zaterdag, mei 31, 2014

Welkom bij de Juni Bijeenkomst Rondom de Vijver - Zondag 1 Juni 2014


Aisha North en de Constant Companions
Welkom bij de Juni Bijeenkomst Rondom de Vijver
Zondag 1 Juni 2014

Lieve broeders en zusters van het Licht!
Wederom stroomt de tijd snel, en deze Zondag op 21:00 uur Oslo tijd hebben wij een volgende Bijeenkomst. Dit is wat de Constant Companions erover te zeggen hebben:
"Zo, laat ons deze brief beginnen door te zeggen dat jullie verenigd geraakt zijn op een manier die jullie je misschien in een vroeger stadium van deze herverbinding niet voorgesteld zouden kunnen hebben. Want jullie zijn inderdaad oude bekenden, jullie allemaal, oude zielen die vele levens op verschillende manieren met elkaar doorgebracht hebben, maar nu, zijn jullie allemaal met één doel in gedachten samengekomen: om te verbinden wat gescheiden werd en om te genezen wat aangetast werd. Want deze wereld welke jullie bewonen binnenin dit fysieke lichaam is een wereld die genezing nodig heeft, en jullie doel is om een belangrijke rol in dit proces te spelen. En dus, om dit te bereiken, hebben jullie dit lange en nauwgezette proces van het genezen van jullie zelf op je genomen door het Licht toe te staan jullie allemaal tot in jullie ware kern volledig te penetreren. En door dat te doen, hebben jullie samengesteld wat eens uit elkaar gescheurd werd, en jullie hebben de verbinding tussen deze gescheiden delen van jullie wezen voltooid en hebben dat volbracht wat aan jullie gegeven was als jullie eerste taak in deze lange cyclus van onplezierige lange visites aan deze planeet als menselijke wezens.
Maar nu, zullen jullie aan de volgende etappe van dat proces beginnen welke ook de totaliteit van jullie wereld omvat, want zoals jullie heel werden, zo ook zal de rest van de bewoners van deze wereld door een gelijkaardig proces van herverbinding en hernieuwing genomen worden. En aan jullie zijde, zal jullie planeet weer als nieuw worden, waar al het verkeerde rechtgetrokken zal worden en de schandvlekken wederom volmaakt zullen worden. Want waar jullie op het punt van staan om je op in te schepen, is een enkelvoudig proces van connectiviteit dat een dergelijke energetische feedback in/naar het systeem voort zal brengen dat door al jullie omgevingen heen loopt, dus terwijl jullie samenkomen om je via het hart te verbinden door jullie zelf toe te staan te versmelten in/naar een enkelvoudige vijver van Licht deze aankomende Zondag, zullen jullie zo een krachtig signaal van Licht uitsturen in/naar het al bestaande raster dat jullie wereld omringt, dat jullie het allemaal in lichterlaaie zullen zetten.

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van Juni 2014


Juni 2014 Boodschap

Vanuit de Akashic Archieven: Een uittreksel uit het Bericht van Juni 2014 

Gechanneld door: Jen Eramith MAWat voor energie en ervaringen kunnen wij in Juni 2014 verwachten?
De energie is deze maand zeer eenvoudig, zeer duidelijk, en zeer licht. Dit is een tijd om buitenwaarts en expressief te zijn. Vind manieren om je gedachten en gevoelens met gemak en duidelijkheid tot uitdrukking te brengen. Het zal je tot voordeel strekken om luchthartig in jouw relaties en omgang met mensen te zijn. Maak de dingen niet te ingewikkeld, en doe alles dat je kunt om drama te vermijden.
Dit is een tijd om jouw creativiteit naar voren te brengen en nieuwe projecten te betreden. Je zult ontdekken dat wat voor veranderingen of genezing dan ook, waar je onderbewust of langzaam aan gewerkt hebt, nu naar de oppervlakte komen en nieuwe kracht zullen ontwikkelen. Het is tijd om de mensen over jouw situatie en jouw werk te vertellen. Het is tijd om jouw huidige groei en verandering in/naar de fysieke vorm te brengen. Deze maand, verken hoe je de dingen naar buiten in/naar de wereld kunt plaatsen waar je over nagedacht hebt en die je in de recente maanden gevoeld hebt. Dit is een zeer uitbreidende tijd, maar het is geen uitbreiding welke gebaseerd is op leren of groeien of genezen. Het is uitbreiding dat gebaseerd is op het creatief tot uitdrukking brengen van wie je bent, waar je van houdt, en wat je aan het opbouwen bent. Het is zeer eenvoudig.

vrijdag, mei 30, 2014

Aartsengel Zadkiel - Jij Bent een Krachtig Centrum van Energie - Juni 2014 / Linda RobinsonAartsengel Zadkiel
“Jij Bent een Krachtig Centrum van Energie"

Juni 2014 / Linda Robinson


Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Heilige Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij het krachtige centrum van energie te bespreken dat jullie zijn en hoe jullie dit kunnen gebruiken voor het hoogste goed.
Jij bent een krachtig centrum van energie. Je hebt binnenin jouw Wezen een grote kracht van energetisch potentieel. Je straalt in concentrische cirkels energetische trillingsgolven uit waar het ook is dat je bent. Je straalt deze energie uit wanneer je stil zit alsook wanneer je in een menigte rondwandelt.
Je bent een onophoudelijke bron van stromende energie dat jouw innerlijke staat van zijn reflecteert.
Jouw innerlijke Wezen handelt als een transformator die de golven van energie intoomt en hen met jouw eigen persoonlijke handtekening indrukt voordat deze energetische golven uit jou vandaan stromen waar het ook is dat je gaat.
Daarom, handel je als de uitvoerder van jouw eigen persoonlijke krachtcentrale. De energie op zichzelf is neutraal, en jij bepaalt diens kwaliteit als het uit jou vandaan stroomt. Wat het ook is dat jij in jouw hart en gedachten hebt zal bepalen wat je uitstuurt. De trillingen die uit jou vandaan stromen veranderen voortdurend wat afhankelijk is van jouw eigen innerlijk staat van zijn.

