via de audio van de stem-channeling. Velen hadden  door de vibratie van hun stem zoveel Liefde ontvangen, dat het hen tot huilen had gebracht. (Dit is goed!)
Gisterenmorgen maakte ik een lange strandwandeling … nog steeds onzeker en behoorlijk down.
Toen herinnerde ik me om te ADEMEN … zoals zij me hadden geleerd …
Toen herinnerde ik me alles waarvoor ik dankbaar kon zijn … zoals zij me hadden geleerd …
Toen herinnerde ik me dat ik MIJN HOUDING MOEST VERANDEREN … zoals zij me hadden geleerd…
Toen herinnerde ik me dat NIETS ERTOE DOET … zoals zij mij geleerd hadden …
Toen herinnerde ik me DAT ALLES LIEFDE IS … zoals zij me geleerd hadden …
Toen herinnerde ik me om te LACHEN (om de situatie) … zoals zij me hadden geleerd …
En voor ik het wist … was Mijn Energie getransformeerd … Blossom was weer terug!

donderdag, januari 29, 2015

Aartsengel Zadkiel - Manifesteren Met Het Hoogste Voornemen - Februari 2015 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Manifesteren Met Het Hoogste Voornemen"
Februari 2015 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, zouden wij graag het manifesteren met het hoogste voornemen willen bespreken.
Jullie leven in een zee van ongemanifesteerde lichtdeeltjes van energie. Dit ongemanifesteerde potentieel overspant vele dimensies van de derde dimensie naar de multi-dimensies. Eén dimensie vermengd in de volgende, en de energie verblijft op het niveau van verenigbare frequentie.
Hoewel jullie momenteel in een gemanifesteerde vorm zijn, zijn jullie één met de ongemanifesteerde energie. Het is alsof jullie in een energetische oceaan van ongemanifesteerd potentieel zwemmen. Wanneer jij je op dit aspect focust, besef je dat er geen afscheiding tussen jou en de gehele Schepping is. Daarom weet je, dat je een grote invloed op de creaties hebt die vanuit dit energetische potentieel gemanifesteerd worden.
Omdat jullie nu in een multidimensionaal bestaan leven, beïnvloeden jullie creaties meer dan één dimensie per keer. Zij mogen één vorm in de derde dimensie aannemen en een veel meer subtiel, doch krachtig, effect in de hogere dimensies hebben.
Jouw gedachten en intenties spelen een grote rol bij het bepalen en besturen van de ongemanifesteerde energie. Wanneer je een gedachte hebt, is het alsof je een richtingsbaken uitstuurt naar de deeltjes rondom jou heen. Je gedachten en intenties zijn een blauwdruk voor de deeltjes van energie om zich te vormen in/naar jouw voorgenomen patroon van creatie. Zij dragen een elektromagnetische energie die de energetische deeltjes in/naar het voorgenomen patroon trekken.

woensdag, januari 28, 2015

De Federatie van Licht via Blossom Goodchild - Een Volgende Kromme Bal - 28 Januari 2014De Federatie van Licht via Blossom Goodchild
28 januari, 2015
Een Volgende Kromme Bal 

De zaak wordt heropend.
Wederom goedemorgen. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk hoe dit kleine incident uitdraait op een ‘Never Ending Story’! Wat een week! Ik kan niet anders dan het onderzoeken … om geen enkele andere reden dan HET VINDEN VAN DE WAARHEID. Nadat gisteren de laatste communicatie was verzonden, vulde mijn inbox zich met reacties van dankbaarheid die uit het hart kwamen. Maar … en het was een GROOT MAAR … er was een allerliefste email bij van een dame die mij vroeg aan jullie te vragen hoe het mogelijk was dat in deze tweede video de bomen volop in blad stonden, terwijl degenen die, zoals zijzelf, wonen in Massachusetts, nog midden in de winter zaten met kale bomen. (Ik zal mijn reactie hierop beter niet opschrijven!) Jullie zeiden … dat de beslissing om deze orbs te sturen was genomen NA de hoax-video … dus in deze maand januari. Geef me ALSJEBLIEFT een aannemelijke verklaring om door te kunnen gaan … want het is niet logisch en IK HEB VAN JULLIE een logische verklaring NODIG!
Ik merkte toen dat zij in directe stem door zouden komen en nam dit op. En ik was erg gelukkig dat White Cloud op het eind ook doorkwam.
Klik op onderstaande link:

