woensdag, april 30, 2014

De Schepper - 30 April 2014


Een Schrijven van de Schepper
"Het Geluk Binnenin Jou"
30 April 2014 - Jennifer Farley

Wat is geluk? Sommigen van jullie bekijken het als de één of andere ongrijpbare emotie dat zal gebeuren wanneer je de juiste partner hebt, het juiste beroep, de juiste dingen of de juiste spirituele familie die jou omringt. Mijn geliefde, geluk is altijd binnenin jou geweest! Je hoeft helemaal niets te doen om het te "laten" gebeuren.
Neem vandaag de tijd, verstil jezelf en luister … geluk zingt diens eigen lied in jouw ziel. Wanneer je het eenmaal hoort, is er geen enkele manier om het niet te horen. Het is slechts een kwestie van het te herkennen en de melodie te leren. Wanneer je dat eenmaal doet, zal je in staat zijn het voor iedereen hardop te zingen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Vanuit de Boodschappen van God - 28 April 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
28 April 2014 / Yael Powell

Kijk uit, geliefden, voor de subtiliteiten van het ego. Het mag je vertellen dat je God bent, dat wij Eén zijn en daarom, het prima is om te creëren wat het ego wilt omdat het toch sowieso allemaal hetzelfde is, nietwaar? Voel je hart en laat Mij binnen, want alleen Ik kan jou de werkelijke Wil van de Liefde tonen, en jou optillen in deze trilling die ervoor zorgt dat jouw spirit hoog vliegt en jouw hart zich overgeeft aan het levende moment voorbij alle gedachten in de volledigheid van de levende aanwezigheid, wanneer al het leven jouw naam zegt. Het is de ene naam die wij delen welke alleen het hart zich herinnert. Alleen het hart kan deze resonantie van eeuwige Liefde vasthouden, van eindeloze extatische vreugde en perfecte kracht, de kracht om in dienstverlening te leven voor de Wil van de Liefde terwijl het zichzelf in ieder moment voor het grotere goed geeft, aan de levende Ene, het leven dat allen delen.

 Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-04-28 | Circle of Light www.circleoflight.net

dinsdag, april 29, 2014

Aartsengel Michael via Ronna Herman: Nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie - Mei 2014


 
Aartsengel Michael
"Nieuwe Stralen van Geïndividualiseerde Expressie"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-05-2014 (Mei 2014)

Geliefde meesters, wij zullen doorgaan met onze terugblik en uitbreiding aangaande sommige van de meest belangrijke technieken en informatie die wij jullie gedurende de voorbije tweeëntwintig jaren gegeven hebben. Het is tijd om vele van de oude beperkende gedachtevormen en structuren die jullie als jullie persoonlijke werkelijkheid geaccepteerd hebben los te laten, te transmuteren of op te waarderen. Als je enige tijd zult spenderen in meditatie en contemplatie, het overzien van de structuren die jullie gecreëerd hebben in jullie derde/vierde dimensionale werkelijkheid, hetgeen de mentale, emotionele, fysieke en zelfs enige van de spirituele beperkingen omvat, zullen jullie snel vaststellen dat het tijd is om vele van de knevels los te laten die jullie gebonden houden zodat jullie snel en stijlvol in/naar de uitbreidende, bekrachtigende wereld van de toekomst mogen verhuizen.
Velen van jullie hebben het gevoel alsof jullie in de definitieve etappe zitten van een lange, moeilijke race en dat jullie energie en enthousiasme tanende zijn. Jullie raken steeds meer ontgoocheld met de glamour van jullie wereldse bestaan, en de dingen die jullie normaal gesproken stimuleren lijken ietwat vaal geworden en saai. Het is omdat jullie in en uit twee enorme verschillende werkelijkheden of diverse dimensies in één keer verschuiven, en jullie vier lagere lichaamssystemen (fysiek, mentaal, emotioneel en etherisch), proberen zich aan te passen en bij te komen met jullie Ziel/Spirituele Zelf. Dit heeft veel stress en spanning op jullie aardse voertuig geplaatst.
Een groot aantal van jullie hebben en maken een kwantumsprong in/naar het galactische bewustzijn, waardoor jullie oude wereld/staat-van-zijn veel sneller wegvalt dan dat jullie de verfijnde energieën/trillingen en concepten van jullie nieuwe hogere frequentie-bestaan kunnen integreren. Als jij je er bewust van wordt aangaande wat er plaatsvindt, zal je niet zo gestrest en verward zijn. Geloof ons alsjeblieft wanneer wij zeggen, dat verlichting ophanden is. Eén van onze grootste wensen is om jullie te helpen bij het proces zodat jullie overgang met gemak en gratie voltooid kan worden. Gedurende deze vele voorbije jaren, was dat het waar veel van de informatie, meditaties en oefeningen die wij jullie gaven over ging: het transmuteren van oude negatieve energiepatronen. Dit proces is noodzakelijk om ruim baan te maken voor de infiltratie en integratie van de ijle cellen van het ScheppersLicht--de hogere frequentie, krachtige nieuwe Stralen van de Geïndividualiseerde Expressie van de Opperste Schepper.
Het eerste gedeelte van dit proces was het bouwen van je Piramide van Kracht/Licht in de vijfde dimensie. Toen je deze wonderbaarlijke plaats gecreëerd had, plaatste je het decor voor de kwantumsprong waar we over gesproken hebben. De schitterende verfijnde energieën van de Opperste Schepper kunnen niet rechtstreeks omlaag gestraald worden naar de Aarde of in/naar de derde-/lagere vierde dimensionale omgeving. Het merendeel van de mensheid en een groot aantal aan plaatsen op de Aarde zijn nog steeds niet gereed voor dit geschenk; het zou teveel chaos creëren onder de massa's en voor jullie planeet. Daarom, moet het dramatisch omlaag gebracht of gefilterd worden op een manier zodat het toegankelijk zal zijn voor iedereen en voor het grootste rendement.

