vrijdag, februari 28, 2014

Aartsengel Zadkiel - Je Focus Handhaven in de Hogere Energie - Maart 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Je Focus Handhaven in de Hogere Energie"
Maart 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij het belang van het handhaven van jullie focus tijdens deze tijden van hogere binnenkomende trillingsenergie te bespreken.
Vele nieuwe toevloeden van energie arriveren. Deze energie is van een hoger trillingsniveau dan dat waaraan jullie gewend waren. Iedere golf van nieuwe energie voorziet je met een kans om op jouw pad vooruit te gaan door je te focussen op jouw hartsverlangen.
Je focus handhaven te midden van deze binnenkomende energie is zeer belangrijk. De hogere trillingsenergie neigt ernaar om de oude, klemzittende energetische patronen los te slaan en hen naar het oppervlak te brengen voor onderzoek. Hoewel wij dit eerder besproken hebben, brengen wij dit wederom onder jullie aandacht omdat de uitbarstingen van hogere trillingsenergie toenemen.
Wanneer oude patronen van energie losgeslagen zijn, mag je de effecten hiervan op manieren ervaren zoals verwarring, besluiteloosheid, of je verscheurd voelen tussen opties. In sommige gevallen, mag jij je voelen alsof je een 'time-out' wilt en dat je niets belangrijks te doen hebt. Dit kan zich voordoen wanneer je met teveel dingen in één keer gebombardeerd wordt. Jouw aandacht mag versplinterd raken, en je mag je afvragen wat je wilt.
Wanneer jij je er bewust van bent dat dit een resultaat is van de nieuwe energie die met de oude energie in botsing komt, ben je in staat om een stap terug te zetten en de situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken. Dit staat jou toe om dingen eenvoudig te zien als een uitsorteringsproces van het oude door het nieuwe.

donderdag, februari 27, 2014

Shekina Rose / De Blauwe Straal - 24 Februari 2014


Shekina Rose /De Blauwe Straal
Nieuwe Voorloper Intense Frequenties Verschuivingsalert Entiteiten, Gezondheid, Zielcontracten 444
24 Februari 2014

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden aan Shekina Rose gegeven door de spirit om deze transmissie te activeren.
Dit hoeft niet van toepassing te zijn op alle lichtdragers in deze tijd aangezien er een breed scala aan ascentiesymptomen en dimensionale frequentie verschuivingen zijn die plaatsvinden. Weet dat er een uitstroming van universele liefde is, zorg en Engelachtige hulp voor elk en iedereen. Dit adresseert degenen die niet passen in het servituut van de Nieuwe Aarde energieën.
Dit is voor de nieuwe voorlopers, de bruggenbouwers, ultra gevoelige Emphaten die gedurende een tijd al op het pad geweest zijn en oude zielen. En dit is niet om te zeggen dat jullie geen vreugde en het stromen met de nieuwe stromingen zullen ervaren; dit is om jullie te bemoedigen, te erkennen en te bekrachtigen, terwijl de meeste Lichtdragers door uiteenlopende bereiken en gradaties heen zullen gaan en/of gegaan zijn van wat wij meedelen.
Wij Wensen te adresseren:
  1. Nieuwe voorlopers, Emphatische extra emotionele gevoeligheden, en verhoogde gewaarwording
  2. Duistere entiteiten, negatieve aanval en persoonlijke verouderde agenda's
  3. Toename in gezondheidskwesties
Sommige van de nieuwe voorlopers, bruggenbouwers en ultra gevoelige Emphaten mogen extreme ascentiesymptomen van kern zelf kwesties ervaren van waar je op de Aarde thuishoort, en wie je nu bent, en gedurende zo een lange tijd op het pad geweest te zijn mag jij je afvragen hoe dit kan zijn. Er is een enorme grote trillingsfrequentie verschuivingsverdeling geweest die zo dramatisch is dat jij niet meer jouw energie referentie gewaar mag worden.

Jullie zijn Sterk Genoeg om Energie Uitbarstingen Onmiddellijk te Verwerken - 26 Februari 2014 / Brenda Hoffman


Jullie zijn Sterk Genoeg om Energie Uitbarstingen Onmiddellijk te Verwerken
26 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Soms hebben energieverschuivingen jou dramatisch beïnvloed, andere keren vroeg jij je af waar alle drukte nu toch over ging. Je accepteerde slechts de verschuiving en ging door met jouw zaken zonder echt begrip te hebben over het waarom die verschuiving belangrijk was voor jouw nieuwe wezen. En je verwerkte de verschuivingen zelden als dramatisch als je hen ontving.
Wat nu aan het gebeuren is, is een meer rechtstreekse correlatie tussen energieverschuivingen en het verwerken van deze verschuivingen. Er zitten geen pauzes of tijdsverschillen meer tussen.
Je leerde dat terwijl jij volwassen werd in jouw nieuwe wezen, de manifestaties zich sneller voordeden. En aldus omvat het jouw begrip van wie je was en wie je aan het worden bent.
Er is niet langer meer een behoefte om het tempo van de verschuivingen te vertragen om te verzekeren dat jullie fysieke wezen sterk genoeg is, want jullie fysieke wezen is nu bijna in staat om alles te verwerken.
Eerst, mag een dergelijke onmiddellijke verwerking lastig of moeilijk schijnen te zijn, want je fysieke wezen is zich aan zovele stukjes tegelijkertijd aan het aanpassen.

