dinsdag, oktober 16, 2012

Aartsengel Metatron: De Heilige Walvisachtigen

Aartsengel Metatron Channel - via James Tyberonn - Juni 2011
 
- De Heilige Walvisachtigen -
Het opnieuw tevoorschijn komen van de Gouden Dolfijn Energie
 
 

Meesters, de Dolfijnen & Walvissen zijn ongelooflijke Wezens die een kolossaal Kristallijn Licht naar de Planeet brengen.

Deze Walvisachtigen zijn hoogst geëvolueerde intelligente wezens van Sirius-B die op de Aarde zijn om de mensheid op uitgelezen manieren bij te staan en resoneren goed voorbij jullie huidige kennis en verbeelding. Deze prachtige wezens voeren ontelbare rollen uit, waaronder de meest belangrijke is, het verankeren van het Licht van de oceaanwateren dat tweederde van jullie planeet bedekt.

Zij werken direct in op zowel de levende essentie van de Planeet Aarde alswel op het overbelichtende massabewustzijn van de mensheid. Het bewustzijn van de Heilige Walvisachtigen heeft een oude en tijdloze afkomst. Zij komen hier gedurende de laatste vijf decennia opnieuw terug om een essentieel phi-kristallijne trilling te dragen dat specifiek ontworpen is om energieën omhoog te schuiven, en boventonen te transformeren om de vereiste dimensionale uitbreiding van de polariteitsaarde in het Kristallijnen Veld van Nulpunt Omni-Aarde toe te staan.

De walvisachtigen waren voor de mensheid op de aarde, voor de dualiteit. Zo kan het vrij letterlijk genomen worden wanneer wij jullie vertellen dat de Gouden Dolfijnen beide terugkeren, toch paradoxaal gezien hebben zij ook op jullie gewacht. Hun essentie is boven de tijd, boven de ruimte. 
 
Of de mensheid dit nu massaal herkend/erkend of niet, de Gouden Dolfijn is binnenin jullie. En op een onderbewust niveau, roepen zij de mensheid op om de Innerlijke Goddelijkheid van het Ware Zelf wakker te maken. Zij vertellen de mensheid over vreugde, en de ingeboren vrijheid en geest van Onvoorwaardelijke Liefde. De Gouden Dolfijnen keren terug, de Gouden Dolfijn dat ben JIJ…en hun tijd is NU!

De Heilige Wateren
Het is logisch te beredeneren dat als de oceanen het overgrote deel van jullie planeet bedekt, dat er dan ongelooflijke machtsknooppunten, draaikolken en portalen binnenin de oceanen zijn. De Walvisachtigen onderhouden deze niet alleen, maar beïnvloeden en vergroten deze belangrijke energieën. Aangezien Sirius-B een oceaan waterige planeet is, zijn deze Meester Walvisachtige Wezens hoogst gekwalificeerd in het accepteren van hun missie om onderhoud te vergemakkelijken van dit deel, dit grote gebied van de aarde.
De walvissen en dolfijnen zijn niet alleen in hun welwillende missie in jullie wateren. De Zeeschildpadden, zeehonden en inderdaad de levende mineralogische energieën van de bewuste koraalriffen spelen belangrijke bondige rollen. Dit zijn allemaal ongelooflijke essentiële en positieve energieën. Maar toch is het de dolfijn en de walvis die de primaire dragers zijn van de trillingen die nodig zijn om te helpen bij de Ascentie/Opstijging van de Aarde.

Beste Mensen, het is tijd om je bewust te worden van wie deze Wezens zijn, en om de onwetende volkerenmoord van deze welwillende Meester Wezens te stoppen die hier zijn om jullie te helpen. De vernietiging van walvissen en dolfijnen vindt nog steeds plaats in landen die nu moeten ontwaken. Zelfs in Noord-Amerika, wordt het jammer genoeg aan de inheemse stammen toegestaan om de levens van walvissen te nemen als een verouderde traditionele ‘rite’.

