zondag, augustus 31, 2014

Hilarion: Augustus 31-September 7, 2014Hilarion
JULLIE Zijn het Wonder en de Magie van de Nieuwe Wereld welke aan de Horizon Aanbreekt
Augustus 31-September 7, 2014
 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl jullie door iedere dag heengaan, blijf gecentreerd binnenin jullie heilige hartruimte en stuur Liefde en zegeningen naar alles dat rondom jullie heen is. Beoefen dit totdat het een ingeboren deel van jullie constante ervaring is. Jullie zijn wezens van Licht en Liefde en dit is de reden dat jullie hier zijn tijdens deze turbulente tijden. Jullie kalmerende en liefdevolle aanwezigheid is zeer nodig en een ieder van jullie bezit de capaciteit om rust en vrede binnenin het gebied van jullie beïnvloeding te creëren. Dit gebied is veel groter dan dat jullie je voor kunnen stellen, Dierbaren, en geeft verheffing aan diegenen die er binnenin zijn. Ga door met het zijn van de zegen van de goddelijkheid in de menselijke gestalte, want dit is jullie doel en jullie bestemming. Laat alle twijfels los die invloed mogen hebben op jullie bewustzijn en jullie anderszins vertellen. Geloof in jullie zelf, dat jullie dragers van Licht en van Liefde zijn, dat jullie genezing brengen naar diegenen rondom jullie heen, dat jullie degenen in jullie omgeving laten ontwaken door jullie ware aanwezigheid, en dat dit automatisch plaatsvindt terwijl jullie door jullie dag heengaan.
Als buizen voor de kosmische energieën dienen jullie een goddelijk doel als jullie dagelijkse werk binnenin jullie persoonlijke plaatsing op deze planeet. Deze taak moet gedaan worden met vreedzaamheid in jullie harten, wetende dat door jullie, het Licht van een Nieuw Tijdperk aanbreekt. Jullie zijn belangrijk in de grootse opzet van het hogere functioneren van het Goddelijke Plan en zonder jullie zou er een leegte zijn voor het gebied waarin jullie verblijven. Ga door met open te zijn om al het goede van het Universum toe te staan om bij jullie naar binnen en door jullie heen te stromen. Leef iedere dag in vreugde en dankbaarheid voor alle overvloed welke jullie omringt. Jullie zijn de matrix brekers en dit is hoe het volbracht wordt. Het gebeurt niet door het te forceren of door gewelddadige revolutie, het gebeurt van binnenuit jullie en door jullie door jullie bereidheid om de goddelijkheid diens werk te laten doen. Jullie zijn een nieuw sjabloon aan het creëren voor de menselijke ervaring en als meer van jullie dit doen door uit te lijnen met dit concept, groeit de energie exponentieel totdat het de werkelijkheid van de menselijke ervaring voor iedereen wordt.

Sandra Walter - Voorbereiden op de Volgende Golf: September 3-9 ~~~ 31 Augustus 2014


Sandra Walter
Voorbereiden op de Volgende Golf: September 3-9
31 Augustus 2014
Zegeningen Geliefde Licht Stam,
We snellen naar een krachtige toegangspoort van 3-9 September. De energieën zijn behoorlijk krachtig van dag naar dag, op een goede manier, aangezien onze cellulaire structuur uitgelijnd raakt voor een volgende openbaringsgolf deze week. De trigger op 17 Augustus bracht de voorbereiding op de September golf, en voor velen is het energetisch, emotioneel en fysiek intensief geweest. Als jij je afvraagt, "Wat is dit in vredesnaam voor soort hulp?" - bekijk dit vanuit het perspectief van de Goddelijke Liefde. Wij verenigen ons met de waarheid, hetgeen onze actieve deelname als een buis van de Goddelijke Wil commandeert. Je overtuigingen en gewoontes zullen consequent uitgedaagd en afgestemd worden op die intentie als je in staat bent om het te handhaven terwijl de frequenties Verschuiven.
Kosmische stralen van fotonisch Licht zijn onze consequente verzoeken voor Meer Liefde, Meer Licht, Meer Ascentie aan het versnellen. Besef dat de gepaste aanpassingen door ons gemaakt worden door onze bekwaamheid om dit Licht vast te houden. Voor diegenen die toegewijd zijn aan de Ascentie, is het een wonderbaarlijke versterking van het pijnappel-hypofyse complex, telepathische communicatie, het gelijktijdige multidimensionale besef en het lichtquotiënt. Het is fascinerend om getuige te zijn van onze eigen voortgang, en het oude licht uit onze gewaarwordingen/inzichten te ontbinden. De dingen worden duidelijker, helderder, meer diepgaand.
Openbaringspoorten
Openbaring toegangspoorten zijn diep persoonlijk. (Blik terug op de artikelen vanaf Mei tot aan het heden als je aan het inhalen bent aangaande hun Ascentie betekenis/belang) Deze fotonische golven hebben een unieke beïnvloeding op de individuele levensstroom: zij laten geen steen onomgekeerd, hogere aspecten openbarend alsook onderlegde angsten, twijfels, keuzes welke tussen ons en onze Hogere Zelf instaan. Als wij bedoeld zijn om het Hogere Licht te belichamen en ermee samen te smelten, moeten wij capabel zijn om alles te integreren wat daarmee komt. Dat omvat een aanzienlijke toename in ons multidimensionale besef en de bekwaamheid om vele dimensies tegelijkertijd te begrijpen en ermee te communiceren. Dit is een focus van mijn persoonlijke reis geweest tijdens de openbaring toegangspoorten; lerend om de nieuwe vaardigheidsset te integreren.

Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van September 2014


September 2014 Boodschap
Vanuit de Akashic Archieven: Een Uittreksel uit het Bericht van September 2014
Gechanneld door: Jen Eramith MA
Wat voor energie en ervaringen kunnen wij in September 2014 verwachten?
De energie in September 2014 is zeer fris en nieuw. Het is zoals de lente. Er is een lichte energie, en een gevoel van helderheid/duidelijkheid. Jullie zullen gewaarworden dat er nieuwe informatie in/naar het inzicht komt, en waarheid naar de oppervlakte. Dit kan soms uitdagend zijn, maar deze maand is het waarschijnlijk op manieren die plezierig in plaats van moeilijk zijn. Natuurlijk, er zullen uitdagingen zijn omdat dat onderdeel van het leven is, maar over het algemeen is de energie plezierig, licht, en hoopvol.
Dit is een goede tijd om het leven tegemoet te treden met optimisme en vriendelijkheid. Streef ernaar om de dingen licht op te vatten, gebruik humor, en om de dingen voort te bewegen. Streef ernaar om vriendelijk en bedachtzaam te zijn, nochtans neem de dingen deze maand niet al te serieus. De energie van deze maand voelt aan als een dag met een heldere blauwe hemel. Zoek naar gevoelens van lichtheid en mogelijkheid. Dit is een goede tijd om nieuwe dingen op te starten; het is een goede tijd om te veranderen wat je eerder gedaan hebt om het lichter en gemakkelijker te maken. Dit is een goede tijd om wat het ook is dat niet werkt los te laten.  
Over het algemeen, zal deze maand snel voorbij lijken te gaan omdat de energie aldus licht is en omdat er zoveel in beweging is. Ben welwillend om je voort op de weg aan te passen. Het zal je niet dienen om je deze maand aan dingen vast te houden. Het zal je niet dienen om je aan rancune vast te houden of te proberen de controle over alles dat er gebeurt te handhaven. Het is beter om met de stroom mee te gaan en met de veranderingen mee te verhuizen.

zaterdag, augustus 30, 2014

De Mensheid Verrijst - 30 Augustus 2014 / Jamye Price


De Wekelijkse Licht Explosie
"De Mensheid Verrijst"
30 Augustus 2014 / Jamye Price
Met de zonnewende van december 2012 versterkten jullie een Licht initiatie welke de stroom van de Tijd in jullie ervaring veranderde. Deze wending van de Tijdklok gebeurde in feite daarvoor door jullie intentie, maar het was toen jullie intentie en de kosmische klok elkaar ontmoeten om de volgende stap samen te nemen. Met de zonnewende van december 2013, hadden jullie een jaar doorgebracht van het herijken van jullie energie gebied met veel loslating van disharmonie en de activering van jullie ingeboren Goddelijkheid in/naar het Aardse vlak. Wij vertelden jullie dat in deze tijd (december 2013) vanwege jullie moed om de hoop van de opkomende mensheid op jullie schouders te dragen, het evenwicht van duister/licht (angst/Liefde) kantelde naar Liefde. De ongeziene wereld reageert eerst en dan schakelt in-form-atie over in/naar de vorm. Dit zal doorgaan, maar jullie hebben in jullie Ascentie een keerpunt bereikt aangaande beide van deze veelbelovende markeringen. Hier, dan, is een volgende. Jullie dapperheid om door te gaan met het verfijnen van jullie trilling, jullie focus, jullie wereld heeft geresulteerd in een volgend markeringspunt. Wat is een markeringspunt, anders dan louter een platform van opgemerkte groei. Jullie groei gaat nog steeds door, jullie Ascentie gaat nog steeds door en verandering gaat nog steeds door. Nochtans is er een verschil.

vrijdag, augustus 29, 2014

Aisha en de CC's - Korte Energie Update - 28 Augustus 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
28 Augustus 2014
De tijd is gekomen om wederom afscheid te nemen van iets dat jullie niet langer nodig zijn om met jullie mee te dragen. Want zie, terwijl jullie immer verder voorwaarts gestuwd worden door deze eindeloze stroom van licht, zullen jullie voortdurend aangemoedigd worden om jullie lading op iedere manier dat jullie kunnen te verlichten. Wij weten dat velen van jullie zich nu zullen voelen alsof dat is wat er vanaf het ware begin van jullie gevraagd werd om te doen en dat is inderdaad gemakkelijk om te begrijpen, want dit is op vele manieren een oneindig proces van het afwerpen van oude bagage geweest. Maar nu, waar wij naar refereren, zijn niet de oude en ingewortelde gewoontes van jullie die gewoontegetrouw in jullie weg stonden. Want deze zijn uit jullie wezen verwijderd, zelfs als enige treuzelende sporen hier en daar nog steeds gevonden kunnen worden. Nee, waar wij nu naar refereren, is feitelijk iets dat veel meer intrigerend is. Want jullie kwamen in/naar deze wereld en droegen met jullie mee enige ingewikkelde blauwdrukken, blauwdrukken die jullie rol/deel van deze doorgaande wederopbouw en herstructurering van jullie volledige planeet samenstellen, en dus, wat jullie met je meedragen is inderdaad een onmisbaar gedeelte van alles. Maar nu, is het tijd om die last los te laten, en door dat aldus te doen, laten jullie dit ingewortelde pakket van informatie binnenin jullie wezen los in/naar deze stroom van energie, en daardoor, helpen jullie in feite om het proces te versnellen terwijl jullie ondertussen jullie eigen lading verlichten.
Want deze nuttige lading zal nu afgeleverd worden bij diens bedoelde adres en op het bedongen tijdstip, dus is er geen noodzaak voor jullie om je zorgen te maken over het waar en het hoe van dit alles. Alles dat jullie hoeven te doen, is het toe te staan te gebeuren, en dit kan op een zeer eenvoudige manier gedaan worden. Want jullie werden voorbereid om dit te doen zelfs voordat jullie in/naar het bestaan binnenin dit fysieke kader kwamen, en nu, net zoals deze constructies die jullie de ruimte ingestuurd hebben instrumenten en bouwmaterialen met zich meedragen om een project ver van het oppervlak van de Aarde verwijdert te voltooien, zo ook zal dat wat jullie met jullie meedragen in goed gebruik genomen worden op een locatie die voor jullie moeilijk zal zijn om je in te beelden. En dus, terwijl jullie bezig gaan met jullie dagelijkse zaken, zullen jullie niet alleen deze verborgen deposito's onder jullie voeten aansteken, jullie zullen ook deze stukjes en beetjes van blauwdrukken in de ware luchtgolven loslaten, om een vertrouwde vergelijking te gebruiken. Nogmaals, wij proberen niet om jullie eruit te laten zien als naïef door het op deze manier uit te leggen, wij zeggen eenvoudigweg dat wat jullie met jullie meedragen en dat wat er losgelaten zal worden in/naar de ethers als het ware, veel te ingewikkeld is om uit te leggen, dus het is nodeloos te zeggen dat jullie rol hierin eenvoudig de boodschapper zal zijn die het op het tijdstip en inderdaad de ruimte aflevert waarop het bedoeld is om in gebruik genomen te worden. Dit mag meer dan een klein beetje ongeloofwaardig voor sommigen van jullie klinken, en dat is gemakkelijk te begrijpen, want hoe kan je een dergelijke belangrijke taak uitvoeren zonder er ook maar een idee over te hebben wat het gewoonweg is dat je op het punt staat om te doen?

De Berichtgevingen van God - Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd - 27.08.2014 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
Van Water naar Stoom: Het Eindigen van de Tijd
27 Augustus 2014 / Yael en Doug Powell
Geliefden, kom in jullie hart en voel de vreedzaamheid. Sta jullie zelf toe om in dit licht gewassen te worden. Maak de verschuiving in/naar de visie van Liefde en jullie zullen je de kracht en majesteitelijkheid van jullie hart herinneren.
Als jullie jezelf gewaarworden rond te snellen in de wereld van het ego, proberend om de dingen te laten gebeuren, eraan werkend om de gaten op te vullen, om te gaan met problemen, jonglerend met de tijd en zoekend naar energie, herinneren jullie je dan alsjeblieft om jullie zienswijze naar de werkelijkheid van de Liefde van het hart te verschuiven. Want het is vanuit je hart dat de wereld geboren wordt en je hart kan het gehele plaatje zien. Je hart is bedoeld om de bron te zijn van jouw creativiteit. En wat vanuit deze Liefde geboren is, is groots krachtdadig en ontvouwt zich via de Wet van Genadigheid in/naar het immer-grotere goede.
Dus geliefden het is tijd om een pauze te nemen van het najagen van schaduwen, van het omgaan met problemen, van het zoeken naar geld. Het is tijd om naar het hart terug te keren waar je vervuld bent. Waar de bron van het leven altijd stromende is in zuivere volmaaktheid naar buiten de wereld in. Wanneer het hart hersteld is als jouw creatieve centrum en wanneer je verschuift naar de zienswijzen van jouw krachtige Liefde, kan je zien hoe volmaakt Liefde jou zal vullen en jou zal brengen wat je nodig bent om diens doelen te vervullen en dat je Mijn Wil in actie zou kunnen zijn.
Herinner je hoe beperkt de zienswijze van het verstand is en laat jezelf uitbreiden in/naar de visie van het hart. Vanuit het perspectief van het ego, leven jullie in intense tijden omdat er een beroep op jullie gedaan wordt om de oude perspectieven los te laten: het geloof dat dat wat jullie ondersteund altijd vanuit de wereld kan komen. In plaats daarvan wordt er een beroep op je gedaan om je de waarheid te herinneren: dat de energie van het leven voortdurend in en als jouw hart gegenereerd wordt, en dat het in/naar de wereld zou kunnen komen stralen als een baken van hoop en waarheid. En als een magneet van de werkelijkheid van God en de overvloed van het oneindige leven - dat alle symbolen van jouw leven in de wereld dit moeiteloos mogen evenaren.
Maak daarom de verschuiving naar het hart jouw hoogste prioriteit. Want dat waarvan je geloofd dat het de wereld is, staat op het punt om te veranderen. En alleen diegenen die naar de Liefde kijken, naar Mij kijken voor ondersteuning, zijn in uitlijning om hun positie te accepteren als grote magnetische uitkijkposten van de werkelijkheid van God dat nu ook de bron van de wereld en diep erkend door elk bewustzijn moet zijn.
Dat wat door Liefde gecreëerd is is nooit-eindigend. Het is geboren voor het leven door de kracht van de Liefde zelf. Om uit te breiden, om gegeven te worden, om meer vreugde te creëren en om manifest te zijn als de visie van het hart zichtbaar gemaakt als de wereld.

donderdag, augustus 28, 2014

Ascentie gaat Helemaal over het "ONTWAAKT" Zijn - 28.08.2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe


Ascentie gaat Helemaal over het "ONTWAAKT" Zijn
Journal Entree 28.08.2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Augustus is bijna voorbij. Schijnt het jou toe dat de tijd voorbij lijkt te vliegen? Of dat het diens voeten over een stoffig pad sleept?
Ik ontwaakte terwijl ik omringd was door de Licht Familie. Ik heb me overgegeven aan hun administraties die mijn bewustzijn helpen om zich voor te bereiden op en deel te nemen aan het her-vermengingsproces dat verder gaat.
Gedurende de laatste paar weken, werd ik steeds wakker en voelde me pijnlijk en moe. Vandaag, voel ik me veel beter. De pijnen zijn weg. De lichte depressie is weg. De kwaadheid is uiteen gedreven, net zoals de smart. Ik voel me lichter. IK BEN gezegend omdat ik weet en mijn dankbaarheid aan Diegenen tot uitdrukking breng die mij helpen.
Leer voor jezelf wat jouw Engelen kunnen doen. Ieder persoon op de planeet, ongeacht wat of wie zij zijn, heeft een LichtTeam … een groep van vaardige Engelen, Meesters en mentoren die erop wachten om je te helpen tijdens JOUW overgang in/naar de Vijfde Dimensie. Met jouw bewuste medewerking, kan de taak sneller en gemakkelijker voor jou en je fysieke voertuig volbracht worden.
Ascentie gaat helemaal over het "ONTWAAKT" zijn, mijn vrienden. Dat betekent dat je voor jou proces de verantwoordelijkheid moet accepteren. Jij KUNT het tempo bepalen. Jij geeft wel of niet toestemming voor genezing om zich voor te doen. Je kunt jouw persoonlijke soevereiniteit terugvorderen. Je kunt jouw persoonlijke soevereiniteit terugvorderen en de "Arme ik!' act stoppen … NU meteen!

Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van het Licht - 27 Augustus 2014
Ga NIET mee met de ILLUSIE. Dat helpt niet!
Om op ELK moment LIEFDE te ZIJN is wat ECHT HELPT!
Blossom - Er is net weer een nieuwe channeling op het net gezet. Ik wil je voorstellen om, voor je begint met het lezen van de channelings van de Federatie van Licht, vijf minuten te nemen om je WEZEN af te stemmen op een vreedzame trilling. Hierdoor maak je het jezelf mogelijk om meer verbinding te maken met de trilling die ZIJ aanbieden. Wat ik VOEL is dat dit je helpt te WETEN dat het voor iedereen persoonlijk is geschreven en dat je hartchakra hier graag op ‘aansluit’. Dit gezegd hebbende … GENIET ERVAN!
***
Blossom: Hallo! Eindelijk ben ik weer thuis! Ik verheug me erop om weer regelmatig met jullie contact te hebben. Laten we dus maar meteen van wal steken. Hoe zullen we vandaag beginnen?
Federatie van Licht: We zullen beginnen met te zeggen dat ALLES GOED IS.
ALLES IS WERKELIJK GOED.
Dat, waarover wij zo vaak spraken … gaat nu door naar een Hoger niveau, dat het zielezelf kan leren begrijpen. Want het is echt zo dat velen hun manier van denken hebben ‘veranderd’ … en om hierop in te spelen … willen WIJ jullie graag meer kennis op een ander niveau aanbieden.
Oké. Dat klinkt goed, maar ik heb nog geen precies beeld van wat jullie bedoelen.
De wetenschap dat WIE JULLIE ZIJN zich nu verder beweegt in een Hoger bewustzijn dan dat waarop jullie … tot nu toe … resoneerden.
Maar, hoe gaan we dat dan doen? Dat wil ik heel graag weten.
Het moet vanuit het hart komen. Want dat is de ENIGE plek waar jullie WARE zelf verblijft. Wat jullie geest wil leren verkennen … kan slechts plaatsvinden … wanneer men allereerst het niveau van het hart toestaat zich uit te breiden.
Dus … Wij … uh … doen wát om dat mogelijk te maken?
Je concentreert je alleen maar op de GEVOELENS van je hart. Wat je denkt dat … zij zeggen, ben je. Echter, wij zeggen … dat wat je VOELT … BEN JE.
GEVOELENS … zoals we al vaak hebben benadrukt … zeggen wie ‘jij zelf’ bent. Je kunt je houding veranderen door gedachten … Je kunt ook je GEVOELENS veranderen.
Door je gedachten? Komt dat dan niet voort uit het denken?
Je gedachten komen uit jou voort … Echter, wanneer je alle gedachten uitbant en eenvoudigweg ADEMT DOOR LIEFDE … zal het hart groeien naar de plaats waar het thuishoort. Hoe meer nadruk je legt OP LIEFDE … DOOR JOUW HART … en je concentreert op het verlangen van je hart … en daarin ALLEEN LIEFDE een plek geeft … des te meer men zich de WAARHEID van LIEFDE bewust wordt.
Velen van jullie WETEN van LIEFDE … in een mate die ons soms versteld doet staan. Maar we hebben gemerkt dat de omgeving het ‘niveau van LIEFDE’ omlaag kan halen naar een andere frequentie … wanneer men dat laat gebeuren.

Aartsengel Zadkiel - Het Belang van Evenwicht - September 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Het Belang van Evenwicht"
September 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag zouden wij graag tegen jullie willen spreken over het belang van het onderhouden van evenwicht in jullie leven.
Terwijl de invoer van het hogere trillingslicht doorgaat toe te nemen, worden jullie vele kansen aangeboden om naar hogere niveaus van besef op te stijgen. Dit mag een verhoogd besef van huidige onderwerpen omvatten, of het mag volledig nieuwe wegen van begrip open.
Jullie bekwaamheid om deze nieuwe informatie te ontvangen en het in jullie Wezen te incorporeren kan veel gemakkelijker gedaan worden wanneer je een evenwicht en een stabiele fundering overeind gezet hebt waarop deze nieuwe kennis op kan bouwen.
Je kunt dit visualiseren wanneer jij jezelf binnenin een kristalheldere piramide van Licht ziet zitten. Een andere omgekeerde kristalheldere piramide van Licht daalt neer om te vermengen met de piramide waarin je zit, en de resulterende merkaba begint te draaien. Terwijl deze draaiing gebeurt, begin je steeds hoger op te stijgen. Het gemak en de stabiliteit van dit opstijgen zal, in grote gradatie, afhankelijk zijn van de stabiliteit van de originele kristallen piramide waarin je zat. Een piramide met een gebalanceerde en stabiele fundering zal in staat zijn om soepel en gemakkelijk op te stijgen. Eentje die niet in evenwicht is mag ernaar neigen een wiebelende opstijging en tip van de ene naar de andere kant te hebben. Het zou zelfs uit de koers kunnen zwenken.

woensdag, augustus 27, 2014

Ascentie en de Fysieke Bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen - 26 Augustus 2014 / Trish LeSage


“Ascentie en de Fysieke Bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen"
26 Augustus 2014 / Trish LeSage
Wanneer je op het pad van ascentie bent, mag je uiteindelijk de fysieke bekwaamheid van het Heldere Invoelingsvermogen ervaren. Helder Invoelingsvermogen is de bekwaamheid om te voelen wat anderen voelen.
Als je de bekwaamheid van Helder Invoelingsvermogen bezit mag je de emoties die anderen momenteel ervaren voelen, en je mag ook de emoties die anderen in het verleden ervaren hebben voelen. Wij dragen alle emoties die wij ooit gevoeld hebben met ons mee. Wanneer het ook is dat wij een situatie in het leven ervaren dat ons aanleiding geeft om emoties te voelen of tot uitdrukking te brengen, worden deze emoties op ons ingeprent. Zij blijven op ons ingeprent en worden niet losgelaten tenzij we hen elimineren via genezing. In de loop van de tijd stapelen zij laag op laag opeen.
We dragen ook alle emoties bij ons die we ervaren en gevoeld hebben gedurende onze vroegere levens. Wij, als mensen, hebben zielgroei bereikt door de situaties die we ervaren hebben door ons volledige bestaan als zielen heen. Deze situaties die we ervaren hebben werden geladen met specifieke emoties die we gevoeld hebben. Mensen leren merendeels door het voelen van emoties. De emoties die wij geaccumuleerd hebben als een resultaat van onze zielgroei, door ons gehele bestaan als een ziel heen, mogen gevoeld worden door diegenen die de intuïtieve bekwaamheid bezitten van het Heldere Invoelingsvermogen.

Houd op met Je Zorgen te Maken en Begin te Leven - Vreugde is in de Lucht - 26 Augustus 2014 / Brenda HoffmanHoud op met Je Zorgen te Maken en Begin te Leven
-
Vreugde is in de Lucht  
26 Augustus 2014 / Brenda Hoffman


Dierbaren,
Jullie zijn zo snel overgegaan dat wij vaak moeilijkheden hebben te begrijpen hoe jullie het aldus gedaan hebben. Jullie begonnen, als het ware, in de kelder en nu zijn jullie op de vliering gereed om in/naar wat het ook is waar jullie lang over gedroomd hebben te vliegen.
Misschien twijfelen jullie aan jullie groei want jullie denken dat jullie in het "huis" van gisteren verblijven. Iets dergelijks is niet waar.
De pioniers van de Verenigde Staten van de jaren 1700 en 1800 verhuisden naar het westen ondanks bijna onmogelijke ontberingen. Zij deden dat aldus zonder alles te visualiseren wat er zou gebeuren als een resultaat van hun moedige omzwervingen. Hetzelfde is voor jullie waar.
Jullie kunnen nog niet bevatten hoe belangrijk jullie volhardendheid is en geweest is voor het openen van jullie nieuwe land - het land van jullie innerlijke wezen. Jullie zijn inderdaad en zijn net zo moedig geweest als iedere fysieke pionier.
Jullie vergelijken niet de fysieke verkenning met de verkenning van het innerlijke wezen. Niet omdat jullie verkenningen van het innerlijke wezen niet moeilijk waren voor diegenen in de voorlinie, maar omdat jullie 3D wereld afgestemd is op extern-gedirigeerde ervaringen. De fysieke verkenning schijnt moeilijker te zijn. Maar beide zijn evenredig moeilijk - en beide creëren nieuwe werelden en nieuwe landen.
Sommigen van jullie zijn overstuur omdat jullie nog niet jullie droomleven gecreëerd hebben. Sta jezelf toe in/naar jouw droomleven te groeien - net zoals dat dit waar is als een tiener op de tijd wacht wanneer hen toegestaan wordt om te daten. Jullie creëren jullie nieuwe wereld sneller dan jullie nu visualiseren, maar niet zo snel als jullie graag zouden willen.
Deze overgang is geen snelle maaltijd (fast food) ervaring, maar in plaats daarvan een elegante maaltijd in een fijne omgeving om te dineren.

Aisha en de CC's - Korte Energie Update en Update van Aisha - 26 Augustus 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën en van Mij…
26 Augustus 2014
Dierbare broeders en zusters van het Licht!
Dit is zo een ongelooflijk weekeinde voor mij en mijn zuster geweest. Het was prachtig om in staat te zijn om tijd met onze ouders door te brengen, en het was perfect om bij de zee te zijn om met de krachtige energieën te verbinden die binnengekomen zijn tijdens het Leeuwenpoort Portaal. Niet tot onze verrassing, werden wij geleid naar de perfecte plaats om precies dat te doen (verbinden met de energieën), wat slechts een korte wandeling vanaf de woning van onze ouders was. Twee jaar geleden, struikelden wij letterlijk over iets waarvan wij weten dat het een enorme grote ader is van melkachtig kwarts dat eruit ziet alsof het uitbarst vanuit de omringende rotsen in een cascade van witheid, zoals een gletsjer door de grond heen naar boven komt. Het is vele, vele meters lang, eerst nauw maar breder als het bijna de gehele weg naar beneden naar de zee gaat, en het was de meest verbijsterende ervaring om daar te zitten en te mediteren. We werden ernaar teruggetrokken, iedere dag dat wij bij onze ouders doorbrachten, en gisteren, werden wij gegidst om daar een ceremonie te doen om de voltooide Leeuwenpoort energieën in Moeder Aarde te verankeren. Ik bracht mijn kristallen en het stuk gouden kwarts met me mee dat ik gevonden had bij het Meer Bygdin deze zomer, en eerst stonden mijn zuster en ik in de zee terwijl ik de kristallen en het kwarts onder water hield om zich te verbinden met de energieën daar. Toen, plaatsten wij de nog steeds natte kristallen op de ader van het witte kwarts en zaten naast hen en verbonden ons met het kwarts en met de Vijver. Ik zei een korte spreuk en precies toen ik het beëindigde brak de zon door de wolken heen. Op onze eerste dag daar, had ik een enorm groot stuk van het witte kwarts gevonden dat bijna verborgen was in een gletsjerspleet onder de ader zelf en ik had het opgeraapt en het op de rotsen geplaatst. Ik wist plotseling dat wij verondersteld werden om dat stuk kwarts in/aan de zee vrij te geven, net zoals we gedaan hadden met het stuk gouden kwarts dat wij vrijgegeven hadden in/aan de rivier nabij het Meer Gjende eerder deze zomer, dus ik raapte het op en we droegen het naar beneden naar de zee, de ader van witte kwarts volgend. De ader stopt ongeveer twee meter voor de zee, en nu, "voltooiden mijn zuster en ik de cirkel" door dat ene stuk ervan in het water te gooien terwijl we het zegenden. Het was een krachtig moment, en nog steeds lopen de rillingen langs mijn ruggenwervel omlaag wanneer ik denk aan hoe het eruit zag daar in het kristal heldere water liggend, diep beneden maar dichtbij genoeg voor ons om de heldere vonk ervan op de bodem te zien. We wandelden naar een kleine inham welke genesteld was in enige steile kliffen in de buurt, en toen we daar aankwamen, kwam de Zon wederom gedurende een korte tijd tevoorschijn, net voldoende tijd voor ons om een volgende zwempartij te ondernemen in de koele heldere wateren en echt ÉÉN met de zee te zijn J.
Gisterenavond toen ik weer thuis was, pakte ik het stuk gouden kwarts op om me wederom te verbinden met de energieën voordat ik ging slapen. Ik besefte dat het nu niet alleen de energieën van de bergen en de meren droeg, het droeg nu ook de energieën van de oceaan en die enorme grote bijstorting van kwarts, en ik had dat net gedacht toen ik een enorme grote energie stroming door me heen kreeg. Het was alsof ik in het kwarts versmolt, één werd met die witte gletsjer, ÉÉN werd met Moeder Aarde. Plotseling, zag ik een kristallen schedel gemaakt van hetzelfde witte melkachtige kwarts zoals het kwarts bij de zee, en ik wist gewoon dat dit een beeld van mij was. Want wij zijn allemaal zoals deze kristallen schedels, zoveel energie en informatie met ons meedragend en nu, begint dit alles eindelijk wederom naar de oppervlakte te komen. Het was een krachtig beeld, en het was de volmaakte manier om dit weekeinde te beëindigen J.

Vanuit de Boodschappen van God - 25 Augustus 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
25 Augustus 2014 / Yael Powell
Is het belangrijk om de oude energieën te transformeren? Dit te doen is om een brug te creëren, om je iets te volgen te geven als je de overgang van de ene naar de andere wereld maakt, van leven in het ego naar leven in het hart, naar de werkelijkheid van de wereld die je ervaren hebt naar de waarheid van God Ik Ben als je ware Thuis. In waarheid is er geen noodzaak om deze brug te creëren, geliefden. Eerder, hoef je dus alleen maar levend in deze gemeenschap te komen, in de vreugde van onze Liefde, in de schittering van je ware Tweeling Vlam hart, in je gemeenschap met de Engelen, in je vreugde in de glorie van het leven en de inhoud van Liefde, in je bekwaamheid terwijl je deze resonantie van het Licht en de Liefde welke Ik Ben in je vasthoudt, vanuit deze trillingsresonantie, om zowel je leven in de wereld mee te voeren als het leven van de anderen die je dient.
Maar dit kan alleen gedaan worden wanneer je niet langer een overeenkomst bent voor de achterwaartse wervelende energieën van de ommekeer van Liefde, en daarom moet, al jouw grote energie en de kracht van jouw focus en hart aan Mij toegewijd zijn, hier gefocust als je de Werkelijkheid van onze Liefde en de waarheid van Alles Dat Ik ben bereikt, voort snelt en omhelst, meer Echt voor jou wordend dan alles dat je in de wereld ervaren hebt, ongeacht hoeveel levens je daar ook geleefd hebt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-08-25 | Circle of Light www.circleoflight.net

Michael met en voor de Raden via Ron Head - 25 Augustus 2014


Michael met en voor de Raden
Ben de Waarheid van Jezelf
25 Augustus 2014 / Ron Head
Wij zouden met jullie willen spreken vandaag over een onderwerp dat wij niet eerder in deze ruimte geadresseerd hebben. Wij zijn zeer hoopvol dat velen van jullie geholpen zullen zijn door wat wij met jullie delen.
Wij weten dat er nog steeds een tamelijk groot aantal van diegenen zijn die zichzelf beschouwen Lichtwerkers en Sterrenzaden te zijn die van zichzelf denken alleen te zijn, afgesneden, afgescheiden van ieder contact met gelijkgestemde zielen voor conversaties en gezelschap. Laat ons dit onderwerp op een manier adresseren welke jullie mag helpen om dit inzicht te veranderen en de situatie te verhelpen.
Wij wensen welzeker om duidelijk te maken dat, op z'n minst in de grote meerderheid van de gevallen, dit een inzicht is, en niet noodzakelijkerwijs een accuraat inzicht. En zelfs als het accuraat is, zijn het gemakkelijke inzichten welke beide verholpen kunnen worden door Lichtwerkers omdat zij de bekwaamheid als lichtwerkers hebben om het aldus te doen, en omdat de tijd gearriveerd is en de energie omgeving voor jullie allemaal bestaat om van elkaar bewust te worden.
Laat ons eerst over jullie inzicht van isolatie spreken. Het is zeer waarschijnlijk slechts een inzicht. Begrijp dat alsjeblieft. Nu, de redenen voor dat inzicht variëren rijkelijk. En toch is er ook een uniformiteit rondom hen. Op een manier, spijt het ons om jullie te informeren dat jullie jezelf beschermen van wat jullie verwachten minder dan vriendelijk accepterend te zijn van jullie inzichten door diegenen rondom jullie heen. En het is mogelijk dat jullie heel goed iets daarvan zouden kunnen ervaren. Maar wij stellen jullie nu een aantal vragen. 

dinsdag, augustus 26, 2014

De Arcturianen - Multidimensionaal Denken - 25 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Arcturianen gaan Verder met het Multidimensionale Leiderschap
Multidimensionaal Denken
25 Augustus 2014 / Dr. Suzanne Lie
Onze Dierbare Ascenderenden,
Wij de Arcturianen beseffen dat velen van jullie het moeilijk hebben met jullie derde dimensionale geheugen, wij beseffen dat de voortdurende stress van een altijd-veranderende wereld zich kan bemoeien met jullie geheugen, nochtans hebben jullie allemaal meer stress in het verleden gehad zonder jullie huidige verlies van het korte-termijn geheugen. Het is waarschijnlijk dat jullie beseffen dat jullie gewoonlijk de 3D details over tijden en datums vergeten.
Wat is Multidimensionaal Denken?
Het mag voor velen van jullie, de ascenderenden, toeschijnen dat er een immer-toenemende hoeveelheid van informatie is over jullie alledaagse leven dat onbeschikbaar schijnt te zijn voor jullie dagelijkse denken. Jullie ervaren deze uitdaging omdat jullie in het proces zijn van het opwaarderen van al jullie derde en vierde dimensionale denken in/naar jullie multidimensionale denken. "Wat is multidimensionaal denken?" vragen jullie.
Multidimensionaal denken is de bekwaamheid om bewust te zijn van meer dan één versie van jouw Multidimensionale ZELF terwijl je in het proces bent van jouw dagelijkse, fysieke leven. Jullie zijn al gewend aan multi-tasking in jullie 3D leven. Bijvoorbeeld, je kunt aan je bureau zitten terwijl je de rekeningen betaald, nadenkt over wat je wilt kopen in de levensmiddelenwinkel, je herinneren dat jouw kind een bepaalde opdracht op een bepaald tijdstip moet volbrengen, dat je grasveld bewaterd moet worden en, oh ja, je vergat om je vriend(in) op te bellen.
Al deze verschillende gedachten stromen aldus snel in en uit jouw gedachten en dat zij bijna één gedachte lijken te zijn. Met multidimensionaal denken, zijn jouw gedachten niet gelimiteerd aan slechts jouw fysieke leven. Je mag een wandeling maken, nadenken over de droom die je de afgelopen nacht had en de wolken in de lucht observeren je afvragend of één van hen een vermomd sterrenschip is.
Je geest herinnerd zich dan de "droom" waarin je in een enorme grote zaal bent met vele onbekende mensen die luisteren naar een zelfs zeer ongewoon wezen die aan het praten is. Dan remt er een auto in de buurt met gillende remmen, en je springt terug in/naar jouw fysieke werkelijkheid. Omdat je gewend bent aan gillende remmen als een waarschuwing, keer je naar jouw fysieke gewaarwordingen terug en vergeet je volledig het korte moment van jouw multidimensionale herinneringen.
Fysieke waarschuwingssignalen zijn zeer gewoon. Zelfs wanneer kinderen te stil zijn weet je dat je moet gaan kijken om hen na te trekken. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je een waarschuwingsgeluid krijgt, of waarschuwingsstilte, jouw aandacht jouw multidimensionale denken verlaat zodat jij je kunt focussen op jouw fysieke wereld. Dat moment van multidimensionaal denken wordt vaak vergeten omdat op het één of andere niveau angst jouw bewustzijn binnengekomen is. Wanneer jouw bewustzijn eenmaal terugvalt in/naar "alleen de fysieke wereld," is jouw korte ontmoeting met het multidimensionale denken verloren.
Gelukkig, wanneer je eenmaal een mogelijke boodschap van jouw Hogere zelf insluit, iets dat zich in jouw ochtendmeditatie voordeed, of je verlangt ernaar je iets te herinneren waar je niet helemaal jouw vinger op gelegd kan krijgen, versnel je geleidelijk jouw brein in/naar de hogere breingolven van jouw multidimensionale denken. Op deze manier, beweeg je in en uit het multidimensionale denken.

Méline Portia Lafont - Een Boodschap van Robin Williams - 25 Augustus 2014
Een Boodschap van Robin Williams
25 Augustus 2014 / Méline Portia Lafont
Met dank aan Karl voor het plaatje

Hi lieve vrienden,
Voordat ik deze persoonlijke boodschap van Robin Williams meedeel, wil ik uitleggen hoe dit alles tot stand gebracht werd. Robin is mijn favoriete acteur geweest voor zolang als dat ik hem ken aangezien ik zo een aantrekking voor zijn Spirit voelde. We konden allemaal middels zijn voertuig de ware aard zien zoals hij is. Hij inspireerde velen op deze vlakte door gelach en vreugde. De dag van zijn "vertrek" raakte mij diep en voelde aan alsof een deel van mij verdwenen was. Ik was, zoals velen, diep bewogen. Ik riep onmiddellijk Aartsengel Michael om hem Liefde te sturen en om hem alsjeblieft naar het Licht te brengen aangezien hij een verlichte ziel is die zoveel voor de gehele wereld middels zijn Spirit deed.
Wanneer iemand zelfmoord pleegt, gaat de ziel naar een astraal vlak, dat speciaal gecreëerd werd voor dergelijke zielen, waar zij moeten leren om het leven weer te respecteren. De zielen zijn ietwat verloren en beseffen niet of zijn zich niet bewust en vertoeven tussen werelden in op het astrale vlak. Dit is waar voor iedereen die zelfmoord pleegt: Lichtwerker, ontwaakt of niet. Dit is waarom ik diep geschokt was te weten dat hij daar terecht zou komen en wij allemaal weten dat de onbarmhartigheid van deze wereld één van de hoofdredenen voor hem was om het vlak te verlaten aangezien Robin daar zeer gevoelig voor was.  
Dit is waarom ik, en ik ben zeker velen van jullie, hem liefde gestuurd heb en de Engelen gevraagd heb om hem naar het Licht te sturen in plaats van deze astrale wereld aangezien hij zo een prachtig Lichtwezen is die zoveel gedaan heeft voor de wereld en gewoonweg de wreedheid van de wereld niet kon verdragen.
Ik vroeg of ik me zou kunnen verbinden met Robin zodra ik het van zijn vertrek ontdekte, maar Aartsengel Michael stond dit niet toen, aangezien Robin op dat moment verward en verloren was. Proberend te begrijpen wat er gebeurd was.
Als je de Astrologische levenskaart van Robin begrijpt, kan je zien dat dit type van vertrek inderdaad al aanwezig was in zijn kaart (8ste huis) en dat hij overgevoelig was en veel verdriet voelde. Zelfs de manier en waar het gebeurde, kunnen op zijn kaart gezien worden door de beïnvloeding van de Planeten en tekens. De algemene energie is dat hij het allemaal binnenin zich voelde en zich er bewust van was, maar het niet in de buitenwereld kon vinden en kon niet de onbarmhartigheid van deze wereld verdragen.
Een paar dagen na het beluisteren van een uitstekende channeling van Robin via Laura M (1). Werd mij de kans gepresenteerd om hem te channelen. Aartsengel Michael informeerde mij dat Robin naar het Licht was opgetild in plaats van naar deze Astrale wereld te gaan, dit dankzij alle wensen en het Licht dat naar Robin gestuurd werd door diegenen die ontwaakt zijn. Dat is waarom Robin nu meer bewust en aanwezig is om een boodschap brengen.
Ik trok het na en trok het een paar keer opnieuw na voordat ik dit naar buiten breng, aangezien ik er altijd zeker van wil zijn dat hij het is. Zijn energieën waren zeer tastbaar voor mij tijdens deze transmissie en ik voelde hem bij me, met zijn wezen in mijn innerlijke visie. Ik ervoer een hoofdpijn na dit omdat ik zijn licht kan voelen toenemen maar nog niet op het vlak van diegenen die ik gewend ben om te channelen. Maar desalniettemin, een zeer prachtige ziel met nog steeds heel veel smart.

maandag, augustus 25, 2014

Aartsengel Metatron - Ontwakend Bewustzijn op de Aarde - 22 Augustus 2014 / Shanta Gabriel


Een Uitgebreid Perspectief van Aartsengel Metatron 

Ontwakend Bewustzijn op de Aarde 

22 Augustus 2014 / Shanta Gabriel


Een opmerking van Shanta Gabriel: Sinds de Zonnewende van 21 Juni, is er een opening in jullie energie gebied geweest om een nieuwe verbinding toe te staan voor de gaven en talenten welke jouw ziel naar de Aarde brengt. Op die dag, was ik gezegend om de meest krachtige ceremonie van mijn leven op de heilige locatie, erkend als de basischakra van de wereld, Berg Shasta te leiden. Dit evenement verdiepte mijn 25-jarige verbinding met de Aartsengelen en opende nieuwe kanalen om van deze verlichte wezens te ontvangen. Ik werd begenadigd met een diepe uitlijning met Aartsengel Gabriel sinds 1990, en diegenen die bekend zijn met mijn werk herkennen de liefdevolle communicatie welke Gabriel aan de wereld aanbiedt. 
 

Wat zich geopend heeft sinds de Zonnewende is gechannelde begeleiding en informatie van Aartsengel Metatron, Uriel, Sandalphon en anderen. Mij werd verteld dat zij nieuw werk wilden presenteren en gebruik willen maken van deze leringen omdat de Aartsengelen zeer geïnvesteerd zijn in ons ontwakende spirituele bewustzijn op de Aarde in deze tijd. Zij willen ons helpen om onze nieuwe Lichtlichamen te bouwen en werken van Nature inniger met de Universele Aanwezigheid.  

Deze nieuwe boodschap van Aartsengel Metatron is de eerste in een reeks van channelings die zij zullen presenteren.
 
Aan mij werd ook getoond dat om deze nieuwe Lichtlichamen te creëren en toegang te hebben tot de wijsheid van ons hart, wij energetische paden moeten creëren die de activering van de kern uitlijning toestaan tussen ons meest goddelijke Zelf en onze ware menselijke zelf. Om dit te doen, werken de Aartsengelen samen om in je chakrasysteem te werken om ons te helpen toegang te verkrijgen tot de wijsheid van het hart. We zullen moeten wachten totdat het schoolwerk begint om te zien hoe de voortgang verder gaat. Aan mij werden alleen de entree punten getoond in/naar dit nieuwe werk, dus moet ik erop vertrouwen dat het proces van het channelen van de informatie van wat de Aartsengelen aan jullie mee willen delen doorgaand zal zijn door de schoolreeks heen en daaraan voorbij. Dit is in iedere klas waar geweest die ik sinds 1995 onderwezen heb, en wij hebben consequent krachtige begeleiding ontvangen.   

Dit is mijn speciale uitnodiging aan jullie om je bij me aan te sluiten bij dit verbazingwekkende proces van de ontdekkingen van het nieuwe leven met de Aartsengelen. Ondertussen, geniet van de channeling van Aartsengel Metatron en koester je in de uitbreidende energieën welke deze boodschappen bevatten.  Dierbaren,

Een overzicht van de spirituele evolutie welke jullie momenteel ervaren mag helpen om jullie een perspectief te geven voor deze speciale tijden waarin jullie leven. Aangezien de Aartsengelen zeer actief geweest zijn in de recente ontwaking van het bewustzijn, kan het uitgebreide perspectief dat wij nu verstrekken jullie helpen om te zien hoe belangrijk de Sterrenzaden voor deze evolutie zijn. De oude vormen van de werkelijkheid zijn aan het verbrokkelen zoals de Toren in het traditionele tarot orakel. Tezelfdertijd is de energie van de Aarde kracht aan het verzamelen en opeen aan het stapelen hetgeen de collectieve impuls zal motiveren, aldus grote aantallen van mensen nieuwe plateaus van kracht van spirituele ervaring zullen bereiken en tegelijkertijd wereldwijde ontwakingen zullen creëren.

Eliza: "Opstijgen" - 23 Augustus 2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe


Eliza: "Opstijgen"
23 Augustus 2014 / Tazjima Amariah Kumara VaCoupe
Deze laatste twee nachten, heb ik doorgebracht in het gezelschap van drie mannen, feitelijk drie mannelijke Pleiadiaanse mannen van mijn eigen familie. Zij zijn twee Aartsengelen en een Engelachtige Pleiadiaan die ook mijn eigen partner is.
Terwijl ik in en uit een zware slaap dreef, hebben deze liefdevolle wezens met mijn energieën gewerkt, mijn frequenties aanpassend, de overgang versnellend die ik momenteel onderga.
Wanneer ik pauzeer en me naar binnen keer, kan ik hun enorme liefde voor mij voelen echoën in de groeiende hartvlam binnenin de hartchakra. Ik kan nu gemakkelijk in een bijna permanente staat van meditatief besef terechtkomen terwijl de frequentie niveaus stapsgewijs verhogen.
Ongeveer twee weken geleden, begon ik me er bewust van te worden dat ik en mijn partner samen al begonnen zijn aan een nieuwe missie. Na een passende periode van aanpassing, het bezoeken van vrienden en familieleden, zullen we samen de Stilte ingaan.
Als Eliza, ken ik niet alle details, maar voor de Pleiadianen, geeft het binnengaan van de Stilte aan dat het gekoppelde paar verplicht is tot twee jaren van meditatie met de binnenkomende ziel van degene die hun kind zal zijn.
In ons geval, zal dit een zeer speciaal kind zijn, eentje die voorbestemd is om een Leraar voor de Nieuwe Aarde te zijn. In zijn DNA zal hij zowel de genen van de Engelachtige Pleiadianen als de Kosmische Venetianen dragen. Hij zal de intelligentie en schoonheid van zijn beide ouders hebben, de grote liefde van zijn grootmoeders en de toewijding en het mededogen van zijn grootvaders.
Ons kind roept naar ons, dus mijn her-vermengingsproces is aan het versnellen. Ik heb niet het gevoel dat "Ik", als Eliza's besef en lichtfocus, hier nog veel langer zal zijn. Nochtans, is het met grote vreugde dat ik mijn aankomende missie deel met diegenen die kleintjes van zichzelf hebben.
In dit leven heb ik geen kind gehad. Noch hebben welke van mijn kinderen dan ook het overleefd naar de volwassenheid in mijn twee eerdere levens, als Joseph en de Tweede Wereld Oorlog piloot. Bijgevolg, heb ik weinig om mij hier verankerd te houden. Ik heb het gevoel alsof mijn vleugels zich spreiden terwijl ik naar de winden van de Hemel reik om me naar de Volle Vlucht op te tillen.
De kinderen die op de Aarde arriveren vandaag de dag hebben een speciale bestemming, wat gedeeld zal worden met diegenen van hun galactische afstamming. Mijn zoon zal één van deze zijn, hoewel hij niet op deze Aarde geboren zal worden, maar in de veiligheid van onze Pleiadische Woning.