Saint Germain: Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën - 26.02.2014 - Méline Lafont


Saint Germain
Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën
26 Februari 2014 / Méline Lafont

(Opmerking van Méline: Saint Germain heeft gedurende enige weken in mijn persoonlijke ruimte met mij hierover gesproken aangezien hij op het moment meer bewust aanwezig op onze Aardse gebieden is, maar ik vond nooit de tijd om feitelijk te gaan zitten en een channeling hierover toe te staan door te komen. Uiteindelijk pakte ik de kans een paar dagen geleden en maakte ruimte voor deze boodschap.)
Groeten, mijn geliefde vrienden, Ik Ben het, Saint Germain die nieuws verstrekt, feitelijk heel veel nieuws. Zo nu en dan geniet ik ervan om binnen te treden met belangrijk nieuws dat meer refereert naar de huidige gebeurtenissen terwijl op andere tijden ik het op prijs stel om jullie meer diepgaande actualiteiten te geven welke een diepere impact op jullie Ascentieproces hebben. Wel, deze boodschap omvat beide benaderingen.
Het jaar 2014, welke het eerste jaar van de actualisatie van al jullie wensen is, jullie werkelijkheden, jullie creaties en jullie voorbereidingen, hebben al heel veel eerste verschuivingen op gang gebracht. Om te beginnen verwijs ik meer specifiek naar de intense zonne vlammen welke een gigantische impact op jullie Aardse werkelijkheid hebben en ook naar jullie huidige bewustzijn en jullie belichaming.
Onderschat deze gigantische krachten en impulsen niet aangezien zij een cruciale link representeren in dit wereldwijde Ascentieproces. Meer dan ooit snellen zij jullie richting op met krachtiger impulsen en op een zelfs sneller tempo dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen. Wees vooraf gewaarschuwd, mijn vrienden, het zal allemaal zelfs meer intensiveren en toenemen! Tot nu toe, is de toename in zonne vlammen een soort van "terra icognita" geweest, een onbekend gebied voor velen van jullie omdat de intensiteit van deze vlammen nooit dergelijke proporties bereikten zoals zij dat nu deden.
Elke zonne vlam is op zichzelf een enorme grote creatie en een activering welke bijdraagt aan de actualisering van jullie innerlijke Zelf binnenin jullie werkelijke eigen omgeving, binnenin jullie werkelijkheid alsook binnenin jullie eigen belichaming. De meerderheid van de Lichtwerkers en Meesters op deze planeet die hiervoor gereed zijn, belichamen de versmelting van hun IK BEN Aanwezigheid en het Christus Bewustzijn, en dit alles ontwikkelt zich langs verschillende fases.

dinsdag, februari 25, 2014

zondag, februari 23, 2014

Hilarion: Februari 23-Maart 2, 2014


 
Hilarion
"Het is een Turbulente Tijd in de Aangelegenheden van Alle Oude Paradigma Systemen"
Februari 23-Maart 2, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De winden van verandering zijn voor jullie aanstaande. Terwijl het leven zoals voorheen verder gaat, zijn de veranderingen die zich binnenin jullie voordoen groot. Deze veranderingen vinden plaats binnenin iedere ziel die op de planeet woont. Iedere ziel heeft ermee ingestemd om deze veranderingen te ervaren. De eerste waarneembare verandering zal een grotere bekwaamheid zijn om emotie te voelen en het tot uitdrukking te brengen. De meeste mensen op de planeet hebben hun emoties onderdrukt met het oog op het verharden van hun harten zodat zij zouden kunnen functioneren in de immer verhogende dichtheid, en deze filters zijn nu bezig weg te vallen omdat er een veel groter Licht is dan ooit tevoren. Als ieder persoon in staat gesteld is om waarachtig vanuit diens hart te voelen en te spreken, zal alles dat tot uitdrukking gebracht moet worden van binnenuit diens wezen naar voren beginnen te komen. Op een bepaald punt in dit proces, zullen de gevoelens die tot uitdrukking gebracht worden gevoelens van liefde zijn, gevolgd door de gevoelens van vreugde en andere positieve emoties welke de mensen in richtingen zal doen laten gaan die tot dusverre onbekend op jullie wereld waren.
De mensen van de Aarde komen in grotere aantallen dan voorheen tezamen zodat zij een stem kunnen geven aan die gebieden in hun respectievelijke werelden die verbeterd kunnen worden. Individuen zijn bereid om hun levens voor de veranderingen die zij eisen op te offeren. Het is een turbulente tijd in de aangelegenheden van alle oude paradigma systemen welke niet langer de behoeften van de mensen dienen. Terwijl de mensen doorgaan te ontwaken, worden de illusies verdreven en diegenen die de populatie onder onderwerping hielden worden ontmaskerd. Er is geen plaats voor dezen om zich te verbergen als de openbaringen van hun achterkamer agenda's aan het licht komen, want een ieder moet nu van aangezicht tot aangezicht komen met diens eigen keuzes en daden, en moeten vrede sluiten met diens ziel. Terwijl dit enige chaos zal produceren, is het uiteindelijk voor het hoogste goed van allen.

De Pleiadische Raad van Negen - Zelf Meesterschap - 22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


De Pleiadische Raad van Negen
"Zelf Meesterschap"
22 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher

Wij zijn de Pleiadische Raad van Negen. Het is enige tijd geleden dat wij voor het laatst door deze schrijfster over ons "zelf" spraken. Gisteren, terwijl onze schrijfster naar huis terugkeerde van een verfrissende wandeling op het land, merkte zij een groep van wolk-schepen in de Westerse hemelen op. Ja, wij en vele andere Sterren Naties hebben schepen in jullie luchten, allen zijn druk aangaande uiteenlopende missies en voor verschillende doeleinden.
Velen van de ontwaakten op GAIA vragen zich af waarom wij nog niet geland zijn op jullie kusten. Wij begrijpen en voelen jullie pijn en frustratie en wens voor verandering om onmiddellijk te manifesteren, maar wij kunnen nu nog niet lang in jullie omgeving blijven noch zouden jullie voor een langere tijd comfortabel in de onze zijn op jullie huidige frequentie niveau. Het is voor de vergelijkbare reden dat jullie neven en nichten, de Lemurianen, zichzelf nog niet vrijelijk tussen de oppervlakte bewoners in bekend gemaakt hebben.
De trillingspatronen van het overgrote deel van de mensheid heeft zich niet verhoogd naar het niveau dat ons in staat zou stellen om voor jullie zichtbaar te zijn, zonder dat wij onze frequentie voldoende verlagen om gezien te kunnen worden. Het is een eenvoudige zaak van natuurkunde, dierbare. Jullie kunnen niet zien of voelen wat er niet binnenin jullie eigen frequentiebereik is. Als jij je persoonlijke frequentie verhoogd zal je in/naar andere werelden en dimensies beginnen te zien, inclusief die van jezelf. Tot dat moment, moet een ieder van jullie doorgaan jullie fysieke voertuigen op te ruimen van de opgeslagen gedachtevormen die jullie terneerdrukken, zoals ballast aan een hete lucht ballon.
Vertrouw niet op de handelingen en beslissingen van iemand buiten jezelf om jou te bevrijden van jouw eigen miscreaties, want door dat te doen is om door te gaan jezelf te ontkrachten. Je bent hier om te herhalen of door de stadiums van ascentie heen te lopen in/naar het volledige bewustzijn en meesterschap. Dit kan ALLEEN individu op individu bereikt worden. Als een resultaat van een opnieuw bestaand onderling verbonden weg van licht dat al het leven aan elkaar verbind in een levend Web, beïnvloed wat één persoon doet ieder ander om hem/haar heen. Dus, als je meesterschap vergaart, zal jouw licht vanzelfsprekend voort vloeien in/naar jouw wereld en allen, bewust of onbewust, zullen beïnvloed worden. Je zult beginnen op te merken dat de mensen sneller wakker schijnen te worden dan dat jij misschien deed.

Aartsengel Michael: Het Licht Heeft Overwonnen! -19 Februari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Het Licht Heeft Overwonnen!
Boodschap Over een Nieuw Geopende Sterrenpoort
19 Februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Het was een prachtige avondlucht die 19de februari. Goud glanzend krachtig licht.
Het voelde als heel speciaal aan. Dit "Gouden" licht.
Het Gouden Tijdperk is begonnen, hoorde ik de persoon naast mij zeggen.
Het was dan ook zo wonderbaarlijk mooi.
Wat ik vervolgens met mijn "geestesoog" zag;
Aartsengel Michael stak met zijn lans in "het monster", in de draak, en katapulteerde hem weg. (dit mag je symbolisch benaderen) 

Ik vroeg AEM; Wat betekent dit? Wat heeft dit als betekenis.
Waarop Aartsengel Michael antwoordde; HET LICHT HEEFT OVERWONNEN!
Geliefde Lord Michael graag een boodschap van U hierover.
Ik dank u mijn Heer. 

Aartsengel Michael:
Geliefde Zielen,
Het is inderdaad een zeer "speciale" tijd, doch geliefde zielen, het is ietsje anders dan jullie je zouden voorstellen of dat jullie zouden vermoeden.
Het is een nieuwe tijd, die reeds aangebroken WAS.
Sinds vandaag is er een tweede grotere poort geopend, dewelke jullie nog meer en meer naar het gouden tijdperk "toesluizen". Deze poort, deze gouden poort - vandaar deze prachtige gouden luchten - is een opening naar een nieuw bewustzijn.

Steve Beckow / Aartsengel Michael: Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren - 22.02.2014


Steve Beckow / Aartsengel Michael
Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren
22 Februari 2014

Opdat wie dan ook denkt dat zij de enigen zijn die in hun stoel zitten te draaien, zich afvragend wanneer de belangrijke gebeurtenissen gaan gebeuren, nee, ik heb ook zitten draaien. En in mijn laatste persoonlijke lezing met Aartsengel Michael, had ik een kans om het te vragen: "Wat gebeurd er? Waarom zoveel overduidelijke vertragingen, schijnbare veranderingen in plannen, enzovoorts?"
Ik beloofde jullie dat ik zijn opmerkingen zou posten. Hij antwoordde mij onbevangen en zeer uitvoerig en ik voel me behoorlijk tevredengesteld met zijn uitleg. Dat betekend niet dat jullie dat ook moeten zijn. Wij zullen waarschijnlijk anders op de dingen reageren.
Hij ging in op waarom de Reval zo lang geduurd heeft. Terwijl hij dit niet precies vertelde, desalniettemin, was er een uitgebreide undercover operatie ingebouwd welke oneerlijke bankieren, Forex (Foreign Exange) mensen, corrupte senatoren en mensen van het congres, enzovoorts uitruimde. Tenzij zij uitgeruimd werden, zouden wij niet in staat kunnen zijn om aan onze verdiensten vast te houden. Hij kan hier niet veel meer over zeggen of hij zou de onbuigzame mensen attenderen. Maar hij besprak het wel.
Ik geloof dat het meeste van dat werk nu gedaan is. Maar ik kan niet spreken over deze kwesties alsof ik op de één of andere manier meer weet dan jullie. Ik wacht net zo ongeduldig op gebeurtenissen als jullie dat mogen doen. Maar hier is waarvan hij voelde dat hij kon zeggen over het brede onderwerp van het schijnbare trage tempo van de gebeurtenissen.
Voordat ik wegga, laat mij een notitie toevoegen voor bezorgde lezers die mijn commentaar interpreteerden als dat de Reval en het opnieuw opstarten van de wereldwijde valuta anders zijn, met de betekenis dat wij zullen moeten wachten op de ene na de andere.

vrijdag, februari 21, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 21 Februari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van Licht - 21 Februari 2014
JULLIE ZIJN ONOVERWINNELIJKE WEZENS VAN LICHT!