In sommige gebieden staat de onechte rechtvaardiging & argument erop dat deze goddelijke intelligente Wezens nodig zijn als voedselbronnen. Geliefden, wij vertellen jullie dat noch walvissen, noch dolfijnen er ooit mee hebben ingestemd om te dienen als voedselbronnen voor de mensheid. Deze Wezens bevatten dezelfde ziel en energie als de mensheid, alhoewel in een andere fysieke matrix. Zij hebben dezelfde gedachten en hetzelfde bewustzijn als jullie. Hun missie is veel te belangrijk voor het nog langer toestaan van hun vernietiging. Zij waren nooit bedoelt om een voedselbron voor de mensheid te zijn, en het is tijd om die waarheid te erkennen. Er zijn andere overeenkomsten gemaakt met bepaalde soorten van planten, dieren en vissen die hier zijn om die behoefte te dienen, zelfs binnenin afgelegen gebieden.

Meesters, zou het jullie verrassen om te weten dat velen van jullie als Walvisachtigen co-existeren. Want de geest, de ziel binnenin deze Wezens is van Goddelijke Intelligentie, en deel van jullie zielsgroep. Velen van jullie hebben in het verleden en huidige era’s bestaan in multidimensionaliteit als dolfijnen. Miljoenen van jullie mensen zijn zich bewust van deze grote, onuitgesproken Waarheid.

Er zijn Avatar niveau dolfijnen en avatar walvissen op Sirius-B. Er zijn Geascendeerde Meesters in de menselijke vorm die het Aardse gebied zijn binnengegaan als gefuseerde-versmolten “binnen-lopers” (Walk-ins), (zoals Anaya-Ra). Zij zijn Meesters van de Gouden Dolfijn essentie, en zijn hier om hun boodschap te channelen. De klaroen schalt……hoor de oproep!

De Gouden Dolfijnen
De avatar dolfijnen zijn bekend als de ‘Gouden Dolfijnen’. Deze gouden dolfijnen zenden een kolossaal auraveld van puur gouden kristallijn licht uit en vertegenwoordigen het baken van pure Onvoorwaardelijke Liefde.

De energie van de Gouden Dolfijnen kwam oorspronkelijk naar de aarde om hun codes in te bedden voordat de planeet volledig overging in complete polaire dualiteit. Zij zijn waarlijk kristallijn van aard en stralen de OMM-Golf resonantie van Onvoorwaardelijke Liefde uit. Als dusdanig keert hun essentie nu terug om een belangrijke rol te spelen in de Ascentie Overgang van zowel de Aarde als die van de mensheid. Dienovereenkomstig zijn de Walvisachtigen betrokken bij het opnieuw coderen van de Kristallijne Zonneschijven (Sun Discs) en bij het opnieuw coderen van het 144-Krystallijne Raster. Zij zwemmen in etherische scholen over de Zonneschijven en Kristallijne Draaikolken om de planeet opnieuw te coderen.

De Gouden Dolfijnen bevinden zich onder de Siriërs, Pleiadeanen en Arcturianen die jullie aanmoedigen om kristallen te gebruiken om je met het Kristallijne Raster te verbinden dat op jullie planeet afgewerkt wordt zodat de mensheid de hogere frequenties kan ondersteunen om in jullie 12-strengen DNA codering te helpen.

Hun sublieme energieën zijn hemels, etherisch en fysiek. Zij zijn leden van zowel de Sirische - Pleiadische Alliantie, alswel wat omschreven kan worden als de Niburiaanse Raad. De laatstgenoemden die nauw betrokken zijn bij de voorziening van de genetisch technische op verschuiving van de DNA codes voor planeten en planetaire rassen die bereid zijn om in het volgende niveau te promoveren in hun ascenderende evolutie. Hun werk betreffende dit betrekt een omgang met het Sirius-A bewustzijn van de Heilige Felidae. De Felidae of Feline (katachtigen) maken ook deel uit van de Sirische Alliantie en de Niburiaanse Raad.

