zondag, november 30, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
29 November 2014
Vraag en Antwoord - Deel II
Blossom: Hoi vrienden. In de vorige channeling kwam iets naar voren wat ik graag opgehelderd zou zien. Geheel ‘onze’ schuld, daar ik VOEL dat ‘wij’ wisten wat we bedoelden, maar voor de lezers, door hoe zij het lezen, was het wat minder helder. Het gaat over de Grijzen die onder één hoedje spelen met degenen die over de planeet heersen. Je kon het lezen alsof de Grijzen het E.T.-ras waren die gevangen waren genomen. Echter, ik geloof niet dat dit het geval was. Ik had het gevoel dat een ander ras van E.T.’s wordt vastgehouden. Kunnen jullie dit voor me verhelderen, alsjeblieft?
Federatie van Licht: Welkom, Liefste Zielen, bij de schone zaak, waarin de planeet Aarde in haar Hogere positie wordt gebracht. We zijn ons bewust van het genoemde issue, Blossom, vanwege jouw gedachten. Veel lezers voelen veel verdriet door wat zij hoorden over de gevangenschap van de E.T.’s die kwamen helpen. We zullen hier later op terugkomen, maar laten we eerst de situatie die nu speelt verhelderen.
Het zijn niet De Grijzen die gevangen worden gehouden … ofschoon … dit niet helemaal klopt … omdat ‘sommigen dat wel worden’. Kijk, net zoals in jullie wereld … zijn er ‘afscheidingen’ van hen die graag goed willen doen en hen die alleen op eigen winst uit zijn. Dit is het geval binnen het ras van De Grijzen. Sommige zijn ‘overgestapt naar de duistere kant’ en sommige blijven in hun oorspronkelijke Waarheid van Liefde. Dat is op veel planeten geen zeldzaamheid. Echter vergeleken met het totaal aantal planeten zijn het er … heel weinig.
Dus ja … er zijn een aantal, ten opzichte van de wensen van de duistere zijde ‘non-conformistische Grijzen’, die zijn ‘gebruikt en mishandeld’ en er zijn van datzelfde ras anderen die … zoals wij zeggen … meegaan met hen die kwaad willen doen … zodat aan hun behoeften wordt voldaan.
Wij zijn ons ZEER bewust Blossom, dat jij ervoor gekozen hebt om niet te ver in deze zaken te graven. Wij respecteren dit, doch we zullen een klein beetje informatie geven zodat de vragen over onze vorige channeling beantwoord worden.
Dank je wel. Ik wil niet kinderachtig zijn … maar ik denk dat het wijs is om niet in te zoomen op dit soort materiaal. Velen doen dat al … en dat is oké … maar niet hier. Persoonlijk voel ik niet dat dit bijdraagt aan het omhoog gaan van de trilling, waarvoor we per slot van rekening hier zijn. Kunnen jullie ons dus vertellen wie de E.T.’s zijn die in gevangenschap zitten?
Het zijn non-conformistische gezelschappen van verschillende ‘komaf’. Dat wil zeggen … zij zijn een mix van Wezens van vele plekken … die waren ‘uitgezocht’ vanwege hun talenten en die, toen hen gevraagd werd om te helpen … natuurlijk daarmee instemden. Dus konden we niet zeggen dat ze allemaal van een bepaalde plek kwamen.
Zoals jullie je wel kunnen voorstellen, was het een omvangrijke missie.
Die verkeerd uitpakte, zo te horen.

Ann en de Engelen - Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie - 29 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Wij Geven Iedere Dag Dank Voor Jullie"
29 November 2014
Wij weten dat velen van jullie net jullie Thanksgiving vakantie gevierd hebben, maar in waarheid is iedere dag een dag voor het geven van dank. Met iedere ademtocht die jullie ademen, ontvangen jullie in jullie wezen het kostbare geschenk van het leven. Of je leven nu moeilijk of gemakkelijk, prachtig of uitdagend is, het is nog steeds een kostbaar leven. Het is nog steeds een geschenk. Het is nog steeds een ervaring waar de ziel naar verlangt, omdat daar op jullie Aarde, jullie een kans hebben om je Liefde eigen te maken. Op jullie Aarde, kunnen jullie Liefde zelf in/naar de meest moeilijke ruimtes brengen. Jullie hebben een kans om de Liefde welke jullie zijn te belichamen, en door dat aldus te doen, het weefsel van de mensheid verlichten.
Dus wij in de hemelen leven in een staat van dankbaarheid voor jullie moed, jullie standvastigheid, jullie hart, jullie liefde, jullie mededogen, en ja zelfs deze dingen die jullie "mindere" of "negatieve" emoties noemen omdat wij weten, dat onder elke emotie een poging is om lief te hebben.
Liefde eigen maken gaat niet over wat je voor anderen "doet". Het gaat niet over wat je voor jezelf "doet" … hoewel deze dingen zeker expressies van Liefde kunnen zijn. Liefde eigen maken is echt een avontuur in het jezelf toestaan te "zijn" wie je bent in ieder gegeven moment, anderen toe te staan te "zijn" wie zij in ieder gegeven moment zijn, en jouw weg door het leven vinden aangereikt door deze werkelijkheden. Het gaat over diepgaand en mededogend oprecht met jezelf en het leven te zijn, wetende dat jullie allemaal in een staat van volmaaktheid bestaan, zelfs als je meer aan het worden bent. De knop is volmaakt net zoals de roos dat is. Het ei is volmaakt net zoals de kip dat is. Het zaadje is volmaakt net zoals de volle bloeiende plant dat is. Er is volmaaktheid in alle dingen.