Blossom: Hi ÉÉN en ALLEN.
Welnu, hier is de channeling van vandaag. De audioweergave zal over een paar dagen verschijnen.
Zoals ik vorige week al verkondigde, zal ik niet kunnen channelen tot halverwege de week van 24 maart en vanaf die keer … iedere drie weken tot half juni (als alles goed gaat).
IEDEREEN BEDANKT voor jullie LIEFDEVOLLE vriendschap en steun … want zonder dat zou ik zeker opgegeven hebben!
Ik voel me ECHT gezegend om deze reis met zo velen te kunnen delen.
Dus … wellicht kunnen jullie deze tijd gebruiken om enkele oudere channelings over te lezen en diep in het hart van het zelf te gaan om op een dieper niveau te ontdekken … wie we ECHT zijn.
Ik heb gezien hoeveel mensen DE AANROEPING hebben gezien, inclusief de vertalingen, en dat waren er in totaal zo’n 23.500.
GOED GEDAAN MENSEN! BEDANKT VOOR HET VERSPREIDEN HIERVAN en wederom gaat mijn dank uit naar het geweldige vertalersteam.
Daarom zeg ik jullie vooralsnog, voor slechts een korte tijd … zoals mijn vriend White Cloud zou zeggen … Adieu … Adieu vrienden … Adieu.

******************************************
Blossom: Hallo allemaal. Zoals jullie al weten, zal dit, vanwege andere verplichtingen, mijn laatste channeling zijn in 5 weken. Ik dacht, ik zal jullie eens vragen wat JULLIE vonden van de AANROEPING van vorige week … en daarna laat ik het aan jullie over om te bepalen waarover jullie ons willen laten nadenken.
Federatie van Licht: Blije groet aan jou, Blossom, en aan allen die hun leven door Liefde verrijken. We waren ons zeer goed bewust van de woorden … die als een groep WEZENS werden geuit … die vroegen om hulp in de wereld waarop jullie menselijke Wezens verblijven. Er was sprake van veel LIEFDE en ernstige gedachten vanuit de hartruimte, die de ruimte werd ingestuurd.
Net zoals jij, Blossom … weten wij dat deze smeekbede … dit verlangen om de ‘dingen in beweging te brengen’ in overweging wordt genomen door dat wat ‘ONS’ overstijgt … in termen van algeheel management. Maar we kunnen jullie vertellen dat het verlangen van de harten van hen die op Aarde zijn … om er een betere plaats van te maken … niet onopgemerkt is gebleven.
Zoals ik erover denk … VOEL ik dat we het duidelijk gemaakt hebben en nu zullen we het aan ‘De Hoogste’ overlaten om te beslissen of er een ‘inspirerend teken’ gegeven zal worden. Dus … zullen we … nu ... verdergaan?

Het Licht Collectief - Liefde Omhelzen - 17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Het Licht Collectief
"Liefde Omhelzen"
17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher
 
Grote winden van verandering vegen momenteel rondom jullie globe, gereflecteerd in enige van de meest gewelddadige en verontrustende weerpatronen van de recente jaren, zo niet decennia. Jullie zitten nu goed in de overgangszone tussen specifiek het ene en andere paradigma in. Echter, nog steeds streven de machten die het oude paradigma controleerden ernaar om de mensheid en de planeet terug te houden van het in de Ascentie voorwaarts te gaan.
Zoals een machtige vloedgolf niet teruggehouden kan worden, zo ook kan het vegen van de zonne en kosmische stralen dat niet die doorgaan het miasma, gepleegd door diegenen die de illusie levend zouden willen houden, te penetreren. De duisternis kan niet zegevieren en gaat alleen maar door, wat verschuldigd is aan delen van de populatie die weigeren om hun vooropgezette mening en oude geloofsystemen los te laten, ofwel uit angst of uit ongeloof dat verandering mogelijk en wenselijk is.
Echter, hoewel de duisternis specifiek in sommige gebieden schijnt te zegevieren, is het licht diep gepenetreerd in de harten van velen en heeft daar een hunkering en een wetenschap wakker gemaakt dat alle dingen mogelijk zijn als een droom maar lang genoeg vastgehouden wordt. De droom in de harten van vele is de schreeuw voor vrijheid; vrijheid van tirannie, vrijheid van armoede, vrijheid van angst en zeer specifiek, de vrijheid om te zijn, om het hoogste goed voor iedere individuele ziel te manifesteren.
Wij werken net voorbij de rand van jullie wakende bewustzijn met jullie en lopen naast jullie in jullie dromen. Wij zijn het Licht Collectief, een verzameling van Lichtwezens, geascendeerde meesters, galactische wezens, elementalen en engelachtigen die wensen om de hoogste dromen van de mensheid te helpen, het doel van het brengen van de Hemel naar de Aarde.
Zelfs onder vele Lichtwerkers is er een misverstand dat ascentie het verlaten van de planeet en "ergens anders" naartoe gaan betekend. Dit is niet het geval, want de planeet is voor grote dingen voorbestemd. GAIA gaat gestaag voorwaarts richting haar eigen ascentie, door de vierde dimensie heengaand en verder in/naar de vijfde. Diegenen die wensen om Haar te vergezellen bij Haar voortgang in/naar de hogere, lichtere dimensies zullen naar de noodzakelijkheid luisteren om wat voor ballast dan ook van ongemanifesteerde gedachtevormen en overtuigingen die hun eigen ascentie tegengaan weg te snoeien.

Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 3: Kalibreren met Onze Multidimensionale Geest - 17.02.2014


Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 3
Kalibreren met Onze Multidimensionale Geest
17 Februari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Binnenin de bol van licht welke gecreëerd was door ons gezamenlijke bewustzijn van de Arcturiaan, Mytrian, Mytre, Mytria, Jason en ikzelf, wat het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en overvloedige vreugde bijna teveel om te verdragen. Hoe kon het zijn dat Jason en ik gewend waren geraakt aan de angst, de drukte, de uitdaging en de stress van onze fysieke levens zodat onvoorwaardelijke liefde en vreugde "teveel" was?
Gelukkig, wiste de liefde en vreugde binnenin onze bol die boodschap snel uit onze geest. Het was toen dat ik iemand tegen ons hoorde praten. Wederom, wist ik wat Jason dacht, net zoals ik er zeker van was dat hij wist wat ik dacht. In feite, binnenin onze bol hoorden wij tegelijkertijd de gedachten van iedereen, zelfs die van de Arcturiaan. Vreemd genoeg, konden we hen nog steeds allemaal verstaan.
Toen ik me afvroeg hoe het kon zijn dat we zoveel gedachten in één keer konden ontvangen en verstaan en hen ook nog steeds konden begrijpen, ik/wij (want wij zijn ÉÉN) hoorde(n) Mytrian zeggen, "Jullie zijn nu verbonden met jullie multidimensionale geest. Lieve Jason en Sandy, jullie zijn de menselijke afgezanten die zich bij onze groep aan zullen sluiten als wij naar Gaia's kern terugkeren om de hoeksteen en centrale kristallen van de Aarde terug te transmuteren in/naar hun ingeboren multidimensionaliteit."
Jason en ik snakten naar adem bij deze grote eer, maar voordat wij onze ontelbare vragen konden stellen, ging Mytrian verder, "Voel de hogere frequentie van het licht dat jullie omringd. Focus je nu op de draaikolk van het licht, welke jullie multidimensionale geest is. Kunnen jullie voelen dat de draaikolk boven jullie kroonchakra bovenop jullie hoofd is?"
Jason en ik knikten beide van ja, terwijl Mytrian verder ging, "Wij weten dat jullie je bewust zijn dat dat het entreepunt is in/naar jullie pijnappelklier. Het is deze klier die de vortex tussen jullie multidimensionale geest en het menselijke brein zal openen en sluiten. Deze draaikolk is nu open, dus vragen wij aan jullie om het immense energie-gebied van jullie multidimensionale geest te voelen welke jullie menselijke brein binnengaat."
Jason en ik reikten naar elkaar uit en sloten onze armen ineen voor ondersteuning. Wij hadden het er moeilijk mee om bewust te blijven en waren bezorgd dat wij uit deze wonderbaarlijke situatie vandaan zouden vallen. Gelukkig raakte de Arcturiaan, die achter ons stond om ons voortdurend ondersteuning te geven, de kronen van onze hoofden aan. Onmiddellijk, was de opbouwende misselijkheid en duizeligheid opgelost.

woensdag, februari 19, 2014

Jouw Draad Toevoegen aan het Universele Tapijtwerk - 18 Februari 2014 / Brenda Hoffman


Jouw Draad Toevoegen aan het Universele Tapijtwerk
18 Februari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
De volgende paar dagen zullen veelvoudige veranderingen in jullie 3D leven produceren. Velen hebben jarenlang iets gelijkaardigs gechanneld - "Dit is het. Dit is de grote verschuiving. De Ascentie zal om 10:00uur gebeuren en ga zo maar verder." Niets hiervan veranderde jullie leven veel. Jullie gingen door met werken, zorgden voor jullie kinderen en gingen de boodschappen doen.
Dit gaat niet over een catastrofaal einde zoals waar zou zijn als iedereen wenste om naar een ander plaats te ascenderen en dat ook deed; of de Aarde explodeerde of dat aliëns op de grote vlakten van de Verenigde Staten landen. Deze verschuiving is innerlijk, zoals het merendeel door deze overgang heen geweest is. Maar deze verschuiving is groter dan de meeste verschuivingen, zo niet allen.
De laatste paar dagen sloten jullie je persoonlijke wezen af - met opvallende geheugen intervallen van woorden, mensen en plaatsen - om slechts nu of binnen een paar dagen opnieuw op te starten.
Als je aan nieuwe software denkt, begrijp je niet altijd hoe de nieuwe functies uitgevoerd worden of hoe de mogelijkheden van jouw nieuwe software te gebruiken. Dus je klikt op knoppen waarvan je denkt dat dat het juiste patroon is of je huurt iemand in om jou over de nieuwe software te onderwijzen. Hoewel beide benaderingen toepasselijk zijn in deze overgang, zullen slechts een paar hun software volledig begrijpen, veel minder de jouwe.
Deze overgang is uniek geïndividualiseerd zodat elk wezen software heeft dat specifiek ontworpen werd om hen op hun pad voort te bewegen. Hoewel anderen stukjes van jouw software mogen begrijpen, zijn zij niet Jij.