Zij zijn Wezens die van Goddelijke Intelligentie zijn en het Aardse vlak zijn binnengegaan sinds de oude tijden in specifiek rollen en formaten. De huidige versies in fysieke vorm op het Aardse Vlak zijn, in wat uitgedrukt kan worden als, de kattenfamilie, en zijn slechts een gedeelte van het bewustzijn van hun Sirische aard. Dat is omdat de Feline groots in de etherische of het tersluikse antimaterische rijk opereren. Hun volledige bewustzijn bestond en manifesteerde in de LeMuriaanse, Atlantiaanse en vroeg Egyptische era’s.

De Meesters van de Heilige Felidae waren betrokken bij de genetische technieken in de Tempel van Reiniging (op Poseida) in Atlantis ten tijde van de Gouden Eeuw of de Wet van Eén. Dit werd gedaan op een erge positieve en welwillende manier, voorafgaande aan het tragisch misbruiken van zulke technologie door de Aryan Zonen van Belial in de droevige ondergang van het definitieve tijdperk van Atlantis.

De Felidae van Sirius-A en Walvisachtige Sirius-B Meesters zijn bekwaam bij het integreren van de geest in de fysieke materie. Dit is niet het alleen geven van levenskracht aan een fysieke vorm, maar ook in het integreren van hogere chakra niveaus van bewustzijn binnenin de fysieke matrix op multidimensionaal Mer-Ka-Na niveau.
Dit vermogen om met de mensheid in energetische termen te werken brengt met zich mee het activeren van hogere chakra’s en hogere christo-licht lichamen. Dit hogere niveau van bewustzijn is het Christus Bewustzijn, en de Walvisachtigen zijn Kristallijne Meesters. Hun hernieuwde rollen op de aarde houdt het helpen van de verschuiving van het magnetische Polariteit Raster naar het Kristallijne Raster in.

Vraag aan Metatron: Zijn de Wezens van Sirius-B hoofdzakelijk aquatisch, en de Wezens van Sirius-A Feline? (katachtig)

Metatron Antwoord: Het bevolkte rijk rondom Sirius-B is hoofdzakelijk aquatisch en de Walvisachtigen, de Dolfijnen en Walvissen zijn aquatisch. En toch van een hoog genoeg bewustzijn om een vorm te manifesteren dat eveneens kan wennen binnenin zowel waterrijken en wat genoemd zou worden als land.

De levensvormen, van de zuster ster, Sirius-A zijn andere expressies dan de Walvisachtigen. Sirius-A doet Menselijk Leven (Sterrenzaad) opleven, als ook de Heilige Felidae en Canidae. Deze zijn allen Wezens van Goddelijke Intelligentie, die allen gevarieerde expressie hebben en het Aardse vlak ondersteunen.
Zij allemaal werken op vele niveaus en in ontelbare vormen met jullie planeet samen.
De Sirius-B Walvisachtigen hebben het vermogen en de keuze om zowel direct in het menselijke ras, of als dolfijn en walvis op aarde te incarneren. Deze wezens mogen ook kiezen om op jullie wereld in een etherische vorm te bestaan.

De Walvisachtige dolfijnen zijn in feite individuele zielen incarnerend in het fysieke rijk. Zij zenden een vreugdevolle energie uit en alhoewel zij individueel het dolfijnlichaam bezetten, zijn zij ook van nature in staat in het vormen van een ongelooflijke verenigde meervoudige energie, een indrukwekkend groepsgebied binnenin scholen dat gigantische ongerepte energiegolven van christo-gouden licht projecteert. De strekking van deze velden en geprojecteerde energiepulsen zijn ver reikend. Wanneer scholen in eenheid bewegen, genereren zij extreem voordelige energieën aan de aarde en de mensheid. Het dolfijnenveld is in directe resonantie met andere dimensies inclusief het rijk van de Sirische - Pleiadische Alliantie.