Welkom Pas Ontwaakten - 28 April 2014 / Brenda Hoffman


Welkom Pas Ontwaakten
28 April 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
De channeling van deze week is voor de pas ontwaakten die nog niet vastgesteld hebben, wie jullie zijn of wat er met jullie en diegenen rondom jullie heen aan het gebeuren is. Misschien voelen jullie je angstig, moe of heroverzien kwesties waar jullie nog nooit eerder op teruggeblikt hebben. Alles maakt deel uit van jullie Nieuwe Aarde overgang.
Daar zijn diegenen onder jullie die deze plaats maanden of jaren geleden gepasseerd zijn. Een dergelijke verklaring is niet voor jullie om te geloven dat zij wijzer dan jullie zijn - zij zijn slechts anders met andere rollen. De rol van deze verkenningsmeesters was om het pad te creëren dat jullie nu bezig zijn te ontdekken. Verderop in de tijd, zullen jullie van dat pad afwijken, net zoals diegenen die op jullie voor liggen nu afwijken van het pad dat zij voor jullie creëerden.
Jullie zijn niet alleen in jullie angsten of jullie ontwaking. Diegenen die jullie voorgegaan zijn kunnen getuigen dat jullie je pad naar vreugde en liefde zullen vinden - net zoals dat het geval zou zijn als je een speciaal evenement bij zou wonen - jullie zullen wensen jezelf te reinigen van deze stukjes die jullie aanmoedigen of forceren om in de 3D gedachte en actie te blijven, die jullie niet toestaan om te sprankelen.
Uiteindelijk, zullen jullie gewaarwordingen verschuiven. Jullie innerlijke cirkel van vrienden en familie zullen waarschijnlijk veranderen. En jullie wezen zal minder pijn en veel meer vreugde ervaren. Maar dat is nochtans in jullie toekomst. Wij houden jullie slechts de wortel voor net zoals wij dat deden voor diegenen die dit pad al bereisd hebben.
Vele van de verkenningsmeesters, die het algemene pad ontdekten en opruimden, aldus jullie ervaring gemakkelijker en sneller zou zijn, zijn bezorgd omdat jullie hun wijsheid nog niet hebben. Waar zij niet aan gedacht hebben is dat diegenen van de andere dimensies deze informatie en ondersteuning aan jullie, de pas ontwaakten, zullen verstrekken, net zoals dat voor hen maanden of jaren geleden het geval was.

De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #4 - 22 April 2014


De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #4
22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone

Dierbare Arcturianen,
Dit zijn Suzanne Lie en Mary Perricone en wij maken ons gereed om onze vraag en antwoord sessie te doen. Wel, het leven gaat zo snel en er is zoveel gaande, zelfs wanneer we volledig stil staan en absoluut niets doen. Ik, met Mary's toestemming en instemming zou jullie willen vragen om ons te helpen gecentreerd te raken.
Arcturiaanse Meditatie om te Aarden/Gronden
Wij zijn de Arcturianen. Wij zijn zeer blij om jullie allemaal te helpen gecentreerd te raken - jullie hebben allemaal de wervelwind van de planetaire, galactische verandering binnenin jullie multidimensionale bewustzijn gaande terwijl jullie tegelijkertijd een lichaam, gemaakt van klei, vasthouden - een driedimensionale gestalte.
Wij zouden nu graag willen dat jullie allemaal een ademteug nemen - en binnenin die ademteug sta jezelf toe te weten - dit is hoe Gaia zich voelt, dit is hoe de Planeet zich voelt. Gaia is een levend wezen en zij voelt zich net zoals jullie je voelen. Jullie zijn vanuit de kern van jullie wezen aan het veranderen. Zij is bezig vanuit de kern van Haar wezen te veranderen. Het Galactische centrum is bezig vanuit de kern van diens wezen te veranderen.
Want de transmutatie in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid doet zich niet aan de buitenzijde voor - de buitenzijde is dat wat op de 3D holografische projectie vertoond wordt.
De winden van diepe veranderingen doen zich voor binnenin de kern - binnenin de kern van jullie bewustzijn dat die holografische matrix van jullie fysieke belichaming in een fysiek leven schrijft en herschrijft. Jullie bezoeken dit fysieke leven.
Je bent geen fysiek wezen. Jullie, onze dierbare prachtige vrijwilligers hebben jullie bewustzijn immens verlaagd om met dit fysieke lichaam van een lage-frequentie te vermengen zodat jullie de multidimensionale energieën van jullie zelf, van de planeet, van de galaxy, van het universum in jullie kern en in de kern van Gaia kunnen verankeren.
Daarom - leer van dit gevoel van verwarring te houden. Leer de wervelwind van verandering te omhelzen. Leer om deze hogere frequentie te zijn die zeer anders resoneert dan jouw fysieke gestalte.
Ben je gereed om de vragen nu te stellen Mary?

