maandag, december 31, 2012

Hilarion via Marlene Swetlishoff - 30 Dec.– 6 Jan.2013


"Jullie Zijn op Jullie Bestemming Aangekomen en Jullie Installeren Jezelf Nu"
 
Dierbaren,

De lucht is levend met verwondering en magie. Er is een doordringend gevoel van de verwachting van iets prachtigs, dat eraan komt. Jullie zijn op jullie bestemming aangekomen en jullie installeren jezelf nu. De veranderingen binnenin jou en in jullie persoonlijke levens doen zich eerder voor op de subtiele niveaus van jouw Wezen dan in een dramatische verschuiving in een geheel nieuwe werkelijkheid. Dit is zoals het moet zijn, zodat diegenen waarmee je dit avontuur samen bereist de tijd hebben om het verschil op te merken en zich bewust te worden dat iets diepgaands plaatsgevonden heeft.

Deze veranderingen vinden continu plaats binnenin een ieder van jullie. Er zijn ritmes en golven aan de downloads van energieën, zodat de assimilatie zich voor kan doen voor de volgende woeste aanval. Word je bewust van de eb en vloed van dit proces als zij zich voordoen en het zal je helpen te weten wanneer de nu bekende symptomen van activering en assimilatie te verwachten zijn. Luister naar je lichaamselementaal gedurende deze tijden en volg de innerlijke aansporingen. Velen van jullie ervaren toegenomen soezerigheid gedurende de gehele dag en het zal helpen om dit gevoel te eren door feitelijk rustig te gaan liggen of zitten gedurende een korte tijd om de integratie met relatief gemak toe te staan te gebeuren.


zondag, december 30, 2012

Aartsengel Michael via Ron Head - 30 December 2012

"Wij Hebben Enig Goed Nieuws voor Jullie"
Aangezien wij met ons laatste bericht beginnen voor jullie jaar van 2012, laat ons onze diepste waardering aan een ieder van hen geven die onze channelings door deze maanden heen gevolgd hebben en voor al hun toewijding en inspanningen aangaande de ascentie van jullie planeet.

Niemand van jullie heeft een gemakkelijke tijd gehad, en toch, hier zijn jullie, je voorbereidend op een volgend jaar van hetzelfde. Wel, wij hebben enig goed nieuws voor jullie. Terwijl er nog steeds een behoorlijke weg voor jullie te gaan is op deze reis, zullen jullie je er spoedig vrij goed bewust van zijn dat het meest moeilijke deel van deze onderneming achter jullie ligt.

Er is veel te doen. Iets daarvan zal inderdaad geen "fluitje van een cent" zijn, zoals jullie zeggen, maar evenmin zijn jullie waar dan ook in de buurt van het onvoorbereid zijn zoals jullie zelfs een korte tijd geleden waren.

Het Manuscript van Overleving - Deel 245

"Maak Gebruik van het Vertrek van Alles dat Oud is, en Verblijd je in het Nieuwe"

30 December 2012 / Aisha North

Het jaar van 2012 loopt snel naar diens einde, en daarmee, bouwt de verwachting van wat eraan komt zich op. Zoals wij al behandeld hebben, kan dit op vele manieren vergeleken worden aan niet alleen het begin van een nieuw jaar, maar feitelijk het begin van een nieuw Tijdperk. Want wat jullie in deze laatste paar weken bereikt hebben, overtreft verre alles waar jullie ooit doorheen zijn gegaan, en als zodanig, zullen jullie allemaal goed beslagen ten ijs komen om de uitdaging op te pakken van het doorgaan met de opbouw van jullie nieuwe wereld.  

Dit zal slechts een korte brief zijn, aangezien er niet veel te zeggen is over dat waar jullie uit vandaan stappen en dat niet al besproken is. Nochtans, zouden wij graag willen dat jullie enige tijd nemen om je in dankbaarheid te verbinden, want wat jullie bereikt hebben is niets minder dan bewonderenswaardig. Jullie zijn inderdaad een lange, lange weg gegaan in een zeer korte tijdsperiode, en zelfs als velen van jullie het spoor bijster raken bij deze woorden, denkende dat zij nog steeds moeten gaan voelen dat zij ook maar iets bereikt hebben terzijde van enige eerdere intense fysieke en mentale uitbarstingen, weet dat dit niet het geval is. Dus zeggen wij wederom, neem enige tijd voor jezelf om in stilte te gaan zitten en bedank jezelf voor alles dat je gedaan hebt om jezelf daar te krijgen waar je nu bent. En dan, neem enige tijd om te proberen je af te stemmen op het spiksplinter nieuwe dat arriveert. Want jullie staan inderdaad op de drempel van zoveel dierbaren, niet slechts een nieuw jaar op jullie kalender, maar een nieuwe start in de geschiedenis van de mensheid.

Blossom & GFL - 29 December 2012

Grote Veranderingen Hebben Plaatsgevonden…
HET LICHT dat jullie zijn geworden, werkt nu toe naar een zekere piek. Jullie hebben zelf voor jezelf dit ‘niveau’ laten creëren. Jullie zijn standvastig gebleven en jullie kracht heeft jullie er weer doorheen geholpen. Zegt dit jullie niet … BEWIJST dit jullie niet … dat jullie zijn ‘GEASCENDEERD’?

Dat wat jullie verwachten wordt niet altijd werkelijkheid. Verwachtingen zijn voor ieder verschillend. Ieders gedachten over wat ASCENTIE is … behoren het zelf toe.

We zouden willen stellen dat iedereen is ‘opgerezen’. Een ieder … wanneer men dit in zichzelf onderzoekt … zal een verschil in zichzelf en hun ‘persona’ kunnen opmerken.

We stellen hier nogmaals dat dit niet ‘DE GEBEURTENIS’ was … HET EVENEMENT … Maar er was beslist een GROTE VERANDERING in jullie ZIJN … in alles om jullie heen … in ALLES.

Jullie zogenaamde teleurstelling heeft jullie zelfs sterker en krachtiger en zelfverzekerder gemaakt over dat wat jullie WETEN.