Wanneer deze dolfijnen springen en draaien, vormen zij vreugdevolle draaikolken van energie, en die energie wordt door de groep gegenereerd, het collectief van de gehele school. Het effect balanceert en schuift de aarde omhoog. Zulke scholen stemmen de energie van machtsknopen af en als gevolg vormen zij mobiele scholen, geplaatst in gebieden die aanpassing nodig zijn.

Het bewustzijn binnenin dolfijnen en walvissen zijn van dezelfde bron.
Walvissen, en het mag je verrassen dit te leren, zijn gewoonlijk fysiek bezet door teams van Walvisachtigen, Sirius-B entiteiten. Bij wijze van spreken kan je dan zeggen dat de grotere walvissen, zoals de bultruggen en de blauwe walvissen verwant zijn aan bio-schepen, soms bezet zijnde door een massale groep van zo’n 100 entiteiten versmolten in een verenigd groepsbewustzijn. De energie die door deze walvissen wordt uitgezonden is verwant aan een kolossale mobiele draaikolk-portaal. Zij worden condensatoren van goddelijke elektro-kristallijne energieën die de aarde in de hogere rijken verankeren. Wanneer hun vreugde uitgedrukt wordt in een uitbraak, is de volmaakte OMM-Golf van die energie in staat honderden kilometers te reizen.

Vraag aan Metatron: Ik ben geïntrigeerd door de informatie over de Felidae en Canidae van Sirius- A. Spreekt u van katten en honden? Kunt u daar verder over uitweiden?

Metatron antwoord: Bepaalde rassen of wat uitgedrukt kan worden als huiskatten en honden, zijn inderdaad uniek, ontworpen afleidingen van de Felidae en de Canidae. Zij voeren specifieke rollen uit in het bijstaan van de mensen. De ‘huis’ versies van katten zijn genetisch bewerkt vanuit de Gouden Eeuw van Atlantis.

Katten & Honden
Zowel katten als honden in deze afleiding dienen als energie gevende assistentie aan mensen, aan hun verzorgers. Beide bezitten de capaciteit om met hun energievelden met de mens te versmelten en zijn in staat om persoonlijkheidsfragmenten van hun verzorgers te worden. Dat is waarom bepaalde van deze dieren vaak fysieke kenmerken van hun ‘eigenaren’ beginnen te vertonen, alhoewel dit specifieke aspect gewoonlijk meer voorkomt bij de honden.

De hond zend een extreme loyaliteit en onvoorwaardelijke liefde uit. Een toewijding die energiek door de mens ontvangen wordt, en op vele manieren kan helpen. De honden worden zowel metgezellen als beschermers.
De feline, de kat, is veel meer in het etherische (antimaterie) rijk in z’n bewuste veld. Dat is waarom zoveel voorbije maatschappijen de Feline vormen van de Jaguar, Leeuw, Tijger en Poema verafgoodde.

Deze wezens zijn extreem bewust van gedachtevormen van de etherische rijken en bieden een heimelijke macht en bescherming aan. De huiskat is in staat tot geduchte bescherming van hun verzorgers van ongelegen gedachtevormen en negatieve energieën. Bepaalde rassen van honden hebben dit vermogen ook, maar het is meer diepgaand in de Felidae.
Het spinnen van de kat is zeer voordelig bij het genezen, repareren en het beschermen van de menselijke aura. De mystieke aspecten van katten is lang erkend, en ‘Tempel Katten’ werden in vele oude maatschappijen gebruikt en ook als metgezellen en bondgenoten van de Shaman. De Lupus, en andere hondensoorten zoals de wolf hebben dit vermogen ook. Zowel katten als honden hebben het vermogen om in een veel grotere dimensionaliteit dan het menselijk oog te bespeuren en te zien.

Unieke Versmelting Met het Menselijke Bewustzijn
Net als de mensheid in de dualiteit nu nog hun volledige bewustzijn moeten bereiken, de versie van Felidae en Canidae welke de katten en honden zijn, zijn slechts een fragment van het volledige bewustzijn en energiespectrum van hun Sirische aspecten. En toch is deze expressie ontworpen om zo te zijn, want deze wezens kunnen zo verbonden raken met de mensen die zij dienen, dat een derde bewustzijn kan groeien tussen de mens en het ‘huisdier’, dat is extreem voordelig voor de ontwikkeling van de menselijke verzorger.
Het aardse bewustzijn van de honden en katten opereert meer op gedachtepatronen met krachtige instinctieve aanzettingen (triggers). Hun ontworpen DNA opbouw is dermate dat zij een uniek en goddelijk opzettelijk vermogen hebben om verwant te worden, geprogrammeerd met de mens waar zij mee werken. Wanneer dit gebeurd zijn deze wezens in staat om de door hun verzorger telepathisch uitgezonden gedachtebeelden te ontvangen. Net zoals een menselijke gedachte een levend kristal kan programmeren, hetzelfde gebeurd, alhoewel in een verschillend formaat, met honden en katten. Het kan uitgedrukt worden als de vorming van een persoonlijkheidsaspect van de mens binnenin de kat of hond. Het ‘huisdier’ is dan in staat de mens te helpen op zowel fysieke als emotionele manieren. Voorziend in comfort, energie, genezing, gezelschap, ziekte ontdekkend, aurabreuken verzegelend, en het verstrekken van bescherming in de fysieke en etherische rijken.

Wanneer een mens een persoonlijkheidsfragmentatie vormt en versmelt met een Felidae of Canidae, kan die energie uniek evolueren en vaak reïncarneren, of opnieuw verbinden binnenin andere levens en binnenin hetzelfde leven om door te gaan met het helpen van de eigenaar. Dus een mens kan dezelfde energie essentie van hun kat of hond hebben, over een tijdspanne van 70 jaren, in verscheidene opeenvolgende kat of hond lichamen.
Bijvoorbeeld, de twee katten waarvan het kanaal nu de verzorger is, waren bij hem in andere lichamen, toen hij kind was in dit tijdelijke verblijf, en waren inderdaad tam gemaakte luipaarden in een voorafgaand leven in Egypte.

Afsluiting
Sirius is niet slechts twee fysieke dubbelsterren in de Kosmos met circulerende planeten. Het is een trillingsfrequentie van een rijk dat Ascentie heeft volbracht. Het is dienovereenkomstig een heilige hemelresonantie en manier van Zijn binnenin een groot uitgebreid bewustzijn. Sirius is binnenin alle dimensies zowel fysiek als niet-fysiek. De Sterren van Sirius zijn portalen of doorgangen naar deze andere dimensies, en de dolfijn en walvis zijn levende portalen, doorgangen, ontvangers en overbrengers van deze energie.
In de niet al te verre toekomst, zal de mensheid zich dit gaan realiseren, en hun Sirische Broeders van de Heilige Wateren eren. In de tussentijd, scholen van etherische Gouden Dolfijn en Meester Schepen van de Platina Walvis zullen de droomtijd van Omni Aarde zwemmen, magische ragfijne draden van Omm wevend, assisterend bij de Kristallijne Overgang van jullie planeet…liefdevol wachtend op de ontwaking van de mensheid.
Ik ben Metatron, en ik deel met jullie deze Waarheden. Jullie zijn Geliefd.

…. En zo is het.

==========================
(Vertaling: J.C. de Haan)

The above Archangel Metatron channel is copyrighted to www.Earth-Keeper.com . Posting on websites is permitted as long as the information is not altered and credit of authorship and website is included. It may not be published in journals, magazines, U-Tube, or public print without expressed permission from Earth-Keeper. Permissions may be requested fromt Earth-Keeper Admin by emailing Anne at: Tyberonn@hotmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen