dinsdag, september 30, 2014

Iedere Ziel heeft de Keuze om Haar Kansen te Leven en Uit te Spelen op Elke Manier die Zij VERKIEST


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 28 September 2014
Iedere Ziel heeft de Keuze om Haar Kansen te Leven en Uit te Spelen op Elke Manier die Zij VERKIEST
Blossom: Hallo vrienden. Ik stel mijn vertrouwen in jullie in de WETENSCHAP dat jullie het beste weten, welk onderwerp dat jullie vandaag willen bespreken, ons het meest zal helpen.
Federatie van Licht: IEDEREEN gegroet. Wij kunnen slechts hopen dat de woorden die wij kiezen Iemand op een Hoger plan zullen brengen. Wij hebben de laatste tijd onze database enorm uitgebreid.
Wat bedoelen jullie precies?
Wij bedoelen dat er steeds meer zielen zijn die zich herinneren wie zij zijn, ontwakend uit hun sluimer en DE LIEFDE DIE ZIJ ZIJN … DE LIEFDE WAARVAN ZIJ ZIJN … toestaan om bij hen te ZIJN in ALLES dat zij doen.
Dat is zeker goed nieuws.
Er is nog meer. Als gevolg van het overheersende feit dat zo velen ‘in zichzelf komen’, lijkt het NU mogelijk dat Grote VERANDERINGEN eerder VROEGER dan later zullen plaatsvinden. Want ALLES wat er gebeurt komt van hen op Aarde, die bereidwillig hun LIEFDE aanbieden aan het AL. Bedenkend dat velen ‘het nu snappen’ … kunnen wij op onze beurt een Hogere frequentie van de boodschap brengen … Dit is gewoon zoals het is. En het IS buitengewoon vreugdevol.
Ja, zo klinkt het wel.
VERANDERING in het zelf kan alleen maar Verandering voor het AL voortbrengen.
Naarmate de dagen in de aangeboden Hogere Trilling vorderen … zal er steeds minder tijd zijn voor zelfmedelijden en twijfel. Want het diepe WETEN binnenin je … ZEGT het zielezelf dat er zeker ‘nog veel meer is waar dit vandaan kwam’ en het groeien gaat door.
Een dame schreef dat zij niet kon begrijpen waarom een ziel zou kiezen om op Aarde te komen om te worden gedood, gemarteld, verkracht, enz. en ze vindt het moeilijk om LIEFDE te sturen naar hen die dergelijke wandaden verrichten, laat staan te accepteren dat die zielen een deel zijn van ons … omdat WIJ ÉÉN ZIJN. Hoe kunnen jullie haar, en vermoedelijk velen, hiermee helpen?
Hoe meer Men het zelf LIEFHEEFT … zoals we al zeiden, hoe meer LIEFDE IEDEREEN bereikt.

Verwacht en Accepteer - Het te Leven is Gemakkelijk - 29 September 2014 / Brenda Hoffman


Verwacht en Accepteer - Het te Leven is Gemakkelijk  
29 September 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Misschien schijnt de Nieuwe Aarde een magisch verhaal te zijn met weinig of geen werkelijkheid. Iets dergelijks zou logisch zijn gegeven de eonen aan Aarde vrees waar jullie doorheen geleefd hebben. Jullie werden getraind om het ergste te denken - zelfs in de beste tijden.
Velen van jullie lezen jullie zelf de les voor het niet sneller creëren of andere negatieve zelfspraak - alsof jullie in de angst wensen te blijven. Pieker niet zo. Maak jezelf niet zo gespannen. Sta jezelf toe om te zijn.
Als jij jezelf de les leest voor het minder te zijn, dan be/veroordeel jij jezelf op de 3D manier. Hoe stop je de zinsneden binnenin jouw wezen dat je niet goed genoeg, wijs genoeg of sterk genoeg bent om in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen?
Je bent van de Nieuwe Aarde. Jouw dilemma, jouw angsten zijn een beetje zoals Dorothy in The Wizard of Oz- zoekend naar de tovenaar om haar te helpen naar huis terug te keren, om slechts te ontdekken dat zij die bekwaamheid de gehele tijd al had.
Misschien maakt die gedachte jou kwaad. Heb je niet tevergeefs gechanneld, gemediteerd, verzocht, gesmeekt voor wat jouw droom ook maar mag zijn? Alle 3D technieken.
Je hebt alles gedaan dat je moest doen om jouw droom te creëren. Je dacht eraan - in feite, denk je er bijna dagelijks aan - verwacht het nu precies wanneer het voor jou juist is.
Wanneer jij jouw cocon eenmaal verlaat, druk je op de "gemaks" knop. Je hoeft niet wat dan ook maar te doen dan wat je al gedaan hebt. Leef jouw leven wetende dat alles goed en jouw droom onderweg is.

Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie - 27 september 2014 / Rita Pulmans


Aartsengelen Michael en Metatron Belichten Orgaan Donatie en Transplantatie
27 september 2014 / Rita Pulmans
 

Geliefde Aartsengel Michael,
Men heeft een vraag, dit over orgaan donatie, namelijk wanneer is een mens echt dood, overleden dus? Is dit reeds bij hersendood of niet?
Als ik (Rita) deze vraag voorleg, wanneer is een mens dood, overleden, dan zegt AEM: De mens is nooit dood. En het woordje over-leden … je bent als het ware over je lijf en leden heengestapt (dit zegt hij een beetje glimlachend, aan de hand van deze woordkeuze). Over je leden heenstappen is instappen in het "echte" leven. Wat niet wilt zeggen lieverds dat jullie dit leven als echt ervaren.
Rita: Oké, zeg ik, maar ik wil even bij de vraag blijven, wanneer is het lichaam dood?
AEM: Lieverds, het lichaam is nooit dood, daar er trillingen zijn, herinneringen, werelden gecreëerd zijn door de geest van het lichaam en de ziel. Daarom blijven deze trillingen van gedachten, al jouw cellen, je organen, je lichamen (je hebt er meerdere, dat weet je reeds) steeds "levend" in de "ether" zeg maar.
Rita: Oké Michael dat begrijp ik, een andere vraag dan maar.
Wanneer kan men een orgaan wegnemen zonder dat de persoon daarvan "last" heeft. In die zin dat de persoon nog bewust alles meemaakt of zelfs niet echt is overgegaan!
AEM: Overgegaan is een beter woord.
Rita: Oké.
AEM: Een persoon is geest, ziel, lichaam, substantie en "goddelijke trilling". Alles wat trilt, beweegt. Is beweging dood? Is beweging stilstand? Is beweging onbewust?
Daarom dient orgaantransplantatie met de grootste zorg vervuld te worden; op een manier die nog niet kenbaar is in de wereld.
Mooi, de vraag die hier gesteld is. Ik zal deze vraag toelichten, verlichten en bijlichten. De kernvraag hier is: "Mogen en kunnen wij zomaar beslissen over het leven".  Het leven van onszelf en de ander.
Ja en neen.
Ja, in de zin van het leven is kostbaar, het leven dient gekoesterd, het leven dient gerespecteerd en geëerd te worden.
Vandaar dat men met orgaandonaties, transplantaties en alles eromheen zeer zorgvuldig dient om te gaan. Niet enkel vanuit het standpunt van het reeds overlijden van die persoon, maar ook vanuit het punt dat men levende organismen belast met de energie en herinnering van die persoon (en deze herinnering gaat veel verder dan dit leven alleen). Dit dient met "care" (Rita: behartiging, zorgvuldigheid), liefde, respect en zeer subtiel behandeld te worden. Vanaf de beslissing van aanvaarding van een orgaan door de mogelijke ontvanger, alsook bij de persoon die als orgaangever fungeert.

Aartsengel Zadkiel - Jouw Innerlijke Kalmte - Oktober 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jouw Innerlijke Kalmte"
Oktober 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst. Wij brengen jullie een begroeting vanuit de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie en de Violette Vlam. Vandaag zouden wij graag jullie innerlijke kalmte willen bespreken en hoe het jullie naar grotere hoogtes voort kan stuwen.
Jullie gaan verder op jullie pad van Ascentie, en jullie stralende Licht schijnt helder.
Vele nieuwe en hogere frequentie energieën gaan door te arriveren op jullie planeet. Soms hebben zij voor jullie ver genoeg afstand van elkaar genomen om je eraan aan te passen met weinig of geen inspanning. Anderen arriveren in snelle opeenvolging, en deze mogen meer uitdagend voor jullie energetische Wezen zijn om te assimileren.
De manier waarop jullie deze veranderingen bekijken kan het gemak van de assimilatie van de hogere frequenties beïnvloeden. Wanneer je hen verwelkomt als een manier om je eigen frequentie te verhogen, kan je met hen werken om naar hogere trillingsniveaus te verhuizen.
Het onderhouden van jouw persoonlijke energiegebied kan jou ook helpen om de hogere frequenties te assimileren. Je focussen op jouw innerlijke kalmte is één manier om bij deze assimilatie te helpen.

maandag, september 29, 2014

De Arcturiaanse Groep - Ben bewust, Ben Alert, Ben Wakker - 28 September 2014


De Arcturiaanse Groep
" Ben bewust, Ben Alert, Ben Wakker"
28 September 2014 / Marilyn Rafaelle
Wij van de Arcturiaanse Groep spreken vandaag betreffende de vele veranderingen die jullie in jullie levens ervaren en in de levens van anderen observeren. Velen hebben ervoor gekozen om de Aarde in deze tijd te verlaten, maar probeer niet te tobben of te rouwen dierbaren, want het is ieders keuze in deze tijd van altijd verhogende krachtige energieën om te blijven of te vertrekken. Velen hebben op een dieper niveau vastgesteld dat zij niet in staat zijn om zich spiritueel te ontwikkelen naar waar zij te zijner tijd moeten zijn om een deel uit te maken van de hogere frequenties van de ascentie energie die in deze tijd naar de Aarde komt. Zij hebben de keuze gemaakt om op een later tijdstip te incarneren in wat dan zal zijn, de gevestigde nieuwe energieën. Allen zijn waar zij moeten zijn.
Wij spreken tegen diegenen die zich zorgen maken dat zij zich niet snel genoeg ontwikkelen of niet doen wat er ook nodig is om de nieuwe energieën te incorporeren. Wees ervan verzekerd dierbaren, dat wanneer je eenmaal kiest om je te ontwikkelen (door activiteiten van zoeken, lezen, mediteren, en zelfs het verkondigen van je intentie, enzovoorts), je wat voor lessen, opruimingen, ervaringen en begeleiding dan ook zult krijgen die nodig zijn. Vergelijk jezelf niet met de omschrijvingen die je mag lezen in het één of andere boek over hoe de ascentie of de evolutie aan moet voelen of moet lijken te zijn om authentiek te zijn--ieder persoon zal diens reis ervaren zoals het geschikt voor hem/haar is. Ieders Hogere Zelf weet wat er nodig is en wanneer het nodig is.
Jullie, de ontwaakten, wisten voorafgaand aan het incarneren dat deze tijden krachtig en misschien moeilijk zouden gaan zijn, maar ondanks dat waren jullie geestdriftig om op de Aarde te zijn en er deel van uit te maken. Terwijl in voorafgaande levens je binnengekomen mag zijn met één of twee lessen om te leren, deze keer begreep je dat het noodzakelijk zou zijn om alle overblijvende karmische situaties op te lossen, traumatische ervaringen los te laten die nog steeds in het cellulaire geheugen opgeslagen waren, te ontwaken in/naar een staat van bewust besef van de waarheid om de hoge frequenties van de ascentie energie te assimileren. Het proces is niet altijd aangenaam zoals jullie ontdekt hebben, want vele opruimingen worden opnieuw ervaren als zij naar de oppervlakte komen.
Het probleem is dat wanneer een ziel eenmaal een fysiek lichaam aantrekt, de ondoordringbaarheid van de fysieke energie bij hem veroorzaakt dat hij vergeet. Kinderen herinneren het zich gedurende de eerste paar jaren van hun leven op de Aarde omdat zij nog steeds met "thuis"  resoneren, wat het waarom is dat kinderen vaak spirits en engelen zien en ermee wisselwerken terwijl zij schijnbaar tegen zichzelf praten. Mettertijd en onder de druk van een driedimensionaal geloofsysteem, beginnen individuen zich met het ego zelf te identificeren, de persoonlijkheid, en vergeten wie zij zijn of waarom zij kwamen.

Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduistering: Nieuwe Zonne Sjablonen - 28.09.2014 / Sandra Walter


Sandra Walter
Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduistering: Nieuwe Zonne Sjablonen
28 September 2014
Alles is veranderd - alweer.
De Equinox doorgaand naar de Bloedmaan Verduisteringspassage brengt een verdieping van de Zonne Kosmische Christus, dat ietwat onverklaarbaar is in lineaire termen. Je moet het voelen om het te weten, nochtans zal ik mijn best doen om het hier te beschrijven. Voor de lineaire niveaus: Wij hebben vier Equinox-Bloedmaan passages in 2014-2015 hetgeen de intensiteit verhoogd als zij de Zonne Kosmische Christus verankeren. Zij raken meer acuut in hun doel, korter in hun tijdsduur. We zitten momenteel middenin eentje.
De Equinox brengt het balancerende punt voor de entree van Nieuw Licht (de precieze Equinox datum/tijd is gebaseerd op een punt van de planeet buiten in de ruimte om perfect met de Zon uit te lijnen); de Bloedmaan verduistering brengt een beëindiging, energie verankerend aan het einde van de toevloed van het Nieuwe Licht. De vensters voor 2014-2015 zijn:
2014:
Equinox Maart 20 – Bloedmaan Verduistering April 15 (25 dagen)
Equinox September 22 –  Bloedmaan Verduistering Oktober 8 (16 dagen)
2015:
Equinox Maart 20 – Bloedmaan Verduistering April 4 (15 dagen)
Equinox September 23 – Bloedmaan Verduistering September 28 (5 dagen)
De Verdeling van Werkelijkheden
Sinds het einde van 2012, zijn wij andere mensen. Lagen van de illusie vielen weg, de sluiers werden opgetild en velen van ons vertrokken - het oude Zelf ontbond. Ons collectieve inzicht, de collectieve creatie van de MENSheid op diens planeet, creëerde opnieuw wat vertrouwd was, herhaalde de oude licht creaties met een collectieve instemming. Sommigen diversifieerden van de norm, beseffend waar Ascentie, Wederopstanding, en de Verschuiving werkelijk over gingen. We keerden ons naar binnen en de waarheid werd aan ons geopenbaard.  
Sinds die tijd knalden we door de collectieve creatie, ons inzicht afstemmend op wat er zich voordeed. De collectieve oude-school-normale werkelijkheid loopt op oude licht energieën. Begrijp dat het is zoals een auto die zonder benzine komt te zitten; de brandstof is opgeraakt. MENSen zijn de Schepper-in-Carnatie, dus gaan we aan de slag om veelvoudige versies van werkelijkheid op een planeet te co-creëren, zolang als de energie onze creatie ondersteund. Bijvoorbeeld, als er niet voldoende licht in het collectieve bewustzijn is om een zuivere op licht gebaseerde creatie te ondersteunen, zoals reizen per lichtschip of een miraculeuze ogenblikkelijke genezing van een ziekte, zal het niet beschikbaar zijn om in de collectieve werkelijkheid te manifesteren. Dit principe werd breedschalig in ere gehouden voorafgaand aan de Verschuiving van 2012, en op vele manieren werd het op diens plaats gehouden door negatieve krachten welke velen niet begrepen. Hier is het moeilijke gedeelte voor het geaarde MENSelijke brein: Niets daarvan bestaat meer als een gekwalificeerde substantie. Met gekwalificeerde substantie bedoel ik acceptabel en duurzaam in de werkelijkheid van het Nieuwe Licht.

zondag, september 28, 2014

Hilarion: September 28-Oktober 5, 2014Hilarion
Een Ieder van Jullie Is in Deze Tijd Nodig
September 28-Oktober 5, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl de wereld naar een hogere dimensie verschuift, wordt het voor het overgrote deel, over het algemeen niet door de wereld herkend, alleen door diegenen die afgestemd zijn op de toevloeden van energie. Het zijn de verlichten, zoals jullie, die het Licht op de Aarde vasthouden en verankeren. Velen van jullie herkennen niet de belangrijke rol die jullie in de ontvouwende gebeurtenissen spelen en wij willen dat jullie weten, dat een ieder van jullie in deze tijd nodig is. Het is belangrijk om je Licht vast te houden en in een ruimte van vrede en kalmte, vreugde en geluk te blijven. Door dit te doen werken jullie de pogingen tegen om de bevolking in angst en zorgen levend te houden en dat balancerende effect is nu nodig.
Velen van jullie passen zich aan terwijl jullie creativiteit door jullie heen stroomt en jullie geïnspireerd zijn met vele prachtige ideeën en creatieve projecten. Sommigen van jullie voelen zich overweldigd met de overvloedige ideeën die er in/naar jullie bewustzijn komen en voelen dat jullie niet weten welk idee na te streven. Weet dat als je de informatie welke naar jou toekomt opslaat/opneemt, je in staat zult zijn om instinctief te weten welke gereed is om te manifesteren en naar welke op een later tijdstip gekeken kan worden. Heel vaak, worden de downloads van informatie die in/naar de Aardse atmosfeer komen ontvangen door veel verschillende individuen, en dus zal er een thema zijn die tevoorschijn komt en welke met vele anderen gedeeld wordt. Ieder individu is uniek en dus wat er door een ieder doorkomt, zal nooit precies hetzelfde zijn.

Ann en de Engelen - Hemels Succes - 27 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Hemels Succes"
27 September 2014
Alles dat het waard is om te doen op deze planeet omvat groei, want dat is de reden dat jullie je op wat voor reis dan ook inscheepten. Alles dat jullie proberen is, uiteindelijk, een poging om het Licht en de Liefde welke binnenin jullie leven te begrijpen. Of je nu een project begint met de intentie om jezelf te verbeteren, om bij te dragen, om geld te verdienen, om een creatieve expressie te hebben, om een ander te helpen … of voor iedere andere reden, streef je er uiteindelijk naar om het Licht binnenin jou te omhelzen en tot uitdrukking te brengen. Je bent op zoek naar de vreugde, welke komt met de omhelzing en het tot uitdrukking brengen van dit Licht. Dat, dierbare vrienden, is onze definitie van succes - de vreugde te kennen en te voelen van het omhelzen en tot uitdrukking brengen van het Licht binnenin jou. En als je dat aldus doet, zullen de menselijke manifestaties van "succes" volgen.
Echter, te vaak raken jullie verloren in het struikgewas van de menselijke gedachte. Doe ik wel genoeg? Leer ik genoeg? Draag ik voldoende bij? Verdien ik genoeg? Het is gemakkelijk te vergeten dat de reis belangrijker is dan de bestemming. Wij zouden liever willen dat jullie jezelf deze vraag stellen, "Geniet ik van de reis? Ervaar ik een expressie van Liefde? "Zo niet, wat kan je doen, wat kan je veranderen, hier en nu, in dit moment om jouw leven meer liefdevol te maken? Want door dat aldus te doen, corrigeer je uiteindelijk jouw koers, ga je terug op het pad, en begin je wederom van je leven te genieten. Je begint nu van het succes te genieten, in plaats van te wachten op het één of andere willekeurige menselijke doel. Je begint wederom te bestaan, in de stromen van goedgunstigheid.

zaterdag, september 27, 2014

IlliaEm - Voortdurende Communicatie Met ZELF - 24 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Boodschap van IlliaEm
Voortdurende Communicatie Met ZELF
24 September 2014 / Dr. Suzanne Lie
IK BEN IlliaEm, Elohim van Arcturus,
Als een Elohim ben Ik een "houder van de vorm". Ik ben gekomen om een groot cadeau aan jullie te schenken. Nochtans, sta mij eerst toe om jullie te vertellen over de "Kracht van de Schepping".
Elohim zijn de Hogere ZELVEN van Deva's, die de Hogere ZELVEN van de Elementalen zijn. Het is de taak van de Elohim, alsook van alle leden van het Deva Koninkrijk, om wezens te helpen bij het behouden van een vorm/lichaam, hen toestaand om te incarneren in een gemanifesteerde werkelijkheid, welke zij uitkiezen om een vorm in vast te houden.
Jullie en Gaia hebben vele Elementalen binnenin jullie fysieke lichaam. Op deze Elementalen wordt "toezicht gehouden" door hun Deva's, die de Groep Elementaal voor hun element zijn. Deze Elementalen en Deva's helpen alle 3D Wezens bij het creëren en vasthouden van hun 3D vorm.
Omdat Gaia, en al Haar bewoners, het Ascentieproces ondergaat, is al het leven op Gaia stapsgewijs in trilling omhoog aan het gaan. Met iedere kleine verschuiving in resonantie, verandert je vorm lichtelijk. Vanwege dit, zijn de Elementalen, Deva's en Elohim nu extreem druk.
In feite, jullie menselijke lichaam en het planetaire lichaam van Gaia zijn hun structuur aan het veranderen, beginnend met het DNA. Daarom, ben Ik, IlliaEm, hier om jullie, personen en de planeet bij jullie transformatie te helpen. Want zie, als je de resonantie frequentie van je lichaam verandert, verschuif je ook werkelijkheden.
Daarom, assisteren wij, de leden van het Deva Koninkrijk, niet alleen jullie bij het vasthouden van de vorm van jullie aardse voertuig, maar assisteren wij ook Gaia bij het vasthouden van de vorm van alle vormen binnenin en op Haar altijd-veranderende planeet.
Dit verschuiven van vormen en werkelijkheden is ongeveer zoals het beklimmen van een steile bergklif. Eerst reik je zo ver als je kunt omhoog om jouw ankerhaak in de klif te plaatsen. Dan hecht jij je veiligheid verankeringsysteem aan de ankerhaak zodat je verbonden bent met iets solide terwijl je langs de klif omhoog gaat. Dan, wanneer jij je gereed voelt, trek jij jezelf omhoog naar de positie van de ankerhaak. Het is het beste om daar gedurende een poosje te blijven om te verzekeren dat je stabiel bent, voordat je hetzelfde proces steeds weer opnieuw herhaalt.

woensdag, september 24, 2014

Shekina Rose /De Blauwe Straal - Laatste Kwartaal 2014 ~ Nieuwe Aarde Ascentie Symptomen DNA Zuiverings Toegangspoort
Shekina Rose /De Blauwe Straal
Laatste Kwartaal 2014 ~ Nieuwe Aarde Ascentie Symptomen DNA Zuiverings Toegangspoort
24 September 2014

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden aan Shekina Rose gegeven door spirit om deze transmissie te activeren.
De ziel aangedreven kosmische toegangspoorten van waarheid, zuivering en vrijheid hebben een doorgang geopend naar de oude buitenaardse geschiedenis van de Akashic Archieven van de mensheid. De gedachten, ideeën, en overtuigingen van het begin van het jaar die binnen snelden over de Ascentie zijn nu aan het culmineren en gaan voorbij aan wat jullie voorheen geweten en geloofd hebben. 333
Een verzoek aan de planeet van Vrijheid doet een beroep op jullie om psychologische overtuigingen en structuren los te laten, gebieden van jullie leven die jullie terughouden, voor uitbreiding van de grootsere jij. Wat jouw pad tot nu toe geweest is heeft jou gediend, en is een staptegel geweest om met nieuwe ogen, andere werelden, andere wezens en rijken te zien die terzijde van die van jou bestaan. Het is tijd om te weten, te zijn, en vrij te breken, een nieuw begin, de Nieuwe Aarde.
Jullie gaan voorbij de leringen van de Aarde en ontsluieren de hogere waarheid en goddelijke kracht welke niet onthuld werd sinds de oude Goden en Elohim deze parallel voor de mensheid verlieten om de goddelijke bron van het galactische DNA binnenin te ontdekken en er tot te ontwaken.
Nieuwe Aarde Ascentie Symptomen DNA Zuiverings Toegangspoort 13
Het wordt gesuggereerd om een gezondheidszorg deskundige te consulteren voor symptomen aangezien niet ieder symptoom van de Ascentie is. En hoewel het een Ascentie symptoom mag zijn, mag je nog steeds hulp nodig zijn bij het proces. Er zullen cyclussen en tijdsperiodes zijn die deze verschuivingen door het jaar heen en in de tijden die er in het verschiet liggen mogen ervaren.
Opwaarderingen in jouw gaven en spirituele bekwaamheden. Nieuwe manieren om hen in de wereld voor jezelf en anderen toe te passen.
Halverwege het jaar langzaam-aan-actie, rust en verjonging. Dit doet zich voor wanneer je niet verder kunt gaan met projecten of dat je ideeën niet om kunt zetten in/naar actie. Een time-out is nodig, een voortroepen van binnenuit om te ontspannen en te verjongen van wat geweest is. Dit staat de kosmos en meer van de stukjes en mensen toe om samen te komen voor deze projecten, ideeën en creaties. Belangrijk: Weet dat je dit respijt en deze verjonging nodig bent en verdient hebt om door te gaan met jouw heilige reis, tenzij je gedwongen wordt om deze time-out voor jouw lichaam en wezen te nemen door ziek te worden.

Jij Bent een Buitenbeentje in Geloof en Creatie - 23 September 2014 / Brenda Hoffman


Jij Bent een Buitenbeentje in Geloof en Creatie
23 September 2014 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Het creëren van je droom beangstigt jou. Een dergelijke verklaring mag beschuldigend toeschijnen, maar is dat niet.
Je verborg jouw werkelijke wezen gedurende zovele eonen op de Aarde dat je nu angstig bent om anders te zijn, om te creëren, volledig de één of andere straf verwachtend zodra als jij jouw fysieke droom creëert.
Anderen mogen jaloers of kwaad zijn over jouw levensstijl verandering of jouw nieuwe gedragswijze. Want velen wensen dat je blijft zoals je was - zelfs als iets dergelijks niet en nooit mogelijk was op Aarde of in ieder ander deel van de Universums. Verandering is een constante. Maar vroegere Aarde veranderingen die je ervaren hebt waren groepsprocessen. Hoewel er altijd enige neezeggers waren, sommigen die weigerden om te geloven of met de tijden mee te verschuiven, er waren altijd genoeg verschuivingen om te verzekeren dat je deel van het grotere geheel uitmaakte.
Deze verschuiving is anders. Diegenen van jullie die deze woorden lezen zijn op de voorgrond van deze overgang. En de aantallen in jullie huidige overgangsgroep zijn klein in relatie tot het geheel.
Je gaat door naar vreugde te verhuizen, terwijl de meeste Aarde mensen ondergedompeld blijven in of op angst gebaseerde overtuigingen verlaten. Er zijn niet veel die jouw huidige overtuigingen bevestigen. Die zullen er zijn in de nabije toekomst. Maar voor nu, ben je een buitenbeentje aangaande wat je gelooft - en andere mensen kijk naar jou voor een verklaring, opheldering of met minachting. Je bent nog niet van de Aarde stroom, want je sprong op de Nieuwe Aarde vreugde praalwagen voordat anderen zelfs dachten dat iets dergelijks mogelijk was.

Vanuit de Boodschappen van God - 22 September 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 September 2014 / Yael en Doug Powell
De natuurlijke wereld is altijd deze uitdrukking van het kunstenaarschap van de dans van de eindeloze vreugde geweest en is voor jullie gemaakt om deel uit te maken van jullie dagelijkse voeding. Het is het symbool geworden van het plaatsen van voedsel in je lichaam, maar oh, geliefden, het is zoveel meer. Het eet het Universum en drinkt de Liefde in de vorm dat zegt dat deze vreugde natuurlijk is en dat is waar jullie van gemaakt zijn.
Neem Mij in. Kunnen jullie zien hoe dit het symbool van de Aarde en planten en groeiende dingen geworden is dat jullie dan maken en in jullie lichaam plaatsen om het voeding te geven. In waarheid zijn het de energieën die jullie hart en het bewustzijn in al diens expressies van het leven voeden, van natuurlijk gevoed te worden en rechtstreeks door God. Dit is hoe deze zuivere expressie van levend Licht door de geest gemaakt wordt in/naar iets solide.
Ah, maar nu, via het hart wordt het weer losgelaten om dit feestmaal van de energieën van het leven te worden. Kom! Sluit je bij elkaar aan, jullie allemaal, aan de Tafel van het leven en neem Mij in, in dankbaarheid.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-09-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, september 23, 2014

De Arcturianen - Staten van Bewustzijn - 22 September 2014 / Dr. Suzanne Lie


Transmissie van de Arcturianen
Staten van Bewustzijn
22 September 2014 /  Dr. Suzanne Lie

Wij vragen jullie allemaal om in/naar de Kern van jullie fysieke gestalte te gaan, wat zal veranderen in overeenstemming met jullie lichamelijke behoeften. Jullie aardse voertuigen beginnen nu in alle ernst te transmuteren. Daarom, zal jullie aardse voertuig de aandacht nodig zijn van jullie altijd-uitbreidende bewustzijn. Want zie, het heeft een lange 'tijd' voor jullie lichaam genomen om voldoende vertrouwd te raken met dit hogere energiegebied zodat het ermee kon beginnen om deze frequentie van Licht als heilzaam in tegenstelling tot schadelijk te accepteren.
Deze ervaring is ongeveer zoals het stappen in koud water of een heet bad. In het begin is de "temperatuur" oncomfortabel, maar terwijl jouw lichaam zich aanpast aan de nieuwe temperatuur, wordt het meer "normaal". Het is hetzelfde met de temperatuur/frequentie van het Licht dat in toenemende mate het lichaam van Gaia en AL Haar bewoners penetreert.
Net zoals je enige "tijd" moet nemen voordat je gewend raakt aan het water dat te heet of te koud was, moeten jouw bewustzijn en lichaam "enige tijd nemen" voordat je volledig deze hogere frequentie van Licht kunt accepteren. De leden van ons uitzendteam die ontwaakt zijn aangaande hun Missie zijn de eersten geweest om openlijk het proces van transmutatie dat dit hogere Licht aanbiedt te accepteren en zich eraan over te geven.
Voor onze vrijwilligers, is dit Licht gelijkaardig aan een "herinnering van Thuis" waarin de werkelijkheid helderder was, meer transparant en gemakkelijk transmuteerde via hun gedachten en emoties. Diegenen van jullie die aardse voertuigen dragen, mensen of anderszins, die zich hun ware ZELF kunnen herinneren zijn niet angstig voor dit Licht. Daarom, weersta je het niet. In plaats daarvan, kan jij je herinneren om je eraan over te geven.
De herinnering van jouw hogere dimensionale expressies van ZELF herinnert de expressie van JOU eraan, jij die een aards voertuig draagt, dat dit hogere Licht vertrouwd is. Eerst weerstaat jouw menselijke bewustzijn het Licht omdat het onbekend aanvoelt, en aangezien dat "wat je weerstaat volhardt," identificeer jij jouw gevoelens als meer "oncomfortabel" en zal je hen weerstaan. Dan, zal het gevoel van ongemak aanhouden.
Aan de andere kant, als je een onophoudelijke verbinding handhaaft met jouw hogere staten van bewustzijn, zal jij je het "gevoel" van je Lichtlichaam herinneren. Dan, zal jij je herinneren dat deze hogere frequentie van Licht een herinnering van Thuis is, en je zult in staat zijn om je over te geven aan de sensaties van jouw lichaam dat in/naar een hogere frequentie transmuteert.

zondag, september 21, 2014

Een Uur met een Engel - De Goddelijke Moeder - 18 September 2014


Een Uur met een Engel - 18 September 2014
De Goddelijke Moeder
De Tafel is Gedekt; Jullie zijn Gereed voor de Dans
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Ik ben Graham Dewyea, en onze gast van vandaag is de Goddelijke Moeder. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Dank je wel, Graham. En, Graham, Jij en Suzy Maresca sluiten je bij ons aan in Lake Tahoe.
GD: Wat een traktatie! We hebben een zeer genereuze luisteraar en Lichtwerker die ons benaderde en ons gelukkig maakt. Dus ik weet dat ik ook voor Suzy spreek. We zijn gewoonweg compleet dankbaar, en het gaat weer prachtig worden om allemaal samen te komen.
SB: Ik wenste dat we de hele groep bijeen zouden kunnen krijgen! Maar volgend jaar zullen we dat voor zeker!
GD: Yeah.
SB: Ik kijk er echt naar uit, Graham. En Linda, voordat wij jou vragen om de Goddelijke Moeder toe te staan om via jou te spreken, zou ik Haar graag aan diegenen van onze luisteraars willen introduceren die niet bekend met Haar mogen zijn en zich af mogen vragen wie Zij precies is.
De Goddelijke Moeder en de Heilige Vader zijn twee aspecten, twee fasen van de Ene. De Vader is rustigheid en stilte. Dat is wat de Vader onderscheidt van de Moeder: leegte en beweging, maar gevuld met Liefde en wijsheid.
De Goddelijke Moeder is beweging en geluk, en dat is wat Haar onderscheidt - wel, onderscheid; het is moeilijk om dat woord te gebruiken - maar het onderscheidt Haar van de Vader. En zij is ook gevuld met Liefde en wijsheid. De Goddelijke Moeder creëert, houdt werelden, het leven, enzovoorts in stand en transformeert hen. De werelden worden gecreëerd om ons een school van ervaring te geven dat ons toestaat om onze identiteit als de Ene te onthullen. En iedere keer dat iemand dat doet, ontmoet God God. En voor deze ontmoeting werd al het leven gecreëerd.
Dus met deze introductie, wil ik graag de Goddelijke Moeder verwelkomen.
Goddelijke Moeder: En welkom aan jou, geliefde. Ja, Ik Ben de Moeder - Moeder van één, Moeder van allen, Moeder van Liefde, en zoals jij zegt, lieve Steve, de essentie van Liefde, de essentie van beweging, en de essentie van het geluid.
En dus is het mijn vreugde om deze geluiden te maken, en een verbintenis aan te gaan in de beweging van het geluid, en zelfs wat jullie mogen beschouwen als hart en armen om jullie te omwikkelen, om jullie te omhelzen, om jullie eraan te herinneren dat jullie Eén zijn. Want er is werkelijk zeer weinig anders dat ik te zeggen heb. En ik zeg het in een miljoen Universums en op een miljoen aantal manieren, maar, geliefden van Gaia, van Arcturus, van Andromeda, van CeeCeeCee, jullie allemaal zijn Eén, verschillende expressies, verrukkelijke expressies, van ons, van de Ene, en van jullie.

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 21 September 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 21 September 2014
Je Oogst Wat Je Zaait
Blossom: Wederom welkom! Het is heel fijn om weer regelmatig contact te hebben … en ik ben heel benieuwd wat jullie ons vandaag gaan brengen. Volle kracht vooruit, kapitein!
Federatie van Licht: Een uiterst warm welkom aan jou en jouw vrienden, daar wij ALS ÉÉN samenkomen. Wat is het toch een wonderbaarlijke missie, die we volbrengen. Ieder individu die zijn aandeel levert … zodat deze prachtige VERANDERING … OVERAL gebracht wordt.
Het is inderdaad prachtig. Kunnen jullie nog meer aandachtspunten geven? … Want we zitten NU op één lijn en willen dolgraag verder gaan.
Geliefde zielen, wat jullie van Grote waarde achten verwarmt onze harten. Jullie doen dit vanuit een plaats binnenin jullie Wezen, die een fijnere Essentie van jullie WAARHEID is. Jullie kunnen dit NU VOELEN.
Ja, dat kunnen we. Dat wil zeggen, degenen die daarvoor kiezen. Op dit moment is het op sommige plaatsen van onze wereld een afschuwelijke puinhoop, maar door ervoor te KIEZEN om in HOGE trilling te blijven, doen we wat we kunnen om ervoor te zorgen dat onze LIEFDE overal wordt gevoeld. Ik HOUD van het concept waarover jullie laatst spraken en ik begrijp het steeds beter. GOED GEDAAN!
Onze bedoeling, onze intentie … is om jullie met ALLE LIEFDE door deze tijden te begeleiden. We haasten ons te zeggen dat velen, alhoewel ze zich nu nog ‘inhouden’, dat zij ook … op hun eigen manier … in hun eigen tijd … zullen bijdragen aan dit VEELOMVATTENDE GODDELIJKE PLAN. Geliefde Harten, kunnen jullie je voorstellen hoe het zal zijn wanneer de meerderheid van jullie Planeet ook tot dit begrip komt?
Wanneer men in afstemming is met WIE MEN IS … wanneer men het ‘SNAPT’ … Ieder-Een … dan … is de klus geklaard.
De Glorieuze resultaten die zich laten zien op onze ‘Energie-meters’ … bewijzen zonder enige twijfel dat jullie wereld zich hier ‘doorheen sleept’.
Het KAN NIET NIET gebeuren.

Hilarion: September 21-28, 2014Hilarion
Vreedzame Harten in het Aangezicht van Grote Uitdagingen Creëren een Betere Wereld
September 21-28, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
Diegenen die in staat zijn om voorbij de huidige afleidingen te gaan komen in focus samen voor een wereld van vrede. Deze energie wordt vergroot en versterkt door de hogere dimensies, want zoals eerder aangegeven, waar het ook is dat er twee of meer samenkomen daar is ook het Christus Bewustzijn. De strijdkrachten van Licht en Liefde nemen grote vreugde in het zich verbinden met de individuen die deelnemen aan een wereldwijde focus om de hoogste uitkomst voor de Aarde en de gehele Mensheid binnen te brengen. Door de inspanningen van deze verenigde strijdkrachten van het Licht, vinden er vele positieve en goedgunstige veranderingen in de wereld plaats. Het is heilig en gewijd werk dat uitgevoerd wordt met Liefde en eerbied door diegenen die naar de oproep luisteren. Verlichte zielen over de gehele wereld keren zich naar binnen om hun diepste en meest oprechte wensen aan de Schepper van Alles Dat Is aan te bieden in Geloof en Vertrouwen en met een dieper begrip dat zij ieder een Goddelijke Vonk zijn van de Goddelijkheid die zich op de Aarde manifesteert.
Zij wenden zich dan naar het overdenken van de schoonheid van de wereld rondom hen heen en vieren de wonderen van de natuur, de ongelooflijke zonsopkomst en zonsondergang, de veelvoudige piepkleine schepselen die hen omringen, een ieder uniek en ongelooflijk in hun onvergelijkbare bijzonderheid. Zij drinken de kleuren van de bloemen in en merken op hoe ieder bloemblaadje van binnenuit licht uit schijnt te stralen. Zij verbinden zich met de bomen en luisteren naar hun tijdloze boodschappen van kameraadschap, verzorging/voeding en ondersteuning. Zij beginnen te beseffen dat het leven op hun planeet floreert en dat het allemaal verbonden is aan Alles Dat Is en dat zij ook een natuurlijk onderdeel ervan uitmaken. Zij bespeuren dat ieder moment die zij doorbrengen met na te denken en de wonderen van de wereld waarop zij leven te bewonderen een bevestiging en erkenning van dankbaarheid is voor de overvloed welke voor hun genot gecreëerd werd. Het is op deze manier, beseffen zij, dat het Universum reageert door hen meer van dat te brengen wat hun harten met vreugde vult.

zaterdag, september 20, 2014

Ann en de Engelen - Dansen met de Gehele Schepping - 20 September 2014


Ann Albers en de Engelen
"Dansen met de Gehele Schepping"
20 September 2014
Wanneer je een wens of een droom hebt, ga je een dans met God en het volledige Universum binnen. Je begint een energie uit te zenden welke zegt, "Ik houd van deze droom. Ik wil dat deze droom uitkomt." Tot aan de graad dat je ervan houdt en jezelf toestaat opgetogen te zijn bij het vooruitzicht, is het signaal dat je naar het Universum uitstuurt sterk. Angst verzwakt het signaal. Twijfel verzwakt het signaal. Een verplichting om te hebben wat je wilt, zelfs wanneer je er geen idee over hebt hoe ervoor te zorgen dat het gebeurt, versterkt het signaal. Gefocuste Liefde is een krachtige aandrijving!
Dus wanneer je iets in je leven wilt, begin door jezelf de vreugde en de passie toe te staan welke betrokken zijn bij het denken van het te hebben, te voelen hoe het aan zou voelen om deze situatie te hebben, en derhalve in jouw leven. Sta jezelf het gevoel nu toe … zelfs voordat de situatie arriveert, want door dat aldus te doen, wordt je een magneet.
Dan, dierbare vrienden, handel ernaar! Handel ernaar wanneer je de impuls om te handelen ontvangt. Handel ernaar wanneer je hart zegt, "Doe dit!" Handel ernaar wanneer je gegidst wordt, zelfs als je niet weet of je de kracht ervoor hebt, de hulpmiddelen, of de tijd. En wanneer je niet gegidst wordt … wacht. Wacht geduldig op God om deze gepassioneerde impulsen in jouw hart te plaatsen. Wacht en vertrouw erop dat gebeurtenissen zullen gebeuren om jouw dromen mogelijk te maken. Wacht totdat de volgende stap aan jouw geopenbaard is, eenvoudig in de vorm van een impuls of van inspiratie.

Mary Magdalene - De Periode van Uitlijning - 17 September 2014 / Natalie Glasson


Mary Magdalene
De Periode van Uitlijning
17 September 2014 / Natalie Glasson
Je ervaart nu jouw goddelijke essentie in een heilige reis welke aan jou je doel als een Ziel op de Aarde en binnenin het Universum van de Schepper openbaart. De reis die je ervaart en waar jij je voortdurend op inscheept is een speciale reis welke al jouw vaardigheden, bekwaamheden, wijsheid en kennis vanuit het verleden, gelijktijdige en huidige levensspannen bijeenbrengt in/naar de manifestatie binnenin jouw huidige moment. Alles dat je nodig bent is binnenin jouw wezen aanwezig, gereed om geactiveerd te worden, beschikbaar om ervaren en aanwezig te zijn om in ere gehouden te worden als een heilige manifestatie van de goddelijkheid. Jouw doel is zich nu op de Aarde voor jou aan het ontvouwen. Jij bewandelt jouw heilige doel in ieder moment van jouw leven, of jij nu wel of niet tevreden met jouw leven bent, of een gemakkelijk stromend leven of gemakkelijke uitdagingen ervaart, je verwart of geïnspireerd voelt. In dit moment en ieder moment van jouw werkelijkheid ben je op de juiste plaats met de geschikte timing en stroomt alles in overeenstemming met jouw Ziel, Zielgroep en de goddelijke Wil van de Schepper. Dit is de waarheid, je bent precies daar waar je moet zijn in jouw leven en ervaringen en je bewandelt jouw goddelijke doel op de Aarde om meer volledig met iedere expressie van jezelf het tijdperk van liefde en al diens overvloed te ervaren.
Ik vraag jou om je leven in dit moment te begrijpen; voel je dat mijn woorden waarheid zijn? Het is zeer waarschijnlijk als je onlangs gehad hebt wat je als goede ervaringen gewaarwordt, dat je met mijn woorden resoneert, als het het tegenovergestelde is en je voelt jezelf worstelen of lijden in jouw leven dan resoneer je misschien niet met mijn woorden. Wat jouw omstandigheden ook zijn het is voor jou geschikt om met mijn woorden en suggesties over jou, wandelend op de Aarde als jouw goddelijke doel, te resoneren, te cultiveren en je ermee uit te lijnen omdat dit jouw waarheid is. Hoe meer jij je met dit bestaan uitlijnt hoe meer je het volledig binnenin jouw werkelijkheid zult ervaren. Er is geen andere manier als jouw goddelijke doel op de Aarde te bewandelen en de overvloedige Liefde te ervaren van het Tijdperk van Liefde, dan er bewust mee uit te lijnen alsof een verzoek naar jezelf gestuurd wordt, en het Tijdperk van Liefde, inclusief al diens ervaringen om te vermengen, gelinkt en als één zijn. Jij bent het Tijdperk van Liefde al. Het Tijdperk van Liefde is een titel van een tijd op de Aarde waar ieder persoon zich uitlijnt met de Liefde van diens wezen en het voortbrengt naar diens eigen werkelijkheid, naar anderen en naar de Aarde als een allerhoogst geschenk van Liefde; het geschenk van Liefde manifesterend in de fysieke vorm en ervaringen. Jij, geliefde, bent op dit pad. Jij bent het Tijdperk van Liefde, jij bent de schepper van het Tijdperk van Liefde, het is door jouw uitlijning met en uitdrukking van Liefde dat jij je goddelijkheid zult bereiken alsook een eeuwige periode van Liefde op de Aarde zult manifesteren.