Aartsengel Adrigon - Jullie Zijn Hier Uit Liefde - 17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Aartsengel Adrigon
"Jullie Zijn Hier Uit Liefde"
17 Mei 2014 / Elizabeth Ayres Escher
IK BEN Heer Adrigon. Ik geef leiding aan de Pleiadische Hoge Raad en dien met de andere Aartsengelen die misschien meer vertrouwd voor velen van jullie zijn. Aartsengel Zadkiel is mijn broeder. Wij zijn wat jullie zouden noemen Pleiadische Engelachtigen en wij kunnen door vele dimensies reizen en op vele plaatsen tegelijkertijd zijn. Mijn grote moederschip, De Witte Winden, is in jullie zonnesysteem gestationeerd, geparkeerd voor jullie zuster planeet, lieflijke Venus. De Witte Winden is slechts één van vele moederschepen die vlakbij gestationeerd zijn, niettemin één van de grootste, zijnde enige 4830km in doorsnee.
Op dit moment, ik en mijn broeders en zusters Aartsengelen, staan de drie golven van Lichtwerkers bij zoals dit via het werk van Dolores Cannon, een waar pionier, geïdentificeerd werd.
Velen van de eerste golvers hebben de planeet al verlaten en velen zullen in de volgende paar jaren vertrekken, wat afhankelijk is van de focus van hun missie hier. Het is een goed uitgevoerde taak door dezen … en toch, zijn er velen van deze groep die nog niet voldoende ontwaakt zijn om te beseffen dat zij een Lichtwerker zijn. Dezen hebben er weinig begrip van dat door slechts hier te zijn, zij de wereld met hun Licht begenadigd hebben. Wij begrijpen dat om te leren dat jullie weldra zullen vertrekken zelfs meer "dingen" naar boven kan brengen dan dat jullie al ervaren hebben, nochtans betekent vertrekken niet dat jullie lichaam noodzakelijkerwijs zal "sterven".
Het concept van "walk-ins" (zielen die de plaats van een andere ziel in het lichaam overnemen, of delen) is een omstreden concept, zelfs in de Lichtwerker cirkels. Niettemin, heeft onze schrijfster persoonlijk twee walk-ins in haar leven ontmoet en weet van verscheidene andere. Zij ontdekte slechts recentelijk dat zij, ook, een walk-in was, haar huidige lichaam op de tedere leeftijd van drie jaren oud betredend.
Dus voor welk doel zou een hoger dimensionaal Lichtwezen naar de planeet komen, ofwel door het proces van binnen-lopen of door geboren te worden? Zoals wij ergens anders aangehaald hebben, was het uit Liefde. Deze wezens hebben een groot gevoel van plicht en mededogen voor al het leven. Zij houden van de planeet en al diens bewoners, niemand uitgezonderd … zelfs de donkersten van het duister. Zij weten dat zelfs de duisteren het heilige zaad van bewustzijn binnenin dragen; anders zouden zij niet in staat zijn om te functioneren in een fysiek lichaam. Het is de ziel die het lichaam activeert, tenzij het een kloon is en dat is inderdaad een zielloos schepsel.

donderdag, mei 29, 2014

Aartsengel Michael - De Verbindende Kracht van de Ziel - 28 Mei 2014 / Natalie Glasson


Aartsengel Michael
De Verbindende Kracht van de Ziel
28 Mei 2014 / Natalie Glasson

Het is met Liefde en een diepe trilling van vreedzaamheid dat ik naar voren kom om jullie in het engelachtige en Scheppers Licht te omhelzen. Ik ben hier om een dispensatie van Licht voort te brengen aan diegenen die gereed zijn om hetzelfde binnenin hun wezens te ontvangen en te ontwaken. Er zijn vele wezens, engelen en meesters die door de Schepper gevraagd worden om in deze tijd lichttrillingen en frequenties in/naar de Aarde te channelen, maar specifiek in/naar de zielen die binnenin de fysieke lichamen op de Aarde bestaan. In deze tijd van grote evolutie van de Aarde en de mensheid is er een noodzaak om jezelf toe te staan een staat van ontvangen binnen te gaan, dit staat jou toe om open te zijn voor alles dat de Schepper is, het is verwant aan het alles overgeven dat je bent aan de Schepper om passende activeringen van het Scheppers-bewustzijn en de Scheppers-kwaliteiten toe te staan binnenin jouw wezen tevoorschijn te komen. Lichtdispensaties zullen van vele gidsen en wezens van licht voort komen aangezien wij allemaal, zelfs op de innerlijke vlakten, bewust alles dat wij weten en onszelf erkennen te zijn aan de Schepper overgeven om de trillingen van de Schepper te ontvangen welke innerlijke activeringen bijstaan. Heel veel van deze activeringen van de ziel binnenin jullie fysieke lichaam zijn niet tevoorschijn gekomen of aanwezig geweest bij jullie terwijl jullie bewust op de Aarde zijn. Dit betekent dat jullie allemaal nieuwe stadiums van jullie zelf en jullie besef binnengaan; het is de tijd van de zielontwaking op een diepe en een geavanceerde manier.
Weet dat ook aan jou gevraagd mag worden om lichtdispensaties tijdens jouw stille tijd voort te brengen, energie en Licht vanuit en door jouw wezen heen te laten stromen als je handelt als een anker voor anderen op de Aarde en bewust alles dat de Schepper is deelt, zelfs als het zonder enig begrip hierover is. Ieder wezen speelt diens rol in dit ascentieproces. Velen van jullie geloven niet dat jullie je doel op de Aarde al aan het uitspelen zijn, jullie achten de dingen die jullie doen en concentreren je erop als zijnde ontoereikend, maar ieder wezen verleent diens energie aan het ascentieproces, en maakt een belangrijke bijdrage terwijl onze inspanningen zich samen verenigen om de noodzakelijke verschuivingen en veranderingen te maken.  
De lichtdispensatie die ik voortbreng vanuit de Schepper, via het Engelen Koninkrijk en in/naar mijn wezen is een trilling en een golf van Licht welke ik rechtstreeks in/naar de zielen van de mensheid wens te channelen. Het is een nieuwe golf, licht en bewustzijn gefocust op kracht en bekrachtiging gericht op de ziel. In het Nieuwe Tijdperk van Liefde, waar Liefde in/naar jullie wezen en werkelijkheid gutst, en dat erom vraagt om tot uitdrukking gebracht en ervaren te worden, wordt vergroot en gezuiverd. De ziel wordt opgeroepen om naar voren te treden en het fysieke wezen te belichamen om in de nieuwe trilling van Liefde te ervaren en te creëren. Jullie ziel is een wijze en bewuste energie geboren vanuit de Schepper, diens liefdevolle en verlichte aanwezigheid is nu op de Aarde nodig met het oog op het sturen en begeleiden van ervaringen en situaties voor jullie zelf, anderen en de mensheid, aldus een nieuwe werkelijkheid op de Aarde creërend welke geboren wordt vanuit de prachtige en harmoniserende trillingen van de ziel. Iedere ziel, op het één of andere niveau binnenin ieder fysiek wezen op de Aarde, treedt naar voren met de kennis van het bereiken, manifesteren en creëren van een nieuwe werkelijkheid.