Aartsengel Michael & Aartsengel Lady Faith - Krachtpiramide Meditatie - 16.02.2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael & Aartsengel Lady Faith
Krachtpiramide Meditatie
Geliefde Zielen,
Fasten Your Seatbelts!
16 februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Het volgende heb ik gelezen in een boodschap van jou, doorgegeven aan Ronna Herman, zie link: Het Scheppen van Je Krachtpiramide in de 5de Dimensie
"Als je je op je fysieke lichaam wenst te focussen i.v.m. een ziekte of een onevenwichtige situatie, plaats jezelf dan op de kristallen tafel. Maak je wens bekend, deze kan specifiek zijn of voor een algemene tune-up, zou je kunnen zeggen. Vraag je Hoger Zelf of je IK BEN Aanwezigheid om je kosmische tussenpersoon te zijn en het proces te overzien, terwijl de Violette Vlam oplaait en je omhult en de kosmische 'bliksemflitsen' daarna geactiveerd worden. Dit zal het proces vooruit helpen en het oplossen van alle resterende zwaartes en negatieve energieën in je fysieke structuur bespoedigen en het opbouwen van je lichtvoertuig in de hand werken.
Je zult ondervinden dat het je niet toegestaan wordt om iemand anders op je kristallen tafel te plaatsen zonder hun toelating of in speciale gevallen met de toelating van hun Hoger Zelf.
Breng tijd door in je krachtpiramide als je een beslissing dient te nemen en om je zienswijze en aspiraties te concretiseren. Hier mag je de Universele Wetten van Manifestatie op de meest dynamische manier gebruiken daar je vaardig wordt als Meester in mede-schepping. Breng tijd door in je Krachtpiramide om je zienswijzen over de toekomst op te helderen en dit op alle gebieden: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Wij hebben jullie reeds richtlijnen voor het manifesteren van je wensen gegeven, nu vragen wij jullie om ze toe te passen in je krachtpiramide en te kijken hoe de wonderen zich ontvouwen."
Ikzelf geliefde Michael, doe inderdaad dagelijks deze mooie krachtige oefening. Het is dan ook uniek. Ik dank U geliefde Michael voor dit mooie geschenk als hulp bij onze transformatie.
Graag zou ik van U en Aartsengel Lady Faith een meditatie ontvangen over hoe we ons naar de 8ste dimensie kunnen begeven. Om zo ons op onze persoonlijke kristallen tafel te leggen, dit om genezing te bekomen naar geest of lichaam.

dinsdag, februari 18, 2014

De Arcturiaanse Groep - 16 Februari 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Jullie zijn Ontwikkeld genoeg om te Doen waarvoor Jullie hier Kwamen om te Doen…
16 Februari 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten,
De boodschap die wij in deze tijd brengen is er één van hoop. Zovelen van jullie zijn gefrustreerd en worstelen met kwesties van het dagelijkse leven. Het is noodzakelijk dat jullie begrijpen dierbaren, dat deze moeilijkheden geleidelijke opklimmingen en geen mislukkingen representeren. Bepaalde energieën die zich van leven naar leven opgestapeld hebben zijn opgeslagen binnenin het cellulaire geheugen van jullie fysieke lichamen en ook binnenin de emotionele en mentale lichamen. Ieder individu slaat op en draagt met zich mee, totdat het opgeruimd wordt, diens persoonlijke energieën van afstamming, geloften, beloften en oppermachtige krachtige levenservaringen (sommigen goed en sommigen zeer slecht) samen met een cellulaire herinnering van de betrokken individuen in deze ervaringen.
Jullie zijn nu spiritueel sterk genoeg om wat voor energieën dan ook los te laten die er alleen maar toe dienen om jullie vast te houden in wat oud en beëindigd is, en dit omvat ook de oplossing van iedere karmische situatie die beëindigd moet worden. Deze energieën werden door levensspannen heen opgeslagen en meegedragen omdat jullie nog niet ontwikkeld genoeg waren hen te erkennen en op manieren op te lossen die jullie in staat zouden stellen om hen op te ruimen.
Er zijn lagen aan deze zakken van energie die het resultaat waren van intense levenservaringen (fysiek, emotioneel, of mentaal) welke diep binnenin vastgehouden werden omdat jullie ervoor kozen hen niet opnieuw te doorleven of zelfs niet weer over sommige van deze ervaringen na te denken.
Het gebeurd vaak dat de serieuze student geloofd dat door zijn harde innerlijke werk een kwestie afgehandeld en beëindigd is. Dit is gewoonlijk iets dat hem/haar door zijn/haar leven heen geplaagd heeft; een specifiek persoon, of een angst, of een verslaving, of een emotionele reactie … en dan, vast en zeker is het er weer en zegt; "Hallo, ik ben terug."

maandag, februari 17, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 13 Februari 2014


 
Een Uur met een Engel - 13 Februari 2014
Aartsengel Michael
Over Obama, Valentijnsdag, en de Schoonmaak in het Menselijke Rijk