HOE iemand van jullie onze boodschappen wil interpreteren komt overeen met hoe een ieder dat wat binnenin henzelf is erkend

Blossom Goodchild: Hallo, mijn vrienden. Nou, sinds ons laatste gesprek hebben we weer een aardig stukje op onze weg afgelegd … waarover ik in mijn BlogSpot heb geschreven. (Zie: Blossom - Voorbij 2012) Daarom wil ik jullie graag het woord geven en zien we wel hoe het zich ontwikkelt.

GFL: Jullie ook welkom en we willen weer erg graag met jullie te praten. We weten dat iemands reis … niet alleen die van jou, Blossom … maar van velen, wat rotsachtige stukken had, waarover men de afgelopen periode moest trekken. We weten ook dat het Licht bij velen hun WEZEN binnenging en dat zij er verbaasd over waren. We begrijpen dat jij persoonlijk wachtte op een ‘grote show’ en dat jouw hart zich verzette tegen de vreugde die beschikbaar was.

Niet met opzet … zo ging het nu eenmaal voor mij.

Dat aanvaarden we. Maar je hebt ook gelijk met op te merken dat er vele waren die negatieve energie moesten transformeren via hun lichaam, zodat de ‘teleurstelling’ niet zo GIGANTISCH zou zijn als het had kunnen zijn.

Maar zou je ook niet zeggen dat, nu dit gedaan is … je een GEVOEL hebt van verwachting en hoop?

Ja zeker … maar niet voor iets dat gaat gebeuren … niet meer. Slechts een gevoel van hoop in mijn binnenste dat de wereld snel veranderingen ten goede zal gaan zien. Ik voel nog steeds dat er een Gebeurtenis zal komen. Ik voel nog steeds dat we Zuilen van Licht zullen gaan zien … wat me eraan doet denken … zouden jullie wat willen zeggen over de Braziliaanse Lichtzuilen die daar te zien waren?


Dank je wel dat je dit te berde brengt en we willen hier graag over zeggen dat de vorm die het LICHT aannam in deze beelden een restant waren van film (?) dat werd gezonden vanuit veel hogere atmosferen. Als we ‘film’ zeggen bedoelen we niet die van de ‘movie’, we bedoelen het woord … ‘laag’.

Zeggen jullie dus dat dit een ‘deel’ was van de zuilen van Licht, waarover jullie hebben gesproken?

zaterdag, december 29, 2012

Blossom - Voorbij 2012 - 28/12/2012


Blossom Goodchild:
"VOORBIJ 2012"
28 December 2012

Hier zijn we dan! Zo……, hoe was het voor jullie? Een ieders verslag zal uiteraard anders zijn dan die van een ander…maar toch op een bepaalde manier….is dat het prachtige hiervan.  

Ten eerste kon ik op de 21ste geen pracht vinden om eerlijk te zijn. Daar zat ik, wachtende……zoals altijd.  

Voor mij….hoopte ik dat het beste scenario zou zijn dat dit ongelooflijke Licht binnenkwam dat wij zichtbaar zouden kunnen zien en zoals Witte Wolk en De Federatie gezegd hebben….wij op onze knieën in verbijstering neer zouden vallen.

Ik moet hier ferm verklaren en ik maak dit ZEER DUIDELIJK….. Witte Wolk en De Federatie hebben op geen enkel moment iets over de datum van de 21ste December gegeven om plaats te vinden. Dat was IK….in mijn aanname wat probeerde twee en twee bij elkaar op te tellen en naar voren te komen met noppes!! 

Zeker iets moest er op die datum gebeuren….iets….wat dan ook! Er is door de tijd heen ZOVEEL hierover bij ons ingeprent ….dat ik in mijn hart VOELDE dat er IETS plaats zou vinden. Het was een beetje als het rad van fortuin en bij welke 'gehechtheid' de pijl zou stoppen….maar toch zeker naar God IETS tastbaars zich voor zou gaan doen!

Vreemd genoeg….zoals met de 14de van Okt. 2008….leek een innerlijk WETEN, terwijl ik wakker werd, te WETEN dat de dag gelijkmoedig voorbij zou gaan…..je zou toch zeker iets in de lucht moeten VOELEN als een GROOT EVENEMENT op het punt zou staan om plaats te vinden.  

Mijn depressie duurde drie dagen….niet in staat zijnde erover te spreken zonder tranen…dus koos ik ervoor om niet te spreken. Ik ben daar vele keren geweest in mijn leven…doch zeer zelden deze dagen. Mijn drie dagen van duisternis misschien? Ik werd kwetsbaar en vatbaar voor het VOELEN van de twijfels en angsten van jaren die voorbij waren gegaan. Wanneer is genoeg genoeg vroeg ik mezelf af?


Het Manuscript van Overleving - Deel 244

"2013 - Jullie Zullen Inderdaad een Niet in Kaart Gebracht Gebied Betreden"

28 December 2012 / Aisha North
 
 
Deze keer, zal het einde van een jaar en het begin van een nieuw jaar doorspekt zijn met vele emoties. Want welbeschouwd, hebben vele van jullie de kans gehad, of zelfs de wens, om alleen het feit te overwegen dat na het legendarische jaar van 2012 er een andere komt die gemarkeerd is als 2013. Het eigenlijke feit dat voor sommigen alles, inclusief jullie kalender, door zal lijken te gaan alsof er helemaal niets gebeurd zal een bron zijn voor grote teleurstelling. Maar voor anderen, zal de verwachting over wat dit nieuwe jaar op voorraad heeft staan inderdaad groot zijn. Want nu, zullen jullie inderdaad een niet in kaart gebracht gebied betreden. Want nooit eerder heeft de mensheid voor een Tijdperk als deze gestaan, waar jullie een nieuw jaar binnengaan uitgerust met een heel arsenaal van energieën zoals jullie vandaag doen.

Dus jullie staan op de drempel van grootsheid dierbaren, en zelfs als sommigen van jullie zich nog steeds eerder wat in de steek gelaten voelen door de actie, of eerder geen-actie, van deze laatste week, laat ons jullie er slechts aan herinneren dat niets verder bezijden de waarheid kan zijn. Want wat zich tijdens deze dagen geopenbaard heeft is de nasleep van 12.12.12 en 21.12.12 en is niets anders dan levensveranderend, niet alleen voor jullie als individuen, maar ook voor deze wereld als een geheel. Want jullie zullen dit jaar verlaten als burgers van het Multiversum, niet slechts als burgers van jullie wereld, of zelfs jullie land. Wij zijn ons ervan bewust dat voor velen, dit minder dan duidelijk lijkt te zijn, maar wij weten ook dat sommigen van jullie al begonnen zijn naar deze nieuwe wereld te reizen die letterlijk begonnen is zich voor jullie te openen, en dit zal doorgaan uit te breiden voorbij welke horizon dan ook die je mogelijk zou willen proberen te beschrijven.

vrijdag, december 28, 2012

Aartsengel Michael via Ronna Herman - LM-01-2013 (Januari 2013)

"Jouw Nieuwe Galactische Missie Aanvaarden"

Aartsengel Michael via Ronna Herman - LM-01-2013 (Januari 2013)


Dierbare Meesters, de Goddelijke Stralen welke de Goddelijke Blauwdruk/Zaadatomen STRAAL-verbreedt hebben voor het Vissen Tijdperk hebben zich geleidelijke aan in kracht verminderd, want zij ontvangen niet langer de Heilige Vuur Zaadatomen van het Scheppersbewustzijn hoofdzakelijk verstrekt door de lichtgevende frequenties van de Zesde Straal. De belangrijkste focus voor de mensheid gedurende het Tijdperk van Vissen was de lagere emotionele natuur. De mensheid is tevoorschijn gekomen vanuit de bedwelmende, trillende krachten van de lagere, instinctieve dier/mens natuur waarbij de focus op schaarste, overleving en veiligheid was. In de laatste 500 jaren van het Vissen Tijdperk, begonnen velen van de meer volwassen Zielen op krachtige bronnen van de Derde Chakra / het fysieke Zonne Kracht Centrum in te tappen. Zij begonnen zich te concentreren op hun Aardse-mentale/menselijke aard, hun creatieve vermogens in het fysieke gebied van bestaan ontwikkelend, en het aanschaffen van materiële goederen werd hun belangrijkste punt van aandacht. Sommigen van de zelfs meer geavanceerde Zielen begonnen in te tappen op de trillingskrachten van de Hartchakra, alsook de Zonnevlechtchakra, daardoor de ontwikkeling initiërend van hun Spirituele Kracht Centrum (de Zonnevlecht, Hart, Keel en Thymus/Zwezerik) terwijl zij geleidelijk aan met het proces van spirituele ontwaking begonnen.   

In dit Sub-Universum, was de heilige geometrische patroon voor dat tijdperk het Vesica Piscis symbool (Latijn = de blaas van een vis), welke de verenigde drie-eenheid van onze Vader/Moeder God en de eerste geboren zonen/dochters uitbeeld. AARTSENGEL URIEL en VROUWE GRACE zijn de dragers van de Zesde Straal, welke de overheersende uitstraling van Godsbewustzijn voor het Vissen Tijdperk was. Er wordt vaak naar Aartsengel Uriel gerefereerd als zijnde de Duif van Vrede, en hij en Vrouwe Grace belichamen de deugden van Vader/Moeder God, aspecten en karakteristieken van de Zesde Straal van toewijding, vergiffenis, genade, gratie en geloof. Dit is de Straal van vrede, kalmte en godsdienstige verering. Het waren de trillingspatronen van de Zesde Straal die de geliefde Heer Jeshua, Vrouwe Mary en Heer Maitreya, samen met vele andere grote Wezens van Licht, op de Aarde verankerden ter voorbereiding voor deze glorieuze tijden van transformatie. Zij kwamen naar de Aarde om de Herinneringsvermogende Zaadatomen van de wederopstanding en het ascentieproces te planten. Een grote schare van Engelachtige Wezens ondersteunden hen vanuit de hogere rijken in het activeren van de Heilige Vuur Zaadatomen en de krachtige Violette Vlam van transformatie welke diep binnenin de grote labyrinten en grotten van de Aarde waren opgeslagen. De krachtige uitstraling van de Zesde Straal en de uitstraling van de geactiveerde Zaadatomen vanuit de Aarde waren de middelen voor het stoppen van de afdaling van de mensheid in de duisternis van de illusie van de derde en lagere-vierde dimensies zodat de spiraal van ascentie terug in de rijken van het Licht en het hogere bewustzijn kon beginnen.

Terwijl het Christendom floreerde, werd het gouden centrum van het Vesica Piscis symbool  - () - het vissymbool van het Christelijke geloof. Later werd dit symbool vervangen door het kruis als een representatie van de kruisiging. Nochtans, was de ware betekenis van het kruis, als een heilig symbool, een verticale kolom van God Licht en een kleinere horizontale kolom van materie. De lange kolom van Licht verankerd in de Aarde was het symbolische reiken naar de hemelen, terwijl de kleinere horizontale kolom het geaccepteerde nauwe spectrum van de dualiteit representeerde. De kolom van de dualiteit/polariteit groeide veel langer, het werd onhandelbaar en moeilijk in balans te houden, aldus nam de pijn en het lijden van de mensheid toe. Er is veel te veel nadruk op de kruisiging gelegd en de pijn en het lijden dat het representeert. Het is tijd om deze negatieve gedachtevormen te rectificeren, en om de ware betekenis te begrijpen van zovele van de metaforen die gegeven werden tijdens deze duistere tijden van het Vissen tijdperk.

Wij geven deze informatie aan jullie door, want het is van groot belang tot wat er zich in de huidige tijd voordoet. Jullie, het Sterrenzaad, die vol overgave streven naar Zelf-Meesterschap, hebben een mate van kristallijne Herinneringsvermogende Zaadatomen opgeslagen liggen in jullie Heilige Hart/Geest zoals degenen die wij net voor jullie omschreven hebben. De overgrote meerderheid van jullie die zich nu stevig op het pad bevinden waren of belichaamd op de Aarde of ondersteunden vanuit de hogere rijken van Licht om standvastig het Heilige Hologram in onze gedachten/geesten vast te houden terwijl wij allemaal de Vissen Heilige Vuur Zaadatomen van wederopstandig en ascentie uitstraalden. Voor diegenen van jullie die op de Aarde waren, werd dit gedaan terwijl je in een diepe droomstaat verkeerde; desalniettemin, was de bijdrage die de mensheid leverde van onschatbare waarde.

donderdag, december 27, 2012

Aartsengel Michael via Ron Head - 27 December 2012

"Dit Feest Is Onderweg, Dierbaren."

