donderdag, januari 31, 2013

Transmissies van het Arcturiaanse Moederschip - Deel 7

Veelvoudige Werkelijkheden - Deel 7
"Wervelende Patronen van Licht"
28 Januari 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:
Mytria en ik hadden rustig geluisterd naar de laatste Transmissie naar de Aarde van de Arcturiaan. Wij realiseerden ons dat dit bericht ook betekende dat wij spoedig zouden bi-localiseren naar de tijdlijn van onze Pleiadische ascentie. Mytria had mij over die tijdlijn verteld, aangezien ik het vergeten was, is was die tijdlijn vergeten omdat het te pijnlijk voor me was om aan te denken terwijl ik zover van mijn thuis vandaan was.
Nochtans, terwijl Mytria mij op de hoogte bracht over hoe Ik, ook, deelgenomen had aan die werkelijkheid, werd het oude schuldgevoel dat ik bij me gedragen had losgelaten. Natuurlijk, net toen ik die gedachte gedacht had, eindigde de Transmissie en draaide de Arcturiaan zich om, om ons aan te spreken.
"Wij zijn verheugd dat jullie begrepen hoe dit bericht ook op jullie van toepassing was,"zei de Arcturiaan telepathisch met die schittering in Diens aura. Ik was begonnen een vorm van emotie te interpreteren die door onze vriend overgebracht werd, niet via de gezichtsuitdrukking maar door een fluctuatie in Diens aura.
"Ja,"reageerde de Arcturiaan wederom op mijn gedachten. "Jij realiseert je dat al het Leven, inderdaad, een energieveld is. Er is enig leven dat omwikkeld is door een lager dimensionaal holografisch omhulsel. Nochtans, eenmaal teruggekeerd in de hogere dimensies, worden de beperkingen van de vorm onmiddellijk vervangen met de vrijheid van een veranderbaar Lichtlichaam.
"Hier in de vijfde dimensionale frequentie van het Moederschip, is er weinig nuancering tussen een fysieke vorm en een Lichtlichaam, aangezien zij constant met elkaar vermengen. Het lijkt veel op als jij en Mytria jullie Uniforms uittrekken en jullie je ontspannen in iets dat meer comfortabel zit, wij ontspannen ons in ons Lichtlichaam, of zelfs onze zuivere Essentie.
"Aangezien wij vele Wezens, culturen en frequenties van vorm ontmoeten, dragen wij gewoonlijk een lichaam wanneer wij met onze bezoekers omgaan. Natuurlijk, zijn er sommige bezoekers die nooit het vijfdimensionale niveau van het Schip betreden, en gaan rechtstreeks naar de hogere frequentieniveaus waartoe zij beter geschikt zijn. Aangezien jij en Mytria op het punt staan om je met de ascenderende mensen te verbinden, alsook met de ascentie tijdlijn van jullie eigen maatschappij, zullen jullie gewoonlijk jullie menselijke lichaam dragen.
"Zijn jullie beide gereed voor bi-locatie naar jullie Pleiadische werkelijkheid?"

woensdag, januari 30, 2013

Jullie Software is Jullie Pad naar Nieuwe Communicaties

Jullie Software is Jullie Pad naar Nieuwe Communicaties

29 Januari 2013 / Brenda Hoffman
Art - Guidance by Moonvision
Dierbaren,
Sommige dilemma's zullen in de volgende paar dagen geen gemakkelijke 3D oplossingen hebben. Iets dergelijks is zo vanwege een reden.
Het is onwaarschijnlijk dat jullie je nieuwe software verkennen als het niet nodig zou zijn. Jullie hebben de beste bedoelingen -misschien zijn jullie zelfs opgewonden over het in gebruik nemen van jullie nieuwe software. Maar jullie 3D leven vereist vaak meer aandacht dan dat jullie zouden willen. Dus hebben jullie en de Universums een paar kleine struikelblokken aan jullie levens toegevoegd - zoals dat jij jouw favoriete halskettinkje niet kunt vinden of dat een reparateur niet beschikbaar is.
De gedachte dat kwesties toegevoegd waren aan jouw al volle agenda is voor sommigen ontmoedigend en voor anderen ergerlijk. In waarheid, is het weinig anders dan van een onverwachte ondervraging tijdens tussentijdse examens. Hoewel de onverwachte ondervraging een klein deel uitmaakt van jouw algemene beoordelingscijfer, ben je ontzet dat jouw instructeur de behoefte voelde om nog één extra belasting aan een al volle week toe te voegen.
Laat ons uitleggen wat er waarschijnlijk zal gebeuren. Misschien wens je om op een feestje een speciaal halskettinkje te dragen maar je kunt het niet vinden. Terwijl je zoekt, raak je gefrustreerd wetende dat je in slechts een paar minuten weg moet gaan voor dat feestje. Die frustratie forceert jou het op te geven in 3D termen en je korzelig tot jouw hogere zelf te wenden. Dat is wanneer jij je plotseling zult herinneren waar jij jouw halskettinkje neergelegd hebt nadat je het de laatste keer gedragen had.
Velen van jullie voelen dat iets dergelijks niet zo heel erg ongewoon is voor iets gelijkaardigs dat soms in jullie 3D wereld gebeurd. Het verschil is dat je vaak aannam dat het vinden van jouw halskettinkje gewoon geluk hebben was in jullie 3D wereld. Deze week zal je weten dat jij jouw halskettinkje met jouw nieuwe software vond.

Love is All - 1974-1975

Even iets anders.......
 
 
Roger Glover And The Butterfly Ball - Love is All 
 
1974-1975
 
 
Dit brengt herinneringen terug........ :o))

dinsdag, januari 29, 2013

Aartsengel Michael via Ronna Herman - Februari 2013

"De Acht Stadiums van Zelf-Besef"
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-02-2013
Geliefde meesters, in het verleden hebben wij uitgelegd maar zullen jullie geheugen opfrissen over wat er plaatsvindt terwijl jullie de vele niveaus en sub-niveaus van bewustzijn doorkruisen. Terwijl jullie de verstoringen in jullie auraveld opruimen, vindt er ook een innerlijk proces plaats. Jullie volledige fysieke structuur ondergaat complexe veranderingen welke tot actie aangezet worden door de hogere frequentiepatronen die jullie integreren vanuit de Scheppers Bron via de grote Steden van Licht. Jullie DNA, jullie chakra centrums en jullie Heilige Hart/Geest bevat jullie Goddelijke Blauwdruk. Terwijl je steeds meer Adamantine Deeltjes van Scheppers Bewustzijn integreert, worden alle verstoringen/onvolmaaktheden die je gecreëerd hebt vanwege de negatieve concepten die je geaccepteerd hebt als waarheid langzaam gerectificeerd. Vele van deze verstoorde concepten worden jouw bewuste besef binnen gefilterd om genezen of geëlimineerd te worden; en wij begrijpen dat dit een  oncomfortabel, verontrustend proces kan zijn als je meer diepgaand in de wijsheid van de kosmos graaft. Terwijl je dat doet, is het van vitaal belang dat je een staat van indachtig besef en geduld handhaaft. De mensheid komt te voorschijn vanuit een staat van geheugenverlies of wat genoemd zou kunnen worden een beperkt besef van Zelf en van de complexe grootsheid van de Schepping.
Jullie worden zeer bekwaam in het analyseren van nieuwe concepten en de overvloed van informatie die nu beschikbaar is via het bekrachtigde geschenk van onderscheid. Nu dat jullie meer afgestemd zijn op jullie OverZiel-Hogere Zelf en de kleine stem binnenin, verkrijgen jullie het vermogen om snel vast te stellen of een concept op één lijn is met jouw innerlijke waarheid. Als het dat niet is, betaamt het jou om het zonder kwaadwilligheid of oordeel te verwerpen, of als je niet zeker bent, zet het terzijde en vraag jouw Hogere Zelf het voor jou te valideren op de één of andere onmiskenbare manier. Wij zijn ons ervan bewust dat jullie gebombardeerd worden met vele nieuwe concepten, sommigen welke de grenzen van jullie conceptuele begrip uitstrekken. Wees je er alsjeblieft bewust van, dierbaren, dat wat jullie ervaren al een deel is van de hereniging en het ascentieproces waar jullie in het midden van zijn, wat zal versnellen terwijl de tijd voorbijgaat. Ongeacht waar jij op jouw Pad van ascentie bent, wees tevreden met jouw niveau van begrip, en wees geduldig met jezelf. Het is het ego dat tegen jou fluistert, "Je bent niet goed genoeg. Je ligt ver achter op diegenen rondom jou heen. Je bent niet waardig. Je zult nooit in staat zijn te leren, te begrijpen en volmaakt te zijn en alle spirituele termen, technieken en meditaties te perfectioneren!" En ga zo maar door. STOP, wanneer dit gebeurt, en breng jouw gedachten zachtjes terug naar het centrum met een paar uitgekozen affirmaties.

maandag, januari 28, 2013

De Arcturiaanse Groep - 27 January 2013 / Marilyn Rafaelle

"Kwaadheidsenergie Houdt Velen in Slavernij…..."
Gegroet dierbaren. Wij spreken tegen jullie in deze tijd van verandering en vrees, want velen houden nog steeds vast aan vrees welke hen op diens beurt aanzet tot het maken van minder dan volmaakte keuzes. Dit is geen kritiek, maar eenvoudig een observatie van de staat van het bewustzijn van de wereld. Het is volmaakt begrijpelijk dat je vrees zou kunnen ervaren, want overal om je heen zijn tekenen van oorlog, dood en geweld. Nochtans, kunnen deze verschijningen jou, zou je dat verkiezen, diepgaand met zich meenemen.

Gebruik deze tijden om jouw geloofsystemen te evalueren, jezelf vragend; "Wat is het dat ik geloof? Wat is het dat Ik wens te creëren in mijn leven? Wat is het waar ik me nog steeds aan vasthoudt waarvan ik weet dat het geen waarheid is?" Als je de manifestatie van dat wat niet van het hoogste licht is in jouw/jullie leven(s) en in de wereld wenst te veranderen, dan moet er serieus over deze vragen nagedacht worden. Te velen zitten gewoon en wachten erop dat anderen het werk doen van het veranderen van de buitenscène. De materiële wereld (dat wat je kunt zien, horen, proeven, aanraken en ruiken) is de manifestatie van de spirituele werkelijkheid, maar zoals geïnterpreteerd overeenkomstig aan de staten van bewustzijn van diegenen in de wereld. Waar de ene een prachtig levend bos ziet, ziet een ander alleen het geld dat verkregen wordt door het helemaal om te hakken.

Wanneer je dit begrijpt, zal je ook de grote hoop begrijpen die belichaamd is in de constitutie van de Verenigde Staten. Dit document werd in het bestaan gebracht door verlichte zielen die begeleidt werden vanaf deze zijde omdat de wereld gereed was om een nieuw besef, nieuwe manieren van leven, en een nieuw en hoger gevoel van leven binnen te brengen. Nochtans, zoals met alle waarheden, veel ervan werd en wordt nog steeds geïnterpreteerd in overeenstemming met minder ontwikkelde staten van bewustzijn erin resulterend dat het vaak misbruikt en onjuist geïnterpreteerd wordt.  

Wees je ervan bewust dierbaren, dat jullie hier zijn om te leren en te groeien en te evolueren, niet voor eenvoudige geneugten en plezier. Vreugde is een belangrijk deel van het leven omdat het zeer dichtbij met de energie van de hogere dimensies resoneert, maar alleen leven voor het plezier en de tevredenheid van het leven op Aarde is geen vreugde.

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 28 Januari 2013

Jullie Doel … Als Jullie dat Willen … is om het Hoogste Niveau van Liefde te Bereiken dat er Is.
Limitless by Keashie 
Jullie kwamen eruit voort … Jullie zijn het … maar ‘Het Spel’ haalt alles wat jullie zijn van je weg ... opdat jullie ernaar terug kunnen komen .
 
Jullie Hogere zelf is voor jullie toegankelijk … uit jullie voortkomend …. je God-zelf IS JOU.

Jullie God-zelf is JULLIE essentie. Iedereen op Aarde … alles dat leeft IS GOD. GOD moet wel ALLES ZIJN, want zonder GOD zou niets bestaan.

In deze tijden van twijfel aan jezelf en wanneer jullie hart huilt … en de verwarring van jullie geest het overneemt …

STOP! Sluit jullie ogen … haal adem … zie het Gouden Licht binnenin jullie … Zie hoe het jullie Wezen omringt … Haal weer adem … in dit Gouden Licht van Liefde … dit Licht van wie je bent … En KEN … LIEFDE.

WEET dat alle beloften … verbeeldingen en dromen van een NIEUWE WERELD … Een GOUDEN EEUW … voor het grijpen liggen … GA DOOR MET DOORGAAN.

Blossom: Welkom vrienden. Nou, Eerlijk gezegd zou ik kunnen blijven doorkakelen over de uitdagingen die ik en blijkbaar vele anderen ondervinden … en ik zeg jullie dat ze bepaald niet voor de poes zijn!! Ik zou grappen kunnen maken over Ascentie? Wat **** Ascentie? … maar dan zouden we ons vorige gesprek herhalen. Daarom dacht ik om dit maar te vermijden en de energie te richten op een paar vragen waarover iemand schreef … wat, zoals jullie weten, voor ons niet gebruikelijk is. Is dat voor jullie oké?

GFL: We gaan ervan uit dat wat jij besluit voor vandaag, nu het meest geschikt is voor het geheel. Brand maar los … zoals men zegt.

Fantastisch! Ze vroegen ‘Lijken de mensen op andere planeten in grote trekken op ons, behalve wellicht op details als huidskleur en afmetingen van ledematen?’

We kunnen zeggen dat er variëteiten in de soorten zijn. Sommige zijn totaal verschillend van de menselijke vorm en vele zien er met hun ‘bedekkingsregalia’ in jullie ogen nogal afzichtelijk uit. Anderzijds zijn er wier uitstraling er een is van pure Lichtvorm … en sommige wier regenboogkleuren jullie zouden verbazen. Er zijn er wier verschijning jullie zeker zou afstoten … Er zijn er wier verschijning erg op die van jullie lijkt.

Alleen al in dit Universum zijn er talloze soorten. Scheppers zijn altijd aan het scheppen! Neem alleen al het aantal verschillende soorten dat jullie op de planeet Aarde kunnen zien … stel je dan voor … als je dat kunt … hoe groot het aantal wel moet zijn in ALLES WAT ER IS.

Dank je wel hiervoor. Om op dit spoor verder te gaan … ‘Zijn de beschavingen op andere planeten overwegend spiritueel hoger ontwikkeld dan de onze, of minder hoog ontwikkeld?’

Transmissies van het Arcturiaanse Moederschip - Deel 6

Meervoudige Werkelijkheden - Deel 6
 
"Het Embryo van ZELF"
26 Januari 2013 / Dr. Suzanne Lie
Onze Dierbaren,
 
Jullie ontwikkelen nu geleidelijk aan jullie Embryo van ZELF binnenin jullie gebied van bewustzijn. Dit Embryo is de expressie van jouw ware, Multidimensionale ZELF die jou door jouw proces heen zal leiden van persoonlijke en planetaire ascentie. Velen van onze ascenderenden gingen door grote twijfel heen toen de veronderstelde tijd van ascentie kwam en ging zoals een wolk in de lucht voorbijdrijft. Wat jullie niet zagen was wat er zich binnenin jullie ZELF voordeed, aangezien jullie naar het hologram keken in plaats van naar de Waarheid.
Deze Waarheid is anders voor een ieder van jullie, wat de glorie van jullie ontelbare incarnaties is in een wereld van polariteit en individualiteit. Deze individualiteit stond jou toe een persoonlijke expressie van jouw Wezen te vinden, wat ietwat uniek is in het Multiversum. Zoals jullie gezien hebben, zijn er vele negatieve bijeffecten van de graad van individualiteit die jullie wereld ervaren heeft.
Het belangrijkste negatieve bijeffect is het verbindingsverlies met jouw Multidimensionale ZELF. De individualiteit die de wereld jou heeft geleerd heeft jou in jouw eigen waarneming van werkelijkheid geworpen, welke vaak anders is dan die van diegenen waar jij jouw leven mee deelt. Deze variërende waarnemingen van werkelijkheid kunnen gemakkelijk strijd veroorzaken, wat zo heel gewoon is geweest. Nochtans, als jij je nu binnenin jouw ZELF omdraait, zal je zien dat deze individualiteit weer een andere versie is van de vele illusies waarin je hebt geleefd.
Binnenin jouw ZELF is de JIJ die de illusie van de afscheiding creëerde, wat leidde naar de verschijningsvorm van individualiteit. Wij spreken van de illusie dat wat het ook is dat een ieder van jullie doet, denkt, voelt, verlangd en tot uitdrukking brengt, jou en alleen jou beïnvloed. Aan de andere kant, wanneer je naar de matrix kijkt, welke het formaat voor de illusies van afscheiding in jouw wereld is, zal je zien dat jullie allemaal volledig en oneindig verbonden zijn.
Jouw individualiteit is feitelijke jouw persoonlijke vonk-punt in de Matrix waardoor je onderling verbonden bent aan iedere andere individuele vonk-punt. Binnenin het Embryo van jouw ZELF kan je waarnemen hoe jouw vonk-punt jou toestaat een wisselwerking aan te gaan met de Matrix die jou verbindt met iedere andere vonk-punt. In feite, van binnenuit de Matrix kan je de stroom van energie zien die diens waarnemingen van ZELF deelt door hun persoonlijke vonk-punt.

zondag, januari 27, 2013

Hilarion: 27 Januari – 3 Februari 2013

"Volg Jouw Eigen Hart in Alle Zaken"
 

Dierbaren,

Terwijl een ieder van jullie dieper in de innerlijke verpozingen van jullie Wezen gaan, vinden jullie de mogelijkheden om dat wat een afronding nodig heeft naar de oppervlakte te brengen. Geef gedurende deze tijden medeleven aan jezelf en aan al diegenen die betrokken zijn bij wat voor situatie dan ook die naar boven komt. Dit is de tijd van het binnenbrengen van een dieper begrip en diepere kennis van binnenuit jezelf en voor het inschakelen van vreedzaamheid en evenwichtigheid zodat je een grotere lichtheid van zijn kunt ervaren terwijl jij je verbindt aan de bron van creativiteit en overvloed die net beneden het oppervlak bubbelt.

Je zit in het proces van de herverbinding met jouw God/Godin aspecten van het goddelijke binnenin jou. Terwijl je dit diepgaande werk op jezelf uitvoert, zullen er vele momenten zijn van spontane gevoelens van vreugde die, schijnbaar uit het niets, tot uitbarsting komen. Dit is het proces van herijking en herverbinding met de zuiverheid en onschuld dat in de kern is van jouw ware aard. Sta toe en geniet van deze vluchtige momenten en sla deze gevoelens van Eensgezindheid en eenheid op met alles dat op deze Wereld bestaat, zodat je deze momenten kunt gebruiken en op deze gevoelens kunt bouwen, want het zijn deze gevoelens welke het nieuwe paradigma van jullie nieuwe Wereld creëren.

De Grote Goddelijke Bestuurder via Tazjima - 26 Januari 2013

Enige Gedachten over Ascentie
IK BEN de Grote Goddelijke Bestuurder. Begroetingen aan al diegenen die wakker en bewust zijn in deze tijd van overgang voor jullie ras en planeet!
 
Wij komen vandaag om ons licht te verlenen aan diegenen die nog steeds worstelen om te begrijpen, of de volgende stappen op het pad ondernemen naar ascentie. Wij begrijpen dat velen, zelfs onder diegenen die zichzelf als lichtwerkers beschouwen, niet echt goed weten wat ascentie nu inhoudt of wat er vereist is voor iemand om op het pad van initiatie te stappen. Dit pad leidt naar het zelf-besef dat jij God bent. Je hoeft nergens naartoe te gaan of niets anders te zijn dan in volledige zelf-acceptatie.
Begrijp dat je niet de volledigheid van God of de Schepping bent, slechts een gedeelte, maar zoals gereflecteerd door een holografisch beeld, ben je verbonden aan het geheel. De eerste stap op deze reis van zelf-ontdekking ligt in de volledige acceptatie van het zelf, zoals je bent, niet zoals jij misschien jezelf waarneemt te zijn. Acceptatie van zelf is ook een proces van de erkenning dat duisternis binnenin kan verblijven en verblijft.
Door het bestaan van duisternis te observeren en ervoor te kiezen niets te doen of het los te laten, verwijder je de macht van de duisternis om jou in diens verwarde web vast te binden. Het is in de aantrekkingskracht van de duisternis dat iemand z'n weg verliest, gebruikmakend van geweld en controle om anderen te verstrikken. Misschien ben je het niet eens met hoe iemand z'n standpunt presenteert, argumenterend dat jij het beter weet en daarom, zouden zij jouw weg moeten volgen - dit is de weg van duisternis, door controle, angst, beperking en intimidatie.
Op 21 December 2012 passeerde de wereld door een Vortex in/naar een nieuwe fase van bestaan. De oude structuren die de duisternis en diens matrix ondersteunden zijn permanent teruggetrokken. Alles dat opgebouwd was onder het bestuur van diegenen die vastgekleefd zitten aan het oude paradigma zal vergaan, zal desintegreren en uiteindelijk uit het bestaan verdwijnen. De lengte van deze overgang zal bepaald worden door de collectieve zielen van de Lichtwerkers, diegenen die nu bewust het Licht op de Aarde verankeren en een terugkeer naar eenheidsbewustzijn in manifestatie brengen. Het zijn deze die degenen zijn die de leiding moeten nemen, hier en nu, voor de rest van de mensheid. Ben je klaar voor die taak of moet een ander jouw plaats innemen?   vrijdag, januari 25, 2013

Transmissies van het Arcturiaanse Moederschip - Deel 5

Veelvoudige Werkelijkheden - Deel 5

"Over Bi-locatie"

23 Januari 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:

Mytria en Ik arriveerden vroeg in onze holoschool, welke de naam is die wij deze holosuite gegeven hadden, verwachtend dat we zouden ontdekken dat de Arcturiaan wederom een volgende Transmissie naar de Aarde aan het versturen was. Tot onze verrassing, wachtte het geduldig op ons, hoewel wij vroeg waren. De Arcturiaan begroette ons warm en vroeg of wij gereed waren voor onze bi-locatie in/naar de tijdlijn waarin onze Pleiadische maatschappij ascendeerde.

In opeenvolgende tijd gebeurde die ascentie lang, lang geleden. Nochtans, in de geen-tijd van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, stroomt de tijd als een grote oceaan. Derhalve, kan iemand de Stroom van welke Tijdlijn dan ook binnengaan om in die werkelijkheid mee te doen. De Arcturiaan vertelde ons dat de ascentie van onze Pleiadische maatschappij vrij gelijkaardig was aan de ascentie van de Aarde. Daarom, zou onze bi-locatie in die gebeurtenis ons voorzien van belangrijke informatie dat ons zou helpen bij het ondersteunen van het ascentieproces van de Aarde.

Sinds Mytria en ik beide eerdere ervaringen van bi-locatie hadden gehad zouden wij in staat moeten zijn onze geascendeerde staat van bewustzijn te handhaven terwijl wij in/naar onze derde/vierde dimensionale vormen en niveaus van bewustzijn bi-localiseren. Op deze manier, konden wij meer diepgaand de dynamiek begrijpen van de voor en na ascentie staten van bewustzijn. Aan de andere kant, zouden de ascenderenden van de Aarde uiteindelijk in/naar hun vijfdimensionale ZELF bi-localiseren om hen te ondersteunen verder hun bewustzijn uit te breiden en meer over ascentie te leren.

"Wij stonden op het punt onze Aarde Transmissie te beginnen,"sprak de Arcturiaan, daadwerkelijk een stem gebruikend. "Kijk alsjeblieft en luister." De Arcturiaan wendde zich toen naar de één of andere vorm van membraan, gelijkaardig aan het Akashic Membraan, en begon het diens transmissie:

Dierbare Ascenderenden van de Planeet Aarde,

Vandaag bereiden wij jullie voor op jullie eerste ervaring van bi-locatie. Aangezien bi-locatie een vijfdimensionale en daaraan voorbij inspanning is, zullen jullie één gebied verlaten en er binnen slechts enkele seconden aan tijd naar terugkeren. Natuurlijk, is "verlaten" niet de correcte aanduiding.