Hilarion - November 30-December 7, 2014Hilarion
Neem Niets Persoonlijk en Probeer om het Hogere Perspectief te Zien
November 30-December 7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Deze zijn moeilijke tijden, aangezien jullie doorgaan om alles los te laten dat jullie eens dierbaar was. Vele van jullie verwachtingen van hoe jullie levens hadden moeten zijn zijn nu verstrooid door de winden van verandering. Overal waar je staart, is er een keuze die gemaakt moet worden - liefde of angst. Voor liefde kiezen opent je hart voor de pijn van het loslaten van je dierbaarste en diepste dromen en uit te breiden in/naar het onbekende. Dit is een nieuwe grens van bewustzijn en jullie zijn de dragers van de nieuwe droom. Niettemin houden jullie je vast aan diegenen waar jullie van houden en kunnen de ontbinding van de banden welke jullie vastgehouden hebben niet toestaan. En dit is hoe het bedoeld was om te zijn, want wat is liefde zonder verplichting/toewijding, zonder loyaliteit, oprechtheid en eer. Jullie sterke integriteit kan het niet toestaan om dezen achter te laten en jullie maken herhaalde inspanningen om hen te doen laten ontwaken. Dit doen jullie vanuit de hogere dimensies waar het hogere bewustzijn van iedereen de overhand heeft. Wij zeggen tegen jullie, volg jullie hart altijd en temper het met de innerlijke wijsheid van de wijsgeer binnenin jullie.
De banden van liefde hoeven niet verbroken te worden met het oog op het feit dat jullie je missie kunnen vervullen, want het zijn de banden van liefde die ervoor zorgen dat alles dat je doorstaan hebt de moeite waard is. Laat jullie harten gevuld zijn met de genezende kracht van deze machtige kracht, heb geen angst voor Liefde. Zie de schoonheid binnenin ieder persoon die binnenin het gebied van jouw beïnvloeding is en stuur hen je zegeningen en voorspoed. Laat de kracht van Liefde jouw nieuwe identiteit vormgeven terwijl je zachtjes maar op overtuigende wijze op jullie wereld loopt. Vul de ruimte welke je bezet met meer van jouw ware goddelijke essentie en laat het een genezend balsem worden voor diegenen die het nodig zijn. Je mag hun weerstand en hun uitdagingen met vreedzaamheid, acceptatie en kalmte ontmoeten, je vloeibaar aan de behoeften van het uur aanpassend. Neem niets persoonlijk en probeer om het hogere perspectief te zien. Iedereen is aan het worstelen met iets gedurende deze tijden en zij moeten de kracht en de duidelijkheid binnenin hen vinden om voorwaarts op hun pad te gaan. Houd de ruimte vast van de hoogste uitkomst en het hoogste goede voor allen.

Méline Portia Lafont - December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen - 29 November 2014


Méline Portia Lafont
December Toegangspoort: Versnelde Energieën Gutsen naar binnen
29 November 2014
Ik begin een soort van spanning te voelen, niet noodzakelijkerwijs een negatieve spanning, van iets groots dat onze kant op komt, jullie ook? Ik weet dat jullie waarschijnlijk zullen zeggen: "Hier gaan we weer, zoals zo vele keren eerder", maar dit gevoel komt wederom sterk naar boven en wij weten allemaal dat deze energiestromingen in golven komen wanneer wij gereed zijn voor een volgende verschuiving. En dit is wat deze gevoelens van spanning of opwinding van iets groots dat er gaat gebeuren representeren, een volgende kans om de dingen diepgaand in deze staat van het collectief te verschuiven en te veranderen. Maar deze keer voelt het zeer tastbaar voor mij en ik kan dingen rondom mij heen zien gebeuren die van een krachtige trilling zijn.
Plotseling ontbranden mensen of situatie heel snel en is er geen tijd om na te denken over hoe te reageren. Het is alsof je getest wordt om te zien hoe geaard en gebalanceerd je bent bij het in staat te zijn hoe neutraal en onthecht te blijven van dat wat er zich aan het ontvouwen is. Het is alsof je in de maling genomen en uitgenodigd wordt om je aan te sluiten bij en deel te nemen aan het collectieve drama dat zich aan het ontvouwen is terwijl wij spreken, want mensen zijn aan het ontwaken en rebelleren tegen hun eigen oude cultuur en lagen van werkelijkheid. Wel, voor sommigen is dit de alledaagse werkelijkheid en wij nodigen jullie daarom uit om weg te blijven van dat wat zich aan het ontvouwen is, om jezelf geaard te houden en gefundeerd te blijven in je hartruimte werkelijkheid. Het zal niet baten deel te nemen aan dat wat moet vallen en verschuiven, het is beter om deze verschuivingen toe te staan te ontvouwen en te bidden voor de beste en hoogste uitkomst voor alle betrokkenen.
Wij, als menselijke wezens, moeten leren hoe onszelf te onthechten van wat er gaande is in deze wereld, aangezien het onze geesten bezighoudt met gedachten, opinies, kwaadheid, frustraties en emoties. Het probeert om precies deze aan ons te voeren en ons als een deel te houden van het collectief dat druk bezet is met dit alles. Het is veel beter om uit deze illusionaire creatie van je oude zelf vandaan te treden en je eigen lagen van illusie te transcenderen om het collectief te helpen om de oude lagen van drama en chaos te transcenderen die op het punt staan om een waarschijnlijke werkelijkheid voor hen te worden. Je creëert je eigen werkelijkheid en zo ook doet het collectief dat. Een deel zijnde van het collectief staat jou toe om ook voor de collectieve werkelijkheid te beslissen, dus houd jezelf in je hart gecentreerd en je zult het collectief helpen om meer op het hart gebaseerde beslissingen te maken.
Denk eraan het begint allemaal eerst vanuit jou, dus is het noodzakelijk om je ogen en je focus op je eigen proces van ascentie te houden en om gewoon dat te laten zijn wat niet jouw pad is: bedoelend andermans keuzes. Dit is niet egoïstisch, het betekent dat je beseft dat jij een Meester Wezen bent die een God Schepper in de belichaming is, aangezien jullie ALLEMAAL stukjes van de puzzel zijn die jullie God noemen of Moeder/Vader God in bewustzijn. Dus je begint binnenin te leven en vanuit die plaats van Zijn en weten te werken, te creëren vanuit dit centrum en dit collectieve gebied te bezielen met jouw besef van Zelf zijnde God=Liefde.

zaterdag, november 29, 2014

Aartsengel Michael - "Tweede Fase Hart Chakra Ascentie" - 28 November 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
"Tweede Fase Hart Chakra Ascentie"
28 November 2014 / Natalie Glasson
Voel jij je hartchakra transformeren? Voel jij jouw capaciteit om lief te hebben en geliefd te zijn verbeteren? Ervaar je dat het lijden van je verleden wederom naar boven komt via jouw hartchakra om ervaren en losgelaten te worden?
Dit is een zeer heilige tijd op de Aarde en de innerlijke gebieden, specifiek terwijl jullie van 2014 in/naar 2015 verhuizen, en de hartchakra van de Schepper, welke de diepste zuiverste kern van Liefde is is aan het uitbreiden, grotere volumes van Liefde in/naar de trillingen van allen pompend. Alles wat zich binnenin de Schepper voordoet doet zich voor binnenin iedere ziel op de innerlijke gebieden en de Aarde. Voor sommigen is het oncomfortabel dat de zuiverste kern van Liefde binnenin hun hartchakra en ziel aan het uitbreiden is, en met hun volledige wezen vermengt en samenvoegt. Dit veroorzaakt een diepe genezingsactivering. De zuivere trilling van Liefde kan soms aanvoelen als een indringer, en veroorzaakt binnenin de wezens van velen chaos, onevenwichtigheid en een zuivering van de energieën, gedachten, emoties en het bewustzijn. Als je kiest om bewust of onbewust de stijgende zuivere trillingen van Liefde binnenin je wezen te weerstaan, dan, natuurlijk, begint er een strijd. En toch als je in staat bent om je zicht in te stellen op de goddelijke waarheid binnenin je wezen, daardoor alles vanuit dat perspectief bekijkend, dan zal de zuivere Liefde als een bonus, een wonder en een genezing aanvoelen. Een diepe uitbreiding van de hartchakra zal ervaren worden, jullie capaciteit ontwikkelend om te zijn en Liefde tot uitdrukking te brengen alsook de wereld rondom jullie heen te erkennen als Liefde.
Dit is meer dan eenvoudig een grotere golf van Liefde die naar jullie toe gestuurd wordt om jullie trillingen en ascentie te verbeteren. Het is verwant aan een diepe ontwaking binnenin jullie wezen van waarheid. Voor iedere ziel op de Aarde zal de ontwaking van Liefde een unieke en uiteenlopende invloed op diens wezen en werkelijkheid hebben. De waarheid wakker gemaakt binnenin zielen en hartchakra's zal ook uiteenlopend zijn, gevuld met magie en een diepere essentie van jullie ziel.
Als je aan het zoeken geweest bent naar jouw ware zelf, jouw essentie of jou doel, dan zal de activering binnenin jouw wezen in deze tijd alles zijn dat je nastreeft. Diens trilling en energie is van waarheid, geboren vanuit Liefde, het is precies wat jullie ziel gelooft dat jullie op dit moment van jullie ascentie nodig zijn. Er is een kans van grotere vervulling; de enormiteit van deze vervulling hangt af van jouw capaciteit om te accepteren en van de uitbreiding van jouw perspectief. De waarheid geboren vanuit Liefde geactiveerd vanuit je ziel zal voor jou als een geleidelijke energie naar voren komen, en trilling en bewustzijn activeren een geleidelijk proces van belichaming voorafgaand aan diens complete manifestatie in jouw werkelijkheid. De activering mag ook aan jou vragen om de onnodige energieën binnenin je wezen of werkelijkheid los te laten om jouw trilling aan te moedigen op te stijgen en ruimte te maken voor de nieuwe energieën welke meer uitgelijnd zijn met jouw ziel.

Sandra Walter - Mini-Update - 29 November 2014


Sandra Walter
Mini-Update
29 November 2014
Zegeningen Geliefde Lichtstam,
Het is koud en regenachtig terwijl een storm over Shasta heengaat vandaag. IK BEN gezegend met een comfortabele stoel bij de open haard dit weekeinde, na een drukke toegangspoort week. Volgende week BEN IK aan het huis-springen (verhuizen) naar een lieflijke kamer voor de winter; een goede plek voor het werken aan nieuwe creaties.
Terwijl onze lichamen zich aanpassen aan de huidige Lichtgolf welke op het brein, de pijnappel en het zenuwsysteem gericht is, mag je hier en daar gedurende een paar uren een diepe uitgeputheid voelen. Wij verhuizen in/naar een snelle escalatie van ons pad, wat betekent dat wij rust in zullen moeten voegen wanneer dat nodig is, en moeten trainen/bewegen om de code activering in onze bloedstroom en beenderen te helpen.

vrijdag, november 28, 2014

Geïnspireerde Actie - 27 November 2014 / Jamye Price -


De Wekelijkse Licht Explosie
"Geïnspireerde Actie"
27 November 2014 / Jamye Price
Je hart volgen is aangeleerd gedrag op Aarde. De meeste maatschappijen en ouders onderwijzen het niet. Om het proces te begrijpen, beginnen de meesten met het te leren om de ware stem van het hart te vinden. Het hart spreekt krachtige Liefde. Liefde zelf is van nature onvoorwaardelijk, het is het menselijke rijk dat het geconditioneerd heeft. Deze condities zijn waardevol en verstrekken de noodzakelijke ervaringen om in/naar onvoorwaardelijkheid te vooruit te gaan.
Om de ware stem van het hart te vinden, van Liefde, moet je binnenin luisteren en met mededogen voor het zelf luisteren. Liefde moet ontdekt worden, want het is de rustige kans te midden van luidere opties. Pijn in jullie fysieke lichaam is "luider" dan gemak. Het is hetzelfde met jullie hart (in deze betekenis het emotionele lichaam), het zal het in angst uitschreeuwen, veel luider dan dat het zal fluisteren, "Alles is Goed". Op deze manier, zien jullie dat het grote moed neemt om het rustige gefluister van de Liefdevolle kans te vinden. Niettemin is het het pad naar bekrachtiging. Het is deze rustige maar krachtige Liefde binnenin die jou naar Geïnspireerde Actie leidt in plaats van herhaalde actie of gedwongen actie. Met je door Liefde Geïnspireerde Actie, kies je een nieuw pad, welke niet zo gevestigd hoeft te zijn als andere paden, maar het is op Liefde gebaseerd. De moed om de raadgevingen van het hart uit te voeren is een nieuw spoor dat erop wacht om met het vuur van jouw passie, de vlam van jouw inspiratie, het Licht van jouw Liefde uitgestraald te worden. Actie begint met een innerlijke keuze. Actie door Liefde Geïnspireerd onderhoudt/handhaaft die fundering van, "Alles is Goed".

IlliaEm, Arcturiaanse Elohim - Binnenin de Violette Vlam - 23 November 2014 / Dr. Suzanne Lie


IlliaEm, Arcturiaanse Elohim
Binnenin de Violette Vlam
23 November 2014 /  Dr. Suzanne Lie
Dierbare lezers,
In Oktober van dit jaar postte ik het proces van "Reis naar de Centrale Zon met IlliaEm"
En kort daarna postte ik "De Violette Vlam Binnengaan,"
Beide werden op het één of andere tijdstip van 1997 ontvangen. Ik wist dat er meer was dat ik opgeschreven had, maar ik kon het niet vinden. Gisterenavond vond ik het en post het nu dus.
Aangezien ik dit in 1997 ontving, wist ik nog niet veel af van het Multidimensionaal zijn, dus spreek ik in termen van "Ziel" in plaats van het "Hogere Dimensionale Zelf." Ik zal het op deze manier houden, zodat jullie, de lezers, mijn proces van herinnering kunnen zien.
Binnenin het Violette Vuur
Dierbaren, Ik Ben IlliaEm.
Aangezien een gedeelte van jullie bewustzijn in de Violette Vlam is, wat zesdimensionaal en daaraan voorbij is, wens ik met jullie enige informatie te delen over de zesde dimensie. Binnenin de zesde dimensie zijn er golven van mogelijkheid die eruit zien als sinusoïde golven in de ruimte. Deze sinusoïde golven bewegen door de zesde dimensie op een golvende manier zoals de golven in de oceaan.
De sinusoïde golven zijn in lagen, en iedere laag representeert een andere dimensionale versie van dezelfde werkelijkheid. Alle dimensies zijn gerepresenteerd zodat je ziel het octaaf van de werkelijkheid kan kiezen die jij "de geïncarneerde" ervaart. Daarom, houdt de zesde dimensie de blauwdruk vast van alle mogelijke werkelijkheden in de lagere gebieden.
Bijvoorbeeld, laat ons zeggen dat in jouw werkelijkheid je met een nieuwe baan begonnen bent. Als de resonantie van jouw bewustzijn uitermate laag is, zal je waarschijnlijk een positie kiezen die "niet in synchronisatie is" met jouw Ziel en je gebonden bent aan de behoeften van jouw ego.
Vanwege deze keuze, zal je waarschijnlijk het lage niveau ondergaan van de menselijke "angst voor overleving" en mag je ook competitie met anderen in jouw werkplaats ervaren, alsook onzekerheid en verontrusting/angst. Deze werkelijkheid zal verdergaan op een moeilijke en lastige manier.
Als, aan de andere kant, je een nieuwe baan binnengaat en jouw resonantie is zeer hoog, zal je meer waarschijnlijk een positie kiezen waarin je de grootste kans voor succes hebt omdat het resoneert met je Ziel. Je zult gemakkelijk overweg kunnen met je collega's en in staat zijn om een gevoel van gemeenschap en kameraadschap te voelen.
Als je alleen vanuit je ego leeft en geen verbinding hebt met jouw Ziel, is het "normaal" om de illusies en leugens van jullie maatschappij te leven. Hoewel je "uit synchronisatie" bent met je Ziel, mag je inderdaad, groot succes gewaarworden terwijl je weinig verbinding hebt met jouw hogere bewustzijn. Echter, als je deze boodschap ontvangt, is het onwaarschijnlijk dat jij die persoon bent.

donderdag, november 27, 2014

Aartsengel Zadkiel - "Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie" - December 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
"Authentiek Zijn in de Nieuwe Energie"
December 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij te bespreken het authentiek en oprecht tegen jezelf zijn terwijl je in bewustzijn ascendeert.
De trilling of frequentie van de energie is zeer snel aan het verhogen. Dit verstrekt vele kansen voor jullie op jullie pad van ascentie.
Je bent authentiek wanneer je in ere houdt wat je echt voelt en wilt, en je acties overeen komen met wat je voelt en zegt.
Authentiek en oprecht tegen jezelf zijn kan het gemak verbeteren waarmee je de nieuwe energie assimileert. Als de frequentie van de energie verhoogt, worden je gedachten, intenties, gevoelens en acties geïntensiveerd.
Iedere gedachte, intentie, gevoel of actie draagt een trilling. Het is belangrijk dat jouw gedachten, intenties en gevoelens dezelfde boodschap dragen als je een actie onderneemt. Je zult in staat zijn om gemakkelijker toegang te verkrijgen tot de hogere dimensionale energie wanneer de gedachten, intenties, gevoelens en acties dezelfde boodschap en trilling dragen.
Authentiek zijn begint met je te focussen op je hart en je intenties instellen. Denk na over hoe jij je voelt als je een aanpak in overweging neemt. Als jij je gelukkig voelt en de actie is voor het grootste goed van allen, dan zullen de trillingen van de intenties, gedachten, gevoelens en acties overeenkomend en harmonieus zijn. Dit resulteert in het authentiek en oprecht tegen jezelf te zijn.

El Morya - Afstemming op de Dag-Energie - 26 November 2014 / Annemiek Coenen


El Morya
"Afstemming op de Dag-Energie"
26 November 2014 / Annemiek Coenen
Lieve broeders en zusters het heel-al  is opengegaan in uzelf. Er gebeuren mooie wonderlijke openbaringen voor wie er voor openstaat. U hoeft er gewoon om te vragen en u erop af te stemmen, vreugde al-om, ga naar de vreugde in uzelf en geniet ervan, dit kan als u in uw rust bent. De poorten zijn weer verder geopend, blijf dit voelen en stem u iedere dag af op de energie van die dag. Begin hier iedere ochtend mee, stem u af op de lichte energie en vraag hierom. Voel het in al uw cellen, het speelveld wordt groter en groter voor wie dat wilt. Vraag en het wordt u gegeven. Moeiteloos kan gevraagd worden en wordt u gegeven. Zo wordt u moeiteloos lichter en lichter en valt het zware van u af.
Wij staan met velen voor u klaar, vraag en u wordt geholpen. Wees niet streng voor uzelf maar liefdevol, daar alles een ervaring is. Het gaat om de waarneming en deze is te bezien langs vele kanten. U bent op een doorreis naar het Licht en wordt lichter en lichter. Dit kan alleen als u door het donkere gevoel heen gaat, ook dit gevoel hoort bij u en mag er zijn. Zodra u dit beseft en omarmt is het alleen een kwestie van waarnemen. Laat het gevoel er zijn, maar ga hier niet in zitten. Voel uw lichaam en als u dit doet zullen uw gedachten minder worden. Dit is te trainen, zoals alle meesters hebben gedaan.

dinsdag, november 25, 2014

Aluna Joy Yaxkin - Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte! - 24 November 2014


Aluna Joy Yaxkin
Een Volgende Opleving in de Ascentie Bandbreedte!
24 November 2014
Er is een keerpunt waar de overgangsdruk zo sterk wordt -en wij hebben iedere hoop verloren om er ook maar enige controle over te hebben- dat wij in en zonder controle uitbarsten in onbezonnen gelach over alle dingen die ons zoveel pijn hebben veroorzaakt. Het kosmische ontluchtingsventiel komt eraan! En wanneer het dat doet, kunnen wij alle uitdagingen omhelzen en alle overwinningen vieren die wij bereikt hebben terwijl wij door dit moeras van transformatie heen reisden.
De energie in de afgelopen weken heeft zeer verwarrend, gefragmenteerd, onsamenhangend en doezelig aangevoeld. Comfortzones zijn alles behalve verdwenen terwijl wij achteraf bijna alles wel weten, omdat wij nog steeds niet onze handleiding hebben. Niets voelt vertrouwd terwijl de oude referentiepunten aan het vervagen zijn. We kunnen emotioneel en fysiek ongemak voelen. We zullen ofwel zinken of zwemmen. Angst zal ervoor zorgen dat je zinkt. Liefde zal je drijvende houden. Het is vrij eenvoudig als je die focus vast kunt houden en jezelf niet be/veroordeelt als je dat niet kunt.
Onze manifestatie uitrustingen synchroniseren nog niet helemaal naar behoren. We voelen ons alsof we zonder controle rondtollen en verpulveren, terwijl onze pas gedownloade jetmotor programma's op een nieuwe frequentie en op warpsnelheid actief en werkend zijn. Terwijl het stuurloze gevoel onze levens doordringt, voelen wij ook een enorme grote innerlijke push om de dingen gedaan te krijgen. Maar terwijl we werken, worden we gewaar dat deuren dichtslaan, of dat we enorme koerscorrecties moeten maken. We zouden over een paar dingen na kunnen denken en aan een paar kunnen werken, en zijn dan stomverbaasd wanneer het allemaal in diens sporen stopt. Nochtans worden ongewone dingen voltooid … gewoonweg niet op de manier waarom wij het ons voorgesteld hadden. Welkom naar de Nieuwe Wereld Programmering 101! We hebben een volgende enorme grote opleving in onze bandbreedte.
Stap na stap verhuizen we in/naar een nieuwe werkelijkheid, terwijl we ook de oude loslaten. Yep … allemaal tegelijkertijd. Verwarrend huh? Stel je onze wereld als een reusachtig zenuwstelsel voor met een ontelbare matrix van zenuwen. De hoofdzenuwen zijn zeer groot en zijn verbonden met ontelbare, middelmatige en haarachtige zenuwen. Net zoals een kolossale boom. Elke van deze haarachtige zenuwen zijn verbonden met elke en iedere gedachte die we hebben, en met ieder gemanifesteerd ding, idee, programma en geloofsysteem op Aarde.

Hoe Zal de NIEUWE JIJ Dit Vakantie Seizoen Reageren? - 24 November 2014 / Brenda HoffmanHoe Zal de NIEUWE JIJ Dit Vakantie Seizoen Reageren?
24 November 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Misschien heb je heel veel herinneringen - zowel goede als slechte - over dit familie vakantie seizoen. Hoe zal de Nieuwe Jij de volgende paar weken reageren?
Zal je wensen om omringd te zijn door diegenen waar je van houdt? Zal je prefereren alleen te zijn! Zal je accepteren wat het ook is dat jouw familie of vrienden wensen te creëren? Of zal je nieuwe vakantie tradities creëren? Allemaal vragen die wijzen naar jouw ongemak met wat wel of niet zou moeten gebeuren in jouw hart tijdens dit seizoen, en naar angsten van Kersmis en vroegere vakanties.
Jullie maatschappij trainde jullie om gevoelens te creëren die je wel of niet mag voelen. Liefde is in de lucht - liefde door de maatschappij voor dit seizoen gecreëerd. Hoewel je een nieuw wezen met nieuwe overtuigingen bent, zijn jullie maatschappelijke eisende hart-acties moeilijk voor velen van jullie om te negeren.
Het is alsof de wereld samenspant om erop te staan dat jullie je hart gedurende een paar uren op een specifieke datum openen.
Jullie hart functioneert niet langer meer zoals in het verleden. Je mag grote liefde voor een vriend voelen, familielid of gemeenschap gebaseerd op feestvieringen. Maar je zou net zo gemakkelijk weinig of niets kunnen voelen - en als een resultaat bezorgd raken.
Wanneer je terugblikt op jouw geloofspatronen, verschuif je zeer vaak jouw inzichten om beter te passen bij de Nieuwe Jij. Maar zelfs Nieuw heb je waarschijnlijk moeilijkheden met het uitzetten van de verwachtingen of angsten wanneer je omringd bent door diegenen die erop staan dat je een activiteit ervaart zoals voorgeschreven.
Je bent niet langer meer van de standaardmaat.

maandag, november 24, 2014

De Arcturiaanse Groep - "Ik Heb Omdat Ik Ben" - 23 November 2014


De Arcturiaanse Groep
"Ik Heb Omdat Ik Ben"
23 November 2014 / Marilyn Rafaelle
Groeten dierbaren, wij zijn hier om te helpen bij het verhuizen van de energie van de wereld van het oude (dicht/zwaar) en in/naar het nieuwe (Licht). Het mag toeschijnen alsof de wereld in stukken uiteen aan het vallen is maar nee, jullie zien slechts de storm voor de stilte. Behoud jullie vreedzaamheid dierbaren, terwijl jullie niet te betrokken raken bij de verschijningsvormen. Probeer te allen tijde en in alle omstandigheden te herinneren en te leven vanuit waarheid. Dit is hoe je het uitoefent.
De wereld leert dat leven gemakkelijk is wanneer alles "perfect" is in overeenstemming met drie dimensionale concepten van perfect, en velen streven er nog steeds naar om het menselijke gevoel van een "perfect"leven te bereiken. Zelfs diegenen die bereikt hebben wat de wereld succesvol acht, gaan door te zoeken naar "iets"om een innerlijke leegte te vullen die nooit van buitenaf bevredigd kan worden. Echter, in de begin stadiums van de spirituele ontwaking, zijn mislukking en teleurstelling onontbeerlijk, want zij resulteren in een dieper zoeken en graven voor antwoorden, wat op diens beurt zielgroei brengt. Dit is het verhaal van de Heilige Graal -- men zocht er tevergeefs over de gehele wereld heen naar en vonden het terug thuis hangend in een boom.
Iedere ziel verlangt ernaar om ZICHZELF te kennen en te ervaren, maar wanneer een individu onwetend hiervan is, zoekt hij het in de buitenwereld van de dingen, mensen, macht, geld en seks. Het is niet bedoeld dat levens geen vreugde hebben, want de energie van vreugde is het meest nabij aan het Goddelijke. Omhels die dingen waar je van geniet, heb plezier en breng tijd door met het doen waar je van houdt, maar kijk niet naar deze dingen voor dat gevoel van voltooiing dat alleen kan komen door het verkrijgen van een staat van bewustzijn dat weet dat het al heel en compleet is.
De spirituele evolutie omvat kennis en dan uitoefening, iedere verschijningsvorm vertalend in/naar de spirituele werkelijkheid erachter totdat het je bereikte staat van bewustzijn wordt. Dit betekent te beseffen dat alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt of ruikt een interpretatie van het verstand is van een spirituele werkelijkheid vertaald in overeenstemming met jouw bereikte staat van bewustzijn, en het vereist van het tot uitdrukking brengen van dat wat je weet (walking the walk) in plaats van er slechts over te praten (talking the talk).

zondag, november 23, 2014

Ann en de Engelen - Nooit Zonder Liefde - 22 November 2014


Ann Albers en de Engelen
"Nooit Zonder Liefde"
22 November 2014
Er is nooit, nooit een moment wanneer je van Liefde ontkoppeld bent. Dat kan je niet zijn. Het is onmogelijk, omdat je van precies dezelfde snit bent. Jij bent geïncarneerde Liefde, Liefde die een gestalte aangenomen heeft, een vorm gegeven is, en vrije wil toegestaan werd op jullie planeet de Aarde. Je kunt kiezen om Liefde wel of niet te ervaren, nochtans is het er altijd. Je kunt kiezen je wil met Liefde uit te lijnen, of niet, niettemin is het er altijd.
De bron van alle genezing, alle oplossingen, van vrede dat voorbijgaat aan alle begrip is daar en wacht op jou om het te erkennen, om er een beroep op te doen om de kwalen en de illusies in jullie levens te genezen. Liefde kan jou niet verlaten.
Dus dierbaren, wanneer jullie met een uitdaging geconfronteerd worden, wend je tot Liefde. Wat is de meest liefdevolle gedachte die je kunt denken? Wat is de meest liefdevolle actie die je kunt ondernemen, voor jezelf of een ander? Wat voor een geringe verschuiving van het negatieve naar het omhelzen van het positieve kan je binnenin jouw bekwaamheid om te kiezen gewaarworden?
In ieder moment heb je de ongelooflijke macht om je leven te transformeren. Waarom wachten? Begin nu. Kies Liefde. Liefde wacht op jou om je over te geven aan diens omhelzing, waar het jouw voorwaarts zal dragen op stromen van goedgunstigheid.

Arcturiaanse Boodschap aan de Lemurianen - 20 November 2014 / Dr. Suzanne Lie


Arcturiaanse Boodschap aan de Lemurianen
20 November 2014 /  Dr. Suzanne Lie 

Geachte Leden van Lemuria,
"Wij zullen op dezelfde manier tegen jullie spreken als wij zullen spreken tegen de bovengrondse mensen. Zoals velen van jullie weten, wanneer de Galactics op Gaia's oppervlakte landen, zullen jullie, de leden van Inner Aarde, jullie afgezanten bovengronds sturen om de vele mensen te helpen en te onderwijzen die verbouwereerd en verward zullen zijn.
"Dat gezegd hebbende, zullen wij doorgaan tegen jullie te spreken, onze geachte Lemuriaanse vrienden, alsof jullie de werkelijke mensen waren die jullie bovengronds zullen gaan ondersteunen.
"Geachte Menselijke Afgevaardigden voor Gaia, wij komen naar jullie toe binnenin dit Nu om te vertellen over de vroegste geschiedenis van de Aarde. De inzaaiing van een planeet lijkt zeer veel op het inzaaien van de grond. Zaden worden geplant in de hoop dat zij zullen groeien en tot bloei zullen komen.
"Op dezelfde manier, hebben wezens van andere planeten, galaxies en dimensies hun "zaden" geplant in de hoop dat zij zouden kunnen leven, groeien en tot bloei zouden kunnen komen op een jonge (in planetaire termen) wereld. Echter, in plaats van fysieke zaden, planten wij Galactics zaden van bewustzijn.
"Wij, de Arcturianen, waren onder de eerste Galactics om onze zaden van bewustzijn in/naar de levensvormen van de planeet Aarde te sturen. Vandaar dat, wij het zijn die gekomen zijn om jullie deze boodschap te verstrekken. Wij moedigen allen aan om jullie Galactische Familie te herinneren.
"Diegenen van jullie die incarnaties genomen hebben op het oppervlak van de Aarde zullen de spinnenwebben van vergeetachtigheid van jullie incarnaties tijdens het Vissen Tijdperk af moeten stoffen. Gedurende dat tijdperk van de Kali Yuga, waarnaar verwezen wordt als de middeleeuwen, was de mensheid zo ver als maar mogelijk was van de ENE verwijderd.
"In feite, geloofden de mensen dat de Zon om de Aarde ronddraaide, en dat de Aarde de meest ontwikkelde planeet in de gehele Galaxy was, of zelfs het Universum. Het neemt een sterk persoon om te erkennen dat zij zich vergisten in hun gewaarwording van de werkelijkheid.
"Het neemt een zelfs sterker persoon om de vele leugens te erkennen die hun uitbreiding in/naar ZELF begrensd heeft. Zeer belangrijk, is het jullie NU om jullie angst voor andere beschavingen los te laten. Wij komen om jullie eraan te herinneren dat jullie vele expressies van jullie Multidimensionale ZELF hebben die momenteel gestalten vasthouden op Sterrenschepen, op andere planeten en in andere galaxies.

Sandra Walter - November 25 - 26: Niveau Verhoging - 22 November 2014


Sandra Walter
November 25 - 26: Niveau Verhoging
22 November 2014
Zegeningen Geliefden,
Een korte update: November 25-26 is onze volgende golf van versterking. Poortopzichters, we openen vandaag (je mag dit al voelen). We focussen ons op openbaring en een gemakkelijk, gratievol optillen van de sluier in de hoogste interesse van alle betrokkenen. Harmonie, Balans, Ascentie.  
Aantekeningen aangaande de Disclosure Versnellingsintentie
Onze intentie met het disclosure gereedschap (zie het laatste artikel) is om onze verenigde acties te gebruiken om een energie te creëren welke harmonie, vrijheid en de Ascentie voor iedereen versnelt, in de hoogste interesse van de planeet, de koninkrijken, elementalen en de Mensheid.
Transparantie is eenvoudig bereidheid om met een open hart deel te nemen aan de cocreatie. Ik heb nooit een gevoel van geïsoleerde Ascentie gevoeld; het proces gaat niet slechts over mij, wat ik bereikt heb, mijn eigen Ascentie. Eerder voel ik de keuze van de Bron om als een collectief in/naar Eenheidsbewustzijn te Ascenderen. Daar is een kracht en vrede in verenigde intentie, we hebben dat steeds weer opnieuw bewezen. Deze passage voelt aan zoals de volgende stap; een werkelijke Niveau Verhoging van onze vaardigheden.
Sommigen zeggen dat verenigde intentie niet van belang is; zij hebben gekozen om zich te ontkoppelen van de externe wereld terwijl zij dieper binnenwaarts gaan. Dat is hun keuze en ik eer alle paden naar de verlichting, zowel verenigd als geïsoleerd. Voor mij, is het pad gezamenlijk, hart naar hart, om de Verschuiving in Bewustzijn te verkennen en de hoogst mogelijke uitkomst voor iedereen te creëren. Er zijn geweest, en dat gaat door te zijn, vele passages van innerlijk werk om niet-aflatende Onvoorwaardelijke Liefde te bereiken. In het verleden, was innerlijke vrede alles dat een incarnatie ons kon bieden. Deze passage biedt ons Ascentie en een dimensionale Verschuiving, dus de mogelijkheden worden veel meer uitgebreid.

Hilarion - November 24-30, 2013 (Herplaatsing)
Hilarion
"Het is een Tijd van Diepgaande Ontwakingen en Realisaties"
November 24-30, 2013
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl jullie in/naar de golven van verandering bewegen, energetisch gesproken, leren jullie hoe te navigeren en eindresultaten en uitkomsten met meer snelheid dan ooit tevoren te creëren. Dit vereist enige contemplatie binnenin een ieder van jullie zodat jullie jezelf kunnen zien en begrijpen als de scheppers van alles dat op jullie wereld plaatsvindt. Deze tijden zijn glorieuze kansen om dat in manifestatie te brengen waar jullie naar gestreefd hebben te bereiken in jullie individuele en collectieve levens. Dit vereist de loslating van beperkingen welke jullie teruggehouden hebben van het voorwaarts gaan. Weet dat er velen van jullie zijn die samenwerken op de andere dimensionale gebieden van het bestaan om de veranderingen jegens jullie fysieke planeet en in jullie persoonlijke wereld te bewerkstelligen.  
Alles dat op z'n plaats is vereist jullie deelname om het op de Aarde te manifesteren. Jullie toewijding wordt vanaf dit punt gevraagd. Wij begrijpen dat zovelen van jullie de effecten gevoeld hebben van de verhoogde energieën en dat het moeilijk is om boven hen uit te stijgen en wij benadrukken het belang van het handhaven van jullie focus terwijl jullie in balans komen tussen de goddelijke vrouwelijke en de goddelijke mannelijke polariteiten. Vele strengen van de persoonlijke bestemming komen tot bloei en velen zijn in voltooiing. Kijk om je heen en zie wie het zijn die nog steeds bij jou zijn en weet dat dezen in staat zijn om in eenheid met jou te werken in de verhoogde energieën. Hun rol in jullie levens is belangrijk of zij zouden niet nog steeds bij jullie zijn.

zaterdag, november 22, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 22 November 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
 22 November 2014
"Vraag en Antwoord" 

Blossom: Blossom Goodchild meldt zich voor dienst … Kaptein! Ik wil graag doorgaan bij waar we vorige week gebleven waren …
Federatie van Licht: Warme groeten aan Ieder Een, nu we verdergaan op onze/jouw onderhoudende manier. We hebben al veel over humor geleerd … naarmate de boodschappen zich door JULLIE jaren heen bleven ontwikkelen. Welkom.
Ik heb me nu verzoend met mijn positie. Laten we dus maar voortvarend van start gaan! Allereerst, zijn jullie in staat om uit te weiden over, zoals jullie het noemden, de vele communicaties die onze regeringen hebben gehad met E.T.’s (in levende lijve) en dat de regeringen hebben verzaakt wat betreft hun beloften?
Wij kunnen hier slechts in beperkte mate over spreken … want, zoals jij eraan werd herinnerd toen je je vanmorgen ging afstemmen … er is veel dat we VERKIEZEN niet te onthullen, omdat het nadelig kan zijn voor jouw veiligheid. Hierom moeten we ervoor waken om niet al te dicht in de buurt te komen van bepaalde WAARHEDEN … voor degenen die ‘een oogje houden’ op dat waarover wij praten. Met degenen bedoelen we … hen die deze boodschappen niet lezen voor de ‘groei van hun ziel’ … maar om te ‘checken’ wat er gezegd wordt en ervoor te zorgen dat het niet teveel onthult.  
Dat kan ik begrijpen … en om je de waarheid te zeggen … ik dank jullie ervoor dat jullie me op deze wijze beschermen. Wat kunnen jullie ons dus wel hierover vertellen?
Wij zijn ons bewust van de Kennis die door mensen in hoge posities op jullie wereld is uitgewisseld. Kennis die tot verbetering van technologie kan leiden en veel zaken kan omzetten van een lagere naar een hogere trilling. Over deze uitwisseling van informatie werd niet ogenblikkelijk beslist, doch het werd heel zorgvuldig overwogen voor dat gebeurde … IN VERTROUWEN.
Het aandeel van degenen van Aarde was dat zij zouden toestaan dat ‘veel’ van deze Kennis ‘over de wereld uitgedeeld’ zou worden om het te helpen GROEIEN … Letterlijk! Maar toen puntje bij paaltje kwam … hielden wij ons aan de afspraak … wellicht is het woord ‘geschenk’ beter op zijn plaats … en deden jullie ‘Aardlingen’ dat niet. Ze hielden namelijk de informatie voor zichzelf en gebruikten het voor geheime operaties en ‘omkoperij’ … en om er zelf winst uit te behalen. Veel van de gegeven Kennis wordt zeer geheim gehouden … want wederom … het had moeten worden gedeeld … de burgers van jullie wereld zouden niet hebben hoeven vertrouwen op dat wat jullie regeringen zeggen dat noodzakelijk is … om orde en rust te bewaren. Want dat wat werd geschonken zou jullie planeet bij heel veel vooruitgang hebben kunnen helpen … in een korte tijd.
Daarom is er besloten dat dergelijke ‘uitwisselingen’ niet meer zouden worden overwogen … want WIJ waren in de steek gelaten … en hebben begrepen dat wat iemand belooft … althans wat door deze mensen wordt verstaan onder beloften … niet bepaald is wat zij bedoelen. Hun agenda was heel anders dan wat ons verteld was.

El Morya - Ik Ben Licht, Ik Ben Liefde - November 2014 / Annemiek Coenen


El Morya
"Ik Ben Licht, Ik Ben Liefde"
November 2014 / Annemiek Coenen
Vele wegen komen weer tezamen. Er gebeurt veel op dit moment.
De uitlijning van de Aarde is bezig. Verbinding na verbinding wordt herbedraad. Dit geldt ook voor ons, zo binnen zo buiten zou je kunnen zeggen. Ons systeem is zich constant aan het veranderen. De uitlijning van ons systeem is volop bezig. Hierin worden we begeleid door vele hulptroepen, vele liefdevolle blikken zijn op ons gericht.
Blijf in het midden mensen, blijf bij u zelf, bemoeit u niet met een ander, dit zorgt ervoor dat de ander zijn proces niet krijgt op dit nu moment. Verbeter de wereld en begin bij jezelf zou ieders eerste gedachte mogen zijn.
Blijf vertrouwen in uzelf hebben en het zal lichter en lichter worden. De woorden stromen door elkaar, zoals ook alle gedachten op dit moment van de gehele mensheid. Hoe meer liefdevolle gedachten omhelst worden hoe lichter het op de wereld wordt.