zaterdag, november 30, 2013

Aartsengel Zadkiel - Een Nieuw Licht van Zelf-Ontdekking - December 2013


 
Aartsengel Zadkiel
“Een Nieuw Licht van Zelf-Ontdekking"
December 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag wensen wij jullie nieuwe licht van zelf-ontdekking te bespreken. De nieuwe energie opent een groter zelf-besef ofwel je nog maar net op jouw pad begint of dat je een doorgewinterde reiziger bent.
Jullie gaan een tijd binnen van grote uitbreiding van het bewustzijn. Het is een tijd waar horizonten doorgaan zich te openen en nieuwe dimensies van mogelijkheden geopenbaard worden. Het is een tijd waarin jullie je dromen kunnen manifesteren en naar grotere hoogtes kunnen vliegen dan dat jullie je ooit voorgesteld hebben.
Terwijl jullie deze nieuwe energetische fase van zelf-ontdekking en uitbreiding binnengaan, is het belangrijk je te focussen op de vele nieuwe mogelijkheden die in de hogere trillingsniveaus bestaan. Jullie zijn je bewust dat deze nieuwe energie van een veel hogere trilling en een veel lichter bewustzijn is. Het is een nieuwe en uitgebreide manier van naar de dingen kijken. Een nieuw tijdperk komt tevoorschijn met het uitgebreide licht welke jullie net binnengegaan zijn tijdens jullie huidige jaar.
Daarom, terwijl jullie je in dit nieuwe licht ontwikkelen, mogen jullie wensen in te schatten wat jullie voorwaarts willen dragen en wat jullie los willen laten vanuit een energetisch gezichtspunt. Dingen van een lagere trilling mogen niet langer meer goed passen met jullie nieuwe, uitgebreide, hogere trilling.

El Morya: Kijk Eens Hoe Ver Jullie Gekomen Zijn - 19.11.2013 
El Morya

"Kijk Eens Hoe Ver Jullie Gekomen Zijn"
19 November 2013 / Julie Miller

Jouw wilskracht is keer op keer getest, soms dagelijks door de alledaagse uitdagingen samen met een paar moeilijke uitdagingen om je reis interessanter te maken. Hoe je op iedere uitdaging reageert, bepaald ook je innerlijke kracht en het vermogen om sterke emoties te overwinnen of hen in staat te stellen jou te overmeesteren. Wanneer je met pure wilskracht handelt om iets te bereiken dat je gepland hebt, is er een energie die jouw gehele wezen voedt en deze energie blijft aanhouden totdat je de uitkomst bereikt waar je zo hard voor gewerkt hebt om die te bereiken. Het wordt begrepen dat als je ernaar streeft om de uitkomst te bereiken waar je zo hard aan gewerkt hebt, dat fouten zichzelf bekend zullen maken. Zij zijn er niet om je tegen te houden maar om je nauwkeuriger te laten kijken naar wat je aan het doen bent om te verzekeren dat de inspanning die je toegepast hebt je de uitkomst zal garanderen die je voor ogen had.
Jouw wilskracht en vastberadenheid zijn krachtige instrumenten die jou zullen voorzien van de benodigde energie en richting wanneer je een bepaald doel of pad nastreeft dat jouw niveau van kennis en begrip zal doen laten toenemen voor het verbeteren van je gehele zelf. Sommige paden die jij neemt lijken alsof ze voor altijd genomen worden, of dat er geen winnen is omdat sommige obstakels te moeilijk zijn, wij moedigen je aan om het opnieuw te proberen, om met hart en ziel door te zetten, nieuwe manieren en procedures op je nemend die jou zo dicht als mogelijk is naar het resultaat zullen brengen die je wenste te bereiken – een resultaat die voldoening en gemoedrust brengt van het in staat zijn om elk doel te voltooien waar je aan gewerkt hebt.
Je ziet overal om je heen volharding, van baby’s die leren staan en lopen tot atleten die hun spel perfectioneren. Zij blijven voortgaan totdat zij hun bestemming of doel bereiken. Zij leren van hun fouten en worden sterker en beter voor hen.

Cirkel van Licht - 28 November 2013


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
28 November 2013 / Yael Powell

Geliefden, er is altijd meer, meer liefde, meer vreugde, meer leven en meer uitbundigheid en via jullie harten houden jullie de sleutel van de Schepping zelf vast, het leven terwijl wij deze eindeloze gemeenschap delen, voorgebracht via jullie door de volmaakte Liefde welke Ik Ben, jullie stappen en jullie creaties verlichtend, dat jullie ieder moment via de goddelijkheid en het heiligste van doeleinden moeiteloos tot uitdrukking brengen.
Het wordt meer noodzakelijk met iedere voorbijgaande dag dat je de keuze maakt voor deze wereld van Liefde en schoonheid, dat jij jouw hart toestaat het voertuig te zijn voor de transformatie van elk oud beperkend idee, dat je vrij mag zijn, geliefde, om van Mij te houden en aldus om Mijn volledige expressie hier te zijn, volmaakt als jij.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-11-28 | Circle of Light www.circleoflight.net

De Schepper - 29 November 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Verwikkeld in Woorden"
29 November 2013 - Jennifer Farley
 
 
Raak niet zo verwikkeld in de woorden die geschreven zijn dat je de Stem van Het Universum vergeet welke nu tegen jou spreekt. Het gebeurt overal om je heen, op ieder moment van iedere dag.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, november 29, 2013

Aisha en de CC's: Welkom bij de Achtste Bijeenkomst Rondom te Vijver op Zondag 1 December 2013


Aisha North en The Constant Companions
Welkom bij de Achtste Bijeenkomst Rondom te Vijver op Zondag 1 December 2013
 
Lieve vrienden!
We naderen de laatste maand in 2013, en alles dat ik kan zeggen is dat de tijd nog nooit eerder zo snel voorbij scheen te gaan als dat het dat nu doet. Hoe kan het bijna een jaar geleden zijn sinds wij allemaal opgetogen in afwachting waren van 21 december 2012, die legendarische datum in dat legendarische jaar, toen wij verwachten dat alles zou veranderen? Terugkijkend, zie ik welzeker heel veel dat veranderd is, maar zoals de CC's ons er steeds maar weer opnieuw aan herinneren, niets gebeurd er op de manier en op het tijdstip dat jullie het verwachten. Een vriend vertelde me onlangs dat dit jaar op iedere manier veel meer transformatief geweest is dan 2012 dat was, en ik moet het met hem eens zijn. En je hoeft niet verder dan naar deze Vijver te kijken om dat te zien. Want dit is het jaar dat deze Vijver waarlijk op zichzelf kwam te staan, toen elk en iedereen van jullie steeds dieper in/naar het licht binnenin jullie zelf reikten. En nu staan we hier, gereed om de maand binnen te gaan welke ons allemaal de weg naar het nieuwe jaar zal brengen. Wij zijn allemaal zeer andere mensen van degenen die we slechts een paar maanden geleden waren, maar ik weet dat wij onszelf gewaar zullen worden zelfs meer te groeien en te ontwikkelen in de tijd die er in het verschiet ligt. Velen van jullie vieren de Vakanties dit weekeinde, maar ik denk dat het een perfecte tijd is voor ons allemaal om dank te geven. En dus wil ik JULLIE bedanken voor alles dat JULLIE zijn en voor alles dat JULLIE naar deze vijver en naar deze wereld brengen. JULLIE maken een verschil, WIJ maken een verschil met iedere ademhaling die wij nemen, om de CC's te citeren, en dat is zo waar. En op zondag tijdens onze Bijeenkomst rondom de Vijver, hebben wij een prachtige kans om dank aan onszelf en aan elkaar te geven door te gaan zitten en ons via dat raster van Licht te verbinden dat wij hier gecreëerd hebben. En wanneer wij dat doen, zullen wij ook een enorme grote impact maken op de rest van deze wereld.

Dit is wat de CC's hierover te zeggen hebben:
"Zoals jullie al opgemerkt hebben, zorgen de binnenkomende energieën ervoor dat zij op alle soorten van manieren gehoord worden, en wij nemen aan dat voor velen van jullie, een nieuwe stem, de stem van stilheid, zichzelf deze laatste paar dagen en nachten ook hoorbaar heeft gemaakt. Wij weten dat er gemakkelijk over deze stem heengekeken kan worden in al dit tumult, maar desondanks, is het er. En herinner je, wanneer wij zeggen stilheid, is het niet als in niets, het refereert eenvoudig naar het punt van balans, het deel van tijd en ruimte dat omschreven kan worden als het stiltepunt, de schoot zo je wilt, van alles. En dus, nodigen wij jullie allemaal uit om te avonturieren in deze schoot van Licht, en om dat te doen tijdens de eerder genoemde Bijeenkomst, waar jullie allemaal bij uitgenodigd zijn om te gaan zitten en jezelf zelfs dieper te verbinden aan dit glinsterende en levendige raster dat jullie al gecreëerd hebben. Want dit is inderdaad een constructie dat jullie mogelijk gemaakt hebben door jullie bereidheid om niet alleen ver naar binnen te gaan, maar ook door jullie bereidheid om verder dan ooit tevoren in het gebied te avonturieren, en als zodanig, is het inderdaad aldus een groot omvattend kledingstuk van Licht dat jullie allemaal samen geweven hebben. En nu, zullen wij jullie uitnodigen om het innerlijke heiligdom van dit raster te betreden, het punt waar de tijd zelf stilstaat, en waar jullie zulk een groot reservoir van Licht zullen vinden, dat het een vonk in ieder enkelvoudig deeltje van jullie wezen aan zal steken.   

Aartsengel Michael: Ben Je Gereed om Jouw Heilig Vuur Energie te Belichamen? - December 2013


Aartsengel Michael
"Ben Je Gereed om Jouw Heilig Vuur Energie te Belichamen?""
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-12-2013 (December 2013)
 
Geliefde meesters, jullie kwamen van ver-verwijderde Universums, Sub-universums, galaxies en planeten, en jullie brachten een rijkdom aan kosmische informatie met jullie mee, welke opgeslagen was binnenin jullie Heilige geest voor toekomstige toegang. Er waren strenge vereisten waar jullie doorheen moesten komen en plechtige beloften die jullie moesten maken. Jullie stemden ermee in om naar de Aarde te komen tijdens deze gedenkwaardige evolutionaire tijden, en incarneerden toen in aanzienlijke uiteenlopende en vaak zeer moeilijke omstandigheden. Jullie maakten een gelofte dat wanneer de tijd voor jullie kwam om op het pad van ascentie te treden, jullie ons toe zouden staan om jullie vrije wil terzijde te zetten zodat wij wat voor maatregelen dan ook die als noodzakelijk geacht werden om jullie te laten ontwaken zouden kunnen nemen. Voor velen, resulteerde het in een Ziel vermenging, en anderen die al ontwaakt waren jegens hun Ziel Zelf waren gereed voor een versmelting met een facet van hun Hogere Zelf. Wanneer de Ziel uiteindelijk volledig met het Heilige Hart versmelt, is het een grootse hereniging van gedenkwaardige proporties. Wanneer jouw intenties samengesteld zijn van wijsheid overdekt met liefde en met zuiverheid geprojecteerd, wordt je een machtige bron van Heilig Vuur energie.
Dit ontwaken resulteerde in een massaal Goddelijk onbehagen onder wat wij zullen noemen de "geavanceerde garde". Jullie allemaal hebben enige van de uiteenlopende en memorabele transformaties ervaren die onder de massa's plaatsgevonden hebben. Jullie hebben ook waargenomen of werden beïnvloed door de versnelde Aarde veranderingen, welke in frequentie toegenomen zijn, en op een regelmatige basis daarmee verder gaan. De meesten van jullie, die bewust een inspanning gemaakt hebben om jullie Goddelijkheid terug te vorderen, door wat voor middelen dan ook waar je tot toe aangetrokken werd, bevinden zich onder deze geavanceerde groep van zielen. Jullie gingen ermee akkoord om de voorbeelden te zijn, en jullie zijn bereid om alles dat binnenin jullie macht is te doen om de weg voor anderen te vergemakkelijken door de gloeiende sintels van het Licht te worden, Wegwijzers en Wereld Dienaren. In voorbije tijdperken, was het ascentieproces alleen beschikbaar voor diegenen die incarneerden als ingewijden die stevig op het pad zijn - als discipelen wiens missie het was om zoveel goddelijk Licht en zoveel kosmische wijsheid voort te brengen als maar mogelijk was. Die tijd is voorbij. Het is een tijd van massale ascentie, want alle planeten, zonnesystemen, galaxies en Sub-universums binnenin dit universum zijn actief betrokken bij een ongeëvenaard ascentieproces. Het rad van de Schepping gaat immer spiraalvormig naar beneden of naar boven, naar binnen of naar buiten, afhankelijk van de grote kosmische cyclus van de tijd.
De Superbewuste Geest en de vele facetten van jouw Hogere Zelf zijn de link naar de Spirituele rijken. Eerst, mag je beginnen flitsen van informatie/inspiratie te krijgen via jouw intuïtieve bekwaamheden en tijdens de meditatie. De krachten/machten van de geest zijn aanzienlijk verbeterd aangezien een aspirant op het pad meer vaardig en comfortabel raakt met het gebruik van de hogere frequentie patronen van de Heilige Geest. Als een resultaat van het intappen op de hogere frequentie rijken van de hersenstructuur, zal een flinke hoeveelheid van jouw geheugen van voorbije gebeurtenissen beginnen te vervagen omdat je uit het rijk van de instinctieve brein/geest vandaan gaat en in/naar het rijk van de Hogere Geest. Ascentie is geest-uitbreidend, een proces van overgaan van de ene staat van bewustzijn naar de andere. De gewaarwording breidt uit om de gehele mensheid, de Aarde, het zonnesysteem en diens werkingen te omvatten. De focus is niet langer meer op het kleine zelf. Het uiteindelijk doel is om een galactisch Wezen te worden en uiteindelijk een universeel bewustzijn te bereiken.

Terug op het Moederschip - Deel 4: Een Glinstering van Begrip


Terug op het Moederschip - Deel 4
"Een Glinstering van Begrip"
26 November 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
Mytrian Spreekt:
Toen wij begonnen Mytre en Mytria te volgen uit de Transmissie Zaal vandaan, voelden wij de Arcturiaan zeggen, "Mytrian, wij zijn ons ervan bewust dat je profijt zou kunnen hebben van een verdere communicatie met ons."
"Ja," zeiden wij. "Dat zou ons aanzienlijk helpen. Wij schenen het prima te doen met onze samengestelde aard totdat wij in contact kwamen met de andere versies van ons ZELF. Toen begonnen wij twijfel en verwarring te ervaren. Daarom, zouden wij opgetogen zijn om een kans te hebben om enig inzicht te vergaren."
In een flits werden wij onszelf recht voor het holodek gewaar, dat ons innerlijke geheugen terughaalde degene te zijn waarin het was dat Mytre zijn eerste lessen van de Arcturiaan leerde.
"Ga alsjeblieft naar binnen," hoorden wij de Arcturiaan telepathisch zeggen.
We waren aardig trots op onszelf omdat wij Mytre zijn natuurprogramma herinnerden en wij die scène verwachten te vinden toen wij naar binnen gingen. Nochtans, in plaats daarvan vonden wij de scène van de ascentie van de Pleiadische nederzetting.
We zagen de Violette Tempel in diens zuiverste glorie, alsook de Pleiadianen en Draconianen die in/naar hun Lichtlichaam flitsten. Het gevoel van gelukzaligheid vulde ons hart, maar onze geest leek boven de scène te drijven om het vanuit een hoger perspectief te observeren.
"Sta jullie open hart toe om het perspectief van jullie geest te volgen." Instrueerde de Arcturiaan.

De Schepper - 28 November 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Wie Staat Jou In de Weg?"
28 November 2013 - Jennifer Farley

Je hoort steeds maar weer opnieuw dat Het Universum vol zit met goede dingen en dat is de waarheid. Dus, wat staat jou in de weg om het te ervaren? JIJ, natuurlijk! Als je gewoon alle vooraf aangenomen veronderstellingen loslaat over het hoe en waarom jouw wereld is zoals het is en eraan voorbij stapt, stroomt Het Universum behoorlijk overvloedig, alleen maar voor jou!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, november 28, 2013

Aartsengel Michael via Ron Head - 28 November 2013


Aartsengel Michael
"Dank Geven voor wat Je Hebt is Altijd een Zekere Manier om Jouw Energie te Verhogen "
28 November 2013 / Ron Head

Voor diegenen van jullie die de vakantie vieren die voor jullie bekend staat als Thanksgiving (Dank geven), wensen wij jullie een vreugdevolle dag toe van het hebben van dankbaarheid voor de overvloed in jullie levens. Voor de meesten van diegenen in andere landen, is dit, natuurlijk, geen vakantie. Wij bieden aan dat misschien een gedachte of twee samen met deze regels ook voor jullie toepasselijk mag zijn. Dank geven voor wat je hebt is altijd een zekere manier om jouw energie te verhogen.
Vandaag is er ook een overvloed van aandacht en speculatie aangaande het pad van de komeet welke jullie Ison genoemd hebben. Dat is zoals het bedoeld is, dierbaren. Jullie zijn je nu goed bewust van de krachtige effecten van de grote focus wanneer miljarden van jullie ertoe gebracht kunnen worden zich te concentreren op een evenement. Dit is wat er gebeurd. Laat het in/naar de focus brengen wat het is dat jullie verlangen diens effect te zijn.
Sommigen zullen er natuurlijk met enige zenuwachtige angst naar kijken. Wij kunnen jullie vertellen dat dit veel zwaarder gewogen wordt door de verhoogde verwachtingen van diegenen van jullie die meer positief gefocust zijn.

Hemelse Zegeningen: Sanat Kumara - Deel 11: De Universele Wet van Aantrekking en Afstoting - 12.11.2013


 
Hemelse Zegeningen
12 November 2013
 
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Aantrekking en Afstoting

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij, Tevoorschijn komend in de Schittering van het Hartbewustzijn van de Mensheid" en ikzelf Suzanne Maresca.
Het onderwerp van vandaag is de immer populaire Wet van Aantrekking en Afstoting, en wederom zal Sanat Kumara zich bij ons aansluiten om een fris perspectief aan te bieden over een veel besproken Universele Wet. De Raad van Liefde verteld ons dat wanneer wij ons uitlijnen met de Wet van Aantrekking wij hulp inroepen van bronnen waar wij ons zelfs niet bewust van mogen zijn. De wet van Afstoting gaat hand in hand met de Wet van Transmutatie en beide zijn betrokken bij het terugkeren van disharmonische energieën naar de Ene voor recycling.
Het is prachtig om terug te springen in onze verkenning van de Universele Wet. Zoveel is er gebeurd en zo snel, dat voor mij de informatie en energie onmiddellijk geclassificeerd, opgeslagen en weggezet wordt om ruimte te maken voor meer Licht om door te komen. Ik voel me als een ruimtelijke wazigheid en de weken snellen gewoon voorbij. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen Suzy en tsjonge is dat een toepasselijke manier om het onder woorden te brengen; het doet als tijd aanvoelen…, en feitelijk is het versneld. En deels komt het omdat de ervaring van de tijd in de 5de, 6de, 7de, en hogere dimensies, een andere ervaring is dan dat het in de 3de dimensie is.
Dus, wij neigen ernaar om die vertaling te doen, die overgang, dat Ascentieproces, waar er tijden zijn wanneer wij voelen dat de tijd zich echt voorsleept en wij wachten en wachten op de dingen om te gebeuren, en dan is daar dit andere deel van ons dat gewoon aanvoelt als, "Waar blijven de dagen, de weken en de maanden?" Ik kan niet geloven dat we midden in november zitten; het is gewoon verbazingwekkend.
Dus, hier zijn we weer en ik wil jou en onze luisteraars bedanken … Ik denk dat jouw idee om iets van een time-out te nemen en niet iedere week een nieuwe Wet te doen ons enige integratie en enige ademtijd heeft gegeven.

Cirkel van Licht - 25 November 2013


Vanuit de Boodschappen van God
Boodschap van Liefde - Cirkel van Licht
25 November 2013 / Yael Powell
 
Alleen Liefde en Licht creëren. Alleen de levende deeltjes en golfvormen van het universele element van de Schepping zal waarachtige overvloed naar jou toebrengen. Geen gedachtevormen, niet de wensen van het kleine verstand. Niet de behoeften van de oude wereldsituatie. Ik fluister diep binnenin jullie, geliefden, herinner je dat! Alleen Liefde creëert en Liefde is een beweging van gevoel. Liefde is eindeloos aanwezig in alle dimensies. Liefde is de substantie waar jouw hart van gemaakt is. IK BEN het hart binnenin jou zoals jij het hart in Mij bent.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
From The Messages from God
2013-11-25 | Circle of Light www.circleoflight.net

De Schepper - 27 november 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Gemakkelijke Dingen Moeilijk Maken"
27 November 2013 - Jennifer Farley

Het Universum had niet de bedoeling om de dingen gecompliceerd te maken, zwaar, beproevend, moeilijk of uitdagend. Het ego maakt de dingen gecompliceerd, zwaar, beproevend, moeilijk of uitdagend. Herinner je, het is allemaal nogal eenvoudig.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, november 27, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 27 November 2013


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 27 November 2013
DAT WAT GAAT KOMEN
... KOMT ERAAN!
 

Blossom: Hallo. Daar gaan we weer … de weken vliegen zo snel voorbij. Laten we eens zien hoe het vandaag stroomt, oké? Is er iemand?
Federatie van Licht: Ja natuurlijk en we vinden het heel plezierig om op deze wijze weer bij jou te zijn, WETENDE dat deze boodschappen de harten van velen bereiken.
Yep, het is best verbazingwekkend hoe jullie woorden hun eigen weg zijn gegaan … ik had nooit gedacht dat ik in deze situatie zou komen. Alles wat ik verlangde was om op het toneel te staan!
Toch was het lang voodat je kwam al aan je toegewezen en toen hoefde je het je alleen nog maar te herinneren … en te beslissen of het nog steeds jouw wens was. De kracht die men hiervoor nodig had, was hogelijk onderschat.
Waarschijnlijk door mij onderschat … en het zou best kunnen zijn dat ik, als ik helemaal geweten had wat ervoor nodig zou zijn, het aanbod afgewezen zou hebben! Maar het is, in ALLE WAARHEID, een eer om op deze wijze dienstbaar te kunnen zijn en zonder jullie zou het leven waarschijnlijk erg raar VOELEN!
Het leven zelf, Blossom, zal tot bloei komen op een wijze die niemand … zelfs niet degenen die denken dat zij WETEN … zelfs niet degenen die WETEN dat zij WETEN … zich had kunnen voorstellen in hun wildste dromen. Wij spreken jullie allen toe in de WETENSCHAP dat WIJ dat wel hebben gedaan … want wij zijn ons al bewust van wat er over jullie heen zal komen en jullie levens en wereld voor eeuwig zal veranderen.
Vandaag concentreren wij ons wederom op de kwestie van DE GEBEURTENIS. Want het zou niet netjes zijn om plotseling de zaak te laten vallen en over andere zaken te praten, terwijl we ons zijn gaan realiseren dat de mensen op Aarde zoveel mogelijk informatie nodig hebben, die wij kunnen geven.

Komeet Ison Nadert de Zon


Komeet Ison Nadert de Zon - Tot Dusverre Gaat het Goed!
Hier een paar leuke beelden om te bekijken, verder zal er op DMJH weinig aandacht aan besteed worden tenzij uiteraard in de channelings/artikelen die doorkomen en vertaald worden.
 
Klik op de 4 hoekjes/haakje (groter beeld) rechts onderin de balk om dit groter te kunnen bekijken!!

Aisha en de CC's - Een Korte Energie Update - 27-11-2013


Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
27 November 2013
 
Wij zouden graag een klein beetje verder willen graven in de aankomende aantrekkingskrachten, zo jullie willen, en terwijl wij bijeenkomen zijn er al meer dan een paar van jullie die zich afstemmen op deze nieuwe frequenties. Zoals altijd, vertrouwd raken met deze verbeterde trillingen is niet gemakkelijk, en als zodanig, zullen jullie allemaal deze dagen een zware tijd hebben om jullie houvast te vinden. En wij bedoelen dat wel zeker in iedere betekenis van het woord, aangezien een betekenis van evenwichtigheid, voor zovelen van jullie, iets van het verleden mag zijn. Nochtans, is dit slechts het begin van wat iemand meer dan een klein beetje ontmoedigend mag vinden om over na te denken, omdat jullie inderdaad het punt van geen terugkeer naderen, het punt waar deze druppels van licht zullen samenvoegen in een waarachtige regenbui. En als zodanig, zullen wij jullie alleen wat informatie en een waarschuwing geven als het ware om jullie een klein beetje beter voorbereid te maken voor wat eraan komt.
Nogmaals, jullie zullen tevergeefs zoeken naar wat voor aanwijzingen dan ook als tot precies wanneer en hoe deze regenbui jullie zal raken. Nodeloos te zeggen, dat het in de zeer nabije toekomst zal zijn, en dus, adviseren wij jullie allemaal om jezelf voor te bereiden om in de tussentijd meer dan een klein beetje opgeschud te worden. Want zien jullie, jullie worden allemaal voorbereidt om deze regenbui met wijd geopende harten te ontvangen, en als zodanig, zullen jullie doorgaan om heen en weer geslingerd en rondgedraaid te worden op iedere mogelijke manier in de tijd die eraan komt. Nogmaals, dit is niet om jullie op wat voor manier dan ook in elkaar te doen laten storten, het is eenvoudig een manier om jullie te helpen om waarlijk het geschenk van licht te ontvangen dat zo genereus in de zeer nabije toekomst aan jullie geschonken wordt.

De Schepper - 26 November 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Neem de Tijd"
26 November 2013 - Jennifer Farley
 
Zovelen van jullie proberen (en volbrengen vaak) de ruimtes ertussenin te vullen met 'drukke dingen'; een onophoudelijk dialoog dat in jullie hoofd loopt. Neem wat tijd, vertraag, haal adem en luister. Jouw drukke dingen kunnen wachten. Neem de tijd om Het Universum jou lof toe te horen zingen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, november 26, 2013

Aartsengel Michael: De Indicatoren dat Jouw Oude Leven Voorbij Is - 25.11.2013


Aartsengel Michael
"De Indicatoren dat Jouw Oude Leven Voorbij Is"
25 November 2013 / Meredith Murphy
 
Dierbaren,
Binnenin jullie hart is een nieuwe wetenschap. Het is een herinnering van de volledigheid van jouw wezen welke geïnformeerd is door de nieuwe relatie jegens de tijd welke tevoorschijn aan het komen is. Jouw herinneringen van jouw eeuwigheid komen naar het oppervlak en hiermee, jouw relatie tot jouw locale, menselijke identiteit in dit specifieke leven, wordt in een zeer andere context waargenomen.
Deze wetenschap is anders dan een idee. Het is anders dan je een beeld te vormen van reïncarnatie of multidimensionaliteit. Het is een zuiver, duidelijk, aha-moment dat binnenin jou naar boven komt, wat geen bevestiging of validatie nodig heeft. Het wordt eenvoudig duidelijk gekend. Terwijl jij je deze wetenschap steeds meer realiseert zal je gewaarworden dat jouw toegang tot de nieuwe beschikbare dimensies op Aarde ermee beginnen op verbijsterende manieren open te gaan.
Het leven in een multidimensionale wereld zal je in vervoering brengen. Het zal je werkelijk de gelukzaligheid en de vreugde geven waarvan je altijd gevoeld hebt dat het de oogst zou zijn van deze ervaring van ontwaken. Het breidt op een gigantische manier de diversiteit van de dingen uit die je kunt creëren en ervaren. Het creëert een nieuwe, uitgebreide reeks aan mogelijkheden die zelfs wiskundig moeilijk te omschrijven zijn. Dat is hoe veelzeggend dit is.
Je hebt gedurende enige tijd nu op deze nieuwe multidimensionale Aarde rondgehangen. Echter, jouw Lichtlichaam begint slechts nu meer volledig te vermengen met alles dat je hier bent op manieren welke deze dimensies voor jou openen. Het is om deze reden dat jij je jouw eeuwigheid herinnert. Het is om een andere relatie met betrekking tot jouw leven hier te gebruiken. Het is om je te helpen jouw identiteit van jouw lichaam te verschuiven en jouw levenservaringen hier te identificeren met jouw bewustzijn als JIJ. Het is jouw bewustzijn dat zeer waarachtig de manier om te weten is wie jij bent. Je voelt bewustzijn in jouw hart en in jouw bewustwording. Het is de manier waarop jij jij her/erkend. Het is het perspectief zoals anderen jou kennen, manifest gemaakt als de energie waarin je aanwezig bent. In deze uitgebreidheid als JIJ, heb je duidelijke en primaire ideeën over wat jou interesseert en dus één van de eerste geschenken van het openen van jouw eeuwigheid is dat jij overzichtelijker wordt. In deze nieuwe overzichtelijkheid moet jij jezelf toestaan om aanwezig te zijn in een staat van ontdekking. Wij weten dat je/jullie niets willen missen dat naar voren komt in deze Nieuwe Creatie, en dus spreken wij vandaag tegen jullie om jullie naar deze tijden te helpen oriënteren.

De Arcturiaanse Groep: "Liefde en Dankbaarheid" - 24.11.2013


De Arcturiaanse Groep
"Liefde en Dankbaarheid"
24 November 2013 / Marilyn Rafaelle
 
Dierbaren, wederom is het die tijd op Aarde waar menigeen zich voorbereidt om dankbaarheid te vieren. Het is daarom tijd dat jullie dankbaarheid op een meer verlichte manier begrijpen, want dankbaarheid is eenvoudig de andere zijde van Liefde - zij werken samen. Dankbaarheid is de stroom van liefde die naar jou terugkeert en aldus een cirkel van energie creëert dat uit jou vandaan en dan terug naar jou toe stroomt. Het is spiritueel levend.
De alledaagse commercie is feitelijk de stroom van liefde en dankbaarheid geïnterpreteerd door de geest op een materiële manier. De dienstverlening welke iemand uitvoert, of het product dat hij/zij verkoopt is een driedimensionale betekenis van liefde en jouw betaling of ruiltransactie is de dankbaarheid. Het is een circulaire en volledige stroom (eruit als liefde, terug als dankbaarheid) en het falen om dankbaarheid tot uitdrukking te brengen blokkeert dit.  
Ondernemingen kunnen slechts werkelijk succesvol zijn wanneer zij in deze stroom van liefde en dankbaarheid functioneren, specifiek terwijl het trillingsniveau van Gaia stijgt. Ondernemingen die alleen voor hun eigen zelfinteresse functioneren zullen niet langer overleven omdat de noodzakelijke energiestroom er niet zal zijn om hen te ondersteunen. Jullie zijn allemaal bekend met zaken die je graag betaald (dankbaarheid) omdat zij aldus plezierig en eerlijk zijn, en goed werk verricht hebben (liefde). Jullie zijn allemaal ook bekend met de andere soort.
Dankbaarheid gaat niet eenvoudig over het geven van dank voor iets dat ontvangen werd, maar is een staat van bewustzijn welke onvoorwaardelijke liefde reflecteert … dat ongeacht van wat voor verschijningsvormen dan ook tot het tegendeel, is alles spiritueel en van Goddelijke oorsprong. Alles dat je hoort, proeft, aanraakt of ruikt reflecteert een Goddelijk idee zoals geïnterpreteerd door de staat van het bewustzijn van het individu alsook de universele geest.

Vakanties - Ook een Zou Moeten? - 18 November 2013 / Brenda Hoffman


Vakanties - Ook een Zou Moeten?
18 November 2013 / Brenda Hoffman 

Dierbaren,
De media, jullie gemeenschap en familie moedigen jullie aan te geloven dat de meesten, zo niet alle, van jullie vrienden, familieleden en buren genieten en houden van het vakantieseizoen, dat alles in hun levens prachtig is.
Iets dergelijks is niet het geval - maar diep binnenin de uitsparingen van jullie wezen voelen jullie alsof het dat is. Jouw geloof is dat jij en jij alleen jezelf afvraagt waar de liefde en de vreugde is.
Hoewel je momenten van vreugde en liefde zou kunnen hebben door dit vakantieseizoen heen, schijn je niet het niveau van vreugde te hebben dat anderen ten toon spreiden.
Misschien is het moeilijk voor jou om te decoreren, te winkelen en je voor te bereiden om op te treden als gastheer/vrouw of deel te nemen aan de vakantie festiviteiten. Het is alsof je vanaf de buitenzijde toekijkt je afvragend waarom je weinig of niets voelt. Of een saaie pijn van eenzaamheid voelt terwijl anderen lachen en hun weg naar het nieuwe jaar vieren.
Jouw gevoel van het niet volledig deelnemen aan de festiviteiten gaat meer over jouw overgang dan eenzaamheid. Je hebt je in kleine en grote verhogingen onthecht van vrienden en familieleden. Ietwat zoals een wezen dat van buiten naar binnen kijkt. Misschien is een ouderwetse sneeuwbol een passende analogie - het soort dat je schudt aldus sprankelende sneeuw neervalt op het kleine dorpje of het huis daar binnenin. Hoewel je geniet van het effect van de bol, ben je niet in of van de bol.

De Schepper - 25 November 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Vergiffenis"
25 November 2013 - Jennifer Farley

Het Universum heeft nooit en zal jou nooit "straffen" voor alles dat je wel of niet gedaan hebt. Dat is niet de manier waarop het werkt, mijn geliefde! Begrijp alsjeblieft dat ik altijd van je gehouden heb en geen enkele hoeveelheid van zelfkastijding kan die liefde ongedaan maken. Begin door jezelf te vergeven. Wanneer dat rad eenmaal begint te draaien, zal het jouw energie bevrijden en de vergiffenis waar je naar verlangd hebt zal tevoorschijn komen.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, november 25, 2013

Het Manuscript van Overleving - Deel 374


"Er Is een Overvloed aan Schatten Binnenin Jullie Allemaal die erop Wachten om Ontdekt te Worden…"
25 November 2013 / Aisha North
 