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
SB: Heel veel dank, Graham. En Welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En welkom aan jou. Ja, Ik Ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, soms de brenger van nieuws, door het gehele multiversum heen. En welkom aan jullie allemaal.
Welkom in deze tijd van vreugde, van gelach, van nieuwe aanvangen, van uitbreiding, van een nieuwe werkelijkheid; welkom in deze tijd van de vervulling van jullie - want het is niet eenvoudigweg de vervulling van de Moeder van de belofte en Haar Plan waar wij zo vele keren over gesproken hebben. Het is ook de vervulling van jullie, en niet slechts, mijn geliefde vrienden, van waar jullie aan denken als jullie plan, jullie missie, jullie doel, maar ook jullie vreugde, de loutere vreugde van het in leven en in de vorm te zijn, van het zijn in de vorm in deze magnifieke tijd op Gaia, op deze planeet die voor velen bekend is als de Aarde, als Terra Gaia.
De winden van verandering zijn voor jullie aanstaande, en zij tikken jullie niet omver. Maar zij strelen jullie gezicht. Zij zorgen ervoor dat jullie het bouquet in de wind zien en ademen en inademen - het bouquet van verandering, het bouquet van liefde, het bouquet van uitbreiding, het bouquet van wording - de waarheid van jullie interdimensionale, multidimensionale zelf.
Geliefde vrienden, jullie gooien de ketenen af die jullie voor zo een lange tijd begrensd hebben. Jullie gooien de ketenen van de oude 3de dimensie af - sommigen van jullie bewust en vreugdevol; sommigen van jullie niet. Maar kijk naar hoe jullie gedachte patronen, jullie emotionele patronen, jullie spirituele patronen, jullie relaties, jullie inter-relaties, het visioen en de liefde voor jullie heilige zelf, kijk naar hoe zij veranderen en aan het veranderen zijn. Het is een wonderbaarlijke tijd, boven en beneden. 
Suggereer ik aan jullie dat de chaos geëindigd is, dat alle paradigma's, valse rasters en geloofsystemen op jullie planeet geëlimineerd zijn? Nee. Maar zij zijn rap aan het ontbinden. En jullie zijn partners in liefde en cocreatie. Jullie liefde-houders, liefde-dragers, jullie brengen dit tot bloei. Twijfel niet aan jullie rol in onze partnerschap met u.
Zijn onze rollen identiek? Zeer zeker niet. En dat is zelfs aan deze zijde waar, tussen het engelachtige rijk, de uiteenlopende rijken, het aartsengelachtige rijk, de tronen, de serafijnen, jullie sterren broeders en zusters, de geascendeerde meesters. Diegenen die eenvoudig naar louter energie geëvolueerd zijn. Ieder wezen, uniek in de schoonheid en goddelijkheid van hun creatie, de creatie en de reflectie van de Moeder, heeft een unieke rol.

zondag, februari 16, 2014

Hilarion: Februari 16-23, 2014


 
Hilarion
"Zelfs te midden van Uitdagingen, kunnen Jullie de Situatie Transmuteren…"
Februari 16-23, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl de maan energieën toegevoegde overzichtelijkheid en de grotere bekwaamheid binnenbrengen om liefde te geven en liefde te zijn in al diens wonderbaarlijke facetten, herinner je dat jullie degenen zijn die de bekwaamheid hebben om het licht dat op de Aarde neervalt te ontvangen en uit te sturen. Zelfs te midden van uitdagingen, kunnen jullie de situatie transmuteren door de energie van de trilling van liefde te gebruiken, want liefde is de grootste en meest machtige kracht in het bestaan. Iedere keer dat je dit doet, is er een ander traject voor het licht op de Aarde gevestigd. Vriendelijkheid in wat voor voorval dan ook gegeven, wordt altijd tegemoet getreden met een gelijkwaardig welwillend antwoord. Voor diegenen die afgestemd zijn op de hogere frequenties, wordt deze onveranderlijke wet van liefde gemakkelijk geïdentificeerd, is waarneembaar en in voortdurende werking.
Het is bezig gemakkelijker te worden om verder te gaan met het proces van verfijning in iemands eigen karakter. Als ieder persoon binnenin zichzelf kijkt naar deze gebieden die transmutatie nodig zijn op de manier dat zij tot uitdrukking worden gebracht en de patronen die nu veranderd dienen te worden her/erkennen, om voor hun hogere aspecten meer volledig geïntegreerd te zijn en zichzelf uit te lijnen jegens dit doel, opent de weg voorwaarts en grotere openbaringen van hun blinde vlekken worden ontsluierd. Dit helpt in het proces van de eliminatie van alles dat iemands vooruitgang belemmerde om een volledig gerealiseerd goddelijk mens te worden die hier op de Aarde loopt. Alle manieren van het zijn/bestaan die door iemands levensspanne heen geassimileerd en vastgehouden werden in de onderbewuste geest, kunnen nu blootgesteld worden aan het licht van de waarheid, her/erkend als een gebied dat verandering nodig heeft en bewust de aanpassingen noodzakelijk maakt.

Het Buitenaardse Vliegverkeer in onze Luchten - 16 Februari 2014 / Cobie de Haan


Het Buitenaardse Vliegverkeer in onze Luchten
16 Februari 2014 / Cobie de Haan 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat ik zelf een artikeltje schreef over wat ik allemaal in onze luchten zie gebeuren. Ik zie de Sterren broeders en zusters die daar hun werk uitvoeren of daar gewoon zijn om hun familie en vrienden hier op de Aarde, die wakker zijn, te begroeten. De laatste keer dat ik iets hierover liet weten, was toen ik een "fake-jet" overdag gefilmd had, die, terwijl ik deze filmde, in het niets verdween. Ik heb een gewone digitale camera en dus geen speciale apparatuur voor zoiets, dus de filmpjes die ik maak zijn vaak niet van een hoge kwaliteit, en ook het uploaden haalt nog een bepaald percentage van de scherpte of duidelijkheid af. Voor de duidelijkheid had ik dan ook bij dat artikeltje 'snapshots' uit het filmpje gehaald en deze erbij geplaatst - zie hier: Verdwijnend Vliegtuig.
Naar aanleiding van het artikel van Sandra Walter waarin zij sprak over de aanwezigheid van onze sterren vrienden in onze luchten - zie hier: Teleportatie: Gemeenschap van Werelden - vond ik het dan toch tijd worden voor een update. Zoals Sandra Walter aanhaalde, vliegen er vele, vele Sterren broeders en zusters in onze luchten die vaak aan het werk zijn met leylijnen, rasterlijnen enzovoorts. Ik woon in een streek waar geen vliegveld bij in de buurt ligt, en vliegtuigen vliegen hier altijd in een rechte lijn over de omgeving heen. Een bocht, of een afbuiging zien wij hier alleen van de laagvliegende particuliere vliegtuigjes, en dan nog alleen overdag ook. Daarnaast zijn er vaak avonden dat er nauwelijks tot niets geen vliegverkeer is waar te nemen, en dat mag toch als 'vreemd' betiteld worden. Dus wanneer de drukte hier dan op een avond explosief is toegenomen … nou … dan weet ik wel voldoende. Dat heeft niets met het Aardse vliegverkeer te maken.
Het meest herkenbare vaartuig van onze vrienden voor mij zijn diegenen die, wanneer ze op je aan komen vliegen, een rood licht rechts en een summier blauw licht links voeren. Als ze over jou heen gevlogen zijn, zie je twee heldere witte lichten, soms knipperen zij in één keer, gelijktijdig dus, en vaak branden zij continu, met een rood licht midden tussen hen in dat knippert en je ziet dan hier en daar ook nog een ander licht wel even opknipperen. Ze kunnen op diverse hoogtes vliegen, dat varieert vaak.