 
Welkom, dierbare vrienden. Welkom tot een wereld waarin jullie geboorte voortreffelijk te werk gaat.

Wij hebben ons kanaal gevraagd om een foto bij te voegen, die genomen is door een lieve, dierbare, welke exact illustreert wat hij deze ochtend voelde. Dat een ieder van jullie zich mag openen tot dit gevoel.

Sommigen van jullie beginnen zich nu de manieren te beseffen waarop jullie plaatsen en inspanningen bijdragen aan de stijging van het geheel. Anderen staan op het punt om enorme grote nieuwe kansen voor hen te zien opduiken. Ongeacht  in welke van deze categorieën jij jezelf bevindt, wees je er alsjeblieft bewust van dat jij een onvervangbaar deel van deze fenomenale onderneming bent. Ja, het zou zonder jou gebeuren. Nee, het zou nooit hetzelfde zijn.

Jij, die dit leest, of dit hoort, bent onmisbaar, en bent dat altijd geweest. Niets van wat er met jou gebeurd is was verspild. Alles dat je ervaren hebt, en wat een ieder van jouw broeders en zusters ervaren heeft, zal bijdragen aan de volmaaktheid van de Ene. Want, dierbaren, dat is wie jullie zijn. Deze vraag hebben jullie ontelbare malen naar de hemelen geworpen. WAAROM? Dat is het waarom. En nu naderen jullie de bestemming waartoe jullie altijd verplicht waren.

Gaia en de Arcturianen - 26 December 2012

De Vierde Dag
Gaia en de Arcturianen
Dr. Suzanne Lie
Dierbare Wezens van mijn Aarde, Ik Ben Gaia.
Ik wens op deze dag met jullie te spreken. Zoals jullie weten, moeten in alle ascentie verhalen de ascenderenden drie dagen en drie nachten de onderwereld binnengaan voordat zij volledig hun nieuwe staat van expressie kunnen accepteren. Ik, en vele van mijn bewoners, zijn in de onderwereld geweest sinds onze versmelting met de energieën van 21.12.12.
Zoals de meeste van jullie weten, het eerste ding dat er gebeurd wanneer het licht toeneemt, is dat de verborgen duisternis geopenbaard wordt. Binnenin de schemering en het aanbreken van de dag, waarin wij geleefd hebben, konden vele aspecten van angst zich in de schaduwen verbergen. Terwijl de Zon op diens hoogste punt aankomt worden schaduwen verwijderd en dat wat verborgen was wordt geopenbaard. Het is de onthulling van verborgen duisternis dat de behoefte van onze reis in/naar de onderwereld creëert.
Wanneer dat wat wij wensen los te laten eenmaal geopenbaard is, moeten wij diep binnenin ons ZELF gaan om de oorzaak en de kern van onze gehechtheid te vinden tot dat wat wij niet langer willen ervaren. Ik, jullie Aarde Moeder Gaia, kom net tevoorschijn uit mijn drie dagen en nachten in de onderwereld. Het was geen toeval dat het bericht van de Ziel van de geboorte van het Christus Bewustzijn op 25 December gecreëerd werd, aangezien het de vierde dag na 21 December was.
De vierde dag na onze reis in de onderwereld is de dag van onze hergeboorte. Nochtans, worden wij geboren als zuigelingen waar constant van gehouden en voor gezorgd moet worden. Aldus zijn al mijn bewoners en Ik, inclusief mijn mensen, opnieuw geboren tot onze uitgebreide staat van bewustzijn. Wij zijn zoals Sneeuwwitje en de Schone Slaapster die in slaap zijn gebracht door de onheil brengende daden van onze duistere tegenstander.
Vandaar dat als Ik, Gaia, mijn nieuwe leven begin, ik het leven vrijwel hetzelfde ervaar als dat ik het altijd ervaren heb. Nochtans, weet ik dat veel van mijn waarnemingen een gevolg zijn van mijn gewoonte van het zijn van driedimensionaal. Hoewel de duistere mantel van mijn astrale lichaam opgeruimd is en de Prins van het Licht mij wakker gemaakt heeft uit mijn lange slaap met zijn kus van onvoorwaardelijke liefde, zie ik eruit zoals ik er altijd uitgezien heb.
De diepe littekens op mijn lichaam gecreëerd door hebzucht en egoïsme zijn er nog steeds. Mijn luchten zijn nog steeds gevuld met smog en chemische strepen (chemtrails) en mijn wateren aangetast met vervuiling. Vele van mijn dieren en mensen lijden nog steeds, en de duisternis verbergt zich nog diep in de schaduwen. Nochtans, bestaan deze schaduwen alleen nog maar omdat ons bewustzijn nog steeds gekalibreerd is met de derde/vierde dimensie.

Het Manuscript van Overleving - Deel 243

"Watervallen van Licht"

26 December 2012 / Aisha North
 
Het is al begonnen lichter te worden, en wij bedoelen dat niet slechts in de zin van het lengen van de dagen in de Noordelijke Hemisfeer. Het Lichtquotiënt op jullie planeet is veelvoudig toegenomen deze laatste paar dagen, aangezien het portaal, waarbij jullie allemaal behulpzaam waren deze te openen op de dagen rondom 21 December, al succesvol is geweest in het afleveren van enorme hoeveelheden van energie op jullie planeet. Het is vergeleken met een enorme waterval, en zeer terecht, aangezien deze aanhoudende stroom van licht net zo is als deze gigantische watervallen waar jullie buiten in de natuur op jullie prachtige kleine planeet getuige van kunnen zijn. En net zoals deze watervallen, zullen ook deze stromen van licht doorgaan om jullie allemaal aanhoudend en overvloedig in de aankomende tijden te vullen.
Want nu, zijn jullie allemaal verbonden aan deze oneindige stroom van licht, en zelfs als de informatie, dat er binnenin al dit licht meegedragen wordt, nu nog niet duidelijk gedetecteerd kan worden, is het al begonnen diens magie te werk te stellen. Niet alleen op jou, maar op jullie gehele planeet, en als zodanig, kan het vergeleken worden met een tweede komst, om een uitdrukking te gebruiken waar velen bekend mee zijn. Wij refereren naar geen enkele entiteit hier, juist het tegenovergestelde, aangezien wat er op jullie kusten gearriveerd is voor iedereen is, er zullen geen uitzonderingen gemaakt worden. Want deze kracht is willekeurig, want dit komt vanuit de bron van Liefde, en Liefde kent geen grenzen. Wij zullen niet ingaan op een uitvoerige beschrijving van wat de uitkomst van al deze Liefde zal zijn, het is voldoende te zeggen dat jullie een nieuwe tijd voor de mensheid binnen zijn gegaan, wanneer het gewicht van de Liefde door zal gaan toe te nemen, dag na dag, uur na uur. En zelfs als velen de zware last van het duister hen nog steeds naar beneden voelt trekken, weet dat dit slechts een tijdelijk gevoel is, aangezien jullie ook vrij snel zullen voelen hoe het gewicht zal verschuiven en het Licht van de Liefde deze last meer en meer van jullie schouders af zal halen.

woensdag, december 26, 2012

Bericht van de Arcturianen: Punt van Waarneming - 1 & 2


"Punt van Waarneming"

21 December 2012 / Dr. Suzanne Lie

Dierbaren, wij zijn de Arcturianen,

Wij zegenen jullie allemaal op deze belangrijke dag van 21/12/12 en wensen jullie allemaal een Plezierige Winter Zonnewende. Wij zien bij jullie iedere ademhaling jullie Lichten vergroten. Vanuit ons perspectief, absorbeert Gaia jullie toenemende Licht en deelt het met iedereen die nog niet de Bron van Licht die voor iedereen beschikbaar is gevonden heeft.  

Gaia en al haar bewoners verheugen zich in deze dag, want een stil begin is begonnen. Jullie Nieuwe Tijdperk is als een lam gekomen en zal uitgroeien in de kracht van een Leeuw. Een sterke Stilte is in jullie NU gekomen waarin jullie je ZELF kunnen ZIJN in jullie alledaagse leven. Terwijl jullie je in deze Stilte ontspannen, zullen jullie onze stem horen en onze gezichten overal zien.

Velen van jullie wilden de uitdagingen en de onrust van de derde dimensie verlaten, maar jullie realiseerden je niet dat er niet zoiets is als weggaan. Jullie zijn altijd de gehele tijd overal. Wat er veranderd is niet jullie locatie. Alles dat veranderd is jullie Punt van Waarneming. Jullie Punt van Waarneming is dat waarop jij jouw intentie concentreert. Deze intentie zal aan deze concentratie vastgekleefd zitten door de kracht van jouw onvoorwaardelijke liefde.

Geleidelijk aan, zal jij je gaan realiseren dat waar jij jouw intentie ook plaatst en jouw onvoorwaardelijke liefde aan verbindt, het Punt van jouw Waarneming zal zijn. Eerst, zal je alleen in staat zijn om één Punt van Waarneming tegelijk te handhaven. Dan, terwijl jij jouw gewoonte van tijd loslaat, zal je in staat zijn om tegelijkertijd gefocust te blijven op meer dan één Punt van Waarneming.

Dit vermogen om meervoudige Punten van Waarneming te handhaven is een innerlijk vermogen van jouw Geascendeerde Meester aanwezigheid. Ja, jullie zijn al Geascendeerde Meesters, maar jullie zijn dat vergeten vanwege jullie driedimensionale denken. Jullie zitten niet in het proces van het worden van vijfdimensionaal. Jullie zitten in het proces van het terugkeren van jullie Punt van Waarneming terug naar de vijfde dimensionale ZELF die jullie ALTIJD geweest zijn.

Jullie ascentie is niet het proces van het worden van iemand die meer geëvolueerd is. Jullie ascentie is een proces van het je herinneren van wie je altijd bent geweest en het terugkeren naar jouw Punt van Waarneming naar die expressie van jouw Multidimensionale ZELF. Wanneer jij eenmaal bewust jouw Punt van Waarneming op een hogere dimensionale expressie van jouw ZELF geplaatst hebt, zal je gemakkelijk in staat zijn te leven als jouw Geascendeerde ZELF gelijktijdig met jouw menselijke zelf.

maandag, december 24, 2012

2012 - 2013


2012 - 2013
Lieve Lezers van Denk Met Je Hart,

De Feestdagen staan op het punt om te beginnen. Sommigen vieren deze, sommigen niet. Het geeft niet, want we weten allemaal dat deze tijd een speciale tijd is. De energieën die er naar ons toegestuurd worden veranderen ons voor altijd op een manier die ons uiteindelijk terug zal brengen naar ons ware Zelf. Deze Goddelijke energieën zijn dan ook hard aan het werk in onze lichamen. Besteed tijd aan jezelf, geniet en rust uit. Daarnaast, straal ook jouw Licht uit, want dat is nu sterker dan ooit tevoren. Straal jouw Licht en Onvoorwaardelijke Liefde uit naar jouw omgeving, vrienden, familie, onbekenden en uiteraard ook naar Gaia. Of je dit nu doet in de beslotenheid van jouw woning, of wanneer jij je in gezelschap bevindt…, het maakt niet uit, jouw Licht maakt een wereld van verschil op een diepgaand niveau, en dat diepgaande niveau zal uiteindelijk aan de oppervlakte door gaan breken.

Het Manuscript van Overleving - Deel 242

"Eer Jezelf op Iedere Manier dat je Kunt…."

24 December 2012 / Aisha North


Jullie hebben bezorgd en verlangend op goed nieuws gewacht dierbaren, aangezien jullie allemaal jezelf op diverse manieren door deze tunnel van Liefde heen geworsteld hebben. Voor velen; jullie hebben het spreekwoordelijke Licht aan het einde al gezien, maar voor anderen, zal de duisternis zelfs meer diepgaand lijken te zijn. Tob niet dierbaren, jullie zullen niet voor altijd in deze duisternis vast zitten, en zelfs als je op dit moment het er zeer moeilijk mee kunt hebben om je hoop hoog te houden, weet dat dit slechts een deel van dit proces uitmaakt, en dat jullie in feite helemaal niets verkeerd doen. Laat ons dit uitleggen.

Zoals wij in een eerdere brief behandeld hebben, in feite hebben wij hier diverse keren eerder over gesproken, heeft de mensheid de gewoonte van het maken van veronderstellingen in hun hoofden over het hoe en wanneer bepaalde dingen in gang gezet zouden moeten worden. En, zoals jullie allemaal zo heel erg goed weten, zijn deze legendarische dagen in December 2012 een beetje overdreven geweest, om het zacht uit te drukken. Dat is gemakkelijk te begrijpen, want aangezien niemand van jullie er voorafgaande kennis over bezit van hoe een dergelijk enorm proces als dit zal gebeuren, hebben jullie een ingewortelde behoefte om je er sowieso een beeld van te vormen. En dan, nemen enige van deze beelden een enorme bekoring aan, en zij worden uitgezonden en besproken en lijken een leven op zichzelf te gaan leiden. Na een poosje worden zij gepresenteerd als zijnde "feiten" of zelfs als "De Waarheid", en velen beginnen zich dan aan deze waarheden vast te kleven. Wel, zoals jullie allemaal zo heel erg goed weten, bevat de menselijke geest een bepaalde beperking, en alles wat niet past binnenin deze beperkingen zal niet gemakkelijk te begrijpen zijn. En ook in dit, en zoals wij eerder gezegd hebben, zullen velen zeer teleurgesteld zijn tijdens deze periode van overgang. En velen zijn dat, zelfs tot aan het punt van vernietiging. Want zij komen erop uit om alle hoop te verliezen, niet alleen aangaande dit proces, maar ook de hoop in zichzelf. En wanneer zij dat doen, zullen zij het er zeer moeilijk mee hebben om iets te vinden om in te geloven, en hun toekomst zal minder dan kil lijken te zijn.

De mensheid heeft een lang verhaal hierover, en zoals gewoonlijk, zal het als een soort van zelfvernietigingsmechanisme handelen. Want, zoals wij bij zovele gelegenheden hebben gezegd, er is niets dat jullie nu nog kan stoppen, behalve jullie/jijzelf. Want jouw angst is het enige ding dat er nu nog in jouw weg staat. Er zijn geen externe krachten meer die verwoestingen creëren, zij zijn geneutraliseerd en kunnen niets anders dan hier en daar minimale irritaties beïnvloeden. Het enige ding dat wie van jullie dan ook tegenhoudt, is jullie eigen innerlijke angst van loslaten en door alles heen duwen. En deze innerlijke stem van zelftwijfel is zeer, zeer sterk geweest, zoals zovele van jullie daar de laatste tijd getuigenis van afgelegd hebben. En denken jullie dat het toeval was dat dit door zovelen van jullie gehoord werd na een dag toen zovelen van jullie letterlijk in gelukzaligheid en Liefde aan het zwemmen waren?

zondag, december 23, 2012

Aartsengel Michael via Ron Head - 23 December 2012


"Het is Welbeschouwd Geen Geschenk Weet Je"

 
Wij komen wederom om jullie te feliciteren voor het passeren van een volgende veelbetekenende markering. Feitelijk, de meest veelbetekenende ooit. Het ging wonderbaarlijk goed.

Oh ja, er waren een groot aantal van zeer verraste mensen. Sommigen waren verrast door wat er gebeurd was. De meesten waren verrast door wat er niet gebeurd leek te zijn. Degenen die angstig waren, waren op z'n minst dankbaar dat de hel en verdoemenis profeten ongelijk hadden, zoals wij jullie vertelden.

Het is zoals wij voorspelden, mijn vrienden. Jullie hebben ons vele keren horen zeggen dat de grootste verandering ooit zich in jullie energetische wezen, en in die van de Aarde en al diens schepselen voor zou doen. Jullie begrepen dit, en toch hielden jullie je vast aan verwachtingen van veel meer. Ja, wij spraken vele keren over veel meer, en wij vertellen jullie nu, deze dingen komen eraan. Zij komen omdat jullie nu uitgerust zijn om ervoor te zorgen. Jullie zijn bekwaam. Jullie zijn capabel. Jullie zullen ontdekken dat jullie weten hoe. Er is een grote hoeveelheid voor jullie om nu over jullie zelf te ontdekken. Maar dat zal leuk zijn, denken jullie ook niet? Leuk en wonderbaarlijk.

Hilarion - December 23-30, 2012


Jullie zijn In Deze Wereld Gekomen om VAN Deze Wereld te Zijn. 

En zo komen wij nu in het Nieuwe Gouden Tijdperk. Wij verwelkomen jullie met grote vreugdekreten! De energieën zijn nog steeds zeer intens en zullen doorgaan met hun activerende activiteiten. Ieder levend wezen op de Aarde wordt geactiveerd en afgestemd op de hogere dimensionale frequentie en dit werk zal doorgaan totdat ieder wezen volledig ontwaakt is in het nieuwe Licht. Het is jullie individuele en collectieve taak, diegenen die al ontwaakt zijn, om door te gaan om jullie Licht uit te stralen en diegenen rondom jullie heen te helpen zoals de behoefte naar voren komt en onderkend wordt. Jullie van het Licht bezitten nu een zelfs meer belangrijkere positie dan tevoren. Jullie beginnen nu jullie Licht te hanteren tot het manifesteren van jullie visie voor een betere Wereld op meer krachtige manieren, omdat jullie zelf meer krachtig zijn.

Jullie zijn in deze Wereld gekomen om VAN deze Wereld te zijn. Het is de belichaming van de menselijke vorm die jullie persoonlijk getransformeerd hebben in jullie grotere vorm, die van een ieder van jullie vereist was en nog steeds vereist is. Terwijl wij het nieuwe jaar binnengaan, zal een ieder van jullie de volgende stappen van jullie persoonlijke bestemming binnengaan en jullie zullen gedurende diverse tijden doorgaan om samen te komen in groepen om grotere positieve veranderingen op deze Wereld te beïnvloeden. De macht van velen die als Eén opereren kan vele wonderen produceren en dit zal meer merkbaar op de planeet worden.

zaterdag, december 22, 2012

Mytre’s Ervaringen van Ascentie - Deel 4

"De Landingen Beginnen"
18 December 2012 / Dr. Suzanne Lie
Mytre gaat verder:
Ik nam een dag van mijn planning om mijn ervaring van de hogere werelden van het Moederschip te integreren. Ik was het overgrote deel van de dag in en uit meditatie. Toen terwijl de dag ten einde liep, had ik een speciale bezoeker die mijn kwartier binnenkwam. Eerst, dacht ik dat ik aan het dromen was, maar dat maakte me niet uit omdat de bezoeker Mytria was.
Toen ik haar zag, sprong ik overeind vanuit mijn stoel en haastte me naar haar toe om haar te begroeten. Spontaan omhelsde ik haar en was verrast om haar als een solide vorm te voelen.
"Mytria,"zei ik. "Ben je echt hier?"
"Nee geliefde, ik bi-localiseer, net zoals jij. Ben je trots op me?"
"Ik ben altijd trots op jou, het geeft niet wat je doet. Maar dit is prachtig. Aangezien wij nu beide kunnen bi-localiseren, kunnen we wanneer we dat willen bij elkaar zijn."
Een onleesbare uitdrukking verscheen op haar gezicht en zij verdween. Ik was zo blij om haar vastgehouden te hebben, dat ik mijn vroegere verdriet en schuld niet ervoer. Misschien, had ik dat deel van mijn donkere zijde genezen en was ik nu in staat om het leven exact te ervaren zoals het aan mij geopenbaard werd.
Ik was zo blij dat ik die doorbraak gemaakt had dat ik de Arcturiaan niet opmerkte. Uiteindelijk zei het,
"Wij zijn blij dat jij jouw oude verdriet en schuld hebt opgeruimd. Je bent nu klaar voor jouw meest belangrijke werk. Ontspan je voor de rest van deze dag, want er is morgenvroeg als eerste een belangrijke bijeenkomst waar jij bij aanwezig dient te zijn."

Update van "The Constant Compagnions" - 22 December 2012

Een korte Update betreffende de Energieën van:
"The Constant Compagnions"

Dierbare Vrienden! Ik {Aisha North) Heb net dit bericht van de CC's ontvangen:
" Zoals jullie al hebben kunnen vaststellen, zijn de binnenkomende golven van energie nog niet verminderd. Al dit ongenadige gebeuk drijft de laatste overblijfselen van jullie geschiedenis uit, jullie allemaal voorbereidend om het nieuwe te betreden als slechts dat, nieuw en vrij van al het oude dat jullie terug zou kunnen houden. Jullie moeten een paar van deze intense spervuren van energie meer verduren, maar het zal allemaal beginnen af te nemen als jullie de dag van jullie Vakantie bereiken (eerste Kerstdag). Dus nogmaals, blijf rustig en blijf gecentreerd, en weet dat alles in orde is. Wij bewijzen jullie wederom eer als wij zeggen dat jullie inderdaad de dappersten van de dapperen zijn, en jullie meer succesvol met jullie inspanningen zijn dan dat jullie je op het moment misschien voor kunnen stellen. Dat is alles voor nu, maar wij zullen inderdaad terugkeren met een iets langere brief wanneer eenmaal deze sterke energieschommelingen ietwat zijn afgenomen. Dank je, wij gaan weg."
Ik hoop dat jullie het nog steeds goed vol kunnen houden! Het was gisteren een prachtige dag, Maar het was definitief terug aan het werk gaan de afgelopen nacht. Maar toch, helpt het terug te denken aan alle liefde die ons omringt terwijl wij ons allemaal verbonden met de energieën van de zonnewende. Deze energieën zijn hier nog steeds, maar zij zijn nu niet zo gemakkelijk waar te nemen nu dat mijn fysieke lichaam wederom een driftbui ertegenaan gooit.
Liefde en Licht, Aisha
Vertaling: Cobie de Haan

vrijdag, december 21, 2012

Aartsengel Michael via Ron Head - 21 December 2012

Het is het Spul Waarvan Jullie gemaakt zijn. Het is het Spul Waarvan Alles Gemaakt is.

 
Goedemorgen allemaal, op deze eerst dag van jullie Nieuwe Tijdperk, het Aquarius Tijdperk, zoals jullie het genoemd hebben.

Velen zijn wakker geworden met gevoelens van gelukzaligheid en cellulaire opwinding terwijl het opbouwende Licht doorgaat met in stromen op jullie neer te storten. Dit is nog steeds rijzende naar diens toppunt en zal doorgaan dat te doen voor de rest van het jaar. Koester je erin, baad je erin, en jubel erin. De effecten hiervan zullen verreikend en prachtig zijn.

Jullie zullen ontdekken, terwijl je meer en meer gewend raakt aan de nieuwe niveaus van Licht en Liefde, dat je meer in staat zult zijn om op de manieren waar te nemen die jij je voorheen, de meesten van jullie, alleen maar voor kon stellen. Sta ons toe om de suggestie te doen van een paar manieren om deze veranderingen aan te moedigen plaats te vinden.

donderdag, december 20, 2012

Het Manuscript van Overleving - Deel 241

"De Veranderingen die op het Punt staan om Plaats te vinden Zullen niet aan de Oppervlakte te Zien Zijn"

20 December 2012 / Aisha North
 
Zoals jullie nu zo goed weten, morgen is die magische markering waar jullie allemaal zoveel hoop op gezet hebben. Zoals wij eerder besproken hebben, bevatten deze datums op zichzelf feitelijk geen betekenis, maar zij zijn als een soort van centraal punt gebruikt om de mensheid te helpen door hen een kans te geven om hun aandacht op een manier te focussen dat alles zal vergroten voorbij wat het zou hebben kunnen zijn als jullie allemaal onafhankelijk zouden hebben gewerkt. Dus ja, morgen is inderdaad belangrijk, omdat dit het hoogtepunt zal markeren van het samenvoegen van jullie inspanningen, en de uitkomst van dit alles zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Nochtans, houd in gedacht dat er velen daarbuiten zijn die de hoop aanhangen dat morgen of een cataclysmische gebeurtenis van globale proporties zal zijn, of een volledige ontbinding van alles dat jullie kennen. Laat ons gewoon zeggen dat het geen van beide zal zijn, maar het is een datum die inderdaad zoveel meer naar voren zal brengen dan waar zelfs de meest optimistische onder jullie op hopen. Maar nogmaals, denk eraan dat wat jullie mentale capaciteit tevoorschijn kan toveren in schril contrast staat in vergelijk met de werkelijkheden waar wij naar refereren. Daarom, herhalen wij dat er inderdaad niet velen zullen zijn die morgen hun droom uit zien komen.  