maandag, april 28, 2014

Sandra Walter - De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie - 27.04.2014


Sandra Walter
De Voornaamste Triggers en Zelf-Creatie  
27 April 2014

Zegeningen Geliefde Licht Stam,
Kosmische triggers, of Oorspronkelijke tijdlijnen, zijn iets dat niet vermeden kan worden. Zij zijn vooraf gearrangeerde gebeurtenissen die gebruik maken van de kosmische krachten, op hun plaats gezet door schepper wezens en ons, in ons hogere galactische bewustzijn, om omstandigheden en verschuivingen te creëren. Sommigen gebruiken de uitlijning van de planeten en sterren om sluizen van energieën vanuit andere systemen, galaxies en de Bron zelf te openen. Denk eraan wij creëren kansen/mogelijkheden in de toekomst, gaan dan terug en ervaren het in de dichtheid alsof het aan het ontvouwen is met een verleden, heden en toekomst. Eén van de sleutels om een (goed-gemanierde) helderziende (precog) te zijn is om de ervaring van krachtige passages in de nu ruimte in ere te houden en niet verstrikt te raken in de wat gaat er vervolgens gebeuren.
Als een collectief, zijn wij in staat om de ervaring van kosmische triggers te veranderen door onze vrije-wil keuzes van angst of liefde, chaos of vrede te gebruiken. Met de terugkeer van het Christus Licht dat volledig verankerd is en diens werk doet, worden de vaardigheden van de Lichtdienaren versterkt om het nieuwe Licht van zuivere Liefde op de planeet te verhogen (om technisch bij te blijven of vast te houden). Deze vaardigheden werden tijdens het Grote Kruis geopenbaard. Als je het gemist hebt, de energie stroomt door de volgende week heen om voor zelf-onderzoek te gebruiken. Kijk naar wat er zich voor jou voordeed vanaf de Equinox doorgaand naar de verduistering van 28 April (Cobie - voor ons is dat op 29 April rond de klok van 07:29 en is voor ons niet zichtbaar) De informatie is doelgericht/opzettelijk; zet je Shaman's pet op, focus je op jouw creatie en wat je binnengetrokken hebt, en schenk aandacht aan de AHA momenten.
De tweede verduistering van April markeert een volgende frequentiesprong, IK BEN er zeker van dat jullie het al kunnen voelen. Houd het alsjeblieft in ere met een heilige intentie, en verwelkom de uitbreiding.

De Arcturiaanse Groep: Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend… - 27.04.2014


De Arcturiaanse Groep
Goddelijk Bewustzijn--Jouw Bewustzijn, is Zelf Onderhoudend en Zelf Handhavend…
27 April 2014 / Marilyn Rafaelle

Wij zijn de Arcturiaanse Groep en wij zijn hier om diegenen van de Aarde bij hun Ascentie in/naar de hogere frequenties van Liefde en Licht te helpen … frequenties waarvan velen nog steeds niet weten dat zij bestaan. Velen leven nog steeds levens die ondergedompeld zijn in onwetendheid, gehypnotiseerd door de gepresenteerde beelden binnenin de driedimensionale trillingen omdat er een "sluier van vergeetachtigheid" op de Aarde op z'n plaats is. De mensheid worstelt om zich te herinneren wie zij zijn terwijl zij in de dichtheid zijn van te geloven dat zij afgescheiden en apart zijn van elkaar alsook van hun God … of als er zelfs zoiets als een God is.
Vrees niet dierbaren, want jullie zijn altijd geliefd en beschermd zelfs wanneer het mag toeschijnen dat jullie dat niet zijn, zelfs een kind moet bij tijden toegestaan worden te vallen en zijn knie te ontvellen. Jullie Goddelijkheid is jullie bescherming aangezien jullie nooit afgescheiden kunnen zijn van wie en wat jullie zijn, ongeacht van hoeveel miljoenen aan jaren het ook mag nemen. Geen persoon, ervaring of overtuiging kan jou ooit afscheiden van wat je bent. Dit besef is jouw bescherming en ondersteuning bij alle dingen en zal iedere ballon van 'nietsheid' waar je mee geconfronteerd mag worden leeg laten lopen.
Herinner je altijd dat de fysieke en emotionele pijnlijke ervaringen die je tegenkomt levenslessen zijn opgezet door jou met de hulp van jouw spirituele Gidsen en leraren voorafgaand aan het binnenkomen in deze specifieke incarnatie. Als een individu evolueert, beginnen de zwaardere levenservaringen te verminderen want hij/zij manifesteert nu vanuit een hogere staat van bewustzijn en kan op gemakkelijkere manieren leren.
Weet altijd dat de intensieve, pijnlijke opruimingen die velen van jullie op dit moment ervaren positieve dingen zijn, geleidelijke opklimmingen--signalen dat de ziel nu voldoende geëvolueerd is om de energieën die lang diep begraven werden gehouden te her/erkennen en op te ruimen. Nu gaat het over het loslaten van het verleden, het leren liefhebben, en alle facetten van zelf te eren op de reis naar het leren kennen van je ZELF.