Meester Kuthumi - De Hoogtes en Laagtes van de Huidige Ascentie - 13 Februari 2014


Meester Kuthumi
De Hoogtes en Laagtes van de Huidige Ascentie
13 Februari 2014 / Natalie Glasson

Het is altijd met en als Liefde dat ik jullie begroet, de vreugde van de verbinding en de waarheid binnenin elk van onze wezens ervarend. Liefde is zoals jullie weten het grootste gereedschap voor iedere vorm van werkelijkheid, of je nu op de Aarde of de innerlijke gebieden bent, het is liefde dat jou zal ondersteunen en handelt als een gereedschap om te hanteren. Het is daarom belangrijk dat ik naar voren kom om jullie te begroeten met en als liefde, omdat het een diepere ruimte van besef in herinnering brengt en de waarheid van liefde binnenin jullie wezens ontwaakt.
Als liefde het grootste gereedschap is om wat voor bestaan dan ook te helpen en te ondersteunen, is het ook de grootste verschuiving om zich binnenin jullie wezen voor te doen. Daarom is liefde niet alleen een energie om ervaren te worden maar ook een kwaliteit om volledig te belichamen en om binnenin jullie werkelijkheid zuiver en oprecht uitgevaardigd te worden. Er is geen weggaan van de Schepper omdat om te genezen, terug te keren naar de eenheid en om vreugde te ervaren daar de behoefte voor de acceptatie van liefde is, je realiserend dat het jouw krachtigste gereedschap is. De Liefde van de Schepper is de vraag alsook het antwoord op alle ervaringen, liefde is eenvoudig binnenin alles en derhalve is het dus heilig, bekrachtigend en inspirerend. De liefde van de Schepper is ieder moment van jullie ascentie, je mag een specifieke focus of een specifiek pad hebben, maar liefde zal altijd de focus en het pad zijn. Er is geen ontsnappen aan liefde, en toch als zielen op de Aarde proberen velen zich te verbergen en blokkeren alle manifestaties van de liefde van de Schepper, dit is een vermoeiend proces welke alleen maar naar pijn en lijden leidt omdat het je vreugde brengt om de liefde van de Schepper te erkennen, het is een natuurlijke reactie binnenin jou hetgeen je niet kunt ontkennen. De liefde die iedere ziel van de Schepper ervaart en vanuit hun wezens uitdragen is de Schepper, de onbekende kracht welke aldus vertrouwd is, de mysterieuze begeleiding welke dus bekrachtigend is, en de onvoorwaardelijke liefde welke in hoge mate genezend is.
In ieder moment van iedere ziel, specifiek op de Aarde, is er een aspect van hen wat probeert om aan de liefde van de Schepper te ontsnappen, om het te slim af te zijn, het te ontlopen en om zich ervoor te verbergen.
Waarom kies je ervoor om aan de liefde van de Schepper te ontsnappen? Waarom is er een aspect van jouw wezen dat niet wenst om in de volle straal van de liefde van de Schepper te staan?

zaterdag, februari 15, 2014

Sandra Walter - Teleportatie: Gemeenschap van Werelden - 12 Februari 2013


 
 
Sandra Walter
Teleportatie: Gemeenschap van Werelden
12 Februari 2014

Teleportatie is de overdracht van fysieke materie zonder de vertraging van tijdruimte. Omdat wij een meer fotonische (licht) staat aannemen, wordt het mogelijk om de deeltjes van onze fysieke wezenlijkheid naar een andere locatie over te brengen.
Wij bereiden onszelf op een nieuwe ervaring voor door de dichtheid uit onze lichamen en energie gebieden te transmuteren, er meer licht in trekkend door onze kristallijne hartintelligentie te activeren en te oefenen, en te verbinden met het Bron-punt van ons ware zelf. Onze trilling stijgt, het platform voor onze ervaring (4D Gaia) intensiveert, en alles is uitgelijnd om de volgende stap te nemen.
Teleportatie experimenten zijn nu aan het gebeuren ter voorbereiding op lichtschip visitaties en fysieke wisselwerking op de grond met een paar buitenwereldse rassen die toegewijd zijn om onze ascentie bij te staan.  
In dit nu moment, bereiden sommige poortopzichters/wegwijzers zich voor op fysiek contact met onze Sterren Families en Galactische Teams. Dit is voor mij opwindend omdat tot nu toe het contact via visioenen, de droomstaat, lichtschepen en telepathische communicatie is geweest. Terwijl wezens zich zullen presenteren als sprankelende gebieden, of een pilaar van licht, of in een orb gestalte, hebben wij niet veel fysiek contact gehad. Het plan in dit stadium is om te beginnen interdimensionale ruimtes te creëren waar geaarde mensen en hogere rijk teamleden mogen wisselwerken.  
Om een ruimte te creëren voor wisselwerking/teleportatie, wordt eerst een energetisch platform op de grond opgezet.

Laat mij een basis portaal opzet delen van de Pleiadische-Sirische allianties, welke gemodificeerd is afhankelijk van de bedoeling van de wisselwerking: