zondag, augustus 31, 2014

Hilarion: Augustus 31-September 7, 2014Hilarion
JULLIE Zijn het Wonder en de Magie van de Nieuwe Wereld welke aan de Horizon Aanbreekt
Augustus 31-September 7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl jullie door iedere dag heengaan, blijf gecentreerd binnenin jullie heilige hartruimte en stuur Liefde en zegeningen naar alles dat rondom jullie heen is. Beoefen dit totdat het een ingeboren deel van jullie constante ervaring is. Jullie zijn wezens van Licht en Liefde en dit is de reden dat jullie hier zijn tijdens deze turbulente tijden. Jullie kalmerende en liefdevolle aanwezigheid is zeer nodig en een ieder van jullie bezit de capaciteit om rust en vrede binnenin het gebied van jullie beïnvloeding te creëren. Dit gebied is veel groter dan dat jullie je voor kunnen stellen, Dierbaren, en geeft verheffing aan diegenen die er binnenin zijn. Ga door met het zijn van de zegen van de goddelijkheid in de menselijke gestalte, want dit is jullie doel en jullie bestemming. Laat alle twijfels los die invloed mogen hebben op jullie bewustzijn en jullie anderszins vertellen. Geloof in jullie zelf, dat jullie dragers van Licht en van Liefde zijn, dat jullie genezing brengen naar diegenen rondom jullie heen, dat jullie degenen in jullie omgeving laten ontwaken door jullie ware aanwezigheid, en dat dit automatisch plaatsvindt terwijl jullie door jullie dag heengaan.
Als buizen voor de kosmische energieën dienen jullie een goddelijk doel als jullie dagelijkse werk binnenin jullie persoonlijke plaatsing op deze planeet. Deze taak moet gedaan worden met vreedzaamheid in jullie harten, wetende dat door jullie, het Licht van een Nieuw Tijdperk aanbreekt. Jullie zijn belangrijk in de grootse opzet van het hogere functioneren van het Goddelijke Plan en zonder jullie zou er een leegte zijn voor het gebied waarin jullie verblijven. Ga door met open te zijn om al het goede van het Universum toe te staan om bij jullie naar binnen en door jullie heen te stromen. Leef iedere dag in vreugde en dankbaarheid voor alle overvloed welke jullie omringt. Jullie zijn de matrix brekers en dit is hoe het volbracht wordt. Het gebeurt niet door het te forceren of door gewelddadige revolutie, het gebeurt van binnenuit jullie en door jullie door jullie bereidheid om de goddelijkheid diens werk te laten doen. Jullie zijn een nieuw sjabloon aan het creëren voor de menselijke ervaring en als meer van jullie dit doen door uit te lijnen met dit concept, groeit de energie exponentieel totdat het de werkelijkheid van de menselijke ervaring voor iedereen wordt.

Sandra Walter - Voorbereiden op de Volgende Golf: September 3-9 ~~~ 31 Augustus 2014


Sandra Walter
Voorbereiden op de Volgende Golf: September 3-9
31 Augustus 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
We snellen naar een krachtige toegangspoort van 3-9 September. De energieën zijn behoorlijk krachtig van dag naar dag, op een goede manier, aangezien onze cellulaire structuur uitgelijnd raakt voor een volgende openbaringsgolf deze week. De trigger op 17 Augustus bracht de voorbereiding op de September golf, en voor velen is het energetisch, emotioneel en fysiek intensief geweest. Als jij je afvraagt, "Wat is dit in vredesnaam voor soort hulp?" - bekijk dit vanuit het perspectief van de Goddelijke Liefde. Wij verenigen ons met de waarheid, hetgeen onze actieve deelname als een buis van de Goddelijke Wil commandeert. Je overtuigingen en gewoontes zullen consequent uitgedaagd en afgestemd worden op die intentie als je in staat bent om het te handhaven terwijl de frequenties Verschuiven.
Kosmische stralen van fotonisch Licht zijn onze consequente verzoeken voor Meer Liefde, Meer Licht, Meer Ascentie aan het versnellen. Besef dat de gepaste aanpassingen door ons gemaakt worden door onze bekwaamheid om dit Licht vast te houden. Voor diegenen die toegewijd zijn aan de Ascentie, is het een wonderbaarlijke versterking van het pijnappel-hypofyse complex, telepathische communicatie, het gelijktijdige multidimensionale besef en het lichtquotiënt. Het is fascinerend om getuige te zijn van onze eigen voortgang, en het oude licht uit onze gewaarwordingen/inzichten te ontbinden. De dingen worden duidelijker, helderder, meer diepgaand.
Openbaringspoorten
Openbaring toegangspoorten zijn diep persoonlijk. (Blik terug op de artikelen vanaf Mei tot aan het heden als je aan het inhalen bent aangaande hun Ascentie betekenis/belang) Deze fotonische golven hebben een unieke beïnvloeding op de individuele levensstroom: zij laten geen steen onomgekeerd, hogere aspecten openbarend alsook onderlegde angsten, twijfels, keuzes welke tussen ons en onze Hogere Zelf instaan. Als wij bedoeld zijn om het Hogere Licht te belichamen en ermee samen te smelten, moeten wij capabel zijn om alles te integreren wat daarmee komt. Dat omvat een aanzienlijke toename in ons multidimensionale besef en de bekwaamheid om vele dimensies tegelijkertijd te begrijpen en ermee te communiceren. Dit is een focus van mijn persoonlijke reis geweest tijdens de openbaring toegangspoorten; lerend om de nieuwe vaardigheidsset te integreren.

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van September 2014


September 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van September 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2014 verwachten?
De energie in September 2014 is zeer fris en nieuw. Het is zoals de lente. Er is een lichte energie, en een gevoel van helderheid/duidelijkheid. Jullie zullen gewaarworden dat er nieuwe informatie in/naar het inzicht komt, en waarheid naar de oppervlakte. Dit kan soms uitdagend zijn, maar deze maand is het waarschijnlijk op manieren die plezierig in plaats van moeilijk zijn. Natuurlijk, er zullen uitdagingen zijn omdat dat onderdeel van het leven is, maar over het algemeen is de energie plezierig, licht, en hoopvol.
Dit is een goede tijd om het leven tegemoet te treden met optimisme en vriendelijkheid. Streef ernaar om de dingen licht op te vatten, gebruik humor, en om de dingen voort te bewegen. Streef ernaar om vriendelijk en bedachtzaam te zijn, nochtans neem de dingen deze maand niet al te serieus. De energie van deze maand voelt aan als een dag met een heldere blauwe hemel. Zoek naar gevoelens van lichtheid en mogelijkheid. Dit is een goede tijd om nieuwe dingen op te starten; het is een goede tijd om te veranderen wat je eerder gedaan hebt om het lichter en gemakkelijker te maken. Dit is een goede tijd om wat het ook is dat niet werkt los te laten.  
Over het algemeen, zal deze maand snel voorbij lijken te gaan omdat de energie aldus licht is en omdat er zoveel in beweging is. Ben welwillend om je voort op de weg aan te passen. Het zal je niet dienen om je deze maand aan dingen vast te houden. Het zal je niet dienen om je aan rancune vast te houden of te proberen de controle over alles dat er gebeurt te handhaven. Het is beter om met de stroom mee te gaan en met de veranderingen mee te verhuizen.

zaterdag, augustus 30, 2014

De Mensheid Verrijst - 30 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"De Mensheid Verrijst"
30 Augustus 2014 / Jamye Price
Met de zonnewende van december 2012 versterkten jullie een Licht initiatie welke de stroom van de Tijd in jullie ervaring veranderde. Deze wending van de Tijdklok gebeurde in feite daarvoor door jullie intentie, maar het was toen jullie intentie en de kosmische klok elkaar ontmoeten om de volgende stap samen te nemen. Met de zonnewende van december 2013, hadden jullie een jaar doorgebracht van het herijken van jullie energie gebied met veel loslating van disharmonie en de activering van jullie ingeboren Goddelijkheid in/naar het Aardse vlak. Wij vertelden jullie dat in deze tijd (december 2013) vanwege jullie moed om de hoop van de opkomende mensheid op jullie schouders te dragen, het evenwicht van duister/licht (angst/Liefde) kantelde naar Liefde. De ongeziene wereld reageert eerst en dan schakelt in-form-atie over in/naar de vorm. Dit zal doorgaan, maar jullie hebben in jullie Ascentie een keerpunt bereikt aangaande beide van deze veelbelovende markeringen. Hier, dan, is een volgende. Jullie dapperheid om door te gaan met het verfijnen van jullie trilling, jullie focus, jullie wereld heeft geresulteerd in een volgend markeringspunt. Wat is een markeringspunt, anders dan louter een platform van opgemerkte groei. Jullie groei gaat nog steeds door, jullie Ascentie gaat nog steeds door en verandering gaat nog steeds door. Nochtans is er een verschil.

vrijdag, augustus 29, 2014

De Berichtgevingen van God - Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd - 27.08.2014 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd
27 Augustus 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, kom in jullie hart en voel de vreedzaamheid. Sta jullie zelf toe om in dit licht gewassen te worden. Maak de verschuiving in/naar de visie van Liefde en jullie zullen je de kracht en majesteitelijkheid van jullie hart herinneren.
Als jullie jezelf gewaarworden rond te snellen in de wereld van het ego, proberend om de dingen te laten gebeuren, eraan werkend om de gaten op te vullen, om te gaan met problemen, jonglerend met de tijd en zoekend naar energie, herinneren jullie je dan alsjeblieft om jullie zienswijze naar de werkelijkheid van de Liefde van het hart te verschuiven. Want het is vanuit je hart dat de wereld geboren wordt en je hart kan het gehele plaatje zien. Je hart is bedoeld om de bron te zijn van jouw creativiteit. En wat vanuit deze Liefde geboren is, is groots krachtdadig en ontvouwt zich via de Wet van Genadigheid in/naar het immer-grotere goede.
Dus geliefden het is tijd om een pauze te nemen van het najagen van schaduwen, van het omgaan met problemen, van het zoeken naar geld. Het is tijd om naar het hart terug te keren waar je vervuld bent. Waar de bron van het leven altijd stromende is in zuivere volmaaktheid naar buiten de wereld in. Wanneer het hart hersteld is als jouw creatieve centrum en wanneer je verschuift naar de zienswijzen van jouw krachtige Liefde, kan je zien hoe volmaakt Liefde jou zal vullen en jou zal brengen wat je nodig bent om diens doelen te vervullen en dat je Mijn Wil in actie zou kunnen zijn.
Herinner je hoe beperkt de zienswijze van het verstand is en laat jezelf uitbreiden in/naar de visie van het hart. Vanuit het perspectief van het ego, leven jullie in intense tijden omdat er een beroep op jullie gedaan wordt om de oude perspectieven los te laten: het geloof dat dat wat jullie ondersteund altijd vanuit de wereld kan komen. In plaats daarvan wordt er een beroep op je gedaan om je de waarheid te herinneren: dat de energie van het leven voortdurend in en als jouw hart gegenereerd wordt, en dat het in/naar de wereld zou kunnen komen stralen als een baken van hoop en waarheid. En als een magneet van de werkelijkheid van God en de overvloed van het oneindige leven - dat alle symbolen van jouw leven in de wereld dit moeiteloos mogen evenaren.
Maak daarom de verschuiving naar het hart jouw hoogste prioriteit. Want dat waarvan je geloofd dat het de wereld is, staat op het punt om te veranderen. En alleen diegenen die naar de Liefde kijken, naar Mij kijken voor ondersteuning, zijn in uitlijning om hun positie te accepteren als grote magnetische uitkijkposten van de werkelijkheid van God dat nu ook de bron van de wereld en diep erkend door elk bewustzijn moet zijn.
Dat wat door Liefde gecreëerd is is nooit-eindigend. Het is geboren voor het leven door de kracht van de Liefde zelf. Om uit te breiden, om gegeven te worden, om meer vreugde te creëren en om manifest te zijn als de visie van het hart zichtbaar gemaakt als de wereld.

donderdag, augustus 28, 2014

Ascentie gaat Helemaal over het "ONTWAAKT" Zijn - 28.08.2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe


Ascentie gaat Helemaal over het "ONTWAAKT" Zijn
Journal Entree 28.08.2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Augustus is bijna voorbij. Schijnt het jou toe dat de tijd voorbij lijkt te vliegen? Of dat het diens voeten over een stoffig pad sleept?
Ik ontwaakte terwijl ik omringd was door de Licht Familie. Ik heb me overgegeven aan hun administraties die mijn bewustzijn helpen om zich voor te bereiden op en deel te nemen aan het her-vermengingsproces dat verder gaat.
Gedurende de laatste paar weken, werd ik steeds wakker en voelde me pijnlijk en moe. Vandaag, voel ik me veel beter. De pijnen zijn weg. De lichte depressie is weg. De kwaadheid is uiteen gedreven, net zoals de smart. Ik voel me lichter. IK BEN gezegend omdat ik weet en mijn dankbaarheid aan Diegenen tot uitdrukking breng die mij helpen.
Leer voor jezelf wat jouw Engelen kunnen doen. Ieder persoon op de planeet, ongeacht wat of wie zij zijn, heeft een LichtTeam … een groep van vaardige Engelen, Meesters en mentoren die erop wachten om je te helpen tijdens JOUW overgang in/naar de Vijfde Dimensie. Met jouw bewuste medewerking, kan de taak sneller en gemakkelijker voor jou en je fysieke voertuig volbracht worden.
Ascentie gaat helemaal over het "ONTWAAKT" zijn, mijn vrienden. Dat betekent dat je voor jou proces de verantwoordelijkheid moet accepteren. Jij KUNT het tempo bepalen. Jij geeft wel of niet toestemming voor genezing om zich voor te doen. Je kunt jouw persoonlijke soevereiniteit terugvorderen. Je kunt jouw persoonlijke soevereiniteit terugvorderen en de "Arme ik!' act stoppen … NU meteen!

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014
Ga NIET mee met de ILLUSIE. Dat helpt niet!
Om op ELK moment LIEFDE te ZIJN is wat ECHT HELPT!
Blossom - Er is net weer een nieuwe channeling op het net gezet. Ik wil je voorstellen om, voor je begint met het lezen van de channelings van de Federatie van Licht, vijf minuten te nemen om je WEZEN af te stemmen op een vreedzame trilling. Hierdoor maak je het jezelf mogelijk om meer verbinding te maken met de trilling die ZIJ aanbieden. Wat ik VOEL is dat dit je helpt te WETEN dat het voor iedereen persoonlijk is geschreven en dat je hartchakra hier graag op ‘aansluit’. Dit gezegd hebbende … GENIET ERVAN!
***
Blossom: Hallo! Eindelijk ben ik weer thuis! Ik verheug me erop om weer regelmatig met jullie contact te hebben. Laten we dus maar meteen van wal steken. Hoe zullen we vandaag beginnen?
Federatie van Licht: We zullen beginnen met te zeggen dat ALLES GOED IS.
ALLES IS WERKELIJK GOED.
Dat, waarover wij zo vaak spraken … gaat nu door naar een Hoger niveau, dat het zielezelf kan leren begrijpen. Want het is echt zo dat velen hun manier van denken hebben ‘veranderd’ … en om hierop in te spelen … willen WIJ jullie graag meer kennis op een ander niveau aanbieden.
Oké. Dat klinkt goed, maar ik heb nog geen precies beeld van wat jullie bedoelen.
De wetenschap dat WIE JULLIE ZIJN zich nu verder beweegt in een Hoger bewustzijn dan dat waarop jullie … tot nu toe … resoneerden.
Maar, hoe gaan we dat dan doen? Dat wil ik heel graag weten.
Het moet vanuit het hart komen. Want dat is de ENIGE plek waar jullie WARE zelf verblijft. Wat jullie geest wil leren verkennen … kan slechts plaatsvinden … wanneer men allereerst het niveau van het hart toestaat zich uit te breiden.
Dus … Wij … uh … doen wát om dat mogelijk te maken?
Je concentreert je alleen maar op de GEVOELENS van je hart. Wat je denkt dat … zij zeggen, ben je. Echter, wij zeggen … dat wat je VOELT … BEN JE.
GEVOELENS … zoals we al vaak hebben benadrukt … zeggen wie ‘jij zelf’ bent. Je kunt je houding veranderen door gedachten … Je kunt ook je GEVOELENS veranderen.
Door je gedachten? Komt dat dan niet voort uit het denken?
Je gedachten komen uit jou voort … Echter, wanneer je alle gedachten uitbant en eenvoudigweg ADEMT DOOR LIEFDE … zal het hart groeien naar de plaats waar het thuishoort. Hoe meer nadruk je legt OP LIEFDE … DOOR JOUW HART … en je concentreert op het verlangen van je hart … en daarin ALLEEN LIEFDE een plek geeft … des te meer men zich de WAARHEID van LIEFDE bewust wordt.
Velen van jullie WETEN van LIEFDE … in een mate die ons soms versteld doet staan. Maar we hebben gemerkt dat de omgeving het ‘niveau van LIEFDE’ omlaag kan halen naar een andere frequentie … wanneer men dat laat gebeuren.

Aartsengel Zadkiel - Het Belang van Evenwicht - September 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Het Belang van Evenwicht"
September 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag zouden wij graag tegen jullie willen spreken over het belang van het onderhouden van evenwicht in jullie leven.
Terwijl de invoer van het hogere trillingslicht doorgaat toe te nemen, worden jullie vele kansen aangeboden om naar hogere niveaus van besef op te stijgen. Dit mag een verhoogd besef van huidige onderwerpen omvatten, of het mag volledig nieuwe wegen van begrip open.
Jullie bekwaamheid om deze nieuwe informatie te ontvangen en het in jullie Wezen te incorporeren kan veel gemakkelijker gedaan worden wanneer je een evenwicht en een stabiele fundering overeind gezet hebt waarop deze nieuwe kennis op kan bouwen.
Je kunt dit visualiseren wanneer jij jezelf binnenin een kristalheldere piramide van Licht ziet zitten. Een andere omgekeerde kristalheldere piramide van Licht daalt neer om te vermengen met de piramide waarin je zit, en de resulterende merkaba begint te draaien. Terwijl deze draaiing gebeurt, begin je steeds hoger op te stijgen. Het gemak en de stabiliteit van dit opstijgen zal, in grote gradatie, afhankelijk zijn van de stabiliteit van de originele kristallen piramide waarin je zat. Een piramide met een gebalanceerde en stabiele fundering zal in staat zijn om soepel en gemakkelijk op te stijgen. Eentje die niet in evenwicht is mag ernaar neigen een wiebelende opstijging en tip van de ene naar de andere kant te hebben. Het zou zelfs uit de koers kunnen zwenken.

woensdag, augustus 27, 2014

Houd op met Je Zorgen te Maken en Begin te Leven - Vreugde is in de Lucht - 26 Augustus 2014 / Brenda HoffmanHoud op met Je Zorgen te Maken en Begin te Leven
-
Vreugde is in de Lucht  
26 Augustus 2014 / Brenda Hoffman


Dierbaren,
Jullie zijn zo snel overgegaan dat wij vaak moeilijkheden hebben te begrijpen hoe jullie het aldus gedaan hebben. Jullie begonnen, als het ware, in de kelder en nu zijn jullie op de vliering gereed om in/naar wat het ook is waar jullie lang over gedroomd hebben te vliegen.
Misschien twijfelen jullie aan jullie groei want jullie denken dat jullie in het "huis" van gisteren verblijven. Iets dergelijks is niet waar.
De pioniers van de Verenigde Staten van de jaren 1700 en 1800 verhuisden naar het westen ondanks bijna onmogelijke ontberingen. Zij deden dat aldus zonder alles te visualiseren wat er zou gebeuren als een resultaat van hun moedige omzwervingen. Hetzelfde is voor jullie waar.
Jullie kunnen nog niet bevatten hoe belangrijk jullie volhardendheid is en geweest is voor het openen van jullie nieuwe land - het land van jullie innerlijke wezen. Jullie zijn inderdaad en zijn net zo moedig geweest als iedere fysieke pionier.
Jullie vergelijken niet de fysieke verkenning met de verkenning van het innerlijke wezen. Niet omdat jullie verkenningen van het innerlijke wezen niet moeilijk waren voor diegenen in de voorlinie, maar omdat jullie 3D wereld afgestemd is op extern-gedirigeerde ervaringen. De fysieke verkenning schijnt moeilijker te zijn. Maar beide zijn evenredig moeilijk - en beide creëren nieuwe werelden en nieuwe landen.
Sommigen van jullie zijn overstuur omdat jullie nog niet jullie droomleven gecreëerd hebben. Sta jezelf toe in/naar jouw droomleven te groeien - net zoals dat dit waar is als een tiener op de tijd wacht wanneer hen toegestaan wordt om te daten. Jullie creëren jullie nieuwe wereld sneller dan jullie nu visualiseren, maar niet zo snel als jullie graag zouden willen.
Deze overgang is geen snelle maaltijd (fast food) ervaring, maar in plaats daarvan een elegante maaltijd in een fijne omgeving om te dineren.

Vanuit de Boodschappen van God - 25 Augustus 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
25 Augustus 2014 / Yael Powell
Is het belangrijk om de oude energieën te transformeren? Dit te doen is om een brug te creëren, om je iets te volgen te geven als je de overgang van de ene naar de andere wereld maakt, van leven in het ego naar leven in het hart, naar de werkelijkheid van de wereld die je ervaren hebt naar de waarheid van God Ik Ben als je ware Thuis. In waarheid is er geen noodzaak om deze brug te creëren, geliefden. Eerder, hoef je dus alleen maar levend in deze gemeenschap te komen, in de vreugde van onze Liefde, in de schittering van je ware Tweeling Vlam hart, in je gemeenschap met de Engelen, in je vreugde in de glorie van het leven en de inhoud van Liefde, in je bekwaamheid terwijl je deze resonantie van het Licht en de Liefde welke Ik Ben in je vasthoudt, vanuit deze trillingsresonantie, om zowel je leven in de wereld mee te voeren als het leven van de anderen die je dient.
Maar dit kan alleen gedaan worden wanneer je niet langer een overeenkomst bent voor de achterwaartse wervelende energieën van de ommekeer van Liefde, en daarom moet, al jouw grote energie en de kracht van jouw focus en hart aan Mij toegewijd zijn, hier gefocust als je de Werkelijkheid van onze Liefde en de waarheid van Alles Dat Ik ben bereikt, voort snelt en omhelst, meer Echt voor jou wordend dan alles dat je in de wereld ervaren hebt, ongeacht hoeveel levens je daar ook geleefd hebt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-08-25 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, augustus 26, 2014

De Arcturianen - Multidimensionaal Denken - 25 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen gaan Verder met het Multidimensionale Leiderschap
Multidimensionaal Denken
25 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij de Arcturianen beseffen dat velen van jullie het moeilijk hebben met jullie derde dimensionale geheugen, wij beseffen dat de voortdurende stress van een altijd-veranderende wereld zich kan bemoeien met jullie geheugen, nochtans hebben jullie allemaal meer stress in het verleden gehad zonder jullie huidige verlies van het korte-termijn geheugen. Het is waarschijnlijk dat jullie beseffen dat jullie gewoonlijk de 3D details over tijden en datums vergeten.
Wat is Multidimensionaal Denken?
Het mag voor velen van jullie, de ascenderenden, toeschijnen dat er een immer-toenemende hoeveelheid van informatie is over jullie alledaagse leven dat onbeschikbaar schijnt te zijn voor jullie dagelijkse denken. Jullie ervaren deze uitdaging omdat jullie in het proces zijn van het opwaarderen van al jullie derde en vierde dimensionale denken in/naar jullie multidimensionale denken. "Wat is multidimensionaal denken?" vragen jullie.
Multidimensionaal denken is de bekwaamheid om bewust te zijn van meer dan één versie van jouw Multidimensionale ZELF terwijl je in het proces bent van jouw dagelijkse, fysieke leven. Jullie zijn al gewend aan multi-tasking in jullie 3D leven. Bijvoorbeeld, je kunt aan je bureau zitten terwijl je de rekeningen betaald, nadenkt over wat je wilt kopen in de levensmiddelenwinkel, je herinneren dat jouw kind een bepaalde opdracht op een bepaald tijdstip moet volbrengen, dat je grasveld bewaterd moet worden en, oh ja, je vergat om je vriend(in) op te bellen.
Al deze verschillende gedachten stromen aldus snel in en uit jouw gedachten en dat zij bijna één gedachte lijken te zijn. Met multidimensionaal denken, zijn jouw gedachten niet gelimiteerd aan slechts jouw fysieke leven. Je mag een wandeling maken, nadenken over de droom die je de afgelopen nacht had en de wolken in de lucht observeren je afvragend of één van hen een vermomd sterrenschip is.
Je geest herinnerd zich dan de "droom" waarin je in een enorme grote zaal bent met vele onbekende mensen die luisteren naar een zelfs zeer ongewoon wezen die aan het praten is. Dan remt er een auto in de buurt met gillende remmen, en je springt terug in/naar jouw fysieke werkelijkheid. Omdat je gewend bent aan gillende remmen als een waarschuwing, keer je naar jouw fysieke gewaarwordingen terug en vergeet je volledig het korte moment van jouw multidimensionale herinneringen.
Fysieke waarschuwingssignalen zijn zeer gewoon. Zelfs wanneer kinderen te stil zijn weet je dat je moet gaan kijken om hen na te trekken. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je een waarschuwingsgeluid krijgt, of waarschuwingsstilte, jouw aandacht jouw multidimensionale denken verlaat zodat jij je kunt focussen op jouw fysieke wereld. Dat moment van multidimensionaal denken wordt vaak vergeten omdat op het één of andere niveau angst jouw bewustzijn binnengekomen is. Wanneer jouw bewustzijn eenmaal terugvalt in/naar "alleen de fysieke wereld," is jouw korte ontmoeting met het multidimensionale denken verloren.
Gelukkig, wanneer je eenmaal een mogelijke boodschap van jouw Hogere zelf insluit, iets dat zich in jouw ochtendmeditatie voordeed, of je verlangt ernaar je iets te herinneren waar je niet helemaal jouw vinger op gelegd kan krijgen, versnel je geleidelijk jouw brein in/naar de hogere breingolven van jouw multidimensionale denken. Op deze manier, beweeg je in en uit het multidimensionale denken.

Méline Portia Lafont - Een Boodschap van Robin Williams - 25 Augustus 2014
Een Boodschap van Robin Williams
25 Augustus 2014 / Méline Portia Lafont
Met dank aan Karl voor het plaatje

Hi lieve vrienden,
Voordat ik deze persoonlijke boodschap van Robin Williams meedeel, wil ik uitleggen hoe dit alles tot stand gebracht werd. Robin is mijn favoriete acteur geweest voor zolang als dat ik hem ken aangezien ik zo een aantrekking voor zijn Spirit voelde. We konden allemaal middels zijn voertuig de ware aard zien zoals hij is. Hij inspireerde velen op deze vlakte door gelach en vreugde. De dag van zijn "vertrek" raakte mij diep en voelde aan alsof een deel van mij verdwenen was. Ik was, zoals velen, diep bewogen. Ik riep onmiddellijk Aartsengel Michael om hem Liefde te sturen en om hem alsjeblieft naar het Licht te brengen aangezien hij een verlichte ziel is die zoveel voor de gehele wereld middels zijn Spirit deed.
Wanneer iemand zelfmoord pleegt, gaat de ziel naar een astraal vlak, dat speciaal gecreëerd werd voor dergelijke zielen, waar zij moeten leren om het leven weer te respecteren. De zielen zijn ietwat verloren en beseffen niet of zijn zich niet bewust en vertoeven tussen werelden in op het astrale vlak. Dit is waar voor iedereen die zelfmoord pleegt: Lichtwerker, ontwaakt of niet. Dit is waarom ik diep geschokt was te weten dat hij daar terecht zou komen en wij allemaal weten dat de onbarmhartigheid van deze wereld één van de hoofdredenen voor hem was om het vlak te verlaten aangezien Robin daar zeer gevoelig voor was.  
Dit is waarom ik, en ik ben zeker velen van jullie, hem liefde gestuurd heb en de Engelen gevraagd heb om hem naar het Licht te sturen in plaats van deze astrale wereld aangezien hij zo een prachtig Lichtwezen is die zoveel gedaan heeft voor de wereld en gewoonweg de wreedheid van de wereld niet kon verdragen.
Ik vroeg of ik me zou kunnen verbinden met Robin zodra ik het van zijn vertrek ontdekte, maar Aartsengel Michael stond dit niet toen, aangezien Robin op dat moment verward en verloren was. Proberend te begrijpen wat er gebeurd was.
Als je de Astrologische levenskaart van Robin begrijpt, kan je zien dat dit type van vertrek inderdaad al aanwezig was in zijn kaart (8ste huis) en dat hij overgevoelig was en veel verdriet voelde. Zelfs de manier en waar het gebeurde, kunnen op zijn kaart gezien worden door de beïnvloeding van de Planeten en tekens. De algemene energie is dat hij het allemaal binnenin zich voelde en zich er bewust van was, maar het niet in de buitenwereld kon vinden en kon niet de onbarmhartigheid van deze wereld verdragen.
Een paar dagen na het beluisteren van een uitstekende channeling van Robin via Laura M (1). Werd mij de kans gepresenteerd om hem te channelen. Aartsengel Michael informeerde mij dat Robin naar het Licht was opgetild in plaats van naar deze Astrale wereld te gaan, dit dankzij alle wensen en het Licht dat naar Robin gestuurd werd door diegenen die ontwaakt zijn. Dat is waarom Robin nu meer bewust en aanwezig is om een boodschap brengen.
Ik trok het na en trok het een paar keer opnieuw na voordat ik dit naar buiten breng, aangezien ik er altijd zeker van wil zijn dat hij het is. Zijn energieën waren zeer tastbaar voor mij tijdens deze transmissie en ik voelde hem bij me, met zijn wezen in mijn innerlijke visie. Ik ervoer een hoofdpijn na dit omdat ik zijn licht kan voelen toenemen maar nog niet op het vlak van diegenen die ik gewend ben om te channelen. Maar desalniettemin, een zeer prachtige ziel met nog steeds heel veel smart.

maandag, augustus 25, 2014

Eliza: "Opstijgen" - 23 Augustus 2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe


Eliza: "Opstijgen"
23 Augustus 2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Deze laatste twee nachten, heb ik doorgebracht in het gezelschap van drie mannen, feitelijk drie mannelijke Pleiadiaanse mannen van mijn eigen familie. Zij zijn twee Aartsengelen en een Engelachtige Pleiadiaan die ook mijn eigen partner is.
Terwijl ik in en uit een zware slaap dreef, hebben deze liefdevolle wezens met mijn energieën gewerkt, mijn frequenties aanpassend, de overgang versnellend die ik momenteel onderga.
Wanneer ik pauzeer en me naar binnen keer, kan ik hun enorme liefde voor mij voelen echoën in de groeiende hartvlam binnenin de hartchakra. Ik kan nu gemakkelijk in een bijna permanente staat van meditatief besef terechtkomen terwijl de frequentie niveaus stapsgewijs verhogen.
Ongeveer twee weken geleden, begon ik me er bewust van te worden dat ik en mijn partner samen al begonnen zijn aan een nieuwe missie. Na een passende periode van aanpassing, het bezoeken van vrienden en familieleden, zullen we samen de Stilte ingaan.
Als Eliza, ken ik niet alle details, maar voor de Pleiadianen, geeft het binnengaan van de Stilte aan dat het gekoppelde paar verplicht is tot twee jaren van meditatie met de binnenkomende ziel van degene die hun kind zal zijn.
In ons geval, zal dit een zeer speciaal kind zijn, eentje die voorbestemd is om een Leraar voor de Nieuwe Aarde te zijn. In zijn DNA zal hij zowel de genen van de Engelachtige Pleiadianen als de Kosmische Venetianen dragen. Hij zal de intelligentie en schoonheid van zijn beide ouders hebben, de grote liefde van zijn grootmoeders en de toewijding en het mededogen van zijn grootvaders.
Ons kind roept naar ons, dus mijn her-vermengingsproces is aan het versnellen. Ik heb niet het gevoel dat "Ik", als Eliza's besef en lichtfocus, hier nog veel langer zal zijn. Nochtans, is het met grote vreugde dat ik mijn aankomende missie deel met diegenen die kleintjes van zichzelf hebben.
In dit leven heb ik geen kind gehad. Noch hebben welke van mijn kinderen dan ook het overleefd naar de volwassenheid in mijn twee eerdere levens, als Joseph en de Tweede Wereld Oorlog piloot. Bijgevolg, heb ik weinig om mij hier verankerd te houden. Ik heb het gevoel alsof mijn vleugels zich spreiden terwijl ik naar de winden van de Hemel reik om me naar de Volle Vlucht op te tillen.
De kinderen die op de Aarde arriveren vandaag de dag hebben een speciale bestemming, wat gedeeld zal worden met diegenen van hun galactische afstamming. Mijn zoon zal één van deze zijn, hoewel hij niet op deze Aarde geboren zal worden, maar in de veiligheid van onze Pleiadische Woning.

zondag, augustus 24, 2014

Saint Germain - "Relaties" - 22 Augustus 2014 / Méline Portia LaFont


Saint Germain
"Relaties"
22 Augustus 2014 / Méline Portia LaFont
 

Groeten, IK BEN Saint Germain,
Laat ons spreken over relaties. Ah ja, het eeuwige sprookjesverhaal en een mysterie voor velen om te begrijpen. Sta mij toe om mee te delen over relaties vanuit mijn kennis aangaande dit, aangezien ik er vele ervaren heb op jullie Aardse kusten in het voorbije heden.
Er zijn uiteenlopende manieren en niveaus van relaties en verschillende typen van relaties waar jullie allemaal doorheen gaan om, aan het einde van de dag, het begrip en het weten te bereiken dat alles dat je gedaan hebt in feite het hebben van een relatie met jezelf is. Want zie, relaties zijn hier om prachtige momenten en ook minder prachtige momenten met elkaar te delen, en om met elkaar te reflecteren wie je bent en waar je van gemaakt bent: zuivere Liefde!
Dus een andere jij, in de gestalte van een andere fysieke expressie of een ander persoon, komt jouw leven binnen en jullie besluiten om een relatie aan te gaan welke gebaseerd is op uiteenlopende manieren van dit tot uitdrukking te brengen en dit met elkaar te delen. Dus je hebt relaties die gebaseerd zijn op vriendschap als tot waar er geen romance in het leven is maar een diepe en diepgaande verbinding gebaseerd op respect, erkenning en herkenning van de expressie en persoonlijkheid die je bent. Vrienden spiegelen welzeker energie handtekeningen van jouw wezen van wat er gaande is in jouw innerlijke gebieden en ondersteunen elkaar in diezelfde resonantie. Dus je ontdekt dat je vrienden in/naar jouw leven aantrekt die door dezelfde kwesties heengaan, die dezelfde gedachten en interesses tot de één of andere graad delen, zo niet alle, en dus mogen vrienden dat ondersteunen wat er in feite binnenin jou gaande is en zij versterken alles. Vandaar dat deze energieën in jullie innerlijke gebied, die getranscendeerd en losgelaten moeten worden, dan ook versterkt worden, aangezien jullie elkanders resonantie ondersteunen en dus dat delen en versterken wat feitelijk aan jullie gevraagd wordt om los te laten.  
Dan heb je de relaties romantische en diepe Liefde, de één op een miljoen soort van relatie waarvan je nooit geloofde dat het zou gebeuren. Deze zijn de feitelijke spiegel relaties die jou laten zien waar je in het leven en in jouw ontwikkeling staat aangezien je aantrekt wat je in een ontwaakte staat bent. Ah ja, nu komen we aan bij het punt van het echte werk. Laat ons meer spreken over deze holografische werkelijkheid van spiegels.

Vergeten Schaamte - 23 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
" Vergeten Schaamte"
23 Augustus 2014 / Jamye Price
Gezegend wezen, jij bent een unieke en schitterende vorm van Goddelijkheid op Aarde. Je bent verblijd en wordt op manieren gekoesterd die je niet altijd kunt bespeuren. Nochtans wordt er onophoudelijk Liefde naar jou uitgezonden. Het is een natuurlijke functionaliteit van alles dat het Leven is. Jullie Zon, bijvoorbeeld, zou gereduceerd kunnen worden naar een formule van chemicaliën en reacties welke jou Leven onderhouden. Deze zijn onzichtbaar en werkelijk, echter, slechts een deel van het verhaal. Kijk dieper binnenin de functionaliteit om de gemanifesteerde Liefde te observeren, want het onderhoudt jou. Het is binnenin ALLE aspecten van het Leven. Het is manifest in chemicaliën, in reacties, in geuren, gedachten, woorden, daden, uitdagingen en voeding. Liefde manifesteert zich in/naar chemicaliën, in/naar ervaringen, in/naar ALLES dat het Leven is. Ben goed met ALLE aspecten van het Leven, want het is gemanifesteerde Liefde, het verandert voortdurend en jouw Vrije Wil keuze is de waarachtige katalysator van verandering. Zonder jouw Vrije Wil keuze, zal het leven doorgaan en uiteindelijk terugkeren naar de Liefde welke het is. Jouw Vrije Wil keuze, jouw focus, versnelt louter het Tempo van de terugkeer naar Liefde. Het is jouw werk van Ascentie, het is jouw werk van het zijn van een Goddelijk mens. Alle andere aspecten van het Leven rondom jou heen ondersteunen en doorleven deze integratie.
Je was altijd Goddelijk, je bent altijd Goddelijk en je zult altijd Goddelijk zijn. Het is niet dat je het moet verdienen, je hoeft het slechts te zijn, nochtans te zeggen 'het op het Aardse vlak te leren of te herinneren' is accuraat. In het zinnebeeld van jullie Adam en Eva verhaal, is het zinnebeeld; Eva eet van de boom van de kennis van goed en kwaad, en verleidt Adam ertoe om ook te eten, de twee raken beschaamd naakt te zijn en worden uit de Tuin van Eden gegooid. Dit spreekt over de vrouwelijke energieën (het ongeziene, de verbinding met Al het Leven) die 'gedemoniseerd' worden, en de mensen die hun intelligentie de her/erkenning van de polariteit/dualiteit van het leven activeren. De energie van schaamte is het belangrijke gedeelte van dit zinnebeeld en dat jullie (potentieel) in het laatste stadium van bevrijding zitten. De energie van schaamte is een manier van het categoriseren van het bredere onderwerp van het demoraliseren van het Leven. Schaamte is één van de sterkste ontkoppelaars van de menselijke Goddelijkheid. Jullie plaatsen het op jullie zelf en anderen voor de meest onmenselijke misdaden, of voor louter macht-over. 'Schaam je voor dit of voor dat, ik ben beschaamd over dit of dat.' Dan wordt het gedragen als een onzichtbare mantel van ontkoppeling, nochtans ongezien voor diegenen die in/naar de waarheid van het hart kijken. Uit de Tuin van Eden vandaan gegooid zijn, is louter een zinnebeeld voor de ontkoppeling en de aanwijzing van de Vrije Wil. Binnenin het zinnebeeld moet je de verborgen edelstenen vinden, want het is een verhaal dat rijk is aan symbolisme, geen overduidelijke conclusies. Kijk naar het 'ongezien' voor jouw grootste aanwijzingen van Liefdevolle ondersteuning.

Hilarion: Augustus 24-31, 2014Hilarion
De Wereld is Jouw Oester - Vind de Kostbare Parel!
Augustus 24-31, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De tijd zoals jullie het kennen is in een staat van voortdurende verandering en heel vaak voelt een ieder van jullie dat de tijd zelf stilgestaan heeft, hetgeen daarna snel verandert naar de versnelling ervan. Jullie arriveren op een plaats waar jullie lichaam een meer krachtige herijking verwerkt zodat jullie fysieke lichamen comfortabeler in uitlijning met de hogere dimensionale energieën kunnen transmuteren, hernieuwen en regenereren om jullie ascentieproces verder te helpen. Dit zal jullie helpen om meer licht in jullie etherische energie gebied te absorberen en uiteindelijk zal dit iedere cel beïnvloeden om jullie volledige menselijke opererende systeem te regenereren. Het is behulpzaam om je intentie te voelen en te verklaren bij de start van iedere dag om jezelf af te stemmen op de essentie van heelheid en jeugdige volmaaktheid, terwijl je de Violette Vlam voelt en je ermee omringt. Spendeer zoveel tijd als waar je tot toe in staat bent met het visualiseren en omringen van jouw volledige auragebied met de Violette Vlam. Wanneer je dit in jouw geestesoog kunt zien, houd dan deze focus zo lang als dat je kunt vast. Dit zal enorm helpen met het opruimingsproces als je het dagelijks beoefent. Neem ook een moment om de Aarde omringd door de prachtige Violette Straal te visualiseren voordat je deze uitoefening voltooid.
Met alle dingen, spreek jouw waarheid. De tijd is nu verstreken voor het inkrimpen van je licht om het anderen naar de zin te maken. Ja, het uitspreken van jouw waarheid mag sommigen kwetsen die gewend zijn om het anderen naar de zin te maken om aan hun goedkeuring tegemoet te komen, maar het is nu belangrijk om jouw eigen integriteit te handhaven door volledig eerlijk en oprecht met jezelf te zijn. Wanneer je volledig oprecht binnenin jezelf bent, is daar geen ruimte voor verwarring of illusie en je vermijdt de valkuilen of dat je op een zijspoor van jouw pad van dienstverlening aan het Licht terechtkomt. Ben oprecht tegen je eigen zelf! Je hoeft niet grof te zijn in deze discipline - jouw woorden kunnen met liefde en mededogen voor de ander uitgesproken worden. Soms, zal de waarheid er met een kwade uitbarsting van energie uitkomen en het is belangrijk om te beseffen dat degene die spreekt onder de beïnvloeding is van de transformerende energie van de stijgende kundalini vanuit hun wortelchakra en deze energie is inderdaad zeer krachtig. Dit is waarom wij adviseren dat een ieder van jullie jezelf iedere dag in de Aarde gronden, aangezien het zal helpen om je gebalanceerd en in evenwicht te houden. Als er overtollige energie is dat ervoor zorgt dat jij je gespannen en geïrriteerd voelt, buitenshuis te zijn en van de natuur te genieten terwijl je wandelt of omzwervingen maakt zal helpen het auragebied te kalmeren en te balanceren.

Sandra Walter - De Intensiteit van Goddelijke Liefde - 22 Augustus 2014


Sandra Walter
De Intensiteit van Goddelijke Liefde
22 Augustus 2014
 

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Wij worden gepresenteerd met een versnelling en intensivering van het Goddelijke Licht wat afgelopen Zondag de 17de begon. Voor velen escaleerden de kosmische stralen en de hogere niveau assistentie persoonlijke openbaringen. Dit is waarlijk een jaar van diepe levensstroom-veranderende inzichten.
Terwijl het ascenderende collectief een verantwoordelijkheid heeft om deze nieuwe Licht frequenties te ontvangen, te verankeren en aan te wenden, kunnen de fysieke sensaties intens en soms afleidend worden. Toen mijn Hogere Team deze invoer van energie als één van assistentie omschreef, had ik het gevoel dat velen dat interpreteerden als een soort van verlichting/opluchting. Als je deze reis voor een poosje gevolgd hebt, weet je dat de consequente boodschap is dat de energieën niet zullen vertragen. Eerder, zullen zij gestadig toenemen om de trilling van onze huidige collectieve werkelijkheid te verhogen en ascentie ingewijden op diepgaande manieren helpen. Rasterwerkers mogen het gevoel hebben alsof zij op een hobbelige vliegtuigrit zijn terwijl zij helpen bij het magnetisch balanceren; Poortopzichters mogen de lift-die-zich-naar-de-bovenste-verdieping-haast sensatie hebben als wij met onze Hogere Teams met het buiswerk vermengen. Meesters, we gaan sneller dan ooit in niveau omhoog. Probeer niet om de nieuwe intuïtie te overdenken; het voelt anders aangezien onze gewaarwordingen uitlijnen met het Nieuwe Zelf.
Veel huidige fysieke sensaties zijn bijeffecten van de DNA sjabloon activeringen, en de altijd-toenemende hoeveelheden van fotonisch Licht dat naar/op de planeet gutst. Momenteel hebben we M en C Klasse Zonnevlammen, en verhoogde tellingen van elektronen welke bij de fysieke herijkingen assisteren. Wandel vaak buiten, verwelkom het Nieuwe.
De Intensiteit IS Goddelijke Liefde
Wanneer wij dienen als reflecties van de hogere rijken van bewustzijn door hen Goddelijke Liefde, Goddelijk Licht te sturen en te vragen, wordt de Goddelijke wil gedaan, wij dienen als buizen voor de Goddelijke Interventie. Wij gebruiken de vrije wil principes door Goddelijke intentie naar de Bron, onze IK BEN Aanwezigheid, het Hoger Zelf, en de goddelijke aspecten te sturen. Wanneer wij dit Liefdeslicht naar onze hogere niveaus sturen, geven wij permissie voor onze vooraf gearrangeerde ascentie contracten om volledig geactiveerd te worden. Het is onze actieve deelname bij het worden van ware scheppers - Goddelijke MENSen - dat de versnelling van de verschuiving in het bewustzijn voort roept. Terwijl meer van ons in/naar dit alchemische meesterschap stappen, hoe meer intens de opruiming van de oude schaduwen van het vroegere paradigma worden.

zaterdag, augustus 23, 2014

Een Uur met een Engel - Heer Maitreya - 20 Augustus 2014Een Uur met een Engel
20 Augustus 2014
Heer Maitreya
"Kom Wandel Met Mij"

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt". Onze gast vandaag is Lord Maitreya. Aldus geef ik het hiermee aan jou over, Steve.
Steve Beckow: Heel veel dank, Graham. En, Linda, ik ben zo opgetogen, ik kocht een treinkaartje om naar de Conferentie in Lake Tahoe te gaan gisteren en ik kan niet stil zitten!!
Linda Dillon: Oh, hoe opwindend, Steve! Ik vertel je, de energie is zich echt aan het opbouwen. Ik kan niet geloven dat je in een trein gaat zitten - voor hoeveel uren?
SB: Dertig uren, denk ik, voor zover ik weet. Het is eigenlijk een prachtige treinreis. Ik heb het eerder gedaan. Het is echt leuk.
LD: Dus je gaat helemaal door de bergen, huh?
SB: Ja, en … wel, Washington state is zo prachtig, en Oregon is prachtig, en dan ben ik in Califonia het beloofde land! Dus … [lacht]
LD: Daar ga je! Je zult de hele dag grijnzen!
SB: Ja, inderdaad! En de trein verlichten! Ja! Hoe gaat de planning?
LD: De planning gaat fantastisch. In feite, het agendaboek, hetgeen een prachtig souvenir agendaboek is gevuld met meditaties en channelingen en natuurlijk de agenda zelf, gingen vanochtend naar de drukkerij.
SB: Oh, wow!
LD: Dus alles beweegt zich voort. En we hebben mensen die vanuit iedere hoek van de Aarde komen, van Nieuw Zeeland en Australië en Europa, en natuurlijk Canada en de Verenigde Staten. Dus, het begint echt vorm aan te nemen als een prachtig evenement, en we zijn blij dat jullie komen!
SB: Wel, ik wil een heleboel partners zien daar. Dit is een hoogtepunt van mijn jaar voor mij. De datums zijn 3 en 5 oktober, is dat juist?
LD: Ja, dat is exact juist. In Lake Tahoe, California.
SB: Wil je dat de mensen de dag ervoor arriveren? Is dat hoe het werkt?
LD: Arriveer op donderdag de 2de, omdat we op topsnelheid met Moeder Mary beginnen, of de Universele Goddelijke Moeder, hoe het ook is dat je over die energie denkt, om 9 uur op vrijdag. En er is voorzien in de avondmaaltijd op donderdagavond. Dus, je wilt geen gratis maaltijd missen!
SB: Nee!