zondag, april 27, 2014

Hilarion: April 27 - Mei 4, 2014


Hilarion
Laat Liefde en het Zegenen Jullie voortdurende Refrein zijn Binnenin Jullie Gedachteprocessen
April 27 - Mei 4, 2014
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De mensen van de Aarde zitten allemaal op ieder niveau in het proces van transformatie. Het menselijke leven zoals zij het gekend hebben is aan het veranderen en vanuit deze veranderingen komen manieren van leven die veel beter voor iedereen zullen zijn. Het is geen gemakkelijke tijd tijdens dit proces en is er dus een behoefte voor geloof/vertrouwen in het visioen van een betere wereld voor iedereen. De uiterlijke wereld reflecteert zeer zeker niet het hogere visioen gedurende deze tijden terwijl het door de veranderingen heengaat, maar het is al een sjabloon op de hogere vlakten van het leven. Dit is waar alle veranderingen beginnen en dan hun weg in/naar het fysieke werken. De mensheid als een geheel heeft gekozen voor de veranderingen die zich voordoen en sommige veranderingen gebeuren plotseling en anderen zullen een langere tijdsperiode nemen. Geduld is nodig voor diegenen van jullie die het werk gedurende vele jaren gedaan hebben.
Voor diegenen die in het proces zitten van het interfacen met hun hogere aspecten, is het de taak om hun hogere aspecten te worden. Alles dat niet van de hoogste expressie binnenin ieder individu is, maakt nu diens weg naar het oppervlak om her/erkend te worden, ervan te leren, het te zegenen en los te laten. Als je bevrijd bent van lang verborgen aspecten van jezelf die in jouw ware cellen leefden, is het belangrijk om vergiffenis voor jezelf en alle anderen te beoefenen met wie je wisselwerkingen gehad hebt in de volledigheid van jouw leven gedurende dit leven en wat voor andere dan ook die naar het oppervlak mogen komen tijdens dit proces. Na oprechte vergiffenis komt een aanvulling van meer licht in/naar jouw cellen, en om dit licht te handhaven wordt je dan iemand die voortdurend alle mensen en alle situaties zegent die naar boven mogen komen. Het is in deze uitoefening dat een grotere verbinding met jouw hogere aspecten plaats zal vinden.

Aartsengel Michael - Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen - 26.04.2014


Aartsengel Michael
"Duizenden Serafijntjes Staan voor Jullie Klaar om Jullie te Helpen"
26 april 2014 / Rita Pulmans
 
Geliefden, jullie kunnen ons; de goddelijke wereld, voor vele zaken inroepen en onze hulp verkrijgen. Doch vraag geliefden, vraag!
***
"Onze Vrije Wil (waaronder ons Ego, de vele dromen die we vast hielden, onze kwetsuren enz.) werd bestookt met elke instroom van hoger vibrationele energie, zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en wat voor kosmische munitie het universum ook maar beschikbaar heeft." 

***
Geliefde lord Michael,
Dit voelen wij echt wel in heftigheid. Het is dan ook zwaar geschut, waar jullie mee schieten, toch? Het is zeer heftig allemaal. Hoor je ons, onze noodroep?
Vele zielen zwalpen (zwalken) wat van her naar der en het is net of ze geen grond meer onder de voeten voelen. Kun je ons nog een hartelijk woordje schenken ter ondersteuning van dit alles? Er zijn zovele zielen die toch wel een beetje radeloos zijn en het soms niet meer zien "zitten", laat staan "vooruit kunnen" in het dagelijkse leven.
Dit is wat ik hier en daar rond mij hoor: veel gezondheidsproblemen vooral. Heeft dit ook te maken met de zonnevlammen, eclipsen, kardinale kruisen en de instroom van hogere energieën hiermee gepaard gaand?
***

Lieverd, lieve harten,
Ik Aartsengel Michael, ben er altijd voor jullie.
Dit heb ik jullie geliefde zielen reeds meermaals aangereikt. Doch geliefden jullie maken ook niet zoveel gebruik van mijn aanbod, wel? Zeker staat vast, dat wij Hemelse Wezens jullie onze vleugels en energieën aanreiken en aanraken.
Doch geliefden, vraag! Vraag onze hulp! Zonder dat jullie ons hemelse Wezens vragen, kunnen wij niets voor jullie doen. Wij zijn als het ware verplicht om jullie vrije wil te respecteren. Dit is een "item" dat nu eenmaal zo is. Dit is een gegeven dat wij niet mogen overtreden.

De Berichtgevingen van God: Het Einde van de Bekende Wereld - 26 April 2013 / Yael en Doug Powell


De Berichtgevingen van God
"Het Einde van de Bekende Wereld"
26 April 2013 / Yael en Doug Powell

Geliefden, jullie barsten voort als Harten van Liefde, heel en volmaakt als een sterrengebied van energieën van Liefde gevuld met het ware potentieel en de creatieve kracht van Liefde. Tot nu toe was de trilling te sterk, de kloof te breed tussen deze geboorte van energie en wat op het fysieke vlak mogelijk was. Maar nu in deze tijd, in dit jaar, is de kloof verdwenen en kunnen jullie je openstellen voor de waarheid van jullie wezen, voor al jullie mogelijkheden als Liefde.
Moeiteloos in dit moment zijn jullie nu het heldere leven. Jullie zijn wonderen van Liefde die al onderweg zijn. En jullie zijn gereed, geliefden, om jullie volledig uit te lijnen met wat van jullie is, wat mogelijk is, wat al waar is in het hart van jullie wezen. En jullie zijn ook gereed om Liefde toe te staan jullie volledig te leven.
Wat dit voor jullie betekent, geliefden, is dat als jullie je hart openen jullie de werkelijkheid van jullie gehele wezen kunnen voelen. Je kunt de volledigheid van deze Liefde die Ik Ben toestaan jou in diens gehele waarheid en schoonhoud te leven, om diens wonderbaarlijke heelheid te manifesteren en om de wereld in te reiken om er vrijelijk van te Houden.
Dus het is niet langer meer geldig om te proberen je toekomst te visualiseren, om je voor te stellen hoe het is dat je wilt dat het zal zijn, omdat het verstand waarlijk de geschenken van Liefde niet kan begrijpen. Het verstand kan zichzelf niet wijd genoeg openen om de kracht van Liefde te ontvangen. Het verstand kan niet bevatten wat het betekent om één te zijn met alles en nochtans om deze pijl van de waarheid van God die Ik Ben vast te houden als jouw unieke perspectief en handeling van dienstverlening.
En nochtans kan je gebruiken wat je kunt visualiseren als een plaats om te beginnen om nieuwe lijnen van mogelijkheden te openen, zolang als dat je bereid bent om voorbij het bekende te springen en om jezelf over te geven aan het visioen en de werkelijkheid van Liefde. Zolang als je bereid bent om dat te worden wat niet gekend kan zijn maar alleen gevoeld kan worden. Zolang als je bereid bent om je aan het hart over te geven om deze vreugde te zijn, dit leven dat nu in al diens volledigheid naar voren komt.
Verschuif in/naar jouw hart en laat Liefde jou leven. Dit zou als een goed idee en dingen die je eerder gehoord hebt kunnen klinken maar de overgave aan de Liefde nu, geliefden, moet totaal en volledig zijn. Je moet bereid zijn om in de ruimte te zijn van toe te kijken en te zien wat je wordt. Hoe Liefde zichzelf door jou heen bekend maakt. Hoe diepgaand jij bent wat heilig en echt is. Dat de kern van de wereld zichzelf mag her/erkennen als de kracht van de Schepping.
Dit is de tijd om van kliffen af te springen. Want jullie hebben het einde van de bekende wereld bereikt geliefden. Jullie zijn de verkenners van het universum van het hart net zo volledig als deze verkenners die met Columbus de nieuwe wereld binnen zeilden. Zij waren zich er bewust van dat zij van de rand van de bekende wereld af konden vallen en hadden er geen idee van wat te verwachten. Aldus is het nu met jullie. Als je in deze plaats van nieuwsgierigheid kunt leven, van opgewondenheid, van verwondering, van de overtuigdheid van het hart en als je gecentreerd kunt blijven in de energie van Liefde kan je de volledigheid van God precies hier worden in wat jullie eens de wereld noemden.

Aartsengel Zadkiel - Mogelijkheden in Nieuwe Energiepatronen - Mei 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Mogelijkheden in Nieuwe Energiepatronen"
Mei 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaan worden wij vergezeld door de Geliefde St. Germain, de luisterrijke Geascendeerde Meester van de Zevende Straal en Opzichter van de Violette Vlam. Wij zullen de mogelijkheden in de nieuwe energiepatronen bespreken.
De veranderende energiepatronen presenteren jullie met vele nieuwe mogelijkheden/kansen. Nieuwe patronen van Licht komen jullie universum binnen. Terwijl dit zich voordoet, veroorzaakt het een verschuiving in de bestaande patronen. De vectoren, of sub-reeksen, van de energetische patronen, zijn losgemaakt van hun voormalige onveranderlijke patronen. Dit opent nieuwe paden en kansen voor uitbreiding.
Jullie gezichtspunt van deze rangschikking zal jullie bekwaamheid bepalen om met deze energetische invoer te stromen en het voor het hoogste goed te gebruiken.
Het oude, voormalige inzicht was om gehecht te blijven aan de status-quo. Jullie wisten waar je was, en het voelde veilig. Echter, het stond niet toe voor groei omdat er geen nieuwe instroming van energie was. Jullie mogen zelfs begonnen zijn om je rusteloos met de status-quo te voelen.
Een grote kans is nu beschikbaar met de instroom van nieuwe energie. Het maakt oude patronen los die verstopte, vast zittende energie mogen bevatten. Het is niet slecht. Het heeft eenvoudig diens doel gediend, en het is gereed om getransformeerd te worden in/naar een nieuw patroon.

zaterdag, april 26, 2014

Commandant Ashira: Over Het Galactische Leven - Deel 3 / 1 april 2014


Commandant Ashira
" Over Het Galactische Leven"
Deel 3
1 April 2014 / Hemelse Zegeningen
Linda Dillon & Suzanne Maresca

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Ashira is vandaag terug bij ons en, voor iedereen die nieuw is voor deze serie, Ashira is de Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies. Hij heeft er toeschietelijk mee ingestemd om door te gaan met onze fascinerende conversatie welke een brede variëteit aan onderwerpen en informatie behandelt waar wij doorgaans geen toegang tot hebben.
Ik moet zeggen dat er voor mij een verschuiving geweest is sinds dat ik deel uitmaak van deze discussie met Ashira. Er is meer duidelijkheid in de verbindingen die ik gevoeld heb in mijn dagelijkse leven alsook in de meditatie, en ik vraag me af of mijn kosmische kalmeringsmiddel omhoog geknald is of zoiets, omdat ik me opmerkelijk kalm en liefdevol voel deze dagen!
*** (discussie Linda en Suzanne en de meditatie niet vertaald)
Ashira: Groeten, Ik Ben Ashira, Commandant van de Verenigde Strijdmachten van de Buitenste Galaxies, vriend, broeder, neef, oom … welkom. Welkom, mijn geliefde vrienden. En welkom aan jou, lieve Suzanne. En ik ben blij en ben vereerd om deze kans te hebben om met deze conversatie door te gaan - niet alleen met jou, maar met de planeet Aarde - met Gaia - en met alles en iedereen op Haar.
Weet je, wij hebben vaak gezegd dat wij naar al jullie InLight communiqués luisteren, wij luisteren naar jullie uitzendingen en ja, bij tijden analyseren wij hen zelfs! Maar het meest luisteren wij eenvoudig omdat het een manier is - het is een mechanisme - voor ons allemaal om de verbinding met het Collectief te voelen en met een ieder van jullie individueel, met het menselijke hart.
Wanneer wij deze uitzendingen hebben, ja het gaat naar diegenen die actief luisteren deze ochtend of zelfs later op de dag naar het gearchiveerde materiaal, maar de energie, de energie van onze transmissie - of onze wederzijdse transmissie - gaat niet alleen uit naar jullie Sterren broeders en zusters maar ook naar iedere persoon op de planeet. Het zit in de werkelijke lucht die zij inademen. Je kunt niet - fundamenteel - wat voor vorm van transmissie dan ook van deze aard doen en het niet gecommuniceerd te hebben naar alle menselijke wezens. Dat is één van de redenen waarom dit type van transmissie - dit type van "Show" zoals jullie eraan denken - in toenemende mate belangrijk is.
Nu weet ik dat er velen zijn die zeer kritisch zijn over het drama en de ellende dat uitgezonden wordt door waar jullie aan denken als de "reguliere media". En ik oordeel niet - het maakt deel uit en is reflectief van het drama dat geadopteerd werd door het menselijke collectief in het verleden, en ik zal daar over een moment over spreken. 
Maar om een tegengewicht te vormen, en in feite in staat te zijn om de balans te doen laten doorslaan van wat er werkelijk ingeademd wordt, is het wezenlijk belangrijk dat steeds meer van deze hart-gecentreerdheid - van deze hart-gecentreerde Liefde transmissies - laat zien plaats te vinden, omdat dat ook een tegengewicht vormt wat er anders door de lucht uitgezonden wordt. Dus jullie - jullie allemaal, en ja ook InLight Radio - doen een veel groter werk dan waar jullie zelfs aan gedacht hebben. En hiervoor, uit naam van de gehele Vloot - al jullie broeders en zusters - bedank ik jullie.

De Veranderende Werkelijkheden 2 - Een Prachtige Hereniging - 22.04.2014


De Veranderende Werkelijkheden 2
Een Prachtige Hereniging
22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
We arriveerden bij het vliegveld ongeveer een uur voordat de zon onderging. Het licht was een beetje schemerig, maar we konden nog steeds duidelijk zien dat wij inderdaad gearriveerd waren bij het moderne vliegveld. Het gebouw was volledig getransformeerd vanuit het ouderwetse gebouw dat wij eens gezien hadden en had nu gladde lijnen en grote ramen.
Meer belangrijk, de lucht was gevuld met Sterrenschepen. De grotere schepen waren hoog in de lucht "geparkeerd", de kleinere schepen dichter bij de Aarde, en er waren verscheidene zeer grote schepen die zo hoog waren dat zij schaduwen in de verte waren.
Ik vroeg me af of het schemerige licht misschien truckjes uithaalde met mijn zicht totdat een groot verkenningsschip over ons heen zoemde en dichtbij landde. Onmiddellijk, verlieten twee lange blonde wezens in blauwe uniformen het schip en liepen snel naar ons toe.
Hoewel het licht schemerig was, konden Sandy en ik hen snel identificeren als Mytre en Mytria. We begonnen naar hen toe te lopen, en toen begon Sandy te rennen. Ze rende naar Mytria en omhelsde haar. Mytria retourneerde haar omhelzing hartelijk. Toen omhelsde Sandy Mytre, terwijl ik in hun richting door bleef lopen er niet zeker van zijnde of ik mijn mannelijke gereserveerdheid zou kunnen handhaven.
"Oh, kom op Jason," zei Sandy met een grote glimlach. "Je weet dat je hen ook een omhelzing wilt geven."
Mytria maakte het gemakkelijk voor me door naar voren te stappen en me met een grote omhelzing te begroeten. Zelfs Mytre omhelsde me zeggende dat Pleiadiaanse mannen zeer openlijk liefdevol zijn. In feite, vroeg hij mij waarom ik me dat feit niet herinnerde. Vertelde hij me nu dat ik een Pleiadiaan ben?
"Natuurlijk doet hij dat," zei Sandy weer reagerend om mijn gedachten. "Ik veronderstel dat dat ook van mij een Pleiadiaan maakt. Hoe cool is dat?"
Tot onze verrassing en grote vreugde dirigeerden Mytre en Mytria ons naar hun verkenningsschip zodat we naar binnen konden gaan. Ik was beduusd toen Mytre me verwees om aan het roer te gaan zitten en me begon te instrueren, eigenlijk gebruikte hij de woorden "mij in herinnering brengen" hoe het schip te besturen. Ik was zelfs meer verbijsterd toen ik me plotseling herinnerde wat ik moest doen.

vrijdag, april 25, 2014

GROTE X1.3 Zonnevlam - 25 April 2014


GROTE X1.3 Zonnevlam

25 April 2014

Een grote zonnevlam piekte naar X1.3 en werd gerapporteerd om 00.32 UTC op 25 April vanuit het Actieve Gebied AR2035-AR2045 (Zonnevlek), welke net weg geroteerd is naar de westerse rand van de zon, toen de uitbarsting plaatsvond aan de buitenste rand van de naar de Aarde-gerichte zonneschijf, hetgeen impliceert dat de geassocieerde CME geen Aarde gebonden component zal hebben. Een Hoge Frequentie Communicaties Blackout vond aan de dagzijde van de Aarde plaats.
 
Vertaling: Cobie de Haan - www.denkmetjehart.blogspot.nl
 

De Veranderende Werkelijkheden - 22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie


De Veranderende Werkelijkheden
Een Volgende Trip naar het Vliegveld
22 April 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
Ik werd wakker en werd me als eerste gewaar dat Sandy net bezig was naast mij wakker te worden.
"WOW, ik had net een verbazingwekkende droom," zei ik zodra Sandy haar ogen opende.
"Ja, ik ook! Maar ik denk dat het GEEN droom was," zei Sandy met haar schorre ochtendstem.
"Ja," antwoordde ik. "Denk je dat we op een volgende reis waren?"
"Ik weet het niet zeker. Laat mij wat koffie gaan halen en dat we dan de dromen uitwisselen. In feite, misschien zouden wij hen op moeten schrijven terwijl wij onze koffie drinken en hen dan met elkaar delen. Als we met hetzelfde naar voren komen, of zeer gelijkaardige dromen, zullen we weten dat we op een volgend avontuur waren."
"Goed idee," zei ik en hees mezelf uit bed vandaan en ging op zoek naar iets om aan te trekken.
Toen Sandy met de koffie terugkwam, was is aangekleed en helemaal wakker. "Laten we aan de keukentafel gaan zitten en gaan schrijven terwijl we van onze koffie drinken."
"Ja, ga jij maar. Ik ga me ook aankleden. Daarna zal ik mijn koffie nemen en bij je komen zitten."
We schreven onze dromen met de hand op aangezien het te lastig was om te typen en koffie te drinken, en geen van beide wilde onze koffie opgeven. Toen ik begon te schrijven, besefte ik dat ik geen gevoel van tijd had. Ik moest mijn telefoon pakken om de datum en de tijd na te checken. Was het echt één dag later? Het scheen dat er zoveel gebeurd was, maar ik kon me niet herinneren wat.
Het laatste dat ik me kon herinneren was dat Sandy en ik naar buiten gingen om te zien of er ook Sterrenschepen waren. Nee, toen herinnerde ik me dat onze vrienden naar ons toekwamen, maar was dat een andere dag? Ik kon aan Sandy's gezicht zien dat zij net zo verward was als ik. We hadden besloten om niet te praten totdat we ons verhaal opgeschreven hadden, maar ik was er niet zeker van wat op te schrijven.  

donderdag, april 24, 2014

Vanuit de Boodschappen van God - 21 April 2014


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
21 April 2014 / Yael Powell

Dus, terwijl jullie in de wereld op de rand van transformatie staan in/naar iets dat nog nooit door de mensheid verbeeld werd, is het enige dat jullie kan gidsen, geliefden, jullie hart. Jullie moeten jullie verstand toestaan het te volgen. Liefde is immer de prioriteit. Het is dat wat het oerelement is dat in zichzelf die wil gewaarwordt om te weten en te geven hetgeen is dat de geboorte van het bewustzijn brengt. Dit is het moment dat eeuwig binnenin jullie als het hart van de TweelingVlam leeft of het centrum van Alles Dat Ik Ben als dat wat deze krachten van Licht en Liefde ontvangt, door Mij versterkt.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-04-21 | Circle of Light www.circleoflight.net

Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 23 April 2014


Blossom Goodchild en de Federatie van Licht - 23 April 2014
Het gaat Niet om Wat je WEET … Het gaat om Wat Je VOELT

Blossom: Blossom: Goedemorgen vrienden. Ik voel me fris en fruitig en VERTROUW erop dat dit ook voor jullie opgaat?
Federatie van Licht: Het doet ons altijd heel erg goed om met jou te kunnen communiceren, wetend dat onze woorden erg veel mensen zullen bereiken … waardoor wij onze diepste Liefde en Dankbaarheid kunnen overbrengen.
Om maar direct van wal te steken, met jullie goedvinden? Vorige week zeiden jullie: ‘Jullie komen nu heel erg dicht bij een tijd, waarin jullie je innerlijke kracht zullen moeten oproepen om je erdoorheen te helpen.
In dit leerproces … hebben jullie … veel innerlijke WAARHEID over JEZELF … geleerd … en jullie zal worden gevraagd om dit weer op te roepen en eraan vast te houden … aangezien deze tijden jullie naar een ‘andere plaats’ zullen brengen dan die waaraan jullie gewend waren.’ Een paar mensen schreven mij met de vraag of jullie hierover wat meer zouden willen uitweiden. Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn?
De woorden die wij in die verklaring gebruikten, kwamen voort uit Liefde … en uit het begrijpen dat, wat er ook de komende dagen zal gebeuren … met betrekking tot veranderingen op jullie planeet Aarde … JULLIE, ieder van jullie, genoeg kennis zullen hebben verworven om precies te WETEN wat jullie te doen staat wanneer het zover is. Jullie innerlijke kracht zal jullie er inderdaad doorheen helpen … en het is veel sterker dan jullie je realiseren, aangezien het tot nu toe nog niet … ‘op de proef gesteld is’.
Maar op wat voor manier zullen we het moeten gebruiken? Onder welke omstandigheden bedoelen jullie?
Lieverd, al lange tijd spraken wij steeds over veranderingen, die op Aarde zullen komen. Wij kunnen hier niet tot in detail op ingaan, omdat wij zelf niet kunnen weten wat die in het verschiet liggende dagen zullen brengen … gezien de enorme verandering die zal plaatsvinden.
Hebben jullie het over de tijd waarin ‘De Gebeurtenis’, waarover jullie spraken, zal plaatsvinden?

woensdag, april 23, 2014

De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #3 - 17 April 2014


De Pleiadische/Arcturiaanse Alliantie #3
17 April 2014 / Dr. Suzanne Lie & Mary Perricone

Mary Perricone: In onze laatste conversatie nodigden de Arcturianen ons uit om naar het Moederschip te bi-lokaliseren en naar de Welkomstzaal te komen. Aan het einde van die conversatie legde onze vriend Mytre aan ons uit dat er een grote feestviering gaande was en dat het te maken had met ons en dat wij daar zijn. Zij vierden met ons het feest dat wij geherintroduceerd werden aan onze Galactische broeders en zusters.
Dit zou een goede plaats kunnen zijn om onze derde uitzending in deze serie van conversaties te beginnen.
Hallo Sue en hoe gaat het vandaag met jou.   
Sue Lie: Het gaat prachtig met me.
MP: Wij hebben enig commentaar gekregen over deze programma's op de website en we hebben ook enige vragen gehad die van de mensen binnenkwamen - en wij waarderen het echt om de vragen te ontvangen want wij plannen om een toekomstige conversatie te hebben welke gefocust is op deze vragen.
Wij nodigen jullie dan ook uit om alsjeblieft door te gaan met het opsturen van jullie vragen naar:  suzancaroll@multidimensions.com . 
Laten we ons herinneren dat in het geestelijke er geen domme vragen zijn, vraag alsjeblieft alles over de Galactics, over het Eenheidsbewustzijn, over de Alliantie tussen de Pleiadianen en de Arcturianen - of iedere vraag die er maar in de gedachten naar boven komt - en wij bedanken jullie alvast op voorhand.
Sue, waar zou je graag willen beginnen vandaag?
SL: Ik zou graag willen beginnen zoals jij voorstelde - met ons allemaal zittend in de Welkomstzaal. En omdat er geen tijd is - hoewel het lijkt alsof er tijd verstreken is…  Ik ben het spoor van de tijd sowieso verloren, maar ik denk wanneer wij dit soort van ervaringen op het schip hebben en we bi-lokaliseren naar het schip - wij een steeds diepere verbinding met ons zelf maken - met de hogere expressie van ons zelf die feitelijk op het schip leeft.
Ik denk dat ik graag zou willen spreken over, en het ook door mij heen zou willen voelen komen, dat het een goede tijd voor ons is om te wisselwerken met en onszelf te introduceren aan onze hogere expressie die feitelijk op het schip leeft.
Er zijn miljoenen wezens die op het Moederschip leven, dus ik ben ervan overtuigd dat wie dan ook die z'n weg vindt naar deze conversatie en tijd van hun drukke dag neemt om ernaar te luisteren/het te lezen, dat zij ook hogere expressies van henzelf op het Moederschip hebben. Dus, ik zou graag een moment willen nemen en de Arcturianen binnen willen brengen om een oefening te doen voor ons allemaal om onszelf op het schip te ontmoeten.