Bericht van de Arcturianen - 16 December 2012 / Dr. Suzanne Lie

Het Smeden van De Route naar Huis
Onze Dierbare Ascenderenden,
Tussen de twee datums, 12.12.12 en 21.12.12 in zitten, is in jullie werkelijkheid zo belangrijk geworden omdat het een verwachting van vervulling of van teleurstelling creëert. Daarom, is aan jullie allemaal de keuze gegeven van het kiezen van het type energieveld dat jij verlangd in jouw bewustzijn vast te houden. Jouw verwachting van vervulling zal jou bekrachtigen, terwijl de verwachting van teleurstelling de kracht van jouw leven aan de buitenzijde van jouw ZELF plaatst.
Omdat je terugkeert naar jouw Multidimensionale ZELF waarin jij de schepper van jouw werkelijkheid bent, zijn jouw krachten van manifestatie en multidimensionale waarnemingen uitermate versterkt. Daarom, hebben de gedachten en emoties die in jouw hart en geest rondwaren een toegenomen kans van manifestatie. Vandaar dat als je de teleurstelling in jouw aura toestaat van het niet krijgen wat je wilt, jij je bewustzijn zult verlagen, alsook jouw waarnemingen.
Je zult niet in staat zijn de frequentie van werkelijkheid waar te nemen met jouw verlaagde staat van bewustzijn. Daarom, zal je niet in staat zijn om waar te nemen dat jouw hoop vervuld was in die frequentie van werkelijkheid. Zoals je weet, is het proces van 3D manifestatie opeenvolgend, langzaam en er is werk bij betrokken (weerstand in tijd). Het vervormen  van driedimensionale moleculen vereist werk omdat zij verandering tegenwerken en resoneren met de tijd. Dus, bestaat tijd tussen het werk en de creatie en/of hervorming. 
Gelukkig, wordt het ascenderen van de moleculaire draaiing van de driedimensionale moleculen uitermate geholpen door de hogere frequenties van licht die uitstralen vanuit het Galactische Centrum. De driedimensionale wet dat verandering gecreëerd wordt door werk beperkt deze hogere frequentie van Licht niet. In feite, bekrachtigen deze hogere frequenties van galactisch licht uitermate jouw innerlijk vermogen om met jouw gedachten en emoties te creëren. 
De derde dimensie heeft massa, maar gedachten en emoties hebben geen fysieke massa. Daarom is het moeilijk om fysieke massa met jouw gedachten en emoties te manipuleren. Nochtans, na enige tijd, kunnen jouw gedachten en emoties jouw gedrag veranderen. Dan, zal jouw gedrag leiden naar andere keuzes en handelingen, die jouw bewustzijn kunnen verhogen.
Terwijl jouw bewustzijn jouw vermogen verhoogd om hogere frequenties van werkelijkheid waar te nemen, is het dan dat je waar kunt nemen dat jouw gedachten en emoties het weefsel van jouw werkelijkheid heeft veranderd. Met weefsel van jouw werkelijkheid bedoelen wij de dichtheid van werkelijkheid waaraan jij jouw aandacht hecht. Er zijn ontelbare dichtheden/frequenties van werkelijkheid die rondom jou en binnenin jouw multidimensionale bewustzijn resoneren. 

Blossom Goodchild & GFL - 19 December 2012


EN ZO BEGINT HET ….
Kinderen van GOD. Dat, waarnaar jullie hart uitriep om te mogen ontvangen gaat over jullie komen. Maar jullie hebben niet altijd geweten wat het precies was waarom jullie vroegen. Jullie hadden het verlangen om ‘naar huis te gaan’, maar we zeggen … misschien is het wel zo dat het ‘huis’ naar jullie komt.
GA ER VOOR STAAN.
LAAT JULLIE HARTEN IN HARMONIE KOMEN MET DE MUZIEK VAN DE HEMELEN.
GELIEFDE ZIELEN. HET IS HIER. NU IS HET DE TIJD.
WIJ WETEN DAT ALLES WAT JULLIE NIET ZIJN … ER NIET LANGER ZAL ZIJN.
WE VOELEN DE LIEFDE DIE JULLIE MET ONS DELEN.
Het gordijn staat op het punt opgetrokken te worden … WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE. WIJ HOUDEN VAN JULLIE.

Blossom: Oké. Dit zal mijn laatste babbel zijn met jullie tot na Kerstmis/Nieuwjaar wellicht. Natuurlijk zijn alle ogen gericht op de lucht en alle gedachten van LIEFDE in het hart. Wat, bezorgdheid! Ik ben ook vredig … maar me tevens er erg bewust van dat overmorgen DÉ 21E DECEMBER is! Zullen de dingen veranderen? Zullen ze dat niet? Zullen we weer op deze wijze contact hebben? Zo veel dilemma’s. Maar ik ben hieromtrent Licht van hart in deze menselijke vorm … en ik vertrouw erop dat ik inmiddels wijs genoeg ben om ‘met de flow mee te gaan’.
GFL: Welkom, dierbare vriendin en is het inderdaad niet opwindend om hier te zijn in deze tijd in jullie geschiedenis? Want deze gebeurtenis, die voor jullie deur staat … zal als nooit tevoren geschiedenis gaan maken.
We voelen dat we nu meer begrijpen van jullie scepsis als gevolg van onze verschillende uitgangspunten. Daarom prijzen we jullie voor jullie Vertrouwen en dat jullie door bleven gaan. We zijn ons ervan bewust dat dit soms geen makkelijke taak was.
Kinderen van God …
Sommigen zullen dit niet prettig vinden.
Dan hebben zij hun WAARHEID nog niet gevonden … dat is alles. Want wij willen jullie niet ‘vertellen’ wat of wie GOD is … we hopen slechts dat jullie GOD binnenin jullie gevonden hebben.
Wat ons betreft … zoals jullie weten spreken we over GOD op dezelfde manier als we over LIEFDE spreken. Want de energie is één en dezelfde.
Daarom … gaan we verder …