Echter, tijdens jullie eerste paar bi-locaties zal het moeilijk voor jullie zijn om in constant contact te blijven met beide van jullie werkelijkheden. Daarom, kan jij je voelen alsof jij jouw lichaam hebt verlaten. Daarom, zal het belangrijk voor jou zijn om jouw lichaam te controleren/testen om jouw denken te trainen en om meer dan één locatie op ieder gegeven moment te om- /bevatten.


donderdag, januari 24, 2013

Een Uur met een Engel: Aartsengel Michael - 21 Januari 2013

Aartsengel Michael
 
 Jullie Bouwen de Nieuwe Werkelijkheid van Gaia
Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van De Grote Ontwaking, en Steve Beckow van het Gouden Tijdperk van Gaia. Het is een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Vandaag eren wij in de Verenigde Staten Martin Luther King voor al zijn werk en dienstverlening, en het is de inauguratie ceremonie van onze dierbare president, Barack Obama. Dus het is een historische en belangrijke dag, dat is zeker.

Welkom, Steve.

Steve Beckow: Welkom, Graham. En Welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jullie, dierbare harten - jullie allemaal, niet alleen diegenen van jullie die in de Verenigde Staten van Amerika feestvieren, maar diegenen van jullie die over de gehele planeet heen feestvieren, helemaal over Nova Aarde. Terwijl jullie de waarheid en de juistheid en de heelheid van wie je bent opeist.  

Altijd, is het mijn eer en mijn genoegen om bij jullie te zijn.

Dit markeert de dag van de vrijheid. En het zijn niet alleen diegenen die eraan deelnemen in de Verenigde Staten van Amerika. Dat is slechts een symbool. Maar het is een belangrijk symbool waar velen zich aan kunnen hechten, of het observeren, als je dat zo wenst, maar het is een dag wanneer de vrijheid heerst, wanneer diegenen die welwillend zijn niet alleen om verandering af te kondigen maar ook om actie te ondernemen, gefocuste, opzettelijke actie, en om door de modderput van de menselijke geloven/overtuigingen heen te gaan, door de oude paradigma's, en om vast te houden en waardig te lopen en om mijn blauwe vlam van de waarheid vast te houden en het voor alle wezens te verkondigen, overal, boven, beneden en door de galaxies heen. 

Dit is de betekenis van deze dag. Dus vraag ik jullie, terwijl wij deze nieuwe tijd beginnen, terwijl jullie nogmaals beginnen, om wederom mijn blauwe vlam van de waarheid te ontvangen, je er bewust van te zijn en het te verwelkomen. Het is ook de vlam van oprechtheid. Het is ook de vlam van communicatie, want dit is iets dat het menselijk  collectief waarlijk aan het leren, aan het absorberen en omhelzen is op een volledig ander niveau.  

Jullie hebben de werkelijkheid van de oude Derde Dimensie verlaten en losgelaten, en ja, velen van jullie lopen waardig en aan weerszijden interdimensionaal. En velen van jullie zeggen, "Heer, ik voel me niet anders. Ik zie er niet anders uit." En wat ik voorstel is dat je een moment met mij neemt, met ons allemaal, om terug te reflecteren op, niet om het terug in je bestaan te brengen, maar eenvoudig om terug te kijken op waar je bent, waar je aan dacht, wat je voelde, een jaar geleden, vier jaren geleden, tien jaren geleden, en niet om alleen de getuige en de observeerder te zijn, maar echt zien waar je geweest bent, de groei die je gekozen hebt, niet eenvoudig dat wat aan je geschonken is. 

woensdag, januari 23, 2013

Transmissies van het Arcturiaanse Moederschip - Deel 4

Leven in Veelvoudige Werkelijkheden
Deel 4
Het Geschenk van Onvoorwaardelijke Liefde
21 Januari 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:
Toen Mytria en ik de volgende dag in de Holosuite arriveerden vonden wij een gelijkaardige scène als de voorgaande dag. De Arcturiaan stuurde wederom een bericht naar de ascenderenden op de Aarde in een frequentie die iets boven de basislijn frequentie van het menselijke bewustzijn was. Derhalve, waren alleen diegenen die hun bewustzijn uitgebreid hadden in/naar de hogere vierde en vijfde dimensie in staat om het bericht te ontvangen. Op deze manier, ontvangen alleen diegenen die klaar zijn om hun wereld vanuit een ander perspectief te bekijken de informatie.
Mytria en ik hadden ons ermee verzoend om via voorbeeld te leren, waarvan we zeker waren dat dit de bedoeling van de Arcturiaan was in verband met dat wij 'binnen wandelden' in een volgende transmissie. Wij twijfelden op geen enkele manier aan de onderwijsmethoden van de Arcturiaan. In feite, vonden wij dat deze methode van onderwijs door voorbeeld, en dan aan te moedigen het zelf te gaan proberen, zeer effectief was. Wij waren er vrij zeker van dat wij de ascenderenden op dezelfde manier zouden gaan onderwijzen.
Daarom, luisterden wij aandachtig naar een volgende transmissie van het Moederschip. In feite, zodra ik aan de titel dacht, "Transmissie van het Moederschip", voelde ik dat de Arcturiaan mij prees voor mijn toepasselijke keuze van de titel. Mytria voelde ook de niet-verbale reactie van de Arcturiaan en feliciteerde me stilletjes met haar ogen. Sinds de Arcturiaan op een telepathische manier bleef spreken, gingen we zitten om het volledige bericht te ontvangen.  

De Arcturiaan Spreekt:
Dierbare Ascenderenden,
Sommigen van jullie zullen ons bericht in jullie dromen, meditaties of terwijl je bezig bent met een creatieve inspanning ontvangen, en sommigen van jullie zullen onze transmissie bewust krijgen. Nochtans, jullie allemaal zullen ons bericht uiteindelijk waarnemen als een GEVOEL. Dit "gevoel" is gelijkaardig aan het overgaan van de telefoon of het aanzetten van je computer en dat deze je verteld dat er een bericht op je staat te wachten voor ontvangst.
Hoewel, in plaats van jouw telefoon te beantwoorden of jouw email te openen zal je deze transmissie ontvangen door (1) het op te slaan in jouw Hoger Hart en (2) in meditatieve staat te gaan om jouw bewustzijn uit te breiden naar een frequentie waarin je onze Licht Taal kunt vertalen in jouw huidige 3D taal en/of creatieve expressie.
Er zijn vele vragen aan ons gesteld over wat er verder zal gebeuren. In antwoord op jullie vragen raden wij jullie aan dat jullie je stress loslaten, en dat jullie je geen zorgen maken over wat anderen aan het doen zouden kunnen zijn. Er zijn nog steeds veel mensen die te gehecht zijn aan het derde dimensionale leven om onder de initiatiefnemers van jullie Nieuwe Aarde te kunnen zijn. Uiteindelijk, zullen deze mensen ervoor kiezen te ontwaken of dat zij een andere holografische wereld binnengaan.

Jullie WETEN dat Jullie Nieuwe Fysieke Software Gedownload Hebben.


Jullie WETEN dat Jullie Nieuwe Fysieke Software Gedownload Hebben
22 Januari 2013 / Brenda Hoffman
 
Cobie: Deze channeling sluit weer perfect aan op dat waar ik deze dagen mee te kampen heb, en dat ervoor zorgde dat ik mezelf een vrije dag moest geven.... (misschien volgt er nog wel één, wie weet....) De uitleg over wat er met je aan de hand is komt altijd naderhand (misschien wel iets te laat) wat tevens als bevestiging zeer welkom is.
Dierbaren,
Deze week zal ongewoon aanvoelen, misschien zelfs hopeloos voor de meesten van jullie. Niet omdat je niet een Lichtwerker bent of omdat je iets verkeerds doet. Maar omdat jij je aan het aanpassen bent aan de energieën van de afgelopen week.
Deze bliep zal een kort leven beschoren zijn.
Het downloaden van nieuwe software, zoals jullie vorige week fysiek deden, voelt vaak aan als een averechts effect. Zelfs de meest gewone activiteiten worden lastig en tijdrovend. Niet omdat er iets fout is met de software, maar omdat je nu nog niet begrijpt hoe het functioneert. En zo zal het zijn of spoedig voor jou kunnen zijn. Wat gemakkelijk was in het Oude Tijdperk is dat niet langer. Jouw fysieke vorm past zich aan jouw Nieuwe Tijdperk software aan.
De meeste software bezitten meer mogelijkheden dan dat jij wenst te gebruiken - zoals ook waar is met jouw nieuwe fysieke wezen software.
Iedereen op aarde ontving ook "spervuren" aan energie op 12/12/12 en 21/12/12. Maar niet iedereen gebruikt die energie op dezelfde manier - of helemaal niet. Overtollige energie maakt de meesten prikkelbaar of vertwijfeld/razend.
Sommigen van jullie maken zich de nieuwe fysieke software eigen. Anderen bouwen, zogezegd, elektrische spervuren op en zij laten je voelen alsof je iets moet doen, wat dan ook - maar niet wetende wat dat iets is.
Voor Lichtwerkers, is het een korte-termijn gevoel als jij jouw Nieuwe Tijdperk software opent. Voor diegenen die bevreesd zijn voor het Nieuwe Tijdperk, zullen de volgende paar dagen of zelfs maanden oncomfortabel zijn.  
Deze week, zullen de meesten zich uit hun humeur voelen en handelen. Planningen zullen zonder aankondiging veranderen. Activiteiten, die eens gemakkelijk waren, zullen moeilijk lijken te zijn. De zenuwen zullen gespannen zijn.

Blossom Goodchild en De Galactische Federatie van het Licht - 20 Januari 2013

Lichtstrijders … Lichtzielen …
Diep van binnen Weten Jullie wie Je Bent …
Jullie Weten waarom Jullie hier zijn ... Dat is de reden waarom Jullie doorgaan.
Jullie al diegenen die zich vrijwillig meldden om hier te zijn om dit te doorstaan ... MOESTEN wel de sterksten van de sterken zijn en jullie voelen je vaak zo zwak.

DAT ZIJN JULLIE NIET.

Dit, wat jullie verkozen te doen TER WILLE VAN DE MENSHEID zal niet onbeloond blijven. We bedoelen niet dat jullie het doen vanwege de beloningen niet op die manier. We bedoelen dat jullie het GEVOEL van de GROOTSTE LIEFDE BINNENIN HET ZELF duizendmaal sterker terug zullen krijgen vanwege ALLE moeite die jullie hebben gedaan voor dit enorm gecompliceerde …. doch GODDELIJKE PLAN.
 
De Verandering’ laat nu zijn magie werken o zo subtiel achter de schermen. De opschudding dat het in de ziel veroorzaakt kan inderdaad erg schokkend zijn! Daarom moet het zo geleidelijk en subtiel gaan Zien jullie hoe dit jullie raakt? Stel je voor hoe het zou zijn als het een MACHTIGE VERANDERING IN ÉÉN KLAP zou zijn dat zou velen van jullie zo in verwarring brengen dat men ‘zijn verstand zou verliezen’ zoals jullie in jullie wereld zouden zeggen.

Blossom: Hier zijn we dan weer! Hallo vrienden. Om met de deur in huis te vallen … Iemand schreef me om iets te vragen over ‘EEN CURSUS IN WONDEREN’ waar ‘De Leraren van de Leraren’ wordt genoemd en ze vroeg zich af of jullie dit waren, aangezien jullie zeggen dat jullie de Toezichthouders van de Toezichthouders zijn. Zijn jullie de eerder genoemden?

GFL: Allen welkom. We moeten zeggen dat we dat niet zijn.

O, wel … Dat is het dan. Dank je wel. Dag! Zouden jullie hierover willen uitweiden … aangezien het verre van duidelijk is wie jullie zijn. Jullie zeggen alleen maar Toezichthouders van de Toezichthouders … is er meer info die jullie ons willen toevertrouwen?

We verlangen er oprecht naar om jullie trillingen omhoog te brengen. We WETEN diep van binnen dat dit tot stand gebracht zal worden door de kennis die ieder van jullie in jezelf bewaart. We overzien/zien toe op ALLES dat naar voren komt met betrekking tot zaken in … niet slechts jullie wereld … maar in vele.

Zeggen jullie dus dat jullie als een Hoge Raad zijn en dat wat jullie zeggen gebeurt?

maandag, januari 21, 2013

Hilarion - January 20-27, 2013

Jullie Werk is Verschoven naar dat van een Medeschepper van Jullie Nieuwe Tijdperk van het Licht.
 

Dierbaren,

Terwijl jullie voorwaarts gaan op jullie individuele pad, zullen jullie de subtiele veranderingen opmerken die zich voordoen binnenin jullie eigen lichamen en energieke systemen en jullie zullen verbaasd staan over de rol van buis/kanaal die jullie spelen. De energieën stromen op bepaalde perioden van iedere dag door jullie heen en stralen uit in de Wereld rondom jullie heen. Dit is dan de bijdrage die jullie maken om de hogere frequenties binnen te brengen en deze op en in de Aarde te verankeren, ongeacht de schijnbare chaos rondom jullie heen.

Jullie werk is verschoven naar dat van een medeschepper van jullie Nieuwe Tijdperk van het Licht. Jullie iedere gedachte, woord en daad wordt in/naar een hogere expressie gebracht terwijl jullie je menselijke wil overgeven aan de Goddelijke Wil en dagelijks de bedoeling hebben op één lijn te zijn met jouw hogere, meer geraffineerde Zelf. Wij zijn blij te zien dat er nu meer acceptatie is, meer tolerantie en vergiffenis van het zelf en anderen terwijl jullie beseffen dat een ieder diens eigen pad te volgen heeft en jij jouw eigen reis welgevoeglijk herinnert en diegenen rondom jou heen aanmoedigt om zichzelf te openen tot hun grotere potentiëlen.

zaterdag, januari 19, 2013

Leringen van het Arcturiaanse Moederschip - Deel 3

"Veelvoudige Werkelijkheden"
Deel 3
18 Januari 2013 - Dr. Suzanne Lie 

Mytre Spreekt:
Mytria en ik ontwaakten vroeg, we hadden een kleine maaltijd van onze replicator en straalden onszelf naar de Holosuite. We werden aardig goed met het onszelf van plaats naar plaats te stralen. Natuurlijk, ondersteunde de energie van het Moederschip ons bij deze vaardigheid. Vandaar, dat wij er niet al te zeker van waren hoe goed wij onszelf van plaats naar plaats konden stralen zonder de ondersteuning van de nulpunt energievelden van het Moederschip.
Toen wij het Aarde hologram aanzetten, waren wij verrast te zien dat de Arcturiaan een bekendmaking aan de mensen van de Aarde maakte. Wij konden zien dat de Arcturiaan resoneerde met de frequentie die net boven de basislijn frequentie van de ascenderende Aarde was. Vandaar, dat alleen diegenen die begonnen waren hun bewustzijn in/naar de vijfde dimensie uit te breiden in staat waren om dit bericht te ontvangen.
Wij konden vanuit het hologram vaststellen dat sommige van de mensen dit bericht in hun slaap ontvingen, anderen in hun meditaties en anderen ontvingen het terwijl zij betrokken waren bij een creatieve inspanning. Sommige van de mensen konden bewust het Arcturiaanse bericht ontvangen, terwijl anderen het als een gevoel van gelukzaligheid of onvoorwaardelijke liefde ontvingen. Wij wisten dat uiteindelijk, sommigen van hen in staat zouden zijn om dit bericht in hun taalsysteem te vertalen.
Nochtans, zouden anderen nooit het Arcturiaanse bericht in woorden om hoeven te zetten, aangezien zij hen in hun bewustzijn zouden plaatsen, in hun gedrag en/of hun handelingen. Wij keken toe terwijl mensen vanuit ieder land op de Aarde dit bericht ontvingen op wat voor manier hun staat van bewustzijn het dan ook kon accepteren. Sommigen van jullie zullen dit bericht nu via onze communicatie ontvangen.

De Arcturiaan Spreekt:
Onze dierbare ascenderenden,
Wij weten dat jullie je realiseren dat Moeder Aarde iedere dag lijdt vanwege de hebzucht en macht over anderen van de mensheid. Wij waarderen hoe moeilijk het is om jullie vertrouwen/geloof in jullie innerlijke werkelijkheid te handhaven in het aangezicht van wat er lijkt te gebeuren in jullie wereld.
Derhalve, begrijpen wij jullie ongeduld. Want, na tientallen jaren van werk voor het beste voor de mensheid, mijden nog steeds velen de waarheid en prefereren zij te leven in de leugens en de illusie. Luister alsjeblieft goed terwijl wij diep jullie bewustzijn binnengaan. Wij vragen dat jullie, de gegronde expressies van onze Galactische en Hemelse familie, volledig versmelten met jullie Hogere Expressie van ZELF. Jullie lijken mens te zijn, maar jullie zijn veel meer. Jullie dragen je menselijke vorm, maar JULLIE zijn prachtige multidimensionale wezens en leden van onze Galactische Familie.
Jullie, onze dapperen, namen steeds maar weer aardse voertuigen. In vele van jullie incarnaties op het lichaam van Gaia leken jullie gestorven te zijn in jullie poging om Gaia naar Haar Ware ZELF terug te laten keren. Nochtans, stierven jullie niet. Jullie werden uit de actieve dienst vandaan getrokken en keerden terug naar jullie ware, hogere expressie. Daarom, herinneren wij jullie eraan dat diegenen die stierven tijdens hun dienstverlening aan Moeder Gaia niet stierven. In plaats daarvan, werden zij terug naar Huis geroepen om te genezen.

vrijdag, januari 18, 2013

Leringen van het Arcturiaanse Moederschip - Deel 2

"Leven in Veelvoudige Werkelijkheden"
Deel 2 

16 Januari 2013 / Dr. Suzanne Lie
Mytre Spreekt:
Geleidelijk aan begon de wolk van de Akashic Verslaggevingen te verhelderen. Wij vroegen ons af of deze verheldering was omdat wij de benodigde informatie verzamelden die wij voor ons Missie nodig waren. Het was toen wij het laatste energiepatroon aanraakten en onszelf boven de prachtige, zuivere planeet van de Nieuwe Aarde zwevend en wel bevonden, dat Ik wist dat wij onze geschiedenislessen van het verleden voltooid hadden en klaar waren voor het NU.
Nochtans, verdween het visioen niet, dus ontspanden wij ons in de ervaring. Sta mij toe een ogenblik te nemen om uit te leggen hoe wij de Akashic Verslaggevingen "lazen". Wij openden de energiepatronen van het Akashic Membraan. Wij deden dit altijd terwijl wij elkanders hand vasthielden en onze vrije hand gebruikten om tegelijkertijd de glinsterende informatiepatronen aan te raken. Dan, omringde een scène ons onmiddellijk. Wij konden alleen de scène observeren en/of wij konden er een wisselwerking mee aangaan. Deze ervaring was heel erg gelijk aan het betreden van een holografisch programma.
Toen wij onszelf op de Nieuwe Aarde bevonden, voelden wij zo'n vreugde en onvoorwaardelijke liefde dat wij het bijna niet konden bevatten. Derhalve, moduleerden wij onze ademhaling om deze hogere frequentie van werkelijkheid te accepteren. Wij waren net uit de ervaring vandaan gekomen van Gaia's vele moeilijke jaren van het wankelen op de rand van overleving. Om vervolgens plotseling Haar ware Aard van ZELF te ervaren was overweldigend vreugdevol.
Het was met deze korte ervaring dat wij plotseling uit de Akashic werkelijkheid "uitgelogd" werden en onszelf in de Holosuite bevonden en voor onze dierbare vriend, de Arcturiaan, stonden.
"Ik zie dat jullie genoten hebben van het einddoel van jullie Missie,"zei de Arcturiaan met een energie die aanvoelde als een glimlach. Ik weet dat dit een romantisch concept voor een glimlach is om een energieveld te hebben, maar alles heeft een energieveld - inclusief glimlachen.
"Ja,"reageerde de Arcturiaan op mijn gedachten. "Alles heeft zeker een energieveld. Nochtans, is het meer correct te zeggen dat iedere manifestatie een energieveld heeft, aangezien de energie de creatie voorafgaat. Daarom, laat ons onze lessen beginnen met dat jullie ieder je eigen energieveld voelt."
Als reactie op het verzoek van de Arcturiaan, lieten Mytria en Ik de handen los waarvan we ons niet gerealiseerd hadden dat die nog stevig ineenverstrengeld waren. Toen wij dat deden, voelden wij onmiddellijk ons energieveld verschuiven. Wij gingen een paar passen uit elkaar zodat wij ons konden focussen op alleen ons eigen energieveld en ontdekten dat wij onmiddellijk voelden alsof er iets, feitelijk iemand, miste.

woensdag, januari 16, 2013

Blossom & Galactische Federatie van het Licht - 13 Januari 2013

Omwille van Jullie en Jullie Planeet om Voorwaarts te Gaan MOETEN JULLIE WETEN
Art - The Magic of the Mind by Alex Groseth

JULLIE MOETEN WETEN dat jullie kwamen om HIER te ZIJN zodat jullie zouden gaan WETEN. Want wanneer jullie niet WETEN … hoe kunnen jullie dan de volgende fase ingaan? Want als jullie WETEN DAT ALLES IN ORDE IS stelt dat het plan in staat om op zijn plek te vallen. Wanneer jullie steeds in de toestand blijven van hopen en er geloof in hebben … is een deel van jullie je aan het vertellen dat jullie onzeker zijn over alles dat plaatsvindt.

Nou … het werkt zo. Terwijl jullie kennis van wie je bent groeit … door te worden wie je bent … beginnen jullie te WETEN wie je bent … en als je WEET wie je bent … WEET je alles.
~~~~~~~~~~~~~~
VOEL HET!

Neem meer tijd om het ‘ongewone’ te VOELEN! Neem meer tijd! Want we hebben niet het verlangen om jullie ervan te overtuigen dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden … we hebben het verlangen dat jullie in jezelf (h)erkennen dat dit het geval was. Er is geen twijfel … het is geen vraag … dat, naarmate de tijd, zoals jullie die kennen, doortikt … jullie op gisteren terug zullen kijken en zullen zeggen ‘Goedendag. Wat is alles veranderd’.
 

Blossom: Hallo, vrienden.

Federatie van Licht: We heten jullie met veel Liefde welkom voor dit gesprek. We hebben de energieën van veel verschillende delen van jullie planeet geobserveerd en hebben geconcludeerd dat er door de bank genomen extreme verschillen lijken te zijn. Natuurlijk nemen we de oorlogsgebieden en die plaatsen die in Vrede verkeren in beschouwing. Maar we hebben het niet over die energie.

We ondersteunen ALLE leven en we beschouwen zowel dat wat van een Hogere energie is als dat wat van een lager niveau is als ZIJNDE datgene dat we verlangen steeds weer op te heffen. We hebben ook opgemerkt dat vele van jullie van het pad af gegaan zijn … zoals jullie wellicht zouden zeggen?

Ja … ik heb veel brieven gekregen van mensen die VOELEN dat er niets is gebeurd … Geen Ascentie … en zij VOELEN dat alle hoop/weten verloren is! Het is beslist een ERG SUBTIEL VERSCHIL BINNENIN en ik kan dan ook perfect begrijpen dat velen absoluut niets kunnen VOELEN.

Toch … is het verschil er. Sta jezelf een moment toe … om je gedachten zich te laten vestigen in een WETEN. Haal een paar keer diep adem en WEET dat het pad, waarop jullie en alle mensen op jullie planeet … samen met jullie planeet … je bevinden, in toenemende mate een reis omhoog is. Naar een ‘plaats’ waar zaken, waarvan jullie je bewust zijn dat ze jullie NU, waar jullie nu zijn, niet langer dienen … NIET met jullie mee zullen stijgen … dat kunnen ze niet.