De tijd om naar binnenin jezelf te gaan is nooit belangrijker geweest dan nu, aangezien nu, zo heel erg veel aan het gebeuren is, en jullie het vuur na aan de schenen gelegd zal worden om echt op te merken wat er binnenin jullie eigen rijken gaande is. Want zie je, je kunt gemakkelijk afgeleidt worden nu, niet alleen door de fysieke reacties welke deze energieën mogen veroorzaken, maar ook door alle externe geluiden welke momenteel dwars over jullie globe heen vegen. Vergis je niet, niet alles van deze geluiden zullen daar specifiek zijn om jullie van jullie eigen pad af te laten dwalen, maar alle externe zaken mogen dienen als een afleiding die het gemakkelijker voor jullie zullen maken om jullie snelheid/kracht op alle mogelijke soorten van manieren te verliezen. Dus wij herhalen wederom hetzelfde advies dat wij jullie al een aantal keren gegeven hebben, maar nooit is het belangrijker geweest. Want nu, staan jullie op het punt om voort te stappen in naar maagdelijk terrein, en de enige manier voor jullie om dat te doen, is om je zelfs dieper binnenin jezelf te verbinden dan dat je ooit eerder gedaan hebt.
Want dat is waar dit ononderzochte terrein verblijft, en dat is de enige plaats waar jullie het zullen vinden. Het zal niet aan jullie getoond worden op een scherm of in de kranten, noch zal het aan jullie gegeven worden vanuit de mond van een ander persoon. Eerder, mogen al deze uitlaatkleppen ertoe dienen om jullie verder te verwarren in tijden zoals deze, dus wij adviseren aan jullie allemaal om de score van de tijd bij te houden als jullie je zintuigen extern gebruiken, en verzeker je ervan om jezelf meer dan genoeg tijd te geven om jouw gehele bewustzijn binnenin te focussen. Want wederom, wat jullie daar vinden, kan niemand anders voor jullie vinden, en daar is een overvloed aan schatten binnenin jullie allemaal die erop wachten om ontdekt te worden door niemand anders dan jij. En als je het niet in jezelf kunt vinden om te gaan en naar deze schatten te zoeken, zullen zij daar onontdekt liggen. En herinner je, als je ervoor kiest om te bedanken voor deze schattenjacht, zullen de resultaten niet alleen jouw bekwaamheden limiteren om boven en voorbij wat voor beperkingen dan ook te gaan, het zal ook het collectief beïnvloeden. Want hierin, spelen jullie allemaal een intrinsieke rol van het geheel, en hoe meer je wenst om de verborgen schatten te zoeken die jullie allemaal binnenin dragen, hoe meer je aan het geheel toe zult voegen. En als zodanig, hoe meer je vindt, hoe meer wij allemaal zullen juichen. 

Ann Albers en de Engelen: Week 48, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Zonlicht en Stof"
November 2013 / Week 48
 
Vier feest! Er is een groot licht dat nu in/naar jullie planeet komt. De sluiers tussen de hemelen en de Aarde zijn dunner, er zijn grote mogelijkheden voor manifestatie, genezing, en in/naar een zelfs dieper besef te treden van wie jullie werkelijk zijn. En nochtans, komt met een groot licht altijd een grote opwekking van de duisternis dat gedurende een behoorlijke tijd sluimerend geweest is.
Denk er op deze manier aan. Stel je voor dat je verhuisd bent in/naar een zeer grote en liefdevolle oude woning. In deze woning, is er een kamer welke gedurende decennia afgesloten geweest is. De ramen en gordijnen werden gesloten. De inboedel is overdekt met duisternis en het stof en de spinnenwebben hebben zich verzameld. De lucht is stagnerend en beweegt niet. Plotseling, open je die deur die gedurende zo'n lange tijd gesloten is geweest. Je gooit de ramen open, trekt de gordijnen terzijde en staat de frisse lucht en het licht toe om naar binnen te stromen. Plotseling is er een grote instroming van licht, maar daarmee samen, ook het in beroering brengen van het stof, de spinnenwebben en de benauwde lucht. Terwijl het nieuwe binnenkomt, moet het oude gaan, en gedurende een korte tijd, mag je hoesten, niezen, en zelfs tegen jezelf zeggen, "Grote goedheid! Wat een troep!" Nochtans, wanneer het stof tot rust komt, het licht de kamer binnenstroomt en jij de kans hebt om het oude op te ruimen, is deze kamer gevuld met nieuw leven, nieuwe hoop, en misschien zelfs een nieuw decor dat beter bij het leven past dat je nu leeft.
Dit is precies wat er nu op de Aarde, in jullie levens, en in jullie eigen bewustzijn gaande is. Het licht was altijd al daar. Het duister was altijd al daar. Echter, precies nu, penetreert een groot licht de duisternis, en brengt alles in beroering. Dus zien jullie monumentale stormen op jullie planeet, in jullie levens, en in jullie harten. Jullie zien mensen plotseling handelend uithalen op manieren die ondenkbaar schijnen te zijn. Jullie voelen, bij tijden een ongelooflijk gevoel van urgentheid om dingen gedaan te krijgen. En toch, dierbaren, zou ons advies aan jullie zijn om te ontspannen, je te focussen op de kleine eenvoudige dingen in het leven, en om het stof tot rust te laten komen! Sta de uitdagingen in het leven eenvoudig toe om afgehandeld te worden - zonder drama, zonder je af te vragen wat je 'verkeerd' gedaan hebt (want inderdaad is er geen verkeerd in ons boek, slechts lessen), en zonder aan de chaos toe te voegen.

De Schepper - 24 November 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Het Universum Binnenin…"
24 November 2013 - Jennifer Farley
 
Binnenin jou bestaat een klein stukje van Het Universum dat, eenmaal geactiveerd, niet uitgezet kan worden. Zou je dat willen? Het bevat alles dat je ooit nodig zult zijn, alle macht en oneindig meer liefde dan dat je tot dusverre ervaren hebt. Het beweegt binnenin jou, het vraagt om her/erkend te worden en kan nooit verwijderd worden want het is een deel van jou. Om het te gebruiken … vraag.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/