Aisha en de CC's - Energie Update - 27 Januari 2015


Aisha North en de Constant Companions
Een Update Aangaande de Energieën
27 Januari 2015
Vooralsnog werd er veel in beweging gezet dat wederom een periode van incubatie noodzakelijk zal maken voordat het volledig houvast kan nemen, en wat wij daarmee bedoelen is eenvoudig dit: jullie hebben wederom één van de vele cyclussen voltooid waardoor jullie energetische omgevingen, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijnde, tot zo een graad opnieuw ingesteld zijn, dat het algemene effect dat het op jullie fysieke en mentale voertuigen heeft zo groot is, dat het stapsgewijs opgenomen moet worden. Met andere woorden, kijk hiernaar als een periode van meer rustige/stille reflectie, en wanneer wij het woord reflectie gebruiken, gebruiken wij het opzettelijk. Want nu is de tijd om niet alleen jullie blik te werpen op manieren die beter geschikt zullen zijn om de innerlijke werken van jullie eigen fysieke voertuig in/op te nemen, maar ook op een manier welke jullie in staat zal stellen om jullie zelf mee te voeren met wat uitgezonden wordt vanuit alle bronnen rondom jullie heen, zowel op de manier van alle fysieke hulpmiddelen voor deze nieuwe frequenties, maar ook de meer esoterische.
Wederom, mag onze woordkeuze de oppervlakte van deze wonderbaarlijke spiegel lijken te bewolken waar jullie een integrerend deel van zijn hier bij deze verzamelingsplaats welke jullie de Vijver noemen, maar in feite, zullen zij jullie helpen om beter te zien wat het is dat er feitelijk plaatsvindt onder wat bij tijden een eerder in beroering gebrachte oppervlakte is. Want zelfs als jullie samenkomen, zullen jullie eigen energetische wisselwerkingen de dingen in beweging zetten, maar zij zullen dat aldus op een goede manier doen. Want dit patroon van kriskrassende golfjes welke jullie uitschenkingen hier bij de Vijver creëren, zullen helpen om enige zeer duidelijke en gedefinieerde reacties in deze diepere lagen voort te brengen - zowel in jullie als individuen, maar ook in deze schitterende collectieve eenheid waar jullie allemaal deel van uitmaken.

De Arcturianen - Herinnering en Reflectie van het Moment - 27 Januari 2014 / Méline Portia Lafont


De Arcturianen
Herinnering en Reflectie van het Moment
27 Januari 2014 / Méline Portia Lafont
Deze NU periode draait rondom alles wat jullie zijn: jullie hartcentrum. Dit is waar het allemaal op neerkomt en waar drastische impulsen en veranderingen gaan gebeuren. De opbouw van het verheven collectief is in diens groeiproces en nadert diens volle glorie; daarom, zou alle focus hierop geplaatst moeten worden omdat het nu uitermate cruciaal en belangrijk is.
Heel veel portalen hebben zichzelf geopend, heel veel meer staan op het punt om geopend te worden en energetische draaikolken zullen geactiveerd worden. Wat op het punt staat om in het NU te gebeuren is zeer cruciaal en zal verantwoordelijk zijn voor jullie toekomstige Nu. Als de mensheid zullen jullie toerekeningsvatbaar zijn voor jullie eigen creaties en voor de wereldwijde veranderingen, gewoon omdat dit jullie proces en jullie werkelijkheid is. De al geopende portalen en de geactiveerde draaikolken zullen plezierige alsook zeer intense veranderingen verstrekken. Jullie allemaal dragen deze energieën en portalen binnenin jullie door de verbindingen en de integraties die jullie hebben met de gehele Kosmos en met dit Universum als jullie Galactische aspect en jullie Licht aspect.

dinsdag, januari 27, 2015

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 25/27 Januari 2015


Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht
25/27 Januari 2015
De Orbs Zijn het Voorgerecht van het Menu
Blossom: Hier is de link van twee aparte getuigen naar de 2e video. Voor zover ik kan uitdokteren, zijn deze niet op dezelfde datum geschoten als de originele ‘nepperd’.

Oké, ik weet dat dit onverwacht is … maar er is iets gebeurd waarover ik met jullie moet praten … en voor ik dat gedaan heb … zal ik geen goede dag kunnen hebben! Dus, vorige week vroeg ik jullie naar een video met Lichtorbs in Massachusetts. Jullie zeiden dat het een hoax was en dat het niet uit enig deel van de Galactische Federatie voortkwam en de video werd verwijderd nadat vele experts hadden bewezen dat dit zo was! Nu, vandaag, werd mij een link gestuurd over orbs die er heel erg op lijken, op een ander tijdstip, maar ook in Massachusetts. Nu ben ik helemaal in de war … over mijzelf en over jullie! Was het mijn denken, dat het mogelijk een hoax kon zijn, als gevolg van een paar emails die dat zeiden, dat mij beïnvloedde? Als dat zo is … kan ik mijzelf niet meer Vertrouwen dat ik de Waarheid doorgeef.
Een andere channelaar, waarvan ik persoonlijk nog niet had gehoord, heeft gezegd dat de video Waarheid was. Wat mij betreft … dit maakt dat ik in zulke tijden de handdoek in de ring wil werpen. IK MÓET WAARHEID DOORZENDEN OF DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT TREKKEN. Misschien dat er lezers zijn die niet begrijpen waarom dit voor mij absoluut noodzakelijk is … Ik zou het onder het tapijt hebben kunnen vegen … sommige zouden de tweede video hebben gezien, andere niet. Maar sommige zouden ook, net als ikzelf … erover kunnen horen en zich afvragen wie ze moeten geloven. Ik zou liever stoppen dan weten dat ik de channelings beïnvloed. Ik bedoel, waar gaat het om?
Federatie van Licht: Liefste ziel die nu zoveel misnoegen uitstraalt.
Zeg dat nog maar eens. Jullie gaan nu herhalen … kan ik jullie zeggen … opdat mijn stemming Lichter wordt … en geloof me, het heeft Oplichting [een bliksemflits] nodig. Hoewel ik tien minuten nodig had om in te tunen, zodat ik met jullie ‘contact kon maken’.
We hebben je lief. Wij verlangen voor jou slechts dat je Lichter wordt, omdat we WETEN dat het voor jou niet nodig is om je zo terneergeslagen en verward te VOELEN.
Dus jullie snappen niet waarom ik me zo voel?
Misschien als je ons het laat uitleggen?
Kom maar op.
Wij kunnen jouw vastbeslotenheid om er zeker van te zijn dat wat wij VIA jou zeggen … van ONS komt … en niet van JOU, waarderen. Het is alom bekend dat ieder ‘medium’, dat als voertuig wordt gebruikt … door hen die niet van de Aarde zijn … om tot hen die van de Aarde zijn … te communiceren … beïnvloed KAN WORDEN door zijn/haar eigen denkwijze … eigen gedachten en overtuigingen … als je dat begrijpt?
Precies!!
Toch blijven we stellig zeggen … direct van ONS … dat de video van, zoals jij zei, de afgelopen weken … inderdaad een bedoeling had ‘opwinding’ te brengen, echter, de ‘opwinding’ was vooral aan de kant van de aanschouwer.
Dat woord ’aanschouwer’ verraste me, omdat ik dacht dat jullie zouden gaan zeggen … ‘de opwinding was vooral aan de kant van de ‘schavuit’.
De opwinding was inderdaad bedoeld om emoties wakker te maken …
Om de goede redenen?
Aanvankelijk wel … maar meer nog om aan te tonen dat men dergelijke ‘voorstellingen’ kan verzorgen.
Wat houdt dat in?

Is Jouw Vreugde van de Toekomst? - 26 Januari 2015 / Brenda Hoffman


Is Jouw Vreugde van de Toekomst?
26 Januari 2015 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Jullie beklommen je berg en jullie zijn vrij - jullie hebben echter nog niet geaccepteerd dat jullie dat zijn. Jullie zijn een beetje zoals olifanten getraind vanaf de kindsheid om in één gebied met een touw te blijven waar zij als een volwassene gemakkelijk van vrij zouden kunnen breken.  
Jullie zijn vrij.
Hoewel je vrijheid met je logische verstand accepteert, heb je het er moeilijk mee te geloven dat je vrij bent - dus ben je dat niet.
Misschien heb je boodschappen van je innerlijke-wezen of andere segmenten ontvangen over de focus van jouw totaliteit - ten minste voor de korte termijn. Nochtans, kan jij je niet in de vervulling van die rol inleven om een variëteit aan redenen wat allemaal betekent dat je erop hoopt, maar nooit helemaal de koperen ring (de gewonnen prijs) begrijpt die jij bent.  
Je past nieuwe jij boodschappen toe op Oude Tijdperk angsten.
Misschien is één van je nieuwe rollen een terugblik op een vroeger aards leven (jullie frase), aardse rol. In plaats van je te verheerlijken met de gedachten van het verschuiven van stukjes van één of meer van je segmenten en daarom jouw totaliteit, herinner jij je de angsten geassocieerd met die rol plus nieuwe angsten die weinig of niets te maken hebben met je nieuwe werkelijkheid.
Herinner jij je het leren niet, misschien decennia geleden, dat je capabel bent van het verschuiven van je huidige werkelijkheid door de uitkomsten van wat jullie labelen als het leven van gisteren opnieuw te bezoeken en te verschuiven? Aldus is het en is het altijd geweest. Nu dat je beter ingelicht bent, aarzel je want zo een theorie lijkt te goed om waar te zijn - en zo zij het.  

Aartsengel Michael - Jullie Zitten Middenin het Grootste Transformatieproces Ooit Voltrokken - 26 Januari 2015 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Jullie Zitten Middenin het Grootste Transformatieproces Ooit Voltrokken"
26 Januari 2015 / Rita Pulmans


Geliefde Lord Michael,
Ik zet me neer, eventjes zomaar, ik heb geen vragen, maar voel me leeg.
Is het de leegte die we moeten voelen om "tot onszelf te kunnen komen", en waarom is het zo pijnlijk om de lagen van de ziel te ontrafelen en af te pellen tot de zuivere kern. Wat is onze zuiver kern.
Wij spreken almaar van transformatie, verheffing, tot het licht komen, etc... Waarom kunnen we niet gewoon zijn? In ons menselijke zijn.
Wij zelf zouden ons huidige leven in zijn vorm, gekozen hebben van   voor onze geboorte, maar is dit wel zo? Kiezen we dan somtijds, op momenten, voor het bijna ondraaglijke? Voor het "niet ontplooiende", want zo voelt dit, het niet verrijkende,  maar juist voor de tegengestelden en zodoende voor onze ervaringen in  de stof.
Dit kan soms erg hardvochtig zijn. Tot aan het randje van je kunnen, geen lichtpuntje meer te bekennen. Althans zo voelt het dan. Ik weet natuurlijk wél beter, maar zo voelt het wel.
Of is het zo dat wij in wezen geen engelen zijn, iets wat men ons zo  dikwijls zegt, verteld, voorschotelt. Zijn we gewoon mens zoals alle anderen?
Of zijn we inderdaad engelen die neergedaald zijn in menselijke vorm, dit om te helpen etc. Of zijn dit allemaal verzinsels van ons brein, de Maya, de illusie?

maandag, januari 26, 2015

De Raad - Jullie Zitten er Zo Dichtbij … Zo Dichtbij - 26 Januari 2015 / Ron HeadDe Raad
“Jullie Zitten er Zo Dichtbij … Zo Dichtbij”
26 Januari 2015 / Ron Head

Meer dan honderd jaren geleden deden een handjevol mannen, natuurkundigen, ontdekkingen en maakten gevorderde theorieën welke hun kijk op de werkelijkheid op diens kop zette. Nu, na al deze tijd, hebben vele van deze ideeën zich ver genoeg door jullie maatschappijen heen gefilterd om geaccepteerd en op z'n minst deels begrepen te worden door een meerderheid van jullie.
Wat er in de tussenliggende jaren gebeurd is, is dat er veel, veel meer ontdekt werd. Er zijn dingen die ontdekt werden, getheoretiseerd en bewezen, zelfs in gebruik genomen, welke nog steeds voor slechts een paar van jullie bekend is. En de bedoeling van diegenen die deze dingen gebruiken is dat het op die manier zou moeten blijven. Het effect van de verspreiding en de acceptatie van vele van deze dingen zou jullie volledige wereld revolutioneren. Jullie worden "afgeschermd" van deze dingen.
Een grote hoeveelheid van wat er bekend is en wat er gedaan wordt op jullie planeet wordt geheim gehouden. Maar jullie begrip van de mogelijkheid daarvan, van geheimhouding, zal in de nabije toekomst een beetje van een verandering ondergaan. Als jullie de aard van de eenheid van jullie bewustzijn begrijpen, zullen jullie ertoe komen om dat te weten wat bekend is, bekend te zijn. Er is niets dat bekend is waartoe jullie niet in staat zullen zijn om het te weten. Verder, werden jullie ertoe geleid te geloven dat er veel is dat jullie niet zouden begrijpen, en jullie zullen weldra een staat van zijn bereiken waarin jullie in staat zijn om te begrijpen wat het ook is dat jullie moeten en wensen te begrijpen.

zondag, januari 25, 2015

Hilarion - Januari 25-Februari 1, 2015Hilarion
Er Is een Gevoel van Op Handen Zijnde Magie in de Lucht...
Januari 25-Februari 1, 2015
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,
Velen van jullie worden het gezegde, "Ken U Zelve" als een algemeen thema gewaar dat door iedereen in deze tijd in de één of andere vorm gedeeld wordt. De fijnafstemming en herijking is nog steeds aan het plaatsvinden en nu kijken jullie steeds nauwkeuriger binnenin jullie zelf om naar alle patronen te kijken die jullie uitgespeeld hebben door jullie levensspanne heen en zijn nu bereid Zelf in al diens vele facetten onder ogen te komen. Je bent bereid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles dat er in je leven tevoorschijn gekomen is. Je weet dat jij degene bent die ten eerste de ervaring creëerde om dit patroon naar de oppervlakte te brengen als dat wat jou begrensd heeft bij je voorwaarts gaande beweging en welke getransmuteerd en losgelaten moet worden. Open jullie harten wijder voor deze ervaring en ben bereid om de schoonheid van het geschenk te zien dat het jullie gegeven heeft. Het heeft jullie vrijheid gebracht van zelfopgelegd lijden en heeft jullie geholpen om voorbij de voormalige beperkingen te gaan, soms op onverwachte en totaal verrassende manieren.
Je kijkt nu naar hoe je verder de ontvouwing mag toestaan van je grotere inzichten, je leven en de gebeurtenissen erin zien vanuit het perspectief van je Goddelijke Zelf. Je ziet de drama's overal rondom jou heen uitgespeeld worden en liefdevol onthecht jij je van hen. Je beseft dat er altijd cyclussen zijn, ebben en vloeden in de patronen die aan het ontvouwen zijn. Je neemt je voor om in harmonie met deze energieën te werken in plaats van de geschenken van het besef dat zij brengen te weerstaan. Je wordt op het pad voortbewogen richting grootsheid en creativiteit van spirit dat altijd binnenin jou verbleef. Jouw nieuwe aanvangen wenken met oneindige mogelijkheden en er is een gevoel van op handen zijnde magie in de lucht, een gevoel van iets wonderbaarlijks dat weldra in het zicht komt. Terwijl je verhuist in de richting van de manifestatie van je dromen, straal je ook het Licht uit dat je bent als een baken van hoop voor anderen en verhef je de energieën voor het collectief.

De Arcturianen - Gewaarwording IS Creatie - 21 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen
Gewaarwording IS Creatie
(Deel 7 van Hersengolven en Bewustzijn)
21 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie
Om de meester van je hersengolven te zijn, hetgeen het meester zijn van je bewustzijn is, moet jij je herinneren om "je gedachten en emoties schoon te maken". Terwijl je verdergaat met je reis in/naar steeds hogere staten van bewustzijn, zal je beginnen om AL je gedachten en emoties gewaar te worden die samengevoegd zijn in/naar de levende entiteiten van de gedachtevormen.
Via je derde dimensionale bewustzijn, ben je niet in staat om die gedachtevormen die je aura, je woning, je auto en iedere plaats waar JIJ "tijd" doorgebracht hebt waar te nemen. Net zoals je hond of kat enige van hun haren achter mogen laten waar het ook is dat zij geweest zijn, laat jij beetjes van, of incomplete, gedachtevormen achter waar het ook maar is dat je "tijd" doorgebracht hebt.
Wij plaatsen aanhalingstekens rondom het woord "tijd" omdat wanneer je bewustzijn afgestemd is op de vijfde dimensie en daaraan voorbij je in het NU van "geen tijd" bent. Dan, zijn wat voor gedachtevormen dan ook die je rond laat slingeren in feite levende portalen in/naar de hogere dimensies. Deze gedachtevormen kunnen alleen waargenomen worden door jouw multidimensionale gamma golfbewustzijn en kunnen alleen betreden worden als je hen waar kunt nemen.
Sommige van deze gedachtevormen zijn waarneembaar via je delta golfbewustzijn, maar je fysieke gestalte is gewoonlijk in diepe slaap, in een coma, of onder anesthesie tijdens deze hersengolven. Aan de andere kant, gamma golfbewustzijn kan zich voordoen terwijl in diepe meditaties die vergezeld gaan door Onvoorwaardelijke Liefde en diep mededogen voor al het leven.
Terwijl in deze staat van bewustzijn kan je de ascentie ervaring hebben van het waarnemen van iedere gedachtevorm als een portaal waardoorheen je kunt reizen in/naar een hogere dimensionale werkelijkheid. Velen van ons uitzendteam, die zich bewust zijn van hun Multidimensionale ZELF, kunnen deze portalen openen om in/naar de hogere dimensies te gluren om hun bewustzijn uit te breiden. Maar zodra als hun bewustzijn in/naar een lagere frequentie valt, zijn zij ogenblikkelijk terug op de solide Aarde.
Dit proefdraaien, staat je toe om te repeteren voor het NU waarin je kiest om te blijven binnenin hogere dimensionale werkelijkheden. Het is belangrijk dat je beseft dat, net zoals je bewustzijn binnenin je ZELF is, deze multidimensionale portalen ook binnenin je ZELF zijn. Verder, de reizen die je door deze portalen heen maakt zijn binnenin je ZELF.
Denk eraan, je bent binnenin een 3D hologram dat JIJ verkoos binnen te gaan. Je betrad dit hologram door te verhuizen binnenin je Multidimensionale ZELF om een gedeelte van je bewustzijn in/naar de 3D Matrix van een mens op de 3D Aarde te bi-localiseren. Om deze matrix te verlaten, spoor jij je stappen na door binnenin jezelf te gaan om je te herenigen met het Multidimensionale ZELF, dat je altijd geweest bent.

zaterdag, januari 24, 2015

Vanuit de Boodschappen van God - 22 Januari 2015 / Yael en Doug Powell


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 Januari 2015 / Yael en Doug Powell
Tenzij je accepteert dat je volmaakt bent, dat het leven dat Ik Ben volmaakt in jou is - tenzij je de waarheid voelt dat jij het Hart van God bent, kan je niet de volmaakte wereld manifesteren. Nochtans is dit waarvoor je hier bent om te doen, om de demonstratie beschikbaar te maken en Ik moedig je hart en bewustzijn onophoudelijk aan zich te openen en om de echte werkelijkheid te accepteren en dat je eeuwig ontspringt in/naar het wonder van onze relatie, van onze gemeenschap waar de ene graad van afscheiding voor ons noodzakelijk is om elkaar te kennen, en van elkaar houden is eenvoudigweg de ademhaling van deze ene in- en uitademing tezamen.
Als jij je leven naar Mij terugkeert, je focus terugkeert, Mij je hart geeft … is de droom van onze afscheiding eindelijk geëindigd en alle dromen van tijd en hartenleed, alle reflecties van anders dan volmaakte Liefde door goedgunstigheid teruggekeerd in/naar dit moment waar ik jou het volmaakte leven geef en jij het van Mij ontvangt en accepteert en wij de cirkel van dankbaarheid zijn, het punt waar Licht en Liefde immer meer van henzelf creëren.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2015-01-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

De Arcturianen - Planetaire Ascentie - 23 Januari 2015 / Dr. Suzanne LieDe Arcturianen
Planetaire Ascentie
23 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

Lieve Lezers,
Er was zoveel informatie in deze YouTube die ik op 15 Januari 2015 postte, dat ik het nu opnieuw met de transcriptie post. Dank je wel voor al jullie interesse. We komen in zeer belangrijke tijden nu. Zijn jullie gereed? 
*****
Wij de Arcturianen alsook onze vele vrienden binnenin de Galactische Federatie van het Licht zijn hier om vandaag met jullie te spreken om jullie eraan te herinneren dat jullie in het dagelijkse proces zijn van persoonlijke en planetaire ascentie.
Wij zeggen persoonlijk en planetair met de nadruk op Planetair. Jullie allemaal hebben al ontelbare incarnaties en ervaringen in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Want, jullie zijn allemaal multidimensionale wezens die zich vrijwillig aangemeld hebben om jullie frequenties te verlagen en om een element van jullie multidimensionale bewustzijn te bi-localiseren in/naar de fysieke aanwezigheid die jullie nu gewaarworden als jullie Aarde voertuig.
Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat jullie niet je Aarde voertuig zijn; jullie dragen jullie Aarde voertuig. Jullie zijn het prachtige en uitgebreide multidimensionale bewustzijn dat geïmplanteerd is binnenin dat wat toeschijnt te zijn "slechts een driedimensionale gestalte".
Wij willen dat jullie weten dat deze derde dimensionale gestalte louter de manier is waar jullie op in kunnen loggen op het derde/vierde dimensionale raster van Gaia's multidimensionale, holografische raster.
Binnenin dit holografische programma, wat jullie ten zeerste waar mogen nemen als een videospel, hebben jullie je bewustzijn in een Aarde voertuig geplaatst. Wat veel lijkt op het inloggen op een videospel en dat je een avatar zelf kiest, JIJ bent de avatar voor je Hogere ZELF.
Het avatar zelf is degene die in dat videospel speelt. Echter, jij bent niet in het videospel, jij bent degene die jouw avatar zelf stuurt over hoe te spelen en hopelijk dit videospel te winnen.
Wij wensen om jullie er vandaag aan te herinneren dat jullie niet het avatar zelf zijn -- dat is de mens die jullie dragen. Jullie zijn jullie multidimensionale zelf die jullie helpt.

Lord Michael - Muzieknoten - 23 Januari 2015 / Annemiek Coenen


Lord Michael
Muzieknoten
23 Januari 2015 /  Annemiek Coenen
Doorgang heeft plaats gevonden, vele lichtwerelden kijken toe. Met een warm hart wordt er naar jullie gekeken. Er zijn zoveel verschillende stromingen, maar in het midden blijven dat is de kunst.
Muzieknoten zijn omhoog aan het komen, noten uit het Universum, de vreugde gaat verder omhoog voor zij die willen voelen. Gezegend zijn de trillingen die over u allen worden verspreid. Deze trillingen zorgen ook voor alle chaos, maar weet mijn harten, dat ook dit nodig is voor de verhoging van Alles Wat Is.
De massa staat op en is wakker aan het worden. Zoals jullie weten kan het wakker worden voor chaos zorgen, zowel binnen als buiten.
Het Gouden Ttijdperk wordt langzaam opgebouwd, laat de Zon, het Goud in U zelf schijnen.
De vele contracten die nu opgeschoond worden hebben het Licht nodig, dus straal lieve mensen, straal.

Het Team - Win Jullie Volledigheid Terug - 20 Januari 2015 / Peggy Black


Peggy Black en het 'Team'
Win Jullie Volledigheid Terug
20 Januari 2015
Wij zijn hier en omhelzen jullie met onze Liefde en dankbaarheid. Wij zijn dankbaar voor de kans om deze energiewoorden met jullie te delen. Wat aangeboden wordt triggert jullie eigen weten en het herinneren; wanneer jullie onze woorden lezen of horen is er een diep begrip van jullie eigen persoonlijke waarheid.
Wij willen jullie altijd erkennen voor het schitterende multidimensionale wezen dat jullie zijn. Want zie, hoe meer jullie erkend zijn hoe meer het werkelijk voor jullie zal worden. Jullie zijn in het gebied van dichte onbewuste trillingen, en jullie zijn van nature empathisch, daarom beginnen jullie te resoneren met deze dichte staat van zijn. Dit is voor alle mensen zo.
Wij vieren jullie besef wanneer jullie kunnen voelen dat jullie omlaag gevallen zijn in/naar dit niveau van bewusteloosheid, wanneer jullie handelen uit patronen en de conditionering die van generatie op generatie doorgegeven werd aan diegenen die ervoor kozen om hier op jullie planeet te zijn.
Beetje bij beetje, zijn deze patronen aan het verschuiven omdat individuen, zoals jullie zelf, bezig zijn te ontwaken en beseffen dat jullie meer zijn dan jullie fysieke lichaam. Jullie fysieke lichaam is een vereiste voor deze werkelijkheid. Het staat jullie toe te interfacen met de vele, gevarieerde ervaringen en trillingen die aangeboden worden. Jullie fysieke lichaam en leven zijn het platform welke jullie toestaat om iedere dichte onjuist gekwalificeerde energie en emotie te transformeren.
Doch met het besef van jullie zelf als een goddelijk wezen van Licht bewustzijn, hebben jullie het geboorterecht en de verantwoordelijkheid om iedere levensreducerende houdingen en gedragingen te transformeren en te verheffen.  
Dit is waar voor iedereen; echter, er is een polarisatie die plaatsvindt binnenin de menselijke gestalte. Er zijn twee energieën beschikbaar, eentje werd gelabeld mannelijk en eentje werd gelabeld vrouwelijk. Wanneer je een fysieke gestalte aanneemt (een lichaam) voor jouw avontuur en ervaring hier in deze dimensie en dit tijdskader, selecteer je de ene of de andere. Je wordt een multidimensionaal bewustzijn in een mannelijke gestalte of een multidimensionaal bewustzijn in een vrouwelijke gestalte.