maandag, september 30, 2013

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 29 September 2013


Je Zult het Zien, Blossom
 Jullie Zullen het Zien 

DIE VERANDERING WAARVOOR JULLIE KWAMEN, IS AAN HET PLAATSVINDEN.
OP EEN ZEER NABIJE DAG zullen jullie zeggen: ‘DIT IS HET! EINDELIJK! DIT IS HET!’ 
 
Blossom: Gegroet Verlichten! Ik VOEL me opgetogen en klaar om te feesten.  Ik weet dat jullie er zijn … ik voel het gewoon. Daarom … kunnen we de draad van vorige week oppakken? Iemand vroeg of jullie ons zouden kunnen uitleggen hoe je de enorme kristallen die jullie vaartuigen ‘voortstuwen’, moet schoonmaken. Jullie tijd start … Nu!
GFL: Ook jij gegroet, onze Aardmenstoorts!
O goed zo. Wij zijn allebei in opperbeste stemming!
Die kristallen, waarover we het hebben, zijn tot in de zoveelste graad verfijnd. Niet één atoom heeft een smetje … want als dat zo zou zijn, zou het gemakkelijk verwoesting kunnen veroorzaken. Een beetje zoals een foutje in een computer het hele systeem op hol kan doen slaan.
Voor ons zijn ze Levende entiteiten, die we zeer hoog achten. Want ze zijn niet slechts leveranciers van energie voor reizen … maar van behoorlijk veel meer.
Laten we eerst jouw vraag beantwoorden. Het ‘schoonmaakproces’ gebeurt door gedachte. Alles wat we op ons niveau voor elkaar krijgen, gebeurt door gedachte … En als jullie dit zouden bespreken met jullie eigen gedachten … zouden jullie het accepteren dat jullie van de Aarde hetzelfde zouden doen. Het verschil is dat ‘jullie’ gedachten vaak fysieke actie nodig hebben om de beweging van gedachte te manifesteren. Terwijl wij alles wat nodig is met onze geest kunnen bewegen. Het is vooral … dat wij ons bewust zijn van de trillingsenergie van alle dingen en we onze energie laten samenvallen met die van het ‘ding’… in zekere zin … het wordend … en er daardoor de controle over krijgen … omdat we het zijn. 
Maar in Waarheid … waar wij verblijven … ‘nergens’ … hebben we ‘dingen’ nauwelijks nodig. Omdat WIJ in het bijzonder … deze energie, waarmee jij, Blossom, communiceert … materiële dingen in welke hoedanigheid ook niet nodig hebben.
Zou er … om bepaalde redenen … een noodzaak voor zijn om ‘een bezoeker’ zich meer thuis te laten VOELEN, dan zou het onmiddellijk gemanifesteerd worden.
Maar … heb ik het goed dat genoemde ‘bezoeker’ niet in staat zou zijn om te lang in jullie trillingsomgeving te verkeren?

De Arcturiaanse Groep: Intellectuele Kennis van de Waarheid is Slechts een Eerste Babystapje...


De Arcturiaanse Groep
" Intellectuele Kennis van de Waarheid is Slechts een Eerste Babystapje …"
28 September 2013 / Marilyn Rafaelle
 
Gegroet dierbaren. Wij brengen jullie hoop en vertroosting want wij weten dat velen in deze tijden van grote veranderingen lijden. Jullie zijn in het proces van het loslaten van oude energie uit jullie fysieke, emotionele en mentale niveaus vandaan welke vaak oncomfortabel en stressvol zijn en kunnen zijn. Begrijp dat er bij het opruimen en loslaten niveaus zijn. Je mag denken dat je ervaringen of emoties opgeruimd hebt, en dan plotseling zijn ze daar weer. Veel van dit diepere opruimen heeft te maken met oude levens welke geleefd werden binnenin de structuren van rites en rituelen. Het opruimingsproces beweegt op het tempo waarvan jouw Hogere Zelf weet dat je daar gereed voor bent. De meer diepgaande ervaringen van jullie levens hebben diepere niveaus, welke jullie tot nu aan toe binnenin begraven hebben en die nog maar recentelijk gereed zijn om opgeruimd te worden.
Verwacht alsjeblieft niet dat het alledaagse leven doorgaat zoals het dat in het verleden deed omdat het dagelijkse leven tot nu aan toe gebaseerd werd op universele concepten … sommige goed en sommige slecht (dualiteit en afscheiding) en de meeste daarvan zijn nu aan het oplossen. Niets gaat hetzelfde blijven noch kan het dat, hoewel de algemene verschijningsvormen nog steeds onveranderd mogen schijnen. Het zijn de mensen als een geheel die ervoor kiezen om de status-quo niet langer meer te accepteren, een teken van spirituele groei. Als de energiefrequentie van Gaia verandert en als jullie meer verlicht worden, zal de hogere energiefrequentie op nieuwe en hogere manieren van het doen wat jullie iedere dag doen tevoorschijn komen. Jullie zijn scheppers en jullie staat van bewustzijn zal in de buitenwereld manifesteren.
Alles is spiritueel want er is niets anders … Eén Alomvertegenwoordigd, Almachtig, Alwetend Bewustzijn ZICHZELF manifesterend ALS… Het is de onwetendheid van de mensheid hiervan geweest en diens geloof in de dualiteit en afscheiding dat de wereld gecreëerd heeft die jullie hebben leren kennen en waarin jullie geloven … eentje gevuld met paren van tegengestelden.

De Schepper - 29 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Een Tweede Blik"
29 September 2013 - Jennifer Farley
Daar mogen tijden zijn wanneer je de ware dingen die bedoelt zijn om jou op een natuurlijke, verfijnde en gemakkelijke manier te genezen uittrekt of uitroeit. Voordat je dit doet; stap achteruit en kijk vanuit een ander perspectief naar de uitdagende situatie … zie wat het jou leert. Je zou zeer verrast kunnen zijn.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zondag, september 29, 2013

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Oktober 2013 - Liefde Is een Natuurlijke Staat van Zijn


 
Aartsengel Michael
"Liefde Is een Natuurlijke Staat van Zijn"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-10-2013 (Oktober 2013)

Geliefde meesters, vergeet nooit: Liefde is een natuurlijke staat van Zijn. Liefde is een levensonderhoudende, ingeboren conditie. Wanneer liefde de uitstralende kracht in jullie leven is, verdwijnt angst. Angst wordt gecreëerd door de afwezigheid van liefde. Angst is een staat van de geest gecreëerd door in te tappen op lagere frequentie, verwrongen, gedachtevormen. Wanneer jij je naar binnen keert en intapt op die bron van liefde binnenin jouw Heilige Hart, doordringt het eerst jouw Innerlijke Wezen; het overblijfsel straalt dan uit in/naar de wereld. Als een resultaat, zullen jullie beginnen te zien door ogen welke gefilterd worden door liefdevolle energie, wat zal veranderen hoe je naar de mensen in jouw leven kijkt … het zal ook hoe jij de uitdagingen en kansen van iedere dag hanteert beïnvloeden … een overtrek van liefdevolle energie creëert wonderen.
Om een Zelfmeester te worden, moet je proberen om de rechter en linker hemisferen van jouw brein te integreren zodat je toegang mag krijgen tot jouw Heilige Geest. Het is ook belangrijk dat je de mannelijke/vrouwelijke attributen en deugden van het volmaakte Adam en Eva Kadmon sjabloon van jouw universele OverZiel-Zelf integreert. (ADAM=ATOOM * EVA=EVOLUTIE).
Alsjeblieft, neem een paar momenten om rustig te zitten en naar binnen te keren terwijl jij je focust op jouw Heilige Hart Centrum. Voel de uitbreiding van jouw Zonnekracht Centrum terwijl je dieper en dieper in jouw Heilige Hart Kamer gaat. Voel de overweldigende liefde welke langzaam door jouw lichaam heen uitstraalt, want jullie zijn nu verbonden met jullie Diamanten Kern God Cel, welke het kostbare Zaad Atoom bevat van jouw Goddelijke Essentie. Daarin is een onvermoeibare voorraad van Adamantine Deeltjes wachtend op jou om hen te activeren met jouw liefdevolle intentie. Het is een tastbare ervaring, geliefden. Het is echt, en het is het meest wonderbaarlijke, gelukzalige gevoel dat je ooit zult ervaren terwijl je in een aards voertuig verblijft, want je zult ingetapt hebben op de zuivere liefdevolle Essentie van onze Moeder/Vader God.
Jullie op koolstof gebaseerde lichaam keert zeer geleidelijk terug naar de op silicium/kristallijne gebaseerde vorm van jullie volmaakte LichtLichaam. Op het één of andere niveau, streven alle menselijke Wezens naar een Ziel-bezielde persoonlijkheid en eenheid met zijn/haar Ziel Zelf en OverZiel-Hogere Zelf. Of jij je er nu wel of niet bewust van bent, een geheugen Zaad Atoom is diep binnenin de Diamanten Kern God Cel van iedere ziel op Aarde begraven … een innerlijk verlangen om naar kosmische afstemming te streven en deze tot stand te brengen. Jouw persoonlijke vijfdimensionale Piramide van Licht is jouw hemelse heiligdom waar je geleidelijk aan zult beginnen om de frequenties, de attributen en kwaliteiten van de hogere vierde dimensie te integreren, en uiteindelijk de intrede niveaus van de vijfde dimensie. Binnenin deze hogere rijken van bestaan, zijn er subdimensies van Licht, Heilig vuur, geluid en kleur.
ZONNE VUUR: Niets kan aan de straling en de magnetische invloed van het verheven Scheppers Licht ontsnappen dat nu ons Sub-universum, galaxy, zonnesysteem, de Aarde en de mensheid doordringt. De Kosmische Stralen van Scheppers Licht zullen jullie bewustzijn verhogen, en zullen jullie afstemming met de hogere wijsheid van de Kosmische Geest versnellen, daardoor de sleutels en codes van ascentie aanstekend. Het Opperste Schepper bewustzijn is vooruit STRAAL-verbredend in/naar het universum via de grote Aartsengelen via krachtige kosmische stromingen. Deze stromingen werden de Rivier van het Leven genoemd. Het is belangrijk te begrijpen dat er SCHEPPER STRALEN zijn alsook GOD STRALEN. Er is een Gouden Galaxy imperium dat heerst over iedere Sub-universele wereld. Twee grote Wezens worden de Opperste Overziel van een Sub-universum … een toegewezen Vader/Moeder God … die verblijven binnenin de Sub-universele, Grote Centrale Zon.

Hilarion: September 29-Oktober 5, 2013


 
Hilarion
"Extase is Jullie Nieuwe Frequentie"
September 29-Oktober 5, 2013 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Velen van jullie beginnen nu het licht aan het einde van de tunnel te zien en te voelen. Alles dat jullie ervaren hebben in jullie reinigingsfase gedurende de laatste paar jaren komt tot voltooiing. Wat nu belangrijk is is om door te gaan jullie hogere trillingen op een dagelijkse basis te handhaven, omdat dit de weg voorwaarts gemakkelijker en meer gevuld met gratie en gemak maakt. Jullie hebben langzaam ontdekt dat extase jullie nieuwe frequentie is en de momenten van het ervaren van staten van vreugde worden steeds meer frequent. Deze staat is jullie natuurlijke staat van zijn dus verwelkom het in jullie levens.
Jullie beginnen ook dat wat jullie in jullie levens voorhebben gemanifesteerd te zien worden. Het is een magische tijd wanneer alles waarover je gedroomd hebt jouw werkelijkheid op manieren binnenkomt die wonderbaarlijk en verbazingwekkend zijn. Sta open om het goede te ontvangen dat altijd op jou gewacht heeft. Terwijl jullie voorwaarts gaan, blijf zoeken naar en erken al het goede dat jullie levens op een dagelijkse basis binnengutst, terwijl deze actie door zal gaan om hier meer van in de manifestatie te brengen. Besef dat al het goede dat jullie verdienen nu binnenkomt terwijl de belemmeringen welke het allemaal terughielden snel uiteen drijven.

De Schepper - 28 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Op het Ergste Anticiperen"
28 September 2013 - Jennifer Farley
Je kunt anticiperen op de pijnlijke, negatieve dingen die jouw kant op komen. Je kunt voortdurend op je hoede zijn om jezelf te beschermen.
Verandert dat het feit dat deze negatieve ervaringen zich nog steeds bij gelegenheid voordoen? Nee. Als jij jezelf toestaat je in hen te ontspannen, hen over je heen laat stromen zoals water, zijn zij verdwenen voordat je het in de gaten hebt. Er is een bepaalde vrijheid en vreedzaamheid welke voortkomt vanuit de wetenschap dat je zult herstellen, zult groeien en oké zult zijn wanneer het voorbij is.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

zaterdag, september 28, 2013

Aartsengel Zadkiel: “Voorwaarts Gaan Zonder Gehechtheden" - Oktober 2013


 
Aartsengel Zadkiel
Voorwaarts Gaan Zonder Gehechtheden"
Oktober 2013 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag wensen wij te spreken over het voorwaarts gaan zonder gehechtheden.
Jij bent een Wegwijzer van het Licht, en jouw Zielfamilie heeft voordeel van jouw vooruitgang op het pad van ascentie. Jij verlicht de weg voor velen rondom jou heen.
Terwijl je vooruitgaat op jouw pad, kan je veranderingen opmerken die zich in jouw leven voordoen. Je kunt ontdekken dat je de interesse in dingen of activiteiten verloren bent die voorheen zeer aantrekkelijk voor jou waren. Je kunt jezelf wegdrijvend van vrienden waarnemen. Je voelt mogelijk een hunkering in jouw Ziel voor een dieper en meer nauwe verbinding met Spirit. Deze zijn vaak signalen dat je vooruitgegaan bent naar het volgende niveau op jouw pad. Dit nieuwe niveau heeft een hogere trilling, en jouw voorafgaande activiteiten zijn mogelijk niet langer meer energetisch passend.
Iedere activiteit draagt een trillingsniveau, en je wordt ernaar aangetrokken wanneer jouw eigen trilling overeenkomt met die van de activiteit.
Wanneer je naar een hoger niveau toegaat, is jouw eigen trilling veranderd, en het Universum heeft geregeld dat jouw aantrekkingstrilling samenvalt met dingen van een gelijke trilling op jouw nieuwe niveau. Door de Wet van Aantrekking, bepalen jouw Energetische Handtekening en trillingsniveau welke dingen en activiteiten een energetische overeenstemming voor jou zijn en jouw aandacht oproepen.


Terug op de Ascenderende Aarde - Deel 3 / 27 September 2013 / Dr. Suzanne Lie


Terug op de Ascenderende Aarde - Deel 3
"Het Onderzoek van Onze Droom"
27 September 2013 / Dr. Suzanne Lie
Jason Spreekt:
Gelukkig waren wij beide nu zelfstandig ondernemer, maar moesten wij wel voor enige zaken zorgen voordat wij ons verder konden concentreren op het ontcijferen van onze droom. Nochtans, aangezien ik al op de computer voor mijn werk was had ik enige tijd om het Internet te doorzoeken. Ik begon mijn zoektocht door naar artikelen te kijken aangaande DNA en webben van Licht, welke door mijn onderzoek opnieuw gedefinieerd werden om energiegebieden genoemd te worden.
Ik vond fascinerende informatie en was mijn onderzoek net aan het samenstellen toen Sandy binnen kwam lopen. Ze was opgetogen te horen over wat ik geleerd had en maakte wat koffie voor ons terwijl ik mijn onderzoek op een opeenvolgende manier zette zodat het meer begrijpbaar zou zijn. We dronken onze koffie en spraken over onze dag. Na een beetje ontspanning, was ik gereed om mijn presentatie te geven. Sandy was één en al oor en geestdriftig om te begrijpen wat wij de vorige dag ervaren hadden.
Ik begon door te zeggen, "Ik begon mijn onderzoek met het DNA aangezien wij beide strengen van DNA aan en uit zagen flitsen binnenin het energiegebied. Wat ik ontdekte met mijn onderzoek is dat ons DNA gelijk is aan een biologische versie van het Internet. Er is 97% dat gelabeld wordt als Junk (rommel) DNA, omdat niemand er de rede voor kon ontdekken. Uiteraard, waar in de natuur is wat dan ook 97% rommel?
"Gelukkig, hebben de Russen enig zeer interessant onderzoek verricht over dit DNA, dat in de Verenigde Staten vervolgd werd. Dit onderzoek heeft geopenbaard dat dit specifieke 97% DNA afgestemd is op onze menselijke taal. In feite, kan dit DNA feitelijk geprogrammeerd worden door onze gedachten en woorden als zij met een hogere frequentie van bewustzijn resoneren.
"Wanneer onze gedachten en emoties op liefde gebaseerd zijn kunnen wij een hogere staat van bewustzijn handhaven. Nochtans, verlagen op angst gebaseerde gedachten en emoties onze staat van bewustzijn, maar als wij iets doen waar wij van houden, dat we creatief zijn of mediteren kunnen wij onze staat van bewustzijn verhogen in/naar een hogere frequentie.

Saint Germain: Afscheiding en Dualiteit, Energetische Veranderingen - 27.09.2013


 
Saint Germain
"Afscheiding en Dualiteit, Energetische Veranderingen"
27 September 2013 / Méline Lafont

Groeten, in de meest uitbundige energieën omhels ik jullie allemaal in dit vreugdevolle tijdskader van het Nu. Zoals altijd het geval is, bevat ieder Nu moment een enorme intense frequentie van kansen welke zichzelf bekend zullen maken in jullie "ontgoochelingsproces" waar ook naar gerefereerd wordt als de Ontwaking. De eerder genoemde kansen bevatten ingesloten hoekjes met intenties en creaties welke men door kan gaan naar deze wereld te brengen om het proces van ontgoocheling geleidelijk aan verder te helpen en, evenzo, om een meer oprechte Werkelijkheid te creëren.
Maar al te vaak faalt men om de patronen te begrijpen welke inspiraties zouden verkondigen die jullie vooruit zouden kunnen bewegen in jullie ontwikkelingsproces en met jullie ontwaking. In plaats daarvan is men eerder geneigd om hen te negeren en hen van jullie vandaan te leiden omdat ieder moeilijk proces gelinkt is aan een bepaalde hoeveelheid van pijn of dat het gezien wordt als pijnlijk. Er is jullie nooit verteld of gevraagd om al jullie transformatie processen moeilijk te maken of om iedere keer door een ruwe tijd in jullie werkelijkheid en ervaringen heen te gaan. Dit is alleen verschuldigd aan jullie eigen waarnemingen en jullie creaties welke jullie leven bij tijden zo zwaar om te dragen maken.
De illusie en de dualiteit zijn beide een zeer sterke energie welke jullie vermogen om te veranderen, om te hernieuwen en je te ontwikkelen kan bemoeilijken. Je kunt je niet ontwikkelen wanneer je niet door die illusie, die dualiteit heen werkt en verandering specifiek naar deze energieën brengt die op hen betrekking hebben. Alle dichtheid is nu in het proces van verschuiven in/naar een vormeloze energie welke meer licht bevat en als zodanig een meer vloeibare substantie wordt. Energie kan iedere vorm aannemen en kan zichzelf in een specifieke gedachtepatroon en een specifieke gedachtevorm settelen.
De illusie is een direct resultaat van het denken en de kennis van het ego zelf dat ervan overtuigd is dat iets is zoals het is terwijl de Werkelijkheid de hartfrequentie is welke zich af kan meten tegen het onvoorwaardelijke, één zijn met Alles Dat IS. Alles is gewoon en niets anders. Energie is alles en alles is energie. Jullie zelf zijn van exact dezelfde energie gemaakt want jullie zijn een energiebron welke een lagere frequentie aangenomen heeft om in staat te zijn de dichtheid te ervaren en te reflecteren.


De Schepper - 27 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Vertrek of Blijf"
27 September 2013 - Jennifer Farley
Het is niet jouw werk om anderen te "dwingen" om in jouw leven te blijven. Je kunt allerhande concessies maken en ontkennen wie je werkelijk bent om de uitkomst te veranderen, maar de keuze is aan hen en alleen aan hen. Dit heeft niets te maken met wie jij binnenin bent. Als zij kiezen om te blijven dan zullen zij blijven en als zij kiezen om te gaan, dan zullen zij gaan. Jouw enige verantwoordelijkheid is om hen Onvoorwaardelijke Liefde van Het Universum te sturen, hen te zegenen op hun reis en te weten dat zij voor zichzelf de juiste keuze maken.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

vrijdag, september 27, 2013

White Cloud: "Stormwolken aan de Horizon" - 27 September 2013 / Tazjima


White Cloud
"Stormwolken aan de Horizon"
27 September 2013 / Tazjima
 
Lang geleden, toen ik belichaamd was als een Oorspronkelijke Bewoner van Amerika, hield ik ervan om langs een klif te lopen, de stijgende luchtstromingen voelend die over mij heen stroomden. Ik wist wanneer het weer op het punt stond om te veranderen; het veranderd nu voor veel mensen. Er verzamelen zich stormwolken aan de horizon van de levens van vele mensen; of deze wolken wel of niet verfrissende regens of geselende overstromingen brengen hangt af van hoe de mensen gedurende de komende maanden en jaren in neutraliteit kunnen blijven. Jullie wereld staat op het punt een gigantische overgangsperiode te ondergaan.
Het jaar 2013 is voor velen uitdagend geweest; de volgende twee of drie jaren zullen dat aldus zelfs meer zijn, specifiek voor diegenen die niet bereid zijn of niet in staat zijn om zich aan te passen en flexibel te zijn. Nu is het de tijd om als een wilg te zijn en te buigen in de winden van verandering, geen brosse eik wiens grote takken met een machtige klap op de grond vallen.
Wij brengen deze woorden niet over om angst of ongerustheid in jullie harten te brengen. Je kunt ervoor kiezen om in/naar een stille plaats te gaan en te leren veranderen hoe jij naar de wereld kijkt of je kunt ervoor kiezen om gestrest te zijn door herinneringen van vroegere ervaringen en bezorgdheden over de toekomst. Wij stellen voor dat je probeert om in het huidige moment te leven, terwijl het gebeurd en om jouw zorgen achter je te laten.
Het is tijd om de lading lichter te maken. Wanneer een steile heuvel beklommen wordt, is het soms noodzakelijk om die dingen weg te gooien die niet noodzakelijk zijn voor het dagelijkse bestaan. Deze lijst omvat ouderwetse geloven en oordelen over jouw leven. Het omvat ook hoe andere mensen over jou denken en de geloven die je aangenomen hebt als een resultaat van wat iemand in het verleden tegen jou gezegd heeft. Het is niet noodzakelijk om deze lasten met je mee de toekomst binnen te dragen. In feite, zal je niet in staat zijn om dat te doen als je wenst om op de drempel van de nieuwe wereld te arriveren.

De Schepper - 26 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Laat het Oude Los"
26 September 2013 - Jennifer Farley
Eén van de meer krachtige geschenken die aan jou als een mens gegeven werd is om lessen van voorafgaande ervaringen te identificeren, hen te her/erkennen en los te laten. Met het loslaten van jouw "oude", verander jij jouw gewaarwording van jouw macht en kracht voor altijd.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

donderdag, september 26, 2013

Jeshua: Niveaus van Verbinding met Jouw Ziel - September 2013 / Pamela Kribbe


Jeshua
"Niveaus van Verbinding met Jouw Ziel"
September 2013 / Pamela Kribbe
 
Lieve vrienden, Ik ben Jeshua en ik groet jullie vanuit mijn hart. Wij zijn hier gezamenlijk, en ik bedoel daarmee dat er een vermenging van energieën plaatsvindt terwijl wij hier zitten. Stel je voor dat het hoogste en meest prachtige aspect van jou zichzelf in elkander her/erkend en veelvoudig toeneemt vanwege die her/erkenning. Jullie zien vaak in anderen hun schoonheid, hun innerlijke rijkheden, en zien hun verfijning veel duidelijker en vollediger dan dat jullie deze kwaliteiten in jullie zelf zien. Door te observeren en bewust te zijn van de ander, geef je die persoon geloof en vertrouwen in zichzelf.
Geef nu deze her/erkenning aan elkaar. Laat het stromen, laat het gebeuren, laat jouw ziel erdoor aangeraakt worden. Wanneer het ook is dat jouw ziel aangeraakt wordt, daalt het meer volledig af naar de Aarde. Wanneer je in een moment van her/erkenning, inspiratie en emotie naar binnen wordt geplaatst, daalt jouw ziel meer volledig af in/naar jouw lichaam, omdat het zich meer welkom en thuis voelt op de Aarde. Een samenspel gebeurt er tussen jou en jouw ziel.
Wie ben "jij" dan in verhouding tot jouw ziel? Ik stel die vraag omdat die relatie gewoonlijk niet duidelijk begrepen wordt. Sommigen van jullie maken zich een voorstelling van de ziel als iets buiten zichzelf - ver weg en boven jou. Je voelt je dan als een onbetekenend wezen die allerhande dingen wilt, en je ervaart jouw ziel als zijnde een macht buiten jezelf die mogelijk - bij gelegenheid - tussenbeide komt uit jouw naam, maar je voelt je ook min of meer aan de genade van jouw ziel overgelaten.
Maar jij bent niet buiten jouw ziel en jouw ziel is niet buiten jou. De ziel - jouw ziel - is binnenin jou, hier op deze plaats, alsook overal waar je naartoe gaat - jij bent een deel van jouw ziel. En alhoewel jouw ziel ook een deel van jou is, ben "jij" niet jouw volledige ziel, "jij" bent niet gelijkaardig aan jouw ziel. Er is een deel van jouw ziel geïncarneerd in jou; het leeft en beweegt in jou. Maar er is ook een deel dat hier niet helemaal "in past", zogezegd; een deel dat achterblijft. Of je zou dat concept tot uitdrukking kunnen brengen, vanuit een aards oogpunt, als een deel dat te groot is om ingekapseld te zijn in een aards lichaam en persoonlijkheid.

De Schepper - 25 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Houd Je Eigen Woning Schoon"
25 September 2013 - Jennifer Farley
Wat andere mensen voelen, zelfs als het over jou is, gaat jou niets aan. Het Universum vraag dat jij "jouw eigen woning schoon houdt" en diegenen die daarmee resoneren zullen tot jou aangetrokken worden. Als je de kwestie forceert, anderen hun emoties jouw probleem maakt, kan jij je in hun chaos verliezen. Sta in jouw waarheid en alles zal goed zijn. 
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

woensdag, september 25, 2013

Arcturiaanse Boodschap: De Eerste Landing - 24.09.2013


Arcturiaanse Boodschap
"De Eerste Landing"
24 September 2013 / Dr. Suzanne Lie
 
De eerste landing is de landing en onderlinge verbinding van jullie multidimensionale geest met jullie derde dimensionale brein. Het brein is volledig ingekapseld binnenin de schedel, maar de multidimensionale geest is net boven jullie brein waar het resoneert met de vierde dimensie en daaraan voorbij. Daardoor, is de aura van jullie fysieke lichaam het primaire verbindingsapparaat tussen jullie driedimensionale brein en jullie multidimensionale geest.
Wanneer jouw multidimensionale geest volledig "geland" en onderling verbonden is met jouw fysieke brein, begint jouw aardse voertuig diens metamorfose in/naar Lichtlichaam. Deze metamorfose is zo ongeveer als de verschuiving van een rups naar een vlinder, met dien verstande dat het niet een transformatie is waaraan een nieuw element toegevoegd wordt. In plaats daarvan, is het een transmutatie waarin jouw lichaam uitgelijnd is met een hogere frequentie van resonantie.
Deze hogere frequentie van resonantie bestaat altijd in de hogere frequentie, maar het was niet zichtbaar door de gelimiteerde gewaarwordingen van jouw aardse voertuig. Terwijl de energiepatronen van jouw multidimensionele geest beginnen te verweven en te wisselwerken met jouw fysieke brein, komen hogere dimensionale gewaarwordingen online voor jouw menselijke bewustzijn. Nochtans, ben jij je alleen bewust van de gewaarwordingen terwijl je in een hogere staat van bewustzijn bent.
In een lage staat van bewustzijn, welke gecreëerd wordt door op angst gebaseerde gedachten en emoties, is jouw aardse voertuig gevuld met adrenaline en is alert op wat voor binnenkomend gevaar dan ook. Daarom, is alle aandacht op de fysieke wereld geplaatst. Omgekeerd, wanneer je in een hogere staat van bewustzijn bent, welke gecreëerd wordt door op liefde gebaseerde gedachten en emoties, is jouw aardse voertuig gevuld met endorfine.

Cirkel van Licht - 23 September 2013


Cirkel van Licht 
Vanuit de Boodschappen van God 
23 September 2013 / Yael Powell 
 

Als je wacht voor enig resultaat in jouw leven dat je niet ziet, het één of andere symbool van welzijn, enige duidelijkheid of zuiverheid van Liefde in jouw relatie, betekend het feilloos dat je niet volledig Alleen Liefde als jouw enige waarheid geaccepteerd hebt. Je hebt nog steeds iets van ego. Jouw focus is gefragmenteerd. Je bent niet volledig met Mij geïdentificeerd. Het antwoord? Het is NIET om "overvloed te bevestigen" of "genezing te visualiseren", etc. Oh, geliefden, Ik hoop dat jullie kunnen zien dat door dat te doen is als het rechtstreeks vallen in/naar het ego. Het antwoord is om meer lief te hebben. Om meer Liefde te geven. Om je te focussen op jouw hart. Steeds en steeds maar weer opnieuw, focus door focus, de keuze voor Liefde door de keuze voor Liefde, jouw focus verhelderend. De ene waarheid komt in/naar focus, en Zo zal jouw welzijn.
 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

From The Messages from God
2013-09-23 | Circle of Light
www.circleoflight.net

"Stop Ermee te Wensen – Creëer Nu" --- 24 September 2013 / Brenda Hoffman


Stop Ermee te Wensen – Creëer Nu
24 September 2013 /  Brenda Hoffman
Dierbaren,
Laat ons jullie angsten adresseren dat jullie creaties iets van de toekomst zijn, dat jullie niet vaardig genoeg zijn om onmiddellijk te creëren - noch is iets dergelijks voor ieder ander mogelijk anders dan sprookjeshelden.
Jullie gaan door met jullie Oude Tijdperk leringen te geloven: Alles is werk en jij bent niet helemaal goed genoeg.
Zelfs al had je tien miljoen euro, jouw Oude Tijdperk jij zou zichzelf vergelijken met iemand die twintig miljoen euro heeft, of het aantal van hun speeltjes en sociale connecties.
Alles was nooit voldoende in het Oude Tijdperk. Noch was het gemakkelijk om het te bereiken. Je accepteerde dat anderen beter waren dan jij, dat zij sneller creëerden dan jij, dat zij speciale vaardigheden hadden die jij niet had.
Uiteraard, was je bereid om mee te hinkelen, als het ware, wensend dat je de vaardigheden van deze of die persoon had, van Warren Buffet tot Nelson Mandela. Wensend, wensend, wensend - maar nooit helemaal bereikend. Zelfs het woord "wensend" - zoals de meeste van jullie creatie woorden - heeft een toekomstig element.
Het is tijd voor onmiddellijke creatie. Sommigen van jullie zullen creatie in deze precieze seconde proberen. Iets dergelijk gebeurd mogelijk niet - wat jullie toe zal staan om door te gaan met jullie Oude Tijdperk geloof dat onmiddellijke creatie niet mogelijk is.

De Schepper - 24 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Ertussen Passen"
24 September 2013 - Jennifer Farley
Jullie werden niet gemaakt om in een modelvorm te passen, een categorie in de maatschappij te zijn, een bepaalde status. Jullie werden gecreëerd om vrijelijk-stromende wezens te zijn, een ieder uniek maar gelijk genoeg om jezelf in anderen te herkennen. Als je de verwachting loslaat van het "ertussen passen", zal er een glorieus iets gebeuren … jij zult jij worden!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

dinsdag, september 24, 2013

Hemelse Zegeningen: Sanat Kumara - Deel 5: De Universele Wet van Geven en Ontvangen


 
Hemelse Zegeningen - 10 September 2013
Sanat Kumara Bespreekt de Universele Wet van Geven en Ontvangen

Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Wij gaan door met onze serie over de Universele Wet met de discussie van de Wet van Geven en Ontvangen. Sanat Kumara keert vandaag terug om ons te helpen begrijpen dat met het oog op het bereiken van balans en ons volledige potentieel, het noodzakelijk is om in staat te zijn te ontvangen alsook om onszelf in dienstbaarheid aan te bieden. Velen van ons zijn op een dagelijkse basis toegewijd met het dienstbaar zijn aan anderen, echter samen met dat moet een verering van het zelf komen. De Raad van Liefde verteld ons dat dit is waar creatie plaatsvindt, binnenin de heelheid van wie we zijn.
Dit is een bijtijdse discussie voor mij omdat ik me afgevraagd heb waar precies die balans is. Vrij vaak hebben we te maken met geloftes van dienstbaarheid en misschien zelfs aangenomen armoede in vroegere incarnaties waar wij in deze ronde (incarnatie) weinig of geen bewust besef van hebben. Ik kijk uit naar de discussie. Goedemorgen Linda.
Linda Dillon: Goedemorgen, Suzi, en goedemorgen iedereen. Ja, dit is een grote discussie en deze Universele Wet, waar de meesten van ons bekend mee zijn, is feitelijke meer complex en dieper. Ik denk dat het dieper in onze harten zal reiken dan waar wij op anticiperen. We zien dit overschrijvende thema van balans in de Universele Wetten omdat zij allemaal onderling verbonden zijn.
Iedere keer dat ik mijn meditaties begin om me gereed te maken voor de show, brengt Sanat Kumara deze balansschalen - de schalen van rechtvaardigheid - en herinnerd mij eraan dat zij gelijk moeten zijn. En wij allemaal drentelen heen en weer dus er is altijd een klein beetje heen en weer kantelen, maar over het algemeen, moeten we gelijk zijn.
SM: We kunnen aan onszelf denken als zijnde "goede mensen" als we onzelfzuchtig zijn en altijd anderen helpen, maar ik ben zeer geïnteresseerd te horen wat Raj te zeggen heeft omdat de Raad van Liefde altijd met een uitgebreid standpunt naar voren komt van wat voor gegeven onderwerp dan ook.
LD: Ja, dat doen zij, nietwaar? Gisterenavond was één van die avonden waar er niet veel slaap voor mij te krijgen was, maar ergens rondom 3 uur 's nachts was ik feitelijk in Joshua Tree, en we hadden deze discussie over deze zeer specifieke Wet van Geven en Ontvangen. Dus ik moet op het één of ander niveau over onze show van vandaag nagedacht hebben.
Zij lieten mij zien, het meest via beweging en mudra's, hoe het grootste punt met deze wet niet alleen hoe we geven is, maar hoe we geven en de energie bij onszelf naar binnen brengen. En hoe we die energie van het universum ontvangen, niet alleen in termen van "spullen" of van andere mensen, maar vanuit het universum naar onszelf en vanuit onszelf. Dat is fascinerend. Te vaak denk ik, Suzi, wanneer wij ons werk doen en wanneer wij ons geven doen, dat de laatste persoon waar wij aan geven ons zelf is.

De Schepper - 23 september 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Opstijgen"
23 September 2013 - Jennifer Farley
Wanneer een vogel opstijgt, is er geen oorlog binnenin hem gaande over of het wel of niet kan vliegen, geen handeling van concentratie. Het is gewoon iets dat een vogel doet zonder erover na te denken. Als jij jezelf alleen maar toe zal staan te weten dat je het kunt, zal je in staat zijn om alles te doen!
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

maandag, september 23, 2013

Ann Albers en de Engelen: Week 39, 2013


Ann Albers en de Engelen
"Ieder Hart Wil Erkenning"
September 2013 / Week 39
 
Zonder uitzondering zoekt ieder menselijk hart ernaar om gezien, erkend en geliefd te worden. Ieder hart wil dat de wereld diens pijnen verzacht, diens goedheid ziet, en diens expressies viert. Iedere handeling van vriendelijkheid en iedere schijnbare handeling van "willekeurig" geweld komt voort uit het hartverlangen om gezien te worden.
Diegenen die op jullie wereld en in jullie levens verwoestingen veroorzaken schreeuwen wanhopig  uit, "Zie mijn pijn. Er/herken mijn gewonde hart". Diegenen die hun standpunten heftig tot uitdrukking brengen zeggen, "Alsjeblieft erken dat ik iets van waarde heb om aan deze wereld bij te dragen." Diegenen die met jou redetwisten zeggen, "Vertel me alsjeblieft dat mijn mening waarde heeft." En desgelijks is er, achter ieder conflict, achter ieder droevig verhaal een hart dat naar bevestiging, her/erkenning en liefde zoekt.  
Dus wanneer jullie de droevige verhalen op jullie nieuws zien, of jullie lopen tegen slecht gehumeurde individuen op in jullie levens, in plaats van bij jezelf te denken, "Zij zijn verschrikkelijk ik kan hen niet uitstaan!" probeer in plaats daarvan te zeggen, "Ik ben liever niet bij hen in de buurt, maar laat mij hen liefde sturen. Laat mij hun pijn erkennen als is het alleen maar stilletjes in mijn eigen hart. Laat mij de energie van mededogen in hun richting sturen." Zoals altijd, suggereren wij nooit dat je in de buurt moet blijven van schofterige of onvriendelijke gedragingen, maar wij zeggen wel dat de zielen die deze handelingen begaan in behoefte zijn van liefde, gebeden, en mededogen … op z'n minst in de dieptes van jullie eigen harten.

De Schepper - 22 September 2013


Een Schrijven van de Schepper
"Openstellen"
22 September 2013 - Jennifer Farley
Je kunt anderen niet door dwang of wil of ego veranderen. Je kunt in jouw waarheid blijven, jouw eigen gedachten/geest kennen en zorgdragen voor jouw eigen behoeften. Nochtans, als je naar een pad gedirigeerd wordt welke onbekend is, kan het je tot voordeel strekken om jezelf open te stellen voor het bredere perspectief van oneindige mogelijkheden.
~ De Schepper

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/