Aartsengel Michael - Het Spel van Transformatie Wordt NU op Aarde Uitgespeeld - Rita Pulmans


Aartsengel Michael
"Het Spel van Transformatie Wordt NU op Aarde Uitgespeeld"
Mei 2014 / Rita Pulmans 

Jullie zijn gekomen om de liefde te laten zegevieren. Deze is Zegevierende!
Het is nu aan jullie geliefden om te weten dat jullie ten volle slagen.

Heilige Aartsengel Michael, Lord Michael Prins van het Licht,
Graag had ik van u geweten waarom we sommige toestanden nog door moeten? Waarom kan het gewoon zo niet zijn dat we weten en voelen en geloven dat pijn en lijden niet echt meer hoeven? Of zie ik dit verkeerd? Of is het zo dat door "het lijden" een verdere transformatie bekomen kan worden? En inzichten die ons toch weer een heel eind verder op weg zetten. Of klopt dit ook niet echt?
Geliefde engel wilt u hier een woordje over kwijt?

Aartsengel Michael:
Geliefden, lieverds, engelen van mijn garde,
Kijk geliefden, de sluier die over jullie bewustzijn werd gespreid is de sluier der vergetelheid die jullie nu parten speelt, zal ik Aartsengel Michael maar zeggen.
Deze sluier is gelegd ter bescherming en ter voorkoming dat jullie niet meer in het aardse “paradijs” zouden willen verblijven. ( Op Aarde.)  Want jullie zouden dan onmiddellijk de pijn ervaren van het anders weten, kunnen en zijn. En deze pijn zou de ergste pijn zijn van alles.
Weten en voelen dat jullie zo dapper zijn en waren om af te dalen in deze toch lage dimensie van Moeder Aarde toen. Het zou voor jullie engelen, Godsharten, te zwaar en te moeilijk geweest zijn. Zo ook voor velen onder jullie en degenen die deze woorden ten volle weten, begrijpen.
Het is nu dat op Aarde het spel uitgespeeld wordt van haar transformatie. Moeder Aarde's heilige wording is reeds, doch Haar etherische en fysieke omhulsel is het laatste stadium dat volgt.

woensdag, mei 28, 2014

Terug van Lemuria: "Een Ochtend Boodschap" - 27 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie


Terug van Lemuria
"Een Ochtend Boodschap"
27 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
Ik werd in ons bed wakker en vroeg me af of de gehele gebeurtenis van het vinden van het vijfdimensionale vliegveld, het binnengaan van de Kern van Gaia, het bijwonen van de Lemuriaanse feestviering en de boodschappen van de Arcturiaan, Gaia en Sanat Kumara een droom waren geweest.
"NEE," zei Sandy die nog steeds half in slaap was. "Het was GEEN droom." Ze ging rechtop zitten, keek me recht in mijn ogen en zei, "Nee toch?"
Ik wilde haar antwoorden, maar hoorde een zin in mijn hoofd, welke aanvoelde alsof het van Sanat Kumara afkomstig was en ik rende naar mijn computer toe.
"Krijg je een volgende boodschap?" hoorde ik de slaperige stem van Sandy.
"Ja," antwoordde ik, "Ik kan nu niet praten."
Ik wist dat Sandy mijn wensen zou respecteren en me zelfs zou helpen zin te maken van de mengelmoes aan boodschappen die ik in toenemende mate ontving als ik wakker werd. Ik sloot de computer aan en startte deze op en staarde naar de stapel aan mail recht voor onze brievenbus.
Ik vroeg me af hoe het kon dat zoveel mail zich opgestapeld had toen ik zag dat de computer gereed was. Net toen ik was begonnen met typen, kwam Sandy de kamer binnen en zei, "Zou je graag willen dat ik type terwijl jij de boodschap channelt?"
Aangezien ik de eerste zin al in mijn gedachten gehoord had en Sandy veel sneller kon typen, zei ik dankbaar, "Ja, dat zou prachtig zijn."
Sandy ging onmiddellijk naast me zitten, zette de computer op haar schoot en zei, "Ik ben gereed."
Aangezien ik niet hoefde te typen sloot ik mijn ogen en stond de eerste zin toe om door mij heen te stromen. Te weten dat Sandy mijn boodschap typte stond mij toe om me te ontspannen terwijl ik zei:
"Terwijl jouw proces van ascentie vooruitgaat, versmelten de ontelbare aspecten van jouw Multidimensionale ZELF terwijl vele levens van ontelbare tijdlijnen, werelden, galaxies en dimensies zich beginnen te verbinden als parels aan een halsketting. Deze aspecten van jouw Multidimensionale ZELF zijn de parels en JIJ bent het rijgsnoer.
"Wanneer jouw fysieke wereld te uitdagend is, is één expressie van jouw Multidimensionale ZELF in één tijdlijn bijna teveel om te hanteren. Nochtans, als je vooruitstrevend in overgave leeft en de eenheid van het NU toestaat om met jouw iedere ademhaling geopenbaard te zijn, komen steeds meer aspecten van jouw ZELF online in jouw altijd-uitbreidende multidimensionale bewustzijn.

Aartsengel Metatron - Waarom Gebeurt Dit of Waarom Gebeurt dit Niet? - 27 Mei 2014


Aartsengel Metatron
"Waarom Gebeurt Dit of Waarom Gebeurt dit Niet?"
27 Mei 2014 / Méline Portia Lafont
Dank je wel aan Alexander D.S voor dit plaatje

Méline: Dit is een boodschap van AE Metatron over het je verbinden met je gidsen. Dit kwam door nadat een dierbare zuster van het Licht in haar lezing aan mijn gevraagd had, hoe te "zien" en hoe zich duidelijker met onze geliefde lichtfamilie te verbinden, aangezien dit in haar geblokkeerd lijkt te zijn? Dit is een uittreksel van haar lezing met Aartsengel Metatron die ik met jullie allemaal deel aangezien het jullie allemaal tot voordeel mag zijn.
Dank je wel Katerina Z. dat je mij toestaat om dit gedeelte van jouw lezing te delen ♥
Aartsengel Metatron: 
Bij tijden in jouw huidige incarnatie, en maar al te vaak, heb jij je afgevraagd, … "Waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dit niet?" Nietwaar, geliefde? Wel, het is hiervoor dat ik naar jou toekom om je tot hulp te zijn met duidelijkheid over deze processen als tot het waarom de dingen blijven gebeuren in jouw leven, of andersom, niet in jouw leven gebeuren.
Het gaat allemaal over vertrouwen, mijn lieve. Aangezien je een zuiver kanaal van bewustzijn bent, straal je uit wat je denkt terwijl je wordt wat je denkt. Dus accepteer genadig je eigen Goddelijkheid binnenin jou zodat je het kanaal en de zuivere belichaming hiervan wordt, lief hart. Het is de enige ware reden, als tot het waarom je ons niet duidelijker kunt zien; omdat je denkt dat wij jou niet zijn! (afscheiding in plaats van Eenheid) Of beter gezegd, denk jij en geloof je zelfs dat wij ver voorbij jouw werkelijkheid van bestaan zijn en dat je een lange weg moet gaan voordat je kunt komen waar wij zijn.
Allereerst, is er geen wij zijnde "daarbuiten" en geen jij zijnde hierbinnen. Wij zijn allen één in bewustzijn en aldus is het dat allen in het hier en nu zijn. Zoals velen zeggen: er is geen "daarbuiten" daarbuiten en dat is inderdaad waarheid, want wij zijn allemaal één in bewustzijn door ons eigen wezen. Zie en weet dat je precies bent waar wij ook zijn, als een eenheid, als de Goddelijkheid binnenin jou. Zie en begin het feit te omhelzen en te accepteren dat je bent waar je precies nu moet zijn, en dat thuis is waar het hart is.

Grenzeloze Liefde - Dr. Kazi Kearse PsyD / 2011


Grenzeloze Liefde
Dr. Kazi Kearse PsyD - 2011

“De ervaring van onvoorwaardelijke Liefde begint in jouw Hart, niet in het Hart van iemand anders. Maak niet jouw bekwaamheid om van jezelf te houden voorwaardelijk aan iemand anders diens bekwaamheid om van jou te houden.”

- Paul Ferrini
Deze woorden stelden mij in vrijheid, toen ik hen voor het eerst hoorde. Het was de bevestiging van iets dat ik voor zolang binnenin mij heb gevoeld, maar ik had er nooit woorden aan gegeven. Het was precies het tegenovergestelde van wat de maatschappij geprobeerd heeft mij al die jaren te laten accepteren. Ware Liefde is Grenzeloos. Wanneer jij van jezelf houdt heb je geen angst om alleen te zijn. Het alleen zijn is een kans om zelfs meer van jezelf te houden! Je weet dat Liefde in het Universum grenzeloos is. Als één persoon, of vorm de interesse in jou verliest, of jou afwijst, weet je dat het liefdevolle Universum meer vormen in de toekomst zal verstrekken.
Beëindig jouw angst! Vertrouw op een liefdevol Universum. Jij bent jouw eigen rechter, jury, en beul. Jij bent ook vrij, op ieder moment, om jouw eigen verlosser te zijn. Wanneer jij jouw geliefde in iedereen ziet, dan wordt iedereen jouw geliefde. Open je onverschrokken voor Liefde en al Diens veranderende vormen. Willend wat niet alleen het beste voor jezelf is, maar ook voor jouw geliefde. Zelfs tot aan het punt dat je kunt accepteren als het op een dag zou leiden naar de scheiding van het partnerschap.
Wanneer je gefundeerd bent in jouw begrip dat je een eeuwig wezen bent dan weet je dat we nooit waarlijk gescheiden zijn, en geen enkele scheiding is eeuwig. Je weet dat we op bepaalde tijden samenkomen en soms gaan we samen door een specifiek leven heen, en op andere keren hebben we andere dingen die we gescheiden moeten ervaren.

Vanuit de Boodschappen van God - 26 Mei 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
26 Mei 2014 / Yael Powell

Wanneer het ook is dat je gelooft dat jouw hart open is, open het wijder en wanneer je de nieuwe energieën voelt terwijl zij door jouw wezen heen zingen, vraag om meer. Terwijl je in grenzeloze vrijheid ademt, reik verder want op het moment dat jij je opent, dan zijn wij meer en daarom, wordt dat wat grenzeloos is rijker en zelfs meer grenzeloos dan voorheen. Natuurlijk, het verstand zegt, "Wat?" maar het hart zegt, "Natuurlijk." De Ene die grenzeloze galaxies van co-creatief leven en visie geboren kan laten worden moet onophoudelijk uitbreiden, hoewel er geen grenzen zijn en dat wat grenzeloos is, dat wat het leven is, dat wat dit levende en grenzeloze hologram is wordt meer omni-dimensionaal, meer elegant in die grenzeloze expressie van deze krachtige en tedere verbinding van het hart dat je met Mij bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-05-26 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, mei 27, 2014

Niemand kan Jou Vreugde Voorschrijven - 26 Mei 2014 / Brenda Hoffman


Niemand kan Jou Vreugde Voorschrijven
26 Mei 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Hoewel jullie vertrouwd zijn met het thema van de Nieuwe Aarde Vreugde, hebben slechts een paar van jullie het aangedurfd om het volledig te ervaren.
Vreugde concentreert zich niet op iets of iemand en verwacht dat het in plezier zal resulteren.
Iets dergelijks is een voortzetting van de 3D logica (of onlogica) en andere resultaten verwachten. Want het is geen waarheid dat in jouw 3D leven je verwachtte te genieten van familie feestdagen of gebeurtenissen, de feestviering van een nieuwe baan of talrijke andere activiteiten om slechts het tegenovergestelde, of iets geheel anders, te ontdekken dat jouw werkelijkheid was?
Die ontdekking resulteerde vaak in het gevoel dat je geen liefde waardig was of dat je niet wist hoe vreugde te ervaren zoals anderen dat schenen te doen - dat je op de één of andere manier niet "meekreeg" wat het dan ook maar was.
Iedere teleurstellende ervaring voegde toe aan jouw zelfkennis dat jij niet wist hoe het leven te vieren of te leven.
Iets dergelijks was waar. Want jij verwachtte om vreugde vanuit logica te creëren - zoals anderen dat deden of op z'n minst tot uitdrukking brachten dat ze dat deden. Een beetje zoals het verhaal van de "Koning die geen kleding droeg".
Jullie psychologische studies geven aan dat depressie of zelfirritatie vaak overduidelijk is tijdens de vakanties. Niet omdat het werkelijkheid is, maar omdat diegenen die verdrietig of depressief zijn zich "uit de emotionele lus" voelen.

maandag, mei 26, 2014

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 26 Mei 2014


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
26 Mei 2014

Jullie zijn hier voor vele doeleinden bijeengekomen dierbaren, maar er is één ding dat jullie allemaal met elkaar gemeen hebben, en dat is jullie eeuwige zoektocht voor het vinden van die innerlijke vrede waarvan je weet dat het ergens verblijft, niet alleen maar in jou, maar in ieder op zichzelf staand wezen die deze prachtige planeet van jullie bewoont. Want jullie zijn inderdaad diegenen die zullen dienen om de deuren naar deze gemoedsrust te openen, deze ruimte van evenwichtigheid en gelukzaligheid, dit trillingsgebied dat de gehele mensheid voor eeuwig zal ondersteunen. Want zie, deze honger die de mensheid steeds dichter en dichter naar de afgrond gedreven heeft, is de honger welke afstamt van het innerlijke weten dat er iets anders is daarbuiten, iets dat jullie allemaal compleet zal maken. Maar zoals wij bij vele gelegenheden besproken hebben, heeft deze honger de mensheid naar een ondoordachte zoektocht geleid voor een externe oplossing voor dit innerlijke verlangen. En zoals jullie allemaal zo goed weten nu, kan die gapende leegte binnenin niet gevuld worden door wat dan ook dat afgescheiden van jullie is, het kan alleen gevuld worden door je te verbinden met wat daar al is.
Want om heel te worden, moeten jullie afstand doen van wat voor ideeën dan ook van ieder oppervlakkig en tijdelijk vervangingsmiddel, en de reden dat jullie deze woorden lezen, is dat jullie de waarheid hierin al gezien hebben, en hiernaar handelden. En dus, op het één of andere tijdstip in het verleden, begonnen jullie allemaal aan deze reis dat jullie thuis bij jullie zou brengen, in ieder enkelvoudig aspect van het woord, en in ieder enkelvoudig aspect van jullie wezen. En deze reis heeft jullie allemaal door ontberingen en pijn heen genomen, door opwinding en vreugde, en door tegenslagen en successen, maar wat het ook was dat je op je weg tegenkwam, is het allemaal om één enkelvoudige reden gekomen, om jou bij dit alles-belangrijke doel van het herverbinden van jou met jou te helpen, en daardoor, volledig te herverbinden met de Bron, dat eeuwige gidsende Licht dat voor het merendeel van de mensheid weggeborgen was gedurende zo een lange tijd. Maar jullie braken door barrière na barrière, en jullie beklommen piek na piek, en beetje bij beetje, stap na stap hebben jullie zo een hoog niveau van begrip verkregen, dat jullie veel gevonden hebben van waar jullie naar zochten. Maar toch, zullen jullie je verre van compleet voelen, en bij tijden zoals deze, wat jullie nog steeds voelen als zijnde dat ontbreekt, zal schijnbaar een buitensporige ruimte binnenin jullie innemen. Maar nogmaals, jullie missen helemaal niets, jullie zijn je eenvoudigweg niet volledig bewust van de volle luister van jullie wezen, en dat is waarom wij hier zijn om dat licht te blijven schijnen in/naar jullie innerlijke heiligdom zodat jullie beter in staat zijn om het te onderscheiden door deze ietwat verwarrende nevel die jullie nog steeds, schijnt het, binnenin hebben zweven.

De Schepper - 26 Mei 2014


Een Schrijven van de Schepper
 "Uitreiken"
26 Mei 2014 - Jennifer Farley

Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar, heb je in jouw hoofd/verstand geleefd omdat dat is wat de maatschappij jou vertelde om te doen. Helaas, creëert het leven in en het bewegen door het verstand een gevoel van ontkoppeling tussen jou en diegenen rondom jou heen.
Vandaag, nodigt Het Universum je uit om je op jouw hart te focussen. Wat voel je? Hoe wil je bereiken en gebruiken wat er over is van jouw Aardse vlak bestaan? Mijn geliefde, sta Mijn Stem toe om vanuit het centrum van jouw wezen naar buiten te stromen in/naar jullie wereld. Je kwam hier voor een reden; jouw doel is recht voor jou! Reik ernaar uit met jouw Liefde en grijp het vast!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Vanuit de Boodschappen van God - 22 Mei 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
22 Mei 2014 / Yael Powell

Er is een moment, dierbaren, wanneer je op de rand staat en je de kleine dromen van de menselijke identiteit los moet laten en jouw perspectief hoog moet laten vliegen. Laat jouw hart volledig open voor deze communicatie en laat deze Liefde jou tonen wat het betekent om onbeperkt te zijn voorbij de wildste fantasieën, deel uitmakend van de weelde van de levende kosmos.
Dan wordt je het levende goud. Je wordt het Licht dat alle wezens voedt en ontwaakt. Je wordt het zuivere open hart waardoorheen ieder wezen eindelijk echt diens eigen vrijheid kan zien. Woorden kunnen deze glorieuze vrijheid niet overdragen. Sta mij toe, dierbaren, om jullie de ervaring te brengen. Dat zowel jouw bewustzijn als jouw hart uit zouden kunnen reiken en de weelde in al diens glorie leven, benoemd door de Liefde als de grotere waarheid van jou, dat van nu af aan, als jij je overvloed affirmeert, jouw weelde, je dat punt bereikt waarop jij je hart opent en met Mij door deze deuropening loopt waar je waarlijk kunt baden in de perfecte vrijheid van de levende en eindeloze overvloed die Ik Ben en dat jij ook bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-05-22 | Circle of Light www.circleoflight.net

Celia Fenn - Tijdreizen 102… De Tijdlijnen Navigeren - 26 Mei 2014


Celia Fenn
Tijdreizen 102…
 De Tijdlijnen Navigeren
26 Mei 2014
image by Jean-Luc Bozzoli at www.eyewithin.com
Het leven op het Tijdschip Aarde is opmerkelijk gespannen en intens geweest de laatste paar weken. Verrassend genoeg is de Zonne activiteit relatief laag geweest, dus is het veilig om te zeggen dat deze intensiteit vanuit een andere bron komt. Deze bron is onze nieuwe relatie met de Tijd en ons werk als de "bemanning" op het Tijdschip Aarde. In de laatste paar weken is de Tijd een aanzienlijke bron van onenigheid geworden terwijl het Collectieve Bewustzijn van de Aarde besluit of het "reverse engineered" zal worden terug in de tijd door Tijdlijn manipulatie, of dat we voorwaarts zullen gaan en in/naar een Hogere Spiraal van Bewuste Evolutie welke ons uitlijnt met het Goddelijke Plan en de Goddelijke Creatieve Intelligentie.
Aangezien wij geascendeerd zijn in/naar het Vijfde Dimensionale Bewustzijn, is het belangrijk geworden dat wij ook de Vierde Dimensie van Tijd begrijpen en de manier waarop wij op de Nieuwe Aarde Rasters manifesteren en creëren. Diegenen die meesters zijn van deze vaardigheid zijn bekend als Tijdlijn Ingenieurs/probleemoplossers. Deze Tijdlijn Ingenieurs zijn zich ervan bewust dat de tijd niet lineair is en niet in één richting gaat. Zij weten dat de tijd vloeibaar is en dat het in vele richtingen gaat, inclusief voorwaarts en achterwaarts. Een persoon die de Kwantum aard van de Werkelijkheid begrijpt, kan dan de Tijd en de Creatie manipuleren om hun eigen doel te dienen als zij dat aldus wensen. Een Bewuste Schepper die het Licht dient zal werken met de stroom van de Goddelijke Intelligentie en de opwaartse stromingen van Bewustzijn en Manifestatie. Dit is een gemakkelijk proces dat Vreugde en Lichtheid brengt, aangezien je eenvoudig de Stroom van Goddelijk Licht vindt, of het Diamanten Licht, en jezelf toestaat om een deel van die stroom te zijn.
Maar, op dit punt in onze huidige werkelijkheid, zijn er velen die ernaar streven om tegen de Goddelijke Stroom in te werken voor hun eigen interesses, en zij gebruiken hun vaardigheid om te proberen om het Tijdschip Aarde tegen te houden van het voorwaarts gaan, en in feite streven zij ernaar om de tijd achterwaarts te reverse engineeren zodat de Toekomst in feite het Verleden wordt, en wij in een omwenteling gehouden worden waar wij eenvoudigweg het verleden steeds maar weer opnieuw moet blijven herleven. Dit heeft geen Tijdmachine nodig, wij zijn al in een Tijdmachine. Alles dat het nodig heeft is de controle over het bewustzijn en de bekwaamheid om een Tijdlijn of een verhaal/vertelling in het massa bewustzijn rond te laten draaien.
Je mag onlangs vele verwijzingen in de massa media opgemerkt hebben, naar de her-opkomst van de 'Koude Oorlog' tussen Rusland en de USA en Europa, aangezien de media probeert om ons bewustzijn terug te dirigeren naar de 70er jaren en om er bij ons op aan te dringen om verhalen en emoties op te pikken die deel van het verleden uitmaakten. Dan is daar ook de her-opkomst van het "fascisme" terwijl wij terug gedirigeerd worden naar de Tweede Wereldoorlog en de gevoelens en emoties van die periode, vaak zonder enig echt historisch begrip, slechts eenvoudig retoriek en emoties. Dit is hoe reverse engineering bereikt wordt. Een "ongeëindigde" Tijdlijn kan opnieuw geactiveerd worden met nieuwe emoties en gevoelens, en het Collectieve Bewustzijn kan opnieuw weg gedirigeerd worden van een voorwaarts en opwaarts gaande stroom van de tijd, en in/naar een teruggaande en circulaire stroom van de tijd.

De Arcturiaanse Groep - Iedere Activiteit van het Dagelijkse Leven is een Facet van Liefde… - 25 Mei 2014


De Arcturiaanse Groep
Iedere Activiteit van het Dagelijkse Leven is een Facet van Liefde…
25 Mei 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten mensen van dierbare planeet Gaia. Wij observeren dat het Licht immer meer helder straalt terwijl steeds meer ontwaken tot de nieuwe manieren van het zien van de wereld en hun plaats daarin. Dit is evolutie dierbaren -- de veranderingen -- de opening naar nieuwe ideeën en de hogere wegen van het begrijpen van de normale alledaagse levenskwesties.
Spirituele ascentie is normaliter geen plotselinge verblindende flits welke jou geascendeerd achterlaat (hoewel dit voor een paar individuen gebeurd is die dit bewustzijn in een ander leven al bereikt hadden). Ascentie is een staat van bewustzijn dat bereikt wordt door de ontelbare ervaringen van vele geleefde levensspannen in de energieën van de dualiteit en afscheiding. Van deze ervaringen, leert en groeit de ziel totdat op het één of andere punt hij/zij voorbij gaat aan het moeten leren op deze manier en van binnenuit onderwezen begint te worden. Jullie zijn nu op die plaats dierbaren.
Neem jullie zoektocht naar antwoorden in/naar de meditatie en stel jullie vragen daar. Vraag om meer Licht, meer begrip en meer besef maar voorkom het vragen om "dingen" omdat wanneer je om "dingen" vraagt je automatisch verklaard dat je het "niet hebt" en het "niet hebt" creëert.
Antwoorden mogen direct in de meditatie komen voor diegenen die afgestemd zijn op het horen van de "stille, kleine stem", maar gewoonlijk ontvouwd het zich naderhand en zijn de "vruchten" van de meditatie. Antwoorden zullen op alledaagse manieren komen die begrepen kunnen worden en waarnaar gerelateerd kan worden. Bijvoorbeeld, jouw antwoord mag als een boek verschijnen dat op de één of andere manier naar jou toekomt, of het mag gehoord worden in een toevallige verklaring die iemand anders maakt. Frequent zullen antwoorden en ideeën in je hoofd naar boven mogen komen terwijl je iets gewoons zoals de afwas aan het doen bent, want vaak is dat de enige tijd dat de geest voldoende rustig is om de innerlijke stem te horen.
Als je wenst het te horen, is het belangrijk om jezelf vrij van onophoudelijke herrie en verwarring te houden. Velen zijn niet in staat om de oplossingen te herkennen of te horen waar zij om gevraagd hebben omdat zij zichzelf in een staat van voortdurende herrie en afleiding houden en zich dan afvragen waarom zij geen antwoorden krijgen. Als je de "stille, kleine stem" zou willen horen, dan moet je op een rustige en gecentreerde manier leven en met je werk omgaan, één oor altijd open om te "horen". Dit betekent niet dat je geen plezier kunt hebben, mensen bezoeken, dansen en het leven te leven, maar wij spreken over diegenen die ervoor kiezen om door ieder wakend moment heen te gaan met oortelefoontjes in, die aan het teksten zijn, en over het algemeen volledig buiten zichzelf leven.

zondag, mei 25, 2014

Hilarion: Mei 25 - Juni 1, 2014Hilarion
Sta Jezelf Toe in Jouw Bewustzijn Uit te Breiden en Volg de Vreugde
Mei 25 - Juni 1, 2014
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Dierbaren,
Terwijl de energie doorgaat in golven binnen te komen, zo ook doen de symptomen dat die jullie lichamen ervaren. Net toen jullie dachten dat jullie het ergste van hen gehad hadden, begon er een volgende ronde. Houd moed, dierbaren, en weet dat het lichtheid van hart en wezen brengt als de oude herinneringen in jullie cellen naar de oppervlakte gebracht worden om geadresseerd en losgelaten te worden. Alles dat van verdriet en droefheid is wordt geëlimineerd en in diens plaats komt meer verfijnd Licht. Zoals diegenen op de voorgrond van deze beweging en transformatie, doen jullie fantastisch werk van assimilatie en eliminatie. De ups en downs die jullie ervaren hebben maken deel van het proces uit. Luister naar jullie lichamen en sta rust toe wanneer het nodig is, en voor sommigen van jullie herinnert dit jullie aan het verhaal van Rip Van Winkle die in de bergen rondzwierf en gedurende twintig jaren sliep. Ook dit zal voorbijgaan.
Volg je hart bij alle dingen want het is de ware barometer van wat het juiste voor jou is om op ieder gegeven moment te doen. Velen van jullie gaan diep naar binnen om de kern van jullie wezen aan te raken en beseffen wat het is dat jullie werkelijk wensen te ervaren en te creëren in jullie ervaring van het leven. Volg de vreugde die deze activiteiten binnenin jullie brengt en focus je op die staat van zijn. Binnenin ieder moment ligt het zaad van oneindige mogelijkheden en jullie zijn het die het zaad moeten voeden/koesteren en het toe moeten staan om te ontkiemen, te groeien en overvloedig tot bloei te komen. De bron van creativiteit loopt diep binnenin jullie en je hoeft slechts op diens stroom in te tappen. Tap in het innerlijke kind binnenin jou en voel het wonder en de magie van jouw leven met enthousiasme. Het is niet van belang welke chronologische leeftijd je hebt, wat van belang is is het voelen van de essentie van de magie en het wonder binnenin jou als je de ontvouwing begint te ervaren van de dromen die je voor jouw leven in een eerdere tijd gehad hebt en die nu in/naar de manifestatie komen.

Je Eigen Werkelijkheid Creëren #2 - 24 Mei 2014


Je Eigen Werkelijkheid Creëren #2
24 Mei 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone 
Hallo iedereen en welkom terug bij onze doorgaande conversatie met Dr. Suzanne Lie. Ik ben Mary Perricone, en welkom. Wij zijn met een nieuwe serie begonnen genaamd; "Je Eigen Werkelijkheid Creëren" en vorige week dat wij met elkaar spraken begonnen wij met een boodschap van de Arcturianen die vertelden over een grotere infusie van Licht welke de Planeet op een hogere frequentie binnenkomt.
Dus, Sue hoe gaat het vandaag met je en welkom terug.
SL: Het gaat prima met mij. Ik werd wakker met een verbazingwekkende boodschap van Sanat Kumara hetgeen interessant was omdat ik me net weer herenigd heb met dat energiegebied. Dus ik stond op, greep pen en papier en schreef totdat ik naar mijn computer toe kon gaan. Ik denk niet dat ik al klaar ben, maar ik hoop dat ik het weer op kan pikken waar ik het afgebroken heb.
MP: Dat is geweldig, en tussen haakjes, Sue en ik hebben samen een boek gelezen genaamd: Het Verhaal van: Sanat Kumara - De Training van De Planetaire Logos. Het is een fenomenaal boek - en voor het geval dat iemand van jullie die luistert geïnteresseerd is in het boek kan het online bestellen. (Engelstalig!)
Zo, Sue doorgaand met de conversatie die wij de laatste keer hadden - de conversatie gefocust op het fysieke lichaam en luisteren naar de behoeften van het fysieke lichaam en de voeding om onze trilling te bevorderen. Toen wij spraken over het creëren van onze eigen werkelijkheid, behandelden wij ook onze intentie en onze verantwoordelijkheid. Eén van de dingen die naar mij toe blijft komen met betrekking tot creatie en het Ascentieproces is de focus op wat ik zou willen noemen - het Overvloedige Leven.  
In onze cultuur, vraag ik me af of wanneer wij het woord overvloed horen, wij niet automatisch ons afstemmen op de overvloed van geld, de overvloed van valuta. Ik vraag me ook af of we opgeroepen worden om dat concept uit te breiden - om ons inzicht te veranderen binnenin die spiraal van het leven. Hoe denk jij daarover Sue?
SL:  Wel, allereerst, het concept van geld is specifiek voor de derde dimensionale werkelijkheid. We zullen zo nu en dan dromen over geld hebben in onze vierde dimensionale werkelijkheid, maar deze zijn behoorlijk scheef en zij faseren in en uit. Dus terwijl wij ons hechten aan geld als zijnde een middel van succes, overvloed, of van de toekomst - terwijl wij gebonden zijn aan het geld zijnde de oorzaak en de kern, dan zij wij ook gebonden aan dat driedimensionale bewustzijn.
En dat is heel veel van wat ik vanochtend kreeg - dat wij zoveel bronnen/middelen hebben binnenin onze multidimensionale geest waar wij geen toegang tot krijgen terwijl wij denken op een driedimensionaal niveau. Welnu, wij moeten natuurlijk onze rekeningen betalen, we moeten een baan hebben; we moeten de dingen doen die wij doen. Maar er is een manier van het hebben van geld als een middel zijnde voor een doel als in tegenstelling tot geld zijnde een doel voor onze middelen.

Trish LeSage - Ascentie en het Ontvangen van Goddelijke Kennis - 20 Mei 2014


Trish LeSage
Ascentie en het Ontvangen van Goddelijke Kennis
20 Mei 2014
Wanneer een persoon lang genoeg op het pad van ascentie geweest is, mogen zij beginnen te ervaren wat bekend staat als 'Helder Weten', en het staat ook bekend als "Bezielde Kennis" en "Goddelijke kennis". Wat is Helder Weten precies? In antwoord op deze vraag, een persoon die het geschenk/de gave van het Helder Weten bezit mag het volgende ervaren:
Informatie waar de persoon geen eerdere kennis van had mag beginnen diens geest/gedachten binnen te stromen. De informatie zou over wat voor onderwerp dan ook kunnen gaan. De informatie zou specifiek kennis kunnen zijn welke voorheen onbekend voor de mensheid was en gerelateerd is met de Metafysica (het bovennatuurlijke) en de mysteriën van het leven en ons bestaan. Openbaringen mogen doorkomen, en de persoon mag de bekwaamheid van het voorspellen bezitten.
Bijgevolg, mogen oplossingen voor problemen schijnbaar als uit het niets vandaan komen, moeiteloos in/naar de geest van een persoon stromen die het Helder Weten ervaart. De oplossing mag informatie omvatten waar de persoon geen eerdere ervaring mee gehad heeft noch enige voorafgaande kennis van had.
Een verhoogd niveau van creativiteit mag ervaren worden door een persoon met de gave van het Helder Weten. Veel innovatieve en creatieve ideeën mogen automatische in/naar hun geest stromen zonder wat voor inspanning van brainstormen of ideeën dan ook die aan hun zijde vereist zijn. De informatie stroomt eenvoudig onverwachts de gedachten van de persoon binnen.